Skip to main content
Spotify for Podcasters
Rádio Christiland

Rádio Christiland

By Koinonia Ján Krstiteľ - Sklené

Milé deti a milí rodičia!
V tomto čase, takom špeciálnom, keď sme všetci doma, sa v srdciach šašov a uja Krištofa zrodil nápad začať vysielať Rádio Christiland! Rádio, kde si budeme bližší, kde sa navzájom povzbudíme a budeme spolu tráviť čas priamo doma u vás v obývačke. Šašo Jašo a ujo Krištof sa k Vám budú prihovárať vždy v utorok (prvé vysielanie bude od 18:00hod.
Budeme spolu so šašami spievať piesne z Christilandu a odhaľovať tajomstvá Biblie. Dokonca si budú pozývať špeciálnych biblických hostí, teda biblických hrdinov, ktorí nám porozprávajú svoje dobrodružné príbehy.
Super na tom je,
Currently playing episode

12. časť - Alžbeta

Rádio ChristilandJun 23, 2020

00:00
49:44
12. časť - Alžbeta

12. časť - Alžbeta

Alžbeta

Jun 23, 202049:44
11. časť - Daniel

11. časť - Daniel

Daniel

Jun 16, 202039:24
10. časť - Ester

10. časť - Ester

Ester

Jun 09, 202041:14
9. časť - Eliáš

9. časť - Eliáš

Eliáš sa narodil v mestečku Tesbe v Izraeli, za čias kráľa Achaba a Ochoziáša. Môžeme si o ňom prečítať v Biblii v prvej a druhej knihe Kráľov.

Boh si ho vyvolil, aby bol jeho prorokom. Teda cez neho hovoril ľudom, čo majú robiť a ako majú žiť.

Keď žil v Izraeli, začali byť ľudia neverní Bohu, a preto začal Nebeský Ocko bojovať o ich srdce. Skrze Eliáša začal robiť zázraky, aby im ukázal ako veľmi ich miluje. Ľudia sa potom dokázali rozhodnúť pre život s Nebeským Ockom, jediným pravým Bohom. Ich srdce opäť zapálil ohňom DS.

Zázraky sú preto, aby sme dôverovali Nebeskému Ockovi, že s Ním všetko zvládneme, a že nás veľmi miluje a záleží mu na nás.

Urobil zázrak s daždom, vzkriesil syna vdovy zo Sarepty, zázrak s múkou a olejom, zázrak s ohňom, mal skúsenosť s ohnivým vozom a koňmi.

Všetko vdaka Nebeskému Ockovi, ktorý odpovedal na jeho modlitbu a dôveru.

Aj Teba Ježiš miluje a chce pre Teba robiť zázraky!

Jun 02, 202049:08
8. časť - Dávid

8. časť - Dávid

Dávida si vyvolil Boh, keď bol ešte malý chlapec a pásol ovce.  Narodil sa v Betleheme ako Ježiš a aj on sa stal Kráľom Izraelského ľudu. Porazil veľkého bojovníka Goliáša, ako aj Ježiš porazil každé zlo, strach a hriech.  Vyhral veľa bitiek pre izraelský ľud a postavil pevnosť Sion, v Jeruzaleme. Okrem bojovníka bol aj veľkým hudobníkom, skladal žalmy- piesne a básne na chválu Pána. Tancoval z celej sily pred Pánom a aj dnes v biblii čítame jeho žalmy. Mal veľmi dobrého priateľa Jonatána, ktorý mu veľmi pomohol v čase skúšky.

May 26, 202044:36
7. časť - Samuel

7. časť - Samuel

Samuel

May 19, 202041:38
6. časť - Jozue

6. časť - Jozue

Jozue bol hrdinom v boji, bol to Mojžišov nástupca, jeho meno znamená “Záchranca”. Ako Ježiš, tak aj Jozue voviedol ľud do zasľúbenej krajiny.

Nebolo to preňho ľahké, musel byť veľakrát povzbudený heslom odvahy: “Neboj sa, buď silný a odvážny- Chazac v amac” toto heslo odvahy v ňom naštartovalo odvahu a odohnalo strach.

