Skip to main content
Spotify for Podcasters
In Perspectief Bijbelstudie Archief

In Perspectief Bijbelstudie Archief

By In Perspectief

Archief van alle bijbelstudies van In Perspectief
Available on
Google Podcasts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

117. Worden wie je bent in Jezus

In Perspectief Bijbelstudie ArchiefNov 14, 2018

00:00
01:02:59
117. Worden wie je bent in Jezus

117. Worden wie je bent in Jezus

Heeft je leven ten diepste zin, of is het een kwestie van er zin in houden? Schrijver Arnon Grünberg stelt het zo: De mens blijft een verlangend wezen en alle religie en spiritualiteit zijn handleidingen hoe om te gaan met het verlangen. 

Heeft Grünberg hier iets opgepikt van de grondtoon van ons bestaan? Wat is dat verlangen in het leven van ieder mens? 

Nov 14, 201801:02:59
116. De grondtoon van het of je bestaan

116. De grondtoon van het of je bestaan

De grondtoon part two. Waar komen we de grondtoon of onderstroom tegen in het oude testament? Hoe merken we iets van de grondtoon in de woorden/leven van Jezus? Waar vinden we in de actualiteit sporen van terug van de grondtoon?

Oct 30, 201801:03:29
115. De grondtoon van de geschiedenis

115. De grondtoon van de geschiedenis

Wat houdt de wereld bij elkaar? Wat zorgt ervoor dat je elke morgen je bed weer uitkomt om aan een nieuwe dag te beginnen? Heeft het zin wat we al enkele duizenden jaren als homo sapiens op deze uithoek van het universum uitspoken?

Wat kan een oud boek (een bundeling van 66 boeken) daar voor zinnigs over te melden hebben?

Sep 22, 201852:53
114. Mattheüs 11 door de bril van de eerste eeuw

114. Mattheüs 11 door de bril van de eerste eeuw

Een uur lang je onderdompelen in een boeiende interactie tussen Jezus en zijn discipelen. Ze praten over boeiende thema’s:

Hoe zit het met Johannes de Doper. Was hij nou Elia of niet?

Wat is het verschil tussen Jezus en “de Christus”, of is er geen verschil?

Wat is er aan de hand met oordeel?

Wat bedoelt Jezus als hij over zijn ‘juk’ spreekt?

Mar 12, 201857:48
113. Paulus op de areopagus

113. Paulus op de areopagus

De gelovige Jood Paulus, opgeleid door beroemde rabbijnen, komt op één van zijn reizen in Athene.

Er volgt een adembenemende confrontatie tussen Jeruzalem en Athene. Hoe communiceert de Jood Paulus het goede nieuws van de Joodse messias Jezus in een totaal andere denkwereld?

Het geeft ons boeiende handvatten voor een moderne confrontatie tussen de Joodse messias Jezus en de wijsheid van de 21e eeuw.

Nov 21, 201758:12
112. Waarom Jezus: Juridisch or Relationeel

112. Waarom Jezus: Juridisch or Relationeel

Wat is de betekenis van het leven, de dood en de opstanding van Jezus? Is het een juridische transactie? Of is er iets anders aan de hand? Geen boze God die een offer eist, Geen God die boos is op mensen, geen schuld die moet worden betaald aan God… De grote vraag is, wat is dan wel de betekenis? Veel luisterplezier!

Sep 24, 201701:20:09
111. Genade

111. Genade

Genade, misschien wel één van de minst begrepen woorden uit het Bijbels-Joodse denken. De Joodse denkster Simone Weil noemt genade één van de twee grote krachten die het universum beheerst.

Wat is dit voor een wonderlijk begrip? Wat heeft genade te maken met Jezus? Welke rol speelt genade in het christendom? Genade kan enorm irritant zijn, maar tegelijkertijd enorm bevrijdend. Genade zet je leven voorgoed op zijn kop. Opzoek naar de wereld achter het bijbelse begrip genade.


May 18, 201701:32:35
110. Hemel of hel?!

110. Hemel of hel?!

Hemel of hel?! (7 april 2017)

Vanouds heeft deze tegenstelling op de christelijke boodschap veel druk gelegd. In sommige christelijke gemeenschappen speelt het nog steeds een rol.

In deze podcast onder meer:

-- Hel en hemel in het Joodse denken

-- Hel als product van de middeleeuwen

-- Jezus en de hel

--Gelijkenis van de schapen en de bokken (Matth. 25:31-46)

-- Is een eindeloze hel wel eerlijk als straf op een tijdelijk leven?

Veel luisterplezier!

Mar 31, 201701:02:14
96. God gaat voor ons uit

96. God gaat voor ons uit

"Pappa, wanneer komt er een update van de Bijbel”, vroeg een jongen aan zijn vader. 

Loopt de Bijbel eigenlijk niet achter? Gaat het niet vooral over vroeger? Ons Godsbeeld, het beeld dat we vanuit de kerkgeschiedenis hebben gemaakt van God, is toe aan een fundamentele update. We zijn in ons geestelijk denken blijven steken in de Middeleeuwen, met een eindeloze straf en soms zelfs met folteringen (geestelijk en of lichamelijk) in de hel. Met de update halen we de hoogst actuele Joods-Bijbelse boodschap onder het theologische stof tevoorschijn. Je houdt het niet voor mogelijk wat er dan tevoorschijn komt! Toekomstbestendig! Zonder deze update verzanden we als christendom tot een sociale actiegroep of tot een fanatiek fundamentalistisch reservaat. Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek (Carl Jung).

May 23, 201501:32:49
95. God voor ons

95. God voor ons

Is God voor ons? Staat Hij werkelijk aan onze kant? Of moet er eerst iets gebeuren voordat God ons kan aannemen omdat we in Zijn ogen zondaren zijn en er eerst een offer moest plaatsvinden als genoegdoening?

Wim Hoogendijk gaat in deze boeiende lezing in op het dogma van het plaatsvervangend offer van Jezus. In het kort komt dit dogma neer op: wij zijn zondig vanaf Adam, God is boos en wil genoegdoening, omdat wij mensen die genoegdoening niet kunnen dragen heeft God Zijn enig geboren Zoon gezonden die in onze plaats de straf heeft gedragen. 

Maar wat voor een on-bijbels en gruwelijk Godsbeeld zit daar achter van een Vader zijn gram haalt op zijn eigen zoon! Is dat het evangelie zoals de Bijbel dat vertelt? Hoe zit het dan wel? Luister hoe God vóór ons is, was en altijd zal zijn.

Apr 13, 201501:05:53
94. Het volmaakte offer

94. Het volmaakte offer

Michael Wittocx spreekt aan de hand van de hoofstukken 8,9 en 10 van Hebreeën over het Nieuwe Verbond, de hoofdzaak van het bijbelboek Hebreeën. Hij legt uit dat de volledige realisatie van het nieuwe verbond nog niet is gebeurd; dat is pas bij de Wederkomst. Hierbij is het verschil tussen zonde bedekken / vergeven / verzoenen en zonde wegnemen van groot belang. In Hebreeën is de herhaalde offerdienst in de Tenach een beeld van de tegenwoordige tijd (9:9) en in die zin valt er voor ons nog heel wat uit te leren. Het volmaakte offer zorgt ook voor het reinigen van hemelse dingen (9:23). Eén van de gevolgen van het volmaakte offer zal zijn dat er geen besef meer is van de zonde (10:2), een situatie die we nu nog niet kennen, maar waar we wél naar uitkijken.

Mar 14, 201501:13:58
93. Jezus in de Hebreeënbrief

93. Jezus in de Hebreeënbrief

De brief aan de Hebreeën, ontdek de Joodse wortels van het evangelie –verrassend en actueel! 

Deze studie gaat in op de positie van Jezus in de Hebreeënbrief: Zoon en erfgenaam, Zijn relatie met de engelen, Zijn relatie met Mozes, Jezus als hogepriester. En wat moeten we met oordeelsteksten in Hebreeën. Als u stichting In Perspectief een beetje kent, dan weet u dat we vanuit Bijbels-Joods perspectief overtuigd zijn dat, uiteindelijk, God alle mensen, levenden en doden, in Jezus met Zichzelf verzoent. 

Maar de Hebreeën wordt (keer op keer) een vreselijk oordeel in het vooruitzicht gesteld. "Een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de weerspannigen zal verteren". Of wat dacht u van: “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot kennis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over” (Hebr. 10:26-27). Hoe past dát in de overtuiging dat God onvoorwaardelijk van elk afzonderlijk mens houdt, Christus heeft gezonden om elk mens te verzoenen met Zichzelf, en dat doel ook met iedere nakomeling van Adam en Eva zal bereiken?

Mar 14, 201501:23:60
92. Inleiding op de Hebreeën

92. Inleiding op de Hebreeën

Waarom een hele studiedag over de Hebreeën? In deze inleiding een verkenning waarom deze brief aan gelovige Joden en met duidelijke Joodse wortels voor ons in deze tijd zo relevant is. Wie waren de Hebreeërs en wie was de schrijver van deze brief? En vooral waarom werd deze brief geschreven 'in het uiterste der dagen'?

