Skip to main content
Spotify for Podcasters
Goyki 3 on air

Goyki 3 on air

By Goyki 3 Art Inkubator

Podcasty Goyki 3 Art Inkubatora w Sopocie - wywiady, rozmowy, debaty, nagrania spotkań z Literackiego Sopotu i inne.

Goyki 3 Art Inkubator jest samorządową instytucją kultury w Sopocie, której zadaniem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Werner Wiartalla. Kultur und Nachhaltigkeit. Wie man Kulturgebäude effizienter verwalten kann | auf Deutsch

Goyki 3 on airMay 18, 2023

00:00
42:31
Werner Wiartalla. Kultur und Nachhaltigkeit. Wie man Kulturgebäude effizienter verwalten kann | auf Deutsch

Werner Wiartalla. Kultur und Nachhaltigkeit. Wie man Kulturgebäude effizienter verwalten kann | auf Deutsch

Erste Veranstaltung einer Reihe von Treffen zur kulturellen Nachhaltigkeit.


Masterclass Werner Wiartalla

Physikalischer Ingenieur, technischer Leiter der ufaFabrik Berlin. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit Umweltprojekten, die die vier Säulen der Nachhaltigkeit verbinden: Ökologie, Kultur, Ökonomie und Gemeinschaft. Sein Portfolio umfasst grünes Bauen, Regenwassermanagement, Solar- und Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung und Klimatisierung mit Pflanzen (Dach- und Fassadenbegrünung). Er arbeitet auch an der Revitalisierung historischer Gebäude und der Optimierung der Betriebskosten von Gemeindezentren. In den letzten Jahren hat er sich der Baubiologie gewidmet und ein gut isoliertes und vor allem bezahlbares Haus aus Strohwürfeln entworfen. Außerdem hat er den Insekten-Pflanzen-Kalender entwickelt, der darauf abzielt, Insekten von der Roten Liste zu streichen. Aus seiner Feder stammen die ökologischen Entwürfe der ufaFabrik (kommunales Kulturzentrum). www.ufafabrik.de

May 18, 202342:31
Noc Idei 2023

Noc Idei 2023

Noc Idei jest coroczną okazją do debaty o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Odbywa się regularnie od 2016 roku, obecnie w 182 miastach w 115 krajach – także, już po raz ósmy, w Polsce, a po raz pierwszy w Sopocie.


Tegoroczny temat Nocy Idei – „Więcej?” – na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, nawiązuje do motta olimpijskiego. Proponuje zakwestionowanie logiki akumulacji i konsumpcji jako sił napędowych współczesnego świata, zwłaszcza w obliczu postępujących zmian klimatu. Zachęca do podjęcia refleksji nad wpływem przyspieszonego rozwoju i zintensyfikowanego trybu życia na nasze ekosystemy.

W Sofitel Grand Sopot wysłuchaliśmy dwóch paneli dyskusyjnych, które na różny sposób podejmowały tę tematykę.
„Jak odnowić relację z naturą?”, czyli o przeszłości i teraźniejszości:
Filip Springer, reporter, fotograf, autor książek
Grégory Quenet, historyk środowiska naturalnego
Philippe Rahm, architekt i badacz architektury
„Innowacje dla środowiska” – o przyszłości opowiedzieli:
Claude Grison, chemiczka, laureatka nagrody Europejskiego Wynalazcy 2022
Szymon Bujalski, autor książki „Recepta na lepszy klimat. Zdrowsze miasta dla chorującego świata” , dziennikarz, prowadzi profil „ Dziennikarz dla klimatu”


Moderatorem debat był redaktor Michał Nogaś.


Noc Idei 2023 w Polsce zorganizowali: Instytut Francuski w Polsce i Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie.

Partnerami projektu byli: Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Ambasada Szwajcarii, Présence Suisse, Sofitel Grand Sopot i Instytut Francuski w Paryżu. Organizatorzy dziękują za wsparcie Sofitel Grand Sopot.

Apr 06, 202301:59:35
La Nuit des Idées 2023

La Nuit des Idées 2023

Depuis 2016, La Nuit des Idées est un rendez-vous incontournable de débats autour des grands enjeux de notre temps. Elle se déroule actuellement dans 182 villes et 115 pays : depuis 8 ans en Pologne.

Le thème de cette Nuit des Idées 2023 « Plus ? », faisant écho à la devise olympique – un an avant le déroulement des Jeux Olympiques de Paris – est une invitation à questionner, à l’heure du réchauffement climatique, la place prise par les dynamiques d’accumulation et de consommation comme ressorts essentiels de notre modernité, à interroger les conséquences sur les écosystèmes de l’accélération du monde et de l’intensification des modes de vie.

Pour cette édition 2023, nous avons voulu renouer, après deux années de débats à distance, avec l’esprit convivial et de rencontres qui caractérise cette fête des idées. L’Institut français de Pologne s’est associé au Goyki 3 Art Inkubator pour vous proposer une soirée de réflexion, de débats et d’échanges autour de la notion d’anthropocène.

« Peut-on renouer avec la nature ? » avec la participation de :
Filip Springer, reporter, photographe, auteur de livres
Grégory Quenet, historien de l’environnement
Philippe Rahm, architecte et chercheur
« Innover pour réparer le monde » dont les intervenantes sont :
Claude Grison, chimiste, lauréate du prix de l’inventeur européen 2022 Szymon Bujalski, auteur du livre "Prescription for a Better Climate. Des villes plus saines pour un monde plus malade" Szymon Bujalski, journaliste, dirige le profil "Journaliste pour le climat".

Les débats ont été animés par le rédacteur en chef Michał Nogaś.

La Nuit des idées 2023 en Pologne est organisée par l’Institut français de Pologne et le Goyki 3 Art Inkubator.

Partenaires : Ambassade de Suisse, Présence Suisse, Institut culturel roumain en Pologne, Sofitel Grand Sopot, Institut français- Paris

Apr 06, 202301:59:37
Noc Idei/La Nuit des Idées 2023. Aneta Kyzioł - Gianina Cărbunariu

Noc Idei/La Nuit des Idées 2023. Aneta Kyzioł - Gianina Cărbunariu

Drugiego dnia Nocy Idei 2023 w Goyki 3 Art Inkubatorze odbyło się spotkanie Gianiną Cărbunariu. Rozmowę prowadziła Aneta Kyzioł.


Noc Idei jest coroczną okazją do debaty o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Odbywa się regularnie od 2016 roku, obecnie w 182 miastach w 115 krajach – w 2023, już po raz ósmy, w Polsce, a po raz pierwszy w Sopocie.

Noc Idei 2023 w Polsce zorganizowali: Instytut Francuski w Polsce i Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie.

