Skip to main content
Spotify for Podcasters
閒置中 Liber Podcast by 本土研究社

閒置中 Liber Podcast by 本土研究社

By Liberresearch

《閒置中 Liber Podcast》係由本土研究社嘅一班研究員製作。平時攰攰地個陣,停一停將平日關注嘅唔同議題沈澱同累積,研究以外同大家深度講解研究背後嘅心路歷程,破除迷思同發掘新諗法,提著亂世之中唔好閒置自己,仍然關注香港身邊事物嘅朋友記著follow我哋,想聽啲咩都歡迎PM同我哋講!

研究員:劍青、Caesar、Brian、涼、Stewart 、Sunny、Karmen、Chellfen and more

Facebook: www.facebook.com/localresearch/
IG: www.instagram.com/liberresearch/
支持本土研究社: liber-research.com/support-us/

#閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Available on
Spotify Logo
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Currently playing episode

EP 126 綠化終 - 後山不保?

閒置中 Liber Podcast by 本土研究社 Oct 27, 2022

00:00
56:53
EP 147 出行中——從高官外訪到新香港國際大都會

EP 147 出行中——從高官外訪到新香港國際大都會

香港作為「國際大都會」,今時今日變成點?  本研社近日透過高官外訪形態作為探索點,討論新香港的國際空間如何變化,不只到訪地點、次數與規格所反映「旅行的意義」,同時也在探討香港國際空間的過去與未來。 研究員:劍、Brian #外訪 #高官出行 #李家超 #林鄭月娥 #梁振英 #曾蔭權 #董建華 #美麗新香港 #本研社 #本土研究社 #香港 #本研Podcast #LiberPodcast #HK #2023年
Mar 18, 202355:31
EP 146 賤賣中 - 誰是賤賣土地的最大輸家

EP 146 賤賣中 - 誰是賤賣土地的最大輸家

近期賣地頻頻流標,雖然陳茂波曾稱「不會賤賣土地」,最新旺角洗衣街一幅大型商業地亦由新地以47億、每呎樓面地價3100元的超低價投得,似乎「隨行就市」才是新常態。究竟這個新常態背後反映緊什麼財政影響? 有人質疑麵粉價(地價)低會令麵包價(樓價)平、又有聲音指財赤下低價賣地總比流標好。今集研究員同你一齊破除這些「低地價」迷思,從連番流標及賤賣土地探究現時賣地機制的不透明、政府在賣地收益上與發展商的依存關係、土地規劃及供應如何受影響,以及過份依賴不穩定甚至不明朗的賣地收入作公共財政主要收入來源背後,如何支撐未來千億基建開支的隱藏問題。 研究員:劍鴻粉 #流標 #賣地 #樓市 #公共財政 #土地規劃 #財政赤字 #賣地收入 #賣地收益 #香港政府 #賤賣土地 #旺角 #洗衣街 #發展商  #赤字 #香港財政 #政策研究 #土地研究 #HKFinance #閒置中 #本土研究社 #香港 #本研Podcast #LiberPodcast #HK #2023年
Mar 10, 202301:02:10
EP145 LINK野中 - 領展將成公屋重建最大釘子戶?

EP145 LINK野中 - 領展將成公屋重建最大釘子戶?

房委會2004年將部分屋邨設施拆售予領展,除了令店鋪又貴又單一化以外,原來埋下了另一個影響居民居住質素甚至樓宇安全的「炸彈」?領展等持有屋邨商場、舖位及車位的大業主,竟有權力阻撓公屋重建,成為改善公屋生活環境的絆腳石。公屋重建與否,結構老化竟可能不是決定因素? 到底當初房委會跟領展簽了甚麼協議?近年領展頻頻放售公屋物業予其他財團,在公屋重建一事上可預視甚麼問題?今集研究員同你傾下公屋重建同領展這隻多年被形容為「吸血鬼」的巨頭。 研究完:鴻朗正 #公屋重建 #領展
Mar 04, 202349:47
EP 144 財赤中 -- 隱藏在赤字背後基建開支?

EP 144 財赤中 -- 隱藏在赤字背後基建開支?

除咗削減消費券,《財政預算案》今日公佈仲藏住一啲關鍵細節,關乎普羅大眾市民嘅荷包,亦有眾多民生議題牽涉其中。 一啲奇怪預算操作:原來來年會抄多20%牌(罰款)、邊個部門每日用15個鐘Mon Post、陳茂波嘅結語有甚麼「別緻怡人的景色」,各種「太大想頭」嘅基建潛在開支,已經用一般日常開支「埋緊單」?背後卻為現時香港財政響起警號,今集研究員同你一一解讀。 今年預算財赤達千四億,但明日大嶼及三鐵三路等大型基建都未動工,而且之前的基建數都未還清,褲頭已經勒得非常緊,要依賴舉債當收入?政府無講到明,但我們可如何從預算案細節中看到未來基建帶來嘅財政負擔?土地財政上見到甚麼新趨勢以及潛在問題? 研究員:梁粉正 #財政預算案 #財赤 #發綠債 #公共財政 #基建開支 #消費券 #陳茂波 #入不敷支 #明日大嶼 #三鐵三路 #大型基建 #弱勢社群 #基層權益 #補地價 #赤字 #財政赤字 #香港財政 #政策研究 #土地研究 #BudgetPlan #HKFinance #閒置中 #本土研究社 #香港 #本研Podcast #LiberPodcast #HK #2023年
Feb 22, 202354:20
EP 143 嬲嬲中 - 世界級人工島研究如何激親發展局?

EP 143 嬲嬲中 - 世界級人工島研究如何激親發展局?

一公佈全球大型填海工程項目研究報告,即時引來各大傳媒關注,發展局在即晚就「嬲嬲」稱報告歪論誤導,企圖抹黑明日大嶼。做咩事發展局咁嬲「戰狼上身」? 呢份報告有咩咁勁搞到發展局咁嬲?今次報告長達5萬字重磅研究,今集順便抽取報告精華,同大家懶人包式講述究竟大型填海項目在全球面對緊什麼樣的處境?當中又有幾多估你唔「島」?又有幾多係「爛島仔」?對明日大嶼又有何啟示? 尤其現時明日大嶼鬼祟進行公眾諮詢期間,一份如此重磅嘅研究報告,就等今集研究員同你心平氣和、理性討論一下究竟係咪失實誤導? 研究完:劍、鴻、涼 延伸閱讀: 《問題島途:從全球大型填海工程看明日大嶼計劃的危機》 https://bit.ly/3E9307i #填海 #人工島 #明日大嶼 #大白象 #發展局 #研究發佈 #EP143 #海花島 #日月島 #世界島 #交椅洲 #交椅洲人工島 #坪洲 #東大嶼填海 #填海工程 #填海造陸 #公眾諮詢 #爛島仔 #海洋生態 #城市規劃 #土地研究 #房屋研究 #假諮詢 #HK #HongKong #ArtificialIsland #LantauTomorrow #LantauIsland #reclamation #eastlantaureclamation #土地研究 #規劃研究 #填海研究 #國際研究 #全球研究 #本土研究社 #閒置中 #本土研究社 #香港 #本研Podcast #LiberPodcast
Feb 17, 202301:03:08
EP 142 埗動中 - 深水埗全區重建拆清光?

EP 142 埗動中 - 深水埗全區重建拆清光?

市建局周日寫Blog當公佈將開展深水埗全區重建研究,由界限街以北到興華街以南十九幾條街無一倖免,話參考過往油旺研究的「成功經驗」,圈地開發怪手終於殺入市區基層最核心地帶,究竟今次想攪邊科? 有人形容係新香港人低端人口清洗計劃,有人覺得係文青末日,又有人話深水埗又殘又舊不如拆咗佢,究竟重建計劃應唔應該咁做,如果唔係咁做又可以點? 今次點到名大南街、鴨寮街、主教山配水庫作重點研究,開發概念極似鵲巢鳩佔社區文化資本據為自有,時裝設計布料Cyberpunk文化旅遊藝術展覽,又係咪可以靠拆同重建打造出嚟? 研究完:劍、Cody 嘉賓:庭豐(深水埗區議員) 另見: 市區基層文青街道大滅絕 油旺全區重建推土機北上殺到深水埗 https://bit.ly/3jUQXmX #深水埗重建 #市建局 #市區重建 #城市規劃 #EP142 #深水埗 #長沙灣 #九龍城重建 #油旺重建 #鴨寮街 #大南街 #文青小店 #天光墟 #香港設計中心 #鈕扣街 #珠仔街 #花邊街 #時裝街 #皮革街 #設計及時裝基地 #創意產業 #主教山配水庫 #前深水埗配水庫 #社區 #弱勢社群 #基層權益 #發展商視角 #土地研究 #地區研究 #市區重建局 #本土研究社 #閒置中 #本土研究社 #香港 #本研Podcast #LiberPodcast
Feb 14, 202301:06:54
EP141 鬼祟中 - 明日大嶼的愚民術

EP141 鬼祟中 - 明日大嶼的愚民術

作為近年最大型的發展項目,明日大嶼被揭發鬼崇地展開「公眾」諮詢,更被環團杯葛其簡介會。今次邀請一直關注明日大嶼(有份杯葛)的綠色和平睇下今次公眾諮詢可以有幾「鬼祟」、又有幾「莫名其妙」?政府又點解咁鬼祟?一齊深入探討這個近年香港史上最大型(造價亦最貴)的發展項目,究竟如何成為香港規劃倒退的里程碑? 隨著明日大嶼的初步藍圖「公佈」,意味著一系列的審批程序隨即展開,隨著明日大嶼的愈多細節公佈,亦被揭示愈多規劃、財政、管治等問題,可預視未來兩年將是明日大嶼爭議的關鍵時期。 按照現時如此不公眾的「公眾」諮詢,單靠環諮會、城規會等委員會又能否成為重要的把關一員?這些委員的質素又如何?讓我們逐一點評出今次明日大嶼的愚民術。 研究完:涼、Brian、劍青 嘉賓:綠色和平項目主任陳可淳
Feb 12, 202352:15
EP 140 商心中?-啟德簡約公屋對明日大嶼的「啟」示

EP 140 商心中?-啟德簡約公屋對明日大嶼的「啟」示

簡約公屋選址啟德一事,除了業主的鄰避式抗議,對香港商業用地及整體規劃還有甚麼啟示?啟德作為第二個「商心」(商業核心區),發展擾攘了數十年,現時仍有不少地方沙塵滾滾,不少商業用地空置/未有計劃。但未來十數年香港還有幾多商業用地落成?多年來啟德經歷了甚麼事件及定位改變?與居民及發展商有甚麼關係?再進一步,這種依賴私人發展商高價投地支撐基建開支、橫跨十數年的大規模發展模式,是否已經未能靈活應對日漸多變的經濟環境底這個模樣是否香港現時最需要的土地用途?推銷手法與啟德極相似的明日大嶼,會面對比啟德更嚴峻的情況嗎? 研究完:劍、拜、涼、C 另見: 【啟德夢碎】簡約公屋選址之外 啟德還有幾多商業地積存? https://liber-research.com/kaitaklightpublichousing/ #傷心的商心 #商業核心區 #簡約公屋 #明日大嶼 #啟德 #中環 #CBD #劏房戶 #弱勢社群 #基層權益 #土地規劃 #房屋政策 #房屋問題 #社區 #商廈空置 #甲級商廈 #商業發展 #九龍城 #東九龍 #起動九龍東 #CBD2 #HongKong #HKhousing #HKliving #CentralBusinessDistrict #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Feb 08, 202301:10:03
EP 139 不適中 - 劏房需要什麼樣的救生艇?

EP 139 不適中 - 劏房需要什麼樣的救生艇?

