Skip to main content
Spotify for Podcasters
Şehir Hepimizin

Şehir Hepimizin

By İstanbul Hepimizin

İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Her Pazartesi 16:00'da Medyascopetv 'deyiz.
Available on
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

322 - Şehir Hepimizin : Deprem bölgesinden mesleki gerçekler ve toplumsal gözlemler

Şehir HepimizinFeb 27, 2023

00:00
48:34
326 - Şehir Hepimizin : Üniversite eğitiminde diyalog ve çeşitlilik

326 - Şehir Hepimizin : Üniversite eğitiminde diyalog ve çeşitlilik

Şehir Hepimizin programının bu bölümünde, deprem sonrası eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçiş konusunu, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Prof. Dr. İpek Akpınar birlikte ele alıyor. Prof. Ergüder bu konudaki gözlemlerini aktararak, üniversitede uzaktan eğitimin, “öğretim” olarak kalma riski taşıdığını; kurumları üniversiteye dönüştürenin ve gerçek bir eğitim ortamı yaratılmasının, öğrenci ile yüz yüze kurulan diyalog olduğunun altını çiziyor. Öğrenci toplulukları ve çeşitli komisyonların kampüs mekanındaki çalışmaları ile ortamın çok sesliğe ve çok renkliliğe dayanan bir eğitim ortamına dönüşümünü anımsatıyor. Ayrıca her iki akademisyen de üniversite eğitiminde diyalog ve çeşitlilik üzerine tecrübelerini paylaşıyor.
Mar 27, 202341:57
325 - Şehir Hepimizin:Bağımsız bir sanat inisiyatifi: PASAJ

325 - Şehir Hepimizin:Bağımsız bir sanat inisiyatifi: PASAJ

Şehir Hepimizin programında bu hafta, küratör ve kültür girişimcisi Zeynep Okyay ile sanatçı, küratör ve kültür çalışanlarından oluşan bir sanat inisiyatifi olan PASAJ üzerine konuştuk. Çağdaş sanat alanında çeşitli etkinlikler (sergiler, performanslar, atölye çalışmaları, konuşmalar) için kullanılan bir proje alanı ve konuk sanatçı programları yürüten PASAJ, bugüne kadar birçok sanat faaliyetinin hayata geçmesini sağladı. 2010’dan bugüne İstanbul’da beş farklı mekân değiştiren PASAJ, her seferinde bulunduğu mahallenin yerel unsurlarıyla bağ kurmasıyla ön plana çıktı. Zeynep Okyay ile sohbetimizde PASAJ’ın hikâyesini, şimdilerde Çemberlitaş’taki tarihi Barın Han’da yer alan inisiyatifi ve yakın dönem projelerini konuştuk.
Mar 22, 202334:22
324 - Şehir Hepimizin :Hatay'da deprem, sivil toplum, kadınlar, yetkili kuruluşlar

324 - Şehir Hepimizin :Hatay'da deprem, sivil toplum, kadınlar, yetkili kuruluşlar

324 - Şehir Hepimizin :Hatay'da deprem, sivil toplum, kadınlar, yetkili kuruluşlar
Mar 13, 202348:47
323 - Şehir Hepimizin : Sahadan gözlemler ve mesleki dayanışma

323 - Şehir Hepimizin : Sahadan gözlemler ve mesleki dayanışma

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, deprem bölgesine yaptıkları takım ziyaretini, sahadaki depremzedelere verdikleri desteği ve bir meslek insanı olarak gözlemlerini aktarıyor; felakete dönüşen afetin toplumsal boyutlarını ele alıyor. Ağır hasar alan ve ayakta kalabilen çeşitli binaların hasar tespitlerini yapan komisyonların çalışmalarından, veriye dayalı kesitler aktardığımız Şehir Hepimizin programının bu haftaki bölümünde, İYTE Mimarlık Bölümü’nde halen mimarlık, kent, politika ilişkileri, toplumsal bellek, kültürel sürdürülebilirlik ekseninde stüdyo ve kuram dersleri vermeye ve araştırmalara devam eden Prof. Dr. İpek Akpınar ile yine İYTE’de misafir araştırmacı olarak çalışan Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun katılımıyla ve ekranda paylaştığımız görsellerle konuğumuzun tecrübelerini paylaşıyoruz.
Mar 06, 202345:05
322 - Şehir Hepimizin : Deprem bölgesinden mesleki gerçekler ve toplumsal gözlemler

322 - Şehir Hepimizin : Deprem bölgesinden mesleki gerçekler ve toplumsal gözlemler

Deprem mühendisliği üzerine çalışan ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) geliştirilen hasar tespit yöntemi ekibinin içinde yer alan Dr. Uğur Demir, bölgeye yaptıkları ilk ziyaretin ardından bir uzman olarak gözlemlerini aktarıyor ve felakete dönüşen afetin toplumsal boyutlarını ele alıyor. Ağır hasar alan ve ayakta kalabilen çeşitli binaların hasar tespitlerini yapan komisyonun çalışmalarından, veriye ve hukuki çerçeveye dayalı toplumsal kesitler aktardığımız Şehir Hepimizin programının bu haftaki bölümünde, Prof. Dr. İpek Akpınar ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun katılımıyla ve ekranda paylaştığımız görsellerle konuğumuzun tecrübelerini paylaşıyoruz.
Feb 27, 202348:34
321 - Şehir Hepimizin : Yapı-deprem mühendislerinin deprem bölgesinden ilk izlenimleri

321 - Şehir Hepimizin : Yapı-deprem mühendislerinin deprem bölgesinden ilk izlenimleri

Deprem mühendisleri Dr. Barış Erkuş ve Dr. Şeref Polat, bir hafta boyunca Nurdağı, Antep, Antakya, Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş’ta araştırma yaptılar, bölgedeki binaların durumunu tespit ettiler. Çok miktarda çöken ve ayakta kalan binayı belgelediler. Deprem bölgesinde bulundukları her gece gözlemlerini, değerlendirmelerini bir grup uzmanla, bilim insanı ile çevrimiçi toplantılarda tartıştılar. Şehir Hepimizin programının bu haftaki bölümünde, Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun katılımıyla ve ekranda paylaştığımız görsellerle konuklarımızın tespitlerini öğreniyoruz.
Feb 20, 202301:16:38
320 - Şehir Hepimizin : Deprem felaketinden izlenimler

320 - Şehir Hepimizin : Deprem felaketinden izlenimler

Şehir Hepimizin’de bu hafta Gürhan Ertür’ün konukları deprem mühendisleri Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, Dr. Barış Erkuş ve Dr. Şeref Polat. Ertür ve konukları, deprem bölgesindeki binaların durumunu, paylaşılan görsellerle değerlendirdi, ayrıca deprem bölgesindeki gözlemlerini aktardı.
Feb 13, 202301:39:14
319 - Şehir Hepimizin : Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleşmesi

319 - Şehir Hepimizin : Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleşmesi

Şehir Hepimizin’de bu hafta, Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB), bünyesindeki belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik farkındalıklarını ve bu amaçları kurumsal yapılanmalarına ve çalışmalarına ne derece entegre ettiklerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiği çalışma konuşuluyor. MBB Dış İlişkiler ve Projeler Kıdemli Uzmanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi Özge Sivrikaya ve Yönetim Danışmanı Dr. Emre Kanaat’ın konuk olduğu programın ilk bölümü 106 belediyenin katıldığı anketten, ikinci bölümü ise belediyelerin, SKA’ları besleyecek ve kendi bölgelerindeki bir probleme ve/veya problemlere çözüm olarak geliştirdikleri iyi uygulamalardan oluşuyor.
Feb 06, 202346:01
318 - Şehir Hepimizin : Geç dönem Osmanlı İstanbulu’nda kanto

318 - Şehir Hepimizin : Geç dönem Osmanlı İstanbulu’nda kanto

Şehir Hepimizin programında bu hafta Abdullah Ezik, konuğu akademisyen ve araştırmacı Erik Blackthorne-O’Barr ile geç dönem Osmanlı İstanbulu’nda kantonun ortaya çıkışı, kantonun coğrafyası, İstanbul eğlence kültürü içerisindeki yeri ve imparatorluktan cumhuriyete serüveni üzerine konuşuyor. Programda, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları bölümünde doktora adayı olan Blackthorne-O’Barr, 2018 yılında Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladığı “Şarkı ve Sahne, Cinsiyet ve Millet: Geç Osmanlı Döneminde İstanbul’da Kantonun Ortaya Çıkması” başlıklı yüksek lisans tezinde İstanbul’da doğup gelişen bir eğlence unsuru olan “kanto”nun serencamını anlatıyor
Feb 02, 202346:17
317 - Şehir Hepimizin : Sağlık ve Kamu Politikaları | Sosyal adaletin peşinde

317 - Şehir Hepimizin : Sağlık ve Kamu Politikaları | Sosyal adaletin peşinde

Şehir Hepimizin’de bu hafta, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, konuğu Dublin City Üniversitesi’nden Doç. Dr. Volkan Yılmaz ile sosyal adaletin en temel direklerinden biri olan “sağlık politikaları” konusuna odaklanıyor. Türkiye’de farklı boyutları ile sağlık politikalarını ele alındığı programda, dünyadaki farklı modeller, Cumhuriyet dönemi Sağlık Politikaları ve 2003 Sağlık Reformu sonrasındaki dönüşümler tartışılıyor.
Jan 23, 202343:43
316 - Şehir Hepimizin : Beyoğlu Mekansal Strateji Planı

316 - Şehir Hepimizin : Beyoğlu Mekansal Strateji Planı

Şehir Hepimizin’de bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün Beyoğlu’nda yürüttüğü planlama çalışmalarını; şehir plancısı Dr. Miray Özkan, yüksek şehir plancıları Sibel Dündar Doğan, Gözde Ağartan ve İrem Öztemiz ile konuştuk.
Jan 16, 202333:15
315 - Şehir Hepimizin : İstanbul Kent Konseyi’nin yapılanması nasıl, 2022’de neler yapıldı?

315 - Şehir Hepimizin : İstanbul Kent Konseyi’nin yapılanması nasıl, 2022’de neler yapıldı?

Şehir Hepimizin’de bu hafta Gürhan Ertür, İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim Şişman ile İstanbul Kent Konseyi’nin yapılanması ve 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmaları üzerine konuştu. Ertür ve Şişman yayında, “Katılımcı Bütçe”, “İstanbul Çocuklara Soruyor”, “Katılım Kafe”, “Gençlerle Kent Meclisi Simülasyonu” projeleri ile “Roman Kadınlar Konuşuyor”, “Kentsel Dönüşüm ve Katılımcılık”, “Kamusal Alanların Ortak Yönetimi” başlıklı atölye çalışmalarını ele aldı.
Jan 11, 202344:19
314 - Şehir Hepimizin : “Boğaziçi Hepimizin” | Boğaziçi protestolarının ikinci yıldönümü

314 - Şehir Hepimizin : “Boğaziçi Hepimizin” | Boğaziçi protestolarının ikinci yıldönümü

Eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu’nun, 2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne “darbe” niteliğinde yapılan atamasıyla başlayan hukuksuzlukların üzerinden iki yıl geçti. Şehir Hepimizin programında bu hafta, Boğaziçi Üniversitesi’nin dört fakültesinden dört akademisyen konuk oluyor. Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Gürel, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Betül Tanbay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mine Eder ve Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Taner Bilgiç, iki yıldır kuruma atananların verdikleri zarar ve kurumdaşların zararlara karşı korunmak için verdikleri hukuksal mücadeleyi anlatıyor.
Jan 02, 202334:23
313 - Şehir Hepimizin : Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da eğlence kültürü

313 - Şehir Hepimizin : Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da eğlence kültürü

İstanbul Hepimizin Girişimi’nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında bu hafta Abdullah Ezik, konuğu araştırmacı, yazar ve radyo programcısı Gökhan Akçura ile geç dönem Osmanlı’dan erken dönem Cumhuriyet’e “İstanbul’da eğlence kültürü” üzerine konuşuyor. Bilindiği üzere, geçmişten bugüne Türkiye’de eğlence kültürünün merkezi olan İstanbul, kendi içerisinde birçok alt kültürü ve farklı eğlence anlayışlarını da barındıran bir şehir olagelmiştir. Programda, kadim bir şehir olarak İstanbul’da geçmişten bugüne düzenlenen eğlenceler, şehrin meşhur kulüpleri, barları, tiyatroları, pavyonları, aktrisleri, müzisyenleri ve şehrin eğlence kültürüne dair birçok anekdot gündeme getiriliyor. Ayrıca İstanbul’daki eğlence anlayışının tarihsel olarak 19. yüzyıldan 20. yüzyıla nasıl değiştiği de tartışmaya açılıyor.
Dec 26, 202237:22
312 - Şehir Hepimizin : Yerel yönetimlerde iklim bütçesi – Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile söyleşi

312 - Şehir Hepimizin : Yerel yönetimlerde iklim bütçesi – Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile söyleşi

İstanbul Hepimizin Girişimi’nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin’de bu hafta Itır Akdoğan’ın konuğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Yentürk. Sivil Toplum Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu kurucularından Yentürk, yerel yönetimlerde iklim bütçesi hakkında Akdoğan’ın sorularını yanıtladı.
Dec 19, 202236:59
311 - Şehir Hepimizin : İklim krizi ile mücadelede yerel yönetimlerin rolü ne?

311 - Şehir Hepimizin : İklim krizi ile mücadelede yerel yönetimlerin rolü ne?

Şehir Hepimizin’de bu hafta, Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı Küresel Savunuculuk Direktörü Yunus Arıkan, Sibel Bülay’ın sorularını yanıtladı. Arıkan ve Bülay, ulusal düzeyde yapılan iklim müzakerelerine yerel yönetimler olarak şehirlerin katkısını ve süreçteki rolünü değerlendirdi.
Dec 12, 202250:36
310 - Şehir Hepimizin : Merkeziyetsiz Bir Eğitim Platformu | Silent University

310 - Şehir Hepimizin : Merkeziyetsiz Bir Eğitim Platformu | Silent University

Merkeziyetsiz bir eğitim nasıl mümkün olabiliyor? Şehirler, hayatlar ve eğitimin kesişim noktaları nelerdir? Şehir Hepimizin’de bu hafta, Abdullah Ezik ve Zeynep Nur Ayanoğlu, sanatçı, sosyokültürel öncü ve eğitmen Ahmet Öğüt ile merkeziyetsiz bir uluslararası eğitim platformu olan Silent University (Sessiz Üniversite) projesi üzerine konuşuyor.
Dec 05, 202233:35
309 - Şehir Hepimizin : İstanbul’da deniz ulaşımı

309 - Şehir Hepimizin : İstanbul’da deniz ulaşımı

İstanbul’da deniz ulaşımı politikaları neler? Yeni açılan dokuz hat İstanbul trafiğinde nasıl bir rahatlama sağlar? Şehir Hepimizin’de bu hafta Itır Akdoğan, konuğu Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile deniz ulaşımının özendirilmesi, kapsayıcılık ve deniz ulaşımının çevreye etkisi üzerine konuşuyor.
Nov 28, 202227:49
308 - Şehir Hepimizin : Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı deneyimini anlatıyor

308 - Şehir Hepimizin : Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı deneyimini anlatıyor

Şehir Hepimizin bu haftaki konuğu 1989-1993 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Murat Karayalçın. Karayalçın kentte katılımcı yönetimin yerel yönetimler, hemşeriler ve kente kazandırdıklarıyla ilgili belediye başkanlığı dönemindeki deneyimlerini Itır Akdoğan’a anlatıyor.
Nov 21, 202237:11
307 - Şehir Hepimizin – Kurumsal sanattan sokağa: Ankara – İstanbul Ekseninde Cem Sonel

307 - Şehir Hepimizin – Kurumsal sanattan sokağa: Ankara – İstanbul Ekseninde Cem Sonel

Programda, kurumsal sanat ile sokak sanatını birleştirdiği işlerinde kendisine has özel bir dil geliştiren sanatçı Cem Sonel ile sanat pratiğinde yaşadığı şehirlerin etkisi; sokaktan galeriye taşınma süreci; Ankara, İstanbul ve Berlin üzerine konuştuk.
Nov 14, 202235:26
306 - Şehir Hepimizin : 17. İstanbul Bienali’nde “Şiir Hattı”

306 - Şehir Hepimizin : 17. İstanbul Bienali’nde “Şiir Hattı”

