Skip to main content
Spotify for Podcasters
Kiến Trúc Kisato

Kiến Trúc Kisato

By Kiến Trúc Kisato

Kiến trúc Kisato là kênh audio chuyên chia sẻ về các kiến thức, kinh nghiệm thiết kế và thi công nhà đẹp. Để mọi người không chỉ có 1 ngôi nhà mà còn đạt chất lượng thi công.
Currently playing episode

BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 4 (Phần Kết)

Kiến Trúc KisatoJun 25, 2023

00:00
19:58
Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 5

Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 5

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "Kinh nghiệm bạn cần phải biết trước khi xây dựng nhà" này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Jun 30, 202332:36
Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 4

Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 4

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "Kinh nghiệm bạn cần phải biết trước khi xây dựng nhà" này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Jun 29, 202316:01
Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 3

Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 3

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "Kinh nghiệm bạn cần phải biết trước khi xây dựng nhà" này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Jun 28, 202312:20
Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 2

Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 2

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "Kinh nghiệm bạn cần phải biết trước khi xây dựng nhà" này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Jun 27, 202322:55
Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 1

Kinh Nghiệm Bạn Cần Phải Biết Trước Khi Xây Dựng Nhà- Phần 1

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "Kinh nghiệm bạn cần phải biết trước khi xây dựng nhà" này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Jun 26, 202335:51
BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 4 (Phần Kết)

BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 4 (Phần Kết)

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà" đặc biệt là nhà dân này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé. -----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Jun 25, 202319:58
BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 3

BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 3


Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà" đặc biệt là nhà dân này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Jun 24, 202318:14
BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 2

BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 2

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà" đặc biệt là nhà dân này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Jun 23, 202321:29
BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 1

BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - Phần 1

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua series "BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà" đặc biệt là nhà dân này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường.

Đón nghe các sản phẩm của chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày để có được một ngày nhiều năng lượng bổ ích nhé.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Jun 22, 202336:02
BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - phần Mở Đầu

BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà - phần Mở Đầu

Nếu bạn đang có ý định xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mình và gia đình, hoặc bạn đang tiến hành xây nhà mà chưa nắm chắc được chi phí xây dựng để chuẩn bị tài chính cho phù hợp thì bạn đừng bỏ qua seri "BÍ QUYẾT DỰ TOÁN - Tránh Phát Sinh Chi Phí Trong Xây Dựng Nhà" đặc biệt là nhà dân này của Kisato chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chia sẽ bổ ích nhất xuất phát từ cái tâm của người làm nghề xây dựng lâu năm trên thị trường

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠⁠⁠

Jun 21, 202310:30
Cách xây nhà hiệu quả trong thời buổi lạm phát tăng cao phần 4 (Phần Kết)

Cách xây nhà hiệu quả trong thời buổi lạm phát tăng cao phần 4 (Phần Kết)

Apr 21, 202336:20
Cách xây nhà hiệu quả trong thời buổi lạm phát tăng cao phần 3

Cách xây nhà hiệu quả trong thời buổi lạm phát tăng cao phần 3

Apr 20, 202321:10
Cách xây nhà hiệu quả trong thời buổi lạm phát tăng cao phần 2
Apr 19, 202320:38
Cách xây nhà hiệu quả trong thời buổi lạm phát tăng cao phần 1
Apr 18, 202321:03
Các Loại Hợp Đồng Chủ Nhà Cần Biết Khi Giao Khoán Thi Công Xây Dựng Nhà

Các Loại Hợp Đồng Chủ Nhà Cần Biết Khi Giao Khoán Thi Công Xây Dựng Nhà

Apr 17, 202316:07
Hợp Đồng Và Những Nỗi Đau Của Chủ Nhà Khi Thi Công Xây Dựng Nhà

Hợp Đồng Và Những Nỗi Đau Của Chủ Nhà Khi Thi Công Xây Dựng Nhà

Apr 16, 202329:18
Các Lưu Ý Quan Trọng Trước Khi Thi Công Xây Dựng Nhà
Apr 15, 202321:11
Bản Vẽ Thiết Kế PHỤC VỤ THỢ THI CÔNG Như Thế Nào Là ĐẠT TIÊU CHUẨN

