Skip to main content
Spotify for Podcasters
Kinderfysiotherapie podcast: Jong NVFK Durf te dromen!

Kinderfysiotherapie podcast: Jong NVFK Durf te dromen!

By Jong NVFK

De podcast van Jong NVFK 'Durf te dromen'. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken wij, Christine de Wit en Ryan Beekhuizen, verder dan de grenzen van ons vak. Ook proberen we kennis te delen en dromen we over de toekomst. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

aflevering 27 - EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt)

Kinderfysiotherapie podcast: Jong NVFK Durf te dromen! Sep 26, 2023

00:00
52:08
aflevering 27 - EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt)

aflevering 27 - EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt)

Vandaag in aflevering 27 gaan we in gesprek met Nicole van den Dries-Luitwieler over kinderfysiotherapie bij kinderen met EMB (een Ernstig Meervoudige Beperking). Zij is kinderyfsiotherapeut, orthopedagoog, docent en promovendus. Nicole werkt ook mee aan verschillende zorginnovatieprojecten en ze heeft een aantal jaren geleden het initiatief “Ik ga EMB!” opgericht, waarin ze met jongeren met EMB en hun omgeving werkt aan een actieve participatie. Ze streeft samen met kind, ouders en zorgprofessionals naar een inclusieve omgeving waarin ze de juiste ondersteuningsbehoeften krijgen.

Vragen die o.a. aan bod komen in deze aflevering:

- Met welke hulpvragen komen kinderen met EMB bij de kinderfysiotherapeut?

- Hoe geef je structuur aan je onderzoek en wat moet je bij deze specifieke groep vooral niet vergeten te onderzoeken?

- Levend Verdriet, wat is dat?

- Welke opleidingen/cursussen zijn er om je te verdiepen in EMB? (vanaf 46m40s)

Heb je nog vragen n.a.v. de podcast?

Je kunt een mail sturen naar Nicole met jouw vraag:

n.m.van.den.dries-luitwieler@pl.hanze.nl

Sep 26, 202352:08
Aflevering 26 – Regionalisering van de kinderfysiotherapie

Aflevering 26 – Regionalisering van de kinderfysiotherapie

Welkom bij de podcast ‘Durf te dromen’ van Jong NVFK. Afgelopen twee jaar hebben wij met onze inspirerende gasten 25 afleveringen gemaakt over verschillende interessante onderwerpen binnen de kinderfysiotherapie.

Vandaag zijn bij ons te gast Jitske Nieman, Berber Vonk, Wendy Scholtes-Bos en Ingrid Kempinski. Zij zijn kinderfysiotherapeut en werkzaam in verschillende regio’s van ons land. Zij houden zich onder andere bezig met regionalisering van de kinderfysiotherapie en geloven dat dit een sterke meerwaarde heeft voor de zorg van nu en van de toekomst! Zij gaan vandaag met ons in gesprek om te vertellen hoe ze dit doen en waarom dit belangrijk is voor ons vak. Hoe ziet regionalisering eruit? Wat moeten we er allemaal over weten? We horen het allemaal in deze aflevering!

May 19, 202341:26
Aflevering 25 - Beperkte rolstoelvaardigheden bij kinderen. Welke misverstanden bestaan er?

Aflevering 25 - Beperkte rolstoelvaardigheden bij kinderen. Welke misverstanden bestaan er?

Aflevering 25 van onze podcastserie Jong NVFK ‘Durf te dromen’ beloofd weer een bijzondere aflevering te worden want vandaag is Kees-Jan van der Klooster bij ons te gast. Kees Jan, in 1977 geboren in Hulst, is een echte sportfanaat. Al van jongst af aan was Kees-Jan een fervent inline skater, wakeboarder en had hij een enorme passie voor snowboarden. In maart 2001 kreeg zijn leven echter een drastische wending. Tijdens een val met snowboarden in de Franse Alpen liep hij een dwarslaesie op, met het gevolg dat hij verlamd rakte vanaf zijn middel. 