簡約公屋真的是「唯一」解決劏房的方法? 要思考如何「告別劏房」,先要真實了解劏房問題及處境。根據最近統計署公佈事隔5年的劏房專題報告,作為現時香港房屋問題的重點,最新劏房現況的全面公佈似乎十分「靜雞雞」,政府當然亦未有高調提及。 研究員今集邀請埋一直關注劏房問題的呀山細睇埋報告中的具體細數,更為大家解讀內裡玄機,除了整體數字上升,劏房近年有什麼樣的變化? 再問真啲,若單靠土地供應作為「唯一」解決房屋問題,政府未免想得太天真,這個不適切居所的問題未來只會以不同形式繼續存在。究竟劏房問題應該要如何改善及處理?具體可以有什麼方法? 研究完:劍青、牙朗、涼 嘉賓:鄧寶山(全港關注劏房平台召集人) https://www.facebook.com/SubdividedFlatPlatform/ #劏房 #住屋權 #基層住屋 #房屋研究 #簡約公屋 #劏房戶 #弱勢社群 #基層權益 #劏房租金 #房屋政策 #房屋問題 #劏房報告 #劏房數據 #統計處 #居於分間樓宇單位人士主題報告 #HongKong #HKhousing #HKliving #Subdividedhouses #閒置中 #本土研究社 #全港關注劏房平台 #SubdividedFlatPlatform #本研Podcast #LiberPodcast
Feb 01, 202301:01:00
EP 138 執笠中 - 老舖留下之必要

EP 138 執笠中 - 老舖留下之必要

近年愈來愈多老店結業,除了坊問常言的「產業淘汰」、「經營不善」,其實還有什麼少為人提及的加速死亡原因?老店究竟係咪要被社會自然淘汰? 今集閒置中請來多年來在地觀察及紀錄香港老舖的Ian,除了一齊分析本土老店的多個真實死因,同時亦重新為大家探討「老店」究竟應如何定義,老店背後又代表著什麼社區意義及在地經濟? 更重要的是,民間除了「懷念」其消逝,還有什麼可以做?老店有什麼的另類的出路? 研究完:涼、Cody 特別嘉賓:Ian @ 香港老舖記錄冊 https://www.hkhistoricshops.com/ #老店 #老舖 #老字號 #香港老店 #香港老舖 #傳統老店 #香港老字號 #老店結業 #香港街景 #本地經濟 #香港產業 #香港製造 #本土 #放寬強拍門檻 #泉章居 #醉瓊樓 #調源醬園 #悅和醬園 #棚仔 #觀塘碼頭熟食市場 #古洞北新發展區 #九龍城街市 #火炭工業大廈 #香港文化 #香港旅遊 #香港特式 #人情味 #傳承 #HongKong #hkexplore #oldshops #hkoldshops #hongkongshops #閒置中 #本土研究社 #香港老舖記錄冊 #hkhistoricalshops #本研Podcast #LiberPodcast
Jan 26, 202352:55
EP 137 書送中-實體書在回潮?2023重有幾多人拎起睇本書?📚

EP 137 書送中-實體書在回潮?2023重有幾多人拎起睇本書?📚

農曆新年冇野做,仲有冇人會準備新一年閱讀清單俾自己?定係慣左開啲Apps、碌下IG、睇下Youtube、Follow下page,已經覺得Too Much? 根據手民出版社Enoch的業內觀察,近年獨立書店湧現令人喜出望外,實體書並沒有因而退潮。在「資訊飽和」裡反意識到自己的「飽和時刻」,對於一本書的渴求超越了物理空間的限制。 所以,我們兩年來寫一書這件事,真的很難理解嗎? 本研社新作《棕須一變》作為一本民間深度議題書,出版的策劃是有種特定的想法與節奏,在變動中的時代確實試到一點水溫,探索到當中定位。 《棕須一變》未到大賣,但也找到不少識挑書的好讀者,今次邀請到手民Enoch與研究員一齊探討「做發行」與本土知識傳播的關係,2023年吸收資訊有冇取代大家吸收知識的能力,以行內觀察,點解做一本實體書仍然扮演一個重要位置。這不僅是關乎社會吸收知識文化大勢,更是從事知識推廣工作所面對的生存處境。 做好一本書,點至推書咁簡單! 研究員:劍、Brian 嘉賓:手民出版社 Enoch #買書 #閱讀 #實體書 #出版業 #書籍發行 #出版社 #獨立書店 #閱讀習慣 #譚以諾 #手民出版社 #hkbookseller #publisherhk #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Jan 20, 202349:42
EP 136 解封中-開關提速 有冇準備好?

EP 136 解封中-開關提速 有冇準備好?

研究員近日周圍食小店,好多老闆一邊講自11月人流少到加零一,一邊又擔心1月中開關後重演疫情前的自由行問題,實在好複雜,決定決心探討一下此課題。 似乎第一個即將出現的問題是,開關會對寧靜左3年既街道同地方有咩影響?「搶藥」以外,會否好似地產經紀咁講會搶埋樓? 搶位? 搶租金及影響其他難以估計的東西? 呢個城市,又有冇借疫情呢3年既時間,吸收過教訓同學習?定還是學習都學唔黎,要去迎接一種全新城市處境? 未開關前7仔已經冇哂必理痛,自保方法係咪要用鬼機安裝小紅書? 研究完:C、Kim、Brain #承載力 #旅遊規劃 #開關 #買樓 #大灣區 #北部都會區 #雙城三圈 #大鵬灣及印洲塘生態康樂旅遊圈 #自由行 #每日6萬人 #搶藥 #搶樓 #槍租金 #香港經濟 #疫情 #第六波 #Covid19 #新冠感冒 #小紅書 #香港2023 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Jan 06, 202358:06
EP 135 平安中-聖誕狂研錄🎄

EP 135 平安中-聖誕狂研錄🎄

今年聖誕你會諗起D咩?除咗大餐同聖誕樹或Lonely Christmas ☃️,今年平安夜有人喺戰火中無法平安,有人開暖爐,有人冷冰冰無家可歸,IKEA特價聖誕樹事件到買聖誕禮物🎁嘅源起,物價升冇火雞,到借聖誕假做「突襲」,呢啲原來都有研究可談! 研究員:涼、劍 嘉賓:康(本研義工) #聖誕節 #節日消費 #俄烏戰爭 #聖誕研究 #聖誕 #聖誕樹 #聖誕禮物 #聖誕假 #聖誕大餐 #物價上漲 #平安夜 #能源危機 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Dec 23, 202230:12
EP 134 傾島中-有島未為輸? 東大嶼人工島最新版批判解說

EP 134 傾島中-有島未為輸? 東大嶼人工島最新版批判解說

以為香港有個人工島就變萬能俠,駛5800億任何房屋問題、主導權定地產霸權都一下子解決?抑或是為香港未來帶來無法自拔的深淵?研究員同你一齊walk through最新版人工島政策文件,細讀各種濫用概念、造價估算失誤,為即將進行公眾諮詢做定功課。 研究員:青、屍、雄 #填海 #人工島 #交椅洲 #明日大嶼 #香港未來 #海綿城市 #智慧出行 #交椅洲人工島 #土地問題 #房屋問題 #土地研究 #填海工程 #倒錢落海 #萬億基建 #大白象 #飄移島 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Dec 20, 202201:03:18
EP 133 滅軸中-市建局暗中肢解衙前圍村實錄

EP 133 滅軸中-市建局暗中肢解衙前圍村實錄

破壞圍村軸線、封死出入口、夾扁僅餘嘅「保育公園」,市建局仲好意思話係「強化保育」?若非研究員親身去聽古諮會會議,都未必咁快察覺到市建局攝議程「突襲」古諮會交代衙前圍村新方案。700年歷史嘅衙前圍村由80年代開始被發展商收購拆骨,市建局接手後聲稱「保育為本」,原本2007年方案已有「離地平台」被批評為「騎劫式保育」圍村。2022年「強化版」保育方案更變本加厲,「食」多近10倍公園地面面積變私樓範圍。今集研究員同你由衙前圍村歷史,10年前親身入村嘅體驗,講到去市建局最新方案點偷偷地將衙前圍村肢解成「岩巉圍村」。 研究員:劍、正、龍 #衙前圍村 #市建局 #古諮會 #古蹟保育 #保育 #文物保育 #城市保育 #保育研究 #韋志成 #林中偉 #市區重建 #地產發展 #黃大仙 #九龍城 #市區圍村 #岩巉圍村 #土地研究 #規劃研究 #hkheritage #hkvillage #AAB #URA #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Dec 15, 202255:26
EP 132 農縮中 - 農業園二期繼續踢走農民?

EP 132 農縮中 - 農業園二期繼續踢走農民?

蕉徑農業園第一期逐漸落成,第二期開始收地。這個聲稱安置受發展影響農民的農業園,竟然係將農民、農舍、土釀、水文生態連根拔起的偽選項?80公頃成4個維園咁大嘅農業園,有幾多農民,幾多塊田無得留低?而跟進農業園嘅負責官員竟然唔知?今集研究員請嚟蕉徑嘅朋友日青,在政策及規劃層面之外,分享村民農民同政府官員同工程商嘅第一身接觸、回遷第一期嘅農民生活形態如何被徹底扭曲。新界農鄉生活似乎勢將被大規模發展,及工程官僚主導嘅「新農業政策」逐漸抹走。我們應該怎樣理解這些「農業完」問題並嘗試想像未來路向? 研究員:劍、正 特別嘉賓:日青 #農業園 #蕉徑 #本地菜 #香港農業 #農業完  #農業發展 #新農業政策 #農業現代化 #農民安置 #農民生活 #要菜不要大路 #土地規劃 #土地研究 #香港經濟 #古洞南 #粉錦公路 #高新科技農業園 #farming #hkfarming #hkfarmers #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Dec 10, 202201:05:23
EP131 開庫中 — 簡約公屋天價出爐 過渡屋 X 簡約公屋 要點「簡」?

EP131 開庫中 — 簡約公屋天價出爐 過渡屋 X 簡約公屋 要點「簡」?

啱啱出爐的簡約公屋平均造價冠絕公營房屋咁制,無論在造價、選址、居住環境等等方面絕不「簡約」,今集研究員同你傾下如同「過渡屋2.0」的簡約公屋,究竟可預視會面臨咩問題?仲有特別嘉賓分享過渡屋住戶的真實居住經驗,揭示過渡屋及簡約公屋究竟真的解決房屋問題嗎?抑或是讓市民得到「獲得感」的門面嘢。 研究員:劍、涼 特別嘉賓:Fish 另見: 簡約公屋 點解變左又貴又遠又搶設施? https://liber-research.com/lightpublichousing/ #簡約公屋 #房屋供應 #基層住屋 #粉嶺蓮塘尾 #元朗攸壆路 #屯門青麟路 #屯門欣寶路 #元朗同心村 #過渡性房屋 #LightPublicHousing #公屋 #公營房屋 #山旯旮 #基層住屋 #香港住屋 #房屋研究 #住屋研究 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Dec 06, 202247:59
EP 130 發電中 - 挑電費數簿

EP 130 發電中 - 挑電費數簿

點解電費要加咁多?兩電歸咎戰爭導致國際燃料價格上升,如果按議員提議買俄羅斯能源又是否幫到手?電力公司話香港加幅已經不算大,但其實只是時辰未到?港島電費加多過九龍新界,原來都關國際政治事?今集研究員刨完燃料入口條數、聽埋立法會會議,同大家傾下今次香港「能源危機」的啟示。 研究員:劍、愷、鴻 #加電費 #俄煤 #俄烏戰爭 #電費 #發電 #加價 #能源價格 #燃料價格 #中華電力 #中電 #CLP #港燈 #香港電燈 #俄煤 #統計處數據 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Nov 24, 202254:49
EP 129 拔釘中 - 強拍的迫降

EP 129 拔釘中 - 強拍的迫降

事隔十多年,政府打算強拍再修例由8成到7成,等同叫發展商向舊區全面進場。今集研究員同你拆解今次新修例的內裡細節,究竟強拍係咪政府講到咁公平公正?真係處理緊市區老化問題?新修例之下,發展商究竟可以有幾大彈性兼併舊樓?小業主又會點樣被進一步剝削? 研究員:劍、涼、王 #降低強拍門檻 #八轉七 #市區重建 #業主權益 #強拍 #強拍門檻 #舊區重建 #小業主 #收購商 #發展商 #地產發展 #房屋供應 #基層住屋 #香港住屋 #房屋研究 #住屋研究 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Nov 19, 202201:01:08
EP 128 高峰中 - 劏出新形勢

EP 128 高峰中 - 劏出新形勢

政府低調公佈劏房數字,數字再創高峰升至十萬七千戶。又話「告別劏房」點解仲會係咁升?呢個數又點計出嚟?又反映緊啲咩房屋新形勢?劏房問題講咗咁多年點解政府究竟做咗啲咩?簡約公屋又解唔解決到劏房問題?今集研究員同你一齊深度分析下呢個「劏高峰」,睇清楚劏房問題嘅最新形勢! 研究員:劍、涼、王
Nov 14, 202257:49
EP 127 Simply 中 - 哪裡來的簡約公屋?

EP 127 Simply 中 - 哪裡來的簡約公屋?

名符其實連間隔都無的簡約公屋,你又想唔想住先?簡約公屋作為李家超的房屋新想法,目標要係5年內起3萬伙,話要為公屋輪候時間「封頂」。政府擠牙膏式「放風」,單位會起喺邊?幾時有得住?公眾除咗3萬伙嘅數字,到依家仲係咩都未知。 不過,呢3萬伙真係夠滿足到等上樓的基層家庭?當政府聲稱要「告別劏房」,但簡約公屋又應唔應對到劏房戶的住屋需求?話唔靠發展商但又要私人地起簡約公屋,到底會衍生咩問題?既然政府要玩進階版的數字遊戲,今集研究員一齊拆解簡約公屋之謎。 研究員:菜、涼、卡 #簡約公屋 #LightPublicHousing #公屋 #公營房屋 #告別劏房 #李家超 #3萬伙 #房屋供應 #基層住屋 #香港住屋 #房屋研究 #住屋研究 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Nov 03, 202236:54
EP 126 綠化終 - 後山不保?

EP 126 綠化終 - 後山不保?