Şehir Hepimizin’de bu hafta şair ve yazar Gonca Özmen ile 17. İstanbul Bienali kapsamında gerçekleştirilen “Şiir Hattı” projesi, kamusal alanda şiir okuma deneyimi ve edebiyatın şehir ile kesişimi üzerine konuşuyoruz. 17. İstanbul Bienali için kurgulanan Şiir Hattı, içinden geçtiğimiz bu benzersiz zamanlarda yeni düşünce biçimlerinin ortaya çıkabilmesi için şairlerin zihin dünyasına ve sözcüklerine başvuruyor. Bienalin bu hattı, 15 güncel şairi 2021 yılı boyunca her ay bir şiir yazmaya davet ederek dünyanın gidişatını yorumlamalarını sağladı. Projede, çoktandır aramızda olmasalar da sözcükleriyle bize her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde hitap eden iki şair, Faiz Ahmad Faiz ve Nâzım Hikmet ile de şiirsel bağlantılar kuruldu.
Nov 07, 202250:13
305 - Şehir Hepimizin : Büyükşehir Belediye yönetişim karnesi

305 - Şehir Hepimizin : Büyükşehir Belediye yönetişim karnesi

Şehir Hepimizin’de bu hafta Ali Vatansever, konukları Argüden Yönetişim Akademisi’nden Dr. İnan İzci ve Dr. Merve Ateş ile hazırladıkları Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi raporu üzerine konuştu. Dünyada ilk defa vatandaş merkezli olarak hazırlanmış yönetişim karnesindeki tespitler değerlendirildi, çıktıların sivil paydaşlar tarafından nasıl kullanılabileceği tartışıldı.
Nov 01, 202225:33
304 - Şehir Hepimizin : Bienal’de veri ile keşifler

304 - Şehir Hepimizin : Bienal’de veri ile keşifler

Şehir Hepimizin’de bu hafta, KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem ile 17. İstanbul Bienali’nde sergiledikleri “Harman” adlı işleri üzerinden veri görselleştirmesi ve sanatın buluşması, kent yaşamı, toplumsal ve bireysel keşifler üzerine konuştuk.
Oct 24, 202233:14
303 - Şehir Hepimizin : 26. İstanbul Tiyatro Festivali – Şehir ile tiyatro selamlaşıyor

303 - Şehir Hepimizin : 26. İstanbul Tiyatro Festivali – Şehir ile tiyatro selamlaşıyor

Şehir Hepimizin’de bu hafta Abdullah Ezik, konuğu İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörü Işıl Kasapoğlu ile bu yıl ilk kez küratörlük sistemiyle gerçekleştirilen 26. İstanbul Tiyatro Festivali’ni, festivaldeki oyunları, şehir ile tiyatronun nasıl birleştiğini ve bu yılki programı konuştu.
Oct 17, 202233:55
302 - Şehir Hepimizin – 17. İstanbul Bienali: Niyetler, kavramlar, mekanlar

302 - Şehir Hepimizin – 17. İstanbul Bienali: Niyetler, kavramlar, mekanlar

Eylül ayında başlayan 17. İstanbul Bienali, süreç ve müşterek üretimler odaklı bir yaklaşımı benimsiyor. Bu yüzden belirli bir süreyi, sınırlanmış sergileme biçimlerini ve mecralarını aşarak geçirgen, karşılaşmalara ve birlikteliklere alan açan, kentten ve kentliden beslenen bir bienal olmayı amaçlıyor. Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünü gerçekleştirdiği bienalde 500’ün üzerinde katılımcının 50’yi aşkın projesi yer alıyor. Şehir Hepimizin’de bu hafta İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ile bienalin niyetlerini, kavramsal çerçevesini, kamusal programlarını ve mekanlarını konuşuyoruz.
Oct 10, 202235:24
301 - Şehir Hepimizin : 18. yüzyılda yaşayan yeniçeri Emir Mustafa, İstanbul’u nasıl anlattı?

301 - Şehir Hepimizin : 18. yüzyılda yaşayan yeniçeri Emir Mustafa, İstanbul’u nasıl anlattı?

Şehir Hepimizin’de bu hafta Prof. Dr. Mertol Tulum ile 18. yüzyılda yaşayan bir Yeniçeri olan Emir Mustafa’nın İstanbul’a dair yazdığı manzum eseri “Her Yanı ve Her Şeyiyle 18. Yüzyıl İstanbul’u”nu, şehrin o dönemki halini ve kent kültürünü konuştuk. Yazarın, “gündelik hayatın neredeyse her detayının ele alan bir İstanbul ansiklopedisi” olarak tanımladığı eserde, İstanbul’un 18. yüzyılı için, başta tarih, coğrafya ve mimarlık olmak üzere günlük yaşamı yansıtan insan merkezli çok zengin folklorik malzeme de yer alıyor.
Oct 03, 202201:09:51
300 - Şehir Hepimizin : Şehri hangi boyutlarıyla ele alıyoruz?

300 - Şehir Hepimizin : Şehri hangi boyutlarıyla ele alıyoruz?

Şehir Hepimizin’in 300. bölümünde İstanbul Hepimizin Girişimi gönüllüleri ve program yapımcılarından Ali Vatansever, Engin Gürsel, Pınar Uyan ve Yağmur Yıldırım ile Şehir Hepimizin’in nasıl planlandığı, günümüzde küresel sorunların şehir sorunları haline de döndüğü ve aynı zamanda belirsizliğin baskın olduğu bir bağlamda bu programın yerel demokrasi ile ilişkisi ve bilgiye erişimin daha da kolaylaştırılması için neler yapılabileceği üzerine konuşuyoruz.
Sep 26, 202241:31
299 - Şehir Hepimizin : Gönüllü arama ve kurtarma ekipleri nasıl çalışır?

299 - Şehir Hepimizin : Gönüllü arama ve kurtarma ekipleri nasıl çalışır?

GEA – Toprak Ana, 27-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da yapılan Birleşmiş Milletler gözlem sürecini başarıyla yürüterek, Hafif ve Hızlı Arama Kurtarma Ekibi sınıfında akredite oldu. Gürhan Ertür, GEA Koordinatörü Umut Dinçşahin ve Takım Lideri Cem Behar ile akreditasyon sürecini, GEA’nın faaliyetlerini konuştu.
Sep 19, 202246:42
298 - Şehir Hepimizin : 19. yüzyıl tarihini sanatla düşünmek

298 - Şehir Hepimizin : 19. yüzyıl tarihini sanatla düşünmek

Şehir Hepimizin’de bu hafta konuğumuz, akademisyen, yazar Sezen Ünlüönen ile 19. yüzyıl tarihini, devrin sanat eserleri ve edebiyatı üzerinden düşünüyor, konuşuyoruz. Özellikle Sanayi Devrimi ve ardından gelen Viktorya Dönemi ile birlikte bütün dünyada sanat, edebiyat ve tarih arasındaki sınırlar daralırken bu durumun edebî metinlerde de kendisine ciddi karşılıklar bulduğunu biliyoruz. Programda, kırsaldan kente göçün giderek arttığı sürecin metinlerdeki izini sürerek, 19. yüzyılda tarihi sanatla düşünüyor, devrin edebiyat metinlerinde sanat eserlerine nasıl yer verildiğini irdeliyoruz. Konuya hem 19. yüzyıl Türk edebiyatı üzerinden, özellikle de Servet-i Fünûn kuşağı üzerinden hem de konuğumuzun çalışma deneyimlerinden yola çıkarak Viktorya Dönemi İngiliz edebiyatı üzerinden yaklaşıyoruz.
Sep 12, 202255:06
297 - Şehir Hepimizin – Okullar açılıyor: Eğitim nasıl daha kapsayıcı olabilir?

297 - Şehir Hepimizin – Okullar açılıyor: Eğitim nasıl daha kapsayıcı olabilir?

Programda bu hafta, okullar açılırken, farklılıklarla birlikte eşit bir yaşam için “kapsayıcı eğitim”e odaklanıyoruz. Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, konukları İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Çayır ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serkan Çelik ile hakkaniyetli bir toplumda eğitimin önemine dikkat çekerek, ayrımcılıkla mücadele için kapsayıcı eğitimi tüm boyutları ile ele alıyor. Program konukları; ders kitaplarından öğretmenlere, velilerden idarecilere özellikle en kırılgan gruplar için okul iklimini kapsayıcı kılabilmeyi, yaptıkları araştırmaların bulguları ile tartışıyorlar.
Sep 05, 202246:56
296 - Şehir Hepimizin: Dünyanın ilk başarılı güneş enerjili uçuşunu gerçekleştiren Bertrand Piccard anlatıyor

296 - Şehir Hepimizin: Dünyanın ilk başarılı güneş enerjili uçuşunu gerçekleştiren Bertrand Piccard anlatıyor

Dünyanın ilk başarılı güneş enerjili uçuşunu gerçekleştiren Bertrand Piccard, Medyascope Plus‘ta Şehir Hepimizin’e konuk oldu. İsviçreli psikiyatr, kâşif, iklim ve çevre aktivisti Bertrand Piccard, dünya etrafında ilk kesintisiz balon uçuşunu gerçekleştirdikten sonra André Borschberg ile birlikte dünyanın ilk başarılı güneş enerjili uçuşunu, Solar Impulse isimli uçak ile tamamladı. Solar Impulse Vakfı ile ekolojiyi korumaya yönelik çözümlerin tanıtılması için çalışan Piccard, deneyimlerini Şehir Hepimizin’de Sibel Bülay’a anlattı.
Aug 29, 202230:52
295 - Şehir Hepimizin – Kesişimler şehri: İstanbul’un konuk sanatçıları

295 - Şehir Hepimizin – Kesişimler şehri: İstanbul’un konuk sanatçıları

Saha Derneği Direktörü ve küratör Çelenk Bafra ile ulusal ve uluslararası sanatçıların “gelip geçtiği” bir şehir olarak İstanbul’u konuştuk. Bafra, sahadaki gözlemlerine dayalı tecrübelerini paylaşarak gelişmiş ve eksik kalmış yönleriyle İstanbul’u diğer dünya şehirleriyle karşılaştırarak değerlendirdi. Tüm bunların yanı sıra bir “kesişimler şehri” olarak İstanbul’un başka şehir veya ülkelerden gelen sanatçılara neler sunduğunun değerlendirildiği program, sanatçı, sanat profesyoneli ve küratörlerin şehir ile ilişkisine odaklandı.
Aug 22, 202231:36
294 - Şehir Hepimizin : 17 Ağustos Marmara Depremi deneyimi afetlere karşı dayanışmayı nasıl etkiledi?

294 - Şehir Hepimizin : 17 Ağustos Marmara Depremi deneyimi afetlere karşı dayanışmayı nasıl etkiledi?

Gürhan Ertür ve Buğra Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü vesilesiyle, Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orkut Murat Yılmaz ve Hayata Destek Derneği Program Sorumlusu Rıdvan Öner ile toplum temelli afet yönetimini, yerel toplulukların afet risklerinin azaltılması ve afetlere müdahale çalışmalarındaki önemini, kamu yönetiminin ulusal açık veri politikası uygulamasının gereğini, afet ile ilgili sivil ve resmi kuruluşların bilgi paylaşımının önemini konuştu.
Aug 15, 202249:46
293 - Şehir Hepimizin : İstanbul’un katılımcı bütçe deneyimi

293 - Şehir Hepimizin : İstanbul’un katılımcı bütçe deneyimi

Şehir Hepimizin’de bu hafta İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile “katılımcı bütçe” kavramını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 bütçesi için başlattığı ve 2023 için de devam ettiği katılımcı bütçe sürecinin hem sivil toplum hem de belediye açısından yerel demokrasiye etkisini, Kent Konseyi’nin bu süreçteki rolünü konuşuyoruz.
Aug 08, 202233:42
292 - Şehir Hepimizin : Afetlere hazırlıkta iyi örnekler ve eksikler

292 - Şehir Hepimizin : Afetlere hazırlıkta iyi örnekler ve eksikler

Şehir Hepimizin’in bu haftaki bölümünde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa ile Türkiye’de afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarındaki iyi örnekleri ve eksiklikleri ele aldık.
Aug 01, 202237:37
291 - Şehir Hepimizin : Afet gönüllüleri orman yangınlarına nasıl hazırlanıyor?

291 - Şehir Hepimizin : Afet gönüllüleri orman yangınlarına nasıl hazırlanıyor?

Şehir Hepimizin’de bu hafta 2021 yılındaki orman yangınları sürecinde kurulan Akyaka Afet Gönüllüleri’nden Buğra Çelik ile bir sivil örgütlenme olan afet gönüllüleri ağlarının nasıl bir araya geldiğini, afete karşı nasıl hazırlanıldığını, afet sırasında yapılması gerekenleri ve bu ağların yerel demokrasiye etkisini konuştuk.
Jul 25, 202239:44
290 - Şehir Hepimizin : Bir Osmanlı Entelektüeli – Halife Abdülmecid

290 - Şehir Hepimizin : Bir Osmanlı Entelektüeli – Halife Abdülmecid

Programda, sanatçı Başak Bugay ile geçtiğimiz aylarda Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan ve “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” başlıklı özel bir proje olarak geç dönem Osmanlı tarihinin başat figürlerinden birisine, Halife Abdülmecid’in resim çalışmalarına odaklanan bir sergiden hareketle, bir Osmanlı entelektüeli ve ressamı olarak Halife Abdülmecid’in sanat pratiği, atölyesi ve sanatının farklı dönemleri üzerine konuşuyoruz.
Jul 18, 202250:46
289 - Şehir Hepimizin : Dr. Nuriye Ortaylı ile sağlık çalışanlarına saldırılar & Tırmanışa geçen koronavirüs salgını ve aşılar

289 - Şehir Hepimizin : Dr. Nuriye Ortaylı ile sağlık çalışanlarına saldırılar & Tırmanışa geçen koronavirüs salgını ve aşılar

Şehir Hepimizin’de bu hafta halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı ile sağlık çalışanlarına saldırıları, vaka sayıları yeniden tırmanan koronavirüs salgınında güncel varyantları ve dördüncü dozu vurulmaya başlanan aşıları konuştuk.
Jul 11, 202244:59
288 - Şehir Hepimizin – İçeride ama dışarıda: İstanbul’da dereler ve tepeler

288 - Şehir Hepimizin – İçeride ama dışarıda: İstanbul’da dereler ve tepeler

Şehir Hepimizin’de bu hafta konuğumuz Antonio Cosentino ile 1996’da İstanbul’da oluşturulan Hafriyat Grubu adlı çağdaş plastik sanatlar grubunu, İstanbul’un kendisi ve sanat pratikleri için anlamını, şehir olgusu, şehrin farklı kimlik ve yüzlerinin onun için ne anlamlara geldiği üzerine konuştuk. 1994’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Antonio Cosentino, kişisel hafızasının derinliklerinden ya da yaşadığı şehrin görsel kültüründen sızarak gelen sayısız imgeyi eserlerine taşıyan bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. 90′lı yılların çağdaş sanat ortamında alt ve üst sanatın yer değiştirici özelliğinin tartışıldığı sıralarda, Cosentino ve sanatçı arkadaşları, alt kültür unsurlarının sorgulandığı bir bakışın arkeolojisini yapmaya girişmiş, bunu da uzun süre devam ettirmişti. Eserlerinde şehrin kimliği ile onun zaman içerisinde nasıl dönüştüğünü, şehrin katman ve tarihinin izlerinin nasıl hırpalandığını araştıran sanatçı, bunu bir üretim pratiği olarak bugün de devam ettiriyor.
Jul 04, 202241:20
287 - Şehir Hepimizin : Gençler, göçmenler ve kent

287 - Şehir Hepimizin : Gençler, göçmenler ve kent

İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yükseker, Neşe Şahin Taşğın ve Uğur Tekin’in TÜSES için kaleme aldığı “Suriyeli ve Türkiyeli Genç Kadınlar ve Erkeklerin Gündelik Yaşamları: Küçükçekmece ve Sultanbeyli’de Nitel Bir Araştırma” raporu üzerinden, Yükseker ve genç konuklar Rama Naeimi ve Esma Çoban ile sosyal ilişki ağları, teknoloji, eğitim, sivil toplum örgütleri ve gençlerin ve göçmenlerin kentsel olanaklardan nasıl yararlandıkları ve olanakların nasıl iyileştirilebileceği üzerine konuşuyoruz.
Jun 27, 202231:07
286 - Şehir Hepimizin : Belediyelerde veriye dayalı politika süreçleri

