Skip to main content
Spotify for Podcasters
Itinera Talks

Itinera Talks

By Itinera Institute

Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Stitcher Logo
Currently playing episode

Rising Voices with Hadiel Holail Mohamed

Itinera TalksMay 23, 2023

00:00
26:44
Rising Voices with Hadiel Holail Mohamed

Rising Voices with Hadiel Holail Mohamed

In this episode, we have the privilege of hosting Hadiel Holail Mohamed, a passionate advocate for societal impact and sustainability. Join us as Hadiel sheds light on the world of philanthropy and the biases that exist within it.

Hadiel shares her experiences and insights into the philanthropic landscape, highlighting how biases can influence funding decisions. She discusses the importance of recognizing and addressing these biases to create a more equitable and inclusive environment, and that convincing is sometimes not enough.

Through thought-provoking discussions, we explore the challenges faced by underrepresented individuals and marginalized communities in accessing philanthropic support. Hadiel emphasizes the need to invest in diverse voices and perspectives, challenging the notion that people tend to support those who resemble themselves.

Join us for an eye-opening conversation as Hadiel Holail Mohamed offers valuable perspectives on biases in philanthropy and the call for a more inclusive approach to drive meaningful societal impact.

May 23, 202326:44
Premier épisode de Rising Voices avec Dr. Audrey-Flore Ngomsik

Premier épisode de Rising Voices avec Dr. Audrey-Flore Ngomsik

A travers cette émission, nous allons mettre en avant les histoires inspirantes de fondateurs et fondatrices qui ont surmonté des obstacles pour créer des entreprises prospères. Rising Voices cherche à offrir une plateforme aux entrepreneurs sous-représentés pour partager leurs histoires et leurs expériences, offrir des conseils, et inspirer d'autres minorités à poursuivre leurs rêves dans l’entrepreneuriat.

Dr. Audrey-Flore Ngomsik est Docteur en chimie physique et analytique, PDG et co-fondatrice de Trianon Scientific Communication, elle est experte en Responsabilité Sociale des entreprises, en développement durable et est présidente du Brussels Binder, une ONG bruxelloise, qui milite pour augmenter la diversité dans les débats publiques.

May 04, 202330:52
Het zorglandschap hertekend - Itinera Talks met Jos de Blok (Buurtzorg)

Het zorglandschap hertekend - Itinera Talks met Jos de Blok (Buurtzorg)

Karel Volckaert ontvangt in deze Itinera Invites Jos de Blok van Buurtzorg (het Nederlandse Wit-Gele Kruis) die het Nederlandse zorglandschap heeft hertekend. We vragen hem wat de hefbomen zijn en aan welke knoppen we moeten draaien om bepaalde zaken in beweging te krijgen. Jos de Blok heeft het systeem van de thuiszorg grondig door elkaar geschud in Nederland. "Ik heb geprobeerd om de autonomie uit de jaren 80 en 90 terug te brengen in de wijken, zelf zorgteams te organiseren in de buurten die ze kennen en kijken wat nodig is om de bewoners zo goed mogelijk te helpen. Hoe kunnen we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen zo hoog mogelijk maken? Hoe kunnen we dat zo eenvoudig mogelijk organiseren zonder managementstructuur?" Velen uit het zorgsysteem stonden sceptisch tegenover het ‘oude’ idee. Toch in Buurtzorg exponentieel gegroeid. “15 jaar geleden heb ik een analyse gemaakt van het bestaande systeem voor de komende 20 jaar en ik kwam uit op drie grote problemen: de motivatie bij de mensen die in de zorg werken. Hoe zorg je ervoor dat zij die beschikbaar zijn het werk graag blijven doen? Tweede is: hoe geef je de mensen die zorg nodig hebben niet meer dan wat nodig is. Wij doen veel overbodige dingen en maken ze daardoor afhankelijk van het systeem. Het derde is de kostenontwikkeling. Ook de kosten in de zorg mogen niet hoger zijn dan nodig.”

Apr 21, 202325:32
Rising Voices, a new podcast with host Safaa Charafi

Rising Voices, a new podcast with host Safaa Charafi

Itinera launches a new podcast serie 'Rising Voices'. Coming soon...

Mar 28, 202301:20
Ivan Van de Cloot analyseert het plan van minister Vincent Van Peteghem

Ivan Van de Cloot analyseert het plan van minister Vincent Van Peteghem

Er zitten terugverdieneffecten in het plan van minister Vincent Van Peteghem, zegt hoofdeconoom Ivan Van de Cloot tegen gastheer Simon Ghiotto in een nieuwe episode van Itinera Talks. Deze terugverdieneffecten zijn niet altijd ‘gebakken lucht’ zoals sceptici vaak opmerken. “In het verleden werd er te genereus gerekend op de terugverdieneffecten om bepaalde hervormingen te kunnen doorvoeren. Nu, bij een belastinghervorming die niet draait om een bepaalde groep te viseren maar om het algemeen belang te dienen is het essentieel dat er terugverdieneffecten zijn.”

Mar 17, 202312:59
Bestaat er een eigen psychologische wetenschap? (Ariane Bazan)

Bestaat er een eigen psychologische wetenschap? (Ariane Bazan)

Psychologie als autonome wetenschap bestaat nog niet (echt) in de zin van een wetenschap met een eigen, een geëigend object, een psychologisch object, het object 'psyche' dat kan geconceptualiseerd worden in het eigen veld. Het zou bij wijze van illustratie interessant zijn om de vraag 'wat is voor u psychologie' aan verschillende mensen te stellen.

Oct 18, 202219:58
Entrepreneurs on a mission, inspirational talks on sustainability: Heidi Delobelle van AG

Entrepreneurs on a mission, inspirational talks on sustainability: Heidi Delobelle van AG

AG kwam tot het besef dat er een stakeholder miste. Dat was ‘society’. We hebben een belangrijke rol te spelen en we moeten erover communiceren.” In deze aflevering van Entrepreneurs on a mission, inspirational talks on sustainability ontvangt Ignaas Devisch Heidi Delobelle, CEO van AG. “We zijn heel bewust bezig met te verschuiven naar een meer duurzame investeringsportefeuille. Op korte termijn zullen 10 miljard investeren in groenere infrastructuur. Ook AG Real Estate zet hard in op duurzaam bouwen.”  Met haar producten wil AG mensen aanzetten tot meer duurzaam gedrag. “We willen niet alleen als investeerder maar ook als verzekeraar en als werkgever een meer duurzame visie ontwikkelen. We kunnen onze verzekeringsproducten aanpassen en zo mensen aanzetten tot meer duurzaam gedrag bv. door een laadpaal te leveren bij een elektrische wagen, de premie aanpassen aan het aantal kilometers”, aldus Heidi Delobelle.

Sep 20, 202226:09
How to promote a culture of entrepreneurship? (Emmanuelle Ghislain & Pulse Foundation)

How to promote a culture of entrepreneurship? (Emmanuelle Ghislain & Pulse Foundation)

Itinera Invites Emmanuelle Ghislain from Pulse Foundation on entrepreneurship, and the role of education, the media and policymakers to promote a culture of entrepreneurship in Belgium

Sep 08, 202225:19
Hoe krijgen we NEET-jongeren aan de slag? - Itinera Invites Bart De Bondt

Hoe krijgen we NEET-jongeren aan de slag? - Itinera Invites Bart De Bondt

Voor corona waren er 9,3% NEET-jongeren in België, jongeren tussen 15-24 jaar die geen school liepen, werkten, of opleidingen volgden. Hoe moet de overheid hiermee omgaan? Kunnen innovatieve financieringsmodellen een oplossing bieden?  


In deze Itinera Invites bespreken fellow Simon Ghiotto en Bart De Bondt, CEO van Youthstart, of Social Impact Bonds de oplossing kunnen zijn voor deze jongeren.

