Skip to main content
Spotify for Podcasters
ITM Pytania Ostateczne

ITM Pytania Ostateczne

By ITM Pytania Ostateczne

Podcast świeckich katolików którego zadaniem jest obserwacja współczesnych zmian społecznych, w szczególności kulturalnych, religijnych i politycznych. Nasi redaktorzy analizują i opisują rzeczywistość za pośrednictwem debaty w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka, antropologia, filozofia, historia, kultura, w oparciu o wartości proponowane przez katolicką naukę społeczną oraz myśl Jana Pawła II.
Currently playing episode

Czy wyłonienie się świadomości z materii przypomina czary?

ITM Pytania OstateczneOct 14, 2023

00:00
01:03:36
Podzielone biało-czerwone sukno

Podzielone biało-czerwone sukno

Synod o synodalności, afera w Dąbrowie Górniczej, wybory parlamentarne w Polsce to tylko niektóre wydarzenia, które przyniosła kalendarzowa jesień. Wspomniane sytuacje budzą nie tylko intensywne emocje, ale wymagają również głębszej analizy oraz refleksji. W rozmowie z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim rozmawiamy o przyszłym kształcie Kościoła oraz sytuacji z jaką będziemy mierzyli się w Polsce w najbliższej przyszłości.

Nov 16, 202352:10
Czy trzeba być przydatnym, żeby być człowiekiem?

Czy trzeba być przydatnym, żeby być człowiekiem?

Jak nauczyć się być człowiekiem? Czy w ogóle można nauczyć się być człowiekiem i na czym miałoby to polegać?

Temat wychowania dotyka każdego, chociażby dlatego, że każdy został jakoś wychowany.  W rodzinie, w szkole, na studiach i w pracy jesteśmy socjalizowani, przyuczani do wielu ról społecznych i zdobywamy różne mniej lub bardziej potrzebne umiejętności. Czy jednak przybliża nas to do tego, jak być człowiekiem? Czy odpowiada na pytania o to, jak radzić sobie z różnymi rozterkami i niepokojami egzystencjalnymi, które trapią  dziś ludzi? I na czym w ogóle miałoby polegać uczenie się bycia człowiekiem?

Tego rodzaju zagadnienia zostały poruszone z doktorem Michałem Płóciennikiem w rozmowie, którą poprowadzili Marcin Worek i Bartosz Kurkowski.

Nov 10, 202301:07:50
Czy wyłonienie się świadomości z materii przypomina czary?

Czy wyłonienie się świadomości z materii przypomina czary?

Pogląd, zgodnie z którym świadomość wyłania się z powodu zachodzenia różnych skomplikowanych procesów w mózgu, wydaje się najbardziej standardowy lub bliski współczesnemu zdrowemu rozsądkowi. Z drugiej strony, jak zauważył Thomas Huxley, wyłonienie się świadomości w wyniku aktywacji tkanki nerwowej, wydaje się równie niewytłumaczalne jak pojawienie się Dżina, gdy Aladyn pociera swoją lampę. Owo wyłonienie się świadomości przypomina zatem zjawiska, które potocznie określane są jako czary.

Czy jednak współcześnie, wobec względnie dojrzałych i wciąż dynamicznie rozwijających się neuronauk, tego rodzaju poczucie magiczności i niewytłumaczalności świadomości nie powinno gdzieś ulecieć?

Zagadnienie to i jemu pokrewne zostały poruszone w rozmowie z profesorem Maciejem Dombrowskim, specjalistą od emergentyzmu i filozofii umysłu. Rozmowę prowadzili Marcin Worek i Bartosz Kurkowski.

Oct 14, 202301:03:36
Synod o synodalności: Wokół realnych szans na odnowę Kościoła

Synod o synodalności: Wokół realnych szans na odnowę Kościoła

Synod o synodalności – zwieńczenie reform papieża Franciszka, czy wypadek przy pracy? Wokół realnych szans na odnowę Kościoła

4 października 2023 r. rozpocznie się sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Biskupów, którego temat brzmi: Dla Kościoła Synodalnego: uczestnictwo, komunia i misja. Pierwszy raz od czasu powołania Synodu Biskupów (w 1965 r.) tematem synodu będzie synodalność… Czy to pleonazm, i czy rozmowa o istocie synodu ma sens? – na to pytanie postarają się odpowiedzieć: prowadząca rozmowę dr Maria Ciostek i Piotr Pietryga.

