Skip to main content
Spotify for Podcasters
Lê Đức Hoàng

Lê Đức Hoàng

By Lê Đức Hoàng

Chào mừng các bạn đến với podcast của Hoàng.

Podcast này là nơi Hoàng chia sẻ về 3 mảng nội dung chính.

- Thứ nhất là các kiến thức về phát triển cá nhân.
- Thứ hai là những trải nghiệm sống mà Hoàng đã tích lũy được.
- Thứ 3 là kiến thức từ sách mà Hoàng muốn lan tỏa đến cộng đồng.

CÁC TRANG WEB CỦA HOÀNG

✍ Blog cá nhân: leduchoang.com
👤 Facebook: www.facebook.com/iamleduchoang/
📺 Kênh YouTube: www.youtube.com/channel/UCnBDDklSBotW25vWoWQkomg
☕️ Mời Hoàng Cafe: leduchoang.com/donate/

Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

1. Quy luật nắp chặn

Lê Đức HoàngMar 30, 2023

00:00
03:20
4. Lãnh đạo theo Quy luật Nhà nông

4. Lãnh đạo theo Quy luật Nhà nông

CÁC TRANG WEB CỦA HOÀNG ✍ Blog cá nhân: https://leduchoang.com 👤 Facebook: https://www.facebook.com/iamleduchoang/ 📺 Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnBDDklSBotW25vWoWQkomg ☕️ Mời Cafe Hoàng: https://leduchoang.com/donate/ © Bản quyền thuộc về Channel Lê Đức Hoàng ☞ Vui lòng Không Reup!

Apr 06, 202302:53
3. Phát triển triết lý lãnh đạo

3. Phát triển triết lý lãnh đạo

CÁC TRANG WEB CỦA HOÀNG ✍ Blog cá nhân: https://leduchoang.com 👤 Facebook: https://www.facebook.com/iamleduchoang/ 📺 Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnBDDklSBotW25vWoWQkomg ☕️ https://leduchoang.com/donate/ © Bản quyền thuộc về Channel Lê Đức Hoàng ☞ Vui lòng Không Reup!

Apr 06, 202306:27
2. Hai trọng tâm về phát triển năng lực lãnh đạo

2. Hai trọng tâm về phát triển năng lực lãnh đạo

Trong tập podcast hôm nay, Hoàng sẽ chia sẻ về Hai trọng tâm nền tảng mà chúng ta cần phải ghi nhớ và nằm lòng để có thể nâng mức năng lực lãnh đạo của mình lên. CÁC TRANG WEB CỦA HOÀNG ✍ Blog cá nhân: https://leduchoang.com 👤 Facebook: https://www.facebook.com/iamleduchoang/ 📺 Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnBDDklSBotW25vWoWQkomg Nếu thấy những gì Hoàng chia sẻ là hữu ích, muốn tiếp sức Hoàng thì có thể donate Hoàng tại đây nhé: https://leduchoang.com/donate/ © Bản quyền thuộc về Channel Lê Đức Hoàng ☞ Vui lòng Không Reup!

Apr 01, 202304:14
1. Quy luật nắp chặn

1. Quy luật nắp chặn

Trong tập podcast hôm nay, Hoàng sẽ chia sẻ về một quy luật nền tảng rất quan trọng về phát triển cá nhân - đó là Quy luật nắp chặn. Đây cũng là tập mở màn trong loạt bài về leadership mà Hoàng muốn chia sẻ đến cộng đồng. CÁC TRANG WEB CỦA HOÀNG ✍ Blog cá nhân: https://leduchoang.com 👤 Facebook: https://www.facebook.com/iamleduchoang/ 📺 Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnBDDklSBotW25vWoWQkomg ☕️ Mời Cafe Hoàng: https://leduchoang.com/donate


Mar 30, 202303:20
#11. Tóm tắt sách Phong Cách Đầu Tư Warrent Buffett (Robert G. Hagstrom)

#11. Tóm tắt sách Phong Cách Đầu Tư Warrent Buffett (Robert G. Hagstrom)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-phong-cach-dau-tu-warren-buffett/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 29, 202118:07
#10. Tóm tắt sách Người Giàu Có Nhất Thành BaByLon (George S. Clason)

#10. Tóm tắt sách Người Giàu Có Nhất Thành BaByLon (George S. Clason)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-nguoi-giau-co-nhat-thanh-babylon/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 29, 202111:27
#9. Tóm tắt sách Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ

#9. Tóm tắt sách Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-nhung-buoc-don-gian-den-uoc-mo/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 28, 202119:33
#8. Tóm tắt sách Trí Tuệ Xúc Cảm_EQ (Daniel Goleman)

#8. Tóm tắt sách Trí Tuệ Xúc Cảm_EQ (Daniel Goleman)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-tri-tue-xuc-cam/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 27, 202122:43
#7. Tóm tắt sách Dám Bị Ghét (Kishimi Ichiro và Koga Fumitake)

#7. Tóm tắt sách Dám Bị Ghét (Kishimi Ichiro và Koga Fumitake)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-dam-bi-ghet/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 27, 202108:42
#6. Tóm tắt sách Chủ Nghĩa Khắc Kỷ (William B. Irvine)

#6. Tóm tắt sách Chủ Nghĩa Khắc Kỷ (William B. Irvine)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-chu-nghia-khac-ky/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 26, 202114:57
#5. Tóm tắt sách Giận (Thầy Thích Nhất Hạnh)

#5. Tóm tắt sách Giận (Thầy Thích Nhất Hạnh)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-gian-thay-thich-nhat-hanh/

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 22, 202114:59
#4. Tóm tắt sách TƯ DUY NHANH VÀ CHẬM (Daniel Kahneman)

#4. Tóm tắt sách TƯ DUY NHANH VÀ CHẬM (Daniel Kahneman)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-tu-duy-nhanh-va-cham/

Xem Video Animation tại (này công sức lắm luôn): https://www.youtube.com/watch?v=mmwuF3Z_-QY

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jul 12, 202129:35
#3. Tóm tắt sách NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU (Napoleon Hill)

#3. Tóm tắt sách NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU (Napoleon Hill)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-13-nguyen-tac-nghi-giau-lam-giau/

Xem Video Animation tại (này công sức lắm luôn): https://www.youtube.com/watch?v=sqotsNuKNgc

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jun 26, 202121:49
#2. Tóm tắt sách 7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT (Stephen R. Covey)

#2. Tóm tắt sách 7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT (Stephen R. Covey)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-7-thoi-quen-de-thanh-dat/

Xem Video Animation tại (này công sức lắm luôn): https://www.youtube.com/watch?v=bZM-YKTthDg

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jun 20, 202115:25
#1. Tóm tắt sách ĐẮC NHÂN TÂM (Dale Carnegie)

#1. Tóm tắt sách ĐẮC NHÂN TÂM (Dale Carnegie)

Đọc bài tóm tắt sách tại: https://tramsach.vn/tom-tat-sach-dac-nhan-tam/

Xem Video Animation tại (này công sức lắm luôn): https://www.youtube.com/watch?v=93ZcAqLryk4

Cám ơn bạn đã nghe podcast tóm tắt sách của mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện về chất và lượng để góp phần lan toả văn hoá đọc cho cộng đồng.

Jun 20, 202113:53