Partnerami projektu byli: Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Ambasada Szwajcarii, Présence Suisse, Sofitel Grand Sopot i Instytut Francuski w Paryżu.

Gianina Cărbunari, dramatopisarka, reżyserka, urodzona w 1977 r. Wyraźna osobowość światowej sceny teatralnej, m. in. współzałożycielka grupy dramAcum, popularyzującej niezależną twórczość młodych rumuńskich autorów. Sławę zyskała dzięki zaangażowanym społecznie sztukom Stop the Tempo! i Kebab. Reżyserka współpracuje z ważnymi teatrami i festiwalami w Rumunii i za granicą, jej sztuki są tłumaczone, wystawiane i grane w ponad piętnastu językach. Za oryginalność reżyserską Gianina Cărbunariu otrzymała liczne nagrody, w tym Nagroda Uniter (Unii Teatrów Rumuńskich) za najlepsze przedstawienie w 2014 roku – Na sprzedaż, Jesienią 2019 roku państwo francuskie przyznało jej Order Kawalera Sztuki i Literatury.

Aneta Kyzioł, studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. W tygodniku „Polityka” pracuje od 2004 r., jest zastępczynią kierownika działu kultury, pisze głównie o teatrze i telewizji.


Depuis 2016, La Nuit des Idées est un rendez-vous incontournable de débats autour des grands enjeux de notre temps. Elle se déroule actuellement dans 182 villes et 115 pays : depuis 8 ans en Pologne.

La Nuit des idées 2023 en Pologne est organisée par l’Institut français de Pologne et le Goyki 3 Art Inkubator.

Partenaires : Ambassade de Suisse, Présence Suisse, Institut culturel roumain en Pologne, Sofitel Grand Sopot, Institut français- Paris

Apr 06, 202301:41:59
#Goyki3Lab_O (nie)widocznych kobietach w kulturze

#Goyki3Lab_O (nie)widocznych kobietach w kulturze

Ósma debata z cyklu #Goyki3Lab. Tym razem w ramach Dnia (nie)widocznych kobiet w kulturze.
Artur Jóźwik, Grażyna Pol i Anita Wasik w rozmowie z Małgorzatą Muraszko.   

Kobiety w kulturze w Polsce stanowią ponad 65% pracowników organizacji, których działalność dotyczy kultury, rozrywki i rekreacji (GUS 2018). Posiadają wykształcenie wyższe (40,3% ogółu pracujących), ale zarabiają średnio mniej za godzinę pracy niż mężczyźni (GUS, 2018; World Economic Forum, 2020) i rzadziej zajmują stanowiska kierownicze w organizacjach. Ponadto kobiety częściej korzystają z instytucjonalnej oferty kulturalnej. Skoro kultura jest kobietą to dlaczego tworzą i zarządzają nią mężczyźni w formule mansplanningu? Organizując „Dzień (nie)widocznych kobiet w kulturze” chciałyśmy nie tylko odpowiedzieć na to pytanie, ale także wypracować rozwiązania, które można będzie wdrożyć zarówno w organizacjach kultury jak i uświadomić artystki/twórczynie o znaczeniu praw, a nie tylko obowiązków.   

Koncepcja i koordynacja: Marta Szadowiak


W ramach #Goyki3Lab łączymy artystów, przedstawicieli instytucji  kultury, naukowców oraz przedsiębiorców w kreatywne grupy. Pozwoli to na  zgromadzenie w jednej hybrydowej przestrzeni przedstawicieli różnych  podmiotów należących do sektora kultury, aby docelowo stać się platformą  współpracy, wymiany doświadczeń w zakresie nowych rozwiązań sposobów  realizacji projektów, w tym międzysektorowych. Pierwsza debata  poświęcona była #KulturaWCzasachPandemii. Druga – „Roli kultury w  strategiach rozwoju miast”. Trzecia – „O statusie artysty w Polsce”.  Czwarta –„Ekosystemowi zrównoważonego rozwoju instytucji kultury”. Piątą  nazwaliśmy „(po)granicze kultury. Gdzie tworzy się kultura?”. Szóstą –  „o (za)granicy kultury”. Siódma odpowiadała na pytanie "Czy inny internet jest możliwy?". 

Mar 13, 202301:09:55
Clément Cogitore - masterclass | moderator: Aleksander Hudzik | in English

Clément Cogitore - masterclass | moderator: Aleksander Hudzik | in English

Masterclass by the French visual artist and filmmaker Clément Cogitore moderated by Aleksander Hudzik. 

Material recorded in Goyki 3 Art Inkubator in Sopot on the 18th of January 2023.


The event was the first event of 2023 visual arts program of Goyki 3 focused on the theme of 'Circultions'.

More about the event: https://goyki3.pl/2022/11/21/pokaz-filmow-oraz-masterclass-z-clementem-cogitore/ 

Jan 24, 202301:01:33
Moje Goyki. Archiwum Społeczne. Maciej Olejnik i Marek Nowak.
Dec 07, 202201:34:14
#Goyki3Lab_Czy inny internet jest możliwy?

#Goyki3Lab_Czy inny internet jest możliwy?

Gościniami siódmej debaty są: Magda Gacyk i Joanna Murzyn. Spotkanie prowadzi Bartek Frąckowiak. 

Technologie tworzą naszą teraźniejszość. Czy wiemy, jaka ona jest? Czy wiemy, jaka mogłaby być i jakiej chcemy? Czy rozumiemy, że oddajemy nasze ciała, myśli, emocje, zachowania, relacje, intymność w ręce algorytmów rozpoznających wzorce naszych żyć i sprowadzające je do kodu binarnego? Czy chcemy i wiemy, że możemy mieć nad nimi kontrolę i je rozumieć? I sprawczo kształtować przyszłe technologie w taki sposób, by służyły człowiekowi, zarazem nie ulegając pokusie eskapizmu i ucieczki w pozatechnologiczną utopię. Spróbujemy wydobyć na światło dzienne to, co w obszarze technologii pozostaje ukryte i niejawne. Oraz odsłonić „bebechy” technologicznych czarnych skrzynek. Zrozumieć polityczny potencjał algorytmów; to, jak stymulują nasze ciała, zachowania, tworzą nowe wzorce społeczne, wciągają nas w uzależnienia, manipulują nami i kształtują to, kim jesteśmy, jak działamy, jakich wyborów dokonujemy, jak rozgrywamy konflikty w skali mikro i w skali planetarnej; to, jak kochamy, jak czujemy i jakie społeczności tworzymy. Porozmawiamy o ciężarze, składzie chemicznym i emisji CO2 chmury, która nie jest lotnym stanem unoszących się w eterze cząsteczek danych, ale ma swoją materialność i fizyczność. Naszym celem nie jest jednak wyłącznie krytyczna refleksja. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób tworzyć etyczne technologie, które pomagają nam w lepszym porozumieniu między nami i innymi gatunkami, które pozwalają budować świat, którego chcemy, dobrze ze sobą współpracować, lepiej rozumieć siebie i zjawiska w ekosystemach, z którymi pozostajemy w rozmaitych związkach. Porozmawiamy o ekologii cyfrowej, o cyborgach, biotechnologii jako nowym polu eksperymentów, kodowaniu danych w DNA i organicznym hardwarze. Dolina Krzemowa nie jest monolitem. Poza monopolami cyfrowymi, które chcą kapitalizować dane wydobyte z naszych żyć, porozmawiamy o nowych zjawiskach i trendach, które oparte są na decentralizacji, zmianie stosunków własności i władzy oraz technologiach sprzyjających rozwojowi ludzkości: mniejszemu cierpieniu, większej empatii, lepszemu zrozumieniu świata.