你平時有冇探索過屋企後面座山有啲咩?又有冇發現呢啲後山好多都係綠化帶?政府最近揀咗8幅共255公頃嘅綠化帶嚟起樓,但至今公眾得知嘅都只係得地圖上嘅8粒點,連確實選址範圍都唔知,究竟點樣評估是次改劃對城市規劃、生態有咩影響?呢啲近在咫尺嘅後山,除咗連桌球大師奧蘇利雲都讚20分鐘就去到,同城市又有咩關係?今集研究員一齊分享吓各自嘅後山經歷,探究吓點解咁多地唔搞,偏偏要搞綠化帶。 研究員:劍、正、粉、卡 #綠化帶 #後山 #滅村 #城市規劃 #房屋規劃 #房屋發展 #奧蘇利雲 #屯門東 #掃管笏 #麟麒山 #牛潭尾 #荃灣 #芙蓉山 #錦鯉養殖業 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Oct 27, 202256:53
EP 125 試驗中 - 無限膨脹的規劃工具

EP 125 試驗中 - 無限膨脹的規劃工具

乜又係你呀市建局?市建局近排多多搞作,除咗再向土瓜灣開刀,摻埋大業主搶先參與發展食工廈,最新仲話要未清場就「預先批地」。整個九龍城究竟會變成點?市建局呢啲新招數又會點樣用落其他重建項目?今集研究員搵埋關注當區重建嘅Kelvin一齊拆解貪心嘅市建局點樣逐步擴充權力趕絕舊區面貌。  研究員:劍、粉、Cody  嘉賓:Kelvin(舊區街坊自主促進組成員)  #市建局 #規劃工具 #土瓜灣 #明倫五街 #盛德街  #市區重建 #拆工廈 #公務員合作社 #預先批地  #閒置中 #本土研究社 #舊區街坊自主促進組 #ODAAG #本研Podcast #LiberPodcast
Oct 23, 202256:13
EP 124 數「湊」中 - 「超」式KPI原來係唔識?

EP 124 數「湊」中 - 「超」式KPI原來係唔識?

知你哋唔想聽《施政報告》,所以研究員「做死士」一朝早就聽足3個幾鐘,然後發現...原來李家超真係唔識㗎!唔止由上任講到依家的KPI原來只係to-do-list,連外訪次數都當係績效指標,更加大玩文字同數字遊戲,用各種聽唔明的語言做包裝。今集研究員精挑細選幾個比較得意,又值得大家關注的重點,一齊拆解呢份《施政報告》。 研究員:涼、卡、鴻、愷 #施政報告 #李家超 #KPI #績效指標 #簡約公屋 #提速提質 #基建發展 #大白象工程 #鐵路規劃 #鐵路建設 #鐵路發展 #閒置中 #本土研究社 #本研Podcast #LiberPodcast
Oct 19, 202243:47
EP 123 空想中 - 基建鐵路圍城

EP 123 空想中 - 基建鐵路圍城

施政報告前夕吹風將會起三條鐵路、三條公路,研究員即刻坐低傾下點解明明之前講落都未開始起,就已經諗緊更多開山劈石基建。鐵路建設優次除了再被三條鐵路線打亂之外,原來與鐵路加物業發展模式的關係亦密不可分?宏圖大計之中,反映政府對北部都會區什麼的想像?明日大嶼又是否將要黯然退場? 研究員:涼、劍、愷、卡 #中鐵線 #北環線南延 #鐵路規劃 #鐵路建設 #鐵路發展 #港鐵 #道路網絡 #運輸基建 #基建發展 #大白象工程 #北部都會區 #明日大嶼 #施政報告 #閒置中 #本土研究社 #LiberPodcast
Oct 18, 202242:20
EP 122 曬熟棕 - 新品種棕地發見!

EP 122 曬熟棕 - 新品種棕地發見!

本土鄉郊工業重置有救!我地同綠色和平最新炮製嘅《快熟棕地》研究報告地毯式起哂100公頃閒置棕地出嚟,全部好使好用。呢類「閒置棕」可以用來安置幾多冰粒廠、𠝹木廠等嘅全港鄉郊工業?點解政府一直收收埋埋呢個重置選項?今次報告同之前嘅棕地報告有咩唔同?研究員點逐寸地咁數哂呢啲閒置棕地?呢個「快熟」準則一早有規劃署認可?今集研究員搵埋綠色和平陳可淳一齊講下快熟棕地有幾好用,由近來全城關注的本地工業、落site考察險象,講到新界工業發展模式,同棕地研究嘅未來路向。 研究員:菜、卡 嘉賓:綠色和平資深項目主任 陳可淳 #土地研究 #土地規劃 #快熟棕地 #棕地 #閒置用地 #鄉郊工業 #規劃署 #閒置中 #本土研究社 #綠色和平 #LiberPodcast
Oct 12, 202241:18
EP 121 拋離中-新加坡土地房屋政策又贏?

EP 121 拋離中-新加坡土地房屋政策又贏?

近日香港因為「搶人才」,引發一番與新加坡比較熱潮,更有人話香港人才流失係因為收高爾夫球場起樓(!)。今集研究員同大家細數近年新加坡發展高爾夫球場、壓抑樓價辣招方面土地房屋政策點樣拋離香港,除了反駁「房稅撤辣吸引人才」等謬論,亦拆解政策落後所反映兩地管治思維差異,與「搶人才」成敗原來也不無關係? 研究完:青、黃、奕、粉 #土地政策 #房屋政策 #高球場 #粉嶺哥爾夫球場 #香港政府 #新加坡 #李顯龍
Oct 09, 202255:13
EP 120 工殤中 - 冧天秤工業意外可以避免嗎?

EP 120 工殤中 - 冧天秤工業意外可以避免嗎?

工業意外不斷,大型工程死亡意外近年飆升,冧天秤、冧棚架可以避免或減少嗎?背後原因同行業結構不無關係。根據研究同官方數字,工程承建行業已呈寡頭壟斷狀態,九所企業包攬千億最大型工程。十數年來將承建商養肥至大到不能倒,政府能夠或願意重罰他們,改善職安健嗎? 研究完:青、新、黃 #工殤 #職安健 #冧天秤 #冧棚架  #工業意外  #工業傷亡 #工程事故 #建築業 #建造業 #承建商 #閒置中 #本土研究社 #LiberPodcast
Sep 30, 202256:25
EP 119 碎「紙」中 - 科技園為何連一間回收廠也容不下?

EP 119 碎「紙」中 - 科技園為何連一間回收廠也容不下?

科技園公司唔同全港唯一嘅紙包盒回收廠「Mil Mill喵坊」續約,Mil Mill仲可以去邊?政府提供嘅搬遷方案之一,竟然係叫Mil Mill搬去長洲,面積仲要得原址嘅十分之一?Mil Mill真係有喵喵?起Mil Mill廠房嘅戚師傅有咩秘密分享?研究員前日同戚師傅去探訪創辦人葉文琪Harold,今集就同你一路分享廠內所聞,一路傾下其實香港仲有幾多回收業用地,同埋今次事件揭露咗香港整個工業政策嘅咩嘢問題? 研究完:青、正、史
Sep 22, 202254:53
EP 118 悼念中 - 從檔案解密英女王訪港足跡

EP 118 悼念中 - 從檔案解密英女王訪港足跡

英女王國葬在即,女王與香港的關係仍然是大眾熱烈討論的議題。當年英女王訪港的足跡廣為人傳,今次研究員帶大家剖析當初的英國解密檔案,探究一下女王訪港背後的種種細節,當中有咩精心設計嘅目的同象徵意義?除咗硬幣同郵票,仲喺香港留下咗啲咩? 研究完:黃、涼、潘
Sep 16, 202248:00
EP 117 破「浪」中 - 如何偷拆大浪百年古蹟?

EP 117 破「浪」中 - 如何偷拆大浪百年古蹟?

大浪及鹹田兩條百年古村內,部分古蹟被人拆咗成年,但古諮會前幾日先開會評級,會上竟然隻字不提拆樓事件?其實10年前已經傾好咗成條村整體評為一級,點解宜家又建議「分拆評級」?過往「分拆評級」嘅古蹟有咩下場?單計名單內排緊隊待評約嘅古蹟都成百幾個項目,但班委員一年先開四次會確認評級?加上就算評咗做一級,對個古蹟法律上都無乜保護,點解都可以咁被動同嘆慢板?今集有現場旁聽會議嘅研究員同你傾下,到底古諮會委員諗緊啲乜,古蹟辦又做漏啲乜?香港仲有幾多古蹟會好似大浪同鹹田咁被「拖而分之」,偷步扑爛?
Sep 13, 202255:54
EP 116 搶人中 - 「人才」兩失

EP 116 搶人中 - 「人才」兩失

近日有行會成員提出用高爾夫球場、撤樓市「辣招」來為香港「搶」人才,引來一論人才去留的爭議。今集研究員同你睇下究竟人才係咪要「搶」番嚟?面對移民潮、出生率下降,香港現時嘅「人才政策」又是什麼狀態?簡單回顧外地吸引人才的政策,究竟香港點解慢慢人去留空? 研究員:青、涼、王
Sep 05, 202257:29
EP 115 保養「終」 - 住舊樓不可不知的復修事

EP 115 保養「終」 - 住舊樓不可不知的復修事

近年市建局話未來要力推復修:「改變以重建作為市區更新的唯一手段」。舊樓復修本身作為少被人全面探討但又關乎城市宜居性嘅重要問題,研究員今集同你拆解舊樓復修嘅迷思,成日講香港未來會好多舊樓要加快重建,究竟呢啲舊樓嘅現況係點?現時市建局又究竟點樣將復修策略同重建策略Jam埋(無縫交接)?這對於業主以至整個市區樓宇究竟有咩潛在嘅深層次矛盾? 研究完:青、涼、粉 #舊樓 #復修 #大維修 #樓宇復修 #市區更新 #市區重建 #重建策略 #閒置中 #本土研究社
Sep 01, 202251:13
EP 114 車傷中 - 發現交通意外的意外發現

EP 114 車傷中 - 發現交通意外的意外發現

打開新聞其實日日都有交通事故,「車禍」到底係咪純屬「意外」?呢兩日打開新聞都會見到「街道變革」嘅Justin同Kenneth分享佢地花咗兩年整理嘅《香港車禍傷亡資料庫》同《香港行人車禍傷亡報告》。政府沿用嘅「交通黑點」未必係最多行人事故嘅地方?統計方法上同今次報告用「路段」為單位分析有咩分別?政府嘅交通意外數據收埋啲咩,點以執法為重,搞到民間查案同研究咁麻煩?面對香港人口老化,香港道路設計要點改變?「路上零意外」嘅概念未必係最實際嘅解決辦法?今集研究員請來「街道變革」,同大家扣上安全帶,分享呢份高質民間交通研究。 嘉賓:《街道變革》發起人嚴卓衡Justin 港大城市規劃及設計系助教兼研究員黃翹昊 Kenneth 研究員:劍、正
Aug 25, 202238:50
EP 113 移出中 - 「後移民」人口學初探

EP 113 移出中 - 「後移民」人口學初探

統計處近日公佈2022年年中人口數字729.1萬,比上年年中下跌12萬。比起過往政府曾公佈的長遠人口估算似乎有段距離,點解政府對香港人口會咁「樂觀」?面對人口下跌勢持續,今集研究員和你傾下,短期內又會最牽動邊幾樣關鍵政策?政府的人口政策又係點應對?具體嚟講,呢個人口數字代表緊什麼社會實況? 研究完:涼、青、卡、正
Aug 18, 202255:13
EP 112 私營中 - 郊野公園變收費酒店?

EP 112 私營中 - 郊野公園變收費酒店?

郊野公園收費豪華露營選址曝光!漁護署諗住喺郊野公園內做「升級露營/生態小屋」,初步選址點解偏偏選中大棠同流水響?由諮詢模式到研究範圍,呢份顧問研究有咩先天性盲點?漁護署講到明會研究外判畀私營機構做,但現存有咩例子見到咁嘅方法未必work?疫情過咗兩年幾,香港多咗幾多(豪華)露營地?現存嘅問題點預視到漁護署建議嘅潛在問題?經常落site緊貼私人營地發展嘅長春社嘅Roy同Kristy對今次漁護署嘅研究有咩睇法? 研究員:雄、正 嘉賓: 長春社公共事務經理 吳希文先生 公共事務主任 周藹銓小姐
Aug 09, 202201:03:18
EP 111 拆數中 - 市區重建的「官商同謀」(開新篇)

EP 111 拆數中 - 市區重建的「官商同謀」(開新篇)

近日市建局除咗講到明唔會起公屋,最新的重建項目仲愈嚟愈大貪。今集研究員同你一齊傾下市建局點樣係市區「搵食」,喺九龍城重建計劃點樣做到「官商同謀」,又可以點樣用盡「特權」?今次仲搵番當年重建One house 地契的官司淵源,睇下點樣搞到私人發展商好「頭痕」? 研究完:青、菜、夏、文
Aug 05, 202250:31
EP 110 大搞中 - 大欖郊野公園起樓再加碼?

EP 110 大搞中 - 大欖郊野公園起樓再加碼?

陳茂波重提梁振英「大欖郊」計劃,強調唔係「大搞」,但伙數卻大幅加碼至3.5萬,約太古城3倍,仲此地無銀話「袋入面」並非有大堆東西(潛在選址)。李家超都無講郊野公園,點解陳茂波會提?宜家政府其實都話「夠地」,咁重提郊野公園在香港嘅土地議題討論脈絡中係咩一回事?今集研究員搵埋長春社嘅Kristy同大家傾下如何擊破郊野公園同起樓嘅假對立,同呢個方案到底點解陰魂不散。 研究完:青、正 嘉賓:長春社公共事務主任 Kristy
Jul 29, 202228:10
EP 109 買餸中 - 舊街市地仲留嚟有乜意義?

EP 109 買餸中 - 舊街市地仲留嚟有乜意義?

