Skip to main content
Spotify for Podcasters
iXpod

iXpod

By iXperium

iXpod is dé podcast over leren, lesgeven en werken met ict. In het iXperium werken we samen met onderzoekers, opleiders, docenten en leraren en professionals uit verschillende praktijken. We kijken hoe ict onderwijs en praktijk kan verrijken en innoveren.
Available on
Google Podcasts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Informatiebeveiliging en privacy bij de HAN

iXpodSep 26, 2022

00:00
27:46
Digitale geletterdheid - in gesprek met lector Anneke Smits over het onderzoeksnetwerk van iXpact

Digitale geletterdheid - in gesprek met lector Anneke Smits over het onderzoeksnetwerk van iXpact

In deze iXpod spreekt Justine van den Berg met Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie en ICT bij hogeschool Windesheim. Anneke doet onderzoek naar de wijze waarop een effectieve en motiverende verbinding tot stand kan komen tussen vakdidactiek en ICT. De uitdaging daarbij is om innovaties en ICT dienstbaar te maken aan duurzaam en betekenisvol leren – en om bij het ontwerpen of omarmen van innovaties niet de principes van goede didactiek te vergeten of te veronachtzamen.

Vanuit het iXperium werken we samen in het consortium iXpact. Hierin werken leraren, lerarenopleiders en onderzoekers van mbo-practoraten, hbo-lectoraten en onderzoeksgroepen uit het wetenschappelijk onderwijs samen. Het consortium heeft tot doel om aanwezige kennis over leren met ict sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen. Met een landelijke, sectoroverstijgende structurele kennisinfrastructuur wil het consortium de onderwijspraktijk en lerarenopleidingen beter voeden.

Anneke is lid van het onderzoeksnetwerk in het consortium iXpact. En hierover gaat zij in deze iXpod in gesprek. 

Mar 10, 202335:20
Filmeducatie bij de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN

Filmeducatie bij de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN

In deze iXpod praten Neeltje van Camp en Justine van den Berg over filmeducatie. Hoe kan film  je onderwijs verrijken? Wordt een kennisclip beter als je die met een filmisch oog maakt? En waarom is het goed om met studenten of leerlingen zelf film te maken? Neeltje is docent Drama bij de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN. Daarnaast werkt ze voor Filmhub Oost, een organisatie die scholen en organisaties in Gelderland en Overijssel die willen beginnen of bezig zijn met filmeducatie adviseert, ondersteunt en inspireert.

Mar 01, 202329:12
Leren met ict voor anderstaligen

Leren met ict voor anderstaligen

Tanja Schrijnemakers is leerkracht bij het Novocollege in Maastricht. Ze is daar leraar bij de eerste opvang van anderstaligen. Sinds 2021 is ze student bij de Masteropleiding Ontwerpen van Eigentijds leren van de HAN. In iXpod vertelt Tanja hoe ze in de masteropleiding ontdekte waarom leraren ict-competenties nodig hebben, hoe ze nu zelf ict inzet in het onderwijs en over haar grote toekomstdroom.

Feb 15, 202322:28
Kennismaken met Mariola Gremmen, associate lector bij iXperium Centre of Expertise Leren met ict

Kennismaken met Mariola Gremmen, associate lector bij iXperium Centre of Expertise Leren met ict

In deze aflevering spreekt Justine van den Berg met Mariola Gremmen. Mariola startte vorige week als associate lector bij het iXperium Centre of Expertise leren met ict. In deze iXpod vertelt ze meer over haar achtergrond en inzichten die zij opdeed in eerder onderzoek.

Dec 07, 202219:58
Informatiebeveiliging en privacy bij de HAN

Informatiebeveiliging en privacy bij de HAN

Informatiebeveiliging en privacy zijn twee belangrijke thema’s bij de HAN. Iedereen weet dat we onze data moeten beveiligen, dat we correct moeten omgaan met informatie. En we moeten ons goed bewust zijn van privacy, die van onszelf en zeker die van anderen. Welke informatie deel je wel en welke niet? In praktijk is nog niet iedereen zich bewust van wat nu wel kan en wat niet. Daarom ga ik vandaag in gesprek met collega’s Niek en Esther, corporate privacy-officer en Information security officer van de HAN. 

