Skip to main content
Spotify for Podcasters
ITM Światła Miasta

ITM Światła Miasta

By ITM Światła Miasta

Podcast Instytutu Tertio Millennio którego zadaniem jest obserwacja współczesnych zmian społecznych i ich konsekwencji, w szczególności kulturalnych i politycznych. Nasi redaktorzy analizują i opisują rzeczywistość za pośrednictwem debaty w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka, antropologia, historia , w oparciu o wartości proponowane przez KNS.
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Wybory: co wisi w powietrzu?

ITM Światła MiastaSep 23, 2023

00:00
49:34
Prof. Russell Hittinger: Do we owe each other anything?

Prof. Russell Hittinger: Do we owe each other anything?

Idea solidarności społecznej kiedyś oznaczała prawne zobowiązanie do spłacania długów krewnych. Dzisiaj jednak ona zależy tylko od naszej dobrej lub złej woli.  Państwowe programy socjalne budzą wiele kontrowersji i dyskusji. Społeczeństwo jest coraz bardziej rozwarstwione i często tracimy z oczu osoby spoza naszej bańki ekonomicznej. Czy pomoc jest obowiązkiem? Co łączy nas z ludźmi, których nigdy nie widzieliśmy na oczy? Kiedy działalność charytatywna jest szkodliwa?

Na te i inne pytania odpowie Prof. Russell Hittinger w rozmowie z Marią Ciostek


Nov 25, 202356:31
Dr Paweł Grabowski: Umierać po ludzku. O śmierci i nadziei w hospicjum

Dr Paweł Grabowski: Umierać po ludzku. O śmierci i nadziei w hospicjum

Hospicjum kojarzy się z „umieralnią”, a końcowa faza życia z beznadziejnym cierpieniem, na które nie ma lekarstwa. Opieka paliatywna jest słabo finansowana na tle innych gałęzi medycyny. Na mapie terenów wiejskich pojawiają się białe plamy obszarów, na których pomoc nie dociera do śmiertelnie chorych. Okazuje się, że dobra opieka paliatywna może wiele zmienić w ostatnich stadiach choroby pod każdym względem – fizycznym, psychicznym i duchowym. Musi jednak objąć nie tylko pacjenta, ale także jego rodzinę. Czy relacje z lekarzem wpływają  na skuteczność lekarstw? Czy dopuszczalne jest skrócenie komuś cierpień? Czy mówić dzieciom, że ich bliscy niedługo umrą? 

Na te i inne pytania odpowie dr Paweł Grabowski w rozmowie z Marią Ciostek


Nov 02, 202356:13
Prof. Mary Eberstadt: The sexual revolution and human happiness

Prof. Mary Eberstadt: The sexual revolution and human happiness

Postępująca od lat 60 rewolucja seksualna na stałe zmieniła obyczajowość społeczną. Pigułka antykoncepcyjna w błyskawicznym tempie doprowadziła do odejścia od wcześniejszej etyki seksualnej, a przez to do zmiany wzorca związków. Dla wielu ludzi rewolucja seksualna stała się symbolem nowoczesności, wolności oraz  wyzwolenia z przestarzałych, opresyjnych reguł, patriarchatu i ograniczania praw jednostki. Z perspektywy ponad pół wieku dzielących nas od początku tego procesu można zbadać realne skutki tych zmian. Jaki jest związek między pigułką antykoncepcyjną a aborcją na życzenie? Czemu portale randkowe utrudniają wchodzenie w stałe związki? Jak zmienił się poziom szczęścia kobiet na przestrzeni ostatnich lat? Co dla zwykłego człowieka oznacza wyzwolenie seksualne?

Na te i inne pytania odpowie prof. Mary Eberstadt w rozmowie z Marią Ciostek


Oct 26, 202358:05
Prof. Nicholas Eberstadt: Extinction or overpopulation - what is happening to humanity?

Prof. Nicholas Eberstadt: Extinction or overpopulation - what is happening to humanity?

Współczesny świat stoi wobec zdumiewających zmian demograficznych – z jednej strony światowa populacja osiągnęła nieznane wcześniej rozmiary, z drugiej zaś w wielu krajach wskaźnik urodzeń dramatycznie szybko spada poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Jedni boją się, że w wyniku przeludnienia zabraknie nam jedzenia lub zasobów naturalnych. Innych przeraża powolne wymieranie narodów i wizja społeczeństwa, w którym nie ma kto pomóc osobom starszym. Jedno jest pewne – zmiany demograficzne przekładają się na nowy obraz rodziny i stosunków społecznych. Który kraj wprowadził skuteczną politykę prorodzinną? Jak samotność wpływa na rynek pracy? Czy państwo może nas zmusić do posiadania dzieci?