Jun 21, 202224:55
Waarvoor dient digitalisering? Itinera Invites Rogier De Langhe

Waarvoor dient digitalisering? Itinera Invites Rogier De Langhe

Computers zitten overal, behalve in de productiviteitscijfers. 

Het is een bekende stelling onder economen. Volgens economisch filosoof Rogier De Langhe van Universiteit Gent en HoWest is de innovatie van digitalisering zodanig ingrijpend, dat de economie er nog niet volledig mee om kan. Digitalisering moet niet gewoon gebruikt worden om beter te maken wat er al is, maar om nieuwe markten, nieuwe producten, en nieuwe diensten te maken.

Jun 14, 202223:16
Entrepreneurs on a mission: Kjell Clarysse (forestbaste.io)

Entrepreneurs on a mission: Kjell Clarysse (forestbaste.io)

"1 op 4 Vlaamse beleggers wil 5% investeren in natuur. Ik vind dat veel." Aan het woord is Kjell Clarysse van Forestbase, onze gast in deze aflevering van de Itinera-reeks Entrepreneurs on a mission: Inspirational talks on sustainability. Zoals het vandaag mogelijk is om te beleggen in Tesla-aandelen wil hij het mogelijk maken om te beleggen in het Amazonewoud en zo de economische waarde van de natuur verhogen. "Veel ondernemers beseffen te weinig hoe snel en wendbaar ze te werk kunnen gaan. Ik denk, dat als de weg openstaat om de natuur snel in het financieel systeem binnen te brengen, er heel veel kan veranderen in tien jaar." 

Als natuurliefhebber en ondernemer ging hij creatief op zoek naar een businessmodel om natuur en economie met elkaar te verzoenen. "Er wordt veel gesproken over het klimaatprobleem maar ik wou het tot op de bodem begrijpen. En dan kom je bij de ontbossing terecht. Er komt veel CO2 vrij en er wordt biodiversiteit verwoest. Waarom is er ontbossing? Niet omdat iemand tegen de natuur is, wel omdat er een winstgevende businesscase inzit. Tropische regenwouden zijn spotgoedkoop."  

"Een hectare tropische regenwoud is volgens de universiteit van Boston 18.000 euro waard maar toch betaal je maar een paar honderd euro. Je zit dus met een lage prijs en een hoge vraag, waarom vinden die elkaar niet? Omdat de manier waarom natuur verpakt is, niet toegankelijk is. De eigendomszekerheid speelt."

May 31, 202228:03
Voorkomen is beter dan genezen, ook in onderwijs - Itinera Invites met Sofie Foets (TADA)

Voorkomen is beter dan genezen, ook in onderwijs - Itinera Invites met Sofie Foets (TADA)

Een stevig huis bouw je op een sterke fundering, daar zal niemand over twijfelen. Maar voor onze kinderen doen we het omgekeerde: enorme investeringen in hoger onderwijs, flink wat naar het secundair, maar basisonderwijs en kinderopvang zijn kind van de rekening, pun intended. Men zegt wel dat voorkomen beter is dan genezen, maar hoe kunnen we dat vertalen naar jeugd- en onderwijsbeleid?

Sofie Foets, oprichtster van ToekomstAtelierdelAvenir (TADA), praat er over met Simon Ghiotto, fellow van Itinera. 

May 24, 202213:03
Waarom ook België nood heeft aan een Verantwoordingsdag

Waarom ook België nood heeft aan een Verantwoordingsdag

Verantwoording afleggen is niet zozeer op het matje roepen, maar is deel van een bredere evaluatiecultuur die zich richt op wat willen we bereiken in plaats van wat willen we doen. Verantwoording is uitleggen welke gevolgen bepaalde keuzes gehad hebben en hoe betere beslissingen nemen naar de toekomst toe. In Nederland is er jaarlijks een Verantwoordingsdag.

May 17, 202214:57
Entrepreneurs on a mission: Camille Mommer (Natura Mater)

Entrepreneurs on a mission: Camille Mommer (Natura Mater)

"Il y a beaucoup de matériaux durables sur le marché, mais ils ne sont pas utilisés dans la construction parce que les architectes ou entrepreneurs ne connaissent pas ces produits et reviennent toujours aux mêmes matériaux polluants." C'est ce qu’observe Camille Mommer de Natura Mater, une entreprise qui conseille les professionnels sur la sélection, l'achat et l'utilisation de matériaux de construction durables. Elle parle de cet engagement avec enthousiasme lors de sa conversation avec Joël Van Cauter (fellow Itinera) dans le cadre d’ "Entrepreneurs on a mission : inspirational talks on sustainability. "Parce que l'empreinte écologique du secteur de la construction est importante."

**

“Er zijn zoveel duurzame materialen op de markt maar ze worden niet gebruikt in de bouw omdat architecten en aannemers de producten niet kennen en steeds teruggrijpen naar dezelfde, vervuilende materialen.” Dat zegt Camille Mommer van Natura Mater, een onderneming die professionals adviseert bij de keuze, de aankoop en de toepassing van duurzame bouwmaterialen. Een onderneemster met een missie die er graag over vertelt tegen fellow Joël Van Cauter (Itinera) in Entrepreneurs on a mission: inspirational talks on sustainability. “Want de ecologische voetafdruk van de bouwsector is groot."

May 03, 202236:34
Moeten we onze democratie hervormen om haar te redden?

Moeten we onze democratie hervormen om haar te redden?

België heeft een representatieve parlementaire democratie. Tenminste in theorie. Het gros van het wetgevend werk vertrekt komt echter van regeringen, en de macht van de partijen, de zogeheten particratie, is een aloud zeer. 

Is een politieke vernieuwing mogelijk en wenselijk? En wat houdt dat dan precies in? 

Karel Volckaert, COO van Itinera en auteur van een nakend rapport over politieke vernieuwing gaat er met ons over in gesprek. 

Apr 27, 202215:56
Jempi Moens (Lunar Institute) over Leidinggeven en Verandering

Jempi Moens (Lunar Institute) over Leidinggeven en Verandering

Jempi Moens, oprichter van het Nederlandse Lunar Institute, kwam bij Itinera spreken over Leiderschap en Verandering. De wereld kent volgens Jempi Moens een aantal kantelpunten die leiden tot exponentiële verandering.

Leiding geven in een wereld in verandering, vergt een verandering van leidinggeven.

Apr 12, 202209:50
Itinera Invites Leen Peeters - Welke rol spelen experten in de beleidscommunicatie?

Itinera Invites Leen Peeters - Welke rol spelen experten in de beleidscommunicatie?

Experten nemen sinds twee jaar een meer prominente rol in in de media.  Onbekende wetenschappers worden plots gebombardeerd tot vaste gasten in nieuwsuitzendingen en actualiteitsprogramma.   Ook in de energiecrisis, de klimaatproblematiek en de energietransitie is hun advies belangrijk. 

Welke rol kunnen experten spelen en vooral, hoe communiceren ze naar het grote publiek?   Gastheer Simon Ghiotto praat erover met Itinera fellow Johan Albrecht en Leen Peeters van Th!nk E. 

Apr 05, 202219:56
Roland Maes (CEO's 4 Climate) - Entrepreneurs on a mission

Roland Maes (CEO's 4 Climate) - Entrepreneurs on a mission

In deze tweede aflevering van Entrepreneurs on a Mission praat Ignaas Devisch met Roland Maes, CEO van CRM Group Waregem maar ook de man achter CEO's 4 Climate. Dat is geen praatbarak maar een netwerk van doeners.  Vol passie spreekt Roland Maes over de projecten waar ze mee bezig zijn: waterstoftanks voor de transportindustrie, bijzondere vernevelaars en de promotie van lokale producten. Maar ook over de hindernissen die hij ondervindt bij het uitvoeren van zijn missie: de logheid van België in vergelijking met Nederland en de subsidiëring van diesel.  

