Skip to main content
Spotify for Podcasters
LYpodden

LYpodden

By janne Øksnes

Lærernes Yrkesforbund I Delta sin offisielle pod. Vi presenterer dagsaktuelle tema for lærere og vil også tilby noen faglige godbiter underveis.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Kunnskapsløftet og læreplanene

LYpoddenSep 30, 2021

00:00
52:50
Ungdom og Rus del 2

Ungdom og Rus del 2

I denne podden om ungdom og rus snakker vi med Kåre Løvstakken, med erfaring fra politiet og innenfor helsetjenesten.

Merete Taksdal, prosjektleder ved Nasjonal Kompetansetjeneste TSB.

Klara Øverland, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved læringsmiljøsenteret, avd Stavanger.

Det er andre del av to podder som vi håper kan gi noen råd og innspill på hvordan vi i skolen kan se, gripe inn og hjelpe ungdommer som enten ruser seg selv, lever i familier eller er en del av miljøer der rus er en del av hverdagen.

Oct 11, 202328:48
Ungdom og rus Del 1

Ungdom og rus Del 1

I denne podden om ungdom og rus snakker vi med Kåre Løvstakken, med erfaring fra politiet og helse. Og Klara Øverland, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved læringsmiljøsenteret, avd Stavanger.

Det er første del av to podder som vi håper kan gi noen råd og innspill på hvordan vi i skolen kan se, gripe inn og hjelpe ungdommer som enten ruser seg selv, lever i familier eller er en del av miljøer der rus er en del av hverdagen.

Oct 11, 202328:15
Digital Mobbing

Digital Mobbing

Vi har med Petter Longva, leder av elevorganisasjonen og Ida Sjursanger, førsteamanuensis i pedagogisk psykologi fra UIS.

Antallet elever som mobbes digitalt er økende. Hva bør vi som voksne være obs på, hvordan kan vi hjelpe og bidra for at alle også skal kunne oppleve nettet som et mobbefritt miljø ?

Oct 11, 202329:15
Folkehelse

Folkehelse

Sammen med Egil Nygård, professor helse-utviklings og personlighetspsykologi ved PSI, UIO og leder for HeaLS forskningen som Ly er med i, har vi med Anne Thorild Klomsten, førsteamanuensis pedagogisk psykologi , institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.

Folkehelse og livsmestring som en del av både overordnet del og spesifikt i fagplanene kan gi elevene verdifull kompetanse for å mestre eget liv. Fokuset på livsmestring og mental helse kommer fote litt foran folkehelse som begrep. Hva er det ? Vi forsøker å komme frem til en god forståelse sammen med to av forskerne som er involvert i HeaLS.

Oct 11, 202325:36
HeaLS- folkehelse og livsmestring i skolen

HeaLS- folkehelse og livsmestring i skolen

Vi har med Egil Nygård, Professor helse-utvikling og personlighetspsykologi UIO. Anne Thorild Klomsten, Pedagogisk psykologi, ved institutt fr pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Einar Hanisch, spesialrådgiver i Delta og Petter Andreas Longva fra elevorganisasjonen.


Sammen med flere andre er LY med i et EU finansiert forskningsprosjekt.

Vi er med for å finne ut om Folkehelse og livsmestring slik det er i overordnet del, og fagplanene har den effekten som er ønsket. En ønsket er effekt er økt kompetanse for å mestre eget liv både mentalt og fysisk.


Oct 11, 202320:32
Yrkesfag inn på ungdomsskolen og flere læreplasser.

Yrkesfag inn på ungdomsskolen og flere læreplasser.

Regjeringen har lovet en storsatsing på yrkesfag. Elevorganisasjonen organiserer mange elever i det yrkesfaglige løpet, Aslak Berntsen Husby og vår egen Bjørn Harald Iversen, leder av vernepleier forbundet men også sittende Y-nemnd medlem, gjør seg noen tanker om dette. Yrkesopplæringsnemndene (y-nemnder) er rådgivende partssammensatte samarbeidsorgan for fag- og yrkesopplæringen på fylkeskommunalt nivå. Y-nemnda uttaler seg i saker om kvalitet, læreplasser og dimensjonering av yrkesfagene i hvert enkelt fylke.