Na te i inne pytania odpowie prof. Nicholas Eberstadt w rozmowie z Marią Ciostek

Prof. Nicholas Eberstadt: Extinction or overpopulation - what is happening to humanity?

The modern world is facing astonishing demographic changes - on the one hand, the world population has reached previously unknown proportions, while on the other hand, in many countries the birth rate is falling dramatically below replacement level. Some fear that we will run out of food or natural resources as a result of overpopulation. Others are horrified by the slow extinction of nations and the vision of a society with no one to help the elderly. One thing is certain - demographic changes are translating into a new picture of family and social relations. Which country has implemented effective family-friendly policies? How does loneliness affect the labor market? Can the state force us to have children?

These and other questions will be answered by Professor Nicholas Eberstadt in a conversation with Maria CiostekOct 07, 202355:09
Wybory: co wisi w powietrzu?

Wybory: co wisi w powietrzu?

Trwająca kampania wyborcza, czyli sprzężenie niespodzianek i „konkretów”, dostarcza mieszane opinie względem świeżości podnoszonych postulatów. A rozprawiać jest o czym, ponieważ Polska wraz z innymi krajami Unii Europejskiej, muszą zacząć funkcjonować podczas globalistycznej zadyszki.

Jakie wyzwania będą dotyczyć Polskę przez kolejne 4 lata? Jaka jest przyszłość Unii Europejskiej? Na te i inne pytania odpowiada Pan Doktor Zbigniew Krajewski w rozmowie z Konradem Kozłowskim.


Sep 23, 202349:34
Prof. George Weigel: Reason, Revelation and Society – Catholic Social Teaching

Prof. George Weigel: Reason, Revelation and Society – Catholic Social Teaching

Catholic social teaching deals with all aspects of human community life – politics, economics or culture.  It seeks concrete solutions to social problems, using an interdisciplinary scientific approach on the one hand and the values of Christian ethics on the other. Can Catholic social teaching offer something convincing to non-believers? What does reason have to do with revelation? Does Christian ethics have a chance to break through to the mainstream?

These and other questions will be answered by Professor George Weigel, Distinguished Senior Fellow of the Ethics and Public Policy Center, biographer of John Paul II, founder and president  of Tertio Millennio Seminar on the Free Society.

Prof. George Weigel: Rozum, objawienie i społeczeństwo – katolicka nauka społeczna

Katolicka nauka społeczna zajmuje się wszystkimi aspektami ludzkiego życia społecznego – polityką, ekonomią czy kulturą.  Poszukuje konkretnych rozwiązań problemów społecznych, wykorzystując z jednej strony interdyscyplinarne podejście naukowe, a z drugiej wartości etyki chrześcijańskiej. Czy katolicka nauka społeczna może zaoferować coś przekonującego niewierzącym? Co rozum ma wspólnego z objawieniem? Czy etyka chrześcijańska ma szansę przebić się do głównego nurtu?

Na te i inne pytania odpowie profesor George Weigel, Distinguished Senior Fellow w  Ethics and Public Policy Center, biograf Jana Pawła II, założyciel i prezes Tertio Millennio Seminar on the Free Society.


Sep 08, 202355:04
Dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska: O życiu w epoce niepewności

Dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska: O życiu w epoce niepewności

Życie pełne jest wyzwań i niepewności. Niektóre z nich są uniwersalne, niektóre zaś pojawiają się razem ze zmianami cywilizacyjnymi. Jak zmartwienia jednostki przekładają się na stan społeczeństwa? Czy dzisiejszy człowiek martwi się tymi samymi rzeczami, co jego przodkowie? Czy jest  bardziej narażony na lęki niż poprzednie pokolenia? Jak szerokość geograficzna wpływa na rodzaj przeżywanych przez nas problemów? Jakie działania społeczne można podjąć, aby im przeciwdziałać?

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy Małgorzaty Uchnast-Ziętal z dr Elżbietą Ciżewską-Martyńską, która zagląda w głąb zjawiska zwanego „lękami społecznymi”.

