Skip to main content
Spotify for Podcasters
KLIVA-podcast

KLIVA-podcast

By KLIVA

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. KLIVA on Interreg Botnia-Atlantica hanke, jota johtaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tekstiversiot jaksoista löytyvät hankkeen kotisivuilta: kliva.org.

***

Diskussionerna i denna podcast handlar om KLIVA-projektets teman: vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring. KLIVA är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. Textversioner av avsnitten hittas på: kliva.org.
Available on
Spotify Logo
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Currently playing episode

8. Svenska miljömål

KLIVA-podcastFeb 01, 2022

00:00
11:29
8. Svenska miljömål

8. Svenska miljömål

Hur går det med miljömålen i KLIVA:s projektområde Hertsångerälven? Vad menas egentligen med miljömål? Detta och annat kring vattenfrågor diskuteras i det åttonde avsnittet av KLIVA-podcasten. Mer information: Miljömålen i Västerbotten 20 år (lansstyrelsen.se). Som gäst i avsnittet är Lotta Ström som jobbar med att samordna miljömålsarbetet och med miljöövervakning på Länsstyrelsen Västerbotten. Dessutom koordinerar hon Länsstyrelsens KLIVA-arbete. Ida-Maria Huuhka fungerade som värd och redigerade avsnittet.
Feb 01, 202211:29
7. Kaksitasouomat

7. Kaksitasouomat

KLIVA-podcastin seitsemännessä jaksossa puhumme taas suomea ja tällä kertaa aiheena on kaksitasouomat. Kaksitasouoma on luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmä, joka säätelee veden virtausta, vähentää kiintoainekuormaa ja tukee ympäristön ekosysteemipalveluja.  Vieraana jaksossa on Katri Ollila, joka on harjoittelijana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikössä. Katri tekee työkseen selvitystyötä kaksitasouomista ja tässä jaksossa hän kertoo enemmän työstään ja havainnoistaan kaksitasouomiin liittyen.  Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
Jul 23, 202115:34
6. KLIVA på svenska - presentation

6. KLIVA på svenska - presentation

Det har blivit dags att även prata på svenska. I det första svenskspråkiga avsnittet presenterar projektkoordinator Mari podcasten och pratar om projektet med koordinatorn på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Oct 02, 202011:02
5. Ekosysteemipalvelut

5. Ekosysteemipalvelut

KLIVA-podcastin viidennessä jaksossa puhumme ekosysteemipalveluista. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
Aug 07, 202009:20
4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus

4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus

KLIVA-podcastin neljännessä jaksossa pohdimme, miten vesitase liittyy ympäristökysymyksiin, mihin valuma-aluemallinnusta tarvitaan ja miten KLIVA-hanke liittyy tähän kaikkeen. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
Aug 04, 202011:15
3. Vesistöjen valuma-alueet

3. Vesistöjen valuma-alueet

KLIVA-podcastin kolmannessa jaksossa puhumme vesistöjen valuma-alueista.  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu valuma-alueista: http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/. Metsäkeskuksen sovellus: https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
Jul 30, 202012:21
2. Happamat sulfaattimaat

2. Happamat sulfaattimaat

KLIVA-podcastin toisessa jaksossa puhumme happamista sulfaattimaista.  GTK:n sivuilta löytyvä hasu-maiden karttapalvelu: https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html.  SYKE:n sivuilta löytyvä Tunnistus-hanke: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maastokayttoisten_tunnistusmenetelmien_kehittaminen_happamille_sulfaattimaille__Tunnistus Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka.
Jul 21, 202014:29
1. Mikä KLIVA-hanke on?

1. Mikä KLIVA-hanke on?

KLIVA-podcastin ensimmäisessä jaksossa kerromme lisää KLIVA-hankkeesta. KLIVA-hanke on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen paikallisia vaikutuksia Pohjanmaan Laihianjoen ja Västerbottenin Hertsångerälvenin alueilla.  Lisätietoja löytyy https://kliva.org/. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
Jul 16, 202009:22
KLIVA-podcast trailer

KLIVA-podcast trailer

Trailer.
Jul 06, 202000:22