Skip to main content
Spotify for Podcasters
Hornopotočná 23

Hornopotočná 23

By Trnavská univerzita v Trnave

Novinky a správy z Trnavskej univerzity v Trnave
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Dr. Bryce Hagedorn: Not everybody needs a psychologist, but everybody needs a counselor

Hornopotočná 23Dec 07, 2023

00:00
58:55
Dr. Bryce Hagedorn: Not everybody needs a psychologist, but everybody needs a counselor

Dr. Bryce Hagedorn: Not everybody needs a psychologist, but everybody needs a counselor

What is counseling? And what does the counselor do? We discussed these topics with Dr Bryce Hagedorn from the University of Central Florida. Dr Hagedorn is a professor of counselor education at UCF's College of Community Innovation and Education in Orlando, Florida. He came to Slovakia to help Trnava University run a new study program on counseling. In the podcast, you will listen to our discussion about counseling addicted families and a Sequential Assessment and Treatment Model Dr Hagedorn co-authored.

Dec 07, 202358:55
Nová kniha citátov sv. Augustína: Sme krásni, keď milujeme

Nová kniha citátov sv. Augustína: Sme krásni, keď milujeme

„Pyšný človek je ako tráva, čo rastie na streche. Je vysoká, ale nemá korene a usychá skôr, než ju vytrhnú.“ To je len jedna zo 101 myšlienok svätého Augustína, ktorú do atraktívnej podoby motivačných citátov editoval teológ Miloš Lichner, SJ. Vo vydavateľstve Dobrá kniha vychádza nová publikácia Sme krásni, keď milujeme.

Nov 29, 202303:02
Vražedné psyché: V mysli Richarda Mažonasa

Vražedné psyché: V mysli Richarda Mažonasa

Richard Mažonas je autorom jedného z najobľúbenejších podcastov Vražedné psyché. V súčasnosti končí štúdium práva na Trnavskej univerzite.

May 29, 202301:02:45
Rabbi Abraham Skorka: In Search of God

Rabbi Abraham Skorka: In Search of God

A year and a half after Pope Francis, his close friend Rabbi Abraham Skorka visited Slovakia.  On Wednesday, May 10, 2023, the University of Trnava awarded this world-renowned expert an honorary degree for his contribution to the development of Jewish-Christian and interreligious dialogue and tolerance in the fields of science and education.

The University of Trnava is the bearer of Jewish-Christian dialogue in Slovakia; since 2016 it has offered the educational program Opening the Door. By awarding an honorary degree to Rabbi Abraham Skorka, the university continues its numerous theological, cultural, and social activities in Jewish-Christian relations.

Listen to the full audio recording of Abraham Skorka´s commencement speech, "In Search of God", at Trnava University in Trnava, Slovakia.

May 15, 202327:27
Hoaxy a budúcnosť Slovenska (záznam diskusie)

Hoaxy a budúcnosť Slovenska (záznam diskusie)

Študenti katedry politológie na Trnavskej univerzite zorganizovali tretieho mája 2023 na pôde filozofickej fakulty diskusiu na tému “Hoaxy a budúcnosť Slovenska". Ako hostia prijali pozvanie minister obrany Jaroslav Naď, známy sociológ doc. Michal Vašečka a občiansky aktivista Marek Mach. V diskusii sa venujú hoaxom, ich príčinám a vplyvom na súčasnosť a budúcnosť Slovenska. Moderovania sa zhostil Dr. Tomáš Jahelka z katedry politológie. Nahrávku zabezpečili organizátori. 

May 09, 202301:28:19
Psychológ Peter Kusý: Ticho je neodmysliteľnou súčasťou hudby, má dynamizujúci efekt. V terapii vďaka tichu začnú veci do seba zapadať

Psychológ Peter Kusý: Ticho je neodmysliteľnou súčasťou hudby, má dynamizujúci efekt. V terapii vďaka tichu začnú veci do seba zapadať

Na katedre pedagogických štúdií pôsobí PhDr. Peter Kusý, PhD., ktorý sa venuje muzikoterapii aj psychológii hudby. Čo sa pod týmito odbornými názvami skrýva? Dozviete sa v novom podcaste Trnavskej univerzity.

Prihláste sa na našu alma mater. Môžete si vybrať aj štúdium psychológie. Pre základné informácie kliknite tu: https://www.truni.sk/uchadzac


Apr 17, 202301:00:22
Psychologička Mária Dědová: Nepozerajme len na to negatívne, ale zamerajme svoju pozornosť aj na to, čo sa nám darí

Psychologička Mária Dědová: Nepozerajme len na to negatívne, ale zamerajme svoju pozornosť aj na to, čo sa nám darí

Adaptácia na školské prostredie, ako zvládať vysokoškolský život či ako si nastaviť time manažment. To sú témy, s ktorými prichádzajú študenti Trnavskej univerzity do Centra podpory študentom. Tam im naši kolegovia z katedry psychológie bezplatne poskytujú odborné psychologické poradenstvo. V poradni sa však odrážajú nielen "stále" problémy, ale aj tie, ktoré sú odrazom doby. Podľa psychologičky docentky Márie Dědovej sú to rozličné neistoty, ktoré prežívame: nedávno korona, teraz vojna na Ukrajine či aktuálna energetická kríza. Rozprávala o tom v štúdiu Trnavského rádia.

Psychológovia z TRUNI opäť rozbehli úspešné Psychologické večery, na ktoré pozývajú širokú verejnosť. Najbližšie to bude už zajtra (19.10.) o efektívnej komunikácii v manželstve, potom 26.10. o Viktorovi Franklovi a logoterapii.

Rovnako nachystali aj večerné workshopy pre vysokoškolákov s názvom Na slovíčko s psychológomNa internát pomenovaný po našom zakladateľovi Petrovi Pazmáňovi príde už v utorok 25.10. náš odborník Mário Schwarz a so študentmi bude debatovať o prokrastinácii.

Oct 18, 202212:12
Róbert Bezák: Želám Trnavskej univerzite, aby myslenie rástlo v múdrosti, ktorá siaha do nebies
Aug 15, 202203:27
Arcibiskup Cyril Vasiľ: Príhovor počas inaugurácie Mareka Šmida za rektora Trnavskej univerzity

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Príhovor počas inaugurácie Mareka Šmida za rektora Trnavskej univerzity

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Príhovor počas inaugurácie Mareka Šmida za rektora Trnavskej univerzity (2011)

Aug 08, 202213:39
Trnavská univerzita: história a súčasnosť

Trnavská univerzita: história a súčasnosť

"Našou úlohou by malo byť excitovať sa pravdou."   