Aug 11, 202335:21
Ela Borys: Jak odpowiedzieć na obecny kryzys zdrowia psychicznego?

Ela Borys: Jak odpowiedzieć na obecny kryzys zdrowia psychicznego?

W ciągu ostatnich lat w naszym społeczeństwie niepokojąco nasiliły się problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Chodzenie na terapię powoli staje się normą. Młodzi ludzie i dzieci wykazują coraz mniejszą odporność psychiczną, dramatycznie wzrasta liczba zachorowań wymagających leczenia psychiatrycznego. Gdzie leżą źródła tego kryzysu? Dlaczego poprzednie pokolenia nie doświadczały tych problemów w tak dużej skali jak my dzisiaj? Jaki wpływ na ten proces mają zmiany społeczne? Czy duchowość może być pomocna w walce z chorobą? Czy jest nadzieja na powrót stabilności?

Na te i inne pytania odpowie lekarka, Pani Elżbieta Borys, w rozmowie z Marią Ciostek.


Aug 04, 202301:22:09
Prof. Aleksandra Przegalińska: Sztuczna inteligencja i czynnik ludzki

Prof. Aleksandra Przegalińska: Sztuczna inteligencja i czynnik ludzki

Czy sztuczna inteligencja będzie wyglądała tak, jak obecnie? Skąd się wzięła? Dlaczego boimy się AI? I co to znaczy być człowiekiem w świecie nowej technologii? O tym z prof. Aleksandrą Przegalińską z Akademii Leona Koźmińskiego rozmawia Małgorzata Uchnast-Ziętal. To rozmowa o AI bez straszenia, próba zrozumienia jak sztuczna inteligencja, będzie towarzyszyła współczesnemu społeczeństwu.

Jun 03, 202337:17
Krzysztof Zanussi: Kino bez metafizyki?

Krzysztof Zanussi: Kino bez metafizyki?

Popularność platform streamingowych sprawiła, że jesteśmy zalewani tysiącami nowych produkcji filmowych, w większości schematycznych i kręconych pod dyktando poprawności politycznej. Oscary przestały być wyznacznikiem dobrej sztuki filmowej. Poważna sztuka nie powinna jednak cofać się przed ważnymi pytaniami egzystencjalnymi. Czy przy dzisiejszej masowości kino może nadal szukać odpowiedzi na zagadnienia metafizyczne? Czy duchowość stała się w filmie tematem tabu? Przed jakimi wyborami mogą stanąć młodzi twórcy? Jak poprawność polityczna wpływa na jakość sztuki?

Na te i inne pytania odpowie reżyser, Pan Krzysztof Zanussi, w rozmowie z Marią Ciostek.

May 05, 202335:53
Bp Edward Kawa: Kościół wobec wojennego zamętu

Bp Edward Kawa: Kościół wobec wojennego zamętu

Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę bezpowrotnie przekreśliła nadzieję powrotu do rzeczywistości, którą pamiętaliśmy jeszcze w trakcie pandemii. Agresja w Ukrainie przyjęła postać niewypowiedzianego przez prezydenta Rosji słowa „sprawdzam” ,które miało być katalizatorem procesów rozpadu jedności członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Echa tego słowa dotarły również do murów kościołów różnych tradycji, które musiały sprostać wyzwaniu, jaki stanowi wojna. Jakie problemy napotyka kościół rzymskokatolicki w Ukrainie? Czy nie zabrakło debaty na temat wojny sprawiedliwej? Na te inne pytania odpowiada lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa w rozmowie z Konradem Kozłowskim.Apr 26, 202340:17
Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski: Co z tą samorządnością?

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski: Co z tą samorządnością?

Na LIV szkole zimowej Instytutu Tertio Millennio, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Jarosława Obremskiego "Skąd przychodzimy: Polska waszych rodziców”, w którym Pan Wojewoda pochylił się nad zagadnieniem budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podzielił się swoimi obserwacjami w procesie demokratycznego dojrzewania naszego kraju. Kontynuacją wykładu jest niniejsza rozmowa.

Jaki jest stan samorządów i demokracji obecnie? Z jakimi problemami zmaga się współczesna polityka? Zapraszamy do wysłuchania spostrzeżeń Pana Jarosława Obremskiego, praktyka polityki na stanowisku wojewody dolnośląskiego w rozmowie z Kacprem Specylakiem.

Mar 10, 202333:56