噚日去街市搵嘢食、今日去搵街市嚟食,街市空間究竟對市民扮演緊咩角色?依家又面對咩類型嘅危機!?今集有來自實習研究員嘅資料整理,回顧新舊文件,一齊探討同分享街市嘅案例、見聞及其未來。 研究完:劍、黃、Cody、Toby #街市 #街市用地  #買餸 #消費模式 #市區重建 #社區 #本土研究社
Jul 21, 202201:06:24
EP 108 縮水中 - 高球場爭奪戰

EP 108 縮水中 - 高球場爭奪戰

粉嶺高爾夫球場起公屋項目由32公頃縮水至9公頃。本來2018年作為民間共識嘅土地供應選項今日一減再減,究竟點解搞到咁?高球場真係得咁少地可以收嚟做公屋?究竟誰主高球場?尤其喺現時政府話要「提速提量」,高球場縮水背後又反映緊現時土地房屋施政怎樣的關鍵問題?今日研究員同你緊貼高球場嘅最新進展,一齊打破高球場嘅現時各種「發展」迷思。 研究完:劍、雄、權
Jul 19, 202246:47
EP 107 重建「中」 - 舊區收購新力軍

EP 107 重建「中」 - 舊區收購新力軍

除咗市建局近日具爭議性嘅重建項目,重建市場仲出現一班好易被人忽視嘅新玩家,加速緊成個舊區兼併。究竟呢班玩家喺邊度嚟?佢哋嘅入場又代表緊啲咩?會唔會改變現時市區重建嘅遊戲規則?今集研究員同你一齊拆解現時「告別劏房」願景下,邊個加劇緊香港房屋問題?佢哋又可以點樣鑽「限呎」政策漏洞? 研究完:劍、雄、權 #中資 #佳寧娜 #奧元 #市區重建 #舊樓 #舊區兼併 #基層住屋 #劏房
Jul 09, 202247:47
EP 106 遮天中 - 油旺重建一飛沖天

EP 106 遮天中 - 油旺重建一飛沖天

日後旺角啲樓會高到連朗豪坊都睇唔到嗎?市建局一直收收埋嘅油旺研究最近因為要過城規會而絕密公開。講咗咁耐既油旺變天會點具體改變旺角?到底市建局想旺角起到幾高幾密?咁大規模嘅重建,份影響評估點出術取巧話「問題不大」?市建局聯同規劃署低調快速通過大規模規劃會否成常態?今集研究員消化完幾百頁技術評估,同你講下油旺重建最新嘅問題。 研究完:王、青、涼、正
Jun 29, 202239:26
EP 105 不安中 - 市建局不想提的(不)安置政策

EP 105 不安中 - 市建局不想提的(不)安置政策

市建局策略逐漸轉向大規模重建,迫遷呢件事可能比你想像中近。到時市建局職員來到你門口會(唔)同你講乜?除咗收補償金同公屋,仲有咩選擇?市建局迫遷咁多住戶,點解安置大廈會長年空置?市建局現有嘅安置政策足夠應付未來嘅重建項目嗎?無原區安置嘅重建到底係發展定掠奪?一個理想嘅安置政策應該係點?今集研究員同你傾下市區重建被迫遷租戶去向呢個核心但經常被政策討論忽略嘅問題。 研究完:青、絲、卡、涼 #市建局 #舊區重建 #迫遷 #租戶 #安置大廈 #安置政策 #閒置中 #本土研究社
Jun 23, 202246:10
EP 104 置業終 - 「只租不買」邊個得?

EP 104 置業終 - 「只租不買」邊個得?

林鄭退任講自己將會租樓住,自我否定過住林鄭政府一直推崇的「置業階梯」。今集研究員同你細談林鄭「只租不買」的背後動機同意義,一齊睇下置業主導嘅房屋策略點樣影響緊香港人嘅各種居住需求?而家香港私人租住市場又出現咗咩問題?而「租住」本身又係咪可以成為香港人居住選項呢? 研究完:劍、涼 #林鄭 #只租不買 #租樓 #置業 #置業階梯
Jun 19, 202237:08
EP 103 看海中 - 海洋工程大檢閱

EP 103 看海中 - 海洋工程大檢閱

佔香港七成面積的海洋空間看似風平浪靜,除明日大嶼之外,原來隱藏的開發壓力不比陸上工程少。適逢世界海洋日,今集研究員同你介紹近年半60多個海域面積相當於半個港島嘅海事工程。天然氣接收站、漁業養殖區、碼頭工程、跨海隧道,呢啲工程有咩隱藏影響?環評又點隱藏呢啲影響?點解海事工程一直以來好似無乜人理?除咗講生態影響,有咩思考框架可以幫到我地盡力重奪屬於所有萬物的海洋空間,避免海洋淪為空無一物、僅待無序發展的傾倒區及開發區? 嘉賓:香港海豚保育學會 希汶 研究完:新、青、絲
Jun 09, 202233:57
EP 102 屠龍中 - 被劫去的九龍城

EP 102 屠龍中 - 被劫去的九龍城

市建局重建摧毀不少特色社區,最新的魔爪更伸入九龍城,今次以重置為名,實則拆走九龍城街市起豪宅,更有六成範圍係公有土地,強行將公家資源私有化。被選中嘅九龍城面臨咩危機?市建局又有咩新嘅重建招數?呢啲「規劃工具」會點樣影響日後舊區發展? 研究完:屍、鴻、史、卡 #市建局 #舊區重建 #九龍城 #九龍城街市 #李基醫局 #戰前唐樓 #閒置中
May 27, 202253:55
EP 101 思鄉中 - 勿忘明日鄉

EP 101 思鄉中 - 勿忘明日鄉

「城•鄉•郊•野」的「鄉」往往是夾在中間較為忽略的一環,面對過往對本土鄉郊的進擊,鄉郊在未來香港還會剩低多少?香港人如何認識我們的鄉郊,是否只是得丁屋、棕地與有待開發的同義詞? 研究完:夏、屍、青 #鄉郊 #明日鄉 #未來環境研究 #閒置中
May 23, 202250:03
EP 100 閒置終(?) - 突破100集 你問我答

EP 100 閒置終(?) - 突破100集 你問我答

《閒置中》已經嚟到第一百集,今次研究員終於同大家真.閒置,講下過往本研點解錄Podcast嘅初衷、錄咗近100小時嘅製作歷程 aka 辛酸以及未來去向。今次仲收集到唔少聽眾對閒置中嘅問題,講番大家一直以來想知嘅嘢。最後感謝各位聽眾兩年來嘅支持,未來繼續一齊繼續在亂世中閒置! 研究緊:劍、Brian、涼、Caesar
May 21, 202250:08
EP 99 興奮中(?) - 東鐵過海衍生問題大檢閱

EP 99 興奮中(?) - 東鐵過海衍生問題大檢閱

「鐵粉」搶閘搭頭班過海車景象成為城市奇觀,究竟東鐵過海的事只有忘我的鐵路迷及方便?是次我們找到交通研究關注組織朋友一齊剖析鐵路迷之謎、東鐵過海通車後的客流變化觀察,與所謂「以鐵路為骨幹」的交通政策下被邊緣化的社區、紅磡站上蓋、直通車停運、交通規劃諮詢及羅湖延伸等隱藏在衝閘畫面後的課題。 (今集因技術問題影響音質,請見諒。) 研究完:劍、鴻 特別嘉賓:Fred、Rex (關注交通議題觀察者) #東鐵過海 #鐵粉 #鐵路迷 #港鐵 #交通政策
May 18, 202256:26
EP 98 偷工中 - 工廈已死?

EP 98 偷工中 - 工廈已死?

工廈租金今年2月創歷年新高,作為香港僅餘平租的生存空間都逐漸消失。今集研究員同你傾下,平時大家出出入入的工廈空間,除了見到各種無奇不有的小店,其實對於城市經濟有幾重要?近十年工廈又面對緊什麼樣的演變以及挑戰,活化、改裝、重建、再工業化等等又係唔係工廈未來出路? 研究完:夏、陳、黃 #工業 #工廈 #工廠 #再工業化 #活化工廈
May 11, 202256:29
EP 97 派錢中 - 鄉紳一呼值千金?

EP 97 派錢中 - 鄉紳一呼值千金?

自2018年有鄉紳不斷要求劃一農地收地價至一千蚊,今日政府大改沿用超過30年嘅收地補償計算機制,大地主/地產商就算乜都唔洗做,散落新界四周嘅土地儲備都可能自動升值成倍。究竟如同「送錢」般的機制改動,可唔可以令到政府收地起樓快啲?配合今年政府一連串的土地行政改動,除咗擺明送錢俾大地主,今次改動又會唔會為現時新界土地利益格局帶來大變動? 研究完:劍、黃、涼 #收地清拆補償機制 #大地主福利主義 #土地房屋研究 #閒置中
May 04, 202253:22
Ep 96 提綱中-未來特首的口號吶喊

Ep 96 提綱中-未來特首的口號吶喊

一般人理解嘅競選政綱,係展現候選人從政抱負及對市民作出承諾嘅場域。但顯然未來特首新一份競選政綱打破咗大眾對政綱嘅一般理解:呢份號稱以「結果為目標」嘅政綱,竟然連建屋硬性指標都冇寫。既然選舉結果已塵埃落定,研究員今集分析呢份「孤獨的政綱」,同大家沙盤推演一下未來土地房屋政策係多變嘅局勢下將如何影響大家。 研究完:劍、鴻、涼
Apr 29, 202253:58
EP 95 去濕中-南生圍是非

EP 95 去濕中-南生圍是非

米埔有世界級嘅濕地,南生圍係唔少人嘅集體回憶...但香港濕地將面臨近年來最迫切的發展威脅。發展商有咩發展濕地嘅奇招?香港嘅濕地發展項目同外國有咩分別?「濕地零損失」嘅數字遊戲仲漏計咗啲咩?除咗「發展保育平衡」之外,香港濕地仲有咩出路?可以點樣闊啲咁理解「發展」同「保育」嘅關係?本研早前開展嘅濕地專題研究陸續有來,今集同大家講下仲可以點為香港濕地做啲嘢。 研究完:劍、斯、黃 #濕地 #濕地補償 #南生圍 #圍沼濕地 #專題研究 #閒置中
Apr 26, 202251:10
EP 94 追數中-誰偷走了你的社區?

EP 94 追數中-誰偷走了你的社區?

早前市建局被揭開深水埗重建項目中玉石廣場得番「四舊石」,跟當初配合「地方特色」嘅構思似乎貨不對辦。隨著近年市建局不斷揭發有走數項目,呢種用「地方營造」包裝嘅重建策略究竟係點?其實點解可以成日走數?對我地居住緊嘅社區又有咩影響? 研究完:劍、淳、史、樂
Apr 21, 202240:42
Ep 93 加持中 - 特首「超」速發展觀?

Ep 93 加持中 - 特首「超」速發展觀?

小時候學「釣勝於漁」,今日未來特首反過來講「以結果為目標」,牽起了一番關注會否更加不摘手段的爭議。憑初步的班底同言行透露,究竟未來「超」式發展觀,會為我地既城市引向乜既結果? 研究完:劍、淳、斯
Apr 12, 202238:39
Ep 92 劃一中-點解香港地愈估愈唔值錢?

Ep 92 劃一中-點解香港地愈估愈唔值錢?

近日政府公佈喺新發展區劃一補地價,將本來喺工廈實施嘅先導計劃,擴展至新界。補地價一直作為政府審批發展項目中十分神秘嘅環節,有發展商更會歸咎土地供應慢由於補地價太貴,究竟今次劃一補地價會唔會令到土地供應快咗?是政府還是發展商,才是拖住補地價的原凶?今集同大家拆解補地價所為何事,好可能牽涉的唔單止係政府重要財政收益,更可能係牽動整個新界農地兼併狀況。 研究完:涼、青、黃  #標準地價 #補地價 #精簡發展流程
Apr 09, 202245:33
Ep 91 人海中-究竟近年香港有冇移民潮?

Ep 91 人海中-究竟近年香港有冇移民潮?

近日林鄭唔承認香港「剩移出人口」係關移民事,究竟我地點樣先判斷而家香港有冇移民潮呢?近年人口數字的估算同變化我地又應該點理解? 人口數字作為城市管治嘅核心,香港人口政策更係政府施政嘅「元」政策,今集研究員同大家傾下近年香港人口數字的變化同趨勢,以至香港的人口政策點樣影響我地城市管治、規劃發展以及資源運用? 研究完:涼、青、黃
Mar 31, 202256:11
Ep 90 環視中-環(評)多麼需要理

Ep 90 環視中-環(評)多麼需要理

在「加快審批程序」的發展觀下,政府今次環評修例打算「標準化」程序,縮短環評用時。今次「精簡」環評程序,究竟將環評視為保護環境嘅程序關卡?還是推動所謂「保育與發展並行」嘅推土機?加上環評條例本身的漏洞及問題為人貽病,今次修例又會唔會將本身的漏洞進一步惡化?當中又會引發什麼環境問題? 環評本身最應該改善的又是什麼? 研究完:涼、青、菜
Mar 28, 202244:24
Ep 89 測試中 - 你是城市發展達人嗎?

Ep 89 測試中 - 你是城市發展達人嗎?

