Skip to main content
Spotify for Podcasters
อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailand

อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailand

By Islam in Thailand

ต่อยอดความคิด นำชีวิตด้วยอิสลาม
รวมบรรยายศาสนา เนื้อหาความรู้ อธิบายความหมายกุรอานและหะดีษ หัวข้อบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้น
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 26 (อายะฮฺ 36) | 23/5/66

อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailandMay 27, 2023

00:00
01:00:56
 ประวัตินบี 09 การเผยแผ่อิสลาม 1

ประวัตินบี 09 การเผยแผ่อิสลาม 1

คนซอลิหฺเมื่ออายุ 40 จะขอดุอาอว่า

ก่อนเป็นนบี (มาก็อบลัลบิอฺษะฮฺ) 40 ปี

หลังเป็นนบี (มาบะอฺดัลบิอฺษะฮฺ) 23 ปี

-- มาก็อบลัลฮิจเราะฮฺ ท่านนบีอยู่ที่มักกะฮฺ 13 ปี

-- มาบะอฺดัลฮิจเราะฮฺ ท่านนบีอยู่ที่มะดีนะฮฺ 10 ปี

7.26 ที่มักกะฮฺ แบ่งเป็น 4 ช่วง (อุละมาอฺมีหลายทัศนะ)

ช่วงแรก เผยแผ่อิสลามเชิงลับ ไม่เปิดเผย (ดะอฺวะตุสสิรรียะฮฺ) บอกคนใกล้ชิด ญาติๆ 3-4 ปี

- วัตถุประสงค์ ไม่อยากให้ปะทะกับคนต่อต้าน

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/674

Dec 02, 202332:20
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 50 (อายะฮฺ 74-77) | 28/11/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 50 (อายะฮฺ 74-77) | 28/11/66

- มารยาทมุสลิมต่ออิสลาม

- คนที่เข้ารับอิสลามอย่างไม่จริงใจ ตกมุรตัด แล้วเตาบัต

- ระวังพฤติกรรมมุนาฟิก สัญญาแล้วไม่ทำ

- ศ่อฮาบะฮฺที่ท่านนบีไม่ยอมรับซะกาตของเขา

- เราต้องฝึกฝนทำความดีโดยเท่าที่มีทรัพยากร เท่าที่มีความสามารถ ไม่ต้องรอ

- บั้นปลายชีวิตเรา จะเป็นอย่างไร ?

- สัญญาอะไรไว้กับอัลลอฮฺ พยายามเคลียร์ให้หมด ขอดุอาอฺขออภัยโทษเสมอ

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี


Dec 02, 202301:30:16
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 49 (อายะฮฺ 74) | 21/11/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 49 (อายะฮฺ 74) | 21/11/66

- มาตรฐาน ความดี-ความชั่ว

- เซคิวลาริซซึม คือมุนาฟิกยุคใหม่

- มุนาฟิกที่ตกศาสนา

- ระวังพฤติกรรมมุนาฟิก


#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 25, 202301:38:06
ประวัตินบี 08 การรับวะฮียฺ

ประวัตินบี 08 การรับวะฮียฺ

การรับวะฮียฺ ในถ้ำหิรออฺ

บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ

กลุ่มชนที่ได้รับวะฮียฺชุดแรก

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/220

Nov 21, 202347:04
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 48 (อายะฮฺ 73) | 14/11/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 48 (อายะฮฺ 73) | 14/11/66

9:73 โอ้นะบี จงต่อสู้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กลับกลอกในการศรัทธา (มุนาฟิกีน) และจงเฉียบขาดแก่พวกเขาและที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกญะฮันนัม และที่กลับไปนั้นชั่วช้าจริง ๆ

- 2 เหตุผลที่ทำให้มุสลิมไม่ต่อสู้ผู้ปฏิเสธและมุนาฟิก

- สังคมบกพร่องที่ปล่อยให้คนต่อสู้ปกป้องคนอื่นตามลำพัง ไม่ร่วมมือกัน

- ตัวอย่างของมุนาฟิก เช่น ชีอะฮฺที่เชื่อในเรื่องที่ตกศาสนา, เซคิวลาร์ แยกศาสนาจากโลก,

- อายะฮฺนี้ระบุภารกิจสำคัญของมุสลิม ก่อนที่ท่านนบีจะจากไป เศาะฮาบะฮฺจึงให้ความสำคัญที่ต้องต่อสู้กับผู้อธรรมทั่วโลก จึงทำสงครามกับโรมันและเปอร์เซีย หลังจากสงครามมุรตัดดีน

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 18, 202301:35:45
ประวัตินบี 07 ช่วงเวลาก่อนเป็นนบี

ประวัตินบี 07 ช่วงเวลาก่อนเป็นนบี

ชีวิตในวัยหนุ่มและช่วงเวลาก่อนเป็นนะบี

การแต่งงาน

ฝันที่เป็นจริง

การบูรณะกะอฺบะฮฺ

หลังจากนบีเสียชีวิต เศาะฮาบะฮฺพูดถึงท่านนบีอย่างไร

ก่อนรับวะฮยฺ, คุณค่าของวะฮียฺ

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 15, 202338:55
ประวัตินบี 06 ความยากลำบากในวัยเด็กของท่านนบี ﷺ

ประวัตินบี 06 ความยากลำบากในวัยเด็กของท่านนบี ﷺ

- เป็นเด็กกำพร้า ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็ก (เลี้ยงแกะแพะ)

- บิดามารดาของท่านนบีเสียชีวิตโดยไม่ได้เข้ารับอิสลาม

- การอุปการะเลี้ยงดูโดยลุง (อบูฏอลิบ) ซึ่งมีฐานะยากจน


#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 12, 202337:08
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 47 (อายะฮฺ 72 สวรรค์) | 7/11/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 47 (อายะฮฺ 72 สวรรค์) | 7/11/66

9:72 อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุอฺมินชายและบรรดามุอฺมินหญิง ซึ่งบรรดา #สวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล

และบรรดาสถานที่พำนักอันดี ซึ่งอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์แห่งความวัฒนาสถาพร และความปีติยินดีจากอัลลอฮฺนั้นใหญ่กว่า นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 10, 202301:08:18
ประวัตินบี 05 การกำเนิดและชีวิตในวัยเด็กของท่านนบี ﷺ

ประวัตินบี 05 การกำเนิดและชีวิตในวัยเด็กของท่านนบี ﷺ

- อิทธิพลของยิวและคริสต์ในคาบสมุทรอาหรับ, อับรอฮะฮฺ - ปีช้าง (อามุลฟีล) - สายตระกูลและการกำเนิดของท่านนบี ﷺ - ลูกของผู้ที่ถูกเชือดทั้งสอง (อัซซาบีฮัยนฺ)

- ท่านนบีกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก

- ชีวิตในวัยเด็ก การผ่าอก - การอุปการะเลี้ยงดูโดยปู่ (อับดุลมุฏฏอลิบ)

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 08, 202343:37
เมื่อไหร่จะมีเศาะลาฮุดดีนอีกครั้ง ?