286 - Şehir Hepimizin : Belediyelerde veriye dayalı politika süreçleri

Şehir Hepimizin’de bu hafta Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Genel Sekreteri Cemil Arslan ile belediyelerin karar alma süreçlerinde verinin kullanılması, yerel demokrasi için veri ekosistemi ve bunda belediyelerin rolü, açık veri platformları ve MBB’nin belediyelerin veriye dayalı politika geliştirme kapasitelerini artırmak için yaptığı çalışmaları konuştuk.
Jun 20, 202230:14
285 - Şehir Hepimizin : Osmanlı’dan günümüze Jamanak gazetesi

285 - Şehir Hepimizin : Osmanlı’dan günümüze Jamanak gazetesi

Şehir Hepimizin’de bu hafta dünyanın en eski azınlık gazetelerinden biri olan Jamanak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ara Koçunyan, Abdullah Ezik’in sorularını yanıtladı. 1908 yılında, II. Meşrutiyet’in hemen ardından kurulan Jamanak, aynı zamanda Türkiye’nin de en eski gazetesi konumunda. 114 yıl boyunca yayına hiç ara vermeden çıkan Jamanak, gerek İstanbul merkezli bir gazete olması, gerek imparatorluktan cumhuriyete devreden bakiyesi ile kültürel olduğu kadar tarihi bir değer de taşıyor. Ara Koçunyan ile kuruluşundan bugüne Jamanak gazetesinin serüveni, içeriği, Ermeni diyasporası için anlamı ve Batı Ermenicesi’ni temsil etmekteki değeri üzerine konuştuk.
Jun 13, 202256:13
284 - Şehir Hepimizin : Türkiye’nin atıkla imtihanı

284 - Şehir Hepimizin : Türkiye’nin atıkla imtihanı

İklim, Enerji, Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı ve 350ankara.org iklim aktivist grubunun kurucularından Önder Algedik, Türkiye’de atık politikaları ve uygulamaları hakkında Sibel Bülay’ın sorularını yanıtladı. Algedik, yurtdışından gelen atıkları Türkiye’nin atık politikaları çerçevesinde değerlendirdi.
Jun 06, 202234:42
283 - Şehir Hepimizin – Tamamlanmamış kentsel devrim: Türkiye’de kent, kriz ve gündelik hayat

283 - Şehir Hepimizin – Tamamlanmamış kentsel devrim: Türkiye’de kent, kriz ve gündelik hayat

Şehir Hepimizin’de bu hafta İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Tamamlanmamış Kentsel Devrim” kitabının editörlerinden Mehmet Penpecioğlu, yazarlarından Hilal Kara ve Mustafa Kemal Bayırbağ ile kent kuramına Türkiye’den katmayı amaçladıkları yeni tartışmalar, ekonomik, ekolojik ve siyasal boyutta vaka incelemelerindeki bulgular ve yerel yönetimlerin bu çalışmadan nasıl yararlanabileceği üzerine konuştuk.
May 30, 202242:25
282 - Şehir Hepimizin : Molière konuşmaları

282 - Şehir Hepimizin : Molière konuşmaları

Şehir Hepimizin’de bu hafta Bülent Bilmez, Çağatay Yılmaz, Nedret Ö. Kılıçeri, Özde Köseoğlu, “Molière 400 yaşında” etkinlikleri kapsamında Seval Şahin’in sorularını yanıtladı.
May 23, 202231:19
281 - Şehir Hepimizin : Adil ve güvenli bir seçim nasıl mümkün?

281 - Şehir Hepimizin : Adil ve güvenli bir seçim nasıl mümkün?

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu gönüllüsü, iletişim uzmanı, Demokrasi İçin Birlik başta olmak üzere birçok sivil oluşumda gönüllü olarak çalışan Nesteren Davutoğlu ve iklim değişikliği ve enerji alanında uzman olarak çalışan, İklim, Enerji, Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı ve 350ankara.org iklim aktivist grubunun kurucularından Önder Algedik, seçim güvenliği, platformun faaliyetleri ve siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve yurttaşlara çağrıları ve önerileri üzerine Gürhan Ertür’ün sorularını cevapladı.
May 16, 202248:15
280 - Şehir Hepimizin : Kentler toplumsal cinsiyet eşitliğine göre nasıl organize edilebilir?

280 - Şehir Hepimizin : Kentler toplumsal cinsiyet eşitliğine göre nasıl organize edilebilir?

Şehir Hepimizin‘de bu hafta TESEV Proje Koordinatörü Elvan Erginli, Itır Akdoğan‘ın veriye dayalı kentsel politika nedir, mekansal veri neden önemlidir, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri daha iyi toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları için bu araçtan nasıl faydalanabilir sorularına yanıt verdi.
May 09, 202232:03
279 - Şehir Hepimizin : 1909’dan 2022’ye 1 Mayıslar

279 - Şehir Hepimizin : 1909’dan 2022’ye 1 Mayıslar

Şehir Hepimizin’de bu hafta konuğumuz araştırmacı gazeteci, Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz, yürüttüğü detaylı araştırmalarla 123 yılın 1 Mayıslarını bize hatırlatıyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu Yılmaz’ın, Bianet, 5Harfliler, K24, Gazete Karınca ve 1+1 Forum vb. mecralarda yazı, söyleşi ve haberleri yayımlanıyor.
May 02, 202242:06
278 - Şehir Hepimizin : Virüsle iki yıl | TTB’nin salgının ikinci yılı değerlendirme raporu

278 - Şehir Hepimizin : Virüsle iki yıl | TTB’nin salgının ikinci yılı değerlendirme raporu

Şehir Hepimizin’de bu hafta Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) koronavirüs salgınının ikinci yılı nedeniyle yayınladığı değerlendirme raporunu tartışıyoruz. Konuğumuz halk sağlığı uzmanı, aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği COVID19 çalışma grubu üyesi ve raporun editörlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Zencir. Türkiye ve dünyada salgının güncel seyri ve özellikle raporun son bölümü olan Pandemiler Çağı ve Pandemiler Çağından Çıkış’taki makalesi “Toplumsal Sağlık Anlayışıyla Yeni Bir Sağlık Sistemi Kurucu İlkeler” üzerine konuşuyoruz.
Apr 25, 202249:26
277 - Şehir Hepimizin : Validebağ, Haydarpaşa, Söğütlüçeşme… | İstanbul Anadolu Yakası’nda kent mücadeleleri

277 - Şehir Hepimizin : Validebağ, Haydarpaşa, Söğütlüçeşme… | İstanbul Anadolu Yakası’nda kent mücadeleleri

Şehir Hepimizin’in bu haftaki konusu, İstanbul Anadolu Yakası’nda kent mücadeleleri. Validebağ Korusu’ndaki son durumu, Kuşdili Çayırı’nda yapılmak istenen otoparkı, Haydarpaşa Lisesi arazisinde neler planlandığını, Söğütlüçeşme AVM Projesini, Kızıltoprak ve diğer tarihi tren istasyonlarının kullanımı konusundaki sivil toplum taleplerini konuşuyoruz. Konuklarımız : – Türk Tabipleri Birliği üyesi Figen Küçüksezer, – Makine Mühendisleri Odası, Türk Tesisat Mühendisleri ve Mahalle Yaşam Dayanışma Derneği-Mayader üyesi Mehmet Remzi Çelik. Konuklarımız aynı zamanda Validebağ Savunması katılımcısı ve Koşuyolu Mahallesi Muhtarlığı azası.
Apr 18, 202246:15
276 - Şehir Hepimizin : Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet rolleri nasıl şekilleniyor?

276 - Şehir Hepimizin : Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet rolleri nasıl şekilleniyor?

Bu hafta, konuklarımız Prof. Dr. Itır Erhart ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırladığı “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri” başlıklı raporu ele aldık. Rapor, Türkiye’de yaratıcı sektörlerin nasıl daha eşit, adil ve kapsayıcı hale gelebileceğini ele alıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart tarafından kaleme alınan rapor kamu kurumları, sendikalar ve meslek örgütleri, sanat okulları, yapım şirketleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok paydaşın sorunların çözümüne katkı vermesi için somut öneriler de sunuyor. Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan bu araştırmada, dünyanın en büyük metropolleri arasında sayılan İstanbul’un her köşesine yayılmış olan çok dinamik, çok değişkenli ve çok paydaşlı kültür-sanat evreninin temsili bir fotoğrafını en etkin şekilde çekmek amaçlandı. Araştırma, İstanbul’daki kültür-sanat sektörü içinde, en çok istihdam sağlanan üç disiplin olan tiyatro, sinema ve müzik ekseninde hazırlandı.
Apr 11, 202236:54
275 - Şehir Hepimizin : Dostlarının gözünden Aydın Engin

275 - Şehir Hepimizin : Dostlarının gözünden Aydın Engin

Gürhan Ertür ile Şehir Hepimizin’de bu hafta, 24 Mart günü hayatını kaybeden gazeteci Aydın Engin’in tiyatroculuğunu Atilla Cansever, gazeteciliğini İpek Çalışlar ve anılarını Gençay Gürsoy anlatıyor.
Apr 04, 202250:41
274 - Şehir Hepimizin : Afetlerde gönüllü sağlık hizmetleri

274 - Şehir Hepimizin : Afetlerde gönüllü sağlık hizmetleri

Şehir Hepimizin‘de bu hafta Gürhan Ertür, Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) Yönetim Kurulu Üyesi ve hâlâ sağlık yönetimi konusunda akademik çalışmalarına devam eden Seyfullah Orhan ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Şasa ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) ve UMKE-DER’in kuruluşu ve çalışmaları üzerine konuştu. UMKE her türlü afet durumunda yurtiçi ve yurtdışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı bir kuruluş.
Mar 29, 202248:22
273 - Şehir Hepimizin : Suat Derviş ve “Çöken İstanbul”

273 - Şehir Hepimizin : Suat Derviş ve “Çöken İstanbul”

Şehir Hepimizin’de bu hafta Serdar Soydan ile yazar Suat Derviş’in doğduğu, yaşadığı, yazdığı ve röportajlarını yaptığı İstanbul’u konuşuyoruz. Serdar Soydan 1980, İstanbul doğumlu. Sinema-TV ve ardından Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Editörlük, senaryo yazarlığı yaptı, yapıyor. Gazete ve dergi koleksiyonlarını tarayarak pek çok konuda belli bir birikime sahip oldu. Nahid Sırrı Örik, Suat Derviş, Peyami Safa, Bilge Karasu ve Mahmut Yesari başta olmak üzere pek çok yazarın külliyatına önemli katkılar sundu. Araştırma yazıları K24, Kitap-lık, Sanat Kritik gibi mecralarda yayımlanıyor.
Mar 21, 202233:29
272 - Şehir Hepimizin : Akyaka’da afetin güçlendirdiği yerel dayanışma

272 - Şehir Hepimizin : Akyaka’da afetin güçlendirdiği yerel dayanışma

Şehir Hepimizin‘de bu hafta Gürhan Ertür konuğu Buğra Çelik ile Marmaris Akyaka Afet Gönüllüleri’nin Muğla bölgesinde gerçekleşen yangınlara müdahale çalışmalarıyla ilgili rapor ve yangından sonra bugüne kadar yürütülen çalışmalar üzerine konuştu.
Mar 14, 202246:60
271 - Şehir Hepimizin : Kutuplaşmayı nasıl anlarız ve azaltırız?

271 - Şehir Hepimizin : Kutuplaşmayı nasıl anlarız ve azaltırız?

Gürhan Ertür konuğu Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci ile kutuplaşmanın nerelerde görülebileceği, toplumdaki etkileri ve önüne geçmenin yolları üzerine konuştu.
Mar 07, 202250:12
270 - Şehir Hepimizin : Siyasi partilerin kadın politikaları, kadın cinayetleri, 8 Mart

270 - Şehir Hepimizin : Siyasi partilerin kadın politikaları, kadın cinayetleri, 8 Mart

Şehir Hepimizin’in bu haftaki konuğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı ve 2021 Uluslararası Cesur Kadın Ödülü sahibi Canan Güllü. Aralık ayında TKDF Feminist Akademi’nin açılışı yapıldı. Amaç, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte verilerle Türkiye’de kadının durumunu ortaya koymak. Bu yayında, yaklaşan seçimlerde siyasi partilerin kadın politikaları, kadın cinayetleri konuşuldu ve 8 Mart mesajı ele alındı.
Feb 28, 202239:38
269 - Şehir Hepimizin : Tanpınar’ın İstanbul’u

269 - Şehir Hepimizin : Tanpınar’ın İstanbul’u

Şehir Hepimizin’de Seval Şahin konuğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Samsakçı ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazıları, romanları, hikayeleri ve şiirlerindeki İstanbul’u konuştu. Kosova ve Kuzey Makedonya’da da kısa süreli görevler alan Samsakçı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Politik Edebiyat ve Mezar taşı Kitabeleriyle yakından ilgileniyor.
Feb 21, 202227:54
268 - Şehir Hepimizin : Afette gönüllülük ve eğitim

268 - Şehir Hepimizin : Afette gönüllülük ve eğitim

Şehir Hepimizin‘de bu hafta Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, derneğin kuruluşu, verilen eğitimler, afete müdahale kapsamındaki çalışmalar, derneğin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içindeki yeri, akreditasyon konusu, afetlere müdahale çalışmalarında görülen aksaklıklar ve afet gönüllülerinin dikkat etmeleri gerekenler hakkında Gürhan Ertür‘ün sorularını cevapladı.
Feb 14, 202246:37
267 - Şehir Hepimizin : Haydarpaşa kitabı, mirası ve kent hakkı mücadelesi

267 - Şehir Hepimizin : Haydarpaşa kitabı, mirası ve kent hakkı mücadelesi

“Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekan, Mücadele”, Kasım 2021’de Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, Haydarpaşa Garı’nın mirasını ve korunması için yürütülen uzun soluklu mücadeleyi farklı veçhelerinden araştıran makaleleri ve tanıklıkları aktaran söyleşileri bir araya getiriyor. Şehir Hepimizin’de bu hafta konuklarımız kitabın editörü sosyolog ve doktor adayı Ayça Yüksel, kitaba katkı sunanlardan koruma uzmanı Dr. Gül Köksal ve Haydarpaşa Garı’nda uzun yıllar başrepartitör olarak çalışmış Tugay Kartal. Garın mirasını, mevcut durumu ve Haydarpaşa Dayanışması’nın 17 yıllık mücadelesini konuştuk.
Feb 07, 202240:11
266 - Şehir Hepimizin : “Türkiye 100 kişi olsaydı” araştırması hayat tarzlarının değişimine dair ne söylüyor?

266 - Şehir Hepimizin : “Türkiye 100 kişi olsaydı” araştırması hayat tarzlarının değişimine dair ne söylüyor?

Şehir Hepimizin‘de bu hafta araştırma şirketi Konda’nın içerik üreticisi ve analisti Aydın Erdem, hazırladığı “Türkiye 100 kişi olsaydı” raporu üzerinden, raporun arka planı, hayat tarzlarının değişim süreci, şehrin bu değişimdeki rolü, en keskin değişimlerden olan bilgiye erişim yollarının demokrasiye etkisi üzerine Itır Akdoğan‘ın sorularını yanıtladı.
Jan 31, 202241:52
265 - Şehir Hepimizin : Öteki Hikayeler sergisi ve göçmen karşıtlığıyla mücadelede sanatın rolü

265 - Şehir Hepimizin : Öteki Hikayeler sergisi ve göçmen karşıtlığıyla mücadelede sanatın rolü

Programda bu hafta “Öteki Hikayeler Sergisi ve Göçmen Karşıtlığıyla Mücadelede Sanatın Rolü”ne odaklanıyoruz. Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, konukları İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Gülay Uğur Göksel ve Prof. Dr. Itır Erhart ile göçmen karşıtlığı ve ötekileştirme ile mücadelede sanatın rolünü ele alıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralİstanbul Enerji Müzesi’nde 7 Şubat’a kadar açık olan Öteki Hikayeler sergisi aracılığıyla, giderek artan göçmen karşıtlığı ile mücadelede sanatın farklı biçimlerinin gücü ve farklılıklarla beraber yaşamaya olan olumlu etkisi tartışılıyor.
Jan 24, 202241:15
264 -Şehir Hepimizin : Kent sakinleri kent yaşamına nasıl yaratıcı biçimde katılabilir?

264 -Şehir Hepimizin : Kent sakinleri kent yaşamına nasıl yaratıcı biçimde katılabilir?