Príhovorom prvého rektora TU prof. Antona Hajduka sa začína krátky dokument o histórii a súčasnosti Trnavskej univerzity v Trnave.  


www.truni.sk

Jul 22, 202207:13
Pápež, ktorý zabránil vyplieneniu Ríma. Vstúpte do teologického sveta Leva Veľkého

Pápež, ktorý zabránil vyplieneniu Ríma. Vstúpte do teologického sveta Leva Veľkého

Prorektor Trnavskej univerzity prof. Miloš Lichner, SJ napísal novú monografiu o jednom z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej cirkvi, ktorý dostal ako prvý pápež prímeno Veľký. Patrón spevákov, hudobníkov a organistov Lev I. sa do dejín zapísal ako pontifex, ktorý ubránil Rím pred nájazdom Hunov. Významne však prispel aj do teológie tým, že potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista.

Emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu M. Lichner sa osobnosti Leva Prvého venoval niekoľko rokov. V novej monografii Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte (Dobrá kniha, 2022) predkladá štúdie, ktoré umožnia čitateľovi pochopiť podstatné prvky Levovej kristológie a ekleziológie. V druhej časti sa nachádza 20 latinsko-slovenských vybraných textov leoniánskeho korpusu. Ide o prvý slovenský preklad najdôležitejších Levových homílií a listov.

„Pontifikát Leva I. bol sprevádzaný búrlivými udalosťami 5. storočia v cirkevnom i svetskom prostredí. Cirkev prežívala ťažké obdobie kvôli množstvu heretických prúdov (predovšetkým nestorianizmus, pelagianizmus, manicheizmus, arianizmus či monofyzitizmus), ktoré útočili na jej pravé učenie. Asi najznámejší je jeho postoj počas priebehu Chalcedónskeho koncilu, ktorým potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista a zastavil tak šírenie iných nepravých náuk,“ približuje prof. Miloš Lichner.

Lev navyše pred bránami Ríma zastavil hunského vodcu Attilu v roku 452.„K druhému dramatickému stretnutiu došlo o tri roky neskôr, keď sa Lev stretol s vodcom Vandalov, kmeňa pochádzajúceho zo severnej Afriky. Aj s Genserichom vyjednával, aby ušetril Rím od plienenia. Vandali síce do Ríma prenikli a štrnásť dní ho rabovali, nedošlo však k jeho vypáleniu, ako tomu bolo u tohto barbarského kmeňa bežné, ba ani k hromadnému zabíjaniu rímskych obyvateľov,“ píše prof. M. Lichner, SJ.

Lev I. bol zvolený za pápeža v roku 440 a zomrel v roku 461. Na Petrovom stolci bol 21 rokov, čím sa jeho pontifikát zaraďuje medzi najdlhšie v histórii.

Novú monografiu odporúča aj nitriansky sídelný biskup Viliam Judák. „Aktuálne dielo napomôže ochotnému čitateľovi lepšie chápať tak vývoj teológie, ako aj rôzne kontextové a historicky podmienené skutočnosti utvárania ranocirkevného sveta. Osobnosť pápeža sv. Leva I. Veľkého totiž veľmi výrazne ovplyvnila nielen jeho dobu,

ale aj ďalšie smerovanie Cirkvi,“ hovorí prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. „V jeho dielach sa často zdôrazňuje dôležitý prvok viery kresťana-katolíka, totiž že najvyššia a všeobecná autorita Cirkvi, ktorú pôvodne udelil Ježiš Kristus apoštolovi Petrovi, sa preniesla na každého nasledujúceho biskupa Ríma ako apoštolovho dediča, ktorý prevzal Petrovu úlohu. Tak ako Ježiš Kristus udelil väčšiu moc Petrovi než iným apoštolom, aj pápež je „prímasom všetkých biskupov“. Veľmi výrazne sa to prejavilo na ekumenickom koncile v Chalcedóne (451), kde pápež Lev I. riešil spor o Kristovej prirodzenosti. Po prečítaní jeho listu zhromaždení biskupi zvolali: „Ústami Leva prehovoril Peter.“

Jun 22, 202229:05
Psychológ Ján Grác: Manželstvo nie je vyriešená rovnica

Psychológ Ján Grác: Manželstvo nie je vyriešená rovnica

Rodák z Kovariec profesor Ján Grác (1930) vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval na Ústave ďalšieho vzdelávania učiteľov v Bratislave (1956-1961). V roku 1961 bol z politických dôvodov prepustený zo zamestnania a učil na stredných školách v Bratislave (1961-1964). V rokoch 1964 až 1966 sa zamestnal na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave, neskôr na Psychologickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave (1966-1967). Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval od roku 1965 postupne ako asistent, docent a profesor až do odchodu do dôchodku.

Od roku 1994 pôsobil ako profesor na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. "Jeho príchod na katedru bol  spätý s neľahkým obdobím, ktoré bolo poznamenané politicko-ideologickými tendenciami, usilujúcimi o zánik nielen katedry, ale i Trnavskej univerzity. Za tejto zložitej situácie sa ujal vedenia, stabilizovania a rozvoja nového pracoviska. Neľahkej úlohy sa zmocnil, pre neho s príznačným  odhodlaním, plnou zodpovednosťou a rozvahou," uviedla docentka Mária Dědová vo svojom laudatiu. "Pod jeho vedením sa katedra psychológie zamerala ako jedna z mála na formovanie mladého človeka v zmysle vnímania a rozvoja jeho trojdimenzionálnej sféry ako somato-, psycho- spirituálnej osobnosti. V dôsledku toho predmetom výučby a výskumu sa na katedre stali aj také otázky, ako uvedomovanie si duchovnej sféry, kontakt s transcendentnom, vôľa k zmyslu života, duchovné presvedčenia a hodnoty."

Jun 16, 202212:36
Dr. Gulnora Hundley: Counseling assists people to find their answers in life

Dr. Gulnora Hundley: Counseling assists people to find their answers in life

Trnava University starts teaching counseling, a new study program in the faculty of theology. On our premises, we welcomed Dr. Gulnora Hundley from the University of Central Florida, who led a workshop on families and trauma. Dr Hundley received PhD. in counselor education and teaches counseling at the Department of Counselor Education and School Psychology at UCF in Orlando, FL. She is also a mental health counselor and marriage & family therapist. It has been a pleasure to talk to Dr. Hundley in our podcast Hornopotočná 23, indicating the home address of the oldest Slovakian university dating back to 1635.