Mar 13, 201540:48
91. God met ons

91. God met ons

Het staat nog steeds op de Nederlandse twee euromunt. Maar wat bedoelen we met de uitdrukking ‘God met ons’? Voor veel mensen is God ergens anders en ook nog eens behoorlijk boos, maar dan komt Jezus en dat maakt Hem blij, in ieder geval naar sommige mensen toe. De God van ‘ergens anders’ komt af en toe even langs. Als we maar hard genoeg bidden, zingen of…, dan komt Hij. Als dit je enige beeld van God is dan kan de wereld kennelijk gewoon doorgaan of God er nu is of niet!

De geestelijke werkelijkheid van het Joods-Bijbelse denken is een heel andere. Luister en laat je verassen.

Feb 05, 201501:26:06
90. Hij komt! - het Licht der wereld

90. Hij komt! - het Licht der wereld

We verwachten de komst van Jezus als het licht van de wereld. In deze donkere wereld waarin de Joodse gemeenschap deze maand december het lichtjesfeest Chanoeka viert. Zijn er in dit feest verbanden te vinden met het licht van de wereld? Luister hoe het allemaal uit zal lopen op de komst van de laatste en grote inwijding.

Dec 09, 201401:40:49
89. De vergeten God

89. De vergeten God

Hoe God verdween uit de kerk en door Israël weer binnenkomt.

Zou het waar kunnen zijn dat we in de loop van de kerkgeschiedenis de God van de Bijbel langzaam zijn kwijtgeraakt? Wat voor God is daar dan voor in de plaats gekomen? Kunnen we de vergeten God weer terugvinden? Wat voor rol speelt Israël in het terugvinden van de vergeten God?


images/De_vergeten_God.pptx

Oct 13, 201401:32:23
88. Israel: droom-profetie-werkelijkheid

88. Israel: droom-profetie-werkelijkheid

In wat voor tijd leven we in de geschiedenis? Gaat alles maar eindeloos door: beschavingen komen op, bloeien en gaan weer onder. Of is de geschiedenis op de één of andere wijze een weg naar een bepaalde toekomst. In het Bijbelse denken over geschiedenis gaat het zeker niet eindeloos door. De geschiedenis loopt uit op het Koninkrijk van God. Een rijk dat er in zekere zin al is (verborgen), maar wat ook nog moet komen (het terugkeren van Jezus op aarde).


Jezus wijst op het belang van het onderzoek van de ‘tijden’. In Matteüs 16 heeft Jezus een confrontatie met twee Joodse stromingen uit die dagen, de Farizeeën en de Sadduceeën. Hij maakt ze een compliment dat ze het weer zo goed kunnen voorspellen. Maar zegt hij vervolgens: “Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet”?


In onze seculiere Westerse wereld zijn we huiverig geworden om vanuit de Bijbel te duiden waar we ons als mensheid ergens bevinden in de TIJDEN. Je word al snel meewarig aangekeken. Laten we wel eerlijk wezen, in het verleden is het met regelmaat erg misgegaan met de geestelijke interpretatie van de TIJDEN. Moet je het maar niet gewoon opgeven: we weten het gewoon niet. Dat is de makkelijkste weg. Stel je eens voor dat Jezus de opdracht te letten op Gods TIJDEN in de richting van de komst van het Koninkrijk echt heeft gemeend. ( denk ook aan teksten als: Luc. 29-31, Gal. 4:4, Ef. 1:9-10, 2 Tim. 3:1) Hij wil dat gelovigen op de hoogte zijn van waar de Here God mee bezig is. Ik zie dit als een uitdaging waar we ook als In Perspectief niet onderuit kunnen of willen komen. Deze studie staat daarom in het teken van het duiden van de TIJDEN. Hiervoor gaan we onder andere terug naar Leviticus 23.

Sep 17, 201401:32:55
87. De wapenrusting van God

87. De wapenrusting van God

De voorjaarsreeks van Open Bijbelstudies hebben we op donderdagavond 5 juni afgesloten met dr. Klaas Goverts. 

De studies van de voorjaarsreeks stonden in het teken van 'misleiding' en in deze studie verdiepen we ons in Ephese 6: de wapenrusting Gods.

Waarom hebben we die wapenrusting nodig? Er is blijkbaar een strijd gaande, maar waar speelt die strijd zich dan af?


Er is in de tekst van Ephese sprake van methodieken, listen, heeft dat soms te maken met misleiding?

We zouden kunnen zeggen: een gewapend mens telt voor twee. Maar hoe kunnen we onszelf wapenen?


De wapenrusting uit Ephese komt al eerder voor in het Bijbelboek Jesaja.

dr. Klaas Goverts neemt ons mee om het verband te laten zien. Zo komen we dan wellicht iets op het spoor van de achtergrond, de oorsprong van de wapenrusting.

May 28, 201401:28:01
86. Ja Maar?! 5 bezwaren tegen de redding van alle mensen

86. Ja Maar?! 5 bezwaren tegen de redding van alle mensen

JA MAAR?!

Top vijf van de meest genoemde bezwaren tegen het goede nieuws dat God in Christus ieder mens wil (en ZAL) redden.

Herkenbaar? Je vertelt een medegelovige enthousiast dat jij hebt ontdekt in de Bijbel dat God in Christus echt iedereen wil en zal redden. Nadat je toehoorder van de schok is bekomen volgt meestal een: ja maar…. En al naar gelang het kerkgenootschap waar je lid van bent heb je de week daarna een afspraak met de oudsten.

In deze studie willen we met elkaar eens nagaan wat voor vaak heel serieuze bezwaren er bestaan tegen het zogenaamde Evangelisch universalisme. Wim Hoogendijk probeert de vragen vanuit de Bijbel te beantwoorden.

Een boeiende studie, omdat aanwezigen volop de gelegenheid hadden om ook hun bezwaar op tafel te leggen!

Apr 08, 201401:58:06
84. Een heiligdom in de tijd

84. Een heiligdom in de tijd

Wereldwijd is er een opleving van Messiaanse Joden. Zij roepen ons op om met een nieuwe/andere blik te kijken naar de Bijbel. We zijn in de loop van de kerkgeschiedenis veel kwijtgeraakt. Carla Wittocx gaat in deze lezing graven naar wat we kwijtgeraakt zijn als het gaat om de oorspronkelijke inhoud van de Sjabbat. Het belooft een spannende ontdekkingstocht te worden.

Mar 16, 201401:18:15
85. Het grote verhaal

85. Het grote verhaal

Korte bijbelstudie nav Filipenzen 2: "Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”. Vertaling en theologie hebben hier iets anders van gemaakt dan de eed die de Here God zelf zweert in Jesaja 45 en door Paulus in de brief aan de Filipenzen wordt geciteerd: "Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren". 

Hoe zit dat precies; een koter en krachtige studie van Wim.

Mar 16, 201433:50
83. Gedenken houdt je op koers

83. Gedenken houdt je op koers

Waarom is het belangrijk om terug te denken en vooruit te kijken naar wat God aan het doen is in deze wereld? Het is van levensbelang, het geeft je leven zin en doel. Toch leven we in een samenleving waarin we maar doorrennen en weinig meer gedenken. Wat is het effect daarvan op het Evangelie? Misschien bevinden we ons wel in een hele cruciale tijd en vervult ‘gedenken’ daarin een sleutelrol.

Mar 15, 201401:03:23
82. Misleiding

82. Misleiding

Waarom geloven van de 7 miljard mensen maar ruim 1 miljard in het christendom? Waarom geloven wereldwijd zo weinig christenen in Gods heilsplan voor Israël? Waarom geloven nog minder christenen in de uiteindelijke redding van alle mensen? Worden christenen misleid? Of worden we zelf misleid? Laat God dit toe? Of zorgt Hij er juist voor?

Jan 31, 201401:31:37
80. Wat heb je nu aan de toekomst?

80. Wat heb je nu aan de toekomst?

De geschiedenis van onze wereld is geen soap, maar lijkt soms wel heel erg op een drama. Op deze studiedag willen we met elkaar stilstaan bij de vragen die dat oproept. Kijkend naar die drama's om ons heen of misschien wel in onze eigen levens, putten we hoop uit de toekomst die de Bijbel ons voorspiegelt. Geen tranen meer, geen dood meer. Prachtig. Maar Andries van der Wal, voorganger gemeente Eben Haëzer Rotterdam, vraagt zich af: Wat heb je nu aan de toekomst?

Nov 15, 201301:01:20
81. Schepping, ballingschap, verlossing

81. Schepping, ballingschap, verlossing

dr. Klaas Goverts gaat in op de vraag of de Bijbel onze geschiedenis schrijft. Schepping, ballingschap, verlossing; is het een vooropgezet plan waarbij God precies van te voren heeft bepaald wat er ging gebeuren? Of is het een reddingsplan dat God bedacht heeft om nog zoveel mogelijk te redden van wat mis is gegaan in het paradijs? Hoe moeten we het heilsplan zien? En wat betekent dat voor onze rol in dat plan en die van het volk van God?