原居民燒炮仗同鎖車係咪合法權益?業主會都有政府特惠批地?香港邊度有999年嘅地契?今次研究員從24條挑戰題揀出幾條最多人錯同鬼鼠嘅問題,畀特別嘉賓實測橫跨土地、房屋、規劃、環境等測試題,再講解試題設計因由。呢啲問題可以帶出咩研究方向?可以點幫助進一步了解香港城市發展現況同問題?無論你分數係「城頭大汗」定「城吉思汗」,聽完都包你「學有所城」! 研究完:涼家菜 特別嘉賓:Anson
Mar 25, 202252:12
Ep 88 敵視中-架空公眾的發展程序

Ep 88 敵視中-架空公眾的發展程序

「精簡」發展程序講咗成年,尋日終於公佈咗建議細節,都比我地想像中重手。呢個敵視民意嘅建議點逆世界潮流?市民喺政府土地有無stake,可唔可以申請改劃土地用途?以後只有地主先可以提出改劃申請或反對收地?啱啱上車嘅中產業主都會受影響?唔洗規劃都可以填海?其實呢啲建議仲同「加速」有無關?今集同大家分析下咁重手嘅「精簡」背後嘅動機。 研究完:青、菜、涼
Mar 17, 202243:14
Ep 87 造數中 — 赤字變盈餘的絕密財技

Ep 87 造數中 — 赤字變盈餘的絕密財技

疫情同移民潮夾擊下經濟蕭條,又派錢又打針,大家都估緊庫房幾時都清零,不過啱啱財政預算案,竟驚見今個財年原預計嘅赤字1000億,變成盈餘近200億。邊度冇啦啦變咁多錢出嚟?睇真啲,原來本業係會計師嘅財爺施展咗四大「財技」,令實際蝕錢變賬面賺錢。今集閒置中嘅研究員同大家細閱魔鬼細節:其實咁造數法,只不過係 "you will pay later"。 研究員:鴻、涼、凱
Feb 25, 202252:12
Ep 86 爆疫中 — 逐漸消失的防疫訊息

Ep 86 爆疫中 — 逐漸消失的防疫訊息

抗疫由社區層面做最有效,隔離屋有無中?點樣中?幾時中?掌握基本資訊,起碼心裡都有個譜,唔駛慌失失。但自第五波疫情爆發,政府唔再公佈每宗個案詳情,因為「已經冇乜意義」,近日因為「數據滯後」,連初步確診數字都無埋,對大眾會有咩問題?今集研究員同大家講下,在逐漸消失嘅防疫資訊,如何影響市民理解病毒及城市空間之間的關係,以及其潛在後果。 研究員:劍、涼、鴻
Feb 21, 202242:25
Ep 85 轉移中 — 油旺重建仲拆剩啲乜?

Ep 85 轉移中 — 油旺重建仲拆剩啲乜?

市建區襯新年假期靜雞雞咁,出咗油旺重建研究嘅資料手冊,究竟市建局會點用轉移地積比、整合街區等等呢啲規劃法寶去「玩謝」油旺?今次研究員就同你全面檢閱呢份歷時近五年、但公佈得46頁嘅重建研究,唔單止揭示市建局大玩數字遊戲,仲預視油旺日後將會點變。 研究完:青、黃、夏、菜
Feb 08, 202201:04:35
Ep 84 規損中- 城規修例 修埋你把口

Ep 84 規損中- 城規修例 修埋你把口

岩岩立法會出咗未來一年立法建議,見到政府終於打算向城規程序修例開刀。政府近年成日講城規程序「架床疊屋」,究竟城規程序係咪真係咁多餘?城規背後又代表緊什麼功能及理念?今集邀請積極關注城市規劃及生態保育嘅環團王子Roy同我地分享多年民間參與城規程序以及環評嘅經驗,一齊拆解政府嘅「精簡」謬誤。 研究完:劍、黃、涼、長春社公共事務經理吳希文
Jan 31, 202252:25
Ep 83 暗湧中-打卡人潮淹沒最後郊野樂土?

Ep 83 暗湧中-打卡人潮淹沒最後郊野樂土?

大家有冇去過新界最東北端嘅印洲塘?夠膽講呢度同附近一帶嘅海岸同地質公園係全港保存得最好嘅郊野:波平如鏡、水清沙幼、渺無人煙,但呢個原始狀態將迎來一場巨變。 研究完:劍、王、史
Jan 26, 202201:05:03
Ep 82 陋室中—呢五年你有冇住好咗?

Ep 82 陋室中—呢五年你有冇住好咗?

特首林鄭5年任期以嚟,信心爆棚推出多個房屋政策,任內政府聲言要終結納米樓、又重建置業階梯,比人大有建樹嘅感覺。今集研究員由輪候公屋基層、租樓青年人、買樓家庭客、私樓中產不同階層出發,林鄭任期結束前回顧一聚措施對不同人啲切身影響,呢五年嚟你有冇住好咗? #公屋總數變化 #居屋平均面積 #漸進式按揭 #還款四十年 研究完:涼、王、希
Jan 21, 202201:02:51
Ep 81 爛grade中 — 等到古蹟也拆了

Ep 81 爛grade中 — 等到古蹟也拆了

1444項歷史建築自2009年經歷咗13個年頭竟然都仲有8項遲遲未評級,研究員將同大家一齊剖析吓8項古蹟嘅慘狀,發現問題嘅心路歷程,同埋點解古蹟們等到頸都長晒,生晒草、拆爛晒,甚至重建埋都仲未評級。另外,都會講下業主、政府同古諮會各自嘅角色同立場,點樣令保育一直都唔到位,發展總係大過保育? 研究完:劍、Brian、Stewart #古蹟保育 #中環街市 #荷李活道60號 #太白臺8至9號 #興漢道19號 #石澳村405及407號 #井欄樹村43號 #大浪村 #鹹田村
Jan 17, 202256:57
Ep 80 分餅中 — 特首跑馬仔正式開鑼?

Ep 80 分餅中 — 特首跑馬仔正式開鑼?

『五光十色』嘅立會開鑼,但主角唔係立法會議員,而係係度熱身準備跑馬嘅林鄭。第一次特首答問大會,議員都未問問題,林鄭已經反客為主,先花5500字篇幅講述跨越佢任期嘅執政藍圖:拆新「房屋局」、北部都會區快馬加鞭「精簡」城規環評程序、放寬祖堂地....但呢啲措施無一正中土地房屋危機核心。「跑馬仔」、「分餅仔」嘅遊戲規則下,公眾利益被邊緣化,土地房屋問題只會進一步惡化。 研究完:劍、黃、涼
Jan 12, 202201:03:33
Ep 79 穩賺中— 起公屋居屋可以年賺幾十億?

Ep 79 穩賺中— 起公屋居屋可以年賺幾十億?

房委會岩岩公佈來年財政預算,原來上年2021年無賣新居屋計劃都賺90多億,你估起居屋公屋一定蝕?房委會近年究竟點樣賺咁多錢?政府成日強調對綠置居/居屋資助有幾大,房委會究竟係大水喉定係負擔?睇番而家政府對公營房屋政策,公屋居屋本來作為層安居樂業嘅同義詞,搖身一變成為置業階梯第一級。 研究員﹕劍、涼、希
Jan 07, 202247:41
Ep 78 花落中-中部水域與海花島失守之夜

Ep 78 花落中-中部水域與海花島失守之夜

岩岩過去嘅平安夜,環保署批准明日大嶼嘅環評開工,成中部水域失守之夜。今日,恒大海花島39棟樓被拆。兩者有咩關係?明日大嶼嘅環評竟然可以無邊界?填島、起樓、起橋三樣嘢斬件上嘅明日大嶼,點解最終可能會無咗條橋?填島邊界可以拎咗環評approval之後再改唔遲?今集搵嚟綠色和平呀淳同香港海豚保育學會嘅希汶嚟講呢兩項人工島嘅環評問題,從環評嘅各種「破天荒」睇下政府為咗明日大嶼可以去到幾盡,未填海就已經神仙。 研究完:劍、正、綠色和平項目主任陳可淳、香港海豚保育學會副會長麥希汶 #今日海花明日大嶼 #浪花一朵朵
Jan 03, 202201:00:41
Ep 77 營毀中-香港管不到的還有私營營地

Ep 77 營毀中-香港管不到的還有私營營地

周圍都係嘅私營glamping site營地合規嗎?營多麼需要理,香港現有規劃制度跟唔跟得上?營地會毀掉香港鄉郊嗎?去camp同營運campsite有咩分別?今集研究員分享去私人營地貨不對辨嘅經驗,透過貝澳呢個case睇下私人營地(無奈要)行走嘅灰色地帶,同埋其他地方點透過研究逐步建立規劃同法律框架應對glamping呢個趨勢。 研究員﹕劍、涼、正、史 #香港地少營多 #親親大自然定鏟鏟大自然
Dec 28, 202150:53
Ep 76 攪珠中 - 2022年居屋綠置居你要唔要?

Ep 76 攪珠中 - 2022年居屋綠置居你要唔要?

下年過萬間新居屋+綠置居周街都睇緊抽唔抽,其實又有幾多人真係有需要抽? 原來當中仍賣唔出既綠置居貨尾,絕大多數都是187呎納米單位,為左追數未來公屋係咪「細」之所趨? 近日政府消息人士頻頻放風加長轉售年期限制,又會唔會令想買居屋自住既市民容易抽左? 今集唔係上樓攻略,但想買嘅你要知。 研究員﹕劍、涼、希 #六百萬綠置居 #納米居屋 #炒居屋 #傳增長轉手年期
Dec 24, 202146:44
Ep 75 失跡中 - 2021古蹟「傷亡」報告

Ep 75 失跡中 - 2021古蹟「傷亡」報告

「歷史就是歷史,不能迴避」。所以我地研究員今次就盤點出2021年內「被消失」嘅歷史古蹟,「唔迴避」直視其中11項比較具代表性嘅,同大家分析一下箇中情況以及共通點。又一齊睇吓到底一眾古蹟係點樣「死法」,而佢咃嘅「死因」又係咩。歷史仲有好多其他用途同目的嘅,唔係剩係拎嚟嚇人嘅。 研究完﹕劍、Brian、Stewart #古蹟之死 #歷史建築 #保育古蹟 #古蹟辦 #古諮會 #觀塘賽馬會健康院 #天宮台 #皇都戲院大廈 #愛華大廈 #銀禧炮台 #繼園街唐樓 #大浪村 #馬頭角公眾碼頭 #邵氏片場 #加士居道地段界石 #灣仔分域碼頭 #海軍商場 #平安里
Dec 21, 202101:18:20
Ep 74 升級中 — 元朗聚星樓反起樓所為何事?

Ep 74 升級中 — 元朗聚星樓反起樓所為何事?

新世界借地俾光村攪過渡屋,元朗屏山鄉事全力反對,近月聚星樓掛血書殺氣滿滿,點解連深層次問題都咁大膽阻礙? 究竟係為風水、為環境、為規劃,定還是想R躉符? 研究完:劍、涼、史 #元朗星戰 #全民造星 #聚星樓 #屏山鄉事 #躉符費
Dec 16, 202150:26
Ep 73 拆邨中 — 舊公屋唔拆 可以做古蹟?

Ep 73 拆邨中 — 舊公屋唔拆 可以做古蹟?

政府對市區舊屋邨的地皮虎視眈眈,近年重新推出不少重建計劃。80年代公屋結構醜聞引來大規模重建,今日保存完整的舊屋邨原來背後都與一間已經被很多人遺忘的機構有關。說到早年公屋單位質素,原來除了「鄔勵德原則」,當年還有另一批人為推動公營房屋的現代化而努力。透過重塑當年「超前時代」高質公屋的建屋考量,為現今鉛水、空心牆、納米化的公屋提供一個參考。 研究員﹕劍、希 特別嘉賓﹕Will #鄔勵德 #祈德尊 #公屋重建 #西環邨 #高質公屋
Dec 13, 202142:45
Ep 72 -閒置綜- 納米旺角新搞作 · 長策變長了? · 北都賤賣創科地 · 填海玩賽車

Ep 72 -閒置綜- 納米旺角新搞作 · 長策變長了? · 北都賤賣創科地 · 填海玩賽車

今次閒置「綜」,為大家綜合平日資訊碎片化下心思思想知,有啲影響深遠、有啲又幾「詼諧」嘅幾則新聞摘要,加上研究員嘅即時反應、日常觀察以及精要分析,務求以最短時間內為大家掌握城市問題的最新動態。 研究完:劍、希、涼
Dec 09, 202137:05
Ep71 施恩中-私人居屋咁大隻蛤乸隨街跳?

Ep71 施恩中-私人居屋咁大隻蛤乸隨街跳?

近日新世界要非牟利咁「建好生活」,話起五折私人居屋,引起全城洗版關注。今次新世界「概念先行」嘅私人居屋計劃,今集研究員同你閒談究竟五折係咪真係咁抵買,呢種私人參建居屋模式嘅運作究竟係乜嚟?背後又會唔會潛藏咩問題?最後分享下新世界近年嘅「慈善地產學」,睇下發展商點做埋慈善大亨?   研究完:劍、黃、涼
Dec 07, 202145:16
Ep70 拆劃中 — 巨型重建來臨前的居民調查

Ep70 拆劃中 — 巨型重建來臨前的居民調查

成個MK會無咗?後樓梯有床?今集請來特別嘉賓油尖旺區議會副主席朱子洛(Leo)及其助理Cody,分享他們在油旺重建規劃建議的整合重建範圍內,收集咗300多份居民意見問卷的發現及觀察。佢地以傾計的形式與研究員交流,這個號稱總收購成本超過一萬億的重建項目的最新狀況。今次重建同之前嘅重建有咩分別?對整個街區有咩影響?十數萬MK街坊唔知幾時被人拆樓,已經面對緊咩問題?仲有咩旺角重建奇聞? 研究員:劍、希 特別嘉賓﹕Leo、Cody Facebook: www.facebook.com/localresearch/ IG: www.instagram.com/liberresearch/ 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/ #油旺重建 #原區安置 #三無大廈 #報告消失 #搬去明日大嶼 #油尖旺金毛玲這夜有心事
Dec 03, 202101:11:14
Ep69 — 訂閱中 — 香港Podcast起義

Ep69 — 訂閱中 — 香港Podcast起義

《閒置中》已經不知不覺去到第69集,一直為大家深度探討過唔少城市大小議題。去到今集Podcast,研究員同大家「後設地」喺講番究竟點解要錄Podcast,或者公眾點解又會想聽Podcast?面對公眾接受資訊愈來愈碎片化,媒體轉型似乎成為當時民間時代任務。究竟Podcast作為聲音媒介又可以點發揮?未來又可以點發展? 研究完:劍、涼、史、Brian、蔡
Nov 24, 202159:53
Ep68- 撲殺中- 城市人應如何與野豬共存?