Apr 04, 202326:45
Tidlig innsats også på yrkesfag i skolen ?

Tidlig innsats også på yrkesfag i skolen ?

Timeplanene har endret seg mye siden 1960 tallet. Elise Farstad Djupedal fra NTNU forsker på i hvilken retning de har endret seg. Hvor er det blitt av de praktisk estetiske fagene ? Er skolen rigget for de " praktiske" elevene ? Gir det meningsfulle læringsmiljø for alle når skolen er så teoritung ?


Einar Hanisch er spesialrådgiver i Delta og arbeider blant annet med skolepolitikk i Delta.

Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun har en bred interesse for spørsmål om politikk, skole, ulikhet og inkludering.

For tida jobber hun med et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016.


Apr 04, 202328:57
Psykisk helse og livsmestring for å øke nærvær i skolen.

Psykisk helse og livsmestring for å øke nærvær i skolen.

Ly podden har invitert med Ingeborg Lykseth som brenner ekstra for barn og unge som av ulike grunner ikke mestrer skole. Vi har også med Anne Thorild Klomsten som er førsteamanuensis Pedagogisk psykologi, institutt for pedagogisk og livslang læring ved NTNU.

Apr 04, 202330:15
Tilhørighet, elevmedvirkning og inkludering av elevene.

Tilhørighet, elevmedvirkning og inkludering av elevene.

Hva er det som gjør at noen elever ikke trives på skolen ? Hvordan møter vi at elever opplever at skolen er meningsløs ?

Inger Bergkastet, er tilknyttet Høyskolen i Innlandet. Med sin over 20 års erfaring som pedagog, spesialpedagog og veileder, gir hun skoler god støtte og veiledning gjennom ulike prosjekter.

Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun har en bred interesse for spørsmål om politikk, skole, ulikhet og inkludering.

For tida jobber hun med et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016.


Apr 04, 202329:19
Utvikling av Sosial kompetanse.

Utvikling av Sosial kompetanse.

Klara Øverland ; Førsteamanuensis fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Øverland har veiledet Erlend Megaard Jensen i hans masteroppgave : Hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5-7. klasse? ( vår 2020)

Vi ser på resultatene sammen og gjør oss noen tanker om hvilke grep som kan overføres til arbeidet innenfor den mer generelle elevgruppen for å utvikle sosial kompetanse.

Nov 08, 202237:37
Uønsket skolefravær-skolevegring. Hva kan vi gjøre ?

Uønsket skolefravær-skolevegring. Hva kan vi gjøre ?

Uønsket fravær som utvikler seg til skolevegring er et voksende problem. Ly podden har derfor invitert Trude Havik, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Havik har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema skolens rolle i skolevegring. Hun har erfaring fra PP-tjenesten og har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog.


Nov 08, 202227:41
Skolemåltid- hvordan ser vi det for oss ?

Skolemåltid- hvordan ser vi det for oss ?

Leder av kost og ernæringsforbundet i Delta, Arnt Steffensen og Lys leder Janne Øksnes, var i vår på møte med departementet for å snakke om Skolemat. Med vår interesse generelt for god mat og drikke så måtte dette utarte seg til en pod. Steffensen har bakgrunn som kokk, Øksnes som matelskende lærer, med lunsjen som dagens høydepunkt.

 Med oss har vi også Nina Cecilie Øverby. Professor ved Universitetet i Agder, ved institutt for folkehelse og ernæring. Øverby leder  det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition med fokus på mat og ernæring fra tidlig utvikling.

Nov 08, 202221:21
Yrkesfaglig satsing ?

Yrkesfaglig satsing ?