Sep 26, 202227:46
Digitale inclusie

Digitale inclusie

Dennis Arnold, Ergotherapeut bij de onderwijsspecialisten in Arnhem werkt regelmatig in iXperium Arnhem aan onderwijs met ict. Hij noemt zich ook wel de ambassadeur van de leerlingen. Dennis wil een brede doelgroep bewust maken dat niet iedereen mee kan doen in onderwijs of therapie. Hoe kun je met professionals en studenten uit verschillenden vakgebieden samenwerken aan deze bewustwording? Welke kansen biedt ict in het (speciaal) onderwijs of therapie? En waar loop je juist door de inzet van ict tegen uitdagingen aan? Hoe ontwerp je onderwijs waarin iedereen mee kan doen? En welke digitale media en ict kunnen je daar bij helpen?

Jun 30, 202227:21
AI in het onderwijs - in gesprek met twee AI-experts, lector Stijn Hoppenbouwers en associate lector Pierre Gorissen

AI in het onderwijs - in gesprek met twee AI-experts, lector Stijn Hoppenbouwers en associate lector Pierre Gorissen

In de maand van AI in het onderwijs gaat Justine van den Berg in gesprek met twee AI-experts uit het iXperium-netwerk: lector Stijn Hoppenbrouwers van het lectoraat Model Based Information Systems en Pierre Gorissen, associate lector bij het lectoraat Leren met ict. Stijn houdt zich onder andere bezig met de toepassing van AI in verschillenden vakgebieden, denk aan zorg of techniek maar ook aan onderwijs. Bij Pierre ligt de focus op opleiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken.

Hoe kijken deze twee experts aan tegen AI in onderwijs? Wat gaan we er van zien of zien we nu al? En hoe snel komt AI in het hele onderwijs. Komt het ook in alle vakken waar de HAN voor opleidt? Kunnen we systemen vertrouwen en wie zit er aan het stuur? Een boeiend gesprek met deze twee experts.

Jun 28, 202235:18
AI in onderwijs bij Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

AI in onderwijs bij Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

In deze iXpod is Justine van den Berg in gesprek met Edgar van Den Bosch, bestuurder bij Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) en Marc Coolen, mediamentor bij iXperium Nijmegen en verantwoordelijk voor de bovenschoolse ict bij SPOG waar het gaat over leren en lesgeven met ict. Leraren en scholen bij deze stichting zetten AI in in het onderwijs. Hoe doen ze dat, waar helpt AI, waar liggen kansen en waar zien ze risico’s. En wat vraagt het nieuwe onderwijs van de organisatie van scholen?

Jun 28, 202239:04
Hoe gebruik je AI om de prestaties van topsporters te verbeteren?

Hoe gebruik je AI om de prestaties van topsporters te verbeteren?

In deze aflevering spreekt Justine van den Berg met Carlo van der Heijden van Innosportlab de Tongelreep. Deze stichting wil samen met atleten, coaches, bedrijfsleven en wetenschap werken we aan innovaties om zwemprestaties te verbeteren. Carlo en zijn collega’s zetten data en AI in bij de training van topsporters. Justine is nieuwsgierig hoe je met behulp van data en AI de prestaties van topsporters kunt verbeteren. In deze iXpod hoor je alles over het meten en analyseren van een afzet of beweging, hoe je sporters met zelflerende AI sneller feedback kunt geven en hoe je de zwemlessen voor aankomende talent leuker maakt met de inzet van technologie.