In onze nieuwe reeks Entrepreneurs on a mission: Inspirational talks on sustainability getuigen mensen over wat duurzaamheid voor hen echt betekent, hoe ze daar als ondernemer of initiatiefnemer mee aan slag zijn gegaan en hoe ze ons willen overtuigen om dat ook te doen.

Mar 30, 202229:52
Claire Duchêne sur les politiques et les parcours d’intégration

Claire Duchêne sur les politiques et les parcours d’intégration

Les politiques d'intégration. Pluriel. Bien que la migration est une pouvoir fédérale, l'intégration comme politique personnalisable est une matière fédéré. Claire Duchêne, actuellement chercheuse à l'ULB, a comparé les diverses politiques d'intégration des différentes régions et communautés en tant que stagiaire chez Itinera, se focalisant sur les parcours d'intégration comme mesure phare.

Quelle convergence il y a t-il entre les diverses régions, et quelles sont les différences entre les diverses parcours d'intégration?

Mar 22, 202211:53
Entrepreneurs on a mission: Soraya Wancour (Studio AMA) ontwerpt duurzame kleding
Mar 15, 202230:59
Tijd voor een échte taxshift, met Ivan Van de Cloot (deel 2 van 3)

Tijd voor een échte taxshift, met Ivan Van de Cloot (deel 2 van 3)

Deze zomer moest een tijdelijke BTW verlaging de horecauitbaters ondersteunen, vandaag moet een btwverlaging op elektriciteit (en binnenkort misschien ook gas) consumenten ten goede komen.   

Wie draait uiteindelijk op voor belastingen - of wie baat er finaal bij subsidies? 

Mar 08, 202208:08
Tijd voor een échte taxshift, met Ivan Van de Cloot (deel 3 van 3)

Tijd voor een échte taxshift, met Ivan Van de Cloot (deel 3 van 3)

Een taxshift houdt - per definitie - het verschuiven van belastingen van de ene bron naar de andere. Maar België kent een enorm hoge belastingsdruk, moeten we dat niet mikken op een vermindering in plaats van een verschuiving? Is dat mogelijk na de budgettaire impact van corona?

Mar 08, 202205:23
Tijd voor een échte taxshift, met Ivan Van de Cloot (deel 1 van 3)

Tijd voor een échte taxshift, met Ivan Van de Cloot (deel 1 van 3)

Een gezonde, rechtvaardige, en efficiënte fiscaliteit, vergt plannen op de lange termijn, en een grootschalige hervorming die stabiliteit kan bieden voor burgers, ondernemers, en overheidsfinanciën.

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot zet de krijtlijnen uit voor hoe de toekomst van onze fiscaliteit er moet uit zien.

Mar 08, 202206:54
Itinera Invites Thomas Gevaert - Hoe moet de toekomst van onze gezondheidszorg er uit zien?

Itinera Invites Thomas Gevaert - Hoe moet de toekomst van onze gezondheidszorg er uit zien?

Corona heeft een enorme druk op onze gezondheidszorg gezet, daar kunnen we niet om heen. Maar eerder dan een gamechanger, was het een vergrootglas die bestaande weeffouten - genadeloos - bloot heeft gelegd.

Hoe moet onze gezondheidszorg omgaan met én (de nasleep van) corona, én de uitgestelde zorg, én de steeds toenemende vraag? Welke onderliggende architectuur is daarvoor nodig? En is dat een medisch, praktisch, of ook ethisch vraagstuk?

Dat is de vraag die centraal staat in deze editie van Itinera Invites, met dokter Thomas Gevaert en medisch filosoof Ignaas Devisch. 

Feb 16, 202222:25
Itinera Invites: Caroline De Cartier

Itinera Invites: Caroline De Cartier

Itinera Invites is een platform om te dialogeren met de brede samenleving. Centraal staan het debat en de vragen van onze gasten. Bekijk hieronder de vraag en de eerste aflevering met Caroline De Cartier van Teach for Belgium. Haar vraag: Moeten we jonge leerkrachten voltijds aanwerven maar een vierde van hun tijd voorbehouden voor opleiding?

Itinera Invites est une plateforme de dialogue avec la société en général. Le débat et les questions de nos invités sont au centre. Regardez la question et le premier épisode avec Caroline De Cartier de Teach for Belgium ci-dessous. Sa question  : Faut-il embaucher des jeunes enseignants à temps plein mais les obliger à dédier un quart de leur temps à la formation  ?

Jan 21, 202216:20
Les Enjeux van de Pensioenhervorming selon Ivan Van de Cloot et Jean Hindriks

Les Enjeux van de Pensioenhervorming selon Ivan Van de Cloot et Jean Hindriks

In deze speciale editie van Itinera Talks gaan we in op het recente voorstel van pensioenhervorming met onze twee eigenste pensioensexperten Ivan Van de Cloot en Jean Hindriks. Cet épisode est bilingue, chaque intervenant parle sa propre langue. Selon Itinera une discussion sur les pensions doit être cadré par 3 valeurs : verantwoordelijkheid, vertrouwen, verstaanbaarheid. Hoe presteert het voorstel van minister Lalieux hierin?

Pour ceux qui veulent savoir plus sur les défis des pensions belges, kijk of luister zeker naar de webinars van Jean Hindriks (Itinera & UCL, in het Frans) & Marjan Maes (KUL, in het Nederlands) uit onze Perspectief 2030 reeks!

Webinar Jean Hindriks: https://youtu.be/z0uEWOG8mZk
Podcast Jean Hindriks: https://spoti.fi/2YOCbmP

Webinar Marjan Maes: https://youtu.be/TWMZ-rRH7j0
Podcast Marjan Maes: https://spoti.fi/3zb3zI7

Sep 15, 202118:47
Comment finalement résoudre la pénurie des enseignants? Jean Hindriks (Itinera - UCL)
Sep 02, 202124:53
op naar 80% werkzaamheidsgraad, kan dat wel? Johan Albrecht
Jul 06, 202120:25
L'État + le marché, le meilleur des deux mondes (Ivan Van de Cloot)

L'État + le marché, le meilleur des deux mondes (Ivan Van de Cloot)

L'État peut-il et doit-il jouer un rôle dans la transformation de l'économie ? Nos dirigeants politiques connaissent-ils encore le rôle de l'État ? Savent-ils toujours jusqu'où s'étendent leurs responsabilités ? Quels aspects est-il préférable de laisser à la dynamique du marché ? Et quels sont les principes de bonne gouvernance qui doivent nous guider dans ce processus ?
Auteur Ivan Van de Cloot en parle avec l'économiste Etienne de Callataÿ dans cette webinaire que vous trouvez également sur notre chaîne Youtube. 


Jun 30, 202149:56
Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormingen

Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormingen

Rest er de jongere generatie nog een pensioen? Marjan Maes, docent en onderzoeker Pensioenstelsels aan de KU Leuven, legt uit hoe we van ons pensioenstelsel een duurzaam stelsel kunnen maken. De sociale verzekeringsfunctie van ons pensioenstelsel is de laatste decennia uitgehold.  Nochtans stegen onze primaire uitgaven voortdurend, terwijl de broodnodige investeringen steevast achterbleven.  Onze relatief hoge vergrijzingskost en uitgaven aan ambtenarenpensioenen  kunnen niet meer weggetoverd worden.  Gaan beleidsmakers hier nog hervormen? Dat verklaren ze al jarenlang…. of gaan ze aan onze kinderen en jongeren uitleggen dat deze generatie niet duurzaam voor de volgende zal zorgen?

Jun 16, 202150:58
Decentralising social dialogue: panacea or illusion?
Jun 09, 202151:01
De Coronalessen van Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (5/5)

De Coronalessen van Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (5/5)

De coronacrisis ligt helaas nog niet achter ons, maar we kunnen wel lessen trekken uit het voorbije jaar. Bewonderenswaardige voorbeelden van fenomenale inzet, jammerlijke voorbeelden van ondeugdelijk bestuur, en alles daartussen.
Build Back Better, aldus Biden. Ook België kan uit deze dip herstellen & beter dan ooit tevoren worden.

