Skip to main content
Spotify for Podcasters
Projekt: Vianoce!

Projekt: Vianoce!

By Laura, združenie mladých

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!
zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez
pripravila Laura, združenie mladých
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

19.12 Boh nás nenechá v hanbe

Projekt: Vianoce!Dec 18, 2022

00:00
04:26
8.12. Pusti kormidlo svojho života

8.12. Pusti kormidlo svojho života

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.


Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez

pripravila Laura, združenie mladých

Dec 07, 202302:15
7.12. Hľadajme Otcovu vôľu

7.12. Hľadajme Otcovu vôľu

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.


Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez

pripravila Laura, združenie mladých


Dec 06, 202302:16
6.12. Ježišov uzdravujúci dotyk

6.12. Ježišov uzdravujúci dotyk

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.


Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez

pripravila Laura, združenie mladých


Dec 05, 202303:03
5. 12. Hľadaj odpoveď v malých veciach

5. 12. Hľadaj odpoveď v malých veciach

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.


Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez

pripravila Laura, združenie mladých

Dec 04, 202301:48
4.12. Pane, nie som hoden

4.12. Pane, nie som hoden

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.


Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez

pripravila Laura, združenie mladých

Dec 03, 202301:60
3.12. Prebuďme svoje srdce

3.12. Prebuďme svoje srdce

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.


Celé zamyslenia nájdete FB/IG @lauramladez

pripravila Laura, združenie mladých

Dec 02, 202302:42
26.12 Nebojte sa!

26.12 Nebojte sa!

Svetlo prišlo na svet. Radujme sa ❄️❄️❄️

Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 25, 202202:19
25.12 Slovo sa telom stalo

25.12 Slovo sa telom stalo

Dnes sa nám narodil Ježiš. Radujme sa ❄️❄️❄️

Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 24, 202203:18
24.12 Zachariášov chválospev

24.12 Zachariášov chválospev

Dnes končíme spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯

Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 23, 202202:19
23.12. Aký je Boží plán pre môj život?

23.12. Aký je Boží plán pre môj život?

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 22, 202202:43
22.12 „Lebo veľké veci nám dáva Boh!“

22.12 „Lebo veľké veci nám dáva Boh!“

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 21, 202202:52
21.12 Aj my sme pozvaní vydať sa na cestu

21.12 Aj my sme pozvaní vydať sa na cestu

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 20, 202201:59
20.12 Zvestovanie

20.12 Zvestovanie

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 19, 202202:41
19.12 Boh nás nenechá v hanbe

19.12 Boh nás nenechá v hanbe

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 18, 202204:26
18.12 Konaj podľa usmernenia

18.12 Konaj podľa usmernenia

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 17, 202203:05
17.12 Rodokmeň. Strom.

17.12 Rodokmeň. Strom.

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 16, 202203:00
16.12 Svedči o tom, kto ťa posiela

16.12 Svedči o tom, kto ťa posiela

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 15, 202201:47
15.12 Ticho pochádza od Boha

15.12 Ticho pochádza od Boha

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 14, 202202:08
14.12 Boh nás chce celých

14.12 Boh nás chce celých

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 13, 202202:16
13.12 Túžim v Teba veriť

13.12 Túžim v Teba veriť

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 12, 202202:14
12.12 Rozhodnime sa, komu chceme veriť

12.12 Rozhodnime sa, komu chceme veriť

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 11, 202202:29
11.12. Odvahu :)

11.12. Odvahu :)

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 10, 202202:12
10.12 Otvorené srdce

10.12 Otvorené srdce

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 09, 202202:15
9.12 Nemá láska

9.12 Nemá láska

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Dec 06, 202201:48
8.12. Čistá viera

8.12. Čistá viera

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária


Nov 30, 202203:02
7.12. Ježiš ponúka odpočinok

7.12. Ježiš ponúka odpočinok

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária


Nov 30, 202202:10
6.12. Na každom záleží

6.12. Na každom záleží

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária


Nov 30, 202201:39
5.12. Sila viery

5.12. Sila viery

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária


Nov 30, 202202:35
4.12. Aké je moje ovocie?

4.12. Aké je moje ovocie?

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária


Nov 30, 202202:46
3.12. Láskavý záujem

3.12. Láskavý záujem

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária


Nov 30, 202202:08
2.12. Viera nám pomáha v živote

2.12. Viera nám pomáha v živote

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Nov 30, 202201:41
Kto plní vôľu Otca

Kto plní vôľu Otca

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Nov 27, 202202:35
Nasledovanie Ježiša

Nasledovanie Ježiša

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Nov 27, 202202:02
Pravda sa zjavuje maličkým

Pravda sa zjavuje maličkým

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Nov 27, 202201:56
Projekt: Vianoce 28.11.2022

Projekt: Vianoce 28.11.2022

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Nov 25, 202201:44
Projekt: Vianoce 27.11.2022

Projekt: Vianoce 27.11.2022

Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!

zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.

Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk

pripravila Laura, združenie mladých

za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Nov 25, 202202:28
Forty For You 18.04.2022
Apr 11, 202202:22
Forty For You 17.04.2022
Apr 11, 202202:35
Forty For You 16.04.2022
Apr 11, 202203:37
Forty For You 15.04.2022
Apr 11, 202203:27
Forty For You 14.04.2022
Apr 11, 202203:09
Forty For You 13.04.2022
Apr 11, 202202:21
Forty For You 12.04.2022
Apr 07, 202203:03
Forty For You 11.04.2022
Apr 07, 202203:27
Forty For You 10.04.2022
Apr 07, 202203:18
Forty For You 09.04.2022
Apr 07, 202202:15
Forty For You 08.04.2022
Apr 07, 202203:05
Forty For You 07.04.2022
Mar 22, 202203:04
Forty For You 06.04.2022
Mar 22, 202202:59
Forty For You 05.04.2022
Mar 22, 202202:09