Magda Gacyk: dziennikarka, analityczka trendów technologicznych, konsultantka polskich startupów w Dolinie Krzemowej, socjolożka i tłumaczka. Od dwóch dekad obserwuje i opisuje -jako korespondentka polskich mediów – nowe zjawiska na styku techniki, ekonomii i kultury w Silicon Valley. Autorka książki „Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach” oraz ” Ścigając Steve’a Jobsa. Historie Polaków w Dolinie Krzemowej”. 

Joanna Murzyn: propagatorka filozofii Ekologii Cyfrowej i działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu rozwoju środowiska technologicznego na środowisko naturalne oraz człowieka. Technologiczna aktywistka, promotorka cyrkularnego i niskoemisyjnego projektowania cyfrowego, zorientowanego na zasoby naturalne oraz dobrostan istot ludzkich i nieludzkich.

Bartek Frąckowiak: badacz, kurator sztuki i trener. Jego główny obszar zainteresowań stanowi splot sztuki, technologii i społeczeństwa. Zajmuje się też związkami polityki i algorytmów, infrastrukturą internetu, psychospołecznymi kontekstami sztucznej inteligencji, etycznymi technologiami i ekologią cyfrową. Współzałożyciel i partner w Strategic Dreamers, firmie szkoleniowo-badawczej. Łączy podejście projektowe z etnografią, strategię z twórczością. Bada związki nowych technologii i kultur organizacyjnych w perspektywie cyberpsychologii i antropologii cyfrowej. 


Pierwsza debata #Goyki3Lab poświęcona była #KulturaWCzasachPandemii. Druga – „Roli kultury w strategiach rozwoju miast”. Trzecia – „O statusie artysty w Polsce”. Czwarta –„Ekosystemowi zrównoważonego rozwoju instytucji kultury”. Piątą nazwaliśmy „(po)granicze kultury. Gdzie tworzy się kultura?”. Szóstą – „o (za)granicy kultury”. Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Oct 21, 202201:29:39
LS2022 | Marcin Stasiak | "Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności" | Nagroda Historyczna Polityki | prowadzenie: Wiesław Władyka

LS2022 | Marcin Stasiak | "Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności" | Nagroda Historyczna Polityki | prowadzenie: Wiesław Władyka

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202258:58
LS2022 | Olga Mildyn | "Podłość" | Debiuty | prowadzenie: Marta Perchuć-Burzyńska

LS2022 | Olga Mildyn | "Podłość" | Debiuty | prowadzenie: Marta Perchuć-Burzyńska

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202244:34
LS2022 | Piotr M.Majewski | "Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw" | h/Historia | prowadzenie: Bernadetta Darska

LS2022 | Piotr M.Majewski | "Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw" | h/Historia | prowadzenie: Bernadetta Darska

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:15:33
LS2022 | Złatko Enew | "Requiem dla nikogo" | (Nie)pamięć | prowadzenie: Aleksander Hudzik | tłumaczenie z języka angielskiego: Magdalena Łutek

LS2022 | Złatko Enew | "Requiem dla nikogo" | (Nie)pamięć | prowadzenie: Aleksander Hudzik | tłumaczenie z języka angielskiego: Magdalena Łutek

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:00:57
LS2022 | Anna Dudzińska | prowadzenie: Michał Nogaś

LS2022 | Anna Dudzińska | prowadzenie: Michał Nogaś

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:17:34
LS2022 | Barbara Woźniak | "Niejedno" | Debiuty | prowadzenie: Paulina Małochleb

LS2022 | Barbara Woźniak | "Niejedno" | Debiuty | prowadzenie: Paulina Małochleb

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202253:24
LS2022 | Katarzyna Surmiak-Domańska | "Czystka" | (Nie)pamięć | prowadzenie: Justyna Sobolewska

LS2022 | Katarzyna Surmiak-Domańska | "Czystka" | (Nie)pamięć | prowadzenie: Justyna Sobolewska

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:12:29
LS2022 | Agata Passent | prowadzenie: Michał Nogaś

LS2022 | Agata Passent | prowadzenie: Michał Nogaś

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:14:19
LS2022 | Daniel Lis | "Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach" | h/Historia | prowadzenie: Dorota Karaś

LS2022 | Daniel Lis | "Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach" | h/Historia | prowadzenie: Dorota Karaś

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:04:13
LS2022 | Barbara Grzegorzewska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Małgorzata Semil | Jak tłumaczy się tłumacz - dyskusja o przekładzie dramatu i nie tylko | prowadzenie: Michał Lachman

LS2022 | Barbara Grzegorzewska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Małgorzata Semil | Jak tłumaczy się tłumacz - dyskusja o przekładzie dramatu i nie tylko | prowadzenie: Michał Lachman

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:12:51
LS2022 | Maciej Świerkocki | "Ulisses" Jamesa Joyce'a | prowadzenie: Piotr Paziński

LS2022 | Maciej Świerkocki | "Ulisses" Jamesa Joyce'a | prowadzenie: Piotr Paziński

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:12:51
LS2022 | Karolina Sulej | "Rzeczy osobiste" | h/Historia | prowadzenie: Małgorzata Muraszko

LS2022 | Karolina Sulej | "Rzeczy osobiste" | h/Historia | prowadzenie: Małgorzata Muraszko

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:16:56
LS2022 | Piotr Stankiewicz | "Pamiętam"| (Nie)pamięć | prowadzenie: Olga Wróbel

LS2022 | Piotr Stankiewicz | "Pamiętam"| (Nie)pamięć | prowadzenie: Olga Wróbel

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202245:42
LS2022 | Michał Protasiuk, Magdalena Salik | Wokół fantastyki | prowadzenie: Marcin Zwierzchowski

