Skip to main content
Spotify for Podcasters
Lähiömysteeri

Lähiömysteeri

By FEMMA Planning

Kaupunkisuunnittelua ja -kehittämistä maantieteilijöiden näkökulmasta käsittelevä podcast. Podcastia vetävät kaupunkimaantieteilijät Efe Ogbeide ja Milla Kallio.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

3. Text me when you get home – miten pelko näkyy kaupunkitilassa?

LähiömysteeriMar 26, 2021

00:00
32:10
7. Transportation planning and empathy – Time for a paradigm change?

7. Transportation planning and empathy – Time for a paradigm change?

Transportation takes a lot of space and a lot of our time in a city. What kind of perspectives are missing from transportation planning, how could we improve people's wellbeing and health while also taking into account the diversity of everyday needs that the residents may have? And how is transportation planning connected to the current societal polarization?

In the 7th episode of Lähiömysteeri we have assistant professor Miloš Mladenović from Aalto University as our guest. The intro of the episode is in Finnish and interview in English.

----

Empaattinen liikennesuunnittelu – Olisiko nyt paradigman muutoksen aika?

Liikenne vie paljon tilaa ja aikaamme kaupungissa. Mistä lähtökohdista liikennettä suunnitellaan, miten liikennesuunnittelu voisi edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ottaa paremmin huomioon asukkaiden moninaiset arjen tarpeet. Entä miten liikennesuunnittelu liittyy nykyiseen yhteiskunnalliseen polarisaatioon?

Haastateltavana Aalto-yliopiston liikennetekniikan apulaisprofessori Miloš Mladenović.

Huom. jakson intro on suomeksi ja haastattelu englanniksi.

Mar 31, 202237:55
6. Leppoinen kaupunki – Mitä se voisi olla?

6. Leppoinen kaupunki – Mitä se voisi olla?

Olemme FEMMAlla kokeilleet syksystä lähtien 4-päiväisestä työviikkoa ja huomanneet sen leppoistavan arkea, mutta mitä leppoisuus voisi tarkoittaa kaupunkisuunnittelun kontekstissa? Entä ovatko lähiöt jo nyt leppoisia?

Haastateltavana Timo Kopomaa, joka on kirjoittanut muun muassa Leppoistamisen tekniikat, Lähiö 2.0 ja Täydellistyvä kaupunki -teokset.

Feb 24, 202228:04
5. Rakentamisen kuuma peruna – Korjatako vaiko purkaa?

5. Rakentamisen kuuma peruna – Korjatako vaiko purkaa?

Rakentamisella on suuri rooli ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa ja sen vuoksi alan ilmastopäästöistä on alettu viime aikoina puhumaan etenkin vanhan (tai ei niin vanhankaan) rakennuskannan purkamisen yhteydessä. Onko rakennusten purkaminen järkevämpää kuin korjaaminen? Entä minkälaisia arvot ohjaavat purkamista ja rakentamista?

Vieraana arkkitehti ja apulaisprofessori Panu Savolainen.

Jan 27, 202236:41
4. Hyvä kaupunki – mutta kenelle?

4. Hyvä kaupunki – mutta kenelle?

Hyvän kaupungin ideaalit ovat muuttuneet vuosien saatossa autokaupungista tiiviin kaupunkirakenteen malliin, jossa palvelut, asuminen ja työpaikat ovat lähekkäin. Mutta puhutaanko hyvän kaupungin määritelmistä ja tekijöistä riittävästi? Entä kenen näkökulmasta?

Vieraana filosofian väitöskirjatutkija Nikolai Klix.

Jakso on tuotettu Helsingin kaupungin asukasosallisuuden pienavustuksen tuella.

Apr 16, 202124:48
3. Text me when you get home – miten pelko näkyy kaupunkitilassa?

3. Text me when you get home – miten pelko näkyy kaupunkitilassa?

Maaliskuun alussa somessa levisi text me when you get home -hashtag ja naiset jakoivat turvattomuuden kokemuksiaan julkisessa kaupunkitilassa. Miten pelko vaikuttaa liikkumiseen? Entä voiko kaupunkisuunnittelulla rakentaa turvallisempia kaupunkitiloja?

Jakso on tuotettu Helsingin kaupungin asukasosallisuuden pienavustuksen tuella.

Mar 26, 202132:10
2. Yökaupunki – kenellä on oikeus yölliseen kaupunkitilaan?

2. Yökaupunki – kenellä on oikeus yölliseen kaupunkitilaan?

Lähiömysteerin toisen kauden toisessa jaksossa perehdytään yölliseen kaupunkitilaan. Mitä yöllinen kaupunkitila mahdollistaa ja millaisia kaupunkitilan konflikteja siihen toisaalta liittyy? Jakson taustoitukseksi keskustelimme Helsingin yöluotsin Salla Valliuksen kanssa.