Kees-Jan heeft ervaren dat er veel misverstanden bestaan over het leven met een handicap en zet zich daarom in voor een betere participatie van kinderen met een beperking in de samenleving.  Die misverstanden gaan we uitgebreid bespreken en uiteraard ook welke tips hij heeft voor kinderfysiotherapeuten die werken met deze doelgroep. Een van zijn initiatieven is het oprichten van het Wheelchair Skills Team. De vrijheid om zelfstandig de wereld te kunnen ontdekken is heel erg belangrijk voor een kind, maar voor veel kinderen in een rolstoel ontbreekt deze mogelijkheid door beperkte rolstoelvaardigheden. Hierdoor is zelf rijden en obstakels nemen soms heel erg lastig. Kees-Jan en zijn team laten kinderen ervaren dat een rolstoel ook een speelmaatje kan zijn en dat er vaak veel meer mogelijk is dan we denken! 

Nov 01, 202201:17:48
Aflevering 24 - Sensorische integratie

Aflevering 24 - Sensorische integratie

Vandaag in aflevering 24 zijn Ria Nijhuis-van der Sanden en Jacqueline Lohle-Akkersdijk bij ons te gast. Ria is hoogleraar in Paramedische Wetenschappen en Jacqueline werkt als kinderfysiotherapeut met veel expertise binnen de sensorische informatieverwerking. Samen hebben zij geschreven aan het beleidsdocument en de factsheet sensorische integratie of sensorische informatieverwerking die vorig jaar is gepubliceerd.

Interventies binnen de sensorische integratie worden in Nederland steeds vaker aangeboden door paramedici (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) en internationaal zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest, maar er zijn ook twijfels ten aanzien van de meerwaarde van deze benadering binnen de kinderfysiotherapie. Daarom hebben Ria en Jacqueline samen met een team van experts de wetenschappelijke evidentie ten aanzien van sensorische integratie interventies binnen de kinderfysiotherapie in kaart gebracht.

Zij zullen ons hier vandaag alles over vertellen en antwoord geven op een aantal belangrijke vragen zoals: Wat is sensorische integratie en hoe gaan interventies op dit gebied precies in zijn werk? Bij welke kinderen kan/ dient dit te worden toegepast? En hoe belangrijk is deze benadering voor ons als kinderfysiotherapeuten daadwerkelijk? Wij zijn weer erg nieuwsgierig en kunnen niet wachten om deze vragen te stellen!

Sep 19, 202247:24
Aflevering 23 - Cystic Fibrosis

Aflevering 23 - Cystic Fibrosis

Aflevering 23 is een speciale aflevering, want ervaringsdeskundige Lynn vertelt over haar leven met Cystic Fibrosis. Leven met CF heeft een levensingrijpende impact op ouders en kind. Lynn en haar moeder Jeanette delen hun verhaal met ons; hoe ziet een dag in Lynn's leven eruit? En hoe ga je hier als ouders mee om? Afgelopen jaar is er voor Lynn veel veranderd door een nieuw medicijn.

Sophie is kinderfysiotherapeut en vertelt over het belang van fysiotherapie bij CF en geeft een aantal mooie tips voor de behandeling! Waar houd je rekening mee in je behandeling? Welke rol kun je als (kinder)fysiotherapeut hebben? Samen met moeder Jeanette, die ook fysiotherapeut is, vertellen ze vanuit hun eigen ervaring hoe zij hiermee om zijn gegaan en delen ze hun visie. Veel luisterplezier!

Jul 25, 202242:51
Aflevering 22 - Slaap lekker! Het belang van slaap voor kinderen

Aflevering 22 - Slaap lekker! Het belang van slaap voor kinderen

In aflevering 22 is Olaf Verschuren bij ons te gast. Hij is senior onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, is kinderfysiotherapeut geweest en heeft onder andere onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van onvoldoende slaap bij kinderen. Er is te weinig kennis over het effect van slaap op de ontwikkeling van het kind bij zorgverleners en ouders en kinderen. Daar moet volgens Olaf verandering in komen! 

