Skip to main content
Spotify for Podcasters
Hành trình khỏe đẹp cùng Huyền

Hành trình khỏe đẹp cùng Huyền

By Huyền Trần

Đây là nơi Huyền chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên con đường tìm về sức khỏe, niềm an vui, tình yêu thương và sự thật bên trong chính mình. Mong rằng những chia sẻ về Juice, Yoga, Thở, Thiền, và hành trình khám phá, trân trọng cuộc sống của Huyền, sẽ lan tỏa chút năng lượng tích cực tới bạn trên con đường tìm về bản chất tốt đẹp bên trong chính bạn.

Hosted by: Tran Thanh Huyen - Certified Natural Juice Therapist, Registered Yoga Teacher 500h, Founder True Juice, True Body, Tác giả sách 'Chào Juice!', Blogger Juicylife.vn,