Skip to main content
Spotify for Podcasters
Grannskapspodden

Grannskapspodden

By Harald Karlsen

En podcastserie som handlar om grannskapsutveckling, bemyndigande av barn, ungdomar och vuxna, mobilisering av ungdomar för att undersöka grannskapsprocesser för trivsel i mångfald.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Episod 18 Perspektiv på internationella modersmålsdagen

GrannskapspoddenFeb 20, 2022

00:00
15:09
Episod 22 - Musik i grannskapet

Episod 22 - Musik i grannskapet

Grannskapspodden finns för att vi tillsammans ska kunna lära oss mer om grannskapsprocesser för trivsel i mångfald. Vi vill upptäcka mångfalden och fira mångfalden. I programserien får du värdefull kunskap på hur vi kan mobilisera ungdomar och hur vi bemyndigar lokalbefolkningen. 

Föreställ dig en tom scen i ditt grannskap. Ingen musik och inget som händer ... Eller att scenen sjuder av liv, enbart för att användas på en festivaldag per år. 

För det är alla fina engagemang under året som är det viktigaste - och när man ser nya sammanhang och skapar samband som saker börjar hända. 

I den här podcastepisoden från augusti 2022 tar programledaren Harald Karlsen och gäst Måns Rybäck i Sollentuna med publiken på en praktisk resa in i grannskapet med musiken som huvudtema. Episoden handlar om hur vi kan berika grannskapet, närområdet där man bor med musik och identifierar musiker, har trivselsaktiviteter och engagerar befolkningen genom musiken. Vi ser även på hinder som gör det svårt att få till musiksatsningar, och möjliga lösningar. Du som lyssnar får en överblick över utmaningarna och praktiska lösningar. 

Hör gärna av dig till harald.karlsen@ggfsweden.org om du har synpunkter eller vill dela med dig av av din erfarenhet och vad ni gör på musikens område i ditt grannskap. Hvilka hinder ser du, och vilka möjligheter ser du? 

Sep 04, 202215:54
Episod 21 - sommarprat i Sigtuna om konst, musik, grannskapsprojekt och Ukraina

Episod 21 - sommarprat i Sigtuna om konst, musik, grannskapsprojekt och Ukraina

I det här programmet, inspelad 12 augusti 2022 i Sigtuna får du höra programledaren Harald Karlsen med gäster Nik Dee Dahlström, Poulin, Ludvig (Ludde) Dahlström och DJ Maytan. Temat vi behandlar är solidaritetsprojekt, situationen i Ukraina, grannskap i Italien, Erasmus-projekt, konst, pizza, musik och grannskapssatsningar för trivsel i mångfald. 

Lyssna på en trevlig sommarprat som ger inspiration och insikter. Perfekt för dig som är intresserad i grannskapsbygget. 

Programmet är på engelska. 

Aug 13, 202241:10
Episod 20 - Samtal om modersmål, lärande och grannskapssatsningar

Episod 20 - Samtal om modersmål, lärande och grannskapssatsningar

I dagens program som spelades in i Sollentuna (modersmålsenheten, CIFS-lokaler) hör vi samtal med Harald Karlsen, Cynthia och DJ Maytan, John Steinberg och Araceli Calle Fernandes. Samtalet utgår från bland annat fyra frågor: Hur kan man öka elevernas motivation och deltagandet i språk/modersmålsundervisningen? Hur kan man öka samarbetet mellan lärare som har samma språk, så att elever som studerar på andra skolor eller bor i andra kommuner kan använda modersmålet som utgångspunkt för att lära känna varandra och samarbeta i gemensamma meningsfulla projekt? Hur kan man öka samarbetet mellan modersmålslärare som har olika språk, så att flerspråkiga elever har en bättre förståelse av andra språk och kulturer? 