Yaratıcı düşünce nedir, öğrenilebilen bir süreç midir, bireyler kadar kurumlar da yaratıcı olabilir mi, kentler nasıl yaratıcı olabilir, sivil toplum sürece nasıl katılabilir? Şehir Hepimizin‘de bu hafta Prof. Dr. Hacer Ansal, Itır Akdoğan‘ın sorularını yanıtladı.
Jan 17, 202231:24
263 - Şehir Hepimizin : Tülin Hadi ile yerel demokraside İstanbul Kent Konseyi

263 - Şehir Hepimizin : Tülin Hadi ile yerel demokraside İstanbul Kent Konseyi

Şehir Hepimizin ekibi bu hafta, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile konseyin kurulduğu Ekim 2019’dan bu yana demokratik kent yönetişimi için neler yaptıklarını, kent konseyinin ne olup ne olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kent konseyleri ile ilişkilerini, geliştirdikleri katılım araçlarını, karşılaştıkları kısıtları ve gelecek planlarını konuştu.
Jan 10, 202228:19
262 - Şehir Hepimizin : Betül Tanbay, Ayşe Gürel ve Ünal Zenginobuz ile “Boğaziçi hepimizin”

262 - Şehir Hepimizin : Betül Tanbay, Ayşe Gürel ve Ünal Zenginobuz ile “Boğaziçi hepimizin”

2021 yılının ilk günü, Türkiye, en iyi üniversitelerinden birine yapılan gece yarısı ataması ile uyandı. Tam bir yıl önceki pazartesi, Boğaziçi Üniversitesi’nin senatosu başta olmak üzere tüm kurulları, hocaları, mezunları ve öğrencileri hep bir ağızdan “kabul etmiyoruz” ve elli yıllık kamu üniversitesinin ilkelerinden “vazgeçmiyoruz” dediler. Şehir Hepimizin programında üniversitenin üç fakültesinde on yıllardır çalışan üç akademisyeni, Betül Tanbay, Ayşe Gürel ve Ünal Zenginobuz‘u ağırladık.
Jan 03, 202245:59
261 - Şehir Hepimizin : Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu ile erken cumhuriyet döneminde sağlık politikaları ve verem

261 - Şehir Hepimizin : Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu ile erken cumhuriyet döneminde sağlık politikaları ve verem

Şehir Hepimizin‘de bu hafta Seval Şahin‘in konuğu Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu ile erken cumhuriyet döneminde sağlık politikaları ve verem üzerine konuştuk.
Dec 27, 202134:42
260 - Şehir Hepimizin : Erişilebilir Her Şey ekibiyle erişilebilirlik ve kent hakkı üzerine söyleşi

260 - Şehir Hepimizin : Erişilebilir Her Şey ekibiyle erişilebilirlik ve kent hakkı üzerine söyleşi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılındaki araştırmasına göre Türkiye’de 4 milyon 883 bin engelli vatandaş yaşıyor. Ancak Türkiye’de bulunan sosyal yaşam alanlarının yüzde 66,9’u erişilebilir değil. Bir ürünün, içeriğin, servisin veya hizmetin herkes tarafından anlaşılabilir, ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade eden erişilebilirlik kavramını kent hakkı ile birlikte nasıl değerlendirmeliyiz? Erişilebilir bir kent nasıl mümkün? Şehir Hepimizin’de bu hafta, iletişimsel, fiziksel ve içeriksel erişilebilirlik üzerine çalışan bir sosyal girişim olan “Erişilebilir Her Şey” ekibinden Eser Epözdemir, Hale Yıldız, Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar, erişilebilirlik ve kent hakkı üzerine Yağmur Yıldırım‘ın sorularını yanıtladı.
Dec 22, 202143:40
259 - Şehir Hepimizin : “Marmara Depremi’nin zamanı geldi” – Prof. Dr. Okan Tüysüz ile söyleşi

259 - Şehir Hepimizin : “Marmara Depremi’nin zamanı geldi” – Prof. Dr. Okan Tüysüz ile söyleşi

Şehir Hepimizin’de bu hafta Gürhan Ertür, konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü emekli öğretim üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 2021 yılı içinde yayınlanan diri faylar üzerine oturan 22 ile ilişkin raporlar üzerine konuştu. Bu raporlara göre Türkiye’de 22 il ve 110 ilçe diri faylar üzerinde. Özellikle Kuzey Anadolu Fayı’nın iki kesimi olan Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu ilçesindeki fayların deprem tekrarlama aralığı dolmuş durumda.
Dec 14, 202147:57
258 - Şehir Hepimizin : Mütarekenin ilk yıllarında İstanbul’da direniş ve sol – Dr. Erol Ülker ile söyleşi

258 - Şehir Hepimizin : Mütarekenin ilk yıllarında İstanbul’da direniş ve sol – Dr. Erol Ülker ile söyleşi

Şehir Hepimizin‘in bu haftaki bölümünde Prof. Dr. Seval Şahin, konuğu Işık Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Ülker ile mütareke döneminde İstanbul’daki sol direniş örgütleri üzerine konuştu. Ülker’in başlıca akademik ilgi alanları arasında Osmanlı-Türkiye siyasal ve sosyal tarihi, milliyetçilik, sosyal hareketler, sosyalist ve komünist akımlar ve emek tarihi yer alıyor.
Dec 06, 202139:44
257 - Şehir Hepimizin : Semra Cerit Mazlum ve Ümit Şahin ile COP26 ve şehirlerin iklim mücadelesindeki rolü

257 - Şehir Hepimizin : Semra Cerit Mazlum ve Ümit Şahin ile COP26 ve şehirlerin iklim mücadelesindeki rolü

“Şehir Hepimizin”de bu hafta, küresel iklim değişikliği politikaları ve Kyoto Protokolü üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikaları Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Yeşil Gazete yazarı Dr. Ümit Şahin ile İskoçya’da yapılan COP26 toplantısının genel değerlendirmesini yaptık ve şehirlerin iklim mücadelesindeki rolünü konuştuk.
Nov 29, 202141:10
256 - Şehir Hepimizin : Sürdürülebilir kent için veriye erişim

256 - Şehir Hepimizin : Sürdürülebilir kent için veriye erişim

“Şehir Hepimizin” programının 256. bölümünde, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle yayımladığı “Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme” raporunun yazarları ile İstanbul, New York ve Münih kentlerinin afet ve bina verileri üzerinden veriye erişim, açık veri, veri paylaşımı, katılımcı veri toplama ve bunların yerel demokrasiye etkisini konuşuyoruz.
Nov 22, 202132:27
255 - Şehir Hepimizin : 2021 çevre koruma ve iklim değişikliğine ayrılan bütçenin yetersizliği

255 - Şehir Hepimizin : 2021 çevre koruma ve iklim değişikliğine ayrılan bütçenin yetersizliği

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP) 2021 İzleme Raporu, 10 sivil kuruluş ve girişimden 16 kişinin ortak ürünü olarak kaleme alındı. Gürhan Ertür konukları raporu hazırlayan isimlerden Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve iklim aktivistleri, Yeşil Düşünce Derneği üyesi Gökçen Bayram, Bodrum Kent Konseyi’nden grafik tasarımcı Yasemin Sayıbaş Akyüz ile İzleme Raporu’nun detaylarını konuştu. Raporda, sekiz merkezi yönetim kurumu ve 14 büyükşehir belediyesi ve bağlı kurumlarının çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili 2021 bütçeleri izlendi ve 2018-2020 döneminin bütçeleri ile karşılaştırıldı.
Nov 15, 202146:10
254 - Şehir Hepimizin – Beş dakikada teşhis: Son dönem sağlık politikası – Selçuk Erez ile söyleşi

254 - Şehir Hepimizin – Beş dakikada teşhis: Son dönem sağlık politikası – Selçuk Erez ile söyleşi

“Şehir Hepimizin” programının 254. bölümünde, tıbbi nitelikte 104 yayını ve dört kitabı, ayrıca 17 roman, öykü, oyun ve sanat tarihi konularında kitapları bulunan Prof. Dr. Selçuk Erez ile Türkiye’de son dönemde uygulanan sağlık politikalarını konuşacağız. “Muayene Süresi Beş Dakika” uygulaması, doktor sayısının azlığının nedenleri, yurtdışına giden doktorlar, yurtdışından getirilen yabancı doktorlar, salgın dönemi politikaları, aile hekimlerinin durumu, şehir hastaneleri, bulunamayan ilaçlar…
Nov 08, 202142:49
253 - Şehir Hepimizin : İzmir Depremi’nin birinci yıldönümü – Eylem Ulutaş Ayatar ve Muzaffer Tunçağ ile söyleşi

253 - Şehir Hepimizin : İzmir Depremi’nin birinci yıldönümü – Eylem Ulutaş Ayatar ve Muzaffer Tunçağ ile söyleşi

Şehir Hepimizin’de bu hafta İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve sırasıyla İMO İzmir Şubesi Başkanlığı, İMO Genel Başkanlığı, İzmir Konak Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Muzaffer Tunçağ ile 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan ve 117 yurttaşımızın ölümüne, Bayraklı ilçesinde çok sayıda binanın yıkılmasına yol açan İzmir Depremi’nin birinci yıldönümü nedeniyle, deprem sonrasında yürütülen çalışmaları ele aldık. Deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi kuruluşları hasar tespit çalışmalarına dahil etmedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İMO İzmir Şubesi tarafından yürütülen Envanter ve Önceliklendirme Çalışması, deprem sonrası İBB ve İMO tarafından yürütülen çalışmalara katılan ve katılmayan İzmir üniversiteleri, 1996-1999 yılları arasında yürütülen ve raporlanan İzmir Deprem Senaryosu çalışması, İzmir’de başlayan emsal artışı tartışmaları, İMO İzmir Şubesi tarafından 26-27 Ekim 2021 günlerinde düzenlenen İzmir Deprem Sempozyumu konuları üzerinde durduk.
Nov 01, 202147:48
252 - Şehir Hepimizin : Özgür Arun ile yaşlı hakları ve yaş ayrımcılığı

252 - Şehir Hepimizin : Özgür Arun ile yaşlı hakları ve yaş ayrımcılığı

Şehir Hepimizin programında bu hafta, yaşlı hakları ve yaş ayrımcılığı konuları ele alındı. Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, konuğu Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun ile yaşlılara yönelik algıları ve yaş ayrımcılığını tüm boyutlarıyla konuştu.
Oct 25, 202145:05
251 - Şehir Hepimizin : Orman yangınlarının analizi – Cemal Kozacı ile söyleşi

251 - Şehir Hepimizin : Orman yangınlarının analizi – Cemal Kozacı ile söyleşi

Uzun süredir çeşitli üniversiteler ve özel sektörde çalışmalar yürüten, yangın güvenliği, acil durum, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Cemal Kozacı’ya, bu yıl yaşanan orman yangınlarına ilişkin sorunları ve çözümlerini sorduk.
Oct 18, 202145:16
250 - Şehir Hepimizin : UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ile kültür ve sürdürülebilirlik

250 - Şehir Hepimizin : UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ile kültür ve sürdürülebilirlik

“Şehir Hepimizin” programının 250. bölümünde, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz ile kültür ve sürdürülebilirliği konuştuk. İki yılda bir yapılan UCLG Kültür Zirvesi, bu yıl  9-11 Eylül tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. UCLG, kültürün, sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü bileşeni olarak diğer üç bileşenin (sosyal gelişme, çevre ve ekonomi) kesişme noktası olduğunu ileri sürüyor ve yerel yönetimler açısından yönetim süreci içinde yer bulmasının önemini vurguluyor.
Oct 11, 202128:29
249 - Şehir Hepimizin : “Geleceğin Tarihleri” – Savaş Kılıç ile söyleşi

249 - Şehir Hepimizin : “Geleceğin Tarihleri” – Savaş Kılıç ile söyleşi

“Şehir Hepimizin” programının 249. bölümünde, yazar, çevirmen ve editör Savaş Kılıç ile Lizzie O’Shea’nin “Geleceğin Tarihleri” kitabından yola çıkarak dijital teknolojinin gelişimi ve yaşadığımız salgın sonrası sokakların yerini alan ağlarla, hayatımıza giren teknolojik kapitalizmi, soyut kimlik, demokrasi, gözetim ve özgürlük meselelerini konuştuk.
Oct 04, 202140:50
248 - Şehir Hepimizin : Doğan Kuban’ın evrenleri – Gülsün Tanyeli ve Yıldız Salman ile söyleşi

248 - Şehir Hepimizin : Doğan Kuban’ın evrenleri – Gülsün Tanyeli ve Yıldız Salman ile söyleşi

Mimarlık tarihçisi ve restorasyon uzmanı, “hocaların hocası” Doğan Kuban 22 Eylül 2021’de, 95 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisinin doktora öğrencileri ve çalışma arkadaşları olan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Gülsün Tanyeli ve Yıldız Salman bu programda konuklarımız. Doğan Kuban’ın farklı evrenlerine birlikte bir yolculuk yapıyoruz.
Sep 27, 202136:02
247 - Şehir Hepimizin : Serkan Taycan ile “Kente Doğru”

247 - Şehir Hepimizin : Serkan Taycan ile “Kente Doğru”

Programda konuğumuz görsel sanatçı Serkan Taycan ile kişisel sergisi “Kente Doğru”yu ve 14 yıllık süreçte gerçekleştirdiği işlerini konuştuk. Pratiğinde kenti ve kentliliği merkeze alan Taycan, kentin güncel dinamiklerini merkez, çeper, kamusal alan, aidiyet, kimlik, sınırlar gibi kavramlar ekseninde anlamayı gözetiyor. Fotoğraf serilerinden “Habitat”ta taşrayı incelerken, “Kabuk”ta İstanbul’un çeperlerine bakıyor, “Agora”da İstanbul’un meydanlarını konu ediyor. İki Deniz Arası yürüyüş rotasında ise Kanal İstanbul rotasını bedensel ve kolektif bir biçimde deneyimliyor.
Sep 20, 202140:16
246 - Şehir Hepimizin – Baran Alp Uncu ile “İklim için kentler”

246 - Şehir Hepimizin – Baran Alp Uncu ile “İklim için kentler”

“Şehir Hepimizin” programının 246. bölümünde İklim İçin Biz Varız deklarasyonunu imzalayan 24 belediyenin iklim krizine karşı planladığı eylemlerinin izlenip değerlendirildiği “İklim İçin Kentler İzleme Değerlendirme” raporunun yazarı Dr. Baran Alp Uncu ile deklarasyon, iklim krizi, belediyelerin yaptıkları, yerel ötesi işbirlikleri, katılım ve “adil iyileşme” konularında konuştuk. https://iklimicinkentler.org/ https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20201220-23125968.pdf https://istanbulkentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/iKK-iKcG-Sicak-Dalgalari-Konusunda-Gorus-ve-oneriler-BiLGi-NOTU-30.06.2020-v2.pdf
Sep 13, 202135:27
245 - Şehir Hepimizin: Caner Zanbak ile enerji ve madencilik sektöründe su yönetimi

245 - Şehir Hepimizin: Caner Zanbak ile enerji ve madencilik sektöründe su yönetimi

“Şehir Hepimizin” programının 245. bölümünde Türkiye Madenciler Derneği Çevre Birimi Koordinatörü ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, deneyimli maden mühendisi Caner Zanbak ile enerji ve madencilik sektöründe su yönetimini konuştuk.
Sep 06, 202135:54
244 - Şehir Hepimizin : Dr. Ali Ercan Özgür ve Dr. Elvan Cantekin ile afette gönüllülük ve yönetişim

244 - Şehir Hepimizin : Dr. Ali Ercan Özgür ve Dr. Elvan Cantekin ile afette gönüllülük ve yönetişim

“Şehir Hepimizin” programının 244. bölümünde, Türkiye’de kurulmuş ve resmi olarak tüm illerde ihtiyaç sahiplerinin ve destekçilerin bir platformda toplanmasını ve eşleşmesini sağlamaya çalışan www.ihtiyacharitasi.org’un kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür ve Dr. Elvan Cantekin ile afetlerde gönüllülük ve yönetişim üzerine konuştuk, afetlerde sivil toplumun katkısı, gönüllülerin merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle ilişkisi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini de tartıştık.
Aug 30, 202153:12
243 - Şehir Hepimizin : Gil Penalosa ile 8-80 kentler