We gaan in op allerlei aspecten van slaap die invloed hebben op het fysieke en mentale functioneren van kinderen. Want, hoe weet je of een kind goed slaapt? Hoe belangrijk is slaap nou voor herstel en fysiek en mentaal functioneren? en op welke manier kan je als kinderfysiotherapeut ouders en kinderen helpen bij slaapproblematiek? 

Wij branden van nieuwsgierigheid en in deze aflevering horen jullie alle ins en outs hierover!


Jun 17, 202244:15
Aflevering 21 - Chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen

Aflevering 21 - Chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen

In aflevering 21 gaan we in gesprek met Anne-Marije van Riet en Femke Kooijmans. Zij zijn eigenaar van Beweging in Ontwikkeling in Bilthoven en hebben veel ervaring met het behandelen en begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij chronische pijn en vermoeidheid. En met resultaat. Ze hebben heel veel kennis en kunde gebundeld tot een mooi coachingstraject waarmee ze echt een verschil kunnen maken. Hoe doen zij dat? En vanuit welke principes werken ze? Wat kunnen andere kinderfysiotherapeuten hieruit meenemen in de dagelijkse praktijk? 

We bespreken onder andere deze vragen: 

- Wanneer is er sprake van chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen? 

- Hoe kunnen we deze doelgroep beter leren begrijpen? 

- Wat zijn valkuilen voor kinderfysiotherapeuten bij het behandelen van deze doelgroep? 

- Welke tips kunnen we gebruiken in onze dagelijkse praktijk?

Apr 26, 202259:18
Aflevering 20 - Hypermobiliteit

Aflevering 20 - Hypermobiliteit

Vandaag in aflevering 20 gaan we in gesprek met dr. Mark Scheper over het hypermobiliteitssyndroom en de gevolgen hiervan op het dagelijks leven van kinderen. Mark heeft met zijn proefschrift genaamd: “Hypermobility Syndrome and Ehlers-Danlos: unravelling disability during childhood” onderzoek gedaan naar het hypermobiliteitssyndroom bij kinderen. Mark weet dus een heleboel over hypermobiliteit bij kinderen en wij snakken naar alle kennis en tips die hij met ons wilt delen, zodat wij kinderfysiotherapeuten hier ook ons voordeel mee kunnen doen in de praktijk.

Luister met ons mee en krijg antwoord op o.a. de volgende vragen:

- Wanneer spreek je van een hypermobiliteitssyndroom? Welke verschillende soorten zijn er?

- Kunnen wij hypermobiliteit bij kinderen testen? En zo ja, hoe?

- Hoe merk jij dat ouders reageren op het HMS of hier mee omgaan?

- Wanneer en hoe behandel je een kind met hypermobiliteit en wanneer stop je? 

- Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen wij op het gebied van hypermobiliteit bij kinderen verwachten? 


Mar 28, 202257:04
Aflevering 19 - SPECIAL: Bert's blik op hulp bij schrijfproblemen

Aflevering 19 - SPECIAL: Bert's blik op hulp bij schrijfproblemen

SPECIAL: een extra lange podcastaflevering waarin we samen met Bert Halfwerk terugkijken op zijn carrière als kinderfysiotherapeut en vooruitkijken naar de toekomst van de kinderfysiotherapie. Bert gaat bijna pensioen, maar nog niet helemaal. Hij heeft veel voor ons vak betekend, vooral op het gebied van schrijfmotorische problemen bij kinderen.

In deze aflevering neemt Bert ons mee in zijn begin van zijn carrière van kinderfysiotherapeut in de jaren ’70, vertelt hij over de ontwikkeling en behandeling van schrijfproblemen bij kinderen en geeft hij belangrijke tips & tricks voor kinderfysiotherapeuten die ook met deze doelgroep werken. Fantastisch om Bert gepassioneerd over zijn werk te horen praten met een eigenwijze en kritische blik. Over het ‘Florence Nightingale-gevoel’, het belang van de visuele informatieverwerking en waarom we vakoverstijgend te werk moeten gaan. Bert heeft een duidelijke missie om zijn opgedane ervaringen en kennis door te geven aan de kinderfysiotherapeuten van de toekomst.