Vi ser att dialogen mellan olika kulturer är berikande och värdefull. Speciellt gäller det att se det goda i varandra och prisa varandra. Som lärare gäller det även att fundera på begreppet "rättvisa" - att dela med sig i samtalet med eleverna. Därmed får vi en helt ny perspektiv som tar fram varandras goda egenskaper. Vi bygger ett rättvist samhället genom en bra dialog där man lär av varandra. Att lära sig från varandra påverkar alla grannskapssatsningar. 

Mar 06, 202228:50
Episod 19 - viktigheten av modersmål

Episod 19 - viktigheten av modersmål

Det här podcastprogrammet spelades in hos Språkservice24 lokaler i Stockholm, Södermalm i början februari. Vi har i studio Harald, Nellie och Dina. Vi fortsätter samtalet från Episod 18. Speciellt på hur civilsamhällets aktörer kan hjälpa till med modersmålsundervisning. Det finns de som vill att vill genomföra en politik som säger att man ska förringa sin kulturella identitet i ett homogent majoritetssamhälle. Eleven behöver lära sig modersmålet för att stärka sin identitet, språkkänsla, upptäcka språkstrukturer och se på språket utifrån olika perspektiv. Undervisningen är nära kopplad till samhällskunskap. 

Kan man ett språk, så kan man få nya sociala kontakter, nya vänner och kan till och med f jobb på grund av sina språkkunskaper. 

Vi hör även tre elever som reflekterar över modersmålets betydelse:

  • Karosh som går första året på gymnasiet
  • Dariosh går också första året på gymnasiet
  • Eleni årskurs 7, grekiska


Feb 28, 202215:44
Episod 18 Perspektiv på internationella modersmålsdagen

Episod 18 Perspektiv på internationella modersmålsdagen

Detta program spelades in i studio hos Språkservice24 på Medborgarplatsen i Stockholm. Med mig i studio har vi Nellie Warne, verksamhets-ansvarig på Språkservice24 och Dina som er modersmålslärare i grekiska. 

Varje år firar vi den internationella modersmålsdagen 21 februari, en dag som inrättats av UNESCO. Överallt i många länder uppmärksammar skolor, lärare, elever och kulturella institutioner vikten av att man lär sig och talar sitt modersmål.

Den här dagen markerar vikten av den språkliga mångfalden, av att människor har olika språkliga och kulturella traditioner. Språket är en av de viktigaste av de faktorer som bestämmer en människas identitet. Vidare vill man skapa dialog, förståelse och tolerans mellan alla människor som talar olika språk men lever i ett och samma land.

Lyssna på programmet. 

Feb 20, 202215:09
Episod 17 Somalisk hälsning från Vällingby

Episod 17 Somalisk hälsning från Vällingby

Dagens program är ett kulturmöte mellan Somalien och Sverige (Skandinavien). Med mig i studion har jag Abdurahman Said Hassan (Said). Vi tar upp olika aspekter av kulturer, hur vi kan berika varandra och skapa möjligheter genom kulturutbyte och arbeta tillsammans i våra grannskap. Said är modersmålslärare och har en hälsning till sina elever och till dig som lyssnar på Grannskapspodden. Lyssna på programmet. 

Vill du medverka i Grannskapspodden? 

Kontakta Harald Karlsen, 073-641 56 00

Feb 14, 202217:02
Episod 16 - Modersmålsfestival 2022
Jan 18, 202227:42
Episod 15 - Grannskap under andra världskriget