243 - Şehir Hepimizin : Gil Penalosa ile 8-80 kentler

Şehirlerimiz bugünkü halleriyle, 30 yaşında ve gücü kuvveti yerinde olanlar için tasarlanmış. Kanada merkezli “8-80 Kentler” projesi, şehirlerin 8 yaş ve altı çocuklarımızın ve 80 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmasını hedefliyor. Bu kesimlerin ihtiyacını karşılayan kent, her yaştan insan için keyifli, sağlıklı olacaktır. Sonuçta istediğimiz, kentlerin tüm yaşayanları için adil ve sürdürülebilir yerler olması. Bu haftaki konuğumuz Gil Penalosa, kâr amacı gütmeyen Kanada kuruluşu 8 80 Cities’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda şehir parkları, açık alan ve rekreasyon sektörünün uluslararası temsil organı olan World Urban Parks’ın yönetim kurulu başkanı. Kariyeri boyunca Gil, şehir parklarını iyileştirmenin güçlü bir savunucusu oldu. Dünyanın 300’den fazla farklı şehrinde çalıştı. Ayrıca Vision Zero Network, Children & Nature Network ve America Walks’ta kıdemli danışman olarak görev yapıyor.
Aug 23, 202128:31
242 - Şehir Hepimizin : “Afet riski her yerde” – Hüseyin Öztel, Aziz Şasa ve Elvan Cantekin ile söyleşi

242 - Şehir Hepimizin : “Afet riski her yerde” – Hüseyin Öztel, Aziz Şasa ve Elvan Cantekin ile söyleşi

“Şehir Hepimizin” programının 242. bölümünde meteoroloji mühendisi, HaberTürk TV meteoroloji editörü Hüseyin Öztel, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti-TRAC BaşkanıAziz Şasa ve Dr. Elvan Cantekin ile son haftalarda yaşadığımız yangınları, selleri konuştuk. “Hangi yanlışların bedelini ödüyoruz”, “Riskler belli neden azaltamıyoruz”, “Afet öncesi ve afete müdahalede koordinasyon sağlanabiliyor mu” sorularına cevap aradık.
Aug 16, 202147:57
241 - Şehir Hepimizin : Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile Türkiye’nin orman yangınları bütçesi

241 - Şehir Hepimizin : Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile Türkiye’nin orman yangınları bütçesi

İktisatçı ve Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP-kahip.org) Sözcüsü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesini, faaliyet raporlarındaki bilgileri, gelir kaynaklarını, orman yangınları için ayırdığı bütçeyi konuştuk.
Aug 09, 202149:50
240 - Şehir Hepimizin : Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile iklim ve insan etkisinde orman yangınları

240 - Şehir Hepimizin : Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile iklim ve insan etkisinde orman yangınları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile son dönemdeki orman yangınlarını tartıştık. Yangınlardaki artış ve eşzamanlılığı, iklim ve insan etkisini dünyadaki güncel durum ışığında masaya yatırarak, orman yangınlarının önlenmesi içi alınması gereken tedbirleri ve etkin rehabilitasyon için atılması gereken adımları ele aldık.
Aug 02, 202151:18
239 - Şehir Hepimizin: Çoğulcu yaşam ve mültecilerin kırılgan hayatları – Prof. Dr. Feyzi Baban ile söyleşi

239 - Şehir Hepimizin: Çoğulcu yaşam ve mültecilerin kırılgan hayatları – Prof. Dr. Feyzi Baban ile söyleşi

Kanada Trent Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzi Baban ile göçmenler üzerine 2015 yılında başlattıkları iki araştırma projesini konuştuk. İlk proje, çeşitli Avrupa ülkelerindeki vatandaş topluluklarının neden, nasıl ve hangi koşullar altında kültürel farklılıklara diğerlerinden daha açık olduğunu araştırıyor. İkinci proje, Suriyeli mültecilere yapılan insani yardımları ve Suriyeli mültecilerin Türkiye’de karşı karşıya kaldıkları yasal, siyasi ve ekonomik güvencesiz koşullardan kaynaklanan hak taleplerini inceliyor.
Jul 26, 202144:46
238 - Şehir Hepimizin – Duygu Arığ ve Şenay Yılmaz ile “Mor Haritam”: Ankara’da toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları

238 - Şehir Hepimizin – Duygu Arığ ve Şenay Yılmaz ile “Mor Haritam”: Ankara’da toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları

“Şehir Hepimizin”de bu hafta Itır Akdoğan’ın konukları, Birleşmiş Milletler ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) Türkiye Proje Koordinatörü Duygu Arığ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz. Programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, UN Women ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) işbirliği ve İsveç Kalkınma Ajansı SIDA’nın desteğiyle geliştirdiği Mor Haritam üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kent yönetimi, veriye dayalı politika, dünyada ve Ankara’da bu konudaki süreçleri konuşacağız.
Jul 19, 202135:28
237 - Şehir Hepimizin : İklim değişikliği bağlamında endüstriyel su yönetimi – Eren Atak ile söyleşi

237 - Şehir Hepimizin : İklim değişikliği bağlamında endüstriyel su yönetimi – Eren Atak ile söyleşi

Şehir Hepimizin‘de bu hafta, WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü Eren Atak ile iklim değişikliği bağlamında endüstriyel su yönetiminin sorunlarını ve bu sorunlara çözüm önerilerini konuştuk. Önceleri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı vb. çeşitli kurumlarda çalışan Atak, su kaynakları yönetimi ve sulak alanların korunması konuları üzerine çalışıyor.
Jul 12, 202132:13
236 - Şehir Hepimizin : Levent Artüz ve Murad Özbaşaran ile Marmara Denizi mi çökertme havuzu mu? – II

236 - Şehir Hepimizin : Levent Artüz ve Murad Özbaşaran ile Marmara Denizi mi çökertme havuzu mu? – II

Şehir Hepimizin programının 236. bölümünde, Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi’nin (MAREM, www.marem.org) yöneticisi, hidrobiyolog Levent Artüz ve çevre mühendisi Murad Özbaşaran ile geçen hafta (28 Haziran) gerçekleştirdiğimiz programın ikinci bölümü yer alıyor.
Jul 05, 202144:08
235 - Şehir Hepimizin: Levent Artüz ve Murad Özbaşaran ile Marmara Denizi mi çökertme havuzu mu? – I

235 - Şehir Hepimizin: Levent Artüz ve Murad Özbaşaran ile Marmara Denizi mi çökertme havuzu mu? – I

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi’nin (MAREM) yöneticisi, hidrobiyolog Levent Artüz ve çevre mühendisi Murad Özbaşaran ile Marmara Denizi üzerine konuştuğumuz program iki bölüm halinde yayınlanacak. Programın ikinci bölümü, 5 Temmuz Pazartesi günü izlenebilecek.
Jun 28, 202147:55
234 - Şehir Hepimizin : Jan Gehl ile “İnsan İçin Kentler”

234 - Şehir Hepimizin : Jan Gehl ile “İnsan İçin Kentler”

Şehir Hepimizin programının 234. bölümüne bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Danimarka Başkonsolosluğu’nun katılımıyla hazırlanan başka bir çevrimiçi etkinliğe de katılacak olan Danimarkalı Profesör Jan Gehl konuk oldu. Aynı zamanda kentsel tasarım danışmanlığı da yapan Gehl, kendi kenti Kopenhag’dan başlayarak birçok şehri “Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri” listesine taşımış bir mimar. Çok sayıda dile çevrilen “Cities for People” kitabı, 2021 yılında “İnsan İçin Kentler” adı altında Türkçe olarak yayınlandı ve bu haftaki programın da ana konusunu oluşturuyor.
Jun 21, 202128:33
233 - Şehir Hepimizin : Gözde Durmuş ve Dr. Bülent İlik ile çocuk işçiliği

233 - Şehir Hepimizin : Gözde Durmuş ve Dr. Bülent İlik ile çocuk işçiliği

Şehir Hepimizin programı bu hafta “çocuk işçiliği”ne odaklanıyor. 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde ILO ve UNICEF’in ortak yayınladığı raporda 79 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere dünyada çocuk işçi sayısı 160 milyon olarak açıklandı. Programda Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, konukları İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) Koordinatörü Gözde Durmuş ve Hayata Destek Derneği’nden program uzmanı ve akademisyen Dr. Bülent İlik ile çocuk işçiliğini tüm boyutları ile ele alarak, sahadaki durumu ve çocuk işçiliği ile mücadeleye dair yapılabilecekleri tartışıyorlar
Jun 14, 202146:08
232 - Şehir Hepimizin: Cem Seymen ile “özgürlüğün tohumu”

232 - Şehir Hepimizin: Cem Seymen ile “özgürlüğün tohumu”

Atatohumun güçlenmesi kenti nasıl güçlendirir? Itır Akdoğan, Atatohum Hareketi’ni başlatan gazeteci Cem Seymen ile hareketin çıkışı, özgürlükle, kentle ve kentli kavramlarla bağlantısı, yerel yönetimlerin tarım politikaları ve yurttaşların harekete nasıl destek olabilecekleri üzerine konuştu.
Jun 07, 202134:36
231 - Şehir Hepimizin: İklim değişikliği bağlamında tarımsal su politikaları – Dr. İrem Daloğlu ile söyleşi

231 - Şehir Hepimizin: İklim değişikliği bağlamında tarımsal su politikaları – Dr. İrem Daloğlu ile söyleşi

“Şehir Hepimizin” programının 231. bölümünde, doktora programını Kaynak Ekolojisi ve Yönetimi alanında Michigan Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. İrem Daloğlu ile iklim değişikliği bağlamında tarımsal su yönetiminin sorunlarını ve nedenlerini ele alarak bu konuda yapılması gerekenleri konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışan konuğumuzun sosyal ekolojik sistemlerin modellenmesi, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve iklim kırılganlığı gibi konularda bilimsel yayınları bulunmaktadır.
May 31, 202139:13
230 - Şehir Hepimizin: Sırrı Emrah Üçer ile “Şebeke Hepimizin – İstanbul Telefon Şirketi’nin öyküsü (1909-1936)”

230 - Şehir Hepimizin: Sırrı Emrah Üçer ile “Şebeke Hepimizin – İstanbul Telefon Şirketi’nin öyküsü (1909-1936)”

Piyasa ve devlet tarafından kuşatılmış olan su, enerji, ulaşım ve haberleşme şebekeleri üzerinde yurttaşların hak iddiasının köklerini daha iyi anlamak için şebekeler tarihini incelemek güncel bir ihtiyaç. İstanbul şehri, şebekeler tarihi açısından zengin malzemeler sunuyor. Programda konuğumuz, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalı’ndan Sırrı Emrah Üçer ile İstanbul Telefon Şirketi’nin imtiyazı aldığı 1909 senesiyle kamulaştırıldığı 1936 senesi arasına odaklanıyoruz. Bu vesileyle piyasa aktörlerinin ve devletin erken dönem haberleşme politikalarını nasıl biçimlendirdiğini ve yurttaşların hak iddiasının telefon şebekesi üzerinde nasıl ortaya çıktığını tartışıyoruz.
May 24, 202141:59
229 - Şehir Hepimizin : Gençlerin Şehri | Ada Bayraktar & Delfin Duran & Şana Demir

229 - Şehir Hepimizin : Gençlerin Şehri | Ada Bayraktar & Delfin Duran & Şana Demir

Kentin öne çıkan konularında gençlerin deneyim ve fikirleri neler? Itır Akdoğan bu bölümde Mersin, Lüleburgaz ve Rize’den konuklarıyla göç, akıllı kent ve iklim krizi gibi konularda gençlerin deneyim ve fikirlerini, dünyada ilgilerini çeken kentleri ve kentte karar mekanizmalarına katılımlarını konuşuyor.
May 17, 202130:08
228 - Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile veriler ışığında Kanal İstanbul sorunu (II)

228 - Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile veriler ışığında Kanal İstanbul sorunu (II)

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun gerçekleştirdiği sunumun temel kaynağı yine Şehir Hepimizin programları kapsamında Medyascope‘ta daha önce gerçekleştirdiğimiz dört söyleşide olduğu gibi, Haziran 2020’de Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan “Kanal İstanbul – Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme” kitabıydı. Kendi alanlarında uzman kişilerin yazdığı 20 makalenin yer aldığı bu kitapta, Kanal İstanbul’un şehrimize ve bölgeye olası etkileri çok geniş bir kapsamda ele alındı. Bu programda da, bunların bir kısmını belirli bir bütünlük içinde ve yine büyük ölçüde görsel malzemeleri kullanarak sizlere sunmaya çalıştık. Amacımız projenin İstanbul için yarattığı büyük tehlikenin daha iyi anlaşılabilmesine ve böylece projeye karşı kamuoyunda giderek daha yaygınlaşan karşı çıkma çabalarına katkıda bulunmak.
May 10, 202148:30
227 - Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile veriler ışığında Kanal İstanbul sorunu (I)

227 - Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile veriler ışığında Kanal İstanbul sorunu (I)

Kanal İstanbul, merkezi yönetim tarafından sürekli gündemde tutulan bir konu olarak kamuoyunun ilgisini çekiyor. 3 Mayıs ve 10 Mayıs Pazartesi günleri yapacağımız iki ayrı programda, Kanal İstanbul Projesi’ni tekrar çeşitli açılardan topluca ele alacağız. Bu iki programda Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun sunumlarının temel kaynağı, “Şehir Hepimizin” programları kapsamında Medyascope‘ta daha önce yapılan dört söyleşide olduğu gibi, Haziran 2020’de Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan “Kanal İstanbul – Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme” kitabı olacak. Kendi alanlarında uzman kişilerin yazdığı 20 makalenin yer aldığı bu kitapta, Kanal İstanbul’un şehrimize ve bölgeye olası etkileri çok geniş bir kapsamda ele alındı. Biz bu iki kısımlık programda, bunların ancak bir kısımını belirli bir bütünlük içinde ve bu kez büyük ölçüde görsel malzemeleri kullanarak sizlere sunmaya çalışacağız. Amacımız projenin İstanbul için yarattığı büyük tehlikenin daha iyi anlaşılabilmesine ve böylece projeye karşı kamuoyunda giderek daha yaygınlaşan karşı çıkma çabalarına katkıda bulunmak.
May 03, 202141:58
226 - Şehir Hepimizin : İklim değişikliği ve su yönetiminde yeşil altyapı – Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan ile söyleşi

226 - Şehir Hepimizin : İklim değişikliği ve su yönetiminde yeşil altyapı – Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 226. bölümünde, Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan ile iklim değişikliği bağlamında kentsel su yönetiminde yeşil altyapı çözümlerini konuştuk. Konuğumuz, doktora programını Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 2008 yılında tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Hepcan’ın kentsel ve kırsal ekoloji, mavi-yeşil altyapı, doğa temelli çözümler, ekosistem servisleri ve iklim değişikliğine uyum konularında bilimsel yayınları bulunmaktadır.
Apr 26, 202137:01
225 - Şehir Hepimizin : II. Dünya Savaşı’nda Giresun, Trabzon ve Rize’de gündelik hayat – Dr. Tuğba Eray Biber ile söyleşi

225 - Şehir Hepimizin : II. Dünya Savaşı’nda Giresun, Trabzon ve Rize’de gündelik hayat – Dr. Tuğba Eray Biber ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 225. bölümünde, 2013 yılında “Yunanistan’ın Karadeniz Bölgesi’ndeki Faaliyetleri (1914-1923)” başlıklı teziyle doktor unvanını alan ve halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Tuğba Eray Biber ile II. Dünya Savaşı’nın Karadeniz şehirlerindeki ekonomik ve sosyo-kültürel hayata yansımalarını; savaş ekonomisinin uygulandığı yıllarda, sosyal yardım kuruluşlarının faaliyetleri ve halkevlerinin etkinliğini, savaş için savunma hazırlıkları yapan Karadeniz insanının toplumsal değişime uyum sağlama pratiklerini konuştuk. Konuğumuzun ayrıca Milli Mücadele dönemi, Karadeniz Bölgesi, Batı Trakya ve II. Dünya Savaşı tarihi hakkında yayınları bulunmaktadır.
Apr 19, 202132:19
224 - Şehir Hepimizin : Yanlış bilgi salgını – Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Prof. Dr. Emre Erdoğan ile söyleşi

224 - Şehir Hepimizin : Yanlış bilgi salgını – Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Prof. Dr. Emre Erdoğan ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 224. bölümünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Prof. Dr. Emre Erdoğan ile gerçekleştirdikleri “‘İNFODEMİ’ ile Etkin Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin Araştırılması: Covid-19 Örneği” çalışmasını konuştuk.
Apr 12, 202148:40
223 - Şehir Hepimizin : Diyarbakır Hafızası – Nevin Soyukaya ile söyleşi

223 - Şehir Hepimizin : Diyarbakır Hafızası – Nevin Soyukaya ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 223. bölümünde, Diyarbakır’da uzun yıllar boyunca arkeolog, müze araştırmacısı ve müdürü olarak görev yapan ve yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yıllarca Kültür ve Sanat Müdürlüğü görevini yürüten Nevin Soyukaya ile kentin kültürü, tarihi, mimarisi, adetleri, müzikleriyle şekillenen www.diyarbakirhafizasi.org sitesini konuştuk.
Apr 05, 202135:30
222 - Şehir Hepimizin: Yunus Arıkan ile kentler ve iklim değişikliği

