Skip to main content
Spotify for Podcasters
HERBA podcasty knihy

HERBA podcasty knihy

By HERBA podcasty knihy

Podcasty vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA o knihách, rozhovory s autormi, ale aj veľa iných vecí.
www.knihy.herba.sk

Zaujímavosti o knihách so zdravotníckou tematikou, rozhovory s autormi a tipy pre vaše zdravie.
Currently playing episode

Kniha Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku - Pavol Doležal

HERBA podcasty knihyJan 11, 2022

00:00
26:23
Kniha Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku - Pavol Doležal

Kniha Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku - Pavol Doležal

Prof. Pavol Doležal, hlavný autor knihy Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku - o knihe, ale nielen o nej Aké sú najčastejšie choroby nosa a prínosových dutín; Konzervatívna, alebo chirurgická liečba; Najčastejšie problémy a choroby v detskom veku; Poruchy čuchu a chuti v súvislosti s COVID-19; Na koho sa obrátiť v prípade straty čuchu pri COVID-19 Viac informácií o knihe nájdete na www.knihy.herba.sk Knihu si môžete zakúpiť na www.shopherba.sk
Jan 11, 202226:23
Rozhovor o knihe Propedeutika - Štefan Hrušovský

Rozhovor o knihe Propedeutika - Štefan Hrušovský

Prof. Štefan Hrušovský, autor knihy Propedeutika - o knihe aj o tom, ako v dnešnej dobe často pacienti nemajú čas na lekára Kniha prináša základné informácie pre prácu s pacientom. Ako  vznikala, koľko trvala príprava knihy, ako sa pripravovala, ako možno  zladiť 50 autorov, aké problémy bolo potrebné prekonať pri vydaní. Autori v knihe napríklad prinášajú nielen preverené poznatky, ako  pracovať s anamnézou pacienta, ale aj novinky, ktoré prináša vývoj - čo  je nové v ére digitalizácie, ako komunikovať s pacientom a mnohé  ďalšie. Viac informácií nájdete na www.knihy.herba.sk Knihu prof. Hrušovského, ale aj ďalšie publikácie nájdete na stránke www.shopherba.sk
Jan 11, 202222:19
Kniha Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu - Marian Bátovský

Kniha Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu - Marian Bátovský

Prof. Marian Bátovský, autor knihy Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu. Roku 2012 bola na Slovensku najvyššia incidencia kolorektálneho  karcinómu na svete (61,6/100 000). Rok 2018  bol odhadovaný nárast  incidencie karcinómu hrubého čreva za posledných sedem rokov o 11 % u  mužov a o 4 % u žien. Incidencia karcinómov rekta podľa týchto údajov  stúpla za rovnaké časové obdobie u mužov dokonca o 18 % a u žien o 10  %. Viac o knihe nájdete na www.knihy.herba.sk Knihu prof. Bátovského, ale aj ďalšie publikácie nájdete na stránke www.shopherba.sk
Jan 11, 202224:17
Rozhovor o knihách o sonografii - Jozef Beňačka

Rozhovor o knihách o sonografii - Jozef Beňačka

Rozhovor nielen o dvoch nových výnimočných publikáciách v oblasti sonografie, ktoré doteraz na Slovensku chýbali. Čo je potrebné zmeniť pre rozvoj sonografie, ale aj perspektívy  rozvoja - o tom nám porozprával autor doc. MUDr. Jozef Beňačka,  PhD., MBA, MPH., prednosta Internej kliniky Fakultnej nemocnice  Trnava, praktický  lekár a  predseda Slovenskej spoločnosti pre  ultrazvuk v medicíne. Viac o knihách nájdete na www.knihy.herba.sk Knihy zakúpite na www.shopherba.sk
Jan 11, 202220:32
Rozhovor o časopise Liečivé rastliny - Adriána Liptáková a Vladimír Krčméry

Rozhovor o časopise Liečivé rastliny - Adriána Liptáková a Vladimír Krčméry

Význam liečivých rastlín u nás aj vo svete. Rozhovor s prednostom Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave a  členom redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny prof.  MUDr. Vladimírom  Krčmérym, DrSc. a doc. MUDr. Adriánou Liptákovou, PhD., MPH Časopis nájdete na webe Liečivé rastliny Vychádza ako dvojmesačník, predplatné je možné získať na www.shopherba.sk
Jan 11, 202237:43
Kniha Lekárska mikrobiológia 1 - Adriána Liptáková a Vladimír Krčméry

Kniha Lekárska mikrobiológia 1 - Adriána Liptáková a Vladimír Krčméry

Profesor Vladimír Krčméry a docentka Adriána Liptáková v rozhovore o výnimočnej  knižnej novinke vydavateľstva Herba a ďalších zaujímavých témach. Hlavná autorka prvej slovenskej učebnice a monografie Lekárska  mikrobiológia doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH a zostaviteľ  jednej kapitoly knihy, prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK v  Bratislave, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. v rozhovore s  moderátorom Lukášom Turiakom prezradili viac o súvislostiach vzniku  tejto publikácie, ale aj o mimoriadne aktuálnej problematike lekárskej  mikrobiológie ako takej. Viac o knihe nájdete na www.knihy.herba.sk Knihu spolu s ďalšími publikáciami zakúpite na stránke www.shopherba.sk
Jan 11, 202221:28