Episod 15 - Grannskap under andra världskriget

I det här podcastprogrammet tar Harald och Thomas upp norsk-danska-svenska förhållanden under andra världskriget (1940 - 1945) och hur kriget påverkade människor i några grannskap, speciellt i Danmark och Norge (Kirkenes). Det var lugnt i Danmark under första delen av kriget, medan i Norge fick man sabotage och motståndsrörelse så att säga direkt efter ockupationen började. Sverige betydde mycket för flyktingar på den tiden. Krigsåren gjorde ju även att människor i grannskapen i många fall mer sammansvetsade, men i andra fall så blev man misstänksamma på varandra (utifrån de tyska intressen i Danmark och Norge). Vem skulle man lita på? Även om det är 75-80 år sedan andra världskriget, så påverkar händelserna grannskapen i de skandinaviska länderna. Berättelserna stoppar inte, och grannskap under press har mycket att berätta. Och genom dessa berättelser kan vi förstå hur grannskap i krigsområden idag har samma typ utmaningar som då. Lyssna på vår podcast som tar upp intressanta betraktelser om grannskap och hur ordinära människor blir hjältar under krigsåren. 

Dec 11, 202124:21
Episod 14 - Skandinaviska grannskap med fokus på Danmark & Norge

Episod 14 - Skandinaviska grannskap med fokus på Danmark & Norge

Dagens podcastprogram ser närmare på speciellt, dansk-norska förhållanden. I studion berättar jag (Harald Karlsen) och Thomas Elbæk-Jørgensen, båda modersmålslärare i Sollentuna om språk, grannskap och kultur från en dansk-norsk bakgrund. Olika grannskap var säkerligen inget man tänkte speciellt mycket på när Danmark-Norge var ett rike under medeltiden från 1380-talet, eller Norge var i union med Sverige från 1814 (befolkningen reste inte mycket ut från sitt närområde, och kommunikation mellan grannskapen och områden längre bort var inte enkel). Vi har lite olik kultur i de tre länderna, och det påverkar relationerna. Vi ser även historiskt hur olika grannskap i ländernas landskap har ingått i olika konstellationer, och grannskapens historiska bakgrund påverkar befolkningen, barn, ungdomar och vuxna i dag. Vi kan idag emellertid göra många spännande saker tillsammans och de Skandinaviska länderna har många möjligheter för samverka och delta i grannskaps- och samhällsprojekt. Lyssna på programmet och ta del av norsk-danska betraktelser. 

Dec 05, 202119:16
Episod 13 - Intervju med Bahman Tofighian - grannskapssatsningar

Episod 13 - Intervju med Bahman Tofighian - grannskapssatsningar

I den här episoden intervjuer jag Bahman Tofighian, som sedan 2011 bor i Akalla. Utgångspunkten är vem ar jag som individ i grannskapet. Vi får höra hans spännande historia och varför Bahman brinner för sitt grannskap. Bahman berättar om mångkulturella grannskap och den historiska bakgrunden till miljonprogrammen. Han uppfattade som ung man att de motsättningar och utmaningar som finns i grannskapen egentligen har upphov från en och samma källa. Han ser jorden som ett land och mänskligheten som dess medborgare. De (politiska, etniska, kulturella och religiösa) gränser som vi sätter är människogjorda. På början av 1970-talet märkte han att han ville bidra till samhällets förbättring och han ville fotvandra till Norrland på vintertid. Han åkte till Norrland, där han besökte tidningar och skolor och berättade om människans möjligheter och potential, långt innan vi hade ordet "grannskap" i den mening och betydelse vi pratar om i dag. När vi förstår grunden till de fiktiva gränser som vi ser, kan lösa de historiska, nuvarande och framtida problem i våra grannskap. Han har besökt många skolor runt om i Sverige, men tror att det viktigaste är att göra något i grannskapet där man bort, tillsammans. Hör hans berättelse och ta del introduktionen till ett större tema som gäller grannskapssatsningar för trivsel i mångfald. 

Dec 02, 202115:26
Episod 12 - Agenda 2030 Globala Mål 11 i våra grannskap

Episod 12 - Agenda 2030 Globala Mål 11 i våra grannskap

Dagens tema handlar om Agenda 2030 – speciellt Globala målen och då Globala Mål nummer 11 som handlar om hållbara städer och samhällen.