222 - Şehir Hepimizin: Yunus Arıkan ile kentler ve iklim değişikliği

Şehir Hepimizin programının 222. bölümünde, Uluslararası Yerel Girişimler Konseyi (ICLEI) Küresel Diplomasi Direktörü Yunus Arıkan ile iklim değişikliğiyle mücadelede, kentlerin sürdürülebilir çalışmalarını ve sıfır karbon olma girişimlerini konuştuk.
Mar 29, 202135:12
221 - Şehir Hepimizin : II. Abdülhamid döneminde güvenlik politikaları – İlkay Yılmaz ile söyleşi

221 - Şehir Hepimizin : II. Abdülhamid döneminde güvenlik politikaları – İlkay Yılmaz ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 221. bölümünde, Berlin Özgür Üniversitesi’nde çalışmalarını yürütmekte olan İlkay Yılmaz ile II. Abdülhamid döneminde tehlike ve tehdit olarak kabul edilen, potansiyel suçlulara, anarşistlere değinerek güvenlik ve kamu düzeni politikaları üzerine odaklandık. İlkay Yılmaz, doktora tezine dayanan “Serseri, Anarşist ve Fesadın Peşinde – II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Teskereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları” adlı kitabın yazarı. Daha önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yardımcı doçent olan Yılmaz, araştırmalarına Berlin’deki Modern Doğu Araştırmaları Merkezi’nde devam etti. Şu an Berlin Özgür Üniversitesi modern tarih bölümünde kıdemli araştırmacı olarak hem kendi projesini yürütüyor hem de dersler veriyor. Kendisinin güvenlik ve göç kontrolü tarihi üzerine uluslararası makaleleri de bulunuyor.
Mar 22, 202137:10
220 - Şehir Hepimizin : Ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat – Özlem Ece ve Doç. Dr. Hande Paker ile söyleşi

220 - Şehir Hepimizin : Ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat – Özlem Ece ve Doç. Dr. Hande Paker ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 220. bölümünde, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından şubat ayında yayınlanan yeni kültür politikaları çalışmaları raporu ele alınıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve raporun yazarı Doç. Dr. Hande Paker, küresel ekolojik kriz ekseninde sanatın rolünü, kültür ve sanat kurumlarının neler yapabileceğini, iyi örnek ve önerileri birlikte tartıştı.
Mar 15, 202141:22
219 - Şehir Hepimizin : Türkiye’de feminist hareket ve kamusal alan – İrem İnceoğlu ile söyleşi

219 - Şehir Hepimizin : Türkiye’de feminist hareket ve kamusal alan – İrem İnceoğlu ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 219. bölümünde konuğumuz, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi İrem İnceoğlu’ydu. Birlikte Feminist Gece Yürüyüşü’nün ortaya çıktığı bağlamları ve tarihsel seyrini, Türkiye’de feminist örgütlenmenin kamusal alan ile ilişkisini, sosyal medyadaki yeni örgütlenme biçimleri ile fiziksel ve siber kamusal mekânlarda feminist hareketi, bu ortamın getirdiği yeni tartışmaları, soruları ve olasılıkları konuştuk.
Mar 08, 202137:48
218 - Şehir Hepimizin : İklim değişikliği, kuraklık ve su yönetimi – Dr. Akgün İlhan ile söyleşi

218 - Şehir Hepimizin : İklim değişikliği, kuraklık ve su yönetimi – Dr. Akgün İlhan ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 218. bölümünde, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nden su yönetimi uzmanı Dr. Akgün İlhan ile kuraklık, iklim değişikliği ekseninde şehirlerimizin su politikasını konuştuk. Konuğumuz, Şehir Hepimizin bünyesinde su politikaları özelinde hazırlayacağı program serisi öncesi konuya dair kapsayıcı bir giriş yaptı ve bu kapsamda, dönemsel olarak duymaya aşina olduğumuz su krizinin temel nedenlerini, iklim değişikliğine uyumlu su politikalarını ve su yönetiminde paydaşlar arasındaki ilişkileri birlikte ele aldık.
Mar 01, 202137:50
217 - Şehir Hepimizin: Geç Osmanlı döneminde hapishaneler ve mahkûmlar – Ufuk Adak ile söyleşi

217 - Şehir Hepimizin: Geç Osmanlı döneminde hapishaneler ve mahkûmlar – Ufuk Adak ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 217. bölümünde, araştırma alanları arasında son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda güvenlik, suç, ceza, hapishaneler ve şehir tarihi de bulunan akademisyen Ufuk Adak ile 19. yüzyıldaki Osmanlı hapishanelerini, ceza hukuku, hapishane mimarisi ve hapishanedeki gündelik hayat pratikleri üzerinden ele aldık. Mahbesten hapishaneye geçiş nasıl gerçekleşti, Osmanlı ceza hukukunun dönüşümü hapishanelerin kuruluşunu ne ölçüde etkiledi, duvarların arkasında mahkûmların hayatı nasıldı gibi soruların izini sürmeye çalıştık.
Feb 22, 202133:40
216 - Şehir Hepimizin : Salgında emeği görünür kılmak – Aslı Odman ile söyleşi

216 - Şehir Hepimizin : Salgında emeği görünür kılmak – Aslı Odman ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 216. bölümünde, sosyal bilimci ve öğretim üyesi konuğumuz Aslı Odman, “İşçi sağlığı yoksa, halk sağlığı da yok” diye konuştu. Odman, emek alanındaki salgın politikalarının, salgın öncesi sosyal politikaların bir uzantısı olduğunu belirtti. İşyerlerinin koronavirüs kümelenmelerini ve bu kavramı merkeze alan politikaların yokluğunu vurgulayan Odman’ın Murat Tülek ile birlikte geliştirdiği araştırma, koronavirüs salgınındaki sosyo-mekânsal eşitsizliklere ve halk sağlığı-mekânsal veri ilişkisine odaklanıyor (Çalışma şuradan incelenebilir). Araştırma kapsamında, Hayat Eve Sığar uygulamasının verileri ile kent95 rayiç bedel-yaş ortalamaları haritalarındaki veriler karşılaştırılıyor. Böylece veri, bilgi ve bellek anlamındaki dışlama mekanizmalarına dair ve salgının derinleştirdiği sosyo-mekânsal eşitsizliklere dair deneysel bir okuma yapmak amaçlanıyor.
Feb 15, 202136:02
215 - Şehir Hepimizin : Feminist şehir planlama – Sara Ortiz Escalante ile söyleşi

215 - Şehir Hepimizin : Feminist şehir planlama – Sara Ortiz Escalante ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 215. bölümünde, Barselona’da beş kadından oluşan Col-lectiu Punt 6’nın, ağırlıklı olarak İspanya’nın Katalan bölgesinde, “Feminist Şehircilik’’ üzerine yaptığı çalışmaları ele alıyoruz. Konuğumuz, Col-lectiu Punt 6 üyelerinden Sara Ortiz Escalante.
Feb 08, 202123:00
214 - Şehir Hepimizin: Fotoğraflar ve haberleriyle İstanbul hafızası – Cengiz Kahraman ve Mehmet Yüce ile söyleşi

214 - Şehir Hepimizin: Fotoğraflar ve haberleriyle İstanbul hafızası – Cengiz Kahraman ve Mehmet Yüce ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 214. bölümünde Seval Şahin, konukları Cengiz Kahraman ve Mehmet Yüce ile yakın zamanda iki cilt halinde yayımlanan Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası (1924-1944) kitaplarından yola çıkarak fotoğraf ve hafıza arasındaki ilişkiyi, fotoğraflarla tarih yazmayı konuştu.
Feb 01, 202143:46
213 - Şehir Hepimizin: Gönüllülük ve hukuk – Nurhan Yentürk ve Kübra Doğan Yenisey ile söyleşi

213 - Şehir Hepimizin: Gönüllülük ve hukuk – Nurhan Yentürk ve Kübra Doğan Yenisey ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 213. bölümünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ile 5 Aralık 2020’de açık kaynak olarak yayınlanan “Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” kitabı çerçevesinde gönüllülük ve hukuk konusunu tartıştık. Hukuken gönüllü ile işçiyi nasıl ayırabiliriz, kanununun hazırlık çalışmalarına esas olacak  temel noktalar neler olmalıdır gibi sorular başta olmak üzere, alandaki çeşitliliği ve farklı ihtiyaçları gözeten bir biçimde, hem gönüllülüğü hem de gönüllüyü koruyan yasal düzenlemeler nasıl olmalı sorularına yanıt aradık. Türkiye’de gönüllülük kitabına ve Bilgi Gönüllülük Çalışmaları Grubu’nun diğer yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz. https://gonulluluk.bilgi.edu.tr/tr/
Jan 25, 202136:42
212 - Şehir Hepimizin: Geç Osmanlı dönemi açlık ve kıtlık hafızası – Özge Ertem ile söyleşi

212 - Şehir Hepimizin: Geç Osmanlı dönemi açlık ve kıtlık hafızası – Özge Ertem ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 212. bölümünde, çalışmalarını Sabancı Üniversitesi’nde sürdüren Özge Ertem ile geç Osmanlı döneminde imparatorluğun Orta Anadolu ve Doğu vilayetlerinde yaşanan iki kıtlığı, bölge halklarının gündelik hayatının bu kıtlıklardan nasıl etkilendiğini; hastalıkların, açlıktan ölümlerin, göçün ve toplumsal krizin yoğun olarak yaşandığı bu iki felaketi konuştuk. Özellikle misyoner günlükleri gibi kayıtlarda bıraktığı izler üzerinden, kıtlık döneminin kayıp seslerine ve tarihine farklı kaynaklardan nasıl ulaşılabileceği sorusunu ele aldık.
Jan 18, 202132:40
211 - Şehir Hepimizin: Demokratik yönetişimin “MoDeL”i – Ebru Ayşegül Gügüş ile söyleşi

211 - Şehir Hepimizin: Demokratik yönetişimin “MoDeL”i – Ebru Ayşegül Gügüş ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 211. bölümünde, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) proje yürütücüsü Ebru Ayşegül Gügüş ile belediye – sivil toplum işbirliği ve izleme değerlendirmeyi kolaylaştıran MoDeL (kentekatilim.org) e-katılım sitesi üzerinden demokratik yerel yönetişim üzerine konuşuyoruz.
Jan 11, 202129:28
210 - Şehir Hepimizin : “İyi Tasarım İzmir” – Elif Kocabıyık, Emre Gönlügür ve Onur Mengi ile söyleşi

210 - Şehir Hepimizin : “İyi Tasarım İzmir” – Elif Kocabıyık, Emre Gönlügür ve Onur Mengi ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 210. bölümünde, İzmir’de beş yıldır “İyi Tasarım İzmir” adıyla devam eden tasarım haftası temaları, atölye, sergi ve seminer içerikleri, fiziksel ortamdan sanal ortama geçişin tetiklediği farklı yaklaşımlar, bu platformun entelektüel çerçevesini ve pozisyonunu kurgulayan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin üç öğretim üyesi tarafından aktarılıyor.
Jan 04, 202142:06
209 - Şehir Hepimizin : Geç Osmanlı taşrasında köylüler, kundakçılık ve adalet – Ebru Aykut ile söyleşi

209 - Şehir Hepimizin : Geç Osmanlı taşrasında köylüler, kundakçılık ve adalet – Ebru Aykut ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 209. bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ebru Aykut ile 19. yüzyıl Osmanlı taşrasında kundakçılığın köylülerin dünyasındaki anlam ve işlevlerine odaklanarak, hukuken idam cezası gerektiren bir suçun, köy hayatında gündelik ihtilafların çözümünde oynadığı rol üzerinde duruyor; sıradan Osmanlı köylüsünün adalet anlayışına dair önemli ipuçları da veren kundaklama vakalarının, geç Osmanlı hukuki modernleşmesini farklı bir mercekten okumak için bize ne gibi imkânlar sunduğunu ele alıyoruz. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Dec 28, 202034:44
208 - Şehir Hepimizin İstanbul'un protesto mekanları tarihi  Konuk  Gizem Fidan

208 - Şehir Hepimizin İstanbul'un protesto mekanları tarihi Konuk Gizem Fidan

Şehir Hepimizin programının 208. bölümünde Gizem Fidan’a, “İstanbul’un Protesto Mekanları Tarihi” başlıklı yüksek lisans tezi üzerinden, protesto mekanı nedir, İstanbul’da protesto mekanları hangileridir, zaman içinde nasıl değişmiştir sorularını sorduk.
Dec 21, 202030:14
207 - İstanbul Mimarlık Festivali’nin ardından

207 - İstanbul Mimarlık Festivali’nin ardından

İstanbul Mimarlık Festivali‘nin ilki 5-11 Aralık günleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Bu yıl “Paradigma Kayması” temasıyla düzenlenen festival, kent ve mimarlık odağında kapsayıcı bir paylaşma, fikir üretme ve kente sahip çıkma alanı olma amacını vurguladı. Konuklarımız, festival yürütme ekibinden Dilara Tekin Gezginti, Neslihan Şık ve Saitali Köknar ile yola çıkış amaçlarını, gerçekleştirilen etkinlikleri, bu ilk festivalden öğrendiklerini konuştuk.
Dec 14, 202034:28
206 - Şehir Hepimizin: İzmir'de kentsel iyileştirme örnekleri: Konuk: Muzaffer Tunçağ

206 - Şehir Hepimizin: İzmir'de kentsel iyileştirme örnekleri: Konuk: Muzaffer Tunçağ

Şehir Hepimizin programının 206. bölümünde, eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve eski Konak Belediyesi Başkanı Muzaffer Tunçağ ile İzmir’de geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülmekte olan kentsel iyileştirme ve kentsel sağlıklaştırma örneklerini ele aldık. Kadifekale, Uzundere, Örnekköy, Aktepe, Kemeraltı, Antik Tiyatro örneği ve diğerleri. Kentsel iyileştirme çalışmalarında taraflar arasında uzlaşma mümkün mü? Bakanlık, belediye, sivil kuruluşlar birlikte çalışabilir mi?
Dec 07, 202048:04
205 - Şehir Hepimizin : Deprem sonrası İzmir – Muzaffer Tunçağ ile söyleşi

205 - Şehir Hepimizin : Deprem sonrası İzmir – Muzaffer Tunçağ ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının bu bölümünde, eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve eski Konak Belediyesi Başkanı Muzaffer Tunçağ ile deprem sonrasında İzmir’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sivil kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları ele aldık.
Nov 30, 202048:04
204 - Şehir Hepimizin : İstanbul’u veriyle yönetmek – Burcu Özdemir ile söyleşi

204 - Şehir Hepimizin : İstanbul’u veriyle yönetmek – Burcu Özdemir ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 204. bölümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehirler Müdürü Dr. Burcu Özdemir ile kentsel veri, kentin veriyle yönetilmesi, açık veri, açık kent, akıllı kent konularında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşımı ve uygulamalarını konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Nov 24, 202026:28
203 - Şehir Hepimizin : Geç Osmanlı döneminde İstanbul ve elektrik — Nurçin İleri ile söyleşi

203 - Şehir Hepimizin : Geç Osmanlı döneminde İstanbul ve elektrik — Nurçin İleri ile söyleşi

Şehir Hepimizin‘in 203. bölümünde, kent, teknoloji ve bilim tarihi, arşiv ve kültürel miras alanında akademik çalışmalarına devam eden Nurçin İleri ile geç Osmanlı döneminde İstanbul’un elektriklendirilmesi çabaları, kent ölçekli bir elektrik santrali ve şebekesinin nasıl kurulduğuna odaklanıyor; elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketiminin toplumun farklı kesimleri arasında ne tür karşılaşma ve çatışma alanları ürettiğine değiniyoruz. Bu yeni teknolojinin kurumlarda, kentin doğal ve yapılı çevresinde ve gündelik hayatta neden olduğu değişimleri anlamaya çalışıyoruz.
Nov 16, 202040:46
202 - Şehir Hepimizin: Salgın sürecinde mimarlık

202 - Şehir Hepimizin: Salgın sürecinde mimarlık

Şehir Hepimizin‘in 202. bölümünde konuğumuz XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve mimar Hülya Ertaş‘tı. Ertaş ile salgın sürecinde mimarlığı, salgının dünyada yayılmasına mimarların verdiği tepkileri, ana akım mimarlık pratiklerine ve emek koşullarına dair bu süreçte gözlemlediklerimizi konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Nov 09, 202036:32
201 - Şehir Hepimizin : Samos depreminin düşündürdükleri – Prof. Dr. Okan Tüysüz ile söyleşi