Dit is de laatste aflevering uit een reeks rond het meest recente boek van Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt. Nu reeds beschikbaar in het Nederlands, en binnenkort ook in het Frans.


Jun 08, 202126:33
Innovatie & mededinging - Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt 4/5

Innovatie & mededinging - Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt 4/5

Necessity is the mother of invention. En in Coronatijden zagen we fenomenale innovatie, van vaccins die minder dan een jaar na de ontdekking van het virus reeds klaar zijn voor grootschalig gebruik, als talloze zelfstandigen die hun business model herdachten. Maar welke maatschappelijke omgeving is nodig om innovatie te bevorderen, en zo een duurzame groei mogelijk te maken? En hoe staat mededinging & machtsconcentratie tegenover dit fenomeen? Kunnen grote spelers grotere gokken wagen - met ditto opbrengsten - of worden ze lui & zelfgenoegzaam? 

Itinera Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot vertelt ons er alles over in deze vierde aflevering in de reeks rond zijn nieuwste boek Overheid +Markt, dat eind juni ook in het Frans zal verschijnen.

Jun 01, 202137:31
De remedies voor lage groei volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (3/5)
May 25, 202134:11
Verantwoordingsdag 2021: goed bestuur, politiek theater, en ambitie

Verantwoordingsdag 2021: goed bestuur, politiek theater, en ambitie

Itinera pleit voor een Belgische Verantwoordingsdag. Daarop geeft de regering aan het parlement rekenschap van haar beleid van het voorbije jaar. Ook maakt ze bekend of de inzet van miljarden aan belastinggeld het beoogde resultaat heeft opgeleverd.
Itinera hoofdeconoom Ivan Van de Cloot legt uit wat goed bestuur inhoudt,  Baudouin Meunier (UNamur) bespreekt samen met Jean Hindriks (UCL, Itinera) de succesvolle omslagen van Bpost en Proximus van publieke molochen naar performante bedrijven, en Stefaan Rummens (KULeuven) bepleit de waarde van politiek theater in onze democratie.

Dit webinar is ondertiteld beschikbaar op onze youtubepagina.


May 22, 202155:13
De Rol van het Privaat Initiatief volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (2/5)
May 19, 202128:47
De Rol van de Overheid volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (1/5)
May 14, 202130:58
Circulaire industrie - de sleutel tot een grondstofrijke toekomst

Circulaire industrie - de sleutel tot een grondstofrijke toekomst

Circulaire industrie is van cruciaal belang om als regio competitief te blijven. Bedrijven die grondstoffen hergebruiken moeten daarom een belangrijke plaats innemen in ons toekomstige economie, niet alleen voor het milieu maar ook om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Auteurs Stijn Ronsse, Korneel Rabaey, Simon De Corte, Koen Schoors, Ingmar Nopens en Jan Arends zijn er van overtuigd dat onze maatschappij alle troeven in handen heeft om een succesvolle circulaire industrie uit te bouwen en kan zelfs een pioniersrol op zich nemen.

Je kan dit webinar ook beluisteren op het Itinera YouTube kanaal.

May 12, 202144:23
Relance. Perspectief 2030 - Leo Neels

Relance. Perspectief 2030 - Leo Neels

Algemeen directeur van Itinera Leo Neels sluit af met de belangrijkste lessen van de webinarreeks ‘Perspectief 2030’, gaande van pensioenbeleid tot de arbeidsmarkt en de fundamenten van onze democratie. Ontdek hoe België op zijn 200ste verjaardag opnieuw een leiderschapsrol kan claimen en een welvarende toekomst voor de volgende generaties kan garanderen.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de dertiende en laatste aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

May 05, 202101:02:31
Betere spelregels voor de democratie - Christophe Convent (Perspectief 2030)

Betere spelregels voor de democratie - Christophe Convent (Perspectief 2030)

 Een beter spel krijg je met betere spelregels. Als onze politieke instituties onderpresteren, moeten we de samenstelling, aanstelling én werking daarvan veranderen. Christophe Convent brengt zeven concrete en gedurfde voorstellen voor een politieke renovatie van het democratische bestel. Het einddoel? Daadkrachtig en goed bestuur. Met intro van Leo Neels.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de twaalfde aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Apr 28, 202152:36
Opgroeien met Inspiratie, Creativiteit, en Passie - Peter Adriaenssens (Perspectief 2030)

Opgroeien met Inspiratie, Creativiteit, en Passie - Peter Adriaenssens (Perspectief 2030)

Hoe kunnen we – met een pandemie en de klimaatcrisis – toch inspiratie, creativiteit en passie aan onze jongeren bijbrengen? Welke emotionele en cognitieve vaardigheden moeten we meegeven, en welk kompas kunnen we bieden? Kinderpsychiater en Prof. em. dr. Peter Adriaenssens praat erover in dit webinar.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de elfde aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Apr 21, 202152:33
Het publiek debat is de kern van de democratie - Ignaas Devisch (Perspectief 2030)

Het publiek debat is de kern van de democratie - Ignaas Devisch (Perspectief 2030)

 Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie, meent prof. Ignaas Devisch.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de tiende aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30. Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Apr 14, 202146:39
De Rechtsstaat is de sokkel van onze Democratie - Catherine Van De Heyning (Perspectief 2030)

De Rechtsstaat is de sokkel van onze Democratie - Catherine Van De Heyning (Perspectief 2030)

Het recente voorbeeld uit de Verenigde Staten toonde nog maar eens aan hoe de rechtsstaat het fundament vormt van een democratische samenleving. Gastspreker en substituut-procureur prof. Catherine Van De Heyning bespreekt in deze webinar het belang van een goed functionerende rechtsstaat, ook in 2021.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de achtste aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Apr 07, 202151:11
Sociale Relance = Economische Relance - Ive Marx (Perspectief 2030)

Sociale Relance = Economische Relance - Ive Marx (Perspectief 2030)

België zit bij de grootste herverdelers internationaal, maar slaagt er niet in om mensen duurzaam uit de armoede te tillen. Inclusie is een rijkdom voor de samenleving, en degelijke sociale relance is ook goede economische relance. Ontdek het samen met gastspreker prof. Ive Marx.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de achtste aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/reekt in deze webinar hoe onze de Belgische fiscaliteit simpeler en eerlijker kan.

Mar 31, 202149:23
Eenvoudige en Faire belastingen - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

Eenvoudige en Faire belastingen - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

Cui Bono, zei Cicero. Wie heeft er baat bij? Een goeie vraag, maar wie draagt er eigenlijk bij aan onze overheid en sociale zekerheid? 

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot bespreekt in deze webinar hoe onze de Belgische fiscaliteit simpeler en eerlijker kan.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de zevende aflevering van Perspectief 2030. In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/reekt in deze webinar hoe onze de Belgische fiscaliteit simpeler en eerlijker kan.