Nov 10, 201301:32:58
79. De Bijbel en onze moderne geschiedenis

79. De Bijbel en onze moderne geschiedenis

Heeft de Bijbel werkelijk iets van doen met onze moderne wereldgeschiedenis? Of gaat de Bijbel alleen over vroeger en zegt het niets over pakweg de laatste 2.000 jaar? Wie beter dan onze eigen docent geschiedenis en bijbelleraar Wim Hoogendijk om ons mee te nemen in een bijbels perspectief op de slechte tijden van recente wereldoorlogen of de goede tijden van ongekende voorspoed in de wereld.

Nov 09, 201301:19:27
78. Bevrijding van de angst

78. Bevrijding van de angst

Geconfronteerd met de pijn en angst in ons persoonlijke leven vraag je je vertwijfeld af: "waar is dit toch allemaal goed voor?". De Bijbel noemt dit een fundamenteel probleem dat we ‘slaaf zijn van onze levenslange angst voor de dood’. Door die angst handelen en gedragen we ons vaak op allerlei manieren die ingegeven zijn door de noodzaak van zelfbehoud. Het leven verwordt tot een soap, een Darwiniaans ‘survival of the fittest’ met overlevingsinstincten die het overnemen op cruciale momenten en ons dan zelfzuchtig, hebzuchtig, wedijverend met de ander en zelfs geweldzuchtig maken. Wie bevrijd ons nu, in dit leven, van die zinloosheid? Of is het 'stil maar, wacht maar' tot Jezus terug komt?


Bevrijding van de angst.pptx

Oct 15, 201359:54
76. Het Goede Nieuws wint terrein

76. Het Goede Nieuws wint terrein

In deze studie gaat Wim Hoogendijk in op de vraag: wat is ‘het goede nieuws’ eigenlijk? Daarna legt hij uit wat er met dit ‘goede nieuws’ in de loop van de kerkgeschiedenis is gebeurd. Om uit te komen bij de actuele situatie: wat is de status van het goede nieuws in de wereld van vandaag de dag…. en wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Mar 16, 201301:10:14
Naast Hemels

Naast Hemels

Op 13 januari sprak Wim Hoogendijk in 'Naast Hemels' over hemel en hel...

In het witte kerkje aan de Langestraat 61 in Amersfoort (Naast café-restaurant ‘Hemels’)is er elke zaterdagavond‘Naast Hemels’, een initiatief dat voortkomt uit mensen die betrokken zijn bij de Kerk van de Nazarener. In ons zoeken heeft Jezus (de man uit Nazareth) een centrale plek. Tegelijkertijd kijken met een open blik naar andere spirituele tradities en levensopvattingen.

Jan 10, 201301:02:39
74. De kerk redt het niet zonder Israël

74. De kerk redt het niet zonder Israël

Het lijkt er soms op of ‘Israël’, of een ‘Israëlvisie’ hebben een hobby is. Je komt dan christenen tegen die wat met ‘Israël’ hebben en veel meer christenen die er niets mee hebben.

Volgens mij gaat het in het Bijbelse denken over Israël vele lagen dieper. Het gaat er niet om of je iets met ‘Israël’ hebt, maar of je verbonden wilt zijn met de God van Israël. Vanuit de verbondenheid in Jezus de Messias met de God van Israël, ben je vervolgens met huid en haar verbonden met het Joodse volk. Zonder deze verbondenheid gaat de Kerk het niet redden. Nog erger zonder deze verbondenheid creëert de Kerk een bijna demonisch beeld van God. Jezus is niet ‘los’ verkrijgbaar.


Iedereen met en zonder ‘Israëlvisie’: beluister deze studie!

Dec 07, 201201:27:40
73. Zin en priesterschap (deel 1 en 2)

73. Zin en priesterschap (deel 1 en 2)

Wij zijn er niet zomaar. Elk mens heeft een opdracht, en ons leven wordt pas zinvol, als we die opdracht ontdekken. Anders dobberen we maar wat op de golven van de tijd.

Zin: dat is iets waar veel mensen in onze dagen naar op zoek zijn. Wat is de zin van mijn leven? Er moet toch méér zijn dan geld verdienen, succes hebben, opgaan, blinken en verzinken.

Israël is vanouds een priestervolk en een profetisch volk. Daarin lag en ligt de zin van hun bestaan.

Deze studie geeft daarin verdieping. Om te komen tot een nieuwe visie op priesterschap. Dat heeft te maken met een nieuw bewustzijn.

En om te gaan zien: wat is een profetisch volk? Want we leven in een bijzondere tijd, een tijd van wederoprichting. Dan wordt dus ook het priesterschap weer opgericht en het profetische komt opnieuw te voorschijn.

Want God zoekt weer op wat voorbij gegaan is.

Oct 09, 201201:43:35
72. Worden wie je bent

72. Worden wie je bent

Het Koninkrijk is blijkbaar niet alleen iets voor later, maar ook voor nu. Wat noemt Jezus om nu reeds dat Koninkrijk te zien er binnen te gaan? In verschillende Bijbelteksten wordt er gesproken over een 'koninklijk priesterschap'. Wat doe je daarmee in je dagelijks leven? Als we later met hem mee regeren, kunnen we daar nu dan al mee bezig zijn of niet? 

Michaël Wittocx laat in deze studie zien dat leven uit genade en de wetenschap dat God uiteindelijk alle mensen zal redden, niet betekent dat de oproep om heilig te leven voor ons niet zou gelden. Uiteraard niet als voorwaarde tot redding, maar wel als 'ambitie' omdat de liefde van Christus ons dringt.

May 08, 201201:04:54
69A. De wederoprichting van alle dingen (2)

69A. De wederoprichting van alle dingen (2)

Zie De wederoprichting van alle dingen deel (1)

Dec 03, 201142:53
69B. De wederoprichting van alle dingen (1)

69B. De wederoprichting van alle dingen (1)

Deel 1.

In Handelingen 3 heeft Petrus het over Jezus. Hij verbindt Jezus met een indrukwekkende Goddelijke belofte, waar al Zijn profeten over hebben gesproken: de wederoprichting van alle dingen. Wat heeft de ‘tronk van Isaï’ te maken met deze wederoprichting? 

Dr. Klaas Goverts schetst op zijn eigen wijze de bijbelse lijnen voor u. Een indrukwekkende schets van Gods trouw en Zijn ene doel met alles en iedereen. "Alle zielen zullen uiteindelijk in vrijheid gebracht worden in gemeenschap met God; niet door dwang, maar door Liefde".

Klik hieronder op "ander deel van deze studie" voor deel 2 te beluisteren!!

Dec 03, 201155:05
68. Gods belofte = jouw verlossing

68. Gods belofte = jouw verlossing

Opnieuw zweert God bij zichzelf. We bevinden ons bij de profeet Jesaja. In hoofdstuk 45 roept God het uit, Hij zweert het zelfs: “dat voor Mij elke knie zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren…”(vers 23). Wat betekent dit? Over welke mensen gaat het? Zij er meer soortgelijke beweringen vanuit de hemel in de Bijbel te vinden? Luister mee.

Nov 08, 201158:03
67. Blik op de hemel

67. Blik op de hemel

Waar is God? Waarom ervaren we Hem niet of nauwelijks in ons leven? We willen zo graag een open blik op de hemel. We zijn vaak zo ‘opgesloten’ in ons drukke leven. Werk, gezin, hobby’s, vrienden, kerk, tv, internet, etcetera. Het is niet voor niets dat drukke mensen van de Here God tijdens het Loofhuttenfeest een week lang in een gammel hutje moeten wonen. Stil gezet. Wat is nu echt belangrijk? Wat is de grond onder je bestaan? Je voelt het al: de hemel komt in zicht.

Oct 09, 201145:19
66. De loelav: alles in zijn hand

66. De loelav: alles in zijn hand

De wereld zit eenvoudig in elkaar, toch? Je hebt goede mensen en je hebt slechte mensen. Je hebt daders en je hebt slachtoffers. Maar je hebt ook de loelav. Een heel apart gebruik tijdens het Loofhuttenfeest. In deze loelav (een bundeltje met verschillende ingrediënten voor in de hand) zijn alle soorten mensen vertegenwoordigd: goeden, slechten, onverschilligen, gelovigen, ongelovigen, heiligen en onreinen, etcetera. De complete loelav wordt tijdens Loofhuttenfeest aan God opgedragen en voor Hem heen en weer bewogen. Een bijzonder ritueel waar we belangrijke dingen van kunnen leren.

Oct 09, 201101:27:15
65. Na het oordeel de verzoendag

65. Na het oordeel de verzoendag

In de Bijbel kun je soms letterlijk of figuurlijk struikelen over harde oordeelsteksten. Heel goed dat ze er staan, want je moet er toch niet aan denken dat onrecht niet recht gezet zal worden. Maar toch..., oordeel heeft in het Bijbelse denken nooit het laatste woord. Het laatste woord is aan God die in Jezus allen met Zichzelf verzoent.

Oct 08, 201101:15:19
64. Veilig zonder dak - loofhuttenfeest

64. Veilig zonder dak - loofhuttenfeest

In onze samenleving wordt veiligheid vaak verward met zekerheid. Een stevig dak boven je hoofd, huisje, boompje, beestje. Tijdens het Loofhuttenfeest vraagt God de Joden een week lang te wonen in een gammel hutje, met gaten in het dak. Zo word je geconfronteerd met onzekerheid. Dan zegt God: ‘Je echte veiligheid ligt niet in je zekerheid, maar in het feit dat Ik erbij ben, in alle facetten van je leven.’