Ep68- 撲殺中- 城市人應如何與野豬共存?

漁護署突然U-turn 野豬政策,幾日前主動搏殺7隻「越界」野豬,引起犯眾怒。但其實野豬已經是在城市邊緣生活多年,與我們共存多年的鄰居,何來「越界」?今集研究員同大家分享,野豬點樣係幾十年前從受保護動物名單除名?參考外國例子,野豬面對人類搏殺會有咩反撲?我哋係咪真係了解野豬?要同野豬和平共存的話應該點做? 研究完:劍、涼、史、Brian
Nov 19, 202101:07:41
Ep67 -解讀中- 終審釋丁權?

Ep67 -解讀中- 終審釋丁權?

丁權今日終審判丁權「贏」,但讀過34頁判詞,新界鄉紳係咪真正羸家? 今集有專研丁屋政策3位研究員,同你深入導讀今次判決主要新觀點新定義,同埋法官既「得意諗法」,可以為未來丁屋政策帶來乜令人意想不到既影響。 研究員:Brian、涼、劍
Nov 05, 202154:39
Ep65 - 超譯中 - 土地查冊的終站?

Ep65 - 超譯中 - 土地查冊的終站?

隨著最新修訂嘅私隱條例,琴日土地註冊處及公司註冊處突發宣佈,11月就會推實名查冊,「查冊四寶」將直接面臨不同程度嘅審查及管制。今次研究員同大家試下演/超譯新法例,睇下呢條「反起底法」可以有幾含糊?而民間又應該點樣應對/自處?呢年政府忽然重視私隱,私隱問題其實應該點理解? 研究完:劍、黃、涼
Oct 26, 202158:55
Ep64 - 縮水中 - 明日大嶼削700公頃 邊個最傷心?

Ep64 - 縮水中 - 明日大嶼削700公頃 邊個最傷心?

今日林鄭正式宣佈最新得意諗法,將明日大嶼願景大減700公頃,究竟因乜解究本來係林鄭任內既旗艦項目,變左可加可減既「後日大嶼」? 未諮詢就直接宣佈,究竟邊個最傷心? 做一半唔做一半會令明日大嶼出現什麼處境? 研究完:劍、希、Kristy、Stewart
Oct 18, 202143:12
Ep63 - 賣祖中 - 是誰令祖堂也變?

Ep63 - 賣祖中 - 是誰令祖堂也變?

今年施政報告公佈眾多天馬行馬的措施,其中包括放寬祖堂地出售門檻。而背後嘅影響好有可能係估你唔到咁深遠,特別喺現時鬥地主嘅風聲下,究竟林鄭呢一著會點樣改變未來新界整個土地利益格局?今集研究員同你深度傾下今次祖堂地放寬背後的利益版塊變化,祖堂地研究員又收到啲咩鄉事嘅內幕消息?究竟政府係咪(扮)唔知祖堂地嘅位置同分佈?又會點樣引發鄉事同發展商嘅新互動? 研究完:劍、黃、涼
Oct 11, 202153:10
Ep62 - 喪施中 - 施政報告的土地瘋聲

Ep62 - 喪施中 - 施政報告的土地瘋聲

又新界北又祖堂地又濕地緩衝區又綠化地,2021年施政報告前,土地發展多咗好多新嘅風聲。明日大嶼都係1,700公頃,宜家吹到可發展用地有8,000多公頃。啲地係邊度嚟?所謂突破舊思維嘅「綜合發展規劃概念」綜合咗啲咩?漏咗啲咩?明日大嶼隨時變後日大嶼?取而代之嘅會係咩?現時嘅新界亂象會持續到幾時?今日研究員同綠色和平嘅朋友,由兩三層樓高嘅垃圾山同川龍嘅劏車場,到港版「肺病村」,傾下施政報告「土地瘋聲」會點廷續香港土地亂象。 研究完:劍、正、銓 綠色和平特別嘉賓: 淳
Oct 05, 202151:30
Ep 61 - 開箱中 - 點查到離岸公司最新玩法?

Ep 61 - 開箱中 - 點查到離岸公司最新玩法?

繼16年巴拿馬文件曝光世界政要富豪避稅,近日再有避稅密件「潘朵拉文件」(Pandora Papers)爆出兩位香港前特首持有離岸公司,究竟當中會唔會涉及潛在利益衝突呢?今集同你閒談下香港土地房屋問題「公司離岸化」嘅最新現況,究竟香港避稅合法化可以點玩?富豪政要避稅又點影響到香港市民?同時又反映緊香港面對緊什麼嘅稅制黑洞? 研究完:劍、涼、蔡
Oct 04, 202145:05
Ep 60 - 落貨中 - 目擊走私市民究竟睇到乜?

Ep 60 - 落貨中 - 目擊走私市民究竟睇到乜?

走私活動暫時已經一片寧靜,但村民其實唔係咁諗。今集研究員從大嶼山島民視覺,聽到睇到啲乜震撼場面,引述目擊村民親眼目睹走私活動佈署同分工,路人皆見但點解報左咁多次警都唔見人。 研究完:劍、Stewart 朋友:Eddie (大嶼山居民)
Oct 03, 202148:22
Ep 59 - 豚扣中 - 走私船與白海豚

Ep 59 - 豚扣中 - 走私船與白海豚

究竟大嶼山西南除咗走私貨仲有啲咩係個海到呢? 今集請嚟香港海豚保育學會兩位豚友Anson同希汶為大家介紹下生活喺大嶼山一帶嘅真。原居民—中華白海豚。一齊探討海豚生境同走私船活動範圍高度重疊下,點樣變咗船下亡魂? 兩位豚友原來仲曾親眼目擊走私船喺白海豚身邊高速駛過!到底一年有幾多海豚死於非命? 研究完:劍、Kristy 特別嘉賓兩位豚友:Anson、希汶
Sep 29, 202145:08
Ep 58 - 走Sea中 - 走私單嘢唔係咁簡單

Ep 58 - 走Sea中 - 走私單嘢唔係咁簡單

近日沙洲走私水警衝突事件,早前更有過百隻大飛喺香港水域有來有往,背後究竟發生緊咩事?原來香港一直有幾個走私熱點?或者背後會唔會有不見光嘅密謀勾結?海上走私一直同大家衣食住行息息相關,今日研究員就同大家一齊同大家重組呢個走私現象,睇下呢個海洋亂象嘅始末同背後嘅「走私產業鏈」嘅操作。 研究完:劍、涼、Stewart
Sep 27, 202101:00:04
Ep 57 - 施壓中 - 地產商就嚟冇得玩?

Ep 57 - 施壓中 - 地產商就嚟冇得玩?

琴日,有外媒傳出香港地產商被中央施壓,要解決香港房屋問題。今次研究員同你深入傾下,除咗「鬥地主」外,究竟應該點樣去解讀呢個消息?配合著呢幾個月嘅土地房屋發展,又反映緊什麼局勢?如果你係地產商,你諗你會點應對?最驚啲咩? 研究完:劍、涼、Caesar 特別嘉賓:義工Steven
Sep 18, 202138:37
Ep 56 - 瞭望中 - 地質公園整Lookout(觀景台)?

Ep 56 - 瞭望中 - 地質公園整Lookout(觀景台)?

破邊洲觀景台設計比賽作品引起熱議,但更多人質疑的是政府在郊野範圍設立這種入侵式旅遊設施的需要,尤其在糧船灣這個世界地質公園。破邊洲嘅六角柱係點形成?喺上面起嘢會有咩潛在問題?過往有無例子參考?今次比賽評審有咩睇法?研究員對佢地睇法又有咩睇法?今集研究員同大家追溯返破邊洲觀景台嘅「郊野公園旅遊化」政策脈絡,郊野範圍應有嘅規劃限制,同埋西貢一億四千萬年前嘅地質歷史。 研究完:Brian、劍、Kristy、Caesar
Sep 14, 202150:29
Ep 55 - Hard Sell 中 - 咁樣硬銷明日大嶼都得?!

Ep 55 - Hard Sell 中 - 咁樣硬銷明日大嶼都得?!

面對住海砂供應不足、超支同延誤危機嘅機場三跑近日完工,林鄭好興奮咁話機場三跑嘅「嶄新填海技術」既環保又成功,可以喺明日大嶼大派用場,明顯係度借三跑嘅例子嚟推銷公眾有強烈保留嘅萬億人工島。 三跑填海其實一波三折,當中遇到嘅問題可能喺明日大嶼中以幾何級數規模重演,研究員同大家拆解當中嘅修辭,認清楚呢個填海嘅氹有幾無底深淵。 研究完:Brian、Kristy、Caesar
Sep 10, 202145:58
Ep 54 - 停播中 - 沒有論壇的城市

Ep 54 - 停播中 - 沒有論壇的城市

香港電台長壽節目 - 城市論壇亦被停播。除了伴隨香港市民近40年歷史,節目中多次對辯亦成為全城茶餘飯後的熱門話題,亦顯示城市論壇當中的公共性及時代意義。今次有研究員同你清談一下,過往親身參與城市論壇的經歷、城市論壇作為公共場域、以及當中對辯論戰如何發生。最後,在現時「全面管治」下,更需要從中嘗試尋找公共空間的新出路。 研究完:劍、涼、史
Sep 06, 202145:01
Ep 53 - 奪舍中 - 解決房屋問題新玩法

Ep 53 - 奪舍中 - 解決房屋問題新玩法

近日被熱烈討論嘅土瓜灣呃樓事件,究竟背後嘅「龐大犯罪團伙」涉及嘅人點樣各施其職促成罪案? 民間調查方法被收緊,又會唔會令市民更難保障自己,令市民成為騙徒嘅囊中物?研究員同大家一齊探討案情鬼魅之處! 研究完:劍青、Brian、Kristy
Sep 03, 202149:49
Ep 52 - 肢解中 - 誰是規劃加速師?

Ep 52 - 肢解中 - 誰是規劃加速師?

官方近月不斷放風精簡城規程序,當中最駭人聽聞的建議包括﹕放寬濕地緩衝區發展密度和縮減城規公眾申述等。中央最關注香港房屋問題的矛頭,逐漸由搵不夠地轉移成官僚程序拖慢。近兩年跨部門精簡發展管制督導小組推出的措施,似乎由早期刪減部門間重覆的審批,到今日考慮極具爭議性的項目,未來數月這些本月專題探討的 #肢解城市規劃 措施亳無疑問會陸續浮面,其長遠影響仍難以估計,但必然十分重要。 研究完:劍、涼、希
Aug 26, 202150:44
Ep 51 - 密佈中 - 地有多大產?

Ep 51 - 密佈中 - 地有多大產?

上星期五土地共享計劃「靜靜雞」公佈咗兩個發展商申請,今集研究員就同你傾下呢種由地產商主導既土地「共孽」嘅現況,究竟會引伸咗咩規劃、空間以及社區問題?當中又反映緊未來香港點樣嘅城市發展趨勢? 研究完:鴻、劍、涼
Aug 09, 202101:04:38
Ep 50 - 即時閒置 - 下一站 土地查冊

Ep 50 - 即時閒置 - 下一站 土地查冊

今日突發傳出現任警務處財務、政務及策劃處處長譚惠儀8月將接任土地註冊處處長,繼車牌、公司查冊之後,土地查冊亦無一倖免成為政府針對嘅目標。今集研究員同你快問快答探討現時呢個人事調動背後有咩潛在嘅社會影響同意義,尤其喺國安法時代,究竟喺警隊辦事嘅處長會點影響土地註冊處?呢個人事調動又釋出緊咩管治訊息?又會唔會改動現時土地註冊嘅制度同查冊程序?對傳媒、研究社以及民間有咩深遠影響? 研究完:劍、涼、Brian
Jul 28, 202125:36
Ep 49 - 721兩周年 鄉黑勢力被削弱?

Ep 49 - 721兩周年 鄉黑勢力被削弱?

【閒置中-特急】721兩周年 鄉黑勢力被削弱? 721事隔兩年,有白衣人被揭發曾參與曉門套丁案,而丁屋大王王光榮亦被廉署調查。 今集研究員同你快問快答,迅速探討這兩年間721白衣人、鄉事派以及政府背後政經結構嘅角力,回顧喺套丁問題上最新嘅土地、政治及經濟現況,同時嘗試回應呢兩年民間發起嘅清算鄉黑行動結果如何?套丁問題係咪就咁解決咗?鄉事派係咪就咁沒落? 研究完:涼、劍
Jul 22, 202121:43
Ep 48 - 無盡永恆中 - 冇地點養起你條鐵?