เมื่อไหร่จะมีเศาะลาฮุดดีนอีกครั้ง ?

- สามารถพิชิตอัลอักซอในช่วงสงครามครูเสดได้อย่างไร ?

- ท่านได้กู้คืนศักดิ์ศรีให้แก่ประชาชาติอิสลาม

- ฮิจเราะฮฺศตวรรษที่ 5-6 (ฮ.ศ.500-600) อัลอักซอถูกยึดครองโดยคริสต์ 90 ปี (ช่วงอาณาจักรอับบาซียะฮฺ)

- ทำไมเรียก สงครามครูเสด(ไม้กางเขน) ?

- สาเหตุของความตกต่ำ ? ความแตกแยกของมุสลิม

- บทบาทของชีอะฮฺในอดีตและปัจจุบัน

- อาณาจักราอับบาซียะฮฺและฟาฏิมียะฮฺ

- อัลอักซอถูกยึดโดยยิว เมื่อไหร่ ? สาเหตุ ?

- ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงที่ประชาชาติอิสลามตกต่ำ จึงควรศึกษาเป็นแนวทางฟื้นฟูอิสลาม

- อยากให้มีเศาะลาฮุดดีนอีกครั้ง ควรทำอย่างไร ?


...กว่าจะมีเศาะลาฮุดดดีน

- อิมาดุดดีน ซิงกียฺ - อาณาจักรซาราจิเกาะฮฺ (เซลจู๊ก) สู้รบกับพวกครูเสดอย่างเข้มแข็ง จนถึงรุ่นลูกคือ นูรุดดีน มะหฺมู้ด ซิงกียฺ

- นูรุดดีน มะหฺมู้ด ซิงกียฺ เป็นผู้นำที่มีความรู้และเชื่อฟังอุละมาอฺ

- เศาะลาฮุดดีน ยูซุฟ อิบนุอัยยูบ ตักรีดี (ชื่อ ยูซุฟ, เศาะลาฮุดดีน เป็นฉายา) เกิดที่อิรัก อพยพไปเมืองชาม ไปรับใช้นูรุดดีน ซิงกีย และได้เป็นแม่ทัพในภายหลัง

- อาณาจักรอัยยูบียะฮฺ

- สงครามฮิฏฏีน - ครั้งแรกที่มุสลิมได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ในสงครามครูเสด และได้ดินแดนกลับคืนมาเกือบหมด, ทำสงครามช่วยละหมาดญุมุอะฮฺ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกช่วยกันขอดุอาอฺ

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/2304

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 07, 202301:18:43
ประวัตินบี 04 อาหรับก่อนอิสลาม

ประวัตินบี 04 อาหรับก่อนอิสลาม

ประวัติศาสตร์อาหรับก่อนอิสลาม

ชีวประวัติของท่านซัลมาน อัลฟาริซียฺ - การแสวงหาสัจธรรม

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/674

Nov 06, 202301:00:35
เมื่อผู้นำตกต่ำ : คิลาฟะฮฺอุษมานิยะฮฺ บทเรียนที่ต้องจดจำ

เมื่อผู้นำตกต่ำ : คิลาฟะฮฺอุษมานิยะฮฺ บทเรียนที่ต้องจดจำ

คิลาฟะฮฺอุษมานียะฮฺ การปกครองด้วยระบบคิลาฟะฮฺ เป็นการปกครองรูปแบบอิสลามสุดท้ายในโลกนี้ ถูกยกเลิกไปเมื่อปี ค.ศ.1924 ซึ่งถึงบัดนี้ก็แปดสิบกว่าปีแล้วที่โลกมุสลิมไม่มีผู้นำ

แรกเริ่มผู้นำอิสลามคือท่านนบีมุ๋ฮัมมัด ต่อจากนั้นก็ท่านอบูบักร อุมัร อุษมาน อาลี  เมื่ออาณาจักรมุสลิมขยายไปกว้างขวางก็มีอาณาจักรมุอาวิยะฮฺ, อับบาซียะฮฺ (เมื่อมีการถล่มของมองโกล(ตาร์ตาร)

เมื่อศตวรรษที่ 7(ฮ.ศ.) คิลาฟะฮฺก็ยังอยู่แม้จะตกต่ำ เมื่อผู้นำอาณาจักรถูกสังหารโดยพวกตาร์ตารก็มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ไคโร และเกิดคิลาฟะฮฺอุษมานียะฮฺ  และได้ย้ายเมืองหลวไงปที่อิสตัลบูล(อิสลามบูล) จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 มีจดหมายมาจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาให้กำลังใจคิลาฟะฮฺในการต่อสู้กับประเทศมหาอำนาจ

- ระบอบคิลาฟะฮฺล่มสลาย ปี ค.ศ.1924 (ฮ.ศ.1342)

- แผนชาวยิวในการยึดครองปาเลสไตน์และทำลายคิลาฟะฮฺ ซุลต่านอับดุลหะมีดพยายามต่อต้าน แต่ไม่สำเร็จ ถูกปลดและเนรเทศ สไลด์ประกอบการบรรยาย - https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7677

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 05, 202301:12:57
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 46 (อายะฮฺ 71) | 31/10/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 46 (อายะฮฺ 71) | 31/10/66

- กุรอานไม่ได้เป็นคู่มือให้เราทำดีทำชั่วเท่านั้น แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยด้วย โดยเฉพาะนิสัยผู้ศรัทธา นิสัยมุนาฟิก ที่เราต้องศึกษาเพื่อปรับปรุงตนเอง

- ลักษณะของมุอฺมินและมุนาฟิก ศึกษาเพื่อปรับปรุงตนเอง

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 04, 202301:11:18
ประวัตินบี 03 (นบีอีซา ศาสนาคริสต์ โรมัน)

ประวัตินบี 03 (นบีอีซา ศาสนาคริสต์ โรมัน)

การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อิสลาม

ชีวประวัติท่านนะบีอีซา อะลัยฮิสสลาม

หลังจากนบีอีซาถูกยกไปแล้ว อาณาโรมันได้รับศาสนาคริสต์ออธอด็อกซ์

ศาสนาคริสต์ก่อนและหลังบิดเบือน ต่างกันอย่างไร ?