Feb 01, 202201:03:33
Aflevering 18 - Kinderen in beweging!

Aflevering 18 - Kinderen in beweging!

In de laatste aflevering van 2021 zijn Noor Willemsen en Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport & Bewegen bij ons te gast.

Noor en Rebecca zijn specialisten op het gebied van bewegen en gedragsverandering bij kinderen. Namens Kenniscentrum Sport & Bewegen houden zij zich bezig met beweegstimulering bij kinderen en ontwikkelen zij handige tools die ook binnen de kinderfysiotherapie goed kunnen worden ingezet om kinderen te helpen in beweging te komen!

Zo kennen jullie waarschijnlijk de beweegrichtlijnen al, maar kennen jullie ook de Beweegcirkel en de Argumentenkaartjes? In deze aflevering leggen zij jullie uit waarom bewegen voor kinderen zo belangrijk is en hoe jullie deze handige tools kosteloos in de praktijk kunnen inzetten!

Veel luisterplezier en hele fijne dagen! Tot in 2022!

Dec 24, 202141:01
Aflevering 17 - E-learning Blauwe plekken bij kinderen

Aflevering 17 - E-learning Blauwe plekken bij kinderen

Speciaal voor de Week tegen de Kindermishandeling lanceren we een podcastaflevering over Blauwe Plekken bij Kinderen. Het gebeurt helaas nog veel te vaak dat kindermishandeling niet wordt opgemerkt door de omgeving van het kind. Deze cijfers zijn schrikbarend hoog! Maar, het is een erg lastig en ongemakkelijk onderwerp voor veel professionals. Wanneer en hoe trek je nu aan de bel als het gaat om blauwe plekken bij kinderen? Hoe kun je hier als (kinder)fysiotherapeut het beste mee omgaan?

In deze podcastaflevering geeft Kim Kant-Smits je handvatten en duidelijke uitleg over de ins en outs van dit onderwerp, zodat we hier met zijn allen nóg alerter op kunnen zijn en sneller kunnen handelen. Kim werkt als kinderfysiotherapeut en onderzoeker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en ze heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze e-learning. 

Kim heeft deze e-learning gerealiseerd in samenwerking met: Linda Hartkamp, Renze van der Kamp, Ingrid van Bommel, Anne Pauw, Jasmijn van Blijswijk, Femke Driehuis, Sandra Potkamp-Kloppers en Mariëlle Adriaanse.

Nov 18, 202145:55
Aflevering 16 - De DCD richtlijn, even bijpraten

Aflevering 16 - De DCD richtlijn, even bijpraten

Welkom bij de podcast ‘Durf te Dromen’ van Jong NVFK. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van ons zelf te worden.

Vandaag in aflevering 16 gaan we in gesprek met Ingrid vd Veer, Jolien van den Houten en Johannes Noordstar over het onderwerp Developmental Coordination Disorder (DCD) en de recent verschenen richtlijn en factsheet over DCD. Vijf tot zes procent van de kinderen in de  basisschoolleeftijd heeft DCD. In Nederland worden veel van deze kinderen binnen de eerstelijn en kinderrevalidatiecentra behandeld door kinderfysiotherapeuten. Wij verwachten daarom dat jullie allemaal al wel eens kind onder behandeling hebt gehad waarbij je misschien het vermoeden had dat er wel eens sprake kon zijn van DCD of dat DCD al gediagnostiseerd was. Maar hoe zat dit ook al weer? Hoe en door wie wordt de diagnose DCD  gesteld? Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het stellen van de diagnose DCD? Hoe kan ketenzorg vormgegeven worden en uit DCD zich eigenlijk op adolescentenleeftijd en bij  volwassenen? Hierover gaan we vandaag met de experts in gesprek en belichten DCD vanuit het perspectief van de kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en oefentherapeut.