Ep 48 - 無盡永恆中 - 冇地點養起你條鐵?

近年成日講減少依賴港鐵發展,講依賴莫過於「鐵路+物業」既霸權模式,好似係理所當然,但係係咪真無得揀? 港鐵究竟有咩鮮為人知既歷史玄機? 研究完:涼、劍、Stewart
Jul 08, 202101:02:47
Ep 47 - 墮樂中 - 大嶼山下一個郊野亡魂?

Ep 47 - 墮樂中 - 大嶼山下一個郊野亡魂?

水療中心、Wibit水上樂園、「快感與刺激」Zip-line、露營波波屋,不禁問一句:「這是我們理想中的郊野嗎?」 近年政府將郊野公園視為可開發展資源,早係2018年公佈嘅大嶼山康樂及旅遊發展研究,積極地以旅遊之名入侵郊野公園,揭示大嶼山準備成為下一個郊野亡魂。#香港真係好靚 係靠前人努力守護同捍衛得嚟嘅成果,可惜政府偏偏意圖收割前人嘅成果嚟換取旅遊收益,根本就係殺雞取卵。 研究完:Brian、Kristy 特別嘉賓: 義工Christy
Jun 21, 202101:04:00
Ep 46 - 失救中 - 連保育都被譴責

Ep 46 - 失救中 - 連保育都被譴責

近日再度牽起保育熱潮,適逢本研社取得8803項全港唯一一次嘅歷史建築普查名單,隨即引嚟各媒體先後報導、全民亦熱熾加入研究行列,好不熱鬧。但係事情並未完結,一個又一個歷史文物遭遇拆卸危機。立法會上葉劉亂扣帽子,批評政府容許發展32公頃粉嶺高球場土地,有份提倡嘅本研社只講英軍建築,又指斥只許「西婦」保留前政府總部西座。究竟而家嘅保育政策係咪為邊個服務?係為廣大市民定權貴行先?民間又有冇咩可以參與?
Jun 11, 202101:00:54
Ep 45 - 閃避中 - 誰能避過香港收地呃運?

Ep 45 - 閃避中 - 誰能避過香港收地呃運?

真實收地嘅過程中不斷出現嘅暴力逼遷場面-元朗橫洲、上水蕉徑等等,最受影響嘅反而係手無寸鐵、世代耕作嘅村民。咦?唔係話「鬥地主」咩?今集閒置中研究員同大家分析下,「收地」其實係咩一回事,同點樣以小見大睇到香港土地房屋問題嘅癥結:係咪好似政府咁講收地好困難?點解收地地產商囤積、無人使用嘅土地竟然能避過收地一劫? 研究完:劍、Brian、Caesar
May 20, 202150:41
Ep 44 - 斬件中 - 丁權自肥計劃

Ep 44 - 斬件中 - 丁權自肥計劃

今集研究員同你突破盲腸,揭露一直被政府隠藏嘅丁地係閒置生緊草?丁地規劃有邊幾方面出現咗問題?丁地一定要用嚟起丁屋?丁地能否成為新的土地供應選項?今集同你直擊解決套丁嘅進擊思考模式,丁地的運用應該需要重新研究、思考以及規劃。 研究完:涼、劍
May 06, 202150:07
Ep 43 - 改劃中 - 你個海壞咗呀!

Ep 43 - 改劃中 - 你個海壞咗呀!

自政府一推出明日大嶼後,有唔少人都覺得政府勢在必行,市民好似大石砸死蟹咁-無聲出。作為普通市民係咪完全無嘢可以做到呢? 平時喚籲大家入城規反對改劃就聽得多,還海於海行動召集人-Tony就倒轉叫大家入紙支持改劃保留個海,究竟過程係點?一個市民點樣利用返政府現有尚未崩壞嘅部分,獲得更多平時係官方口中唔會得知嘅事呢? 嘉賓:Tony (還海於海行動召集人) 研究完:劍、Stewart、Kristy
Apr 29, 202142:26
Ep 42 - 協調中 - 新「土改」前膽

Ep 42 - 協調中 - 新「土改」前膽

近日有風向傳中央要出手解決香港現時房屋土地問題。作為一直有跟進土地議題嘅一眾研究員就同大家一齊拜讀紫荊黨嘅「中央有權協調香港土地供應」一文,分析現時中方如何理解香港嘅土地房屋發展嘅利益版塊,探討究竟邊個先係所謂「既得利益者」?同時呢啲既得利益者又點樣從香港土地制度中獲利?所謂「鬥地主」嘅土改情況係咪會喺香港發生? 研究完:劍、涼
Apr 23, 202148:48
Ep 41 - 激光中 - 疫後香港能源轉營

Ep 41 - 激光中 - 疫後香港能源轉營

後疫症全球在橦憬「綠色復蘇」,大力推動「綠色經濟」轉營,當中又有幾多綠?香港能源自給與永續之路都是舊問題,2021當下又有何倡議有望破局?今次《閒置中》邀得「日光社區」計劃成員來分享最新以城市公共空間作太陽能發電倡議,與研究員從土地談到外地,探索民間一條多元化可再生能源之路。 嘉賓:Rainbow、阿歡 (日光社區計劃成員) 研究員:Kristy、劍
Mar 19, 202141:47
Ep 40 - 調查中 - 套丁被捕 清算地主?

Ep 40 - 調查中 - 套丁被捕 清算地主?

「丁屋大王」王光榮早前被廉署以嫌疑套丁被捕,呢位「丁屋大王」其實已經多次出現喺本研嘅套丁研究報告之中,單單一個丁屋屋苑「曉門」就已經多達139幢丁屋。而今次突發拘捕究竟有咩含義?係唔係真係坊間所講「鬥地主」?鄉紳係咪被人用完即棄?跟現時整個政治形勢有咩關係?今集研究員同你更深入探討今次拘捕「丁屋大王」背後潛藏嘅管治術,將會如何影響整個新界利益分佈以及未來鄉事派的命運。 #阿!拉丁神燈 研究完:劍、涼、鴻
Mar 16, 202148:40
Ep 39 -玩郊中- 郊野公園旅遊化

Ep 39 -玩郊中- 郊野公園旅遊化

政府成日對郊野公園虎視眈眈,早排財政預算案竟然係財赤情況下,竟然撥咗5億係郊野公園增設樹頂歷奇同搞豪華露營,嘗試以「旅遊」之名開發郊野公園資源,究竟同郊野公園嘅原意係有咩衝突? 研究完:Brian、KimChing、Kristy
Mar 11, 202153:11
Ep 38 -倒退中- 特首可以傾出嚟?

Ep 38 -倒退中- 特首可以傾出嚟?

早前有人放風話特首可以經協商產生,前特首梁振英仲援引歷史文件(?)嘅中英聯合聲明。今次研究員就同你追溯呢條「協商特首」條文嘅歷史原意,睇下點解香港代議體制上會出現呢個「漏洞」?當時中英係點傾出嚟?如果特首可以「傾出嚟」,會有咩影響? 研究完:劍、涼
Feb 05, 202131:53
Ep 37 -常規中- 封區管治術

Ep 37 -常規中- 封區管治術

【劏房 x 封區】早前佐敦突發封區,再到油麻地地區(在錄制過程中已經封埋油麻地),政府指明呢啲地區因為多劏房夠密集。今集研究員同你拆解封區嘅背後理由究竟係乜?劏房點解會成為封區嘅理由?封區又點樣改變我地對空間嘅認知?封區管治術會點發展落去?
Jan 26, 202131:42
Ep 36 - 種金中 - 變質的丁權

Ep 36 - 種金中 - 變質的丁權

丁權司法覆核案上訴庭判決話丁屋合憲,鄉議局第一時間出嚟表示贏番3比0,今次研究員就同你分析上訴庭判詞,指出當中可能遺漏嘅歷史事實,睇下丁屋係咪真係所謂「傳統」?定係已經變哂種金嘅特權?今次判決會為香港帶嚟啲咩潛在影響同後果?丁權覆核案後續又係點?
Jan 19, 202150:54
Ep 35 - 壓縮中 - 納米樓怪談

Ep 35 - 壓縮中 - 納米樓怪談

納米樓報告發佈引起媒體討論,本集研究員同各位回顧報告最受關注的發現,拆解最多人誤解觀點,分享納米樓奇怪開則趣聞,仔細分析納米樓出現背後的成因。 #納米樓 #房屋研究 #屋企只夠位企?
Jan 11, 202154:53
Ep34 - 搞郊中 - 從纜車動物園到礦場豪宅 - 馬鞍山郊野公園

Ep34 - 搞郊中 - 從纜車動物園到礦場豪宅 - 馬鞍山郊野公園

今次馬鞍山郊野公園邊陲起豪宅嘅改劃問題多多:由滅村、破壞馬鞍山礦場遺址、到幫地產商鋪橋搭路、喺郊野公園外起樓。咁近郊野公園邊界,點解政府可以話發展就發展?馬鞍山喺郊野公園成立前已經被發展商睺住?40年前諗住搞馬鞍山纜車計劃+動物園?今集同你由馬鞍山改劃嘅前世今生出發,再講下郊野公園邊界發展嘅解密文件同埋香港土地發展原則。
Dec 18, 202042:43
Ep33 - 無視中 - 施政報告咁大件事冇人講?

Ep33 - 無視中 - 施政報告咁大件事冇人講?

唔講唔覺,上星期林鄭終於公佈咗今年度「專政」報告。我地都知道大家唔係好想聽林鄭把聲,所以不如今次就研究員為你聲音導航,講下份報告有咩要魔鬼在細節嘅地方,全方位咁揭示下政府有幾咁不堪。
Dec 05, 202045:15
Ep32 - 手軟中 - 有線主席的暗黑財技

Ep32 - 手軟中 - 有線主席的暗黑財技

身兼有線同遠東發展主席嘅邱達昌7月曾言「如果英國嚟嗰300萬個BNO,你就賣到手軟!」呢邊廂有線選擇性裁員,打壓新聞自由,加速移民潮;嗰邊廂,遠東喺英國同揸住大把樓盤等緊你買。人血饅頭食法真係層出不窮。到底邱達昌手上有幾多英國樓盤,令香港打壓越勁,佢就越多商機?仲有邊個有線股東喺英國有樓?中港地產商喺英國樓市嘅情況係點?
Dec 03, 202042:05
Ep31 - 冷笑中 - 立法會有特權?

Ep31 - 冷笑中 - 立法會有特權?

本保護議員嘅特權法可以用嚟反控議員,象徵緊啲咩?點解立法會淪落到咁?今集同大家講下特權法嘅故仔,發掘下當年立法時發生咗咩「趣事」,或者可以帶俾我地一啲嘅歷史啟示。
Nov 24, 202041:53
Ep30 - 查冊中 - 唔畀查冊,點拆?

Ep30 - 查冊中 - 唔畀查冊,點拆?

港台記者因查冊被警方以虛假聲明控告,究竟成件事有幾唔合理?今集同你傾下政府會點樣進一步收緊查冊、限制公開資料嘅途徑。除咗唔畀記者朋友繼續追查外,唔畀查冊仲有咩影響?民間又可以做啲咩?
Nov 12, 202040:04
Ep29 - 狙擊中 - 套丁報告一出 官商鄉黑見光死

Ep29 - 狙擊中 - 套丁報告一出 官商鄉黑見光死

套丁報告2020正式發佈,重擊鄉黑核心利益,今集簡明講下報告幾個超重點,睇下班鄉黑可以有幾放肆,睇下有冇可以針對佢地非法經濟來源、「制裁」鄕黑嘅方法
Nov 03, 202042:45
EP28 - 摸底中 - 土地共享曖昧的交易

EP28 - 摸底中 - 土地共享曖昧的交易

土地共享半年都未收到申請,今日地產商毫不諱言曾與政府「摸底」,林鄭就話地產商「唔捨得」。政府收回土地本有主導性及公權力,點解要靠咁曖昧嘅公私合營?公私合營呢條橋邊個諗出嚟?政府鋪橋搭路俾地產商,換到啲咩?聽落咁筍,點解而家仲未有發展商申請?政府同地產商仲要互摸到幾時?
Oct 23, 202039:52
Ep27 - 交戰中 - 嶼箭在弦

Ep27 - 交戰中 - 嶼箭在弦

林鄭北上完,就番嚟話今次「打餐大」撐明日大嶼,加上近排不斷見有人衝出嚟「吹奏」填島。今集就同你傾下最新「嶼」情,呢班究竟係咩人呢?佢地有組織有預謀咁做有咩目的?而家明日大嶼嘅最新戰況究竟係點?
Oct 20, 202043:01
Ep26 - 抽屋中 - 點解居屋咁難抽

Ep26 - 抽屋中 - 點解居屋咁難抽

依期興抽居屋,今集同大家全面盤點居屋政策方方面面嘅問題,分析大家點解會抽唔到? 新一輪居屋申請今日截止,僧多粥少的情況下,無可避免又有新一批的市民望門輕嘆。今集研究員同大家盤點居屋作為一種房屋資源,普通人一共有多少種途徑上到樓,連帶分享一些不少人不知的小秘密,居屋配額裡面原來有個世代房屋問題?居屋可以賣貴成本價四倍的原因又是甚麼呢?抽中居屋代表你即袋「被動收入」上百萬?
Oct 07, 202045:51
Ep25 - 圈地中 - 有地都變冇地

Ep25 - 圈地中 - 有地都變冇地

喺屯門掃管笏,十年發展蒼海桑田,政府靜雞雞將當區1.5個維園咁多既政府地變賣為私樓。政府點樣將呢個新區規劃全面豪宅化?市區「搶地」爭議係咪幻象?大型基建陸續有來,「掃管笏模式」會否成為香港土地發展的常態?今集研究員帶你從掃管笏睇政府土地分配。 #掃管笏的土地 #掃地 #黃金海岸
Sep 30, 202042:26
Ep24 - 在途中 - 路由單車踩出來

Ep24 - 在途中 - 路由單車踩出來

疫情與運動,再度刺激了城市另類交通模式的想像及可能性。一旦鐵路隧道不通,單車可扮演什麼城市功能?「山多平地少」是否香港單車死症?有何民間研究可推動友善單車政策?近年多了不少交通關注團體落力推廣,今次找來嘉賓分享過往研究小貢獻。
Sep 26, 202042:44
Ep23 - 封閉中 - 消失的CSI 口罩

Ep23 - 封閉中 - 消失的CSI 口罩

CSI口罩去哂邊?催眠彈成份因公眾利益唔公開? 點解市民咩都唔知? 今集同大家講下點解政府可以咁封閉,同時諗下究竟有冇方法可以重奪市民嘅知情權、監督權甚至係主導公共資源的運用。
Sep 22, 202039:58
Ep22 - 明日大嶼搞唔搞、點搞、仲有冇得搞?