LS2022 | Michał Protasiuk, Magdalena Salik | Wokół fantastyki | prowadzenie: Marcin Zwierzchowski

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202248:47
LS2022 | Łukasz Barys | Kości, które nosisz w kieszeni | Debiuty | prowadzenie: Aleksandra Szostek

LS2022 | Łukasz Barys | Kości, które nosisz w kieszeni | Debiuty | prowadzenie: Aleksandra Szostek

11 edycja Literackiego Sopotu

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202259:50
LS2022 | Dionisios Sturis | prowadzenie: Michał Nogaś

LS2022 | Dionisios Sturis | prowadzenie: Michał Nogaś

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Sep 09, 202201:03:26
LS2022 | Edyta Bystroń, Marta Falkowska | ZIn, komentarz codzienności | Wokół komiksu | prowadzenie: Agnieszka Czoska

LS2022 | Edyta Bystroń, Marta Falkowska | ZIn, komentarz codzienności | Wokół komiksu | prowadzenie: Agnieszka Czoska

11 edycja festiwalu Literacki Sopot,

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Aug 31, 202201:10:39
LS2022 | Piotr Paziński | Pensjonat | (Nie)pamięć | prowadzenie: Paulina Małochleb

LS2022 | Piotr Paziński | Pensjonat | (Nie)pamięć | prowadzenie: Paulina Małochleb

11 edycja festiwalu Literacki Sopot,

literackisopot.pl,

#literacki20211

Aug 31, 202254:57
LS2022 | Aleksandra Łojek | Belfast. 99 ścian pokoju | This is a Rebel Song | prowadzenie: Olga Wróbel

LS2022 | Aleksandra Łojek | Belfast. 99 ścian pokoju | This is a Rebel Song | prowadzenie: Olga Wróbel

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Aug 31, 202201:10:17
LS2022 | Sylwia Chutnik | Nogaś na plaży

LS2022 | Sylwia Chutnik | Nogaś na plaży

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022Aug 31, 202201:05:51
LS2022 | Anna Bikont | Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie | prowadzenie: Przemysław Rydzewski | h/Historia

LS2022 | Anna Bikont | Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie | prowadzenie: Przemysław Rydzewski | h/Historia

11 edycja festiwalu Literacki Sopot

literackisopot.pl

#literackisopot2022

Aug 31, 202201:15:03
Girolamo Cardano – uczony i hazardzista. Wykład mistrzowski prof. Artura Ekerta.

Girolamo Cardano – uczony i hazardzista. Wykład mistrzowski prof. Artura Ekerta.

W cyklu "Matematyczny wszechświat" wykład prof. Artura Ekerta poświęcony niezwykłemu człowiekowi renesansu, akademikowi o skłonności do hazardu, Girolamo Cardano. Odkryte przez niego podstawowe prawa rachunku prawdopodobieństwa i algebry liczb zespolonych, dziś stanowią dwa najważniejsze filary teorii kwantowej. Spotkanie prowadzili dr Michał Eckstein i prof. Paweł Horodecki. 

Profesor Artur Ekert jest wybitnym fizykiem zajmującym się przetwarzaniem informacji w ramach teorii kwantowej. Ukończywszy studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie obronił doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim, z którym pozostaje związany do dziś. Oprócz tego jest założycielem i dyrektorem Centrum Technologii Kwantowych na Narodowym Uniwersytecie Singapurskim. Prof. Ekert dokonał przełomowych odkryć, które stały się podstawą teorii informacji kwantowej – nowej dziedziny nauki na styku fizyki i informatyki. W szczególności opracował on, w 1991 roku, pierwszy protokół kryptograficzny bazujący na łamaniu nierówności Bella. Za swoje osiągnięcia prof. Ekert uzyskał szereg prestiżowych nagród, m.in. Maxwell Prize and Medal, Hughes Medal oraz Fellow of the Royal Society.

Organizatorzy: Goyki 3 Art Inkubator oraz Fundacja na rzecz Badań Interdyscyplinarnych

Współpraca: Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej oraz Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (Uniwersytet Gdański)

Aug 24, 202201:03:56
#PtasieRadio_Justyna Suchecka_Natalia Szostak_Literacki Sopot 2022

#PtasieRadio_Justyna Suchecka_Natalia Szostak_Literacki Sopot 2022

Gośćmi i Gościniami Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak 21 sierpnia 2022 byli:

Marysia Pyrek - Fundacja Fala Nowej Kultury

Aleksandra Zbroja - historyczka sztuki, autorka.

Rafał Hetman - reporter. Autor książki Izbica, Izbica.

Olga Mildyn - autorka Podłości, debiutanckiej powieści. Na co dzień reporterka TVN24

Aga Zano - tłumaczka literatury brytyjskiej i amerykańskiej


Po raz drugi na festiwalu Literacki Sopot zagościło Ptasie Radio. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Agnieszka Obszańska (Radio 357), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza/Radio Nowy Świat), Łukasz Wojtusik (RMF Classic/Alfabet Wojtusika), Justyna Suchecka i Natalia Szostak (TVN24.pl/Wysokie Obcasy). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl

#LiterackiSopot2022

Aug 24, 202202:28:50
#PtasieRadio_Łukasz Wojtusik_Literacki Sopot 2022

#PtasieRadio_Łukasz Wojtusik_Literacki Sopot 2022

Gośćmi i Gościniami Łukasza Wojtusika 20 sierpnia 2022 byli:

Zuzanna Radzik - teolożka, publicystka związana z „Tygodnikiem Powszechnym”. 

Ewa Lewandowska, Dagny Kurdwanowska - Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego

Daniel Lis - redaktor książek non-fiction

Barbara Sadurska - prawniczka, specjalistka prawa własności intelektualnej, pisarka. 

Anita Musioł - wydawnictwo Pauza

Paulina Frankiewicz - księgarnia łódzka "Do dzieła" 

Irena Makarewicz - tłumaczka literatury węgierskiej


Po raz drugi na festiwalu Literacki Sopot zagościło Ptasie Radio. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Agnieszka Obszańska (Radio 357), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza/Radio Nowy Świat), Łukasz Wojtusik (RMF Classic/Alfabet Wojtusika), Justyna Suchecka i Natalia Szostak (TVN24.pl/Wysokie Obcasy). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl

#LiterackiSopot2022Aug 24, 202202:10:26
#PtasieRadio_Michał Nogaś_Literacki Sopot 2022

#PtasieRadio_Michał Nogaś_Literacki Sopot 2022

Gośćmi i Gościniami Michała Nogasia 19 sierpnia 2022 byli:

Joanna Cichocka-Gula - dyrektorka festiwalu Literacki Sopot i Goyki 3 Art Inkubatora 

Fabian Cieślik - wydawnictwo Marpress

Natalia Koralewska i Jakub Knera - Fundacja Palma

Aleksandra Łojek - iranistka, tłumaczka, autorka reportażu "Belfast.99 ścian pokoju" 

Małgorzata Semil - autorka tłumaczenia m.in. opowieści poetyckich Endy Walsha   

Dionisios Sturis - dziennikarz, pisarz, podcaster, autor książek. 