Deze podcast staat online op Spotify, Apple podcast, Google podcast en diverse andere kanalen!
Heb jij nog leuke ideeën voor de podcastafleveringen in de toekomst, laat ons het ons dan weten in een reactie op onze social media kanalen of stuur ons een mail op jong@nvfk.nl.

Oct 12, 202158:26
Aflevering 15 - Disfunctionele ademhaling bij kinderen

Aflevering 15 - Disfunctionele ademhaling bij kinderen

De podcast van Jong NVFK 'Durf te dromen'. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.

Vandaag gaan we in gesprek met Boony Thio (kinderlongarts) Matiënne van der Kamp (technisch geneeskundige) en Fréderique Overweg (bíjna afgestudeerd kinderfysiotherapeut) over een disfunctionele ademhaling bij kinderen. Boony en Matiënne werken in het Medisch Spectrum Twente en doen veel onderzoek naar dit verschijnsel. Fréderique heeft voor haar opleiding onderzoek gedaan naar kinderen met een disfunctionele ademhaling. 

We gaan uitvoerig in gesprek met deze experts over dit onderwerp, om meer te weten te komen over de achtergrond, diagnose, symptomen en behandeling bij deze kinderen én de rol van de kinderfysiotherapeut binnen dit geheel. Een disfunctionele ademhaling is nog steeds iets wat vaak niet of pas laat wordt herkend, daarom is extra aandacht voor dit onderwerp belangrijk.

Deze podcast staat online op Spotify, Apple podcast, Google podcast en diverse andere kanalen!
Heb jij nog leuke ideeën voor de podcastafleveringen in de toekomst, laat ons het ons dan weten in een reactie op onze social media kanalen of stuur ons een mail op jong@nvfk.nl.

Jul 31, 202151:26
Aflevering 14 - Het bewegende en sportende kind

Aflevering 14 - Het bewegende en sportende kind

Welkom bij de podcast ‘Durf te Dromen’ van Jong NVFK. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van ons zelf te worden.

Vandaag in aflevering 14 gaan we in gesprek met Ellen Hemler, Joke Davio en Roy Schaaij een mix van kinderfysiotherapeuten, een bewegingswetenschapper, een sportfysiotherapeut, maar eigenlijk allemaal specialisten op het gebied van bewegen en sporten bij kinderen. Samen hebben zij bijgedragen aan de positionpaper van de NVFK die kortgeleden is uitgebracht: De kinderfysiotherapeut: verbinder tussen zorg, bewegen en sport. Een document over de rol van de kinderfysiotherapeut wanneer er problemen zijn in het bewegen en sporten.

Deze podcast staat online op Spotify, Apple podcast, Google podcast en diverse andere kanalen!
Heb jij nog leuke ideeën voor de podcastafleveringen in de toekomst, laat ons het ons dan weten in een reactie op onze social media kanalen of stuur ons een mail op jong@nvfk.nl.

Jun 30, 202156:56
Aflevering 13 - Het ToP-Programma voor prematuren

Aflevering 13 - Het ToP-Programma voor prematuren

Wat is het ToP-programma precies? Waar kun je als jonge kinderfysiotherapeut rekening mee houden als je een te vroeg geboren baby behandelt? Tijdens deze podcastaflevering bespreken we deze vragen en nog veel meer met een gast die veel liefde heeft voor haar vak.

We gaan in gesprek met Monique Flierman. Monique is pedagoog én (ToP) kinderfysiotherapeut. Een hele goede combinatie, zo blijkt. De zorg rondom te vroeg geboren kinderen heeft haar altijd geboeid. Zo heeft zij lange tijd op de neonatologie afdeling van het Sophia kinderziekenhuis gewerkt en sinds 2016 is Monique kerndocent en stafadviseur/onderzoeker voor het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP), verbonden aan het Amsterdam UMC. Monique heeft als doel om de nazorg van deze (te) vroeg geboren kinderen te verbeteren. We zijn benieuwd naar haar visie en ervaring op het gebied van de zorg voor prematuren.