Jun 08, 202232:48
Leertechnologie bij de opleiding Learning & development in organisations

Leertechnologie bij de opleiding Learning & development in organisations

In deze aflevering spreekt Justine van den Berg met Frank Thuss en Niels Maes over de inzet leertechnologie in de opleiding Learning & Development in organisations. Frank Thuss is docent bij de opleiding en verzorgt de minor Leren en veranderen met technologie. Niels Maes is adviseur bij HAN service Onderwijs Onderzoek en Kwaliteit en hij is docent bij de minor. Deze maand presenteerden de studenten van de minor de uitkomsten van hun onderzoek en toepassing van leertechnologie in hun eigen werkpraktijk. Hoe passen deze toekomstige adviseurs, trainers en ontwikkelaars leertechnologie toe in hun eigen werk? De studenten van de opleiding verzorgen ook L&D TV, een kennisdeelkanaal op instagram. https://instagram.com/lndtv.han?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

May 31, 202216:33
In de beleving leer je meer - Jeroen de Graauw vertelt over belevingsgericht leren in een virtuele leeromgeving

In de beleving leer je meer - Jeroen de Graauw vertelt over belevingsgericht leren in een virtuele leeromgeving

Jeroen de Graauw is docent bij het Graafschap College. Deze maand is hij gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam.

Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperium designteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement. Nieuwe technologieën, zoals bedrijfssimulaties, serious gaming of andere interactieve lesvormen, kunnen studenten in staat stellen om in relatief korte tijd in een veilige omgeving werkervaringen op te doen die de basis vormen voor een interactief leerproces in de klas.

Samen met zijn iXperium designteam ontwikkelde Jeroen een virtuele leeromgeving waarin studenten op een veilige manier kunnen leren en zelf kunnen ervaren wat het effect van hun handelen is.

Apr 22, 202228:49
Docentcompetenties onderwijs met ict in het hoger onderwijs

Docentcompetenties onderwijs met ict in het hoger onderwijs

In deze aflevering spreekt Justine van den Berg met onderzoeker Manon van Zanten, en trainer Hilde Cuppen over docentcompetenties onderwijs met ict. Manon was als onderzoeker van iXperium/Centre of Expertise Leren met ict betrokken bij de ontwikkeling van de docentcompetenties voor docenten in het hbo. Hilde werkt als trainer van het programma HAN Open Digitale Horizons en van consortium iXpact en gebruikt de docentcompetenties in de professionaliseringstrajecten en bij het maken van ambitieplannen voor academies. 

Mar 09, 202222:10
Marit Montsanto van het practoraat Mediawijsheid van Mediacollege Amsterdam vertelt over de Monitor Leren en lesgeven met ict

Marit Montsanto van het practoraat Mediawijsheid van Mediacollege Amsterdam vertelt over de Monitor Leren en lesgeven met ict

Marit Montsanto is programmamanager van het practoraat Mediawijsheid van het Mediacollege in Amsterdam. Het Mediacollege doet dit jaar voor de derde keer mee met de mbo Monitor Leren en lesgeven met ict. Dit voorjaar nemen we vanuit iXperium/Centre of Expertise leren met ict de monitor landelijk af en doen er dertig mbo’s mee. Marit vertelt wat haar ervaringen zijn met de monitor, hoe ze kennis en inzichten haalt uit de data en de portal van de monitor en hoe ze die inzichten vertaalt naar professionaliseringsactiviteiten van docenten en management in haar eigen organisatie.

Kijk voor meer informatie over de monitor leren en lesgeven met ict op www.ixperium.nl (onder onderzoek).

Mar 02, 202223:36
Multilokaal en blended onderwijs bij HAN Commerciële Economie Innovation - Jaro Ekstijn en Jesse van de Hulsbeek

Multilokaal en blended onderwijs bij HAN Commerciële Economie Innovation - Jaro Ekstijn en Jesse van de Hulsbeek

Jaro Ekstijn is docent in de opleiding Commerciële Economie Innovation. De opleiding startte in 2021 met 27 studenten in een nieuwe opzet. Studenten werken in een open space, zonder rooster voor echte opdrachtgevers. De docenten zijn in dezelfde ruimte aanwezig en geven de studenten input en feedback. Tegenwoordig is het niet zo raar dat een deel van de studenten online aanwezig is in de klas. En hoe zorg je dan dat je toch een goed college geeft waarbij de hele klas betrokken is en zich ook betrokken voelt? Welk tools zet je dan in? En hoe zorg je ervoor dat ze ook van didactische waarde zijn? Jaro kreeg hulp van Jesse van de Hulsbeek, trainer bij HAN Open Digital Horizons. Samen ontwikkelden ze een blended en multilokaal college voor studenten op locatie op de HAN én voor studenten die vanaf een andere locatie meedoen met het college. 