201 - Şehir Hepimizin : Samos depreminin düşündürdükleri – Prof. Dr. Okan Tüysüz ile söyleşi

Neden Samos depremi? / Depremin büyüklüğü nedir? / Ege Denizi faylarını ne kadar biliyoruz? / Neden can kayıpları ve hasarlar 70 kilometre uzaktaki İzmir Bayraklı’da gerçekleşti? / 17 Ağustos 1999’da Avcılar ve Bağcılar’da olanla benzerlik var mı? / En büyük artçı deprem ne olabilir? / 12 Kasım 1999 Düzce depremi ile benzerlik olabilir mi? Şehir Hepimizin‘in 201. bölümünde bu soruları Prof. Dr. Okan Tüysüz’e sorduk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Nov 02, 202046:04
200 - Şehir Hepimizin 200 bölüm özel

200 - Şehir Hepimizin 200 bölüm özel

Şehir Hepimizin programının 200. bölümünde, daha önce davet ettiğimiz 14 konuğumuzun kısa görüşlerini aldık. Bekir Ağırdır, Prof. Dr. M. Nuray Aydınoğlu, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Görgün Taner, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Hacer Foggo, Oya Baydar, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Doç. Dr. Itır Erhart, Em. Prof. Dr. Korel Göymen, Ahmet Ümit, Seval Özkan ve Ulaş Bayraktar, hem kendi uzmanlık alanları hem de Şehir Hepimizin ve benzeri programların önemi üzerine  değerlendirmeler yaptılar. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Oct 26, 202043:00
199 - Şehir Hepimizin : Salgın sürecinde müzik festivalleri düzenlemek — Efruz Çakırkaya ve Harun İzer ile söyleşi

199 - Şehir Hepimizin : Salgın sürecinde müzik festivalleri düzenlemek — Efruz Çakırkaya ve Harun İzer ile söyleşi

Programda İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer ile pandemi sürecinde İstanbul’da müzik festivalleri düzenlemeyi konuşuyoruz. Koronavirüs salgını ile program değişikliği yapan ve eylül ayında başlayan 48. İstanbul Müzik Festivali ile 27. İstanbul Caz Festivali, hem fiziksel mekânda ve seyircili hem de dijital etkinliklerden oluşan festivaller kurguladı. İki festivalin de dijital gösterimleri devam ediyor. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Oct 19, 202039:32
198 - Şehir Hepimizin : 15 dakikalık kent – Carlos Moreno ile söyleşi

198 - Şehir Hepimizin : 15 dakikalık kent – Carlos Moreno ile söyleşi

Salgın süreci bize eski normları devam ettiremeyeceğimizi gösterdi.  O halde ‘’Şehirlerimiz nasıl gelişmeli?’’, ‘’Nasıl şehirlerde yaşamak istiyoruz?’’, ‘’Nasıl yaşamak istiyoruz?’’ soruları gündemde. Sağlığımız, dirliğimiz ve iklim için şehirlerin değişmesi gerek. 20. yüzyılın araç odaklı kentleri yerlerini insan odaklı kentlere bırakmalı. Bu programda, Paris1 – Panthéon Sorbonne Üniversites Öğretim Üyesi Profesör Carlos Moreno ile geliştirdiği 15 Dakikalık Kent modelini ve bu modeli uygulamaya başlayan kentleri konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Oct 12, 202022:54
197 - Şehir Hepimizin : Kenti yarışmayla tasarlamak – Ömer Yılmaz ile söyleşi

197 - Şehir Hepimizin : Kenti yarışmayla tasarlamak – Ömer Yılmaz ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 197. bölümünde konuğumuz mimar Ömer Yılmaz ile kentsel tasarım yarışmalarını mercek altına aldık. Birçok şehirde şeffaf ve katılımcı bir yöntem olarak öne çıkan tasarım yarışmalarında aktif rol alan Ömer Yılmaz ile, kentsel tasarım yarışmalarının arka planını, yöntem ve karar mekanizmalarını konuştuk. Özellikle İstanbul’da yoğunlaşan kentsel tasarım yarışmalarının gerekçelerini birlikte değerlendirdik. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Oct 05, 202039:56
196 - Şehir Hepimizin : Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile “Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Harcamaları” kitabı üzerine söyleşi

196 - Şehir Hepimizin : Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile “Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Harcamaları” kitabı üzerine söyleşi

Şehir Hepimizin’de bu hafta Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan açık kaynak olarak çıkan yeni kitabı “İklim Pahası” üzerine konuştuk. Yerel ve merkezi yönetimlerin bütçelerindeki çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele harcamalarını temel alan çalışmasının amacı ve kapsamını tartışıp, elde edilen bulgular ışığında uluslararası anlaşmalar ve yerel stratejik hedeflerin kamu harcamalarına yansımasını birlikte değerlendirdik. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Sep 27, 202044:28
195 - Şehir Hepimizin : Seçil Yılmaz ile geç Osmanlı döneminde frengi

195 - Şehir Hepimizin : Seçil Yılmaz ile geç Osmanlı döneminde frengi

Şehir Hepimizin programının 195. bölümünde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Franklin&Marshall’da öğretim üyesi olarak görev yapan Seçil Yılmaz ile frenginin ortaya çıkışını, dünyada ve Osmanlı toplumunda nasıl algılandığını, erkek ve kadın bedeni üzerinden frengi aracılığıyla kurulan söylemi konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Sep 21, 202040:20
194 - Şehir Hepimizin : Özgenur Korlu ile salgın sürecinde eğitim

194 - Şehir Hepimizin : Özgenur Korlu ile salgın sürecinde eğitim

İstanbul Hepimizin Girişimi’nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programı, koronavirüs salgınının etkilerini farklı boyutları ile ele almaya devam ediyor. Bu hafta Pınar Uyan Semerci ve konuğu Eğitim Reformu Girişimi’nden (ERG) uzman araştırmacı Özgenur Korlu, salgınla birlikte uzaktan eğitime geçişin etkileri ve Eylül 2020’de başlayan eğitim yılına dair durumu değerlendirdi. Okulun, eğitimin yanı sıra, çocuğun iyi olma halinin diğer alanları açısından var olan öneminin de tartışıldığı programda, Eğitim Gözlemevi’nin bulguları ışığında eğitime erişimdeki eşitsizliklerin salgın sürecinde nasıl katlanarak arttığı ele alındı. ERG, 2003 yılında çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapma hedefli ile kuruldu. Bünyesindeki Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek kamuoyunu bilgilendirmek için araştırma raporları ve politika belgeleri hazırlıyor. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Sep 14, 202043:00
193 - Şehir Hepimizin : Çelenk Bafra ile salgın sürecinde güncel sanat

193 - Şehir Hepimizin : Çelenk Bafra ile salgın sürecinde güncel sanat

Şehir Hepimizin programının 193. bölümünde, SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra ile koronavirüs salgını sürecinde güncel sanat atmosferini ve sanatçıların durumunu tartıştık. Sanat kurumlarının salgına nasıl tepki verdiğini, önümüzdeki dönem için beklenti ve yaklaşımlarını ele alarak sanatçıların yaşadığı zorlukları ve salgın kısıtlamalarının çalışmalarına etkilerini birlikte değerlendirdik. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Sep 07, 202046:42
192 - Şehir Hepimizin – Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile İstanbul’un değişmeyen gündemi: Deprem tehlikesi ve riskleri

192 - Şehir Hepimizin – Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile İstanbul’un değişmeyen gündemi: Deprem tehlikesi ve riskleri

Şehir Hepimizin programının 192. bölümünde Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile İstanbul’un deprem gündemini “deprem tehlikesi”, “deprem riskleri”, “deprem risklerinin artmaması için yapılması gerekenler”, “deprem risklerinin azaltılması çabaları” ve “yapısal hasar riskini etkileyen faktörler” başlıkları üzerinden konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Aug 31, 202049:22
191 - Şehir Hepimizin Trafik ve ulaşım açısından Kanal İstanbul – Prof. Dr. Haluk Gerçek ile söyleşi

191 - Şehir Hepimizin Trafik ve ulaşım açısından Kanal İstanbul – Prof. Dr. Haluk Gerçek ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 191. bölümünde, Prof. Dr. Haluk Gerçek ile”Kanal İstanbul-Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme” kitabındaki “Kanal İstanbul – Trafik ve Ulaşım Açısından Değerlendirme” başlıklı raporunu konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Aug 24, 202043:31
190 - Şehir Hepimizin: Gülhan Erkaya Balsoy ile geç Osmanlı doğum politikaları, kadın ve şehir

190 - Şehir Hepimizin: Gülhan Erkaya Balsoy ile geç Osmanlı doğum politikaları, kadın ve şehir

Şehir Hepimizin programının 190. bölümünde Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Gülhan Erkaya Balsoy ile “Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı” adlı kitabı üzerinden geç Osmanlı dönemi nüfus politikalarını konuştuk. Balsoy kitabında, Osmanlı nüfus politikalarını toplumsal cinsiyet perspektifinden irdeliyor ve en özel, en mahrem deneyimlerin devletin ve toplumun geleceğine ilişkin üst düzeydeki politik hedeflerin merkezi olduğu, kadın bedeninin de bu politikaların icra edildiği bir zemin haline gelmesini ele alıyor. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Aug 17, 202039:24
189 - Şehir Hepimizin: Kanal İstanbul deniz bilimleri açısından neden olmaz?

189 - Şehir Hepimizin: Kanal İstanbul deniz bilimleri açısından neden olmaz?

Şehir Hepimizin programının 189. bölümünde Prof. Dr. Cemal Saydam ile “Kanal İstanbul – Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme” kitabının “Kanal İstanbul Deniz Bilimleri Açısından Neden Olmaz?” başlıklı raporunu konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Aug 10, 202041:11
188 - Şehir Hepimizin : İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ile İstanbul’da değişen sosyal hizmetler anlayışı

188 - Şehir Hepimizin : İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ile İstanbul’da değişen sosyal hizmetler anlayışı

Şehir Hepimizin programının 188. bölümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ile İBB’nin başta sosyal hizmet olmak üzere, şeffaflık, işbirliği ve veriye dayalı karar alma kavramlarını nasıl tanımladığını ve bu yeni tanımlar çerçevesindeki yeni uygulamalarını konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Aug 03, 202037:46
187 - Şehir Hepimizin : Kanal İstanbul’un, İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri – Prof. Dr. Derin Orhon ile söyleşi

187 - Şehir Hepimizin : Kanal İstanbul’un, İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri – Prof. Dr. Derin Orhon ile söyleşi

Şehir Hepimizin’de bu hafta Prof. Dr. Derin Orhon ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından basılan “Kanal İstanbul – Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme” kitabının “Kanalın İstanbul ve Çevresine Ölümcül Etkileri” bölümünü konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 27, 202047:42
186 - Şehir Hepimizin : Erving Goffman ve total kurumlar – Yıldırım Şentürk ile söyleşi

186 - Şehir Hepimizin : Erving Goffman ve total kurumlar – Yıldırım Şentürk ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 186. bölümünde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Şentürk ile Erving Goffman’ın Tımarhaneler (Asylums-1961) çalışması üzerinden “total kurumlar” ve kapatılmış kişilerin toplumsal durumlarını konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 20, 202035:40
185 - Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile Kanal İstanbul’da deprem mühendisliği sorunları

185 - Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile Kanal İstanbul’da deprem mühendisliği sorunları

Şehir Hepimizin‘in bu bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu ay basılan “KANAL İSTANBUL-ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME” kitabının “DEPREM MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN KANAL İSTANBUL VE KANALA BAĞLANTILI YAPILARA İLİŞKİN SORUNLAR” bölümünü Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile konuştuk. Bölümün diğer yazarları ise Prof. Dr. H. Faruk Karadoğan ve Prof. Dr. Atilla Ansal. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 13, 202046:21
184 - Şehir Hepimizin : Koray Velibeyoğlu ve Ömer Selçuk Baz ile İzmir’in kentsel mekan yarışmaları üzerine söyleşi - 1

184 - Şehir Hepimizin : Koray Velibeyoğlu ve Ömer Selçuk Baz ile İzmir’in kentsel mekan yarışmaları üzerine söyleşi - 1

Programda, İzmir’in kamusal mekanlarının yarışmalar ile tasarlanması süreçlerini 2000’lerin başından başlayarak ele alıp uzun soluklu planlama ve yönetim vizyonunu değerlendirdik. İpek Akpınar, İzmir’e özgü zihinsel ve kültürel pratiklerin yeni tamamlanan Olivelo Yarışması’na yansımalarını, jüri başkanı Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu ve yarışmada birincilik ödülüne layık görülen ekipten mimar Ömer Selçuk Baz ile konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 06, 202045:00
183 - Şehir Hepimizin : Kültürel miras olarak Yedikule Bostanları – Tarihi, bugünü, yarını

183 - Şehir Hepimizin : Kültürel miras olarak Yedikule Bostanları – Tarihi, bugünü, yarını

Şehir Hepimizin programının 183. bölümünde konuklarımız, mimar ve öğretim üyeleri Aslıhan Demirtaş ve Yıldız Salman. 1600 yılı aşkın süredir kentsel tarım yapılan Yedikule Bostanları‘nın tarihten bugüne kültürel mirasını, kara surları ile ilişkisini, bu alanlar için bütüncül bir koruma yaklaşımının gerekliliğini, güncel durumu ve gelecek tahayyüllerini konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jun 29, 202038:16
182 - Şehir Hepimizin: Ruhisu Can Al ile “İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” üzerine söyleşi

182 - Şehir Hepimizin: Ruhisu Can Al ile “İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” üzerine söyleşi

Şehir Hepimizin programının 182. bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in danışmanlarından Ruhisu Can Al ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında İzmir Sürdürülebilir Kent Ağı, kentsel sürdürülebilirlik tanımları, bu konuda kentteki yapılanma modeli ve çalışma grupları, iç ve dış paydaşları üzerine sohbet ettik. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jun 22, 202034:48
181 - Şehir Hepimizin : Erving Goffman’da benlik ve dramaturji – Yıldırım Şentürk ile söyleşi

181 - Şehir Hepimizin : Erving Goffman’da benlik ve dramaturji – Yıldırım Şentürk ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 181. bölümünde akademisyenler Seval Şahin ve Yıldırım Şentürk, Kanadalı sosyolog Erving Goffman‘ın (1922-1982) çalışmaları üzerine konuştular ve şu sorulara yanıt aradılar: Bireyler arasında gerçekleşen yüz yüze etkileşimler, benliğimizi nasıl şekillendiriyor? Goffman’ın geliştirdiği dramaturji analizi bu tür toplumsal etkileşimleri incelemek için bize nasıl olanaklar sağlıyor? Gerçekten bir “maskeli balo” içinde mi yaşıyoruz? İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jun 15, 202039:20
180 - Şehir Hepimizin : İstanbul’un kültür varlıklarını yönetmek – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile söyleşi

180 - Şehir Hepimizin : İstanbul’un kültür varlıklarını yönetmek – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile söyleşi

Şehir Hepimizin’in bu haftaki bölümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile kültür varlıklarının korunması ve onarımı için gerçekleştirdikleri on aylık çalışmayı ve geliştirdikleri politikaları ele aldık. Kültür Varlıkları Dairesi olarak, karar alma, bütçeleme ve uygulama süreçlerinde benimsedikleri ilkeleri konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jun 08, 202043:34
179 - Şehir Hepimizin : İstanbul’un park, bahçe ve yeşil alanlarını yönetmek – Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ile söyleşi

179 - Şehir Hepimizin : İstanbul’un park, bahçe ve yeşil alanlarını yönetmek – Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ile söyleşi

Şehir Hepimizin programının 179. bölümünde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ile yeşil alanların artırılması, kentin ağaç ve bitki politikaları konularındaki 10 aylık çalışmaları; koronavirüs sonrası deneyimleyeceğimiz yeşil mekanlardaki kuralları konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jun 01, 202041:16
178 - Şehir Hepimizin : Dayanışma örgütlenmeleri ve yerel demokrasi

178 - Şehir Hepimizin : Dayanışma örgütlenmeleri ve yerel demokrasi

Şehir Hepimizin’in bu bölümünde Ayvalık Yerel İnisiyatif, Beşiktaş Dayanışma Ağı ve Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu’ndan konuklarla yerel örgütlenmeler ve bu örgütlenmelerin yerel demokrasiye etkisi konuşuldu. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
May 25, 202039:55
177 - Şehir Hepimizin – Atatürk Havalimanı: Dünü, bugünü