Oct 07, 201144:04
60. Hemel en Hel vanuit Matt 25:46

60. Hemel en Hel vanuit Matt 25:46

Zaterdag 29 januari was er tijdens een radio uitzending van Andries Radio een discussie tussen dr. Jan Hoek en Wim Hoogendijk. De inzet van de discussie was de reikwijdte van de verzoening. Hierbij ging het ook om de vraag: hoe zit het met de hel? Is er een hel? Hoe lang duurt de hel? Wie komen er in de hel? Dr. Jan Hoek beargumenteerde de eindeloosheid van de hel. De belangrijkste bijbeltekst die hij in zijn argumentatie aanhaalde was Matt. 25:46. Een beruchte tekst van Jezus over eeuwig leven en eeuwige straf. Verder hield Jan Hoek een pleidooi om in de volle breedte van theologisch Nederland het onderwerp ‘hemel hel’ op de agenda te zetten voor een grondige herbezinning. Als stichting In Perspectief vinden we het heel belangrijk dat deze herbezinning er echt gaat komen. Daarom deed Wim Hoogendijk een voorzet op 18 februari op een open studieavond in Amersfoort, in het gebouw van de Evangelische Hogeschool. Tijdens de avond stond Matt. 25:46, in de brede context, centraal. Er wordt een poging ondernomen tot een grondige exegese van dit cruciale bijbelgedeelte.

Feb 15, 201158:29
57. De leer van de eeuwige straf; een pastorale spagaat? - Bonda special (2)

57. De leer van de eeuwige straf; een pastorale spagaat? - Bonda special (2)

Ds. Fred Blokhuis (NGK/ CGK Nieuwegein) naar aanleiding van Bonda's boek "Het ene doel van God; een antwoord op de leer van de eeuwige straf":

De leer van de eeuwige straf laat je niet met rust. Het werpt de vraag op: hoe is God? Onze geloofstraditie leert dat er geen gegronde hoop is voor hen die zijn gestorven zonder hun heil te zoeken bij Jezus Christus. We hebben zelfs te berusten in hun lot, volgens diezelfde traditie, omdat God het zo beschikt heeft. En die traditie wil hierin niets anders zeggen dan wat de Bijbel zelf zegt. Maar welke troost biedt de Schrift dan aan hen die hun ongelovige geliefde hebben moeten begraven? Hoe is God voor hen? Bij Paulus herkennen we die grote smart en voortdurend hartzeer over zijn ongelovige Joodse broeders. Maar bij hem vinden we géén berusting! Zijn we in onze geloofstraditie misschien iets kwijtgeraakt? Iets van de hoop waar de gelovigen van het Nieuwe Testament bij leefden? Luister naar ds. Fred Blokhuis voor een bijbels antwoord. Een antwoord dat leidt tot een in de Schrift gegronde hoop voor de wereld- hoop voor de levenden én de doden.

Nov 09, 201041:18
55. De Emmaüsgangers (deel 2)

55. De Emmaüsgangers (deel 2)

Klaas Goverts - de Emmausgangers deel 2

May 20, 201033:39
55. De Emmaüsgangers (deel 1)

55. De Emmaüsgangers (deel 1)

Wie zou niet die Bijbelstudie van Jezus zelf aan de Emmaüsgangers hebben willen horen? Jezus die Zijn eigen lijden, dood en opstanding vanuit de Schriften uitlegt! "En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en [alzo] in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was." Lk 24: 25


Ga mee op die tocht tussen Jeruzalem en Emmaüs. Wat staat van Mozes af over Jezus geschreven? En hoe maakt dat zo duidelijk dat de Christus wel móest lijden om alzo in Zijn heerlijkheid in te gaan? Wat betekent dat laatste eigenlijk; wat is die heerlijkheid?

May 20, 201058:14
54. Connection

54. Connection

Aangesloten op de hemel met je voeten in de aarde. 

Hoe werkt het universalistisch perspectief praktisch door in je leven?

Wat 'heb je eraan' om te weten dat God met elk mens tot Zijn doel komt?

Apr 20, 201057:33
53. Heimwee: waar is Vader?

53. Heimwee: waar is Vader?

Diep in elk mens is er een soort unheimisch gevoel. 

Je mist iets, maar je weet niet wat. 

Ten diepste zijn we misschien wel de VADER kwijt en hebben we heimwee…

Apr 19, 201038:13
52A. Uitverkoren om te verzoenen

52A. Uitverkoren om te verzoenen

Op het Omega-weekend 2010 sprak drs. Evert Jan Ouweneel over "Uitverkoren om te verzoenen". 

De unieke betekenis van het Joods-Christelijk geloof is gelegen in de hoop die zij heeft voor de hele wereld, alle mensen, zelfs al wat leeft. Wie het nu, in dit leven, gegeven is om in Christus Gods liefde te proeven en door te geven (gelovigen), zullen straks ook samen met Hem verzoening brengen aan hen die nu (nog) niet geloven.

Christenen zijn dus uitverkoren om op de bres te gaan staan voor de ander; dat is de kern van het priesterschap zoals bijvoorbeeld Mozes, Abraham, Paulus en bovenal natuurlijk Jezus zelf laten zien.

Zo zijn we op weg naar het tweede begin waarin God alles in allen zal zijn. Deze lijn gaat via vijf fasen in de Bijbelse geschiedenis. 


Studeer met Evert Jan mee op Gods alomvattende heilsplan voor alle nakomelingen van Adam en Eva.

Luister aan de hand van de meegeleverde powerpoint (klik op "notes" hieronder)


Lezing In Perspectief - Uitverkoren om te verzoenen (17-4-10).ppt

Apr 19, 201001:17:28
52B De toegevoegde waarde van de mens

52B De toegevoegde waarde van de mens

Wat is de toegevoegde waarde van de mens in Gods plan? Een Rabbi zei eens: "God heeft de wereld opzettelijk onvoltooid gelaten, zodat het door de mens kan worden afgemaakt." Een spannend perspectief.

Deze studie hoort bij de serie bijbelstudies uit het Omegaweekend 2010.

Apr 18, 201001:07:59
51 Het grote geheim

51 Het grote geheim

In deze studie gaat Wim Hoogendijk in op een onthutsend Bijbelgedeelte. Een berucht/beroemd hoofdstuk uit de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Het gaat hier over hoofdstuk 5. De inhoud van dit hoofdstuk zet de traditionele theologie zoals u die heeft gehoord in de kerk of in de evangelie gemeente volledig op zijn kop.

Mar 10, 201054:36
50. Israël en de beloften van God

50. Israël en de beloften van God

Israël betekent 'strijder Gods'. Is Israël nog steeds het volk van God in onze tijd? Of is de kerk in haar plaats gekomen? Hoe zit het dan met de beloften aan Israël? Na 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben we als kerk flink wat boter op het hoofd waar het gaat om Israël. In deze studie wordt ingegaan op die geschiedenis en enkele joodse reacties daarop. Heel bijzonder is het verband tussen het eeuwenoude theologische dogma van een eindeloze straf en de "geestelijk Israël-visie" van de westerse kerk.

Feb 10, 201001:02:39
49 - Worden alle mensen behouden?

49 - Worden alle mensen behouden?

De basics van het Evangelisch universalisme in één studie...

Hoe wordt er nu in de Bijbel gesproken over redding en verloren gaan? Het lijkt toch duidelijk: Wie in Jezus geloof wordt gered, wie niet in hem gelooft gaat verloren (Joh.3:16). Hoe kan je dan beweren dat alle mensen gered/behouden worden? Toch durft Wim Hoogendijk vanuit de Bijbel te beweren dat uiteindelijk alle mensen zullen worden gered en wel door Jezus Messias.

Jan 16, 201001:12:44
48 - Oliecrisis

48 - Oliecrisis

Over de bekende gelijkenis van Jezus: de wijze en de dwaze maagden.

Dec 08, 200901:02:47
47 - De bruid van God deel 2

47 - De bruid van God deel 2

Vervolg op deel 1.

De Here God heeft van begin af aan een Bruid willen hebben. Een oud lied zegt: "Om haar als Bruid te werven, kwam Hij ten hemel af". Hoe gaan Bruidegom en Bruid met elkaar om? Wat doet de Bruidegom als de Bruid ontrouw is? Van hieruit komen we op de aspecten vergelden en vergeven. Als God vergeeft, hoe doet Hij dat? Wil Hij bloed zien?

Zonder bloedstorting is er geen vergeving, staat er immers? Wat is vergeven dan en wat is vergelden? Welke weg gaat de Bruidegom, en wat kunnen we daarover ontdekken,

met name vanuit de gedachten van Hosea? Is de relatie tussen God en mens toch altijd weer aan voorwaarden gebonden?