Även om fokus är på grannskapet och Globala Mål nummer 11, är alla de sjutton Globala Målen viktiga i grannskapsarbetet. För Globala Mål nummer 11, så finns det 20-25 delmål som handlar om att utveckla städer, samhällen, byar, orter och grannskap.

Agenda 2030, delmål nummer 11 handlar dessutom om inkluderande och hållbar urbaniserig - alltså folkförflyttning från landsbygden. Ökad befolkning i städer och förorter sätter press på våra grannskap – om det så är i städer, förorter eller på landsbygden förstås.

Vad jag förstår så är arbetet med Agenda 2030 inte för en liten grupp experter som ska arbeta sig igenom alla frågor, rapporter, som forskar på detta och som serverar lösningar för befolkningen i grannskapet. Tvärt emot, så är det grannskapets befolkning, barn, ungdomar och vuxna som ska engagera sig i arbetet med Agenda 2030 – det vill säga alla Globlala Målen.

Lyssna på Grannskapspodden för att få en större förståelse och en ny perspektiv på grannskapssatsningar för trivsel i mångfald kopplad till Agenda 2030. 

Nov 22, 202113:11
Episod 11 - Farsi, Dari, modersmålsfestival och grannskapssatsningar i Sollentuna

Episod 11 - Farsi, Dari, modersmålsfestival och grannskapssatsningar i Sollentuna

Amin Mohammad Zawari är modersmålslärare i Sollentuna. Han berättar lite om språken dari och farsi och hur vanligt det är med flerspråkiga familjer i Afghanistan. Äventyr och sagor är viktiga för människor och i Afghanistan har man hjältar och hjältinnor i sagorna som kämpar för det goda. Sagor är bättre än historieböcker och representerar folket i landet. 

Deras stora episka sagobok heter Shahnameh (Konungarnas bok) som handlar om olika mytiska hjältar i Afghanistan/Iran. Den mest kända hjälten heter Rostam, men även kvinnliga hjältar. Hjältar som försvarar sitt område. Det finns mång spännande berättelser. 

Amin hälsar även till sina modersmålselever. 

Eleverna behöver hjälp och här kan vi se närmare på partnerskap mellan elever - modersmålslärare och föräldrar. 

Vi ser samtidigt på grannskapssatsningar för trivsel i mångfald och förberedelser inför Modersmålsfestival i februari 2022. 

Lyssna på vår podcast för att höra mer! 

Nov 15, 202130:33
Episod 10 - ta pulsen på grannskapet

Episod 10 - ta pulsen på grannskapet

Den här episoden handlar om att ta pulsen på grannskapet. Vad betyder det och hur gör man det - tillsammans?

Men för grannskapssatsningar handlar det om att undersöka grannskapet här och nu. Känna grannskapet på pulsen.

Programmet ger dig några tips för vad du kan göra för att upptäcka grannskapet – och få nya insikter över vad som pågår för spännande saker. Det kan ju vara utmaningar du ser. Kanske möjligheter. Det kan även vara intressanta reflektioner du får.

Oct 30, 202114:05
Episod 9 - Hur kan vi utveckla våra talanger, förmågor och intressen?

Episod 9 - Hur kan vi utveckla våra talanger, förmågor och intressen?

George Graham Foundation, ideell kulturförening i Sigtuna och Sollentuna utgår från Förenta Nationernas grunddokument om mänskliga rättigheter (från 1948). Vi utgår ifrån att människor är födda med förmågor och talanger som kan utvecklas för individens fördel - men även till att förbättra samhället.

Genom att utgå från det - hur kan vi ta fram individens talanger och förmågor i våra grannskap? Hur kan det medverka till att skapa en bättre värld? Vi utvecklar dela-med-dig-workshops inom en mängd spännande områden, allt från familjeliv, internationell matlagning, musiker, ledarskap, konst, kultur där deltagarna berikar varandras liv och respekterar varandras talanger och förmågor. 

Dessa förutsättningar gör det möjligt för oss att etablera grannskapsprojekt som bidrar till samhället. Det finns till exempel så många konstnärer, musiker, författare, artister i våra grannskap, som inte är kända. 