Vi har tatt en prat med Grete Haaland, professor ved Høyskolen i Østfold. Hun er medforfatter av artikkelen: Ti års satsing på yrkesfag-null resultat og forfatter av blant annet, Vurdering i Yrkesfag (2018).

Med oss er også Bjarne Lindhøy Jacobsen, lærer bygg og anlegg ved Åssiden Vgs, med bakgrunn som Blikkenslager med mesterbrev.

Nov 08, 202229:42
Relasjonskompetanse

Relasjonskompetanse

Cecilie Evertsen fra Læringsmiljøsenteret ved UIS og Anne Thorild Klomsten fra NTNU tar en prat med oss om betydningen av relasjonskompetanse i utviklingen av et godt skolemiljø- 

Apr 23, 202247:04
Gjensidige vår 2022

Gjensidige vår 2022

Per Kristian Larsen begynner å bli kjent for oss i Ly,  vår Gjensidige forsikringsmann. Han tar oss gjennom noen tips råd og nye medlemstilbud. 

Apr 08, 202215:23
ER lærere sytete ?

ER lærere sytete ?

Syter lærere mer enn andre ?

Vi har snakket med Rolf Høisæter fra status lærer, Vibeke Gwendoline Fængsrud fra House of Math og Bengt Eliassen.

Syter vi ? Eller er det en dårlig aprilspøk ?

Apr 01, 202201:05:53
Livsmestring i skolen

Livsmestring i skolen

Sammen med Anne Thorild Klomsten fra NTNU , og Klara Øverland fra UIS tar vi en inspirerende samtale om Livsmestrings arbeidet i skolen.

Mar 25, 202234:53
Kompetansebasert læreplanverk

Kompetansebasert læreplanverk

Vi har snakket med Elise Farstad Djupedal ved NTNU om overgangen fra et kunnskapsbasert til et kompetansebasert læreplanverk. Spennende !
Mar 18, 202244:48
Praktisk-estetiske fag og metoder som egenart i norsk skole.

Praktisk-estetiske fag og metoder som egenart i norsk skole.

Vi har med oss Elise Farstad Djupedal , hennes PHD prosjekt har arbeidstittelen Grunnskolen som kunnskapspolitikk. Avhandlingens første artikkel heter da yrkesfag forsvant fra ungdomsskolen. Vi har invitert henne med for en løs prat om de praktisk estetiske fagene og deres plass iden nye læreplanen.
Mar 11, 202235:55
Prestasjonsorienteringen i skolen, hva gjør den med elevene våre

Prestasjonsorienteringen i skolen, hva gjør den med elevene våre

Ly podden har tatt en prat med Anne Thorlid Klomsten, førsteamenuensis i pedagogisk psykologi ved NTNU.  Hvordan påvirker kravet om mestring, læring, prestasjoner og kompetanse elevenes psykiske helse. ? Hvorfor har livsmestring en plass i skolen ? Og snakker vi alt for lite om føleser ? og ikke minst, viser vi for lite av dem ?! 

Oct 28, 202144:09
Mobbing og Krenkelser, de voksnes ansvar !

Mobbing og Krenkelser, de voksnes ansvar !

Vi har tatt en prat med Jostein Alberti-Espenes. Forfatteren av boken: Krenkelse i skolen- mobbingens bakteppe. Vi er alle enige om at det er de voksnes ansvar å arbeide med og for elevene på en slik måte at skolen er et godt sted å være såvel faglig som sosialt. Hvordan fungerer det i praksis, fungerer det ? Hva med skolens møte med §9a ? Vårt rettsvern ?

Oct 14, 202131:22
Kunnskapsløftet og læreplanene

Kunnskapsløftet og læreplanene

Vi har en prat med Elise Farstad Djupedal. Hun har god oversikt over læreplanene helt fra 60 tallet. Hva sier hun om de nye læreplanene ? Hvordan kan vi som lærere arbeide for å få til intensjonene i dem ? Vi tar med oss noen gode råd fra en som har laget dem ;) Sep 30, 202152:50
Valg og ny farge...Hva nu ?