Seuraavassa jaksossa jatkamme yöllisen kaupungin käsittelyä turvattomuuden näkökulmasta text me when you get home -keskusteluun liittyen!


Jakso on tuotettu Helsingin kaupungin asukasosallisuuden pienavustuksen tuella.

Mar 19, 202127:22
1. Kuntavaalit – vai kaupunkisuunnitteluvaalit?

1. Kuntavaalit – vai kaupunkisuunnitteluvaalit?

Kuntavaalit lähestyvät! Helsingin kaupunginvaltuustolla on suuri vaikutusvalta pääkaupunkiseudun arkeen kaupunkiympäristön suunnittelun kautta. Millaisia teemoja tämän vuoden kuntavaaleissa nostetaan esille ja mitä ne oikein tarkoittavat konkreettisesti kaupunkikehityksen näkökulmasta kaupunkilaisten arkea ajatellen?

Jakso on tuotettu Helsingin kaupungin asukasosallisuuden pienavustuksen tuella.

Feb 26, 202129:59
11. Vuokralaisten luokka – ovatko kohtuuhintaiset asunnot sijoittajille?

11. Vuokralaisten luokka – ovatko kohtuuhintaiset asunnot sijoittajille?

Asumisen kohtuuhintaisuus puhuttaa. Suomessa etenkin vuokra-asumisen hinta on kaupungeissa kallista. Asuntotuotannon määrän nostaminen nähdään yhtenä ratkaisuna, mutta tehdäänkö kohtuuhintaista asumista sijoittajille? Entä voisiko Suomi oppia jotain Wienin mallista?

Vieraana tutkija Elina Sutela.

Jakso on tuotettu Oskar Öflunds Stiftelse sr:n myöntämän työskentelyapurahan tuella.

Dec 04, 202032:59
10. Kouluvalinta – individualistinen teko?

10. Kouluvalinta – individualistinen teko?

Kouluvalinnat vapautuivat Suomessa 1990-luvulla ja ovat osaltaan vaikuttaneet etenkin kaupungeissa alueiden eriytymiskehitykseen. Vieraskielisten määrä nähdään usein alueiden ja koulujen yhtenä negatiivisena mittarina, mutta mitä eriarvoistumisen taustalla todella on? Entä millaisia ratkaisuja positiivisen diskriminaation määräraha ja vieraskielisten oppilaiden hajauttaminen ovat?

Vieraana sarjakuvataiteilija ja opettaja Warda Ahmed.

Jakso on tuotettu Oskar Öflunds Stiftelse sr:n myöntämän työskentelyapurahan tuella.

Nov 27, 202042:09
9. Hyvinvointivaltion perusta – naisarkkitehtien ansiota?

9. Hyvinvointivaltion perusta – naisarkkitehtien ansiota?

Kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin parissa on viime vuosien aikana keskustelu sankariarkkitehdeista ja siitä kenelle kunnia kaupunkiympäristön suunnittelusta kuuluu. Onko kaupunkisuunnittelijoiden moninaisuudella vaikutusta siihen millaista kaupunkia rakennetaan? Entä miten hyvinvointivaltio näkyy rakennetussa ympäristössä?

Vieraana väitöskirjatutkija Hanna Tyvelä.

Jakso on tuotettu Oskar Öflunds Stiftelse sr:n myöntämän työskentelyapurahan tuella.

Nov 20, 202033:01
8. Kävelyn edistäminen väliaikaismuutoksilla - onko se tasa-arvoteko?

8. Kävelyn edistäminen väliaikaismuutoksilla - onko se tasa-arvoteko?

Koronan aikana maailmalla on nähty monenlaisia väliaikaisia kaupunkitilamuutoksia, joiden tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä kaupunkitilassa. Myös Helsingissä tehtiin Kaivopuistossa kävelytiekokeilu, joka ei ollut ehkä täydellinen mutta mielenkiintoinen. 

Lähiömysteerin kahdeksannessa jaksossa puhutaan siitä voisivatko kävelyä edistävät väliaikaismuutokset näyttäytyä feministisen kaupunkisuunnittelun esimerkkinä. Lisäksi vieraamme väitöskirjatutkija Annaliina Niitamon kanssa pohditaan kävelyä yhtenä viestinnän muotona, flâneuria ja kävelyn edistämistä tasa-arvotekona.

Jakso on tuotettu Oskar Öflunds Stiftelse sr:n myöntämän työskentelyapurahan tuella. 


Nov 13, 202035:37
7. Korona ja alueellinen eriytyminen puhuttaa – “we are all in this together” vai olemmeko?