Jun 08, 202234:60
Katarína Karabová: Latinčina je mŕtva, nech žije latinčina!

Katarína Karabová: Latinčina je mŕtva, nech žije latinčina!

Pre mnohých z nás je latinčina akási terra incognita, neznáma zem, ktorú sme ešte nestihli objaviť. Tajomstvá tohto jazyka a jeho skryté krásy poodhalíme s latinčinárkou dr. Katarínou Karabovou, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V lete vás všetkých pozýva na intenzívny kurz latinského jazyka: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/letna-skola-latinciny-2022 

May 30, 202230:15
TRUNI: Budeme prvou univerzitou, ktorá otvára simulačné centrum pre budúce zdravotné sestry

TRUNI: Budeme prvou univerzitou, ktorá otvára simulačné centrum pre budúce zdravotné sestry

Budeme prvou univerzitou, ktorá pre zdravotnícke, ale nelekárske odbory ponúka simulačné centrum, vyhlásil v Trnavskom rádiu rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik. Telemedicínske stredisko otvárame v priestoroch rektorátu už v stredu 1. júna 2022.

May 25, 202207:25
Te Deum 2022: Ak sa nechceme stať skamenelinou, musíme sa celý život rozvíjať

Te Deum 2022: Ak sa nechceme stať skamenelinou, musíme sa celý život rozvíjať

Tridsiaty akademický rok sa dostal do svojho finále. Akademickú obec Trnavskej univerzity to priviedlo do univerzitného kostola v Trnave, kde sme sa zišli na ďakovnej bohoslužbe Te Deum. Slávnostným kazateľom bol jezuita prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., bývalý dekan teologickej fakulty a tiež bývalý prorektor. V tomto roku s ním vyšiel knižný rozhovor Boh sa neunaví odpúšťaním. Vypočujte si celé duchovné zamyslenie, ktorého leitmotívom je neprestať sa rozvíjať.

May 11, 202212:37
👉 Knižný tip Postoja: "Boh sa neunaví odpúšťaním" / Rozhovor s teológom Ladislavom Csontosom, SJ
May 09, 202200:51
Trnavská univerzita: Žijeme z ideálov, na ktorých sme boli postavení, pripomenuli František Mikloško, Michal Slivka a prof. Marek Šmid

Trnavská univerzita: Žijeme z ideálov, na ktorých sme boli postavení, pripomenuli František Mikloško, Michal Slivka a prof. Marek Šmid

Univerzitná knižnica a Ústav dejín Trnavskej univerzity zorganizovali spomienkovú diskusiu na 30 rokov od obnovenia našej alma mater (1992-2022). Zúčastnili sa jej bývalý predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, prvý predseda akademického senátu Trnavskej univerzity Michal Slivka a emeritný rektor a zakladateľ právnickej fakulty prof. Marek Šmid. Prinášame vám celý záznam diskusie:

May 09, 202201:08:20
Aké miesto majú v židovsko-kresťanskom dialógu žalmy?

Aké miesto majú v židovsko-kresťanskom dialógu žalmy?

V utorok 26. apríla 2022 sa v cykle Otvárame dvere uskutočnila zaujímavá diskusia organizovaná Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Židovským kultúrnym inštitútom na tému Aké miesto majú v židovsko-kresťanskom dialógu žalmy?


Hostia: ☑️ prof. Peter #Dubovský, SJ ☑️ dr. Lucia #Hidvéghyová☑️ doc. Bohdan #Hroboň☑️ rabín Miša #Kapustin☑️ prof. Miloš #Lichner, SJ

Apr 27, 202256:18
🙏 Môže byť Boh tolerantný? Miloš Lichner SJ sa zamýšľa nad dvoma pojmami: tolerancia a fundamentalizmus

🙏 Môže byť Boh tolerantný? Miloš Lichner SJ sa zamýšľa nad dvoma pojmami: tolerancia a fundamentalizmus

Hlavnou témou rozhovoru s prof. Milošom Lichnerom SJ, prorektorom Trnavskej univerzity pre zahraničné vzťahy, je chápanie tolerancie podľa Svätého Augustína. Téma pre mnohých zaujímavá a aj aktuálna. Viaceré násilné udalosti spáchané v mene náboženstva iste sťažujú možnú debatu na túto tému. Navyše, slovo tolerancia sa v našom podvedomí spája okamžite s menom Voltaira,  jeho dielom Le traité sur la tolérance z roku 1763, a ním chápanou toleranciou ktorú navyše často chápeme nesprávne. Tento pojem sa však natoľko vyvinul, že hovorenie o voltairovskej tolerancii sa mnohým zdá dnes iba prežitkom.

Ako teda chápať toleranciu? Môže byť #Boh tolerantný? A je #Cirkev tolerantná, pretože je Kristovým telom? Môže byť aj kresťan tolerantný? Nie je to iba smiešny ústupok silnejšiemu, za ktorý sa schovávame a vlastne tak vytvárame z núdze cnosť? Nie je #tolerancia iba bežnou a vyskúšanou politickou hrou slabšieho k získaniu moci, ktorú, ako náhle ju získa, zakáže? Môžeme tolerovať hriešnika? Dokedy? Prečo vôbec sú #hriešnici v Cirkvi? Patria títo hriešnici do Cirkvi? Alebo tým, že hrešia, prestávajú byť jej členmi? 

#lichner #voltaire #augustin #trnava #TRUNI #trnavskauniverzita

Apr 25, 202240:40
Študentská rada vo vysielaní Trnavského rádia: Nicole Makóová & Timotej Birtus

Študentská rada vo vysielaní Trnavského rádia: Nicole Makóová & Timotej Birtus

#TRUNI = SKVELÉ PRÍLEŽITOSTI NA OSOBNÝ ROZVOJ  V utorok 12. apríla 2022 do Trnavského rádia prišli naši #študenti Nicole Makóová a Timotej Birtus, aby predstavili študentský život a činnosť Študentskej rady u nás na Trnavskej univerzite.  V štúdiu vládla pohoda, smiech a chuť sa stretávať - rovnako, ako táto atmosféra vládne aj na školských chodbách, o to viac, že sa naozaj zdá, že jar je už tu!   #trnava https://www.truni.sk/uchadzac

Apr 12, 202211:09
Teológ prof. Ladislav Csontos SJ oslavuje 70

Teológ prof. Ladislav Csontos SJ oslavuje 70

Prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., SJ pôsobil ako prvý dekan teologickej fakulty (ktorá vznikla z Teologického inštitútu sv. Alojza v roku 1997) a prorektor Trnavskej univerzity (2011-2015). Odborne sa venuje filozofickej antropológii a filozofii kultúry. V roku 2019 sa stal čestným doktorom Pápežskej teologickej fakulty vo Varšave. V posledných rokoch sa zameral na pomoc rodine a pastorácii rozvedených. Vo svojej vedeckej práci sa okrem iného venuje aj osobnosti Vendelína Javorku SJ, misionára, zakladateľa kolégia Russicum, politického väzňa a kandidáta na blahorečenie.