Ep22 - 明日大嶼搞唔搞、點搞、仲有冇得搞?

另一重大深水炸彈,隨著下屆臨立會又來臨,大家準備好討論明日大嶼未,定還是覺得問題已經相當清楚?政府會唔會真係做,如何推會點做,今時今日,大家又可以做什麼?
Sep 20, 202039:29
Ep20 - 執波中 - 粉嶺哥爾夫球場遊記

Ep20 - 執波中 - 粉嶺哥爾夫球場遊記

粉嶺哥爾夫球場啱啱831約滿。民政靜靜雞幫佢做咗啲咩「特別過渡安排」?當初話攞出嚟起屋嘅32公頃去咗邊?點解呢類「私人遊樂場」可以有1000蚊咁嘅特惠待遇?呢個政策仲合唔合時?研究員有幸入過去一次咁多,今集聲音導航帶大家入粉嶺哥爾夫球場,分享下喺入面會見到邊個,一杯咖啡幾錢,同佢份私人遊樂場契約又有咩關係。
Sep 04, 202041:44
Ep19 - 避彈中 - 算靶啦 - 香港的靶場用地

Ep19 - 避彈中 - 算靶啦 - 香港的靶場用地

香港鎗會射完即飛,射擊垃圾堆積多年,嚴重污染郊野公園及引水道範圍,明顯違反當初以優惠地價1000蚊換返嚟嘅地契。水務署又告佢唔入,地政又唔做嘢。點解會咁? 今集研究員同大家分享槍會「膠野」範圍嘅考察經驗。順便講下香港有幾多靶場用地?香港係咪需要咁多靶場用地?或者應該問--香港需唔需要咁多槍?算靶啦。 研究完:劍青、涼、Caesar
Aug 28, 202037:51
Ep18 - 和你讀通數據城市

Ep18 - 和你讀通數據城市

今集整個數據城市讀書組前瞻,同大家淺談下有關數碼都市點樣影響緊我地嘅生活,其實數據城市除咗「智慧燈柱」、「智慧監獄」及「健康碼」嘅監控問題外,數碼同我地身處城市嘅關係又係點?呢啲問題都希望之後透過讀書組同大家深入討論下。
Aug 27, 202037:04
Ep17 - 海岸膠野

Ep17 - 海岸膠野

上回講過政府膠官「玩郊」癖好陰魂不散,我哋嘅郊野面對威脅其實點止發展威脅?每日成千上萬膠樽發泡膠等等嘅海洋垃圾湧上沙灘同石灘,每次打完風之後更加慘不忍睹,污染海岸線、毒害海洋生物。 但我哋嘅政府對「執膠」就唔多積極,令熱愛香港環境嘅市民忙於淨灘,不禁令人問政府啲膠官究竟搞緊乜膠野。今集我哋請到特別嘉賓、本研社義工Kristy 同我哋分享佢對於香港海洋垃圾嘅研究。究竟政府對於海洋垃圾嘅源頭、去向等數量有冇掌握?海洋垃圾問題嘅源頭-都市固體廢物政策、生產者責任制進展又如何? 特別嘉賓:Kristy 研究完:劍、涼、Brian、Caesar
Aug 21, 202041:02
Ep16 - 郊遊中 - 陰魂不散的郊野公園膠

Ep16 - 郊遊中 - 陰魂不散的郊野公園膠

自從陳茂波2013年話郊野公園並非神聖不可侵犯,政府及其打手學者正式啟動發展郊野公園嘅輿論戰。政府「玩郊」癖好陰魂不散,單計2020年至今已經講過至少15次發展郊野公園。二害取其輕、邊界模糊化、專業主義撻術語等政府套路,喺其他政策都見到,大家都熟悉不過。 今集研究員就同大家一齊睇下,政府點打呢場輿論戰?點樣透過研究一嘢篤爆佢?郊野公園對香港人嘅身份有咩意義?其他國家點理解郊野公園?流浮山以外都有蠔?旺角邊度見到螢火蟲? 研究完:劍青、涼、Caesar、Kelvin
Aug 17, 202041:37
Ep14 - 年青人注定住劏房?

Ep14 - 年青人注定住劏房?

房屋問題影響最深的無疑是初投社會的年青人。今集一眾研究員會從自爆搵樓初體驗,講到劏房市場背後的資金和集團式代理人的作用。現時政府對應劏房的措施狀況又係點呢?究竟又收埋左幾多光復劏房既絕招呢? 研究完:劍青、涼、Kelvin、希
Aug 12, 202039:06
Ep13 - 丁權覆核 鄉黑末日?

Ep13 - 丁權覆核 鄉黑末日?

今日起一連四日,高等法院上訴庭將聆訊世紀丁權司法覆核案,萬眾期待。上年四月,法庭已判丁屋政策部分不合憲,由於丁屋牽涉歷史背景複雜、政策大走樣滋生龐大鄉黑利益,各方都不滿結果繼續上訴。研究員今集傾下初審結果、透過解密檔案分析丁屋政策由來,為大家前瞻一下上訴聆訊,探討下丁權點樣成為左新界鄉黑搖錢樹之一途,同埋丁權末日係咪快將黎明來到。 研究完:劍青、涼、Brian
Aug 11, 202043:54
Ep12 - 反送中 - 世紀級的引渡問題

Ep12 - 反送中 - 世紀級的引渡問題

近日法國成為第七個暫停跟香港引渡協議嘅國家,代表香港嘅法制、自治甚至外交上嘅地位漸漸唔受國際認可。引渡協議對香港除咗推動「加速」之外,仲有冇其他嘅意義呢?究竟當時港英點同加拿大、澳洲呢啲國家又傾又砌呢啲「引渡」條例呢?當時佢地擔心啲乜?研究員今集透過解密檔案傾下引渡協議嘅歷史,可以幫到我地了解更多當初嘅原意同對現在嘅意義。 #像極了愛情 研究完:劍青、涼、Caesar、Kelvin
Aug 07, 202033:50
Ep11 - 困惑中 - 點解咁既形勢重有人話會買樓?

Ep11 - 困惑中 - 點解咁既形勢重有人話會買樓?

運動與疫情改變了一個城市的命運,但好像未有打破香港樓市的神話。今次同大家傾下點解疫情同信心危機下,仍然樓價好似重企得咁硬,新世代對買樓置樓既諗法有冇唔同左,面對林鄭既房屋政策,一般市民有咩對策。 研究完:阿希、Brian、劍青
Aug 06, 202043:04
Ep8 - 宇宙級反棕亂港

Ep8 - 宇宙級反棕亂港

噢噢噢~我耳朵想旅行~香港棕地議題都講到口臭,香港政府棕地政策都係冇乜改善過,仲不時搬啲外國例子出嚟撻人。但政府梗係講啲唔講啲啦。淨係講外國公私合營,又唔講人地大規模收地?大家唔好被佢嚇親,今集同大家由淺入深,理解咩係棕地?其他國家係點理解棕地?同香港嘅有咩分別?香港落後嘅棕地政策對香港嘅房屋危機有幾大影響?今集同大家飛去英國同瑞典,理解佢地嘅棕地政策同先例,再返嚟香港,破解政府嘅棕地迷思,理解「棕」地如何「亂港」。 研究完:劍、Brian、Caesar 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/
Jul 30, 202042:49
Ep7 - 全檔睇清光 - 本研檔務半年回顧

Ep7 - 全檔睇清光 - 本研檔務半年回顧

近排有好多人關心點退黨,但有冇人理點睇檔? 其實本研一直都好關心檔,呢半年一直全力為檔辦事。今集同大家透露下本研過去半年頻繁嘅檔務工作,睇番舊時港英政府嘅解密檔案究竟有咩用? 睇檔案有冇咩限制? 檔從何來? 橫惦長文冇人理,蜻蜓點水一炮過講哂半年來34篇檔案文章同報導嘅精華。
Jul 27, 202037:45
Ep6 - BNO唔O

Ep6 - BNO唔O

近日英國開始對BNO推出移民條件,同時都成為咗中英外交上嘅風眼,中國聲稱進一步「反制」。其實呢條通往英國公民的途徑都唔係第一次,本研為你睇番英國解密檔案,剖析90年當時中方究竟做咗啲咩威脅?聽下今次研究員同你閒聊,可能幫到我地了解到依家嘅BNO平權計劃,甚至幫我地預視現時中方下一波嘅「反制」措施。 研究完:劍、Brian、涼
Jul 25, 202032:45
Ep5 - 721破元朗結界

Ep5 - 721破元朗結界

十八鄉主席曾經喺727元朗遊行前話,你唔入村界村民就唔會「有行動」。到底「村界」喺邊?條界又係邊個嘅界?「先霸後租」又係咩玩法?我可摸以踩過界,霸埋一份?耶嚟啦最多我俾返錢啦~各種邊界及準則直接同套丁、棕地、僭建、殯葬區等鄉紳利益有關。今集同大家分享下新界日日新嘅各種邊界。 研究完:劍、Brian、Caesar 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/ Facebook: https://www.facebook.com/localresearch/ IG: https://www.instagram.com/liberresearch/
Jul 22, 202039:39
Ep4 - 7.21 查三代

Ep4 - 7.21 查三代

無人會忘記721當晚發生咩事。各方朋友仍然持續靠僅有的線索尋找真相。今集研究員帶大家返去幾十年前,透過官方解密檔案,回帶了解白衣人背後根深蒂固既鄉村政治經濟結構:白衣人靠咩搵食?元朗喺有咩巧威威威水史?鄉黑經濟圈的其中一個推手竟然係前港督衛奕迅? 研究完:劍、Brian、Caesar 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/ Facebook: https://www.facebook.com/localresearch/ IG: https://www.instagram.com/liberresearch/
Jul 21, 202038:58
Ep3 - 島上的波兒 - 人工島世代之爭

Ep3 - 島上的波兒 - 人工島世代之爭

人工島研究撥款過唔島,陳健波(收成期)又訓斥後生仔,點解令到研究員又嬲又好笑呢?嬲完笑完,今集同大家審視下而家關於人工島嘅局面。人工島撥款會梅喺下屆立法會期(如有)翻生呢?政府仲有啲咩茅招霸王硬上弓呢?之後同大家(再一次)篤爆一啲同人工島有關嘅香港土地迷思(in case收成期唔知)。香港一直都係填海返嚟,點解而家唔填得?唔填海,仲有咩方法搵地?政府嘅估算make sense嗎?島上的波兒是否要賭上香港的未來? 研究完:劍、Brian、涼、Caesar 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/ Facebook: https://www.facebook.com/localresearch/ IG: https://www.instagram.com/liberresearch/
Jul 20, 202041:50
Ep2 - 邊個喺橫洲打橫嚟講?

Ep2 - 邊個喺橫洲打橫嚟講?

邊個喺橫洲打橫嚟講? 橫洲收地爭議持續多年,居民被地政要求於7月29日前搬離。飽受收地過程煎熬後以痛失家園作結,另一邊廂的鄉黑繼續橫行其道。到底成日講嘅「官商鄉黑」具體上係點勾結?「原居民」同「非原居民」喺香港土地發展過程中有咩差別待遇?橫洲個名係點嚟?失去橫洲對整個香港有咩意義?大家仲可以做啲咩?今集本研嘅朋友同大家分享橫洲嘅小小歷史、最新情況、土地爭議嘅本質、同埋未來嘅研究空間。 研究完:劍、魚、Caesar 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/ Facebook: https://www.facebook.com/localresearch/ IG: https://www.instagram.com/liberresearch/ 
Jul 18, 202040:38
Ep1 – 明日大嶼,真係駁唔島

Ep1 – 明日大嶼,真係駁唔島

萬億明日大嶼拎工程撥款,即將進入另一個階段,今集解說東大嶼人工島前世今生,個島重有幾多未知既隱藏成本,又同桂山島 (又名曱甴尾) 有既鮮為人知既關係,重有啲乜值得更深入調查同發掘? 研究完:劍、Caesar Facebook: https://www.facebook.com/localresearch/ IG: https://www.instagram.com/liberresearch/ 支持本土研究社:https://liber-research.com/support-us/
Jul 17, 202038:34