Oct 24, 200932:18
46 - De bruid van God deel 1

46 - De bruid van God deel 1

De Here God heeft van begin af aan een Bruid willen hebben. Een oud lied zegt: "Om haar als Bruid te werven, kwam Hij ten hemel af". Hoe gaan Bruidegom en Bruid met elkaar om? Wat doet de Bruidegom als de Bruid ontrouw is? Van hieruit komen we op de aspecten vergelden en vergeven. Als God vergeeft, hoe doet Hij dat? Wil Hij bloed zien?

Zonder bloedstorting is er geen vergeving, staat er immers? Wat is vergeven dan en wat is vergelden? Welke weg gaat de Bruidegom, en wat kunnen we daarover ontdekken,met name vanuit de gedachten van Hosea? Is de relatie tussen God en mens toch altijd weer aan voorwaarden gebonden?

Oct 24, 200901:00:06
45 - Bidden werkt?

45 - Bidden werkt?

Bidden: een heel breed onderwerp. Maar de titel perkt het al direct in: werkt bidden? Wat heb je eigenlijk aan bidden? Waarom wordt het ene gebed wel verhoord en het andere niet? Luistert God trouwens ook naar gebeden van andersdenkenden? En hoe wordt er trouwens binnen het Joodse denken tegen gebed aangekeken? Op deze en andere vragen gaat Wim Hoogendijk in.

Sep 08, 200952:37
44 - Zin en onzin over het Duizenjarig Rijk

44 - Zin en onzin over het Duizenjarig Rijk

In de loop van de geschiedenis is er al veel over gespeculeerd: het Duizendjarig (Vrede)Rijk. Volgens sommigen heeft het Rijk al plaatsgevonden, volgens anderen leven we er nu midden in. Weer anderen menen dat het nog moet komen. Hoe zit het nu in het Bijbelse denken over het Duizendjarige Rijk? Wat is het? Is het hetzelfde als het Vrederijk, Gods koninkrijk op aarde? En wanneer gaat het beginnen of leven we er al midden in? We willen met elkaar iets proeven van het overweldigende plan van God met deze planeet die Aarde heet.

May 09, 200936:33
42B. ALS GOD LIEFDE IS (deel 2)

42B. ALS GOD LIEFDE IS (deel 2)

Deel 2 van "Als God liefde is......". Centraal staan de grote vragen over het waarom van het lijden, de pijn, de dood en het kwaad.Als God liefde is, waarom kan dan het kwaad bestaan? Als God liefde is, waarom lijden Zijn schepselen dan pijn? Als God liefde is, waarom is er dan dood en zonde? Waarom is dan de wereld zoals deze is?

Deel 1 is de inleidende studie van Wim Hoogendijk onder dezelfde titel.

Mar 13, 200901:40:57
42C. ALS GOD LIEFDE IS (deel 3)

42C. ALS GOD LIEFDE IS (deel 3)

Deel 3 van "Als God liefde is......". Centraal staan de grote vragen over het waarom van het lijden, de pijn, de dood en het kwaad. Als God liefde is, waarom kan dan het kwaad bestaan? Als God liefde is, waarom lijden Zijn schepselen dan pijn? Als God liefde is, waarom is er dan dood en zonde? Waarom is dan de wereld zoals deze is?

Mar 06, 200941:28
41 – Evangelisatie

41 – Evangelisatie

Evangelisatie lijkt een sluitpost van de christelijke gemeente. Na 2000 jaar christendom worden er zelfs cursussen gegeven over: wat is evangelisatie? Of: hoe vertel ik het mijn buurman. Wanneer heeft u voor het laatst het evangelie uitgelegd aan een andersdenkende? Hoe kan het toch dat het maar niet lijkt te lukken?

Feb 12, 200901:09:33
40 – Wat is nu precies het Evangelie?

40 – Wat is nu precies het Evangelie?

Wat is volgens de Bijbel nu eigenlijk het evangelie? Wat is dat 'goede nieuws' nu precies?

Is dat de mogelijkheid tot redding omdat de Here Jezus dat aanbiedt? Is het evangelie een aanbod? Hoe zou u het evangelie samenvatten tot de kern en aan uw buurman vertellen? Paulus verwijst het evangelie dat de Galaten te horen hebben gekregen tot het rijk der fabelen. Hij vertelt onomwonden wat het evangelie in de kern is. Benieuwd wat het perspectief op de redding van alle mensen te maken heeft met de kern van het evangelie? Luister naar deze studie!

Jan 22, 200901:14:07
39 - Leert Openbaring de verzoening van alle mensen?

39 - Leert Openbaring de verzoening van alle mensen?

De titel zegt genoeg...

Dec 10, 200858:20
38A. Wedergeboorte (deel 1)

38A. Wedergeboorte (deel 1)

Deel 1.

Op het moment dat een baby uit de baarmoeder komt, dan zeggen we: er is een kind geboren. Een duidelijk aanwijsbaar moment in ons leven en iets dat we jaarlijks vieren met een verjaardag. Maar hoe zit dat dan met onze wedergeboorte? Wanneer is je moment van wedergeboorte? Wat bedoelt de Bijbel precies met wedergeboorte? Is dat nu al als je in dit leven tot geloof komt of pas na je dood bij je opstanding? Een ander belangrijk punt: is wedergeboorte een voorwaarde voor redding? Is het alleen voor de Jood, is het voor de individuele gelovige of wordt de hele wereld wedergeboren? En is Jezus dan ook wedergeboren? U merkt wel: hier is een specialist nodig om deze vragen te beantwoorden!

En die hebben we dan ook uitgenodigd om samen met u de Bijbel te openen en vanuit het Hebreeuws denken een beter inzicht te krijgen in dit moeilijke onderwerp.

Nov 13, 200855:57
38B. Wedergeboorte (deel 2)

38B. Wedergeboorte (deel 2)

Op het moment dat een baby uit de baarmoeder komt, dan zeggen we: er is een kind geboren. Een duidelijk aanwijsbaar moment in ons leven en iets dat we jaarlijks vieren met een verjaardag. Maar hoe zit dat dan met onze wedergeboorte? Wanneer is je moment van wedergeboorte? Wat bedoelt de Bijbel precies met wedergeboorte? Is dat nu al als je in dit leven tot geloof komt of pas na je dood bij je opstanding? Een ander belangrijk punt: is wedergeboorte een voorwaarde voor redding? Is het alleen voor de Jood, is het voor de individuele gelovige of wordt de hele wereld wedergeboren? En is Jezus dan ook wedergeboren? U merkt wel: hier is een specialist nodig om deze vragen te beantwoorden!

En die hebben we dan ook uitgenodigd om samen met u de Bijbel te openen en vanuit het Hebreeuws denken een beter inzicht te krijgen in dit moeilijke onderwerp.

Nov 13, 200847:09
38A. Wedergeboorte (deel 1)

38A. Wedergeboorte (deel 1)

Deel 1.

Op het moment dat een baby uit de baarmoeder komt, dan zeggen we: er is een kind geboren. Een duidelijk aanwijsbaar moment in ons leven en iets dat we jaarlijks vieren met een verjaardag. Maar hoe zit dat dan met onze wedergeboorte? Wanneer is je moment van wedergeboorte? Wat bedoelt de Bijbel precies met wedergeboorte? Is dat nu al als je in dit leven tot geloof komt of pas na je dood bij je opstanding? Een ander belangrijk punt: is wedergeboorte een voorwaarde voor redding? Is het alleen voor de Jood, is het voor de individuele gelovige of wordt de hele wereld wedergeboren? En is Jezus dan ook wedergeboren? U merkt wel: hier is een specialist nodig om deze vragen te beantwoorden!

En die hebben we dan ook uitgenodigd om samen met u de Bijbel te openen en vanuit het Hebreeuws denken een beter inzicht te krijgen in dit moeilijke onderwerp.

Nov 13, 200855:57
37 – Mijn geliefde wil écht niet geloven, wat doet God?

37 – Mijn geliefde wil écht niet geloven, wat doet God?

Wat doet God met mensen die écht niet willen geloven? Die niets van Hem moeten weten, ook niet op het sterfbed? De theologische antwoorden op deze vraag lijken helder: deze mensen zullen voor eeuwig van Hem gescheiden blijven. God dwingt immers niemand, Hij wenst liefde en gehoorzaamheid uit vrije wil. Maar is dat ook het Bijbelse antwoord? En zo ja, spreekt de Bijbel dan ook over de enorme pijn die dit besef met zich mee brengt? Met name als theologie praktijk wordt en "die mensen" je geliefde, je zoon, je dochter, je ouders zijn? Hoe ga je om met jouw redding uit genade aan de ene kant en hun verlorenheid uit onwil aan de andere kant? En hoe zit dat nou met onze persoonlijke verantwoordelijkheid? Hangt het van onze keuze af of we gered worden of niet? Respecteert God onze ‘vrije wil’? Hebben we trouwens wel echt ‘een vrije wil’? Moeilijke vragen op het scherpst van de snede.

Oct 27, 200846:36
36 – Wim Hoogendijk gaat naar de hel

36 – Wim Hoogendijk gaat naar de hel

Het debat over hemel en hel op het Flevofestival heeft in christelijk Nederland veel losgemaakt. Van onverwachte steunbetuigingen tot ernstige waarschuwingen dat dit een pad is dat juist leidt tot de hel! Wim neemt de handschoen tijdens deze studieavond op en gaat met u naar de hel en terug. Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk precies over de hel? Kortom: wat moet je je (in hemelsnaam!) voorstellen bij de hel? Figuurlijk gesproken natuurlijk. Wie komen daar en voor hoe lang? Allemaal vragen die tijdens deze spannende avond aan bod zijn gekomen.