Je viac než symbolické, že si významného slovenského teológa L. Csontosa spätého s celou existenciou Trnavskej univerzity pripomíname práve v deň 30. výročia jej obnovenia, keď bol 25. marca 1992 prijatý zákon SNR č. 191/1992 o zriadení našej alma mater.

V najbližšom období vychádza s prof. L. Csontosom aj kniha rozhovorov Boh sa neunaví odpúšťaním spolu s výnimočnými fotografiami Mgr. Barbory Likavskej. Recenzentom publikácie je prof. Miloš Lichner, SJ.


Mar 25, 202206:45
🔴 Politológ Tomáš Jahelka: Putin má rétoriku ako Hitler. Chce obnoviť veľkú ríšu

🔴 Politológ Tomáš Jahelka: Putin má rétoriku ako Hitler. Chce obnoviť veľkú ríšu

Vo štvrtok (24.02.2022) sme sa prebudili do smutného rána, keď sme sa v správach dozvedeli, že aj v 21. storočí je možné brachiálne narušiť územnú celistvosť a suverenitu susedného, priam bratského štátu.

Rusko hrubou silou napadlo Ukrajinu a u nášho východného suseda prebiehajú ťažké boje prinášajúce aj civilné straty. Mnohí z nás tomu nerozumejú – ako a prečo došlo vôbec k tomuto konfliktu?

Do štúdia na Hornopotočnej 23 v Trnave sme preto pozvali odborníka PhDr. Tomáša Jahelku, PhD. z katedry politológie, aby sme spoločne analyzovali príčiny a okolnosti ruskej invázie na Ukrajiny a dôvody, pre ktoré ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil vojnu.

Pripomíname, že Trnavská univerzita dôrazne odsúdila agresívny zásah cudzieho štátu do ukrajinskej suverenity a ubezpečila vojnou prenasledovaných ukrajinských študentov, že im akokoľvek pomôže.

Zo stanoviska vyberáme: „Milé študentky, milí študenti, kolegyne a kolegovia, ubezpečujeme Vás, že urobíme všetko pre to, aby ste na pôde našej alma mater našli bezpečné prostredie, priateľskú a slobodnú atmosféru, ktorú my všetci pokladáme za nevyhnutnú podmienku pokojného života, štúdia i vedeckovýskumnej práce.“

V tomto slobodnom a priateľskom duchu prebieha aj aktuálny podcast s politológom Tomášom Jahelkom z TRUNI. Vyjadrujeme presvedčenie, aby nás podobné otvorené a kritické debaty aj na takéto nepríjemné témy privádzali k ešte väčšiemu presadzovaniu mieru a pokoja doma i vo svete.

Mar 03, 202201:10:41
💁🏼 Counselling: Trnavská univerzita prináša nový študijný program, ktorý svet pozná už desaťročia
Feb 07, 202230:43
💬 Jazykovedec Andrej Závodný: Zachovali sa chotárne názvy Kde líšku pálili či Kde Paľa sťali

💬 Jazykovedec Andrej Závodný: Zachovali sa chotárne názvy Kde líšku pálili či Kde Paľa sťali

Docent Andrej Závodný je človekom mnohých profesií. Pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa najmä onomastike a hydronomii. Je členom slovenskej kalendárovej komisie, ktorá pracuje pri ministerstve kultúry. Spolupracuje tiež na rozhlasovej relácii Na slovíčko, slovíčka pre Rádio Regina. Na slovíčko sme si docenta Andreja Závodného pozvali aj my do podcastu Hornopotočná 23. Aby nám prezradil, ako aj on rozhoduje o menách, ktoré sa dostanú do kalendára – a ktoré nie. Rozhovor prebehol za sťažených technických podmienok, preto sa ospravedlňujeme za nižšiu kvalitu zvukového výstupu.

V rozhovore zaznejú aj tieto otázky:

  • Zodpovedáte teda za mená, ktoré sú v kalendári?
  • Ako tomu rozumieť: prečo tam niektoré mená sú – a niektoré nie?
  • Môže matrika zapísať akékoľvek meno?
  • Vyberajú si Slováci čoraz väčšmi exotickejšie mená?
  • Sú aj nejaké mená, ktoré z kalendára môžu vypadnúť?
  • Ste odborníkom v takej špeciálnej disciplíne, ktorá sa volá onomastika. Čo sa za týmto odborom skrýva?
  • Venujete sa aj hydronomii. Aké bohatstvá sa skrývajú v názvoch riek a vodných tokov?
  • „Každý Slovák či každá Slovenka by mali vedieť hovoriť spisovne na dôstojnej úrovni,“ to sú vaše slová v rozhovore pre Postoj. Prečo?

👉 Hoci v podcaste zaznie aj reklamný šot, ktorý vás pozýva študovať do "malého Ríma", my sa začíname postupne meniť na "malý Cambridge".

👉 Prvé krôčky s TRUNI zvládnete tu: truni.sk/uchadzac

Dec 15, 202143:08
Patrik Herman o politikoch ❗ Slobody sa boja, zodpovednosti sa vyhýbajú ❗
Dec 08, 202123:20
Historik Pavol Jakubčin: Iná podoba totalitného režimu sa môže ľahko dostať k moci

Historik Pavol Jakubčin: Iná podoba totalitného režimu sa môže ľahko dostať k moci

"Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potlačeniu základných práv a slobôd."

Týmito slovami sa začína zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ktorý bol prijatý ešte v roku 1996.

Od Novembra 1989, keď padol komunizmus, sa tu narodila jedna, možno už aj dve nové generácie ľudí, ktorí tento režim nikdy nezažili a možno nemusia celkom rozumieť, o čom hovorí spomínaný zákon. Preto sa dnešné vydanie podcastu Hornopotočná 23 bude venovať naším nedávnym dejinám a zvlášť aj 17. novembru 1989. Hosťom je historik Pavol Jakubčin z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

Nov 16, 202145:28
Svätý Martin bol akčný človek, mních a evanjelizátor

Svätý Martin bol akčný človek, mních a evanjelizátor

Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.