Karolina Babicz - dyrektorka Muzeum Sopotu


Po raz drugi na festiwalu Literacki Sopot zagościło Ptasie Radio. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Agnieszka Obszańska (Radio 357), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza/Radio Nowy Świat), Łukasz Wojtusik (RMF Classic/Alfabet Wojtusika), Justyna Suchecka i Natalia Szostak (TVN24.pl/Wysokie Obcasy). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl

#LiterackiSopot2022

Aug 24, 202202:03:10
#PtasieRadio_Agnieszka Obszańska_Literacki Sopot 2022

#PtasieRadio_Agnieszka Obszańska_Literacki Sopot 2022

Gośćmi i Gościniami Agnieszki Obszańskiej 18 sierpnia 2022 byli:

Agnieszka Rek-Gornowicz - zastępczyni dyrektorki Goyki 3 Art Inkubatora

Anna Witkowska, Diana Lenart, Gosia Golińska - twórczynie projektu "Protest Nadziei"

Jane Butler, tłumaczona przez Magdalenę Łutek - instalacja artystyczna "Rytuał"

Stanisław Danielewicz - o sopockim jazzie i nie tylko 

Sebastian Cichocki - kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kurator Programu Gościnnego 40. edycji Irlandzkiego Biennale EVA International

Klaudia Czoboryk, Julia Kopała - Gazetka Festiwalowa "Literacka"


Po raz drugi na festiwalu Literacki Sopot zagościło Ptasie Radio. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Agnieszka Obszańska (Radio 357), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza/Radio Nowy Świat), Łukasz Wojtusik (RMF Classic/Alfabet Wojtusika), Justyna Suchecka i Natalia Szostak (TVN24.pl/Wysokie Obcasy). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl

#LiterackiSopot2022Aug 24, 202202:29:34
Kultura przedefiniowana. Wykład mistrzowski dr hab. Mariusza Czepczyńskiego.

Kultura przedefiniowana. Wykład mistrzowski dr hab. Mariusza Czepczyńskiego.

„Na werandzie kultury” to cykl wydarzeń w ramach #Goyki3Lab w 2022 roku. Pierwszy z nich to wykład mistrzowski dr hab. Mariusza Czepczyńskiego „Kultura przedefiniowana: zwrot kulturowy – zwrot przestrzenny”. Spotkanie odbyło się 20 kwietnia (środa) o godz. 18.00. 

Zwrot kulturowy dotyczył przesunięcia nacisku na znaczenie i oddalenie od pozytywistycznych badań ludów i instytucji, zwyczajne i społecznie istotne role procesów kulturowych i systemów znaczeń nabrały szczególnego znaczenia. Kultura została postrzegana jako „proces społeczny, w ramach którego ludzie komunikują znaczenia, rozumieją swój świat, konstruują swoją tożsamość oraz określają swoje przekonania i wartości”, przy czym kontekst przestrzenny odgrywa niezwykle istotą rolę.

Prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński jest geografem kultury, wykładowcą w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia magisterskie i doktorskie na Uniwersytecie Gdański, zaś tytuł doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo studiował na uniwersytetach w Oslo oraz Harvarda, a także w Taoyuan na Taiwanie oraz Queen Mary University of London. Jego zainteresowania badawcze skupiają się rozwoju lokalnym, jakości życia, semiotyce przestrzeni, procesach miejscotwórczych, zarządzaniem miasta oraz procesach kształtowania przestrzeni zurbanizowanej. Jest autorem książki Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs (Ashgate: 2008) oraz współedytorem Public Space. Between Reimagination and Occupation (Routledge 2017), a także współautorem i redaktorem 8 książek i ok. 80 innych publikacji naukowych. W przygotowaniu są najnowsze publikacje: Re-Semiotisation of urban landscapes. Relational geographies and signification processes in post-socialist cities (Edward Elgar) i Liminal landscapes of post-socialist Central Eurasia. Powers, narratives and critical spatial linguistics (Routledge). Prof. Czepczyński był profesorem wizytującym na Eberhard Karls Universität Tübingen w Niemczech (2009-2011), zaś w od 2019 wykłada na Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”. W latach 2010-2018 był doradcą Prezydenta Miasta Gdańska, zaś latach 2014-16 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska. Był członkiem zarządu europejskiej sieci badawczej Investigating Cultural Sustainability, zaś 2017-2020 roku członkiem Rady Doradczej projektu urbanHIST | 20th Century European Urbanism (EC HORIZON 2020). W latach 2010-2019 koordynował partnerstwo ‘Energy Transition’, realizowane w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej, od 2019 jest ekspertem – doradcą projektu PACTESUR – Protecting Allied Cities against TErrorism by Securing Urban aReas.

Apr 27, 202201:09:36
Reporter w niebezpieczeństwie. Małgorzata Szejnert w rozmowie z Magdaleną Grzebałkowską.

Reporter w niebezpieczeństwie. Małgorzata Szejnert w rozmowie z Magdaleną Grzebałkowską.

Zapis spotkania z Małgorzatą Szejnert, które 9 kwietnia w Goyki 3 Art Inkubatorze prowadziła Magdalena Grzebałkowska.

Małgorzata Szejnert, dziennikarka, przez prawie piętnaście lat szefowa działu reportażu w „Gazecie Wyborczej”. Autorka wielu nagradzanych książek. W Znaku ukazały się: Czarny ogród (2007), Wyspa klucz (2009), Dom żółwia. Zanzibar (2011), Śród żywych duchów (2012), My, właściciele Teksasu. Reportaże z PRL-u (2013), Usypać góry. Historie z Polesia(2015) oraz Wyspa Węży (2018).

Magdalena Grzebałkowska, reporterka, autorka bestsellerowych książek: Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Beksińscy. Portret podwójny, 1945. Wojna i pokój, Komeda. Osobiste życie jazzu oraz Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia.

Apr 25, 202201:06:20
Pocztówka dźwiękowa. Odcinek czwarty

Pocztówka dźwiękowa. Odcinek czwarty

Czwarta pocztówka dźwiękowa, dokumentująca proces remontu willi na Goyki 3 - przyszłej siedziby Art Inkubatora. Nagrania dokonano w czerwcu 2021 roku. 