Valg og ny farge...Hva nu ?

Vi har tatt en prat med lærer og moderator av Status Lærer Rolf Høisæter og assisten og kan bli lektor Bengt Eliassen, to over gjennomsnittet engasjerte menn i barn og unge. Hva tror vi skjer nå, med valgløftene fra en rød grønn koalisjon ? 

Sep 28, 202159:09
Status Lærer

Status Lærer

Hva er det som rører seg i det digitale profesjonsfelleskapet ? Vi har snakket med Rolf Høisæter , en av moderatorene og stifterene av Status Lærer. 

Sep 17, 202101:12:54
Bli tillitsvalgt ! Kjersti tar deg med på en liten , sånn ble jeg tillitsvalgt reise.

Bli tillitsvalgt ! Kjersti tar deg med på en liten , sånn ble jeg tillitsvalgt reise.

Å bli tillitsvalgt i Delta anbefales. Du får god oppfølging og muligheter for personlig utvikling. 

Jun 03, 202124:58
Trond Ellefsen. Vår 1.nestleder.

Trond Ellefsen. Vår 1.nestleder.

Ly podden tok en kjapp prat med en fra Ålesund. Hva tenker politisk ledelse om oss lærere, hvor er vår plass i LY. Hvorfor skal man egentlig være organisert hos Delta/LY. På tross av uenigheter omkring om det er Ålesund som er verdens navle. Så er det en hyggelig prat :) 

Jun 03, 202131:57
Gjensidige, vår forsikringspartner.

Gjensidige, vår forsikringspartner.

Vet dere hvorfor forsikrings og fagforeningsbransjen arbeider sammen ? Hvordan begynte det egentlig ? Vi har tatt en prat med Per Kristian Larsen i Gjensidige. Han kan også fortelle oss hvordan vi best kan benytte oss av gjensidiges tilbud til oss medlemmer i Delta.

Jun 01, 202117:44
Vernepleiere i skolen ?

Vernepleiere i skolen ?

Vi har tatt en prat med Bjørn Harald Iversen, leder for vernepleiere i Delta. Hvordan kan denne yrkesgruppen bidra inn i skolen. Har du en vernepleier på din skole ? Bruk ressursen :) 

May 22, 202119:00
Vold og trussler i skolen, hva kan vi gjøre ?

Vold og trussler i skolen, hva kan vi gjøre ?

Knut Gundersen, Dosent (Professor) Ermeritus, VID vitenskapelige høgskole og  Klara Øverland, Førsteamanuensis/psyk.spes, Læringsmiljøsenteret (UiS)/RKBU-Vest, Norce. 

Tar oss med i en samtale omkring hvordan vi kan møte vold og trusler i skolen. 


May 14, 202138:59
Clemens Saers

Clemens Saers

Clemens Saers deler sin historie med oss. Han opplevde vold på egen arbeidsplass og opplever i etterkant at arbeidsgiver ikke tar ansvar. Hva tenker vi i Ly om dette ? Hør historien og tidligere og nåværende forbundsleders samtale omkring hva det er som foregår i norsk skole. Hvorfor klarer vi ikke å avverge vold og trussler og hvilket ansvar har arbeidsgiver.

May 07, 202134:32
Michel Matheos. Ingen utenfor.

Michel Matheos. Ingen utenfor.

Vi har snakket med Michel Matheos om hvordan vi som lærere kan arbeide for å skape gode relasjoner til elevene våre, for å unngå at noen faller utenfor. Sosiale medier, rus, avhengighet og samarbeid er noen av temaene vi kommer inn på. 

Apr 30, 202139:02
Historien vår i korte drag.

Historien vår i korte drag.

Dette er vår første podcast. Og vi har fått med oss vårt æresmedlem Kåre Ludvig Halvdan Andersen som forteller vår historie, i kortversjonen. 

Apr 23, 202105:26