Deze podcast staat online op Spotify, Apple podcast, Google podcast en diverse andere kanalen!
Heb jij nog leuke ideeën voor de podcastafleveringen in de toekomst, laat ons het ons dan weten in een reactie op onze social media kanalen of stuur ons een mail op jong@nvfk.nl.

May 04, 202144:33
Aflevering 12 - Terugblik op een jaar Covid-19

Aflevering 12 - Terugblik op een jaar Covid-19

In aflevering 12 kijken we terug en vooruit op een jaar Covid-19. Vorig jaar maart hadden we onze eerste podcastaflevering over Covid-19. Een aflevering die door jullie heel goed beluisterd is. In deze aflevering kijken we terug, maar natuurlijk ook vooruit. We gaan in gesprek met kinderfysiotherapeuten Niek Elshof, Regine Valentijn en Christine de Wit. We zijn erg benieuwd hoe Covid-19 hun werk als kinderfysiotherapeut heeft veranderd.


Heb jij nog leuke ideeën voor de podcastafleveringen in de toekomst, laat ons het ons dan weten in een reactie op onze social media kanalen of stuur ons een mail op jong@nvfk.nl.

Mar 27, 202144:57
Aflevering 11 - Kinderfysiotherapie bij onbegrepen pijn en vermoeidheidsklachten

Aflevering 11 - Kinderfysiotherapie bij onbegrepen pijn en vermoeidheidsklachten

In aflevering 11 spreken we met Maggie de Bree, fysiotherapeut werkzaam bij de Hoogstraat Revalidatie. Wij gaan met Maggie in gesprek over onbegrepen pijn en vermoeidheidsklachten bij kinderen. 

Ook hebben wij hebben vandaag een speciale oproep: Geniet jij ook zo van deze podcasts? Zou jij het leuk vinden op het plekje van Lonneke te zitten achter de microfoon? Dat kan samen met nog veel andere leuke taken die horen bij de rol als voorzitter! Lonneke gaat stoppen als voorzitter van Jong NVFK en daarom zijn wij opzoek naar een vervanger. Heb je interesse laat het ons dan weten! 

Ook als jij een opmerkingen heb over deze aflevering of een idee over een onderwerp voor een aflevering in de toekomst laat ons het ons dan weten in een reactie op onze Socialmedia kanalen of stuur ons een mail op jong@nvfk.nl.

Feb 08, 202149:11
Aflevering 10 - Kinderfysiotherapie in het buitenland

Aflevering 10 - Kinderfysiotherapie in het buitenland

Vandaag in aflevering 10 nemen we een kijkje over de grens. Wij, Lonneke en Ryan, willen namelijk graag weten hoe de kinderfysiotherapie er in het buitenland uit ziet! We bellen daarom met drie kinderfysiotherapeuten die ervaring hebben met het werken als kinderfysiotherapeut in het buitenland.

Als eerst bellen wij met Marsha Burggraaff over haar ervaringen tijdens het werken als kinderfysiotherapeut voor de Micky’s foundation op Aruba. Vervolgens bellen wij met Barbara Uelkes over de verschillen tussen de kinderfysiotherapie in Nederland en Zwitserland en we sluiten deze aflevering af met een zeer interessant verhaal van Anneloes Overvelde over kinderfysiotherapie in een ontwikkelingsland als Ethiopië. 

Jan 10, 202151:09
Aflevering 9 - Technologische zorginnovatie

Aflevering 9 - Technologische zorginnovatie

In aflevering 9 gaan we in gesprek met Joep Janssen. Joep is fysiotherapeut en innovatieadviseur binnen de Hoogstraat. Daarnaast is hij business developer bij Uzelf, een bedrijf dat zich richt op het verbinden van ondernemers, onderzoekers, zorgverleners, financiers en beleidsmakers, om zorginnovaties te realiseren. Wij gaan in gesprek over de meest recente innovaties en technologische ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie in de eerste, tweede en derde lijn.