Na svätého Martina drž sa, synku, komína.

Na Martina medveď líha.

To je iba niekoľko z pranostík, ktoré sa spájajú so svätým Martinom. 11. novembra si pripomíname svätca žijúceho v 4. storočí. S Martinom sa najčastejšie spája epizóda, ako počas cesty na koni stretol žobráka. Nemal mu čo dať, tak sa podelil o polovicu svojho plášťa. Tak sa aj znázorňuje – na koni, s vojenským plášťom a niekedy aj s husou.

Keď si budete pochutnávať na martinskej husi, môžete si spomenúť na iný príbeh, ako ľudia prosili Martina, aby sa stal novým biskupom vo francúzskom meste Tours. On to však nechcel – a tak sa ukryl medzi husami. Ich gagotanie ho prezradilo – a Martin voľky-nevoľky sa musel stať biskupom.

Životu svätého Martina sa venuje aj teológ prof. Miloš Lichner SJ, ktorý pôsobí ako prorektor Trnavskej univerzity. Pred dvoma rokmi vydal monografiu Život svätého Martina z Tours, v ktorej predstavil prvý slovenský preklad diela Vita Martini od Sulpicia Severa. S naším popredným odborníkom sa zhovárala Barbora Likavská.

A z pranostík si povedzme ešte jednu. Uvidíme, či sa potvrdí aj v tomto roku: Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.

Nov 10, 202115:58
🎭 Adrián Kobetič, prvý predseda Študentskej rady TRUNI a mestský kurátor Trnavy 🖼️

🎭 Adrián Kobetič, prvý predseda Študentskej rady TRUNI a mestský kurátor Trnavy 🖼️

🎨S Adriánom Kobetičom sme sa výborne porozprávali nielen o umení, kde je doma, ale aj o Trnave - tej historickej i súčasnej - a tiež o Trnavskej univerzite. Adrián pôsobí ako doktorand na katedre dejín a teórie umenia 🖼️ na filozofickej fakulte a tiež od leta 2021 začal pracovať ako mestský kurátor v Trnave. S Adriánom sme si zaspomínali na to, ako on režisérsky a autorsky prispel k oslavám 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity (2016), tu si môžete pozrieť scény (divadelného a pomyselného) boja poznania s nevedomosťou. Kto z nich vyhrá?

CHCETE VIAC? 👉 V Trnave sa podarilo objaviť vzácnu pivnicu v podzemí, ktorú sa prvýkrát podarilo odkryť po viac ako sto rokoch. Bol pri tom aj náš absolvent a doktorand na filozofickej fakulte Adrián Kobetič: https://www.truni.sk/adrian-kobetic-vzacny-objav-v-trnave-po-100-rokoch

👉 Doktorand Adrián Kobetič sa stal historicky prvým mestským kurátorom mesta Trnava: https://www.truni.sk/doktorand-adrian-kobetic-sa-stal-historicky-prvym-mestskym-kuratorom-mesta-trnava

👉 Takto Adriána prevetrali súčasné členky Študentskej rady #TRUNI: https://www.truni.sk/news/ako-vznikla-studentska-rada-trnavskej-univerzity

👉 Naše ďalšie video: Prečo si vybrať Trnavskú univerzitu?  https://youtu.be/mlI-Wq274cc

Nov 01, 202101:03:28
Jaroslav Slaný: Usilujeme o zachovanie akademickej samosprávy
Oct 27, 202101:37
🧶 Alexandra Miklášová: So zakladateľkou Sashe.sk o tom, ako sa Slováci naučili byť šikovní 🧵

🧶 Alexandra Miklášová: So zakladateľkou Sashe.sk o tom, ako sa Slováci naučili byť šikovní 🧵

👉 Medzi úspešné absolventky Trnavskej univerzity patrí aj ⭐⭐⭐ Alexandra Miklášová ⭐⭐⭐ ktorá v roku 2009 založila Sashe.sk. Tento eshop a webstránku určite poznajú všetci tí, ktorí majú radi rozličné kreatívne výrobky. SAShE.sk je totiž projekt, ktorý sprostredkováva predaj ručne robených vecí ✂️ od šikovných dizajnérov, remeselníkov a výrobcov, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia. So Sašou Miklášovou sa porozprávala naša fotografka a kolegyňa Barbora Likavská.

❓ Zaujímate sa o štúdium na #TRUNI? Navštívte www.truni.sk/uchadzac 

Oct 18, 202129:15
Miloš Lichner SJ: Téma jednoty medzi kresťanmi je dôležitá. Máme spájať sily pri konaní dobra

Miloš Lichner SJ: Téma jednoty medzi kresťanmi je dôležitá. Máme spájať sily pri konaní dobra

Osobnosť jezuitu Miloša Lichnera netreba dvakrát predstavovať. Je to a katolícky kňaz, profesor, bývalý dekan teologickej fakulty, v súčasnosti prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy. Posledné dva roky až do augusta 2021 pôsobil ako prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Prednedávnom mal možnosť osobne sa stretnúť s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku. Aj týmto témam bude patriť aktuálny podcast Hornopotočná 23. Môžeme prezradiť, že náš dnešný hosť nedávno oslávil okrúhle životné jubileum, ku ktorému srdečne blahoželáme.

Sep 27, 202123:49
Pre prvákov: Študentská rada je otvorená možnostiam, každý nápad je vítaný

Pre prvákov: Študentská rada je otvorená možnostiam, každý nápad je vítaný

Prvákom - a nielen nim - sa počas otvorenia nového akademického roka 2021/2022 prihovorila aj predsedníčka Študentskej rady Trnavskej univerzity Nicole Makóová. "Venujte sa svojim povinnostiam a rozvíjajte sa, pretože kedy, ak nie teraz? Milí prváci, vitajte, želám vám veľa úspechov a tvorivej zvedavosti!"

Sep 22, 202105:41
Rektor R. Bílik: Naše výsady sú naše akademické slobody

Rektor R. Bílik: Naše výsady sú naše akademické slobody

Slávnostné otvorenie nového akademického roka pokračovalo v sále Marianum akademickou slávnosťou. Zúčastnili sa jej okrem akademickej obce aj predstavitelia spoločenského a politického života, zástupcovia mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja.