Bản Vẽ Thiết Kế PHỤC VỤ THỢ THI CÔNG Như Thế Nào Là ĐẠT TIÊU CHUẨN

Bản vẽ đạt tiêu chuẩn là bản thiết kế đầy đủ các thông số phục vụ cho các bác thợ dễ hình dung để có thể hiểu được đúng thông số để thực hiện được việc đưa bản vẽ ra thực tế. Kisato ngoài bản vẽ 2D như thông thường, chúng tôi còn có bản vẽ 3D đi kèm, nếu mà gia đình gia chủ vẫn chưa hiểu thì chúng tôi còn có thể xoay góc đảm bảo tất cả các thành viên trong gia đình và các bác thợ các mảng như thợ xây, thợ điện nước... đều phải hiểu được bản vẽ thiết kế, tránh trường hợp xây lên nhà không đúng bản vẽ vì khi đã xây xong chúng ta không thể sửa được các chi tiết nữa.


Trong tập podcast này tôi muốn chia sẻ với mọi người Bản Vẽ Thiết Kế PHỤC VỤ THỢ THI CÔNG Như Thế Nào Là ĐẠT TIÊU CHUẨN, Cùng với các kinh nghiệm để đưa căn nhà từ trên bản vẽ đến thực tế hoàn hảo.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:

Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠⁠⁠

Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠⁠⁠

Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠⁠⁠

Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠

Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠⁠⁠

Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠⁠⁠


Apr 14, 202322:58
NHỮNG LƯU Ý ĐỂ GIA CHỦ CÓ BẢN VẼ ĐẸP KHI THUÊ THIẾT KẾ NHÀ

NHỮNG LƯU Ý ĐỂ GIA CHỦ CÓ BẢN VẼ ĐẸP KHI THUÊ THIẾT KẾ NHÀ

Apr 13, 202318:41
CÓ NÊN THUÊ THIẾT KẾ NHÀ HAY KHÔNG?
Apr 12, 202309:37
Tầm Quan Trọng Của Thiết Kế Hệ Thống Điện Nước Trong Việc Thi Công Nhà

Tầm Quan Trọng Của Thiết Kế Hệ Thống Điện Nước Trong Việc Thi Công Nhà

Thi công lắp đặt điện nước là phần không phải ai cũng để ý khi thi công. Nhưng rõ ràng phần điện nước là phần rất quan trọng ngang với các phần thi công khác. Điện nước thì có 2 phần là cấp nước và thoát nước. Phần cấp nước thì tốt nhất nên dùng nước sạch, còn nếu ở nơi bạn sống chưa có nước sạch thì bạn nên có một hệ thống lọc nước tốt. Vì nguồn nước tốt là nguồn đầu tư cho tương lai. Ngoài bảo vệ thiết bị nhà tắm, phòng bếp thì nước sạch còn bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp của người sử dụng nữa.

Trong tập podcast này tôi muốn chia sẻ với mọi người tầm quan trọng của việc thiết kế hệ thống điện nước. Những sai lầm cần tránh và chú ý khi thi công điện nước để bạn có 1 ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn có 1 hệ thống điện nước an toàn và đủ hiệu suất sử dụng.

-----------------------------------------------------------

Theo dõi kiến trúc Kisato thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:


Blog kiến trúc Kisato: ⁠⁠https://kisato.vn/⁠⁠


Facebook kiến trúc kisato: ⁠⁠https://www.facebook.com/kientruckisato⁠⁠


Youtube kiến trúc kisato: ⁠⁠https://www.youtube.com/@KISATO⁠⁠


Youtube Shorts kiến trúc kisato: ⁠⁠https://short.kisato.vn/⁠⁠


Radio kiến trúc kisato: ⁠⁠http://radio.kisato.vn/⁠⁠

Instagram kiến trúc kisato: ⁠⁠https://www.instagram.com/kisatokientruc/⁠⁠


Tiktok kiến trúc kisato: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@kientruckisato⁠

Apr 11, 202321:14
Làm Thế Nào Để GIẢM THIỂU RỦI RO Khi Thuê Nhân Công Xây Dựng Nhà
Apr 11, 202317:54