Mar 26, 202145:44
Energie in het Europese Relancebeleid - Johan Albrecht (Perspectief 2030)

Energie in het Europese Relancebeleid - Johan Albrecht (Perspectief 2030)

Een transitie van probleem naar opportuniteit? Kan een slim energiebeleid een hefboom zijn naar welvaart en een inclusieve maatschappij? ‘Welke opportuniteiten bieden de Green Deal en het Next Generation EU project voor de Belgische economie? Ontdek het in de audioversie van dit webinar met Prof. dr. Johan Albrecht.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de zesde aflevering van Perspectief 2030 . In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Mar 17, 202152:45
Samen Sterk: Overheid, Ondernemingen, Middenveld, Burgers - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

Samen Sterk: Overheid, Ondernemingen, Middenveld, Burgers - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

De overheid en de markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot beschrijft in deze webinar de virtueuze cirkel die volgt uit de samenwerking tussen de vier actoren in onze samenleving: overheid, markt, civiele maatschappij en de burger.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de vijfde aflevering van Perspectief 2030 . In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Mar 10, 202136:37
De Jongeren zijn de toekomst: Onderwijs & Kennis - Wouter Ducyk (Perspectief 2030)

De Jongeren zijn de toekomst: Onderwijs & Kennis - Wouter Ducyk (Perspectief 2030)

PISA, PIRLS, TIMSS, … internationale onderzoeken tonen hoe het ooit gerenommeerde Belgisch onderwijs wegdeemstert in de rangschikkingen. Gastspreker prof. Wouter Duyck legt uit hoe ons onderwijs zich moet aanpassen aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de vierde aflevering van Perspectief 2030 . In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Mar 03, 202152:34
Aan De Slag! Op naar een betere Arbeidsmarkt - Marc De Vos (Perspectief 2030)

Aan De Slag! Op naar een betere Arbeidsmarkt - Marc De Vos (Perspectief 2030)

De Belgische arbeidsmarkt was ooit een van de sterktes van ons land, maar wordt de laatste decennia geteisterd door toenemende inactiviteit én hoge vacaturegraden. Marc De Vos, professor arbeidsrecht, medestichter van Itinera en decaan van de rechtsfaculteit van de Macquarie University in Sydney, benadrukt in een gesprek met Lien Van de Kelder hoe groot het probleem van hoge aantal inactieven wel niet is en hoe we veel meer mensen aan de slag kunnen krijgen. 

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

Dit is de derde aflevering van Perspectief 2030 . In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Feb 24, 202159:37
La réforme des pensions - Jean Hindriks (Perspective 2030)

La réforme des pensions - Jean Hindriks (Perspective 2030)

Notre système de pension actuel n’est pas viable. Depuis des années, les dépenses du système dépassent ses revenus, alors même que le grand vieillissement de la société reste encore à venir.

Dans cet deuxième épisode de notre série Perspective 2030, Jean Hindriks  explique en détail comment réformer le système des pensions afin de préserver celles-ci pour le long terme.

U kunt deze aflevering ook bekijken met Nederlandstalige ondertitels, op onze website: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Perspective 2030 est une campagne d'Itinera. Dans une série de 13 webinaires, nous soulignons, en tant que groupe de réflexion indépendant, la nécessité d'un plan de relance pour la Belgique. Nous proposons à des Fellows et intervenants invités de s’exprimer sur des grandes questions sociétales. L'ambition et la détermination de tous les gouvernements belges sont nécessaires pour assurer la croissance et la prospérité du pays et de ses régions d'ici 2030. La Belgique doit et peut faire mieux.

Les webinaires se dérouleront du 9 février au 4 mai 2021. Tous les mardis à 12h30. Vous trouverez toutes les informations ici.


Feb 19, 202152:52
Breuklijnen 2020, Perspectief 2030 - Marc De Vos

Breuklijnen 2020, Perspectief 2030 - Marc De Vos

2020 en de coronacrisis brachten breuklijnen en structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht. Maar wat staat ons te wachten na de pandemie, richting 2030?  Marc De Vos sprak vol passie en vuur over de economische, politieke en maatschappelijke uitdagingen die ons tegemoetkomen in het eerste webinar van de reeks Perspectief 2030. 

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Perspectief 2030 is een campagne van Itinera. In een 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

Feb 17, 202145:11
Itinera NY Letter - Leo Neels en Politieke Renovatie

Itinera NY Letter - Leo Neels en Politieke Renovatie

Goed beleid vergt goed bestuur. En goed bestuur vergt goede bestuurders met de juiste prikkels om goed te besturen. Maar zijn onze huidige instellingen daarvoor geschikt? Itinera pleitte dit jaar voor het eerst voor een hervorming van de democratische instellingen, om een structureel einde te maken aan de Belgische malgoverno.

Dec 29, 202005:24
Itinera NY Letter - prudentieel begrotingsbeleid met Ivan Van de Cloot

Itinera NY Letter - prudentieel begrotingsbeleid met Ivan Van de Cloot

Gratis geld bestaat niet, ook in tijden van lage rente moeten we ons richten op productieve investeringen en voorbereiden op een schuldenafbouw op middellange termijn. Investeringen zijn nodig, maar ze moeten ook goed gekozen en prudentieel gefinancierd worden. Met een faire fiscaliteit, zonder verdere verhoging van de belastingsdruk.

Dec 29, 202003:59
Itinera NY Letter - Joël Van Cauter plaidoie La Bonne Gouvernance

Itinera NY Letter - Joël Van Cauter plaidoie La Bonne Gouvernance

Pour faire mieux, il faudrait faire autrement. Nous avons donc besoin d’une nouvelle méthode. Selon fellow Joël Van Cauter celle-ci devrait reposer sur trois éléments : la concentration, la participation et l’objectivation.

Dec 28, 202004:04
Itinera NY Letter - de Kernuitstap volgens Johan Albrecht

Itinera NY Letter - de Kernuitstap volgens Johan Albrecht

Zijn we klaar voor de kernuitstap? We bespraken het uitvoerig in een vorige podcast, maar senior fellow Johan Albrecht vat het nog eens samen. Onze energiemix moet betaalbaar, betrouwbaar, en duurzaam zijn, maar ook duidelijkheid. Na jarenlang te talmen en te twijfelen, moeten we een knoop doorhakken: wél of niét. Enkel zo kunnen betrokken partijen de toekomst anticiperen, en de nodige investeringen voorbereiden.

Dec 27, 202005:28
Itinera NY Letter - la vraie réforme des pensions selon Jean Hindriks

Itinera NY Letter - la vraie réforme des pensions selon Jean Hindriks

Il nous faut une vraie reforme du système de pensions pour garantir sa crédibilité, et donc sa durabilité et sa solidarité. Senior fellow Jean Hindriks nous explique pourquoi nous devons dissocier la question du financement de la question de l’architecture de notre système de pension. Une modernisation de l’architecture des pensions peut faire l’objet d’un consensus plus large si elle est dissociée de la question du financement des pensions qui est de nature plus politique.

Dec 26, 202006:04
Itinera NY Letter - Simon Ghiotto's recepten voor een bredere arbeidsmarkt

Itinera NY Letter - Simon Ghiotto's recepten voor een bredere arbeidsmarkt

Het blijft een oud zeer op de Belgische arbeidsmarkt, te veel landgenoten zijn niet aan het werk, hoewel we (pre-corona) een lage werkloosheidsgraad kenden en een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Minder dan de helft van de kortgeschoolden is aan het werk, sommige doelgroepen zelfs minder dan een op vijf. Hoe krijgen we kortgeschoolden aan het werk, hoe zorgen we er voor dat ook zij (kunnen) participeren op onze arbeidsmarkt? Simon Ghiotto werpt zijn licht op enkele mogelijke uitwegen van dit economisch onhoudbaar en moreel onaanvaardbaar gegeven.

Dec 24, 202005:20
Itinera NY Letter - Leo Neels' Terugblik op 2020

Itinera NY Letter - Leo Neels' Terugblik op 2020

Het was een bewogen 2020, dat is het minste dat we kunnen zeggen. Naar goede gewoonte kropen de Itinera fellows in hun pen, met dé beleidsprioriteiten voor de nieuwe federale regering het komende jaar. Algemeen directeur Leo Neels bijt de spits af, met een terugblik naar 2020, en een vooruitblik naar de relance die moet volgen.

Dec 23, 202008:27
Zijn we klaar voor de kernuitstap? Met Johan Albrecht
Dec 07, 202041:21
Overheid+Markt, het beste van beide werelden

Overheid+Markt, het beste van beide werelden

Weten onze politici nog wat de rol van de overheid is en tot waar hun verantwoordelijkheid gaat? Kan, moet of mag de overheid een rol spelen in de transformatie van de economie? Wat wordt beter overgelaten aan de dynamiek van de markt? En welke principes van goed bestuur moeten ons daarbij leiden?