Nagranie i montaż: Michał Jeziorski

Apr 03, 202210:00
Wykład dry Moniki Weychert "Performatywna polityka a sztuka" w ramach projektu "Protest nadziei".

Wykład dry Moniki Weychert "Performatywna polityka a sztuka" w ramach projektu "Protest nadziei".

Wykład dry Moniki Weychert "Performatywna polityka a sztuka" w ramach projektu Protest nadziei, który odbył się w Goyki 3 Art Inkubatorze w Sopocie.

Mar 22, 202256:39
Novel Possession: fiction writing in between history and language. Masterclass by Maurício Meirelles de Mello.

Novel Possession: fiction writing in between history and language. Masterclass by Maurício Meirelles de Mello.

4th meeting of the masterclass series at #Goyki3. Novel Possession: fiction writing in between history and language - hosted by Maurício Meirelles de Mello.

Our Guest came to us from Brazil to talk about his new book "Possession". He started writing it simultaneously with the election of far-rightist Jair Bolsonaro to preside Brazil from 2019 to 2022. The book examines the circumstances of contemporary life in Brazil and abroad, notably Poland, in the face of the impact caused by political conditions set by authoritarian regimes over individual consciousness and collective memory.
The author is interested in investigating the permanency of such events, that happened mainly during the civil-military dictatorship (1964-1985), in present-day Brazil. At the same time, there’s a section of the story that goes on in Poland, and follows the same path to understand how a troubled political past extends itself into the present and how it shapes individual and collective conscience.

During the Masterclass, Maurício Meirelles de Mello talked about the challenges this novel imposes to the writer and tried to search answers for including questions like:
What are the possibilities and limitations of such a project, both in terms of historic veracity and fictional likelihood?
Can one gender of writing be complementary to the other? Or, on the contrary, they collide, since their objectives and languages are different?
How fiction, as a literary gender, can “work fictionally” without betraying history? How history, as a narrative compromised to factual aspects that constitute “some reality”, can work within fiction?

Dec 20, 202151:53
Moje Goyki. Archiwum Społeczne. Marta Fołtyn
Dec 14, 202144:27
Moje Goyki. Archiwum Społeczne. Olga Krzyżyńska.
Dec 14, 202101:00:28
Moje Goyki. Archiwum Społeczne. Julita Piepke.
Dec 14, 202101:10:05
Czy da się wyceniać Przyrodę tak jak Sztukę? Wykład mistrzowski Jana Marcina Węsławskiego.

Czy da się wyceniać Przyrodę tak jak Sztukę? Wykład mistrzowski Jana Marcina Węsławskiego.

Trzeci wykład mistrzowski na #Goyki3, podczas którego Jan Marcin Węsławski starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy da się wyceniać Przyrodę tak jak Sztukę?

Jan Marcin Węsławski, absolwent pierwszego rocznika oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim w 1979r. Do 1984 roku pracował na Stacji Morskiej UG w Helu, potem w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, a od 1985r do dziś w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, a przez ostatnie 4 lata jako dyrektor.
Ekolog morza, spędził ponad 50 miesięcy na ekspedycjach polarnych i morskich w Rosji, Kanadzie, na Grenlandii i Spitsbergenie. Autor ponad 130 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, członek komitetów Badań Morza i Badań Polarnych PAN. Naukowe zainteresowania to różnorodność biologiczna i zmiana klimatu oraz relacje Człowiek- Przyroda.
Żonaty, dwoje dzieci, hobby to historia wypraw badawczych, canoeing i tradycyjne łucznictwo.

Dec 12, 202140:02
#Goyki3Lab_(za)granica kultury

#Goyki3Lab_(za)granica kultury

6. debata z cyklu #Goyki3Lab.  Jaki jest nasz kulturalny produkt eksportowy? Czy oprócz Chopina/Jana Pawła II/Lecha Wałęsy i Roberta Lewandowskiego znani są też inni Polacy?  

Gościniami szóstej debaty z cyklu #Goyki3Lab były:
Alicja Knast - dyrektorka generalna Galerii Narodowej w Pradze
Agata Grenda - dyrektorka Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
Kasia Świętochowska - producentka kreatywna, współtworzyła szczegółową koncepcję wystawy stałej i kluczowe doświadczenia Pawilonu Polski na EXPO 2020 w Dubaju.
Spotkanie prowadził Tomasz Ignalski - dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury.   


Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Przemysłów Kreatywnych i Zrównoważonego Rozwoju. W ramach #Goyki3Lab chcemy łączyć artystów, przedstawicieli instytucji kultury, naukowców oraz przedsiębiorców w kreatywne grupy. Pozwoli to na zgromadzenie w jednej hybrydowej przestrzeni przedstawicieli różnych podmiotów należących do sektora kultury, aby docelowo stać się platformą współpracy, wymiany doświadczeń w zakresie nowych rozwiązań sposobów realizacji projektów, w tym międzysektorowych.  Pierwsza debata w marcu poświęcona była #KulturaWCzasachPandemii. Druga - w kwietniu "Roli kultury w strategiach rozwoju miast". Trzecia w maju - o statusie artysty w Polsce. Czwarta w czerwcu - "Ekosystemowi zrównoważonego rozwoju instytucji kultury". Piąta w październiku "(Po)graniczu kultury".   

Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Dec 01, 202101:07:49
 O czym szumi Park. Jesień

O czym szumi Park. Jesień

Jacek Karczewski, autor poczytnych książek o życiu ptaków opowiada o zwyczajach ptaków mieszkających w Parku na Goyki. Tym razem czym charakteryzuje się jesień w parku. 

Nov 03, 202106:29
Nowe życie_Spotkanie z Katarzyną Boni

Nowe życie_Spotkanie z Katarzyną Boni

Czwarte spotkanie z cyklu „Nowe życie”, podczas którego Juliusz Kurkiewicz wraz z Katarzyną Boni rozmawiali, o tym czy śmierć to wielka nieobecna kultury zachodu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Tracąc prawo do umierania, tracąc ars moriendi, tracąc świadomość skończoności - straciliśmy poczucie zakorzenienia i naturalnego porządku rzeczy. Żyjąc w świecie nieśmiertelności tak naprawdę żyjemy w strachu. Nie chcemy do siebie dopuścić chaosu jakim jest życie, ani poczucia bezradności, żalu, żałoby, straty. A przecież to także część życia - jedna z najbardziej naturalnych, przydarzających się wszystkim nam. Coraz dotkliwiej odczuwamy brak rytuałów i symboli związanych ze śmiercią i żałobą. Te które znamy zanikły, wyczerpały się, stały się puste. Dlatego sięgamy po rytuały z innych kultur. Czy ukojenie w żałobie i akceptacja skończoności może przyjść ze Wschodu?