Sep 30, 202301:01:50
bp Michał Janocha: Dla was jestem biskupem

bp Michał Janocha: Dla was jestem biskupem

Ostatnią adhortacją wydaną przed śmiercią Jana Pawła II jest Pastores gregis, poświęcona posłudze biskupiej. Jak wygląda codzienność biskupa? Czy pełnia święceń powoduje, że trudności nagle znikają? W rozmowie z Biskupem Michałem Janochą poznajemy nie tylko osobistą historię życia hierarchy, ale również lepiej rozumiemy z jakimi wyzwaniami mierzą się pasterze Kościoła w Polsce.

Sep 29, 202342:46
Koniec katolipy

Koniec katolipy

Dnia 6 sierpnia 2023 roku zakończyły się 38. Światowe Dni Młodzieży. Gdy emocje dotyczące tego wydarzenia nieco już ostygły, razem z księdzem Tomaszem Koprianiukiem, Dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowe Dni Młodzieży w Polsce, podsumowujemy to istotne spotkanie młodych całego świata z papieżem Franciszkiem, mówimy o szansach oraz kontrowersjach związanych z przebiegiem uroczystości w Lizbonie.

Rozmowę prowadzi Mikołaj Musiał.

Sep 29, 202355:36
Adam Jank: Gdzie zaczyna się świadomość?

Adam Jank: Gdzie zaczyna się świadomość?

Świadomość jest dla nas tym, co najbliższe, najbardziej znane, prawdziwie bezpośrednie. Tymczasem współczesne spory na temat jej statusu i przyczyn – zwłaszcza w obliczu coraz intensywniej prowadzonych badań w obszarze neuronauk – wskazują, że stanowi ona jedną z najbardziej kontrowersyjnych i problematycznych zagadek, z którą mierzą się nauka i filozofia. W tym kontekście, coraz częściej pojawiają się głosy, że w obliczu problemu świadomości musimy zmienić sposób uprawiania nauki oraz zacząć uwzględniać zupełnie nowego rodzaju dane, które tradycyjna nauka systematycznie ignoruje. Takie podejście proponuje jeden z czołowych współczesnych filozofów umysłu, Filip Goff, w swojej książce „Błąd Galileusza. Fundamenty nowej nauki o świadomości”. Jednocześnie filozof ten broni dość egzotycznego i mało znanego stanowiska, jakim jest panpsychizm. Zgodnie z nim świadomość jest czymś fundamentalnym i wszechobecnym. Czy jednak istnieją jakiekolwiek racje za przyjęciem tego rodzaju poglądu? Czy rzeczywiście nauka musi zostać zrewolucjonizowana, aby można było naukowo rozważać i badać świadomość?

Te i inne zagadnienia są poruszone w rozmowie z Adamem Jankiem, którą prowadzą Marcin Worek i Bartosz Kurkowski w „Pytaniach ostatecznych”.

Sep 29, 202356:20
Dr Agata Rujner: Rozmowa Veritatis Splendor

Dr Agata Rujner: Rozmowa Veritatis Splendor

Encyklika Veritatis Splendor zajmuje szczególne miejsce wśród tekstów autorstwa Św. Jana Pawła II. Jaka jest granica wolności? Czym jest sumienie? To nie są pytania wyłącznie do wyrafinowanej dyskusji wśród akademików. To pytania przed którymi staje każdy z nas, w ten sposób odkrywając w sobie wewnętrznego teologa moralnego. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy Mikołaja Musiała z Dr. Agatą Rujner, w której ukazują oblicze teologii moralnej, niekoniecznie okutej w ciasne normy postępowania w danej sytuacji, ale nauczycielki szczęśliwego życia.

Sep 29, 202301:06:58
Czy jesteśmy skazani na materializm?

Czy jesteśmy skazani na materializm?

Dla wielu materializm – czyli przekonanie zgodnie z którym istnieje tylko materia i wszystko się do niej sprowadza – stanowi dziś jedyny racjonalny i dobrze uzasadniony światopogląd. Jednocześnie, wydaje się, że odrzucenie go polega na wierze w różne, słabo uzasadnione twierdzenia i dogmaty albo wprost na popadaniu w zabobony. Przyjrzawszy się jednak historii tego poglądu, jego ocena przestaje być tak prosta i jednoznaczna.
Czym miałaby być „materia”, do której wszystko można by sprowadzić? Czy materializm po radykalnych zmianach w fizyce jest w ogóle aktualny? I jakie są mocne oraz słabe strony współczesnego materializmu?
Temat ten, choć ogromny, wart jest uwagi – choćby w okrojonej formie – gdyż w widoczny sposób wciąż mocno oddziałuje on na społeczeństwo kształtując myśli wielu ludzi.