Dec 09, 202048:31
Aflevering 8 - Promoveren als kinderfysiotherapeut

Aflevering 8 - Promoveren als kinderfysiotherapeut

Vandaag in aflevering 8 gaan we in gesprek met Lisanne de Koning, Bart Bartels en Ruud Wong Chung. Het onderwerp van de podcast is promoveren binnen de kinderfysiotherapie. Onze drie gasten bevinden zich allemaal in een andere fase van een promotietraject. Wij gaan in deze aflevering meer te weten komen over hoe zij tot een promotietraject gekomen zijn, wat promoveren inhoudt en wat het promoveren hen brengt of heeft gebracht.

Oct 28, 202051:57
Aflevering 7 - Innovatie in de revalidatie

Aflevering 7 - Innovatie in de revalidatie

Vandaag in aflevering 7 gaan we in gesprek met Eugene Rameckers. Eugene is wetenschapper en innovator binnen de kinderrevalidatie in Nederland en het buitenland. Wij gaan in gesprek over innovaties en vernieuwende ideeën binnen de revalidatie, de verschillen tussen kinderfysiotherapie in binnen- en buitenland, de bijdrage van Eugene aan het mooie vak kinderfysiotherapie en zijn speerpunten en visie binnen het onderwijs en de toekomst van ons vak. 

Sep 28, 202055:35
Aflevering 6 - Multidisciplinair samenwerken

Aflevering 6 - Multidisciplinair samenwerken

Vandaag in aflevering 6 gaan we in het kader van multidisciplinair samen werken, in gesprek met Carla van Wensen. Carla is fysiotherapeut en werkt sinds 1998 met kinderen en jongeren met niet begrepen gedrag, niet begrepen klachten en hechtingsproblematiek, vaak adoptie gerelateerd.

Carla observeert de manier van bewegen van kinderen en relateert dit aan reflexen in relatie tot fysiek-sociaal/emotionele of mentale problematiek.

Wij zijn erg benieuwd in welk opzicht de visie van Carla raakvlakken heeft met het vak kinderfysiotherapie en hoe wij haar visie kunnen inzetten binnen de kinderfysiotherapie.

Voor meer diepgaande informatie bezoek de website van Carla: https://carlavanwensen.nl

Aug 25, 202053:58
Aflevering 5 - Onze nieuwe kinderfysiotherapie collega's

Aflevering 5 - Onze nieuwe kinderfysiotherapie collega's

Vandaag in aflevering 5 gaan we in gesprek met twee nieuwe collega’s. We hebben in deze aflevering twee net afgestudeerde studenten kinderfysiotherapie van verschillende kinderfysiotherapieopleidingen in Nederland te gast. Afgelopen maanden zijn erg spannend voor hun geweest. Ze zijn namelijk druk geweest met hun afstudeeronderzoek/ masterthesis. Wij zijn erg benieuwd welke onderzoeken deze nieuwe collega’s hebben uitgevoerd en of de onderzoeken interessante uitkomsten hebben die relevant zijn voor het werkveld.

Wil je meer informatie over deze onderzoeken kopieer dan de onderstaande links:

https://pdfhost.io/v/Bm~DJ4yUB_Flyer_rolstoelrijdende_kinderen_22pdf.pdf

https://pdfhost.io/v/M7oAiIPdr_Thesis_poster_ontwerpen.pdf

Jul 24, 202044:54
Aflevering 4 - De kinderfysiotherapie van de toekomst en onderwijs met Eline Bolster en Manon Bloemen

Aflevering 4 - De kinderfysiotherapie van de toekomst en onderwijs met Eline Bolster en Manon Bloemen

In aflevering 4 gaan we het met Eline Bolster en Manon Bloemen in gesprek over het onderwijs en de opleiding tot kinderfysiotherapeut en wat de kinderfysiotherapeut van de toekomst nodig heeft. We spreken onder andere over wat een master titel je brengt, wat belangrijke competenties zijn die je bezit als master kinderfysiotherapeut en wat de kansen zijn voor de kinderfysiotherapie. 