เตารอตและอินญีล ระบุถึงท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ

ศาสนาคริสต์ 2 นิกายคือ คาทอลิค และออธอด็อกซ์


#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/674

Nov 04, 202346:31
สัญญาของอัลลอฮฺย่อมชนะสัญญาของยิว

สัญญาของอัลลอฮฺย่อมชนะสัญญาของยิว

คุตบะห์วันศุกร์ สัญญาของอัลลอฮฺย่อมชนะสัญญาของยิว 🇵🇸 โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี มัสยิด อัลฟาลาห์ ปตท.ปาลัส 3/11/66 #IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 03, 202338:29
ประวัตินบี 02 (นบีอิบรอฮีม-นบีอิสมาอีล)

ประวัตินบี 02 (นบีอิบรอฮีม-นบีอิสมาอีล)

ชีวประวัติท่านนะบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม

ชีวประวัติท่านนะบียูซุฟ อะลัยฮิสสลาม

ชีวประวัติท่านนะบีมูซา อะลัยฮิสสลาม

อาณาจักรยิวที่ปาเลสไตน์ (ยูชะอฺ)

ชีวประวัติท่านนะบีอิสมาอีล อะลัยฮิสสลาม (ต้นตระกูลอาหรับ)

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 02, 202338:39
ประวัตินบี 01 (นบีอาดัม-นบีนูหฺ)

ประวัตินบี 01 (นบีอาดัม-นบีนูหฺ)

ความนำ : การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อิสลาม

ชีวประวัติท่านนะบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม

- ผ่านไป 10 รุ่น (ยุค/สมัย) มีคนซอลิหฺ พอเขาเสียชีวิต ก็มีการทำรูปปั้นรำลึกถึงคนซอลิหฺ รุ่นต่อมาก็เคารพรูปปั้น(เจว็ด)เหล่านี้

ชีวประวัติท่านนะบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม


#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Nov 01, 202358:05
ไม่รู้ไม่ได้

ไม่รู้ไม่ได้

#ไม่รู้ไม่ได้


สำหรับการต่อสู้เพื่อดินแดน ปาเลสไตน์ มีประเด็นสำคัญที่เราต้องรู้


1) ชัยชนะอยู่กับชาวปาเลสไตน์แล้ว เราต้องไม่หมดหวัง อัลลอฮฺทรงไม่ทอดทิ้งบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ กรุอานก็ได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ เป็นที่แน่นอนว่าเขาจะได้รับชัยชนะ


2) ยิวเเป็นศัตรูของอิสลาม อยู่คนละฝั่ง เราต้องสำนึกและแสดงออกให้ชัดเจน ไม่สนับสนุนของยิว ไม่กินของยิว ร่วมกัน Boycott สินค้ายิว ทำอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกของมุสลิม


3)ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีใครอ้างว่าจะทำอะไรไม่ได้ ไม่รู้จะทำอะไร ไม่รู้จะช่วยอย่างไร สิ่งที่เราทำได้ มีหลายอย่าง เช่น ดุอาอฺให้เขาทุกเวลา ยกมือขอดุอากุนูตในละหมาด ในเวลาสุจูด, บริจาคตามกำลังที่มี, สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้เครื่องมือสื่อสารที่เรามีอยู่กับตัวเผยแผ่ เล่าเรื่องที่ถูกต้องให้สังคมได้รับรู้


4) เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนว่า พี่น้องชาวปาเลสไตน์และฮามาส ต่อสุ้ด้วยความชอบธรรมเพราะเขาโดนกดขี่จากพวกยิวมานานกว่า100 ปีแล้ว หากเขาไม่ลุกขึ้นต่อสู้ในที่สุดแผ่นดินนี้ ยิวก็จะครอบครองทั้งหมด

#IITpodcast

สรุปความจากการบรรยาของเชคริฎอ อะหมัด สมะดี 28/10/66

งาน Mini Event สู้ด้วยสื่อเพื่อปาเลสไตน์ ณ อาคารไวท์ชาแนล

https://www.facebook.com/tv.whitechannel/videos/1492109754970452/

Oct 29, 202337:32
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 45 (อายะฮฺ 69-70) | 24/10/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 45 (อายะฮฺ 69-70) | 24/10/66

- เรื่องราวต่างๆในอัลกุรอาน ที่เป็นเรื่องของประชาชาติยุคก่อนที่ปฏิสเธบรรดานบี จึงถูกลงโทษ เช่น การลงโทษชาวยิวที่ผิดสัญญากับท่านนบี, กลุ่มชนนบีลูฏ ตั้งภาคีและรักร่วมเพศ, กลุ่มชนนบีชุอัยบฺ (โกงตาชั่ง) ฯลฯ ให้บทเรียนว่าศาสนานั้นคือชีวิต ไม่ใช่แค่ความเชื่อที่แยกออกจากการดำเนินชีวิต(การปฏิบัติ)

- บริโภคคำสอนศาสนาตามอัธยาศัย - การตีความศาสนาตามความต้องการของตน เช่น การอนุญาตให้สูบบุหรี่, ดื่มเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ ฯลฯ

- กลุ่มชนของนูหฺ และของอ๊าด(นบีฮูด) และของษะมูด(นบีซอลิหฺ) และกลุ่มชนของอิบรอฮีม และชาวมัดยัน(นบีชุอัยบฺ) และชาวอัลมุตะฟิกาต (นบีลูฏ)

- การถามผู้รู้ต้องเลือก มีความรู้และมีตักวา

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 28, 202301:31:33
อัลมะซีหฺอัดดัจญาล

อัลมะซีหฺอัดดัจญาล

มะซีหฺดัจญาลกับยิว เกี่ยวพันกันอย่างไร ?

7.40 สถานที่ เวลา ของดัจจาล ?

ดัจญาลเกิดแล้ว ? - หะดีษญัซซาซะฮฺ (หะดีษของ ตะมีม อัดดารี), อิบนุศ็อยยาด

19.0 ลักษณะของดัจจาล - ผู้ชาย เตี้ย ตัวใหญ่ หัวใหญ่ ตามีตำหนิ ข้างนึงเข ข้างนึง

21.3 ปรากฏตัวที่ไหน - เมืองยะฮูดียะฮฺ คุรอซาน,

41 กองทัพของดัจญาล - ยิวอัศฟะฮาน(อิหร่าน) 7 หมื่นคน (ใส่ผ้าคลุมฏ็อยละซาน)

วันแห่งความปลอดภัยคืออะไร ?

ดัจจาลเดินทางไปถึงมะดีนะฮฺ ยืนบนภูเขาอุฮุด จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ ชาวเมืองจะออกมาหาดัจจาล...

ดัจจาลเข้ามักกะฮฺและมะดีนะฮฺไม่ได้

มะซีหฺอีซา (ลงมาที่ดิมัชกฺ ซีเีรีย) นบีอีซาจะฆ่าดัจจาลที่บาบลุด باب لد (ปาเลสไตน์) - ปัจจุบันคือสนามบินเบนกูเรียน ยิวยึดครองอยู่

สองเมืองที่ดัจญาลเข้าไม่ได้,

วิธีป้องกันตัวจากดัจญาล

- 10 อายะฮฺของกะฮฟฺ (10 แรกหรือ 10 สุดท้าย) ?

- เรารู้ว่าดัจจาลจะมา ถ้าเจอดัจจาล เราจะฆ่าได้ไหม ?

หะดีษ - ดัจจาลจะแสดงอภินิหาร แต่ชายคนนึงไม่เชื่อบอกว่าโกหก มันจะฆ่าเขาแล้วฟื้นคืนชีพมาอีก ต่อหน้าผู้คนมากมาย ชายคนนั้นฟื้นมาก็บอกว่าแกคือดัจจาล นบีบอกไว้แล้ว

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 26, 202301:03:15
มะละกุลเมาตฺ (ทูตแห่งความตาย)

มะละกุลเมาตฺ (ทูตแห่งความตาย)

ทำไมต้องศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ ? มีผลต่อเราอย่างไร ?