Nu maatschappelijke en technologische evoluties de grens tussen overheid en markt doen verschuiven, is de uitdaging meer dan ooit om een nieuw evenwicht te vinden, weg van het staatskapitalisme en het marktfundamentalisme, naar complementaire rollen voor de overheid en de markt.

Ivan Van de Cloot gaat op zoek naar de kenmerken van een dynamische maatschappij, die niet in de eerste plaats in dienst staat van gevestigde belangen, maar wel een continue vernieuwing van het economisch weefsel faciliteert.

Markten kunnen falen, net zoals overheden dat kunnen. Een land kan zich met goed bestuur, zowel binnen de overheid als de markt, echter onderscheiden. Het is dus in het belang van onze algemene welvaart om het beste van beide werelden te maken.

Dec 01, 202044:51
Hoeveel kost een klimaatvriendelijk Vlaams huizenbestand?
Nov 12, 202040:29
Hebben we nieuwe politieke spelregels nodig? Christophe Convent over politieke vernieuwing

Hebben we nieuwe politieke spelregels nodig? Christophe Convent over politieke vernieuwing

Spelregels bepalen het spelverloop, in de sport zoals in de politiek. Itinera onderzoekt beleidsdomeinen, maar beter beleid vertalen van theorie naar praktijk vergt ook beter bestuur en een beter politiek bestel. Jurist en visiting fellow Christophe schreef een kernachtig essay (hier te vinden) met 7 politieke vernieuwingen die de daadkracht en democratische vertegenwoordiging kunnen versterken.  We luisteren  samen naar het webinar waarin hij deze voorstelt.

Volgens Christophe Convent hebben we nood aan: 

de herinvoering van een meerderheidskiesstelsel voor de Kamer; de hervorming van de Senaat tot een zuiver (grond)wetgevend orgaan; een deugdelijke invulling van het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid; een duidelijke regeling voor de investituur van de federale regering; de invoering van het correctief referendum; een eigentijdse procedure voor grondwetsherzieningen; en een sanering van de publieke partijfinanciering.

https://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/pleidooi-voor-politieke-renovatie/

Oct 19, 202024:43
Johan Albrecht over preventie in de gezondheidszorg

Johan Albrecht over preventie in de gezondheidszorg

Een goede gezondheid, we wensen het elkaar toe bij feestdagen en verjaardagen, maar moet het bij wensdromen blijven?  Hebben we dat zelf niet in handen? Met Johan Albrecht - econoom, professor aan de Universiteit Gent en senior fellow van Itinera - hebben we het over preventie in de gezondheidszorg. Voorkomen is niet enkel goedkoper dan genezen, maar ook beter voor mens én milieu. Johan stelt een innovatief concept voor dat een markt voor preventie kan stimuleren, en een gezonde levensstijl voor iedereen binnen handbereik brengt.

Oct 08, 202037:34
Leo Neels over de politieke besluitloosheid

Leo Neels over de politieke besluitloosheid

Vandaag hebben we het met Leo Neels, algemeen directeur van Itinera & professor emeritus aan de KUL & UA, over politieke besluitvorming - of het gebrek daaraan. Waarom slagen we er niet in een regering te vormen? Waarom kunnen regeringen niet daadkrachtig besturen? En waarom blijven we dat gedwee ondergaan?Democratie mag dan de slechtste regeringsvorm zijn - op alle andere na die al geprobeerd zijn - toch moeten we ons niet neerleggen bij de weeffouten van het systeem. Alles Kan Beter, ook onze democratie.

Sep 10, 202029:11
Kristof De Witte over Onderwijs in coronatijden

Kristof De Witte over Onderwijs in coronatijden

De zomervakantie loopt ten einde, het schooljaar begint opnieuw. Maar of en hoe de schoolpoorten terug open gaan, daarover is al flink wat inkt gevloeid. Samen met onderwijseconoom en visiting fellow Kristof De Witte werpen we een terugblik op de eerste coronagolf in ons onderwijs, een vooruitblik naar september, en hebben we het over de lange termijneffecten van de gemiste instructietijd voor leerlingen.

Aug 28, 202027:54
Itinera's post-corona relanceplan
Jul 20, 202038:54
Itinera Live - Op naar een Belgische Verantwoordingsdag

Itinera Live - Op naar een Belgische Verantwoordingsdag

De Verantwoordingsdag in Nederland bestaat twintig jaar. Op de derde woensdag in mei legt de regering bij de Tweede Kamer verantwoording af over de uitgaven en de al dan niet verwezenlijkte doelen uit het regeerakkoord. In België hoeft de regering zich zelden te verantwoorden voor haar beleid, de controle op de uitvoering van het regeerakkoord is zeer bescheiden.

In een tweetalig webinar gaf de Nederlandse Prof dr M.J.W. van Twist, Hoogleraar Bestuurskunde Erasmusuniversiteit Rotterdam, Decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en Oud-lid in Buitengewone Dienst van de Algemene Rekenkamer meer uitleg over het belang en de werking van de Verantwoordingsdag. Federaal Ombudsman Guido Herman besprak het principe van verantwoording in België. Prof. dr. Jean Hindriks (UCL, Pensioencommissie, Senior Fellow Itinera) sprak over de voorwaarden tot goed bestuur .

Jul 16, 202001:10:42
Jean Hindriks sur les finances publiques et la politique St-Nicolas

Jean Hindriks sur les finances publiques et la politique St-Nicolas

Les rail-pass pour tous, le chômage temporaire, la diminution des divers impôts, les fonds de soutiens pour telle ou telle secteur ... il semble que Saint-Nicolas est arrivé quelques mois en avance. Mais nos finances publiques n’étaient pas saines du tout au début, et le crise corona l’a largement aggravé. Itinera senior fellow, professeur à L’UCL et membre de la commission pension Jean Hindriks nous explique pourquoi les finances publiques méritent notre intérêt, sinon nos enfants payeront la facture.

Jul 13, 202031:56
Itinera Live - Johan Albrecht en de Coronashock Masterclass

Itinera Live - Johan Albrecht en de Coronashock Masterclass

De Coronashock is een gamechanger voor globalisering, economie, arbeidsmarkt en publieke financiën, maar kan ook een hefboom zijn voor een sterkere, veerkrachtigere toekomst.  We moeten afscheid nemen van de recepten van de 20ste eeuw. Daadkracht, verantwoordelijkheidszin, efficiëntie, leiderschap en het mobiliseren van al onze talenten zullen nodig zijn.

Jul 09, 202001:15:06
Joël van Cauter sur le vivre-ensemble, et comment passer de la sidération à la consideration

Joël van Cauter sur le vivre-ensemble, et comment passer de la sidération à la consideration

Selon Joël Van Cauter nous sommes à un moment collectif particulier, à la fois de suspens et de passage. Ne plus confiné, pas encore dans notre vie normale. Il nous explique pourquoi et comment notre société peut passer de la sidération à la considération, et renfoncer notre vivre-ensemble.

Jul 06, 202026:06
Ivan Van de Cloot: de coronacrisis legt de zwakheden in de samenleving bloot

Ivan Van de Cloot: de coronacrisis legt de zwakheden in de samenleving bloot

De grote hervormingen die zich voor corona opdrongen, zijn niet verdwenen, integendeel. De coronacrisis legt zwakheden bloot en maant aan het beter te doen inzake pensioenen, energiebeleid, fiscaliteit en onderwijs. Gastheer Simon Ghiotto praat erover met hoofdeconoom Ivan Van de Cloot.