Sep 29, 202348:22
W sercu Ratzingera na ustach Benedykta XVI

W sercu Ratzingera na ustach Benedykta XVI

Joseph Ratzinger – papież Benedykt XVI należał niewątpliwie do największych teologów XX i XXI wieku. Swoją wiedzę teologiczną potrafił połączyć z powołaniem pasterskim, będąc w latach 2005-2013 następcą św. Piotra Apostoła i przewodnicząc Kościołowi powszechnemu na jego ziemskiej drodze do Boga. Papież-profesor przez okres swojego pontyfikatu, a wcześniej przez sprawowanie urzędu Prefekta Kongregacji Nauki Wiary wypracował wraz z gronem światowych teologów ścieżkę interpretacji Soboru Watykańskiego II w połączeniu z żywą Tradycją Kościoła. Kim był teolog z Bawarii, który nazwany został „Mozartem teologii”? Kim był teolog, który był zwany „rottweilerem Pana Boga”, lub „pancernym kardynałem”, a który strzegąc depozytu wiary Kościoła, głosił prawdę o Nim, często nawet nie używając pojęcia „Bóg”?

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z Krakowskiego spotkania dyskusyjnego pod tytułem "W sercu Ratzingera na ustach Benedykta XVI" w którym na pytania odpowiadali:


O. prof. dr hab. Jarosław Kupczak dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie antropologii chrześcijańskiej Jana Pawła II. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektorem Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II na wspomnianym uniwersytecie. Wykładał również w m.in. w Instituto Giovanni Paolo II w Rzymie, Papieskim Uniwersytetem Laterańskim, Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) oraz John Paul II Institute for Studies on Mariage and Family w Melbourne (Australia). Prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce.


Ks. prof. Janusz Królikowski - kapłan diecezji tarnowskiej, profesor nadzwyczajny UPJPII w Krakowie oraz kierownik Katedry Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Absolwent Papieskiego Instytutu Wschodniego, Instytutu św. Tomasza Uniwersytetu Angelicum oraz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, na którym w 1995 r. uzyskał stopień doktora. W 2003 roku habilitował z zakresu teologii dogmatycznej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie. Autor licznych publikacji teologicznych.

Ks. dr Michał Jędrzejski - absolwent studiów doktoranckich z katechetyki na Wydziale Teologii KUL, studiów magisterskich z muzykologii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w klasie organów. Ukończył również kurs języków biblijnych w Sekcji Nauk Biblijnych WT KUL. Aktualnie pracuje przy Katedrze Badań nad Monodią i Polifonią Religijną KUL, pełni również funkcję wikariusza w parafii NMP Częstochowskiej w Częstochowie. Jest autorem książki „Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”, za którą otrzymał w 2022 r. Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS.


Spotkanie poprowadził:

Piotr Pietryga - od roku związany z Instytutem Tertio Millennio. W latach 2015-2018 studiował historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym tegoż uniwersytetu. W 2021 r. podjął studia magisterskie z archiwistyki na Wydziale Historii UAM, z jednoczesną kontynuacją studiów teologicznych. Zainteresowania naukowe: archiwistyka polska i światowa, bibliologia, historia Kościoła, historia uniwersytetów, metodologia nauk historycznych i teologicznych. Popularyzator wiedzy o życiu i nauczani Josepha Ratzingera-Benedykta XVI.

Sep 29, 202302:29:41
Prof. Dominika Żukowska-Gardzińska: Godność i powołanie kobiety

Prof. Dominika Żukowska-Gardzińska: Godność i powołanie kobiety

W 2023 roku mija 35 lat od napisania przez Jana Pawła II listu apostolskiego Mulieris dignitatem, w którym Papież poruszał sprawę godności i powołania kobiety. Treść tego dokumentu nadal nie jest szeroko znana wśród wiernych jak i osób dystansujących się od nauczania Kościoła.  Jakie miejsce miały kobiety w pontyfikacie Jana Pawła II?  Jaki jest sens bycia kobietą? Pani Profesor Dominika Żukowska-Gardzińska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rozmowie z Mikołajem Musiałem, przedstawia geniusz kobiety oraz jej szczególną rolę w życiu Jana Pawła II.

Sep 29, 202344:02