อิลมุลยะกีน (ความรู้ที่เป็นความเชื่อมั่นหนักแน่น), อัยนุลยะกีน

มนุษย์จะเห็นมะละกุลเมาตฺก่อนหรือหลังตาย ?

มะละกุลเมาตฺ ฉายา "อัลเมาตฺ" "ฮาซิมิลลัซซาก - ผู้ทำลายความสุข (คือความตาย)

https://youtu.be/_t0vHWCHdB0

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 23, 202301:01:20
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 44 (อายะฮฺ 68-69) | 17/10/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 44 (อายะฮฺ 68-69) | 17/10/66

- ทบทวนอายะฮฺ 67 ข้อแตกต่างของผู้ศรัทธากับมุนาฟิก

9:68 อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุนาฟิกชาย และบรรดามุนาฟิกหญิง และผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งไฟนรกญะฮันนัมโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล มันเป็นสิ่งที่พอเพียง(เหมาะสม)แก่พวกเขาแล้ว และอัลลอฮฺก็ได้ทรงให้พวกเขาห่างไกลจากความเอ็นดูเมตตาของพระองค์ และสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันจีรังยั่งยืน

- ในสังคมเรามีมุนาฟิกไหม ?

- มุสลิมที่ไม่ชอบหลักการศาสนา มุสลิมเคร่ง ไม่เคร่ง ?

- จุดยืนของมุสลิมต่อ "ฮามาส"

- กาซ่า : บททดสอบความเป็นมุนาฟิก

- การยืนหยัดในหลักการศาสนา ในเวลาที่ยากลำบาก มันยากกว่าเวลาที่สุขสบาย

- การพูดไร้สาระ นินทา

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 22, 202301:23:07
ความประเสริฐของ 3 มัสญิด -มัสญิดหะรอม, มัสญิดนบี, มัสญิดอัลอักศอ

ความประเสริฐของ 3 มัสญิด -มัสญิดหะรอม, มัสญิดนบี, มัสญิดอัลอักศอ

มัสญิดทั้งสามถูกสร้างเมื่อใด ? ใครเป็นผู้สร้าง ?
ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสญิดทั้งสาม

อบูซัรรฺได้ถามว่า "โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ มัสญิดใดที่ถูกสร้างบนโลกนี้เป็นมัสญิดแรก ?"
ท่านนบีตอบว่า "มัสญิดหะรอม"
อบูซัรรฺถามต่อว่า "แล้วหลังจากนั้นล่ะครับ ?"
ท่านนบีกล่าวว่า "มัสญิดุลอักศอ"
อบูซัรรฺถามท่านนบีว่า "ระหว่างมัสญิดทั้งสอง(เป็นระยะเวลา)เท่าใด?"
ท่านนบีตอบว่า "สี่สิบปี ท่านละหมาดที่ไหนในมัสญิดอักศอ ก็ละหมาดที่นั่น เพราะมีความประเสริฐ(แน่นอน)"

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 16, 202301:21:45
สงครามอัลอะหฺซาบ (อัลคอนดัก, สนามเพลาะ)

สงครามอัลอะหฺซาบ (อัลคอนดัก, สนามเพลาะ)

- อัลอะหฺซาบ - พันธมิตร (ฝ่ายศัตรูอิสลาม มีชาวกุเรชมักกะฮฺ และอาหรับหลายเผ่า และมียิวกับมุนาฟิกีนในเมืองมะดีนะฮฺร่วมด้วย

- มุสลิมถูกทดสอบอย่างรุนแรง กองทัพมุสลิมถูกล้อมจากมุชริกีน นอกมะดีนะฮฺ และมุนาฟิกีนในมะดีนะฮฺ จึงหวาดกลัวและสงสัยในอัลลอฮฺ -- เป็นบททดสอบที่ประสบกับบรรดามุสลิมีนทุกยุคทุกสมัย เราต้องหนักแน่นและยืนหยัดในศรัทธาและคำสัญญาของอัลลอฮฺ ไม่หวั่นไหวไปกับการยุแหย่ของมุนาฟิกีน

จาก #ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (มะดีนะฮฺ) ครั้งที่ 10 (ฮ.ศ.5)

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 16, 202318:55
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 43 (อายะฮฺ 67) | 10/10/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 43 (อายะฮฺ 67) | 10/10/66

- อายะฮฺนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ?

- คุณสมบัติของมุนาฟิก -ไม่ได้เอาไว้ในกล่าวหาผู้อื่น หรือไปชี้ว่าใครเป็นมุนาฟิก แต่ให้พิจารณาตนเองว่าเป็นมุนาฟิกหรือมีลักษณะมุนาฟิกมั้ย ? ตย. ฮันซอละฮฺและอบูบักร

- ข้อดีของการศึกษากุรอานหะดีษอย่างต่อเนื่อง คือการขัดเกลาตนเองอย่างต่อเนื่อง

9:67 บรรดามุนาฟิกชาย และบรรดามุนาฟิกหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วน ซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ชอบและห้ามปรามในสิ่งที่ชอบ และกำมือของพวกเขาไว้ โดยที่พวกเขาลืมอัลลอฮฺ แล้วพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาบ้าง แท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นพวกเขาคือผู้ละเมิด

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 12, 202301:24:49
การรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้าและยามเย็น

การรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้าและยามเย็น

ท่านนบี  ได้กล่าวว่า 

"มนุษย์สามประเภท อัลลอฮฺจะไม่ทรงส่งกลับคืนการวิงวอนขอของพวกเขา คือ ผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมาย ผู้ถูกอธรรม (ถูกข่มเหง) และอิมามที่มีความยุติธรรม"     บันทึกโดยอัลบัยฮะกียฺ "คนทีรำลึกถึงอัลลอฮฺและผู้ทีไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺ ประหนึ่งคนที่มีชีวิตกับคนที่ไม่มีชีวิต" และในหะดีษกุดซียฺ อัลลอฮฺตรัสว่า "ข้าจะอยู่กับบ่าวของข้า ต่อเมื่อบ่าวของข้ารำลึกถึงข้า และต่อเมื่อริมฝีปากของบ่าวของข้าได้กล่าวถึงข้า" - ความประเสริฐ ความสำคัญของการกล่าวอัซการยามเช้า-ยามเย็น


- ตัวบทภาษาอาหรับ ความหมาย และความประเสริฐของแต่ละบท #IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Oct 08, 202301:22:28
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 42 (อายะฮฺ 63-66) | 3/10/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 42 (อายะฮฺ 63-66) | 3/10/66

- อานุภาพของกุรอ่านต่อหัวใจมนุษย์

- อันตรายของมุนาฟิกในสังคมมุสลิม

- ผู้ที่ฝ่าฝืน อยู่ในนรกตลอดกาล ? ฝาฝืนตลอด ฝ่าฝืนอย่างสมบูรณ์ เช่น ไม่เชื่อในนบีซุลกิฟลฺ, เชื่อว่าซินาไม่บาป ฯลฯ