7. Korona ja alueellinen eriytyminen puhuttaa – “we are all in this together” vai olemmeko?

Korona on iskenyt ihmisiin eri lailla, kenellä yhteiskunnassamme on mahdollisuus etätöihin, asua väljästi tai mennä mökille? Miten alueellinen eriytyminen liittyy tähän? Lähiömysteerin seitsemännessä jaksossa ruoditaan koronanaikaista “we are all in this together” hokemaa ja vaihdetaan ajatuksia ruotsin kirjeenvaihtajamme Daria Tarkhovan kanssa.

Jakso on tuotettu yhteistyössä ARMA Alliancen kanssa.

Sep 01, 202024:22
6. Suurmiesten glorifiointia – Kenen tarinoita julkinen taide kertoo?

6. Suurmiesten glorifiointia – Kenen tarinoita julkinen taide kertoo?

Black Lives Matter -liikehdintä on herättänyt laajempaa keskustelua julkisesta tilasta ja sen käytöstä. Ympäri maailmaa on kaadettu entisten suurmiesten patsaita ja vaadittu niiden poistamista julkisesta tilasta. Kuudennessa Lähiömysteeri-jaksossa puhutaan julkisen tilan käytöstä taiteen ja monumenttien näkökulmasta. Kenen tarinoita julkisen taiteen kautta jää kertomatta? Entä kenen patsaan vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheik haluaisi nähdä?

Vieraana vasemmistonuoret puheenjohtaja Liban Sheik. Jakso on tuotettu yhteistyössä ARMA Alliancen kanssa.

Aug 13, 202026:14
5. Black Lives Matter – Why is the public space dangerous for people of color?

5. Black Lives Matter – Why is the public space dangerous for people of color?

Yhdysvaltalainen George Floyd kuoli poliisiväkivallan uhrina, mikä on nostattanut maailmanlaajuisia protesteja. Helsingissä kokoontui 3. kesäkuuta yli 3000 mielenosoittajaa osoittamaan tukensa Black Lives Matter -liikkeelle.

Viidennessä Lähiömysteeri-jaksossa pohditaan rasismia ja julkista tilaa niin Suomessa kuin maailmalla. Miten USA:n tapahtumat vaikuttavat Suomeen? Entä miksi julkiset tilat eivät ole turvallisia mustille ihmisille?

Studiossa on vieraana tutkija Jasmine Kelekay ja jakso on tuotettu yhteistyössä ARMA Alliancen kanssa.


ENGLISH

American George Floyd was killed by police violence, which has led to worldwide protests against structural racism. More than 3000 people gathered to support the Black Lives Matter –movement in Helsinki on the 3rd of June.

In the 5th Lähiömysteeri episode, we discuss racism and public space. How do the events of the US affect Finland and why is the public sphere dangerous for black people?

Jun 13, 202039:41
4. Puhoksen ostarin sosiaalinen pääoma – Huomataanko Puhoksen todellinen arvo?
Feb 07, 202023:37
3. Suunnittelun sokeat pisteet – Kenen ehdoilla kaupunkia kehitetään?

3. Suunnittelun sokeat pisteet – Kenen ehdoilla kaupunkia kehitetään?

Kolmannessa jaksossa Millan ja Efen kanssa keskustelemassa on kaupunkisuunnittelija Henna Hovi. Jaksossa puhutaan muun muassa siitä, kenen tarpeet edellä kaupunkia kehitetään. Luovatko suunnittelijat kaupunkia ensisijaisesti itsensä kaltaisille ihmisille? Entä mitä on strateginen suunnittelu?

Feb 02, 202031:11
2. Sankariarkkitehdit — mikseivät he osallista?

2. Sankariarkkitehdit — mikseivät he osallista?

Lähiömysteerin toisessa jaksossa Milla vihaa Pikku-Huopalahtea. Lisäksi keskustellaan arkkitehtien jumaluuskompleksista ja maantietelijöiden tutkimusmatkaajasyndroomasta, sekä pohditaan miten kaupunkisuunnittelusta saisi käyttäjälähtöisempää. Entä mitä tarkoittaa pubifikoiktuminen?

Jan 23, 202030:27
1. Puhoksen ostari — Uusi hipsterikeskittymä vai eksoottinen basaari?

1. Puhoksen ostari — Uusi hipsterikeskittymä vai eksoottinen basaari?

Ensimmäisessä jaksossa fiilistellään lähiöostareita ja puhutaan Puhoksen ostoskeskuksesta.

Lisäksi pohditaan, kuka pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja kenen osallisuutta arvostetaan. Entä mitä kaupunkiaktivisti Jane Jacobs tarkoitti puhuessaan baletista jalkakäytävällä?

Jan 18, 202032:43