Skip to main content
Spotify for Podcasters
Blokkie Blended

Blokkie Blended

By Hogeschool Rotterdam

Blokkie Blended voorziet in een goed gesprek over blended in hoger onderwijs. Rosa Douma gaat steeds met twee andere collega’s in gesprek over een blended onderwijsvraag. Op basis van praktijkervaring worden tips gedeeld en bevraagd. Hoe verzorg je didactisch verantwoord onderwijs dat deels online en deels offline gegeven wordt? Er wordt gesproken over blended onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. De alledaagse praktijk staat centraal, maar onderzoek en beleidsthema’s komen hierbij ook aan bod. Hoe kan blended learning bijdragen aan het behalen van onderwijsdoelen?

Hogeschool Rotterdam
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

3. Online binding realiseren

Blokkie BlendedSep 08, 2021

00:00
25:21
15. Immersive Tech – VR, AR, XR - bij Hogeschool Rotterdam

15. Immersive Tech – VR, AR, XR - bij Hogeschool Rotterdam

Drie ervaringsdeskundigen in gesprek over kansen -realistische situaties, leereffect- en uitdagingen -opschaling, privacy- van Virtual en Extended Reality bij Hogeschool Rotterdam. Een perspectief op immersive tech vanuit de zorg, kunst en onderwijs. En over het belang van ervaren!

Gasten: Leneke Lambooij (docent verpleegkunde, expert XR in zorgonderwijs), Brigit Lichtenegger (VR expert bij WDKA), Maaike Wessels-Compagnie (Blended learning expert en Immersive Tech projectleider)

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Oct 04, 202340:10
14. Learning Analytics

14. Learning Analytics

Wat kunnen Learning Analytics betekenen voor student en docent?

Merijn, Hassan en Lex gaan in gesprek over hun ervaringen met LA op Hogeschool Rotterdam. Wat zijn gevoelige punten van data over (vermeend) leergedrag? ‘LA zouden een heel ander onderwijsmodel kunnen opleveren’ maar ‘zo ver zijn we nog niet’. 

Gasten: Merijn Aktaş (data scientist en docent bij applied data science & AI), Hassan Alaoui (data scientist en docent bij business IT & management), Lex Freund (onderzoeker /promovendus LA en strategisch adviseur)


Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Sep 04, 202329:56
13. ChatGPT bij Hogeschool Rotterdam

13. ChatGPT bij Hogeschool Rotterdam

Pieter en Arjen verkennen de ethische aspecten van dit taalmodel. Het is indrukwekkend en snel maar heeft ook een commercieel belang en de output kan biased zijn. Judith vertelt over het bewust verkennen van ChatGPT als leermiddel in schrijfonderwijs. Collega’s en studenten zijn gebruikers maar ook ontwikkelaars van software. Welke verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee?


Gasten: Pieter van Boheemen (Programmamanager AI & Ethiek), Arjen Kolk (Hoofddocent bij Community Creative Marketing & Sales), Judith Freijser (Docent bij Communicatie)


Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Jul 13, 202336:45
12. Learning communities: samenwerkingsverbanden van onderwijs, onderzoek en werkveld

12. Learning communities: samenwerkingsverbanden van onderwijs, onderzoek en werkveld

Complexe vraagstukken en snelle veranderingen in de maatschappij vragen om learning communities. Zo kan samengewerkt worden door verschillende disciplines en stakeholders en krijgt bovendien ‘leven lang leren’ vorm. Brahim en Myrna delen hun ervaringen over onder andere een learning community in de automotive sector en learning communities applied AI.

Gasten: Brahim Boukhari (Onderwijsmanager Automotive) en Myrna van de Water (o.a. Kwartiermaker Learning Communities Applied AI)

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Feb 21, 202330:02
11. Brightspace als Leermanagementsysteem

11. Brightspace als Leermanagementsysteem

Een gesprek over Brightspace, het voor Hogeschool Rotterdam nieuwe leermanagementsysteem (LMS). Tatiana, Jean-Pierre en Leendert delen waarom zij zo enthousiast zijn over dit LMS en welke specifieke toepassingen zij van meerwaarde vinden. Ook de inrichting komt aan bod. Bij indelen van de leerinhoud blijkt het onderwijsconcept een belangrijke bepaler. Weldoordracht het LMS inzetten maakt onderwijs efficiënter, effectiever en overzichtelijker.

Gasten: Jean-Pierre Beelen en Tatiana Petrovski (beide docent en LMS-champion), Leendert Dorst (onderwijsadviseur Blended Learning)

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Feb 06, 202332:35
10. Toetsen met Ans toetssoftware

10. Toetsen met Ans toetssoftware

Wat zijn de sterktes en voordelen van digitaal (en op papier) toetsen met behulp van toetssoftware Ans? David, Dries en Peter delen hun ervaring. Analyses uit het systeem geven niet alleen inzicht in hoe de studenten scoren, maar ook wat de kwaliteit is van de toets. Ook uitdagingen en weerstanden rondom het implementeren van digitaal toetsen worden besproken.

Gasten: Peter Schouten (Toetsdeskundige en onderwijsadviseur), David Marler (Docent Engels, ICTO-coach), Dries Zwaan (Docent Biologie, ICTO-coach) Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Jan 23, 202329:38
9. De toekomst van hoger onderwijs

9. De toekomst van hoger onderwijs

Hoe ziet toekomstbestendig onderwijs eruit? Alle niveaus komen aan bod: nieuwe lesvormen (games); organisatie van onderwijsteams (netwerkverband); context van het toekomstig onderwijs. Want maatschappelijke, economische en ethische vraagstukken zijn van grote invloed. Naast multidisciplinair en flexibel is ‘de lerende organisatie’ dan ook kernbegrip in deze aflevering.