- ฝ่าฝืนไม่สมบูรณ์ เป็นเรื่องที่ต้องระวัง อาจจะทำให้ตกศาสนาโดยไม่รู้ตัว เช่น เชื่อว่าซินาบาป ทำซินาโดยรู้ว่าทำบาปอยู่, เชื่อว่า lgbt ไม่บาป, สิทธิในการเลือกเพศสภาพ ฯลฯ

- โทษสำหรับผู้ดูหมิ่นท่านนบีและศาสนา

- บทเรียนจากแผ่นดินไหวโมรอคโคและตุรกี

- การลงโทษอาจเกิดจากพฤติกรรมของเราก็ได้

#IITpodcast

Oct 07, 202301:13:21
ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ(ตะบาร็อก)

ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ(ตะบาร็อก)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

"แท้จริงมีซูเราะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซูเราะฮฺนี้มีเพียง 30 อายะฮฺ ซูเราะฮฺนี้ได้ช่วยเหลือชายคนหนึ่งจนกระทั่งอัลลอฮฺได้ให้อภัยโทษแก่เขา นั้นคือ ซูเราะฮฺ “ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ”(หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ)"

“ผู้ที่อ่าน ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ (หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) ทุกคืน อัลลอฮฺจะปกป้องเขามิให้ประสบกับอะซาบ (การลงโทษในกุโบรฺ)”

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/1457

#IITpodcast #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

Sep 30, 202301:06:24
บ่อน้ำท่านนบี ﷺ

บ่อน้ำท่านนบี ﷺ

#เชคริฎอ อะหมัด สมะดี #IITpodcast

จุดพบนบีใน #วันกิยามะฮฺ

ความสำคัญของการปฏิบัติตตามอัซซุนนะฮฺ ละทิ้งบิดอะฮฺ
ลักษณะของบ่อน้ำท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,
ใครที่จะได้ดื่มน้ำจากบ่อ, ใครที่ไม่ได้, ประชาชาติต่างๆ

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า  “เมื่อสักครู่นี้มีซูเราะฮฺถูกประทานลงมา(ซูเราะฮฺอัลเกาซัร) พวกท่านรู้ไหม อัลเกาซัรนั้นคืออะไร มันเป็นแม่น้ำที่อัลลอฮฺสัญญาไว้กับฉัน ในแม่น้ำนั้นมีสิ่งดีๆมากมาย เป็นบ่อน้ำของฉันที่ประชาชาติของฉันวันกิยามะฮฺจะมายังบ่อน้ำนั้น ภาชนะของมันเท่ากับจำนวนดาวทั้งหลาย จะมีบุคคลที่ถูกกีดกั้น"

"ฉันจะกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺเขาเป็นประชาชาติของฉัน"

"อัลลอฮฺจึงตอบว่า ท่านไม่รู้ว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต” 

“บ่อน้ำของฉันมีความกว้างเท่ากับระยะเดินทางหนึ่งเดือน และมุมของบ่อเท่ากัน น้ำของบ่อขาวกว่านม กลิ่นหอมกว่าชมดเชียง ขันดื่มน้ำมีจำนวนเท่ากับจำนวนดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้า ใครดื่มจากบ่อน้ำจะไม่กระหายโดยเด็ดขาด” 

อ่านรายละเอียด https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6673

Sep 27, 202301:21:03
การวางตัวของมุสลิมในยุคฟิตนะฮฺ

การวางตัวของมุสลิมในยุคฟิตนะฮฺ

- วันกิยามะฮฺจะไม่เกิดขึ้น จนกว่าฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นมากมาย

- จงรีบเร่งทำความดี ก่อนจะมีฟิตนะฮฺต่างๆ

- ฟิตนะฮฺที่ร้ายแรง ทำให้บางคนเช้าเป็นมุอฺมิน เย็นเป็นกาฟิร, บางคนเช้าเป็นกาฟิร เย็นเป็นมุอฺมิน

- ยาเสพติดก็เป็นฟิตนะฮฺที่ร้ายแรงในสังคม

39:53 จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย! บรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ

- อิบาดะฮฺที่ประเสริฐที่สุด คือการทำอิบาดะฮฺในช่วงที่สังคมมีฟิตนะฮฺมากมาย

- แสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺด้วย กิตาบุลลอฮ อิบาดะฮฺ ญะมาอะฮฺ

- มุอฺมินนั้นถูกสร้างมาในสภาพที่โดนฟิตนะฮฺเสมอ มุอฺมินมีบาปอยู่เสมอ แต่เมื่อถูกตักเตือนและเรียกร้องสู่ความดี เขาจะยอมรับ หัวใจจะตื่นเต้น น้ำตาจะหลั่งไหล

#เชคริฎอ อะหมัด สมะดี #IITpodcast #คุฏบะฮฺ

https://youtu.be/dXJvdoGpmo0

Sep 24, 202331:38
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 41 (อายะฮฺ 61-63) | 19/9/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 41 (อายะฮฺ 61-63) | 19/9/66

- การศึกษาอัลกุรอานจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร ? ควรอ่านและศึกษาความหมายอัลกุรอานด้วย เพื่อความเข้าใจ ข้อใช้-ข้อห้าม ในบทบัญญัติ อันจะทำให้เกิดผลบุญและการเปลี่ยนแปลงชีวิต

- อายะฮฺ 61-62 อัลลอฮฺแฉความชั่วมุนาฟิกีน (ไม่ร่วมสงครามตะบู๊ก) เตือนผู้ศรัทธาว่าอย่ามีลักษณะเช่นนี้

- มุนาฟิกีนดูหมิ่นท่านนบีลับหลัง และสาบานต่ออัลลอฮฺว่าไม่ได้ทำ อัลลอฮฺจึงแฉพวกเขา

- สาบานเท็จ(โดยตั้งใจ)เป็นบาปใหญ่ที่สุด - ยะมีนฆอมูส (สาบานจมในนรก) เตาบัตยาก, พยานเท็จ

- การสาบาน และการเป็นพยาน

- การต่อต้านศาสนาในสังคมมุสลิม

#IITpodcast https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7645Sep 22, 202301:17:53
อายะฮฺกุรซียฺ : กุญแจสู่สวนสวรรค์

อายะฮฺกุรซียฺ : กุญแจสู่สวนสวรรค์

- ทบทวนกะลีมะฮฺอยู่เสมอ - เราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์รึเปล่า ? พยายามประคองชีวิตให้ส่วนมากของชีวิตอยู่ในหลักการ อยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺพอพระทัย

- ความสำคัญของอายะฮฺกุรซียฺ

-- อายะฮฺกุรซีย์เป็นกุญแจสู่สวนสวรรค์ที่ง่ายที่สุด

-- เป็นอาวุธให้พ้นจากอันตรายของชัยฏอนมารร้ายทุกเรื่อง

-- เป็นยาบำบัดจากโรคทางจิตใจทุกประการ

-- เป็นกุญแจทำลายความมืดมน ความโง่เขลาของเราต่ออัลลอฮฺ

-- อายะตุลกุรซียฺทำให้เรารู้จักอัลลอฮฺ

-- ท่านนบี ﷺ เป็นผู้ให้ฉายาแก่อายะฮฺนี้และสอนเศาะฮาบะฮฺถึงความสำคัญ

#IITpodcast

https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2014-08-15/5620

Sep 20, 202301:59:33
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 40 (อายะฮฺ 60-4 ซะกาต) | 12/9/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 40 (อายะฮฺ 60-4 ซะกาต) | 12/9/66