Sep 24, 200858:03
35 - (over)leven in de eindtijd

35 - (over)leven in de eindtijd

Letten op de tekenen van de tijd...

In wat voor tijd leven we? Is de zogenaamde "eindtijd" al aangebroken? Hoe zit het met Israël? Wanneer komt Jezus (eindelijk) terug? En hoe gaat het verder na de komst van Jezus? Op deze en andere actuele vragen is Wim Hoogendijk op deze studiedag ingegaan. Hierbij zijn we nagegaan wat de Bijbel te zeggen heeft over de tijd waarin wij nu leven. Met elkaar willen we dichter komen bij het hart van God, dat klopt voor iedere nakomeling van Adam en Eva.

May 30, 200801:21:60
34 - Romeinen deel 4

34 - Romeinen deel 4

Hoe werkt aantrekkelijk christen-zijn? Paulus heeft Romeinen 1 tot en met 11 nodig om tot dit punt te kunnen komen in Romeinen 12. Gód verandert mensen in de vernieuwing van hun denken. Dat gaat veel verder dan leven uit dankbaarheid in de (traditionele) drieluik van: ellende (hoofdstuk 1-3), verlossing (hoofdstuk 4-8) en dankbaarheid (hoofdstuk 12 en verder). Paulus heeft de lijn van Gods plan laten zien: het universele failliet van de mens(heid), de doorstart van De Mens en de rollen van Israël en de heidenen in deze tussentijd. Hij spreekt tenslotte van het geheimenis dat God zich over allen zal ontfermen en breekt uit in een lofgezang aan het eind van hoofdstuk 11:

"omdat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn!". Wat is nu de uitwerking van dit geheimenis in je leven? Waar roept Paulus tot op als je dit perspectief op de redding van alle mensen mag zien? Valt dan de noodzaak van evangeliseren weg? Loop je dan het risico om een luie christen te worden omdat immers alles toch wel goed komt? Als je dat denkt, dan heb je nog niet veel begrepen van Gods liefde: hoog tijd voor de vernieuwing van je denken!

Een bijzondere studie van Peter Hoogendijk.

May 11, 200854:26
33 - Romeinen deel 3

33 - Romeinen deel 3

Na het faillissement van de mens en de doorstart van de Mensheid die God in Christus geeft, komt in Romeinen 9 tot 11 een lastige vraag naar voren: Hoe zit het nu met het ongelovig Israël? Nu er na de doorstart sprake is van een vernieuwd bedrijf met een andere huishouding, lijkt de rol van Israël uitgespeeld. Afgedaan, niet meer nodig.

God heeft immers een ander volk uit de heidenen voor ogen!? Wij, de gelovigen in Christus, zijn nu de uitverkorenen; zo werkt nu toch eenmaal uitverkiezing volgens Romeinen 9? Maar is dat zo? Hoe zit het met Israël in Gods gedachten? En hoe zal het gaan met Israël en de wereld in Zijn plan? Vragen die Paulus beantwoordt in Romeinen 10 en 11. Wim Hoogendijk is dieper ingaan op uitverkiezing en Gods plan met Zijn volken wat dit zegt over God zelf!

Apr 15, 200801:05:45
32 - Romeinen deel 2

32 - Romeinen deel 2

Nadat Paulus in Romeinen 1 t/m 4 het fantastisch faillissement van de mens uit de doeken heeft gedaan, komt hij in Romeinen 5 t/m 8 op de fundamentele uiteenzetting van Gods werk: de doorstart van De Mens en daarmee de mensheid. De doorstart gaat over het grote plaatje. Niet (alleen) over de individuele gelovige en zijn/haar ticket naar de hemel, maar over de universele redding van al het geschapene in de Eerstgeborene van de nieuwe schepping. Adam en Jezus, zonde en dood, schepping en herschepping: was er sprake van voorbedachte rade?

Mar 07, 200801:03:38
31 - Romeinen deel 1

31 - Romeinen deel 1

In Romeinen hoofdstuk 1 t/m 4 legt Paulus een basis voor een goed begrip van de vele samenhangende thema's die nog zullen volgen in volgende hoofdstukken van Romeinen zoals 'genade', 'rechtvaardiging', 'geloof', enz.  Om de lijn goed te kunnen volgen is het belangrijk om die eerste hoofdstukken goed te verstaan. Wat betekent het bijvoorbeeld dat in het evangelie de gerechtigheid van God openbaar wordt? Je zou toch juist verwachten dat de genade van God daarin openbaar wordt? Wat houdt die gerechtigheid in en waarom die nadruk dat er zelfs niet één mens rechtvaardig is? Het lijkt wel of de mens totaal failliet verklaard wordt; zowel de Jood als de Griek. En wat heeft de gerechtigheid van God met het failliet (de dood) van Jezus te maken?

Feb 09, 200801:11:34
Wim Hoogendijk over alverzoening

Wim Hoogendijk over alverzoening

"Wim, geloof jij dan in alverzoening?", is de vraag. Luister naar het antwoord van Wim.

Feb 09, 200804:37
30 - De onweerstaanbare liefde van God

30 - De onweerstaanbare liefde van God

Thomas Talbott schreef in 1999 het boek "The inescapable love of God", door stichting In Perspectief vertaald in het Nederlands. Centraal staat de vraag: als God werkelijk liefde is, waarom gaan er dan mensen voor eeuwig naar de hel?

In deze studie zet Wim het boek "De onweerstaanbare liefde van God" van Thomas Talbott nader uiteen. Een aanrader!

Jan 15, 200851:23
29 - Chanoeka, het lichtjesfeest

29 - Chanoeka, het lichtjesfeest

Bevrijding en vernieuwing, twee basiselementen in het bijbelse denken staan centraal in het Joodse Chanoekafeest. In dit feest vieren de Joden dat de Tempel opnieuw werd ingewijd (inwijding = chanoeka). De tempel was ontwijd door de Syrische bezetting van Israël. Er stonden afgodsbeelden in de tempel die moesten worden aanbeden. Onder leiding van Judas de Makkabeeër (bijnaam ‘de strijdhamer’) weten de Joden zich vrij te vechten. Ook Jezus vierde dit feest! In deze lezing kijken we kort naar de historische achtergronden van Chanoeka. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij wat dit feest ons leert over Jezus als het licht van de wereld.

Dec 07, 200755:55
28 - Soekot (loofhuttenfeest). Er kan nog meer bij...

28 - Soekot (loofhuttenfeest). Er kan nog meer bij...

Het meest vrolijke feest in de Bijbel. De oogst is binnen, je kunt relaxed en dankbaar terugkijken. Tegelijkertijd denken Israëlieten tijdens dit feest terug aan de veertigjarige woestijnreis. Daarom leven ze tijdens de week van het feest in gammele hutjes. Dit Bijbelse feest geeft een fantastisch inzicht in het profetische heilshandelen van God: alle volken komen binnen, de complete oogst. Zie je het al voor je: Jezus voorop (samen met zijn volgelingen), daarnaast het herstelde Israël en daarachter schuiven de volkeren één voor één aan. Als de rij compleet is begint de meest uitbundige reidans aller tijden.

Nov 18, 200701:06:01
27B. Simchat Thora. Vreugde der wet. (deel 2)

27B. Simchat Thora. Vreugde der wet. (deel 2)

Deel 2 van de Simchat Torah: dat is de Vreugde der Wet. Maar is dat wel denkbaar? Het lijkt of die twee woorden elkaar tegenspreken, elkaar uitsluiten. Of je hebt de wet of je hebt vreugde, maar allebei samen, dat gaat niet. Is vreugde der wet dan iets wat specifiek hoort bij het joodse denken? Kunnen wij daar als christenen ook wat mee? Of moeten wij zeggen: sinds Paulus (of sinds Jezus) is dit een achterhaald concept? De wet immers leert ons de zonde kennen en daar wordt een mens toch niet blij van. De wet is toch geen bron van vreugde, de wet is alleen maar een zwaar juk, dat niemand kan dragen? In deze studie krijgt u inzichten van dr. Klaas Goverts en komt u tot verrassende ontdekkingen!

Oct 16, 200735:56
27A. Simchat Thora. Vreugde der wet. (deel 1)

27A. Simchat Thora. Vreugde der wet. (deel 1)

Deel 1 over de Simchat Torah: dat is de Vreugde der Wet. Maar is dat wel denkbaar? Het lijkt of die twee woorden elkaar tegenspreken, elkaar uitsluiten. Of je hebt de wet of je hebt vreugde, maar allebei samen, dat gaat niet. Is vreugde der wet dan iets wat specifiek hoort bij het joodse denken? Kunnen wij daar als christenen ook wat mee? Of moeten wij zeggen: sinds Paulus (of sinds Jezus) is dit een achterhaald concept? De wet immers leert ons de zonde kennen en daar wordt een mens toch niet blij van. De wet is toch geen bron van vreugde, de wet is alleen maar een zwaar juk, dat niemand kan dragen? In deze studie krijgt u inzichten van dr. Klaas Goverts en komt u tot verrassende ontdekkingen!