Zhromaždeniu sa osobne prihovoril rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik, ktorý pripomenul, že kvôli pandémii covid-19 sa neuskutočnilo mnoho akademických slávností a tá dnešná sa konala až po dvoch rokoch, naposledy to bolo na jeseň 2019. "Študenti, učitelia, vedecko-pedagogickí, vedecko-výskumní a umelecky tvoriaci pracovníci, taká je skladba akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave. Pripomína nám, že základom fungovania a existencie našej alma mater je neoddeliteľná symbióza vzdelávania, vedeckého výskumu aj umeleckej tvorby vo vybraných študijných programoch. Cez túto symbiózu sa nám odkrývajú naše výsady, totiž naše akademické slobody."

Podľa rektora TRUNI R. Bílika nie je obsah vzdelávacej ponuky na vysokej škole daný zvonka, ale je vystavaný tvorivými pracovníkmi univerzity zvnútra. "Nie je úplne jedno, a to adresujem naším študentom, ktorú vysokú školu si pre svoje štúdium vyberú. Kvalita, o ktorej sa stále dookola hovorí, vyrastá zo schopnosti akademických pracovníkoch vysokej školy byť aj dobrými vedcami, aj dobrými učiteľmi a mať schopnosť prizvať a zainteresovať do vedeckého výskumu, do obsahu vzdelávacej ponuky i do hodnotenia tohto procesu aj svojich študentov. Základom úspešnej existencie akademickej obce je spoločný dialóg všetkých jej členov."

Sep 21, 202112:33
Veni Sancte: Stávame sa slobodnými, aby sme v dialógu pomáhali iným

Veni Sancte: Stávame sa slobodnými, aby sme v dialógu pomáhali iným

🔥 Dnes sme začali nový akademický rok 2021/2022 🙏 Hlavným kazateľom na svätej omši Veni Sancte (odvodenej od spevu Veni Sancte Spiritus, teda Príď, Duchu Svätý) bol jezuita prof. Miloš Lichner, prorektor Trnavskej univerzity, ktorý sa pred týždňom stretol aj s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku. 

Téma Františkovej návštevy - ktorý ako pápež nesie titul pontifex, staviteľ mostov - nechýbala ani v slávnostnej homílii. "Svätý Otec k nám prišiel vo veľmi komplikovanom období, keď vidíme nielen okolo seba, ale aj v našich srdciach vykopané zákopy a deliacie čiary. Samozrejme, toto sa netýka len nášho malého Slovenska, tak zvyšku Európy aj ostatného sveta. Sme rozdelení politicky, nábožensky, "vakcinačne" a ešte všelijako inak. Čo nám teda tento rímsky staviteľ mostov môže povedať do týchto našich zákopov na začiatku akademického roka?"

Prvým slovom, ktoré dominuje v pápežovom myslení a platí aj pre Trnavskú univerzitu, je dialóg, zdôraznil M. Lichner. Dialóg začína počúvaním toho druhého, aj počúvaním študentom. V našej spoločnosti existujú protiklady medzi liberálnym individualizmom a socialistickým kolektivizmom. Syntézu týchto dvoch protikladov nachádza pápež v slove solidarita. "Latinské sloveso solidare znamená posilňovať to, čo je slabé, toto je solidarita," uviedol M. Lichner.

Slová a gestá Sv. Otca sa pre nás stali obrazom toho, ako sa on dáva osvietiť Božím slovom, pripomenul kazateľ, ktorý sa venoval aj otázke slobody. "Boh je slobodný, pretože vždy chce konať iba dobro. Stávame sa slobodnými od našej neprávosti v našom srdci, aby sme solidárne a v dialógu pomáhali iným stávať sa skutočne evanjeliovo slobodnými. A tu sa spája naše poslanie hovoriť pravdu s naším životom."

Sep 20, 202114:15
Všetko, čo chcete vedieť o Trnavskej univerzite: Tvoja veľká budúcnosť začína v malom Ríme

Všetko, čo chcete vedieť o Trnavskej univerzite: Tvoja veľká budúcnosť začína v malom Ríme

🎓  Všetko, čo chceš vedieť o Trnavskej univerzite  

Vyberáš si vysokú školu a možno sa pýtaš: Čo ma tam čaká? 🤷‍♀️ Kto budú moji spolužiaci? 🧑‍🎓 Kto ma bude učiť? 👩‍🏫 Ako sa budem cítiť nielen na univerzite, ale aj v Trnave? ☕ Má vôbec zmysel študovať na vysokej škole? ... Určite máš mnoho otáznikov.❓ Je to úplne v poriadku!   Preto sme pre teba pripravili video, v ktorom ťa chceme ubezpečiť, že ak si vyberieš #TRUNI, rozhodneš sa správne. 👍👍👍 Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite.  ✅ Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes: https://bit.ly/39WvC4P  ✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu: https://www.truni.sk/uchadzac✅ Prezentáciu jednotlivých fakúlt z virtuálneho Týždňa otvorených dverí 2021 ti ponúkame tu: https://bit.ly/39ulDDO  ✅ Pozri si nás ešte bližšie: https://unsplash.com/@trnavskauni✅ Prihláste sa na odber nášho newslettra: http://eepurl.com/hthJDj

Pôvodne sme zverejnili 1. marca 2021. Dostupné aj ako video tu: https://youtu.be/Q7_GJfhtgHM

Sep 15, 202103:33
Na chodbách je živo. Ako začne nový akademický rok?

Na chodbách je živo. Ako začne nový akademický rok?

Na Trnavskej univerzite vrcholia prípravy na nový akademický rok. Čím bude iný? Bude sa učiť prezenčne? Na tieto otázky odpovedá rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik.

V rozhovore sa dozviete ❓ ako začne nový akademický rok na Trnavskej univerzite ❓ ako prebehne nový akademický rok na TRUNI ❓ či sa môže stať, že bude výučba len dištančnou formou ❓ ako budú otvorené a funkčné internáty ❓ čím bude iný tento prichádzajúci nový akademický rok ❓ či sú aj nejaké novinky, ktoré chystá #TRUNI v tomto akademickom roku?

NEXT? Očakávania študentov v akademickom roku 2020/2021 sa naplnili: https://www.truni.sk/news/ocakavania-studentov-v-akademickom-roku-20202021-sa-naplnili Našim spoločným záujmom je maximum kontaktného vyučovania: https://www.truni.sk/news/nasim-spolocnym-zaujmom-je-maximum-kontaktneho-vyucovania

Sep 13, 202110:36
Vlastimil Dufka SJ: Ľudia na okraji nám nemôžu byť ľahostajní

Vlastimil Dufka SJ: Ľudia na okraji nám nemôžu byť ľahostajní

Keďže aj záver akademického roka 2020/2021 je poznačený pandémiou a aj záver semestra prebieha online, nekoná sa ani ďakovná bohoslužba Te Deum, ktorá bola naplánovaná na stredu 12. mája 2021.   Preto vám prinášame duchovný príhovor Mgr. Vlastimila Dufku SJ, SL.D, vedúceho Katedry pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.   "Pandémia nás naučila, že naše vzdelávanie sa musí týkať aj formácie srdca a životných postojov," pripomína páter V. Dufka. "Je tu Kniha života, ktorá nás učí o našej vzájomnej spolupatričnosti, o našej príbuznosti. O tom, že chudobní, znevýhodnení alebo ľudia na okraji sú súčasťou našej rodiny a že nám nemôžu byť ľahostajní."