ผู้มีสิทธิรับซะกาต : 6 ผู้มีหนี้สิน - อัลฆอริมีน

ฆอริมีน - คนที่ประสบกับความเสียหาย ซึ่งมี 2 ประเภท

1- ความเสียหายที่เกิดกับตัวเอง (ร่างกายหรือทรัพย์สิน) - ผู็มีหนี้สิน

2- ความเสียหายที่เกิดกับคนอื่น

หะดีษ : ไม่อนุญาตให้ขอซะกาต ยกเว้น 3 กรณี

องค์กรที่รับซะกาตได้ในกรณีอัลฆอริมีน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับซะกาต

#IITpodcast #เชคริฎอ #ซะกาต

Sep 16, 202301:04:35
ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

ดุอาอฺปรับปรุงทุกอย่าง

- เป็น #ดุอาอฺ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي ،

อัลลอฮุมมะอัศลิหฺลีดีนี อัลละซีฮุวะอิศมะตุอัมรี,

ข้าแด่อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นเครื่องคุ้มกันกิจการงานของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อย


وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَامَعَاشِي ،

วะอัศลิหฺลีดุนยายะ อัลละตีฟีฮามะอาชี,

และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพนี้

ซึ่งการดำรงชีวิตอยู่ของข้าพระองค์ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَامَعَادِي ،

วะอัศลิหฺลีอาคิเราะตี อัลละตีฟีฮามะอาดี,

และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพหน้าของข้าพระองค์

ซึ่งเป็นการกลับไปพำนักอยู่ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย


وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فَي كُلِّ خَيْرٍ

วัจอะลิลหะยาตะ ซิยาดะตันลี ฟีกุลลิค็อยริน,

และทรงบันดาลให้การดำรงชีวิตอยู่เป็นการเพิ่มการทำความดี

ให้แก่ข้าพระองค์

وَالْمَوْتَ رَاحَةًلِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

วัลเมาตะรอหะตันลี มินกุลลิชัรริน

และทรงบันดาลให้การตายเป็นการพักผ่อนแก่ข้าพระองค์

พ้นจากความชั่วทั้งหลาย


หนังสือคู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน https://www.islaminthailand.org/dp8/book/1187

#รายการซิกรุลลอฮฺ #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 1/1/63 #IITpodcast https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7522


Sep 13, 202324:18
 อัรเราะหฺมาน

อัรเราะหฺมาน

อัลลอฮฺ อัรเราะหฺมาน อัรเราะฮีม

- รู้จักอัลลอฮฺด้วยพระนามของพระองค์

- ขอดุอาอฺด้วยพระนามของอัลลอฮูอันสวยงาม

https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2009-03-07/116

Sep 11, 202301:07:51
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 39 (อายะฮฺ 60-3 ซะกาต) | 5/9/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 39 (อายะฮฺ 60-3 ซะกาต) | 5/9/66

ผู้มีสิทธิรับซะกาต

5 ไถ่ทาส (ปล่อยทาส) ปัจจุบันยังมีทาสไหม ?

7 ในหนทางของอัลลอฮฺ - فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- รวมถึงทุกสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของสังคมมุสลิม และมีความชอบตามการสั่งสอนของอัลลอฮฺ เช่น คนยากจน การศึกษา

8 อิบนุสสะบีล

Sep 09, 202301:07:31
มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 2 หะดีษ 5-8

มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 2 หะดีษ 5-8

ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

หะดีษ 5- ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า"แท้จริง มุอฺมินนั้น ด้วยมารยาทที่สวยงามของตน ทำให้เขาบรรลุตำแหน่งของผู้ถือศีลอดตลอดวัน ละหมาดกิยามุลลัยลฺทั้งคืน"

6- "มุอฺมินที่สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องอีมาน คือมุอฺมินที่มีมารยาทสวยงามที่สุด และมีความนิ่มนวลที่สุดกับครอบครัว" บันทึกโดยอิมามติรมิซียฺ

7- "ไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักในตาชั่งของผู้ศรัทธาในวันกิยามะฮฺดีไปกว่า "มารยาท" และอัลลอฮฺทรงเกลียดคนลามกอนาจาร หยาบคาย" บันทึกโดยติรมิซียฺ

8- "คุณธรรม คือมารยาทที่ดีงาม" บันทึกโดยมุสลิม

Sep 07, 202329:31
มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 1 | 2/9/66

มารยาท...เรื่องที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ 1 | 2/9/66

ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

- มารยาทเป็นเงื่อนไขของทุกๆสาขาในอิสลาม ทั้งด้านกุรอาน ชะรีอะฮฺ ฯลฯ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเป็นมุสลิมคือ มีอะดาละฮฺ (คุณธรรม มารยาท)

- อิบนุตัยมียะฮฺ "อินชาอัลลอฮฺ ตะหฺกี๊กอน ลาตะหฺลีก็อน" อันชาอัลลอฮฺ ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่เพื่อแขวนไว้

- หะดีษที่ 1-4

ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า "แท้จริง ส่วนหนึ่งของคนที่ดีเลิศที่สุดในหมู่พวกท่าน คือ คนที่มีมารยาทสวยงามที่สุดในหมู่พวกท่าน"

- มารยาทดีแต่ไม่ละหมาด ? มารยาทกับพระเจ้า มารยาทกับมนุษย์ ?

"คนที่เป็นที่รักยิ่งในหมู่พวกท่าน(สำหรับฉัน) คือ คนที่มีมารยาทดีที่สุดในหมู่พวกท่าน"

"ผู้ศรัทธาที่อีมานสมบูรณ์ คือผู้ที่มีมารยาทสวยงาม คนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่าน คือคนที่มีมารยาทดีที่สุดกับสตรีที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขา (แม่ ภรรยา ลูกสาว ฯลฯ)"

"ทุกศาสนามีมารยาทที่เป็นอัตลักษณ์ของตน อัตลักษณ์ของอิสลามคือ ความละอาย" บันทึกโดยอิบนุมาจะฮฺ


Sep 05, 202333:09
รักษาซุนนะฮฺอย่างไร ? | 2/9/66

รักษาซุนนะฮฺอย่างไร ? | 2/9/66

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 2/9/66

ทบทวนฮะละเกาะฮฺครั้งที่ 1 (5/8/66)

- ทำไมต้องฮะละเกาะฮฺ ?

- ท่องจำหรืออ่านซูเราะฮฺอัลมุลกฺ ช่วยให้พ้นจากการลงโทษในกุบูร

- ความประเสริฐของ 2 ร็อกอะฮฺก่อนศุบฮิ

- รักษาการละหมาดตรงเวลาเป็นนิสัย จะตรงเวลากับผู้คนด้วย

- จะรักษาละหมาดซุนนะฮฺให้สม่ำเสมอได้อย่างไร ?