Oct 16, 200701:01:23
25. Eindtijd-verlossingstijd

25. Eindtijd-verlossingstijd

In het jaar 1000 dachten veel mensen dat het einde der tijden aangebroken was. In het jaar 2000 waren er opnieuw groepen mensen die dachten dat het nu zover was. Sommigen trokken zich terug op een berg om te wachten. Hoe zit het nu echt? Zegt de Bijbel iets over de eindtijd? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘de eindtijd’? En wat heeft de eindtijd te maken met het grote heilsplan van God? Leven we nu in de eindtijd? Zijn wij de laatste generatie? Heeft Israël wat te maken met de eindtijd? Alles rondom de eindtijd klinkt dreigend. Maar is de eindtijd eigenlijk wel zo negatief als veel christenen denken? Komt de antichrist al in beeld? Heel veel vragen. In deze studie krijgt u antwoorden vanuit de Bijbel.

Jun 07, 200701:22:21
24- Pinksteren: God begint, wie volgt?

24- Pinksteren: God begint, wie volgt?

Ds. Fred Blokhuis (NGK ) over het wezen van het Pinksterfeest


De Here Jezus is opgestaan! De dag na de sabbat, op het feest van de eerstelingsgarve (gersteoogst), stond de Here als Eersteling uit de doden op. Vijftig dagen later worden de eerstelingen uit Gods volk binnengehaald; pinksterfeest. Pinksteren is het voorspel op de openbaring van Gods koninkrijk, op de grote en doorluchtige dag des Heren. Het spreekt van de hooggespannen verwachting in die dagen van Handelingen: Israël zou zich bekeren tot de opgestane Heiland en het beloofde herstel zou aanvangen met de wederkomst van de Messias. Op die pinksterdag werden 3000 Joden en Jodengenoten geoogst, als voorlopers van de grote oogst van Gods volk. Was dat het begin van de kerk? Er was nog geen sprake van heidenen, nog niet van een afwijzen van de Messias door het Joodse volk, nog niet van de roeping van Paulus om de Verborgenheid te openbaren... God is begonnen met binnenhalen, wie volgen er nog allemaal?

May 10, 200748:15
23 Pesach: God wil bloed zien?

23 Pesach: God wil bloed zien?

Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij. Door het bloed van het lam gaat God voorbij aan de huizen van de Israëlieten, maar de Egyptenaren moeten het ontgelden.\r\nWat betekent deze geschiedenis en hoe wijst het vooruit naar Het offer van onze Here Jezus? Moet er een slachtoffer zijn om de toorn van God af te wenden? Geen vergeving zonder bloedstorting? Maar het offer van de Here Jezus was toch juist een bewijs van Gods liefde? Vele vragen die Pesach met ons Pasen verbinden. Luister naar deze studie om in de Schrift antwoorden te vinden.

Apr 12, 200701:28:20
22 - Poerimfeest: God is verborgen

22 - Poerimfeest: God is verborgen

Waar is de Heer in deze tijd? Waarom grijpt Hij niet in? Omdat Hij zich verborgen houdt! Poerim komt van het Hebreeuwse woord voor ‘loten’. Daarom wordt dit feest ook wel het Lotenfeest genoemd. Het is ingesteld door koningin Esther om te vieren dat het Joodse volk is ontkomen aan de grote jodenhater Haman. Het wonderlijke is dat in het bijbelboek van Esther de naam van God niet één keer voorkomt. God is letterlijk verborgen. Het lijkt of het noodlot je toekomst bepaalt. Je hebt mazzel of pech. Maar toch is God op de een of andere manier de verborgen aanwezige. De vraag naar de Godsverduistering staat in deze studie centraal. Daarnaast kijken we naar de hedendaagse viering van dit indrukwekkende bijbels-joodse feest.


poerim.ppt

Mar 11, 200701:51:40
21- Feest! Gods heilsplan in de Bijbelse feesten (2)

21- Feest! Gods heilsplan in de Bijbelse feesten (2)

Deel 2

Feb 12, 200730:48
21- Feest! Gods heilsplan in de Bijbelse feesten (1)

21- Feest! Gods heilsplan in de Bijbelse feesten (1)

Deel 1


feestje.ppt

Feb 12, 200701:59:47
20. De eeuwige scheiding: schaap of bok.

20. De eeuwige scheiding: schaap of bok.

Over de gelijkenis van de schapen en de bokken.


http://www.slideshare.net/peterh/schaap-of-bok/1

Dec 02, 200601:03:38
19. Tijd voor een feestje: geween en tandengeknars.

19. Tijd voor een feestje: geween en tandengeknars.

Over de bruilofstgelijkenissen van Jezus.


http://www.slideshare.net/peterh/geween-en-tandengeknars/1

Nov 20, 200659:28
18. Hemel of Hel, geloof speelt geen rol?

18. Hemel of Hel, geloof speelt geen rol?

Over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Sep 28, 200655:06
7. Flevo Fesatival 2006: Forever Young

7. Flevo Fesatival 2006: Forever Young

We zijn gered door het geloof van Jezus. Dat is genade. Jezus'geloof is wat telt. Op goede vrijdag geloofde er geen mens meer in Jezus, maar Jezus geloofde Zijn Vader. Daarom is het "uit geloof tot geloof": God gelooft jouw geloof te voorschijn. Het is iets wat je vat en nooit meer loslaat als je gaat zien wat echt genade is...


http://www.slideshare.net/peterh/forever-young-flevo-2006

Aug 23, 200652:32
17. Het offer van Jezus: verzoening door voldoening??

17. Het offer van Jezus: verzoening door voldoening??

In studie nr. 16 (het offer van Izaäk) hebben we al de voorafschaduwing van Het Offer gezien. Toen is al duidelijk geworden dat onze God geen offer wil in de zin van "er moet bloed vloeien", maar volkomen toewijding zoekt tot over de laatste grens. Net als het lam waar God in voorzag bij Izaak, nam Jezus de onderste plaats in. Zo heft Zijn offer alles, de hele kosmos, op naar Zijn Vader. Maar wat dan met God's gerechtigheid? De zonde kon toch niet ongestraft blijven? Er moet toch genoegdoening aan God geschieden?!

Jezus betaalde toch onze schuld aan het kruis, zodat God weer verzoend zou zijn en wij tot Hem mogen komen als we maar geloven in Zijn Zoon?

Jun 11, 200601:08:42
16. Het offer van Izaak

16. Het offer van Izaak

In de laatste twee bijbelstudieavonden van de voorjaarsreeks 2006 worstelen met het al of niet plaatsvervangend offer. Wil onze God bloed zien? Gaat het Hem om genoegdoening? Of is er een andere lijn die we kunnen leren uit de Joodse traditie? De eerste lezing is van dr. Klaas D. Goverts over het offer van Izaäk. In dit verhaal van Genesis 22 ontdekken we een parallel met de weg van het lijden en sterven van onze Heer. De toewijding van Izaak blijkt een kernpunt in de parallel. Niet in de zin dat God zegt: Ik wil een offer hebben, maar in de zin van: Hij heeft gehoor gegeven tot in de dood. Zoals de ram (het rammetje = beeld van Christus in Openbaring) de onderste plaats

heeft ingenomen en alles opheft naar God.

May 16, 200658:25
15. Wordt het nog pasen voor Judas?

15. Wordt het nog pasen voor Judas?

Tijdens het pesachmaal, vlak voor zijn sterven, verzekerde Jezus de discipelen: “één van jullie zal mij uitleveren.” En Judas vroeg nog: “Ik ben het toch niet, rabbi?”. Toch wel, zo bleek. Toen Judas echter zag dat Jezus ter dood veroordeeld werd, kreeg hij spijt, smeet z’n verdiende dertig zilverstukken de tempel in en verhing zich. Nog vóór Jezus verzoenend lijden en sterven was volbracht! Daarmee ging een schriftwoord van de profeet Jeremia exact in vervulling. Maar waarom? Had Judas niet, net als Petrus, vergeving kunnen ontvangen na de opstanding? Is Pasen aan Judas voorbijgegaan? En is Judas daarmee terecht het symbool van de eeuwig verdoemden zoals hij gedurende de hele kerkgeschiedenis is afgebeeld?


http://www.slideshare.net/peterh/wordt-het-nog-pasen-voor-judas

Apr 21, 200601:12:25
14. Jacob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; uitverkiezing?