Jun 22, 202017:35
Johan Albrecht over 'Coronashock: Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken'

Johan Albrecht over 'Coronashock: Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken'

De medische bescherming is afhankelijk van landen als China en India. De coronacrisis leert ons dat we de supply chain moeten herbekijken. Dat kan door bijvoorbeeld flexibele productietechnologieën aan te spreken.  In een nieuwe podcast met Simon Ghiotto spreekt Johan Albrecht over zijn nieuw boek  'Coronashock: Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken'

Jun 16, 202047:34
Leo Neels over de volmachtregering en goed bestuur

Leo Neels over de volmachtregering en goed bestuur

In deze aflevering praat Simon Ghiotto met algemeen directeur Leo Neels over de dure, grote maar inefficiënte overheid. Over het gebrek aan langetermijnvisie en over de kans om het nu beter te doen.

Jun 02, 202037:49
Hoe we mentaal omgaan met corona: Ivan Van de Cloot spreekt erover met psychiater Dirk Monsieur

Hoe we mentaal omgaan met corona: Ivan Van de Cloot spreekt erover met psychiater Dirk Monsieur

De politiek en de bevolking hebben op verschillende manieren gereageerd op een totaal onbekende ziekte. In het begin was er de ontkenning van de ernst ervan, nadien sloegen we aan het hamsteren en momenteel is er een soort van tweedracht aan de gang: een groep die zich niet houdt aan de regels van social distancing en een tweede groep die niet meer de deur uitgaat zonder handschoenen en mondmasker. Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot spreekt erover met psychiater Dirk Monsieur.

Apr 29, 202033:08
La crise corona et les implications pour l'enseignement et la démocratie

La crise corona et les implications pour l'enseignement et la démocratie

Jean Hindriks et Joël Van Cauter d'Itinera parlent de la crise corona et les implications pour le fonctionnement de notre système d’enseignement et pour le fonctionnement de notre démocratie. Quels sont les risques possibles pour l’enseignement et les institutions ?

Apr 15, 202026:24
Ivan Van de Cloot over het coronavirus (2)

Ivan Van de Cloot over het coronavirus (2)

In de achttiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Ivan Van de Cloot over over de rol van het onderwijs, de verdeling van de steunmaatregelen, het belang van de maakindustrie en hoe we onszelf dreigen te verliezen in autoritair gedrag als we geen vertrouwen meer hebben in de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burgers. Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom van Itinera.

Sprekers: Simon Ghiotto & Ivan Van de Cloot

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Mar 27, 202032:34
Ivan Van de Cloot over het coronavirus

Ivan Van de Cloot over het coronavirus

In de zestiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Ivan Van de Cloot over het coronavirus, de doofpotoperatie van China, de economische crisis, het efficiënt inzetten van overheidsmiddelen en de rol van Europa. Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom van Itinera.

Sprekers: Simon Ghiotto & Ivan Van de Cloot

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Mar 23, 202041:15
Ive Marx over arbeid en armoede

Ive Marx over arbeid en armoede

In de vijftiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Professor Ive Marx over de paradoxale Belgische arbeidsmarkt, armoedebeleid, de relatie tussen beiden en de rol van de sociale zekerheid. Ive Marx is Professor aan de Universiteit Antwerpen, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Research Fellow aan het IZA in Bonn en visiting fellow bij Itinera.

Sprekers: Simon Ghiotto & Ive Marx

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Mar 17, 202025:02
Live: Marc De Vos over zijn nieuwste boek 'Beter is niet genoeg'

Live: Marc De Vos over zijn nieuwste boek 'Beter is niet genoeg'

Arbeidsmarktexpert Marc De Vos stelde recent zijn nieuwste boek “Beter is niet genoeg: onze toekomst na het einde van globalisering” voor in België. Tijdens de lancering van dit boek deelde de grondlegger van Itinera - vandaag decaan van de rechtsfaculteit van de Macquarie University in Sydney - zijn scherpste analyses van de Belgische maatschappij en politiek. In de eerste aflevering van Itinera Live krijgt u de kans om deze lezing door Marc De Vos integraal te herbeluisteren. Ook in de toekomst bundelen we in Itinera Live het beste wat onze lezingen te bieden hebben.

Sprekers: Marc De Vos, Simon Ghiotto

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Mar 10, 202038:40
Kristof De Witte over de staat van het onderwijs

Kristof De Witte over de staat van het onderwijs

Onderwijs, een onderzoeksdomein dat wordt gedomineerd door pedagogen en sociologen. Toch kan men ook de economische methode hierop toepassen: doelstelling vooropzetten, resultaten en impact meten, alternatieven vergelijken, en oorzakelijke verbanden zoeken. Het maximaliseren van menselijk kapitaal in al haar vormen, of andere onderwijsdoelstellingen die publiek, politiek of maatschappelijk worden gekozen. In de veertiende aflevering van Itinera Talks gaat Simon Ghiotto samen met Kristof De Witte, onderwijseconoom, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en visiting fellow van Itinera, dieper in op de staat en de toekomst van ons onderwijs.

Sprekers: Simon Ghiotto & Kristof De Witte

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Feb 21, 202029:03
Cind Du Bois over economische veiligheid

Cind Du Bois over economische veiligheid

Economie en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een belangrijk aspect hiervan is de economische soevereiniteit, met name het behouden van het zeggenschap over belangrijke infrastructuur om zo niet strategisch afhankelijk te worden van andere staten.  Steeds meer komt deze soevereiniteit onder druk te staan door buitenlandse investeringen. In de dertiende aflevering van Itinera Talks gaat Simon Ghiotto samen met Cind Du Bois, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, dieper in op hoe investeringen en groei te rijmen met onze nationale veiligheid.

Sprekers: Simon Ghiotto, Cind Du Bois

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Feb 06, 202015:16
Fons Leroy over de arbeidsmarkt

Fons Leroy over de arbeidsmarkt

Het dichten van de structurele mismatch op de arbeidsmarkt is een uitdaging, die inspanningen zal vragen van alle betrokken partijen: VDAB, de overheid, sociale partners, bedrijven en werknemers. In de twaalfde aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met voormalig afgevaardigd bestuurder van VDAB Fons Leroy over de transitionele arbeidsmarkt. Ontdek meer over deze uitdaging en mogelijke oplossingen in de nieuwste Itinera Talks.

Sprekers: Simon Ghiotto, Fons Leroy

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Jan 23, 202023:41
Arturo Bris about the Belgian performance on the IMD World Competitiveness Ranking

Arturo Bris about the Belgian performance on the IMD World Competitiveness Ranking

The IMD World Competitiveness Ranking measures the competitiveness, or the ability of nations to generate prosperity, of 63 countries. The competitiveness of a country is important, as it predicts future growth. In the eleventh episode of Itinera Talks Simon Ghiotto and Arturo Bris, head of the IMD World Competitiveness Center, discuss the Belgian performance on the ranking and learnings from higher ranking countries. Discover more by listening to the full episode.

Speakers: Simon Ghiotto, Arturo Bris

About this podcast: Itinera Talks is the biweekly podcast of the Belgian nonpartisan think tank Itinera. Host Simon Ghiotto tackles some of the main social and political challenges facing us today, together with Itinera’s wide range of policy experts.


Jan 09, 202022:28
Karel Volckaert over de meerwaarde van familiebedrijven

Karel Volckaert over de meerwaarde van familiebedrijven

Familiebedrijven vind je in alle geuren en kleuren, van eenmanszaken tot multinationals. Toch stellen veel mensen familiebedrijven automatisch gelijk aan kmo's, de spreekwoordelijke bakker om de hoek. In de tiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Itinera-visiting fellow Karel Volckaert over de meerwaarde van familiebedrijven voor onze maatschappij. Altijd al meer willen weten over wat familiebedrijven uniek maakt? Je ontdekt het in deze aflevering van Itinera Talks.