Sep 02, 202311:01
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 38 (อายะฮฺ 60-2 ซะกาต) | 22/8/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 38 (อายะฮฺ 60-2 ซะกาต) | 22/8/66

- เป้าหมายของการศึกษาเรื่องซะกาต การศึกษาเรื่องซะกาต มีประโยชน์ต่อบุคคล 3 กลุ่ม

- ใครที่ต้องออกซะกาต ?

- การจัดเก็บและใช้ภาษีอากร ภาษีที่ดิน มรดก ฯลฯ

- การจัดเก็บและแจกจ่ายซะกาต ภายในท้องถิ่นเองก่อน เหลือแล้วจึงนำไปให้ที่อื่นได้

ผู้มีสิทธิรับซะกาต 3- จนท.รวบรวมซะกาต

ผู้มีสิทธิรับซะกาต : 4- มุอัลละฟะติ กุลูบุฮุม มี 3 ประเภท

- ตรวจสอบตัวเอง เราบกพร่องต่อคนรอบข้างมั้ย ? เป็นสาเหตุให้คนออกจากอิสลามไหม ?

- ซะกาตความรู้


Aug 26, 202301:21:24
ชาวถ้ำ (อัศฮาบุลกะฮฟฺ)

ชาวถ้ำ (อัศฮาบุลกะฮฟฺ)

#เชคริฎอ อะหมัด สมะดี - อธิบายซูเราะตุ้ลกะฮฟ อายะฮฺ 10-15
- 10 อายะฮฺ ป้องกัน #ดัจญาล
- เรื่องของชาวถ้ำ, ชาวถ้ำเป็นใคร
- ความสำคัญของ #เยาวชน(วัยรุ่น)

Aug 24, 202301:18:11
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 37 (อายะฮฺ 60) | 15/8/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 37 (อายะฮฺ 60) | 15/8/66

- ระบบซะกาตในอิสลาม ต่างจากภาษีอย่างไร ?

- "เศาะดะเกาะฮฺ" และ "ซะกาต"

- ซะกาตเป็นสิทธิของใคร 8 จำพวก

1- อัลฟุเกาะรออฺ (บรรดาผู้ที่ยากจน, ฟะกีร)

2- อัลมะซากีน (บรรดาผู้ที่ขัดสน, มิสกีน)

- ควรให้ซะกาตเท่าไหร่ ? อย่างไร ?

- เวลาให้ซะกาตต้องบอกม้้ยว่าเป็นเงินซะกาต ?

Aug 19, 202301:28:05
ความหวานของการละหมาด

ความหวานของการละหมาด

🌺#ขัอแตกต่างในสิ่งที่เรามีความสุข

🌺#ผู้ศรัทธาถ้าไม่ละหมาดชีวิตเขาจะปั่นป่วน ชีวิตเขาจะเศร้า เสียใจ หากเขาขาดละหมาด

#ขณะละหมาด เรามีความเอร็ดอร่อย ความหวานในการละหมาด หรือไม่

🎁#ความสมบูรณ์ของอีมาน

🩷รักอัลลอฮฺ มากกว่าสิ่งอื่นใด

🩷รักรอซูล มากกว่าสิ่งอื่นใด

🩷เกลียดความชั่ว เหมือนที่จะโยน เราลงไฟนรก

💓#คนในยุคสลัฟ เขาเปรียบเทียบความสุข ในละหมาด เหมือนความสุข ในสวรรค์

💓#สวรรค์ในดูนยา คือ ความสุข ความเอร็ดอร่อย ในการทำอิบาดะฮ

🌺#ความหวานในการละหมาด เป็นความหวาน ที่สัมผัส ด้วยกับหัวใจ

🩷#ความหวานในละหมาด มีจริง เราต้องพิสูจน์ ตอนที่สูญูด ตอนที่เรา ปรารภ กับอัลลอฮฺ

💝#ความหวานในละหมาด สามารถตักตวง ได้ตลอดเวลา เราพายเรือ ไปถูกจุด ถูกที่ถูกทางหรือไม่ เราพายเรือ ผิดจุด ให้เราตั้งเจตนาให้ดี เราอยากได้อ่ะไร ในการละหมาด การคุชุอฺ ความหวานของการละหมาด

🎁#ขอให้ข้าพเจ้า ได้พบกับควาหอมมหวาน ในการทำอิบ่าดะฮ ทุกชนิดด้วยเถิด ..อามีน

🩷#ขออัลลอฮฺทรงเลือกให้เราเป็นองครักษ์ที่เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิด

สัญญาณความหวานในละหมาด

❤️น้ำตาไหล

❤️ขนลุก


https://fb.watch/msk8Rw3Kzs/?mibextid=NnVzG8

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

มีไว้แชร์ : Me White Share

Aug 18, 202326:34
ความสำคัญของเดือนเศาะฟัรและอุตริกรรม

ความสำคัญของเดือนเศาะฟัรและอุตริกรรม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 24/2/50

  • เป็นเดือนแห่งความชั่วร้ายจริงหรือ ?
  • การทำน้ำซอฟัร (ซอฟา) ในวันพุธสุดท้ายของเดือน
  • ละหมาดตะเลาะบะลอ (สะเดาะเคราะห์)
  • การเชื่อโชคลาง, ดูหมอ, ดูดวง, ทำนาย
  • ความผิดที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัว
  • 7 หมื่นคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน, อุกกาชะฮฺได้ไปแล้ว - คนที่ไม่ใช้ไฟในการรักษาโรค, ไม่ใช่ในโชคลาง, ตะวักกุ้ล(มอบหมายต่ออัลลอฮฺ) ป่วยก็หาหมอ กินยา และเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ให้หายจากโรค, ฯลฯ

https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2007-02-24/1737

Aug 17, 202301:03:06
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 36 (อายะฮฺ 56-59) | 8/8/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 36 (อายะฮฺ 56-59) | 8/8/66

- หมั่นตรวจสอบเจตนาของเราเสมอ เพราะมีผลต่อการเป็น "มุสลิม" อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา

- "ความเป็นพวกเดียวกัน" พวกมุนาฟิกีน พวกผู้ศรัทธา ฯลฯ

"เลียนแบบกลุ่มใด ก็เป็นพวกนั้น"

- การสาบาน - สาบานเท็จ เป็นพยานเท็จ, สาบานโดยไม่ตั้งใจ, ผิดสาบาน, การไถ่โทษ ฯลฯ

- บางคน ทำอิบาดะฮฺเต็มที่ทุกอย่าง แต่ไม่ยอมรับกฎหมายอิสลาม ไม่ปฏิบัติตาม, ไม่อยากแบ่งมรดกตามหลักการอิสลาม ฯลฯ -- มีลักษณะมุนาฟิกหรือไม่ ?