När vi upptäcker allas förmågor och intressen och ser att vi kan berika varandras liv och befolkningens liv. 

Det är många som är "osynliga" i våra grannskap. Hur kan vi bemyndiga stora befolkningsgrupper och hitta sätt så att många får självförtroende, och känner att de kan bli sedda i grannskapet? 

George Graham Foundation finns för att utforska detta området. 

Lyssna på Grannskapspodden - episod 9 för att få reda på dessa frågor, och hur du kan hjälpa till. 

Bonus: här får du reda på varför vår förening heter George Graham Foundation. 

Oct 17, 202121:11
Episod 8 - Att ta fram grannskapens loggbok

Episod 8 - Att ta fram grannskapens loggbok

Den här poddsändningen handlar om hur man tar fram en loggbok för grannskapet. Viktiga frågor är varför man ska göra det, hur man gör det, vem som jobbar med grannskapsloggboken. Behövs en loggbok för grannskapet?

Speciellt blir skoleleverna på grundskolor och gymnasier viktiga aktörer för att ta fram en loggbok - eller ett antal loggböcker för grannskapsprocesser för trivsel i mångfald. 

Lyssna på grannskapspodden och ta reda på mer om loggböcker för våra grannskap. 

Jag presenterar även Sofia och Bengt Åke, två "framtidsforskare" som är mycket kunniga inom detta spännande område. Oct 11, 202112:57
Episod 7 - Grannskapssamverkan - grannskapssatsningar för trivsel i mångfald

Episod 7 - Grannskapssamverkan - grannskapssatsningar för trivsel i mångfald

I dagens episod ska vi se närmare på vad skillnaden är på grannsamverkan – grannskapssatsningar – och grannskapsbygge i våra kommundelar och närområden. Det är fyra begrepp att hålla ordning på och när vi även introducerar grannskapsprocesser för trivsel I mångfald så kanske upplever du det som jobbigt. - Men så behöver de ju inte vara!

Jag tänkte utgå från kommundelarna. De flesta vet att de bor i en kommundel eller ett område inom en kommun. En stad eller kommun har som regel flera områden, och man kan ju bo i ett område, och jobba i ett annat grannskap, till exempel i en annan kommun ...

Sep 26, 202117:11
Episod 6 - Familjens roll i grannskapet

Episod 6 - Familjens roll i grannskapet

Vi sitter i vårt fina sponsrade tält av Lions Club Distrikt 101 i Malmparken 7 augusti och Harald, Navid och Arman tar upp temat familjens roll i grannskapet. Familjens roll är viktig - speciellt för barnens utveckling. Barnen spenderar mycket tid hemma med familjen. 

Det är viktigt att familjen se familjen som kärnan i grannskapet. Vi kommer från isolerade grupper, byar, större grupper, små städer, städer, metropoler och nationer och nu internationellt och ett globalt tänk. Forskarna tror att grannskapet kan vara på 6000 - 9000 människor - och alla familjer blir kärngrupper i grannskapet. Familjen är viktig i grannskapet - en kärna som fungerar bra - och gör det möjligt för hela grannskapet att utvecklas på olika sätt. Barnen är en skatt för framtiden och det gäller att ta hand om varandra och barnen i grannskapet. 

Några frågor vi tar upp är: 

  • Vad är viktigt och hur kan familjerna medverka till att utveckla grannskapen? 
  • Vad är en av grannskapets viktigaste uppgifter och viktigaste uppgift? 
  • Hur påverkas och påverkar familjerna varandra i grannskapet? 
  • Hur viktigt är vänskap i grannskapet? Hvilken styrka har familjerna? 
  • Vad är en grundläggande kärnaktivitet att börja med i grannskapet? 
  • Hur gör man med uppfostran av barn? Hur kan denna kärnaktivteten leda till bättra grannskap? 
  • Hur kan du komma i gång med denna kärnaktiviteten och ta första steget för att skapa bra bra förutsättning för barn, ungdomar och familjer i grannskapet? 