Gasten: Zakia Guernina (Lid College van Bestuur); Astrid Smit (hoofddocent); Joep Tempelaar (docent)
Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Nov 23, 202130:34
8. Leermanagementsysteem (LMS) implementeren en benutten
Oct 28, 202130:19
7. Werkveld betrekken bij onderwijs(blend)

7. Werkveld betrekken bij onderwijs(blend)

Tom betrekt de retailbranche bij casuïstiek, stages én onderwijscontent zoals kennisclips. Ernst werkt met ‘living labs’, waar complexe vraagstukken uit het bedrijfsleven worden aangepakt in nauwe samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijfsleven. Helen laat de werkplek van haar MBO-HBO doorstromers centraal staan in het toewerken naar leeruitkomsten. Flexibiliteit alom! 

Gasten: onderwijsontwikkelaars & docenten: Tom van den Boogaard, Helen de Graaf, Ernst Phaff 

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Oct 12, 202133:38
6. Visieontwikkeling en docentprofessionalisering bij blended onderwijs

6. Visieontwikkeling en docentprofessionalisering bij blended onderwijs

Miranda ontwikkelde een visie op blended onderwijs en vertelt over de niveaus waar mee gewerkt wordt. Judith vertelt over professionalisering d.m.v. innovatieprojecten, leergemeenschappen en ondersteuning van ICTO-coaches. Ook de SURF-versnellingsagenda onderwijsinnovatie met ICT komt voorbij. Beide collega’s pleiten voor professionaliseringsvormen die zo dicht mogelijk aansluiten op de werkpraktijk.

Gasten: onderwijsontwikkelaars Miranda Cornelisse en Judith Vennix
Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Oct 07, 202127:19
5. Hybride onderwijs en studentinteractie

5. Hybride onderwijs en studentinteractie

Bruce en Ralf zoeken al jaren de grenzen op van wat er online mogelijk is om lessen en leren te verrijken. Bruce bouwde een virtuele omgeving voor eindpresentaties. Een oplossing voor gevorderden, maar zijn tips zijn bruikbaar voor iedereen. Ralf vertelt over hybride onderwijs. Beide heren gaan in op het ‘hoe’ van studentinteractie, waarbij ook hun liefde voor offline wordt onderstreept.

Gasten: docent-experts: Ralf Hillebrand & Bruce Moerdjiman
Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Sep 26, 202127:18
4. Formatieve feedback, flipped classroom en zelfregulatie

4. Formatieve feedback, flipped classroom en zelfregulatie

Hoe krijg ik mijn studenten (digitaal) aan zet? Arjan gebruikt formatieve toetsing om zijn contacttijd met studenten te optimaliseren. Hij paste het flipped classroom-idee toe en gebruikt nog maar 20% van de oorspronkelijke slides. Saskia deed onderzoek naar een goede digitale leeromgeving en ontdekte dat (digitale) belastbaarheid van studenten en zelfregulerende vaardigheden een sleutelrol spelen.

Gasten: docent-experts: Saskia Lavooij & Arjan Hofman
Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Sep 21, 202124:22
3. Online binding realiseren

3. Online binding realiseren

Binding is van belang bij studiesucces. Hoe kun er je als docent voor zorgen dat studenten zich verbonden voelen met elkaar en met de docent? Gelden er online en offline nog andere principes? Annelies gaat in op wat je online kunt doen aan binding en deelt daarbij input van studenten. Anouk vertelt over hoe cruciaal de eerste 100 dagen zijn voor een nieuwe student op school. Contact is het sleutelwoord. 

Gasten: docent-experts Annelies Abeel-van de Wyngaerde en Anouk Kolbrink 

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Sep 08, 202125:21
2. Onderwijsontwerp: Drie basisvragen en (online) leerteams laten functioneren

2. Onderwijsontwerp: Drie basisvragen en (online) leerteams laten functioneren

Blended onderwijs ontwikkelen complex? Eigenlijk zijn bij het bepalen van leeractiviteiten slechts drie vragen de basis. Jan vertelt over de leeractiviteit-zeshoeken als hulpmiddel.
(Online) Leerteams zijn een sterk didactisch middel voor leren. Mits goed ingezet. Janneke deelt haar ervaring. Een ezelsbruggetje helpt om de principes van (online) samenwerkend leren ook zelf toe te passen.

Gasten: Jan Oostdijk, onderwijsadviseur & docent; Janneke Louwerse, docent & onderzoeker

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam


Aug 29, 202123:16
1. Storyboarden en de rol van kennisclips in je blend

1. Storyboarden en de rol van kennisclips in je blend

Een cursus (her)ontwerpen naar blended door te storyboarden – Hoe doe je dat en wat levert het op? En welke rol geef je video(clips) in je onderwijsblend?

Iris en Sascha vertellen over hun ervaring met storyboarden: het plotten van leer- en doceeractiviteiten. En ze hebben ervaring met het maken en bewust inzetten van kennisclips in hun onderwijs op Hogeschool Rotterdam. Hoe bepaal je welke kennis zich leent voor een clip?

Gasten: Iris van der Graaf en Sascha Nieuwboer

Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam

Jul 02, 202124:31