Sprekers: Simon Ghiotto, Karel Volckaert

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Dec 16, 201921:19
Jean Hindriks et Joël Van Cauter sur les déclarations de politique générale wallonne et bruxelloise

Jean Hindriks et Joël Van Cauter sur les déclarations de politique générale wallonne et bruxelloise

Contrairement au gouvernement fédéral, les différents gouvernements régionaux belges sont déjà formés. Après avoir évoqué la déclaration gouvernementale flamande lors du précédent podcast, c’est au tour des déclarations de politique régionale bruxelloise et wallonne. Où se situe-t-on en matière de bonne gouvernance ? Les déclarations sont-elles assez ambitieuses ? Les Wallons et Bruxellois ont-ils encore confiance en la politique ?  Autant de questions qui sont abordées dans ce nouvel épisode d’Itinera Talks avec Jean Hindriks, Senior Fellow et économiste chez Itinera et Joël Van Cauter, Fellow chez Itinera.

Conférenciers: Simon Ghiotto, Jean Hindriks, Joël Van Cauter

A propos de ce podcast : Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés.

Dec 04, 201924:34
Ivan Van de Cloot over het Vlaams regeerakkoord

Ivan Van de Cloot over het Vlaams regeerakkoord

De verkiezingen van 2019 zijn al een tijdje achter de rug en de storm rond het Vlaams regeerakkoord is ondertussen ook weer gaan liggen. Maar hoe zit het met dit akkoord? Bevat het akkoord voldoende concrete doelstellingen? Schuift de nieuwe regering een duidelijke langetermijnvisie naar voor voor Vlaanderen? Ontdek er alles over in de nieuwste aflevering van Itinera Talks met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Itinera.

Sprekers: Simon Ghiotto, Ivan Van de Cloot

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Nov 15, 201918:33
Jean Hindriks sur l’enseignement

Jean Hindriks sur l’enseignement

L’enseignement est un domaine qui nous touche tous. Un domaine où les parties prenantes sont multiples et les débats souvent houleux. Comment se porte l’enseignement belge ? Comment évoluera-t-il dans les prochaines années ? Quelles sont les pistes pour aborder les nombreux défis qui y sont liés ? Autant de questions qui sont abordées dans ce nouvel épisode d’Itinera Talks avec Jean Hindriks, Senior Fellow et économiste chez Itinera.

Conférenciers: Simon Ghiotto, Jean Hindriks

A propos de ce podcast : Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés.

Nov 05, 201924:16
Johan Albrecht over de klimaat- en energietransitie

Johan Albrecht over de klimaat- en energietransitie

In het klimaatdebat wegen emoties vaak zwaarder door dan facts & figures. Hoe bouwen we als land voort aan de energietransitie? Op welke manier kunnen technologie en klimaatbeleid elkaar ondersteunen? Hoe verzoenen we klimaat- met sociaal verantwoordelijk beleid? Ontdek er alles over in de nieuwste aflevering van Itinera Talks met Itinera-fellow en milieueconoom Johan Albrecht.

Sprekers: Simon Ghiotto, Johan Albrecht

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Oct 22, 201937:43
Désirée Vandenberghe over preventie in de gezondheidszorg

Désirée Vandenberghe over preventie in de gezondheidszorg

Simon Ghiotto en Désirée Vandenberghe ontleden in Itinera Talks de rol van preventie in de gezondheidszorg. Hoe gaan we om met chronische ziektes? Dreigen we door het benadrukken van preventie niet in victim blaming te vervallen? Draait gezondheid rond 'nature', of toch eerder rond 'nurture'? Ontdek de antwoorden op deze en andere vragen in de vijfde aflevering van de Itinera-podcast.

Sprekers: Simon Ghiotto, Désirée Vandenberghe

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de  Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto  ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste  maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Oct 01, 201925:59
Ivan Van de Cloot over de Belgische regeringsvorming

Ivan Van de Cloot over de Belgische regeringsvorming

Stilaan krijgen de verschillende regeringen in België vorm, maar meer dan 100 dagen na de verkiezingen van 2019 is het nog altijd hoogst onduidelijk hoe de opvolger van Michel-II eruit zal zien. Toch heeft België nood aan beleid. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot heeft het samen met Simon Ghiotto over de belangrijkste uitdagingen voor ons land – van pensioenen tot fiscaliteit –,waarom België nood heeft aan structurele hervormingen, en waarom politici vaker op de lange termijn moeten durven denken.

Sprekers: Simon Ghiotto, Ivan Van de Cloot

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Sep 19, 201927:44
Jean Hindriks et Joël Van Cauter sur la gestion publique

Jean Hindriks et Joël Van Cauter sur la gestion publique

Souvent évoquée, parfois décriée, la gestion publique est une composante fondamentale de la vie politique belge. Dans ce troisième épisode d'Itinera Talks, Simon Ghiotto, Jean Hindriks et Joël Van Cauter évoquent cette notion et l'analysent sous l'angle si particulier de la politique de notre Royaume. Comment définir la gestion publique ? A qui est-elle destinée ?  Comment l'évaluer ? Pourquoi a-t-elle parfois une image négative ?  Autant de questions abordées dans le troisième épisode d'Itinera Talks. 

Conférenciers : Simon Ghiotto, Jean Hindriks, Joël Van Cauter

A propos de ce podcast : Itinera Talks est le podcast bimensuel du  think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec  les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus  importants auxquels nous sommes confrontés. Itinera Talks paraît le  vendredi, toutes les deux semaines.

Aug 09, 201922:26
Marc De Vos over de paradoxen van de Belgische arbeidsmarkt

Marc De Vos over de paradoxen van de Belgische arbeidsmarkt

“Jobs, jobs, jobs.” De slogan van premier Charles Michel staat ondertussen in ons geheugen gegrift. Maar hoe waardevol is die beleidsambitie nog in 2019? In de tweede aflevering van Itinera Talks gaan Marc De Vos en Simon Ghiotto samen op zoek naar de paradoxen van de Belgische arbeidsmarkt. Hoe krijgen we meer mensen aan de slag? Waarom scoort België ondermaats in vergelijking met zijn buurlanden? Hoe kunnen we het sociaal overleg heruitvinden? Ontdek het in deze aflevering van Itinera Talks.

Sprekers: Simon Ghiotto, Marc De Vos

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen. Itinera Talks verschijnt om de twee weken op vrijdag.

Jul 26, 201927:53
Leo Neels sur 'Un projet pour la Belgique'

Leo Neels sur 'Un projet pour la Belgique'

Vers où va la Belgique ? Dans ce premier épisode d'Itinera Talks, Leo Neels et Simon Ghiotto parlent d'Un Projet pour la Belgique, la dernière publication d'Itinera. Le constat central de l'ouvrage est le suivant  : la Belgique est presque toujours classée en-dessous de ses voisins, par rapport à son niveau et son potentiel. La solution ? Nous devons faire preuve de plus d'ambition et créer une perspective d'avenir pour tous les citoyens. Ne pas agir, c'est faire marche arrière. Retrouvez toutes les analyses dans Un Projet pour la Belgique dans ce premier épisode d'Itinera Talks.

Conférenciers : Simon Ghiotto, Leo Neels

A propos de ce podcast : Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés. Itinera Talks paraît le vendredi, toutes les deux semaines.

Jul 11, 201918:26
Leo Neels over 'Een Plan voor het Land'

Leo Neels over 'Een Plan voor het Land'

Waar naartoe met België? In deze eerste aflevering van Itinera Talks hebben Leo Neels en Simon Ghiotto het samen over Een Plan voor het Land, de nieuwste publicatie van Itinera. De centrale vaststelling van het boek: België presteert in zo goed als alle internationale vergelijkingen onder zijn niveau. De oplossing? We moeten meer ambitie tonen en een toekomstperspectief creëren voor alle burgers. Stilstaan is achteruitgaan. Ontdek alles over de analyses uit Een Plan voor het Land in deze eerste aflevering van Itinera Talks.

Sprekers: Simon Ghiotto, Leo Neels

Over deze podcast: Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische  onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er  samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en  politieke uitdagingen die op ons afkomen. Itinera Talks verschijnt om de  twee weken op vrijdag.

Jul 10, 201924:29