Skip to main content
Spotify for Podcasters
За правото и хората

За правото и хората

By Ivana Murdjeva

За правото и хората. Защото свободните хора имат права. Подкаст на БАСП, изработени в рамките на проект “Повишаване капацитета на екипа, партьорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничеството за СРЗП”, финансиран от ФМ на ЕИП.