Oct 27, 202101:10:55
#Goyki3Lab_(Po)granicze kultury. Duże ośrodki miejskie i peryferie. Gdzie tworzy się kultura?

#Goyki3Lab_(Po)granicze kultury. Duże ośrodki miejskie i peryferie. Gdzie tworzy się kultura?

Podczas piątej debaty z cyklu #Goyki3Lab gośćmi są: Krzysztof Czyżewski, Michał Suchora, Mariusz Wróbel. Spotkanie prowadzi Magda Chołyst.

To nie prawda, że poza dużymi aglomeracjami miejskimi nie tworzy się kultury. Wręcz przeciwnie – tam też kwitnie życie artystyczne. Tylko często nie może się przebić do mainstreamu. A może nie ma takiej potrzeby? 


Pierwsza debata w marcu poświęcona była #KulturaWCzasachPandemii. Druga – w kwietniu “Roli kultury w strategiach rozwoju miast”. Trzecia w maju – o statusie artysty w Polsce. Czwarta w czerwcu – “Ekosystemowi zrównoważonego rozwoju instytucji kultury”.

Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Oct 17, 202101:21:12
O dzikich pszczołach Justyna Kierat

O dzikich pszczołach Justyna Kierat

Justyna Kierat wygłosiła wykład w ramach projektu "Nasze pszczoły", realizowanego przez Fundację MI-RO-RO i dofinansowanego przez WFOŚ w Gdańsku i FWPN. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoją pracę doktorską pisała na temat samotnych pszczół. Obecnie zajmuje się edukacją przyrodniczą, jest ilustratorką, i oczywiście obserwuje pszczoły. Po prelekcji Justyny Kierat na spotkaniu na #Goyki3 prezentację przedstawiła Kamila Chomicz - inicjatorka i założycielka projektu BEES ON MY WAY. 

Oct 03, 202143:29
#PtasieRadio_Łukasz Wojtusik_Literacki Sopot 2021

#PtasieRadio_Łukasz Wojtusik_Literacki Sopot 2021

Gośćmi i Gościniami Łukasza Wojtusika 22 sierpnia 2021 byli:

Jacek Karczewski - ma odlot na punkcie ptaków. Jak o nich opowiada, rosną mu skrzydła. Autor książek 'Jej Wysokość Gęś' i 'Noc Sów'.

Joanna Cichocka-Gula - dyrektorka festiwalu Literacki Sopot i Goyki 3 Art Inkubatora 

Maciej Siembieda - dziennikarz i reportażysta, pisarz

Tomasz Domagała - krytyk teatralny

Filip Fierek - Wydawnictwo Poznańskie, Anna i Szymon Świtajscy - Wydawnictwo Smak Słowa, Kasia Kończal - Wydawnictwo Poznańskie.


Po raz pierwszy na festiwalu Literacki Sopot. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Magdalena Kicińska (Magazyn Pismo), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza), Agnieszka Szydłowska (Newonce Radio), Łukasz Wojtusik (Alfabet Wojtusika). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl
#LiterackiSopot2021

Aug 27, 202101:59:27
#PtasieRadio_Agnieszka Szydłowska_Literacki Sopot 2021

#PtasieRadio_Agnieszka Szydłowska_Literacki Sopot 2021

Gośćmi i Gościniami Agnieszki Szydłowskiej 21 sierpnia 2021 byli:

Roberto Polce - dziennikarz, wykładowca akademicki, przewodnik turystyczny po Gdańsku, Sopocie, Gdyni

Natalia Moskal - o Mediolanie, wydawnictwie Fame Art i płycie "There is a star" 

Marta Czarnecka - koordynatorka festiwalu Literacki Sopot o festiwalowej kuchni 

Małgorzata Muraszko i Teresa Capponi - o włoskiej kuchni, roli mammy we włoskiej rodzinie, feminizmie i piłce nożnej

Po raz pierwszy na festiwalu Literacki Sopot. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Magdalena Kicińska (Magazyn Pismo), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza), Agnieszka Szydłowska (Newonce Radio), Łukasz Wojtusik (Alfabet Wojtusika). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl
#LiterackiSopot2021

Aug 27, 202101:58:59
#PtasieRadio_Michał Nogaś_Literacki Sopot 2021

#PtasieRadio_Michał Nogaś_Literacki Sopot 2021

Gośćmi i Gościniami Michała Nogasia 20 sierpnia 2021 byli:

Joanna Cichocka-Gula, dyrektorka festiwalu i Goyki 3 Art Inkubatora

Anita Musioł, wydawczyni, oraz Jarosław Mikołajewski, poeta, reporter, znawca kultury włoskiej

Dorota Karaś i Marek Sterlingow, reporterzy, autorzy biografii "Walentynowicz"

Wojtek Szot (Zdaniem Szota, Gazeta Wyborcza) o Irlandii Północnej, spotkaniu z Patrickiem Raddenem Keefem, autorem "Cokolwiek powiesz. Nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej" - to będzie także zapowiedź 11. edycji festiwalu, irlandzkiej!

Joanna Ostrowska, badaczka, pisarka, autorka książki "Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej"

Joanna Bator, laureatka Nagrody Literackiej "Nike", gościni cyklu "Nogaś na plaży".


Po raz pierwszy na festiwalu Literacki Sopot. Z tarasu zabytkowej willi nadawali codziennie, w kolejności festiwalowych dni: Magdalena Kicińska (Magazyn Pismo), Michał Nogaś (Gazeta Wyborcza), Agnieszka Szydłowska (Newonce Radio), Łukasz Wojtusik (Alfabet Wojtusika). W programie #PtasieRadio rozmowy o literaturze, czytania fragmentów utworów literackich, dużo dobrej muzyki i nie tylko!

www.literackisopot.pl
#LiterackiSopot2021

Aug 27, 202101:53:55
#PtasieRadio_Magdalena Kicińska_Literacki Sopot 2021
Aug 27, 202102:09:27
 O czym szumi Park. Lato

O czym szumi Park. Lato

Jacek Karczewski, w czwartym odcinku cyklu opowiada o ptakach mieszkających w Parku na Goyki.

Aug 13, 202104:43
Anda Rottenberg. O kuratorstwie. Wykład mistrzowski

Anda Rottenberg. O kuratorstwie. Wykład mistrzowski

Zapis wykładu, który odbył się 3 lipca 2021 w ramach Wykładów Mistrzowskich organizowanych przez Goyki 3 Art Inkubator. 

Jul 13, 202101:01:05
#Goyki3Lab Sektor kultury a kryzys klimatyczny

#Goyki3Lab Sektor kultury a kryzys klimatyczny

Podczas czwartej debaty z cyklu #Goyki3Lab zastanawialiśmy się jak mogą funkcjonować instytucje kultury i twórcy/twórczynie, by ich istnienie i działania miały sens w dobie kryzysu klimatycznego.