177 - Şehir Hepimizin – Atatürk Havalimanı: Dünü, bugünü

Emekli Hava Tümgeneral İrfan Sarp ile Atatürk Havalimanı’nın geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki işlevleri üzerine konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube1
May 18, 202026:46
176 - Şehir Hepimizin: Cumhuriyet İstanbul’unda gündelik hayat (1923-1938)

176 - Şehir Hepimizin: Cumhuriyet İstanbul’unda gündelik hayat (1923-1938)

Akademisyen Hakan Kaynar ile Projesiz Modernleşme: Cumhuriyet İstanbul’unda Gündelik Hayat kitabından yola çıkarak 20’li ve 30’lu yılların İstanbul’unu, karşılaşmalarını, gündelik hayat tecrübelerini konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
May 11, 202034:00
175 - Şehir Hepimizin : Ezgi Umut Türkoğlu, Deniz Öztürk ve Burcu Demirbaş ile “Acil Korona Mekanları Ağı”

175 - Şehir Hepimizin : Ezgi Umut Türkoğlu, Deniz Öztürk ve Burcu Demirbaş ile “Acil Korona Mekanları Ağı”

Koronavirüs salgını günlerinde, yoğun bakım birimlerinin kapasite eksiği, sağlık personelinin geçici konaklama birim ihtiyaçları ve benzerlerini göz önüne alarak, mekan tasarımı ile kent ölçeğinde organizasyon önerilerini hayata geçirebilmek için gönüllü mimarlar tarafından Acil Korona Mekanları Gönüllü Çözüm Ağı kuruldu. Gönüllülerinden Ezgi Umut Türkoğlu, Deniz Öztürk ve Burcu Demirbaş ile bu ağ üzerine konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
May 04, 202037:16
174 - Şehir Hepimizin : Meriç Öner ile SALT Araştırma ve SALT Online

174 - Şehir Hepimizin : Meriç Öner ile SALT Araştırma ve SALT Online

Şehir Hepimizin’in bu haftaki bölümünde SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ile SALT’ın arşivlerini, projelerini, araştırmalarını ve sergilerini konuştuk. Kamu hizmetinde, kâr amacı gütmeyen ve özel sektör desteğiyle Nisan 2011’de İstanbul’da kurulan SALT, bünyesinde atölye, sergi ve konferans alanlarının yanı sıra kapsamlı bir kütüphane ve arşivi bir araya getirmiş ve kamunun kullanımına açmıştır. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Apr 27, 202035:39
173 - Şehir Hepimizin: Serra Müderrisoğlu ile olağanüstü hallerde iyi olma hali ve dayanıklılık

173 - Şehir Hepimizin: Serra Müderrisoğlu ile olağanüstü hallerde iyi olma hali ve dayanıklılık

Şehir Hepimizin‘in 173. bölümünde, klinik psikolog Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu ile yaşadığımız bu olağanüstü günlerdeki hallerimiz, program başlığı bağlamında ele alınıyor. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Apr 23, 202036:43
172 - Şehir Hepimizin : Dünya bir salgına hazır mıydı? Prof. Dr. Selim Badur ile söyleşi

172 - Şehir Hepimizin : Dünya bir salgına hazır mıydı? Prof. Dr. Selim Badur ile söyleşi

20. yüzyılda salgınlar nedeniyle kitlesel ölümlerle karşılaştık. Yaşadıklarımızdan hareketle 21. yüzyılda gereken önlemleri aldık mı, olası bir pandemiye hazır mıyız, eksikliklerimiz ve hatalarımız var mı? Şehir Hepimizin programının 172. bölümünde, bu soruların yanıtlarını Prof. Dr. Selim Badur’dan almaya çalıştık. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Apr 20, 202038:48
171 - Şehir Hepimizin : Salgın sürecinde sivil toplumun teknoloji kullanımı

171 - Şehir Hepimizin : Salgın sürecinde sivil toplumun teknoloji kullanımı

Programda İzlemedeyiz Derneği Proje Koordinatörü Asya Durmaz ve Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyanık ile şeffaflık, veriye erişim, açık veri, sivil toplumun farklı teknoloji kullanımı örnekleri ve koronavirüs salgını sürecinde teknolojiyi kullanmak zorunda kalan daha geniş yurttaş gruplarındaki tedirgin dijital amatörlerin nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerine konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Apr 13, 202032:34
170 - Şehir Hepimizin : Salgın yönetişiminde teknoloji kullanımı – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile söyleşi

170 - Şehir Hepimizin : Salgın yönetişiminde teknoloji kullanımı – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile söyleşi

Programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile koronavirüs salgınının yönetişimi sürecinde belediye ve yurttaşların İzmir’deki e-yönetişim uygulamalarından nasıl faydalandıklarını ve bu örneğin salgından sonra demokratik olarak nasıl evrilebileceğini konuştuk. İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Apr 13, 202012:39
33 - Şehir Hepimizin : Prof. Nuray Aydınoğlu & Prof. Ali Pınar ile Bodrum–Kos depremi

33 - Şehir Hepimizin : Prof. Nuray Aydınoğlu & Prof. Ali Pınar ile Bodrum–Kos depremi

İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 31, 201748:14
32 - Şehir Hepimizin : Şehir Hastanesi Projeleri üzerine Prof. Gençay Gürsoy ile söyleşi

32 - Şehir Hepimizin : Şehir Hastanesi Projeleri üzerine Prof. Gençay Gürsoy ile söyleşi

İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 24, 201745:08
31 - Şehir Hepimizin: Referandum Sonrası-2

31 - Şehir Hepimizin: Referandum Sonrası-2

İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 🔗 http://www.istanbulhepimizin.org/ ➡️Spotify podcast'imizi dinlemek için:👇 https://spoti.fi/2QM5gZ0 🔔İstanbul Hepimizin YouTube kanalına abone olmak için:👇 http://bit.ly/istanbulhepimizinYouTube
Jul 17, 201744:35
30 - Şehir Hepimizin: Çocuk ve Göç Konuklar: Pınar Uyar Semerci, Gözde Durmuş ve Ayşe Beyazova

30 - Şehir Hepimizin: Çocuk ve Göç Konuklar: Pınar Uyar Semerci, Gözde Durmuş ve Ayşe Beyazova

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=vH8jwmlJBcg
Jul 10, 201745:45
29 - Şehir Hepimizin: Kapadokya'da neler oluyor? Konuklar: Aslı Özbay, Selçuk Baz

29 - Şehir Hepimizin: Kapadokya'da neler oluyor? Konuklar: Aslı Özbay, Selçuk Baz

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=BSnFYhZhm9o
Jul 03, 201739:55
28 - Şehir Hepimizin: Mimaride farklı yaklaşımlar İpek Akpınar: Cenk Dereli ve Boğaçhan Dündaralp

28 - Şehir Hepimizin: Mimaride farklı yaklaşımlar İpek Akpınar: Cenk Dereli ve Boğaçhan Dündaralp

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=T5we9w6O6nY
Jun 19, 201739:19
27 - Şehir Hepimizin: Türkiye mimarlık yıllığı Zafer Akay, Merve Gül Özokçu ve Zümra Okursoy

27 - Şehir Hepimizin: Türkiye mimarlık yıllığı Zafer Akay, Merve Gül Özokçu ve Zümra Okursoy

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ İpek Akpınar’ın konukları: Zafer Akay, Merve Gül Özokçu, Zümra Okursoy YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=LK6pCLd2oLQ
Jun 12, 201737:08
26 - Şehir Hepimizin: Muhtarınla tanış Konuk: Seval Özkan

26 - Şehir Hepimizin: Muhtarınla tanış Konuk: Seval Özkan

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=fgchskRejAI
Jun 05, 201734:34
25 - Şehir Hepimizin: Bursa Nilüfer’de insan odaklı yönetişim - Mustafa Bozbey, Fehmi Enginalp &Elvan Ata

25 - Şehir Hepimizin: Bursa Nilüfer’de insan odaklı yönetişim - Mustafa Bozbey, Fehmi Enginalp &Elvan Ata

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=WfJxerFqqAM
May 29, 201753:16
24 - Şehir Hepimizin : Romanlar için Artık Stratejik Plan Var: Sıra Uygulamada

24 - Şehir Hepimizin : Romanlar için Artık Stratejik Plan Var: Sıra Uygulamada

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=v637qFVlsBU
May 22, 201743:60
23 - Şehir Hepimizin: Bir kent hakkı olarak katılımcı planlama Prof. Dr. Ayşe Nur Ökten ile

23 - Şehir Hepimizin: Bir kent hakkı olarak katılımcı planlama Prof. Dr. Ayşe Nur Ökten ile

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=WEcDURH013U
May 15, 201750:54
22 - Şehir Hepimizin: Şehirler ve afetler Konuk: Okan Tüysüz

22 - Şehir Hepimizin: Şehirler ve afetler Konuk: Okan Tüysüz

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=1JsP2gWDVBs
May 08, 201743:13
21 -Şehir Hepimizin: Türkiye'nin görünmezleri: Mevsimlik tarım işçileri

21 -Şehir Hepimizin: Türkiye'nin görünmezleri: Mevsimlik tarım işçileri

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=9sLn5GT583I
May 01, 201737:44
20 - Şehir Hepimizin: Şehir ve çocuk Konuklar: Sibel Bülay, Nilüfer Çocuk Meclisi

20 - Şehir Hepimizin: Şehir ve çocuk Konuklar: Sibel Bülay, Nilüfer Çocuk Meclisi

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=oVjglJPh4tY
Apr 24, 201743:51
19 - Şehir Hepimizin: Referandum ve sonrası Konuklar: Bekir Ağırdır ve Gürhan Ertür

19 - Şehir Hepimizin: Referandum ve sonrası Konuklar: Bekir Ağırdır ve Gürhan Ertür

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=vgA_zlWO6CM
Apr 17, 201701:01:21
18 - Şehir Hepimizin: Referanduma doğru gündem: Anayasa ve denge denetleme Konuk: Fuat Keyman

18 - Şehir Hepimizin: Referanduma doğru gündem: Anayasa ve denge denetleme Konuk: Fuat Keyman

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=rHfDj8plegk
Apr 10, 201738:22
17 - Şehir hepimizin: Beyoğlu semt derneklerinin hukuk mücadelesi

17 - Şehir hepimizin: Beyoğlu semt derneklerinin hukuk mücadelesi

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=kkp0-_yteNs
Apr 03, 201747:14
16 - Şehir Hepimizin: Taşıma suyla dönen İstanbul. Nafiz Güder'in konukları Akgün İlhan & Başar Toros

16 - Şehir Hepimizin: Taşıma suyla dönen İstanbul. Nafiz Güder'in konukları Akgün İlhan & Başar Toros

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=beQVGH_FQxk
Mar 27, 201748:49
15 - Şehir Hepimizin: Kültür mirası ve korunması

15 - Şehir Hepimizin: Kültür mirası ve korunması

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=CK45NlK9V1E
Mar 20, 201745:35
14 - Şehir Hepimizin: Şehir&Üniversite Konuklar: Betül Tanbay, Üstün Ergüder ve Cemal Kafadar

14 - Şehir Hepimizin: Şehir&Üniversite Konuklar: Betül Tanbay, Üstün Ergüder ve Cemal Kafadar

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=jcfcw5-zFFY
Mar 13, 201738:28
13 - Şehir Hepimizin: Ovacık Belediyesi Konuklar: Fatih Mehmet Maçoğlu& Oya Özarslan

13 - Şehir Hepimizin: Ovacık Belediyesi Konuklar: Fatih Mehmet Maçoğlu& Oya Özarslan

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=Ejl-TB5hIcs
Mar 06, 201746:21
12 - Şehir Hepimizin: Yerel yönetimler ve kültür politikaları Konuklar: Görgün Taner & Özlem Ece

12 - Şehir Hepimizin: Yerel yönetimler ve kültür politikaları Konuklar: Görgün Taner & Özlem Ece

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=ejmNogr8iIQ
Feb 27, 201741:26
11 - Şehir Hepimizin – Göç ve şehir: Kriz mi kazanım mı? Konuklar: Pınar Uyan, Mine Eder

11 - Şehir Hepimizin – Göç ve şehir: Kriz mi kazanım mı? Konuklar: Pınar Uyan, Mine Eder

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=odL08D-X2u0
Feb 20, 201746:30
10 - Şehir Hepimizin Sanayi, kent ve toplum sağlığı: Onur Hamzaoğlu ile söyleşi

10 - Şehir Hepimizin Sanayi, kent ve toplum sağlığı: Onur Hamzaoğlu ile söyleşi

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=ztleGkNEbTI
Feb 13, 201736:00
9 - Şehir Hepimizin : Nafiz Güder, İstanbul’da ulaşımı Kevser Üstündağ ve Arzu Erturan ile konuştu

9 - Şehir Hepimizin : Nafiz Güder, İstanbul’da ulaşımı Kevser Üstündağ ve Arzu Erturan ile konuştu

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=2lUKudnIh3s
Feb 06, 201744:45
8 - Şehir Hepimizin : Yerel siyaset ve E-katılım: Itır Akdoğan & Ulaş Bayraktar

8 - Şehir Hepimizin : Yerel siyaset ve E-katılım: Itır Akdoğan & Ulaş Bayraktar

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=ZoyQ905jNZ8
Jan 30, 201743:55
7 - Şehir Hepimizin : Lüleburgaz kadınlara emanet Sibel Bülay & Emin Halebak & Kevser Özkan

7 - Şehir Hepimizin : Lüleburgaz kadınlara emanet Sibel Bülay & Emin Halebak & Kevser Özkan

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=Tp0AZyak9QQ
Jan 23, 201737:02
6 - Şehir Hepimizin : Anayasalarda yerelliği Osman Can ile konuştuk

6 - Şehir Hepimizin : Anayasalarda yerelliği Osman Can ile konuştuk

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=qgLmjw5LmZE
Jan 16, 201742:54
5 - Şehir Hepimizin: Sibel Bülay, şehir yönetişiminde ulaşımı, Zerrin Bayrakdar & Haluk Gerçek ile konuştu

5 - Şehir Hepimizin: Sibel Bülay, şehir yönetişiminde ulaşımı, Zerrin Bayrakdar & Haluk Gerçek ile konuştu

Katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetilen daha iyi bir İstanbul için #İstanbulHepimizin http://www.istanbulhepimizin.org/ YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=8YaNo1lwA4s
Jan 09, 201742:08
4 - Şehir Hepimizin: Türkiye Deprem Mevzuatı Değişiyor Konuk: Prof. Dr. Nuray Aydın oğlu

4 - Şehir Hepimizin: Türkiye Deprem Mevzuatı Değişiyor Konuk: Prof. Dr. Nuray Aydın oğlu

Şehir Hepimizin: Türkiye Deprem Mevzuatı Değişiyor Konuk: Prof. Dr. Nuray Aydın oğlu http://www.istanbulhepimizin.org YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=vsO-kY0CjrU
Jan 02, 201747:16
3 - Şehir Hepimizin: Bir Yerel Katılım Başarısı: Gülsuyu / Gülensu Mahalleleri

3 - Şehir Hepimizin: Bir Yerel Katılım Başarısı: Gülsuyu / Gülensu Mahalleleri

Şehir Hepimizin: Bir Yerel Katılım Başarısı: Gülsuyu / Gülensu Mahalleleri http://www.istanbulhepimizin.org YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=4RJORxXJqjQ
Dec 26, 201641:40
2 - Şehir Hepimizin: Mahallede Siyaset Konuklar: Sevinç Doğan & Hatice Kurtuluş

2 - Şehir Hepimizin: Mahallede Siyaset Konuklar: Sevinç Doğan & Hatice Kurtuluş

Şehir Hepimizin: Mahallede Siyaset Konuklar: Sevinç Doğan & Hatice Kurtuluş http://www.istanbulhepimizin.org YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=kWZpfFYgr7c
Dec 19, 201645:27
1 - Şehir Hepimizin: Şehirler değişirken Konuklar: Bekir Ağırdır & Cemal Kafadar

1 - Şehir Hepimizin: Şehirler değişirken Konuklar: Bekir Ağırdır & Cemal Kafadar

Şehir Hepimizin ismiyle her pazartesi saat 16:00'da gerçekleştireceğimiz programın ilk bölümünde "Şehirler Değişirken" üst başlığıyla sevgili Bekir Ağırdır ve Cemal Kafadar'ı ağırladık. YouTube'da izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=GS7aDu3z3fA
Dec 12, 201640:34