- พฤติกรรมเคาะวาริจญฺ ที่เราต้องระวัง เช่น คนอื่นใช้ไม่ได้เลย ตนเองเท่านั้นที่ถูก เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น

- มุนาฟิก ไม่พอใจก็ตำหนิ พอใจก็ไม่ว่า - ผู้ศรัทธาต้องยุติธรรม แม้กับคนที่เราไม่พอใจหรือศัตรู


Aug 12, 202301:34:16
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 (อายะฮฺ 53-55) | 1/8/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 (อายะฮฺ 53-55) | 1/8/66

- ความชั่วส่งผลต่อความดี ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น อัลลอฮฺไม่รับการบริจาคของผู้ที่ละเมิด (ฟาซิก), มองหรือพูดสิ่งหะรอม ส่งผลต่อคุชุอฺในละหมาด การใคร่ครวญกุรอาน ฯลฯ

- อวัยวะของเราถูกออกแบบ ถูกสร้างมาให้ทำหน้าที่สำคัญคือ ขอบคุณพระเจ้า ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำบาป ระบบนิเวศก็เช่นกัน เมื่อมนุษย์ละเมิด ทำลายธรรมชาติ ก็เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ

- ความจริงใจในการรับอิสลาม และความจริงใจต่ออัลลอฮฺและร่อซูล เป็นสิ่งสำคัญ

- ทำไมอัลลอฮฺให้ผู้ปฏิเสธหรือมุนาฟิกีน ฐานะดีมีลูกหลานมากมาย ?

- ใครที่อัลลอฮฺให้ตายในสภาพผู้ปฏิเสธ ? ตย. ฟิรเอาน์

- คนที่รักษาละหมาด แต่ไปดูหมอ ละหมาดจะถูกตอบรับไหม, ดูดวง ดูฤกษ์

Aug 05, 202301:30:21
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 34 (อายะฮฺ 52-53) | 25/7/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 34 (อายะฮฺ 52-53) | 25/7/66

- การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ตะวักกุ้ล) ที่แท้จริง เป็นที่สุดของอีมาน

- บททดสอบสำคัญของประชาติอิสลาม

- อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ - การเป็นมิตรและศัตรูที่แท้จริง

- คุณสมบัติของความเป็นมุสลิม ในสถานการณ์สงคราม หรือภาวะวิกฤต

- อายะฮฺนี้เริ่มพูดถึงศัตรูจริง กองทัพใหญ่เป็นแสนครั้งแรก สร้างความหวาดกลัวแก่มุสลิม อัลลอฮฺจึงสอนเรื่องการมอบหมาย(ตะวักกุ้ล)อย่างแท้จริง

- มุสลิมที่ทำอะไรในหนทางของอัลลอฮฺ เริ่มด้วยเจตนาที่ศาสนา ไม่ต้องกลัวความเสียหาย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นกำไร ไม่มีขาดทุน

- ไม่ละหมาดเป็นฟาซิก ? ตกศาสนาไหม ?

Jul 29, 202301:20:53
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 33 (อายะฮฺ 49-51) | 18/7/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 33 (อายะฮฺ 49-51) | 18/7/66

- การงานของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเจตนา - ชายคนหนึ่งไปจิฮาดเพราะยึดพรรคพวก (ตามกันไป) อีกคนหนึ่งไปสู้เพื่ออวดผู้คน พวกเขาจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺไหม ?

- บทเรียนสำหรับผู้ศรัทธา อย่าทำนิสัยแบบมุนาฟิก -- เลื่อมใสต่อพี่น้องมุสลิม คือ ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความดี เห็นใจเมื่อประสบความไม่ดี

- การศรัทธาต่อกำหนดสภาวะ (อัลเกาะฎออฺ วัลเกาะดัร)

- "บางคนเข้าสวรรค์เพราะความชั่วของเขาเอง"

การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ต้องมีความเชื่อสำคัญใน 2 พระนามของอัลลอฮฺ

1- อัลกุดเราะฮฺ - เดชานุภาพ 2- อัลฮิกมะฮฺ - ความเหมาะสม


Jul 22, 202301:09:10
มีอะไรในวันอาชูรออฺ ?

มีอะไรในวันอาชูรออฺ ?

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, รายการซิกรุลลอฮฺ 5/8/65

- บทบัญญัติการถือศีลอดวันอาชุรอ ในช่วงแรกเป็นวาจิบ (ปี ฮ.ศ.1) ปีต่อมามีบทบัญญัติถือศีลอดเดืนอรอมฎอน การถือศีลอดวันอาชูรอจึงไม่เป็นวาจิบอีกต่อไป

- ที่มาของการถือศีลอดวันอาชูรอ ตามคำอธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮฺ

- ท่านนบีมาถึงมะดีนะฮฺ ทราบว่าชาวยิวเฉลิมฉลองในวันอาชูรอ ท่านนบีจึงทำให้แตกต่างด้วยการให้ถือศีลอด

- ท่านนบีกล่าวว่า "การถือศีลอดวันอาชูรออฺ ข้าพเจ้าหวังว่าจะลบล้างบาปในปีที่ผ่านมา"

- ลบล้างบาปทั้งหมดหรือเฉพาะบาปเล็กๆ

- อยู่ในเดือนมุฮัรรอม อันเป็นเดือนต้องห้าม เดือนศักดิ์สิทธิ์เดือนหนึ่ง

- ความเชื่อเกี่ยวกับนบีนูหฺ ว่าเรือจอดในวันอาชูรออฺ มีหลักฐานหรือไม่ ? การกวนสุุฆอ ?

- ความเชื่อของชีอะฮฺ เชื่อว่าเป็นวันที่ท่านฮุซัยนฺถูกสังหาร จึงแสดงความเศร้าโศก และความเชื่อของกลุ่มนาศิบะฮฺ ที่จะเฉลิมฉลอง -- ไม่มีหลักฐานใดๆในอิสลาม

- ถือศีลอดวันไหนบ้าง ? 9 และ/หรือ 10 มุฮัรรอม ?

- ถือวันที่ 11 ด้วยไดไหม ?

- การถือศีลอดวันนี้ไม่ใช่วาจิบ ไม่ควรตำหนิคนที่ไม่ได้ถือ


Jul 19, 202323:22
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 32 (อายะฮฺ 46-49) | 11/7/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 32 (อายะฮฺ 46-49) | 11/7/66

- บทเรียนจากพฤติกรรมของมุนาฟิกีน แก่สังคมมุสลิม เราจำเป็นต้องนำมาพิจารณาและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาส่วนตัวและสังคม

- ปัญหาต่างๆ เกิดจากภายในจิตใจ (กิเลส) การแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากภายใน

- ต้องมี "ความตั้งใจ" ในการทำอิบาดะฮฺ เช่น จิฮาด, ละหมาด, แต่งงาน, ศึกษาอัลกุรอาน ฯลฯ แม้จะไม่สามารถทำได้ก็ตาม

- ผู้ที่รังเกียจบทบัญญัติของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็รังเกียจเขา

- มุสลิมกับเพศสภาพและเพศวิถี

- ญ เลียนแบบ ช, ช เลียนแบบ ญ เป็นบาปใหญ่ แต่ยังไม่ตกศาสนา

การให้สิทธิในการเลียนแบบต่างเพศ และเรียกร้องสิทธิเสรีในเรื่องนี้ "ตกศาสนา"

- มุสลิมกับ LGBTQ+


Jul 14, 202301:31:58