Goście:
Krzysztof Bielaszka – Strefa Kultury Wrocław
Agnieszka Rek-Gornowicz – zastępczyni dyrektorki Goyki 3 Art Inkubatora
Filip Springer – współtwórca szkoły ekopoetyki, pomysłodawca deklaracji ekologicznej Koalicji Letnich Festiwali Literackich

Prowadzenie: Anna Desogus - założycielka Circular Together

Montaż dźwięku: Grzegorz Śliwski - SynthShop
Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Jun 23, 202101:18:17
#Goyki3Lab. Być artyst/ką. Zawód i/czy hobby?

#Goyki3Lab. Być artyst/ką. Zawód i/czy hobby?

Trzecią debatę z cyklu #Goyki3Lab dedykujemy Artyście/Artystce. Rozmawiamy o statusie artysty/artystki, sensie programów dofinansowań i o tym, czego pandemia nauczyła nas o priorytetach, niezależności i oczekiwaniach odbiorców.

Goście:
prof. dr hab. Dorota Ilczuk - Ekonomistka. Prekursorka rozwoju ekonomiki kultury jako dyscypliny naukowej. Kieruje Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS.
dr Marta Miłoszewska - reżyserka teatralna, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie, wiceprzewodnicząca Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych
Jan Nowak - założyciel pierwszego w Polsce teatralnego domu wydawniczego DRAMEDITION, który specjalizuje się w tłumaczeniu, wydawaniu i promocji tłumaczeń współczesnych dramatów z krajów francuskojęzycznego obszaru językowego. Przetłumaczył ponad 50 i wydał ponad 30 dramatów.
Prowadzenie: Bartek Chaciński - redaktor działu kultury „Polityki”, dziennikarz muzyczny, członek Rady Języka Polskiego.

Montaż dźwięku: Grzegorz Śliwski - SynthShop
Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Jun 22, 202101:24:46
 O czym szumi Park. Wiosna w pełni.

O czym szumi Park. Wiosna w pełni.

Podcast, w którym znawca ptasich zwyczajów Jacek Karczewski opowiada o życiu ptasich mieszkańców parku na Goyki. 

Jun 01, 202105:51
Pocztówka dźwiękowa. Odcinek trzeci

Pocztówka dźwiękowa. Odcinek trzeci

Trzecia pocztówka dźwiękowa, dokumentująca proces remontu willi na Goyki 3 - przyszłej siedziby Art Inkubatora.
Nagranie i montaż: Michał Jeziorski

Jun 01, 202110:00
Pocztówka dźwiękowa. Odcinek drugi

Pocztówka dźwiękowa. Odcinek drugi

Dźwięki, dokumentujące zmiany zachodzące podczas remontu willi na Goyki 3 w Sopocie oraz w okalającym budynek Parku.

Nagranie i montaż: Michał Jeziorski

May 06, 202110:00
#Goyki3Lab. Po co nam nowe instytucje kultury?

#Goyki3Lab. Po co nam nowe instytucje kultury?

Drugą z cyklu #Goyki3Lab debatę
poświęcamy roli instytucji kultury, szczególnie nowopowstających. Czy są potrzebne? Jakie wynikają z tego korzyści dla lokalnych ekosystemów? Jaka jest rola kultury w strategiach rozwoju miast?

Goście:
Joanna Cichocka-Gula - dyrektorka Goyki 3 Art Inkubatora w Sopocie
Joanna Orlik - dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Sławomir Czarnecki - dyrektor Młynów Rothera w Bydgoszczy
Prowadzenie: dr Piotr Firych - UAM w Poznaniu

Montaż dźwięku: Grzegorz Śliwski - SynthShop
Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Apr 21, 202158:21
#Goyki3Lab. Rok #KulturaWCzasachPandemii

#Goyki3Lab. Rok #KulturaWCzasachPandemii

Pierwsza debata z cyklu #Goyki3Lab odbyła się w rok po ogłoszeniu w Polsce pierwszego lockdown. Instytucje kultury jako pierwsze zostały zamrożone, jako ostatnie zostały/zostaną odmrożone. Z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o instytucjach kultury, artystach, wykorzystanych szansach i straconych możliwościach w rok #KulturaWCzasachPandemii.

Goście:
Joanna Cichocka-Gula - dyrektorka Goyki 3 Art Inkubatora
dr hab. Marcin Napiórkowski - Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.  
Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury. Prowadzenie:
Marta Szadowiak - pomysłodawczyni badania #KulturaWCzasachPandemii


Montaż dźwięku: Grzegorz Śliwski - SynthShop
Koncepcja i koordynacja całego cyklu #Goyki3Lab: Marta Szadowiak

Apr 21, 202101:05:17
 O czym szumi Park. Wczesna wiosna.

O czym szumi Park. Wczesna wiosna.

Druga część opowieści o ptakach, żyjących w Sopocie, w Parku na Goyki, otaczającym miejską instytucję kultury Goyki 3 Art Inkubator. Co widzą ptaki wczesną wiosną? Jakie wydają dźwięki, jak je rozpoznać, jak pomóc, jak cieszyć się ich obecnością.

Apr 20, 202105:36
Pocztówka dźwiękowa. Odcinek pierwszy

Pocztówka dźwiękowa. Odcinek pierwszy

Zapraszamy do odsłuchania pierwszej części naszego archiwum dźwiękowego, nagranego w przyszłej siedzibie Goyki3 Art Inkubatora.
Nagranie i montaż: Michał Jeziorski

Mar 31, 202110:00
 O czym szumi Park. Zima

O czym szumi Park. Zima

Zapraszamy do odsłuchania pierwszego odcinka podcastu , w którym Jacek Karczewski, autor bestselerowego cyklu książek przyrodniczych, opisuje przestrzeń Parku na Goyki z perspektywy ptasich mieszkańców. Cykl jest kolejnym elementem działań, mających na celu pokazanie tej bezcennej przestrzeni z innej, mniej znanej perspektywy. Park na Goyki , w którym już niedługo swoje siedziby znajdą Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie i Goyki 3 Art Inkubator, to także przestrzeń bogatego ekosystemu. Pragniemy działać w szacunku do historii i bogactwa tego miejsca.

Link

Opowiada : Jacek Karczewski

Muzyka i montaż : Michał Jeziorski

Lektor : Janusz Grzywa

Głosy ptaków występujących w słuchowisku pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Tak na Ptak.

Materiał zarejestrowano w Parku na Goyki, ul. Goyki 3, Sopot.

Partnerem odcinku jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie.

Feb 04, 202107:20