Pôvodne vyšlo 12. mája 2021

Sep 10, 202105:28
S nádejou očakávame návštevu pápeža Františka, hovorí jezuita docent Jozef Kyselica

S nádejou očakávame návštevu pápeža Františka, hovorí jezuita docent Jozef Kyselica

Už tento týždeň zavíta na návštevu Slovenska hlava Katolíckej cirkvi. Pápež František je aj jezuita, a tak do svojho programu zakomponoval aj návštevu svojich spolubratov v Bratislave, kam patria aj mnohí pátri pôsobiaci na Trnavskej univerzite. Jedným z nich je aj docent Jozef Kyselica z teologickej fakulty. Aj týmto spôsobom vám prinášame jeho úvahu, v ktorej sa zamýšľa nad spojitosťami medzi myšlienkami pápeža Františka s intelektuálnym apoštolátom jezuitskej rehole a programom Trnavskej univerzity. Len pripomíname, že Svätý Otec príde na Slovensku už v nedeľu a ostane tu do stredy 15. septembra, keď bude slúžiť slávnostnú svätú omšu v Šaštíne.

Celé zamyslenie nájdete tu: https://www.truni.sk/news/s-nadejou-ocakavame-navstevu-papeza-frantiska 

NEXT? Lingua Latina, lingua Franca 🌐 Bez latinčiny sa nedá hovoriť o historickej Trnavskej univerzite: https://open.spotify.com/episode/3J1BO7FMmfdMyTuOSR2Gsr?si=9f5edf0e77384085

Použitá hudba: "A Very Brady Special" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sep 06, 202107:29
Lingua Latina, lingua Franca 🌐 Bez latinčiny sa nedá hovoriť o historickej Trnavskej univerzite

Lingua Latina, lingua Franca 🌐 Bez latinčiny sa nedá hovoriť o historickej Trnavskej univerzite

V roku 2020 sme si pripomenuli 385 rokov od založenia našej predchodkyne, historickej Trnavskej univerzity. O tomto výročí sa zhovárame s doc. Mgr. Erikou Juríkovou, PhD., vedúcou Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: http://ff.truni.sk/katedra-klasickych-jazykov

Pôvodne sme tento rozhovor zverejnili 15. decembra 2020

Aug 30, 202127:13
🧑‍⚕️ Psychoterapeut Ondrej Botek: Nedovoľme korone, aby sa stala stredobodom našej pozornosti 😷

🧑‍⚕️ Psychoterapeut Ondrej Botek: Nedovoľme korone, aby sa stala stredobodom našej pozornosti 😷

☑️ #Pandémia nového ochorenia #covid-19 zasiahla do našich 🌱 životov viac, ako by sme si to boli priali. Predstavuje riziko pre naše nielen telesné, ale aj duševné #zdravie – a o tom sa chceme zhovárať s docentom Ondrejom Botekom z katedry sociálnej práce fakulty zdravotníctva 🧑‍⚕️ a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, ktorý pôsobí aj v privátnej praxi ako #psychoterapeut. Viacero rokov prežil v Kambodži ako sociálny pracovník. V roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v Londýne. V rozhovore sa dozviete, či sa dá očkovať aj duša, akú veľkú pozornosť vlastne treba venovať korone a či budeme po tejto kríze opäť o trochu lepší.   🙏 "#Vďačnosť  je schopnosť, ktorá prináša radosť, nádej, spokojnosť so životom a nedovoľuje upadnúť do bezvýchodiskovosti," napísala psychologička a prodekanka filozofickej fakulty Mária Dědová.  https://www.truni.sk/news/vdacnost-ak... S tým súhlasí aj odborník na sociálnu prácu a psychoterapeut Ondrej #Botek, ktorý v našom interview upozorňuje, aby sa "#korona" nestala stredobodom našej pozornosti. "Čím viacej budeme centrovať svoju pozornosť na pandémiu a prípadne ešte viac na negatíva tej pandémie, tak si nebudeme všímať maličkosti, a tým bude oveľa ťažšie prežívať vďačnosť za drobné zázraky." Je preňho dôležité, či sa naučíme efektívne fungovať napriek tejto súčasnej situácii. "To, že od začiatku nevyhrávame, neznamená, že sa nevieme popasovať. Je prirodzené, že hľadáme spôsoby, ako najlepšie reagovať."

Pôvodne sme tento príspevok zverejnili 19. januára 2021

Aug 23, 202146:55
🏺 Miroslava Daňová s kolegami objavila zvyšky rímskeho mosta v Iži pri Komárne 🌉

🏺 Miroslava Daňová s kolegami objavila zvyšky rímskeho mosta v Iži pri Komárne 🌉

V dňoch 26. - 30. 7. sa v Iži stretli archeológovia z Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.) a Archeologického ústavu SAV (PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ján Rajtár, CSc., Mgr. Petra Dragonidesová), aby pokračovali vo výskume Dunaja v priestore pred rímskym kastelom. Prieskum podporila aj Polícia SR (poriečne oddelenie), ktorá poskytla logistickú podporu a akcie sa zúčastnili aj policajní potápači a potápačky. Všetky ponory a metodika dokumentácie vo vode sa realizovali pod dohľadom potápačských inštruktorov z tímu AKITO diving, ktorí poskytli aj časť logistického vybavenia.

Počas výskumu sme výskumníci opierali o informácie a sonarové snímky získané z predchádzajúcej sezóny vďaka spolupráci s Ing. Valentínom Sočuvkom (Ústav hydrológie SAV) a Mgr. Michalom Hoffmanom (GEOTEST - Mgr. Michal Hoffmann).

Prelomový moment pre ďalší výskum priniesla v sezóne 2021 batymetria dunajského dna, ktorú realizovala spoločnosť Helicop s r.o. Vďaka podrobnejšej dokumentácii a širšiemu záberu územia (2 km) bolo možné identifikovať štruktúry, ktoré sa objavujú v línii presne oproti južnej bráne do rímskeho kastela a smerujú na opačnú stranu.