Graag willen wij jullie ook oproepen om jullie ideeën over de podcast met ons te delen. Ben jij iemand of ken jij iemand waar wij mee in gesprek moeten? Laat het ons weten! Heb je een interessante casus die je besproken wil hebben met een expert? Wij gaan graag opzoek naar die expert! Laat het ons weten via jongnvfk@kngf.nl. Mocht je ooit vragen of opmerkingen hebben over de podcast laat het ons weten!

Jun 21, 202051:09
Aflevering 3 - De kinderfysiotherapie van de toekomst volgens bijzonder hoogleraar Raoul Engelbert

Aflevering 3 - De kinderfysiotherapie van de toekomst volgens bijzonder hoogleraar Raoul Engelbert

In aflevering 3 hebben we het met bijzonder hoogleraar kinderfysiotherapie Raoul Engelbert over de kinderfysiotherapie van de toekomst. We bespreken met hem een heel breed scala aan onderwerpen: Hoe kom je aan de titel bijzonder hoogleraar en wat kan die bijdragen aan het vak kinderfysiotherapie? Hoe kunnen we gezamenlijk de kinderfysiotherapie beter op de kaart zetten, maar ook houden? Hoe bakenen we ons vak steviger af en hoe delen we het met andere naastgelegen paramedische beroepen? 

May 24, 202046:45
Aflevering 2 - De kinderfysiotherapeut in tijden van corona

Aflevering 2 - De kinderfysiotherapeut in tijden van corona

Vandaag in aflevering 2 hebben we een een ander onderwerp dan normaal. Vandaag is het zaterdag 28 maart 2020 en een wereldwijd probleem omtrent het coronavirus heeft zich voorgedaan. Dit heeft ook effect op ons als kinderfysiotherapeuten.  Vandaag willen we het daarom hebben over hoe de kinderfysiotherapeuten hiermee omgaan. Door het coronavirus worden we gedwongen om verder te kijken dan de grenzen van ons vak. Er werd nog nooit eerder zo veel gevraagd van onze creativiteit.

Wij bellen met kinderfysiotherapeut Ardine Schemmekes, adviseur voor zorgprofessionals Lienke Scheurwater - van achterberg en bestuurdlid van de NVFK Eline Kuijpers.  Wij hopen dat zij ons kunnen inspireren in deze bijzondere tijd!

Mar 29, 202055:29
Aflevering 1 - De kinderfysiotherapeut als ondernemer

Aflevering 1 - De kinderfysiotherapeut als ondernemer

Vandaag in aflevering 1 gaan we het hebben over De kinderfysiotherapeut als ondernemer. Herken jij ook dat het ondernemerschap je heel erg trekt maar dat je niet wil dat het ten koste gaat van je direct patiënten contact?

In de podcast willen het graag met Wendy Scholtes Bos van kinderfysiotherapie Regio Westland hebben over haar visie op de kinderfysiotherapie. En specifiek, het ondernemerschap. Wij denken dat Wendy hierin uitblinkt. Wij hopen dat Wendy de ondernemer in jullie kinderfysiotherapeuten naar boven kan halen.

Mar 01, 202043:03
Aflevering 0 - De introductie van een kinderfysiotherapie podcast

Aflevering 0 - De introductie van een kinderfysiotherapie podcast

De eerste aflevering van de podcast van Jong NVFK 'Durf te dromen'. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken wij Lonneke van Engelen en Ryan Beekhuizen verder dan de grenzen van ons vak, proberen we kennis te delen en dromen we over de toekomt. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van ons zelf te worden.

In deze eerste aflevering introduceren wij onszelf en onze ideeën voor de podcast. 

Graag willen wij jullie ook oproepen om jullie ideeën over de podcast met ons te delen. Ben jij iemand of ken jij iemand waar wij mee in gesprek moeten? Laat het ons weten! Heb je een interessante casus die je besproken wil hebben met een expert? Wij gaan graag opzoek naar die expert! Laat het ons weten via jongnvfk@kngf.nl. Mocht je ooit vragen of opmerkingen hebben over de podcast laat het ons weten!

Feb 08, 202007:08