Ta reda på familjens viktigaste roll i grannskapet i den här episoden av Grannskapspodden.  

Sep 05, 202131:58
Episod 5 - ungdomarnas roll i grannskapet.

Episod 5 - ungdomarnas roll i grannskapet.

Temat i vårt podcastprogram, episod fem är ungdomarnas roll i grannskapet. Det är något som berör många - antingen du bor på landsbygden eller i storstaden. Vi är inte experter, men vi har kunskap och insikter. Vi vill lära tillsammans. I dagens program möter du programledaren Harald med gäster: Arman, Måns och Navid. Vad behöver ungdomarna utforska i grannskapet, och vad kan de hjälpa till med? 

Lyssna på vårt podcastprogram Episod 5 så får du veta mer. Besök även https://grannskapspodden.se. 

Aug 30, 202133:60
Episod 4 - Vänskap

Episod 4 - Vänskap

Dagens episod från 7 augusti i Malmparken i Sollentuna handlar om vänskap. Med trevliga vänner kommer man längre i våra grannskap tror jag. Vi som pratar om temat vänskap är Måns, Harald, Navid och Arman. Vänskap är kärnan för grannskapsutveckling. Även om man bara känner varandra en kort tid - kan det vara grunden för ett långt vänskap. Det handlar inte om ytliga bekanta. Lyssna på grannskapspodden Episod 4 och ta del av bra tips till hur vi med vänskap kan skapa bra förutsättningar för trivsel i mångfald i våra grannskap. 

Aug 15, 202114:21
Episod 3 - Mångfald, sport, ungdomars roll i grannskapen

Episod 3 - Mångfald, sport, ungdomars roll i grannskapen

Vi fortsätter vår podcastserie med program om grannskapsutveckling, utforskning av grannskapsprocesser. Den här episoden inspelad 3 augusti i Malmparken och i Studio har två gäster: Navid och Armand från Vällingby och Kista. Vi tar upp lite tankar om mångfald, sport, ungdomarnas roll och idéer till vad vi kan göra i våra grannskap. Vi hoppas du håller dig uppdaterad kring spännande aktiviteter i ditt eget grannskap - och besök gärna grannskapspodden.se/youtube för att se videor från Mångfaldsfestivaloch ggfsweden.org för mer information om George Graham Foundation. 

Aug 05, 202121:33
Episod 2 - Utforskning av grannskap

Episod 2 - Utforskning av grannskap

Jag fortsätter att utforska grannskapsprocesser och ungdomarnas roll. Programmet handlar om vad är ett grannskap och ungdomarnas roll, två viktiga frågor som berör och intresserar många. 

Vad är ett grannskap? Kan man jämföra grannskap? Hur stora är de? VAd säger forskarna? Det får du veta i programmet. 

Komplicerade frågor, men jag tar upp grunderna och beskriver fyra aktörer som behöver samverka. 

Dessutom beskriver jag ungdomarnas roll och de utmaningar som både ungdomarna och grannskapen har. 

Lyssna på programmet och ring mig gärna Harald på 073-641 56 00 om du har idéer till nästa program som handlar om grannskapsutveckling for trivsel i mångfald. 

Jul 23, 202124:35
Episod 1 - Grannskapspodd för trivsel i mångfald

Episod 1 - Grannskapspodd för trivsel i mångfald

Grannskapspodden som George Graham Foundation driver har som syfte att utforska grannskapsprocesser för trivsel i mångfald. Första programmet handlar lite om bakgrunden till hur George Graham Foundation, partipolitiskt och religiöst obunden ideell kulturförening etablerades i Sigtuna 2017 och 2021 med filialförening i Sollentuna. Programledare är Harald Karlsen

Jul 14, 202113:05