14. Jacob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; uitverkiezing?

Hoe werkt het verkiezende voornemen van God? Houdt God van de ene mens, maar haat Hij de andere? Heeft Hij de één van te voren bestemd om voor altijd bij Hem te zijn,

maar een ander om voor altijd verloren te gaan? Volgens Romeinen 9 hangt het niet van je wil of werken af, maar van God die Zich ontfermt. Laat God het dan uiteindelijk niet over aan jouw (vrije?) wil of je wel of niet in Hem wil geloven? En ontfermt God Zich daarbij wel over de één en niet over de ander? Paulus herkent de verontwaardiging: is dit niet erg onrechtvaardig van God? Wat heeft Hij dan nog aan te merken?!


http://www.slideshare.net/peterh/uitverkiezing/1

Mar 13, 200601:02:39
13B. Jezus alles of (n)iets (deel 2)

13B. Jezus alles of (n)iets (deel 2)

In Kolossenzen 1 wordt uit de doeken gedaan wie Jezus nu eigenlijk is. Hij wordt het beeld van God genoemd en de invloed van Jezus in de schepping blijkt formidabel. Maar wat betekent het dat God door het bloed van Jezus alles met Zich verzoent? Wat is verzoening dan precies en is Jezus missie hier op aarde wel gelukt? Er gaan toch immers mensen verloren!? Heeft Jezus nu alles gered of een beetje?

Feb 07, 200637:15
13A. Jezus: alles of (n)iets? (deel 1)

13A. Jezus: alles of (n)iets? (deel 1)

In Kolossenzen 1 wordt uit de doeken gedaan wie Jezus nu eigenlijk is. Hij wordt het beeld van God genoemd en de invloed van Jezus in de schepping blijkt formidabel. Maar wat betekent het dat God door het bloed van Jezus alles met Zich verzoent? Wat is verzoening dan precies en is Jezus missie hier op aarde wel gelukt? Er gaan toch immers mensen verloren!? Heeft Jezus nu alles gered of een beetje?


http://www.slideshare.net/peterh/studiedag-2006/1

Feb 07, 200601:06:06
12. De rode draad in de Bijbel (deel 2)

12. De rode draad in de Bijbel (deel 2)

Wat is nu Gods grote Plan met de mens en zijn wereld? Beginnend bij de schepping komen de vragen al direct. Waarom heeft Hij, die vanaf het begin het einde overziet, de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof gezet? Het was toch geen verrassing voor God dat het mis zou lopen met Eva en Adam? Wat had God daarmee voor, wat is Zijn doel? En is Zijn doel mislukt met de intrede van zonde en dood? Zit God nu op plan B om met Jezus nog te redden wat er te redden valt van plan A? Het boek Genesis bevat al veel antwoorden en de echte ontknoping is de herschepping waar deze serie Bijbelstudies over gaan.


http://www.slideshare.net/peterh/de-rode-draad-in-de-bijbel-deel-2/1

Dec 11, 200501:15:16
11. De rode draad in de Bijbel (deel 1)

11. De rode draad in de Bijbel (deel 1)

Wat is nu Gods grote Plan met de mens en zijn wereld? Beginnend bij de schepping komen de vragen al direct. Waarom heeft Hij, die vanaf het begin het einde overziet, de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof gezet? Het was toch geen verrassing voor God dat het mis zou lopen met Eva en Adam? Wat had God daarmee voor, wat is Zijn doel? En is Zijn doel mislukt met de intrede van zonde en dood? Zit God nu op plan B om met Jezus nog te redden wat er te redden valt van plan A? Het boek Genesis bevat al veel antwoorden en de echte ontknoping is de herschepping waar deze serie Bijbelstudies over gaan: deel 2 volgt.....


http://www.slideshare.net/peterh/de-rode-draad-in-de-bijbel-deel-1/1

Nov 14, 200501:15:46
10. De tweede dood, eindpunt of doorstart?

10. De tweede dood, eindpunt of doorstart?

We komen de tweede dood tegen in Openbaring 20, 21 en 22. Ook wel de poel van vuur en zwavel genoemd en schrikbeeld in de voorstellingen, die schrijvers en schilders ons hebben gegeven. Na de eerste dood en de (tweede) opstanding spreekt de Bijbel over het gericht voor de grote witte troon, waarbij een ieder die niet in het boek van het leven blijkt te staan in de poel van vuur en zwavel wordt gegooid. Het definitieve einde? Pijniging voor altijd en altijd? Een goede tip om de Bijbel te verstaan is: altijd doorlezen na een oordeel. Gods genade blijkt juist ook uit Zijn oordelen en gerichten! Dan klinkt de stem van Hem die op de troon zit en zegt: "zie ik maak (tegenwoordige tijd!) alles nieuw"!


http://www.slideshare.net/peterh/de-tweede-dood/1

Oct 14, 200556:42
9. Eeuwig is niet voor altijd

9. Eeuwig is niet voor altijd

Een belangrijke sleutel tot het verstaan van het plan van God blijken de bijbelse begrippen olam en aioon te zijn. Vaak door eeuwigheid vertaald in onze NBV-vertaling en door velen verstaan als “altijd durend” of “zonder begin en eind”. De Bijbel spreekt echter van eeuwigheden en blijkt lange tijdsperiode met een begin en een eind aan te duiden. Bijzonder om te ontdekken dat ook het bijvoeglijk naamwoord aionisch (eeuwig) daarmee geen “eindeloos” betekent, maar betrekking heeft op de aioon; de eeuw betreffend. En dan komen natuurlijk de vragen: welke aionen zijn er dan in Gods Plan en wat betekent dan eeuwige straf en eeuwig leven?

Sep 15, 200554:41
8. Tussen hoop en vrees; de bijbel over het oordeel

8. Tussen hoop en vrees; de bijbel over het oordeel

God's oordeel heeft een doel, namelijk redding! Een nooit ophoudende straf mist ieder doel en is daarmee een zeer onbijbelse gedachte. Eeuwige oordelen in de bijbel kennen een einde, namelijk als God tot zijn doel gekomen is. De bijbel geeft hier duidelijke voorbeelden van zoals het eeuwig oordeel over Sodom en Gomorra. Hét eeuwig oordeel is verschrikkelijk maar dus niet zonder hoop. God komt tot zijn doel met een ieder van ons: opdat alle knie zich zal buigen en van harte belijden God is Heer.

May 19, 200501:19:28
6. 'God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig!'

6. 'God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig!'

De bijbel is helder: God is liefde. Maar...denken we dan vaak; Hij is toch ook rechtvaardig?! Alsof er een tegenstelling bestaat en God eigenlijk twee kanten heeft. God is dan wel liefde voor wie Hem liefhebben, maar rechtvaardig voor diegenen die Hem niet zien zitten? En rechtvaardig is dan zoiets als justitie die misdadigers wel móet straffen. Maar dan kennen we het bijbelse begrip rechtvaardigheid nog niet! Een rechtvaardige in de bijbel is iemand die meer doet dan het gewone, zelfs meer dan hij heeft beloofd. Vandaar dat David na zijn zonde een beroep doet op God's rechtvaardigheid. Paulus stelt zelfs dat uit het evangelie Gods rechtvaardigheid blijkt, terwijl u en ik toch woorden als "genade" of "liefde" op die plaats hadden ingevuld...

Apr 27, 200555:56
5. 'Genade is dodelijk!'

5. 'Genade is dodelijk!'

Genade is om niet, zo stelt de bijbel. Dat houdt in: géén ruimte voor doe-het-zelvers als het om geloven gaat. En dat is lastig. We zijn er immers mee opgevoed: "voor wat, hoort wat". Maar de bijbel maakt duidelijk dat bij God er niets tegenover kán staan van onze kant. Het is puur genade, "opdat niemand zou roemen". Is genade dan zo goedkoop? Nee, het heeft immers onze Heer Jezus Christus het leven gekost. Genade is dodelijk, dodelijk voor onze vrees dat we tekort zouden schieten...


http://www.slideshare.net/peterh/genade-is-dodelijk/1

Mar 31, 200501:15:57
3. Ontdekking van een geheimenis

3. Ontdekking van een geheimenis

Evangelie betekent ‘goed nieuws’. Maar hoe kun je daar blij mee zijn als het om een geheimenis gaat, dat eeuwenlang verborgen is gebleven? Paulus was de eerste die dat goede nieuws te horen kreeg – notabene uit de mond van de Here Jezus Zelf. Hij kreeg de specifieke opdracht om dit evangelie aan de heidenen te verkondigen. En dat is nog steeds Goed Nieuws!

Nov 24, 200401:00:26
2. Wil de echte God opstaan...

2. Wil de echte God opstaan...

In christelijke kringen komen verschillende Godsbeelden voor, die allemaal gebaseerd zijn op 'eigen' bijbelteksten. Je hebt het Calvinistische godsbeeld dat zich vooral richt op de almacht van God en Zijn verkiezend voornemen. Het Arminiaanse godsbeeld legt de nadruk op Gods liefde voor alle mensen en Zijn wil om iedereen te behouden. Maar… als God echt ieder mens wil behouden én Hij is almachtig in Zijn wil, hoe kunnen mensen dan voor altijd verloren gaan?? Dit lijkt niet met elkaar te kloppen! In deze studie wordt het op een rijtje en in perspectief gezet.

Nov 11, 200458:26
1. Israël op de schroothoop

1. Israël op de schroothoop

Wat kun je leren van Israël over het karakter van God? Waarom koos God Israël uit? Is het mislukt? Is God nog steeds trouw aan Israël? Hoe kunnen we door Israël God beter leren kennen? Dit en andere belangrijke vragen komen in deze bijbelstudie aan bod.

Oct 16, 200457:07