Jedným z cieľov bolo získanie čo najväčšieho množstva informácií pomocou sonarových prieskumov (tvar, rozmer) aj ponorov (fotodokumentácia, meranie, odoberanie vzoriek). Vzhľadom na vysokú hladinu Dunaja, viditeľnosť iba 0-20 cm a silný prúd sa výskumníci nakoniec sústredili len na sonarové prieskumy a merania. Potápanie a dokumentácia vo vode sa preto zamerali na oblasť iných štruktúr v blízkosti breh rieky.

Doplňujúce merania potvrdili, že ide o štruktúry pripomínajúce piliere rímskych mostov ako ich poznáme z iných častí Dunaja alebo Rýna.

Viac podrobností prinesie až prieskum na dne Dunaja, keď archeológovia budú môcť odobrať vzorky a lepšie zdokumentovať materiál a prípadné konštrukčné prvky.


✅ Správa z katedry: http://ff.truni.sk/oznamy/objavili-sme-piliere-mosta-v-dunaji 

✅ Katedra klasickej archeológie: http://ff.truni.sk/katedra-klasickej-archeologie

✅ Reportáž TV JOJ: https://www.facebook.com/watch/?v=2059114170911320&t=1 

✅ Študuj u nás: https://www.truni.sk/uchadzac

Aug 18, 202131:14
Mário Schwarz: Situáciu, v ktorej sa nachádzame, môžeme vyriešiť až neobvyklým spôsobom

Mário Schwarz: Situáciu, v ktorej sa nachádzame, môžeme vyriešiť až neobvyklým spôsobom

Mário Schwarz pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.   Vo svojom príhovore - nielen pre akademickú obec Trnavskej univerzity - hovorí o troch faktoroch, ako zvládať záťaž. Sú to 1. zrozumiteľnosť situácie, 2. zmysluplnosť boja a 3. vnímanie, že úloha je zvládnuteľná.   "Ako to máme my? Rozumieme tejto situácii? Je pre nás zrozumiteľná? Bojujeme zmysluplne? Vnímame, že úlohy zvládneme? Na tieto otázky si musí odpovedať každý z nás sám," tvrdí aj v čase pandémie psychológ Mário Schwarz.   Vypočujte si povzbudenie od nášho odborníka na logoterapiu, psychologické poradenstvo a mediáciu.

Katedra psychológie: http://ff.truni.sk/katedra-psychologie

Relácia pôvodne vyšla na sieťach #TRUNI 11. novembra 2020

Aug 16, 202104:19
Epidemiológ Majdan: Žijeme na planéte mikróbov 🦠 Plošné očkovanie je cestou z krízy 💉

Epidemiológ Majdan: Žijeme na planéte mikróbov 🦠 Plošné očkovanie je cestou z krízy 💉

🦠 Covid-19, covid-20, covid-21. „Korona“ do Vianoc 2020 nezmizla a je s nami aj v novom roku 2021. Okrem ďalších kôl plošného testovania sa prioritou stáva aj plošné očkovanie 💉 Keď príde na rad, zaočkovať sa dá aj prorektor Trnavskej univerzity doc. Marek Majdan, PhD., ktorý vlani založil Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu. Prinášame vám aktuálny rozhovor s naším popredným odborníkom k aktuálnej epidemiologickej situácii, ale aj o očkovaní, superšírení koronavírusu a svetle na konci tunela.

Relácia bola pôvodne odvysielaná na kanáloch TRUNI 13. januára 2021

Aug 09, 202144:22
Vražedné psyché: Ľudská kriminalita je bezodná studnica nápadov

Vražedné psyché: Ľudská kriminalita je bezodná studnica nápadov

⚠️ Varovanie na začiatok: Nie je to pre každého :-)  

🎙️ K podcastu Vražedné psyché ho priviedol koronavírus. "Nebolo čo robiť,“ s úsmevom odpovedá Richard Mažonas. Študent práva na Trnavskej univerzite prepája forenzné vedy so súdnym znalectvom.   🎧 V podcaste Vražedné psyché okrem literárneho spracovania sériových vrážd ponúka najmä rozhovor s odborníkom v oblasti psychiatrie, sexuológie a toxikománie MUDr. Svetozárom Drobom, svojím starým otcom. „Snažím sa takto priučiť forenzným vedám a hodnotu vidím aj v tom, že to približujeme našim poslucháčom.“  ❓ Čo sa dozviete v našom rozhovore o podcaste Vražedné psyché?  🚨 Je vôbec možné nahliadnuť do mysle vraha?  🚨 Čo zločincov vedie k páchaniu trestných činov? 🚨 Ako veľmi je dôležitá úloha súdneho znalca-psychiatra pri objasňovaní kriminality a pri súdnom pojednávaní? 🚨 Ako sa na človeku prejaví to, keď sa deň čo deň stretáva s brutálnymi vraždami? 🚨 Dokáže ešte niečo prekvapiť súdneho znalca po 57 rokoch praxe? 🚨 O čom Richard sníva a kým by sa chcel stať? 🚨 Prečo sa Richard rozhodol pre štúdium práva na Trnavskej univerzite? Odporúča študovať na TRUNI aj súčasným stredoškolákom? 🚨 Sú naši zločinci svetoví? 🚨 Číta Richard detektívky?   Vedel si, že si môžeš podať prihlášku na Trnavskú univerzitu, napríklad na právo? (Zvlášť, ak ťa baví aj kriminológia alebo kriminalistika.) 👉 Rozhodni sa pre štúdium na TRUNI ešte dnes: bit.ly/39WvC4P 👍 Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite!  ☑️ Prihláste sa na odber nášho newslettra: http://eepurl.com/hthJDj 

Fanpage podcastu Vražedné psyché: https://www.instagram.com/vrazedne_ps...Počúvaj na Spotify: https://open.spotify.com/show/35oUyGt...Produkcia podcastu Vražedné psyché: https://www.instagram.com/zapoofficial/

Zaujalo vás štúdium práva? Poďte do Trnavy: http://iuridica.truni.sk/informacie/informacie-pre-uchadzacov

Aug 02, 202142:39
Hornopotočná 23 - správy z Trnavskej univerzity (naša zvučka)

Hornopotočná 23 - správy z Trnavskej univerzity (naša zvučka)

Skúšame niečo nové a pokúsime sa vám priniesť zvuky, správy, rozhovory a informácie z Trnavskej univerzity v Trnave 

Viac o nás tu: https://www.truni.sk/uchadzac

Jul 26, 202100:13