Iba vďaka tomu sa rozhodli po slovách vyzvedačov, na čele s Kalebom, zdolať múry Jericha a vstúpiť do zasľúbenej krajiny.

Jozue mal skúsenosť so zázrakom: keď v boji zastavil slnko a predĺžil deň.

S Ježišom je všetko možné.

Po týchto všetkých dobrodružstvách viery sa izraelský ľud rozhodol, že bude slúžiť Pánovi.

May 12, 202045:16
5. časť - Miriam

5. časť - Miriam

Príbeh, ktorý nám porozprávala Miriam, zažila spolu s Mojžišom a Áronom.

Je svedectvom o tom, že ako Nebeský ocko zachránil život Mojžiša po narodení, tak aj skrze Mojžiša zachránil celý Izraelský národ od otroctva v Egypte.

Nebeský ocko skrze Mojžiša robil veľa zázrakov: napr. otvorenie Červeného mora, na kamenných tabuliach napísané Desatoro Božích prikázaní.

Najkrajšie a najväčšie Božie prikázanie je:

Milovať nášho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou svojou mysľou.

Najkrajším zážitkom pre Miriam bolo chváliť Pána tancom, vlajkami, spevom a takto objaviť silu modlitby.

Pozývame do toho aj Teba.

May 12, 202052:06
4. časť - Jozef Egyptský

4. časť - Jozef Egyptský

Príbeh Jozefa Egyptského nám hovorí o tom, že dobro vždy zvíťazí nad zlom, pretože náš Ježiš je Víťaz nad každým zlom! Od Jozefa sme sa tiež dozvedeli, že každý z nás dostal od Nebeského Otecka dary. Dary, ktoré voláme talenty. S nimi môžeme slúžiť druhým.

Jozef Egyptský nás povzbudil do učenia sa cudzích jazykov. Keď sa ich naučíme nikde sa nestratíme. Naučením sa cudzieho jazyka sa všade budeme cítiť ako doma, nájdeme si nových priateľov a bude nám lepšie.

Nakoniec si z Jozefovho príbehu zoberme veľké ponaučenie:

Vedieť odpustiť tým, ktorí nám ublížili.

Vždy keď niekomu odpustíme, vstúpi do nášho srdiečka radosť.

May 12, 202039:16
3. časť - Abrahám a Sára

3. časť - Abrahám a Sára

V posolstve s Abrahámom a Sárou sme sa dozvedeli čo znamená veriť.

Veriť znamená dôverovať Božiemu hlasu a rozhodnúť sa ho nasledovať.

Vo viere je dôležité vytrvať a nezastavovať sa.

Nepochybovať o Božích prisľúbeniach, ale kráčať s odvahou.

Náš Nebeský Otecko nás za naše kráčanie vo viere hojne požehná a odmení.

May 12, 202044:34
2. časť - Noe

2. časť - Noe

Posolstvo Noeho a jeho záchrannej misie s názvom koráb: Noe je pre Teba znakom Ježiša, pretože ako Noe zachránil svet pred vírusom hriechu, tým, že poslúchol a prijal poslanie záchrannej misie postaviť koráb, tak aj Ježiš zachránil celé ľudstvo pred hriechom nedôvery, ktorý sa odohral v raji. V korábe si zachránený pred vírusom hriechu. V korábe prežijú tí, ktorí sa stanú dobrými priateľmi, tak ako aj my v Christilande. Dobrý priateľ sa nevysmieva, rád pomáha všetkým, nerobí rozdiely.  Buďme ako Noe, buďme ako Ježiš!

May 12, 202044:14
1. časť - Eva z raja

1. časť - Eva z raja

Evičkine posolstvo z príbehu o rajskej záhrade: Tvoj Nebeský Ocko je stále s Tebou, nikdy neostaneš sám. Keď je s Tebou On, v Tvojom srdci je radosť, odvaha a dôvera. Si výnimočný, lebo si stvorený na Boží obraz. Si stvorený z lásky, a preto si milovaný, krásny a odvážny.

May 12, 202043:39