Dec 22, 202132:30
Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

Leraar Christel Jansen Steenberg vertelt hoe zij haar leerlingen meer autonomie geeft en samen met de leerlingen keuzes maakt hoe en waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Christel studeerde dit jaar af aan de Master Ontwerpen van eigentijds leren. Ze deed onderzoek, ontwikkelde een andere manier van lesgeven en ontwikkelde ook tools waarmee haar collega’s kunnen leren om leerlingen meer autonomie te geven en het onderwijs te personaliseren met ict.
Oct 14, 202136:03
Maakonderwijs bij de Pieter Brueghelschool

Maakonderwijs bij de Pieter Brueghelschool

De Pieter Brueghelschool in Arnhem innoveert onderwijs met Maakonderwijs. Hoe doen ze dat? Hoe kwamen ze van een eigen iXperium op school tot een driejarig project voor Maakonderwijs met het hele team? Wat doen leraren, welke rol spelen onderzoekers en mediamentoren? In gesprek met leraar Marino van der Zande en directeur Martin Bokx.
Nov 04, 201935:35
Lerarenopleider Jaimy Blaney Davidson

Lerarenopleider Jaimy Blaney Davidson

In gesprek met Jaimy Blaney Davidson, lerarenopleider bij de lerarenopleiding Aardrijkskunde van de HAN. Hoe gebruikt hij ict in zijn colleges? En hoe begeleidt hij zijn studenten om zelf ict toe te passen in hun lessen?
Oct 15, 201924:30
Dinet Poortman en Gerald van Koert, ambassadeurs bij iXperium Health

Dinet Poortman en Gerald van Koert, ambassadeurs bij iXperium Health

Dinet Poortman en Gerald van Koert zijn ambassadeur bij Ixperium Health. In maart maakten ze met een groep HAN-collega’s een inspiratiereis naar South by Southwest (SXSW). Welke trends zagen ze daar? En wat namen ze mee terug naar hun opleiding?
Apr 25, 201937:59
Ron Does, mediamentor bij Ixperium Arnhem

Ron Does, mediamentor bij Ixperium Arnhem

Ron Does is mediamentor bij iXperium Arnhem. Hij begeleidt leraren en studenten van HAN Pabo rondom leren en lesgeven met ict. We spraken over vragen waarmee leraren in het iXperium komen. Hoe moet je nou beginnen als je iets met ict in je les wilt doet? Ook spraken we over iXperium Designteams, gepersonaliseerd leren en maakonderwijs.
Jan 11, 201935:45
Petran Meertens

Petran Meertens

In gesprek met Petran Meertens, coördinator van iXperium Nijmegen en opleider bij HAN Pabo. Wat is het belang van ict in onderwijs? Welke competenties heb je nodig als leraar? En hoe gebruiken student ict in hun lessen? Uiteraard bespreken we ook verschillende apps en tools.
Jan 10, 201936:47
Annelies Wiggers, programmamanager van iXperium Arnhem.

Annelies Wiggers, programmamanager van iXperium Arnhem.

Annelies Wiggers is programmamanager van iXperium Arnhem. Zij vertelt over zeven jaar iXperium Arnhem, de unieke positie van het iXperium waar onderwijs samenwerkt met opleiding HAN Pabo en onderzoekers van het lectoraat Leren met ict, maakonderwijs met ict maar ook over de iXklas.
Dec 05, 201831:22