Skip to main content
Spotify for Podcasters
Likestillingspodden

Likestillingspodden

By Likestillingssenteret KUN

Likestillingspodden ønsker å bidra til økt kunnskap om likestilling i Norge. En viktig del av dette er å lære av historien, sette søkelyset på dagsaktuelle likestillingstemaer og omsette store temaer til praktisk handling.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

S2 E15 - Homofil - Guds barn

LikestillingspoddenSep 14, 2023

00:00
36:14
S2 E15 - Homofil - Guds barn

S2 E15 - Homofil - Guds barn

Ole Fredrik Einarsen er en pionér i norsk skeiv historie. I 1980 mistet han jobben i den norske kirke da han gav ut en boken «Homofil - Guds barn». Han tok saken til arbeidsretten, den første i sin sak i Norge - og vant. I denne episoden tar Ole Fredrik oss med tilbake til 80-tallet og den kampen han stod i da, og vi trekker linjene frem til nåtida. Hva kan historien lære oss om det å være skeiv – og troende –som har relevans også i dag?

Sep 14, 202336:14
S2 E14 - Jødiske liv i Norge

S2 E14 - Jødiske liv i Norge

Jødene er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Hva er deres historie i Norge? Hvordan har det vært å vokse opp i etterkrigstiden som norsk jøde? Hvordan forholde seg til alle kontroversene, som spørsmålet Israel Palestina, eller debatten rundt koshermat?

Likestillingspodden møtte forstander emeritus i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn hjemme i hagen hans for å få svar på disse – og flere spørsmål, om jødisk liv i Norge
Podkast er støttet av Bufdir. ​

Aug 26, 202348:09
S2 E13 - Jødisk historie i Midt- og Nord-Norge
Aug 04, 202332:38
S2 E12 - Skogfinsk kultur og historie i Norge

S2 E12 - Skogfinsk kultur og historie i Norge

Skogfinnene er en av våre nasjonale minoriteter i Norge, men hvem er de? Hva er den skogfinske historien, og  hva er viktig i den skogfinske kulturen? Ikke minst: Hva er viktig for den skogfinske minoriteten i Norge i dag?

Likestillingssenteret KUN sitt prosjekt «Kjenn oss» skal bidra til kompetanseheving om våre nasjonale minoriteter og urfolk, og i denne episoden av Likestillingspodden tok vi turen til Finnskogen og møtte Dag Raaberg,  direktør på Norsk Skogfinsk Museum. Han er en av dem som kan mest om det skogfinske i Norge, og deler her av sin kunnskap med oss.

Jun 15, 202341:37
S2 E11 - Hverdager med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom

S2 E11 - Hverdager med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom

Fotoboka Jeg vil endre er laget av 11 fotografer som alle lever med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Det er Stiftelsen DAM som har gitt støtte til boka, og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Trøndelag sammen med Likestillingssenteret KUN har ledet prosjektet. Ideen til boka oppsto under korona, og målet var å skape en digital møteplass for mennesker med nedsatt funksjonsevne, med foto som felles aktivitet. Som tema for prosjektet tok fotogruppa for seg hvilke samfunnsskapte hindringer du kan møte når du lever med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, og hva som skal til for å fjerne disse barrierene for å delta. I denne videopodkasten har Ingjerd Hansen invitert Remi Drageset, Maiken Kvåle og Guri Lorås, tre av fotografene til en prat.

May 23, 202331:36
S2 E10 - Kampen for et åpnere kirkerom!

S2 E10 - Kampen for et åpnere kirkerom!

Nils Jøran Riedl var den første som ble ordinert til prest mens han levde i et registrert partnerskap. I denne episoden av Likestillingspodden forteller han om veien frem til ordinasjonen, men også livet etter. Han forteller om motgang og medgang i engasjementet for et åpnere kirkerom, med plass til alle.


Podkast er støttet av Fritt Ord.

May 16, 202343:09
S2 E9.2 - Samfunnsdeltakelse blant lulesamiske kvinner (del 2)

S2 E9.2 - Samfunnsdeltakelse blant lulesamiske kvinner (del 2)

Statsviter Harrieth Aira fra Árran lulesamiske senter, har nylig gitt ut boken: Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse: En studie av lulesamiske kvinners medborgerskap. Aira sin studie er nybrottsarbeid. Aldri før er det gitt en sammenstilling der man ser på lulesamisk kvinners posisjon i Norge, og deres deltakelse i samfunnsorganer.  Samtalen vi hadde med Aira ble grunnlag for to episoder av Likestillingspodden.


Duodjeforeningen som dekolonialiseringsprosjekt
I denne episoden skal vi få et innblikk i hvordan kvinnene, gjennom en duodjeforening, organiserer seg. Vi fortsetter samtalen med Harrieth Aira. På 80-tallet skjer en bevegelse. Hva var det som skjedde i 1981?  Hvorfor ble det viktig for kvinnene å starte denne foreningen?


Podkast er støttet av Fritt Ord og Bufdir.

Apr 20, 202321:48
S2 E9.1 - Samfunnsdeltakelse blant lulesamiske kvinner (del 1)

S2 E9.1 - Samfunnsdeltakelse blant lulesamiske kvinner (del 1)

Statsviter Harrieth Aira fra Árran lulesamiske senter, har nylig gitt ut boken: Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse: En studie av lulesamiske kvinners medborgerskap. Aira sin studie er nybrottsarbeid. Aldri før er det gitt en sammenstilling der man ser på lulesamisk kvinners posisjon i Norge, og deres deltakelse i samfunnsorganer.  Samtalen vi hadde med Aira ble grunnlag for to episoder av Likestillingspodden.


Det lulesamiske samfunnet i Norge 
I denne første episoden av denne podcasten om lulesamiske kvinners samfunnsdeltakelse går vi nærmere inn på det lulesamiske samfunnet i Norge. For å forstå den posisjonen de lulesamiske kvinnene har, og har hatt i samfunnslivet,  er det viktig å forstå hva som kjennetegner dette  samfunnet i Norge.  Vi må forstå området rundt Tysfjord, læstadianismen, sijddasamfunnet, og også forholdet til majoritetssamfunnet.


Podkast er støttet av Fritt Ord og Bufdir.

Apr 20, 202321:35
S2 E8 - Jeg er både romani tater og norsk, men aller mest Linn Iren

S2 E8 - Jeg er både romani tater og norsk, men aller mest Linn Iren

Hva gjør det med deg når du som tenåring får kjennskap til at du er mer enn bare norsk?  Dette skjedde med Linn Iren Oland. En ettermiddag, midt i tenårene, oppdaget hun ut at hun er av reisende folk, eller såkalt romani tater. Hun har siden gravd dypt i historien for å forstå hva dette innebærer. Det har vekket et stort engasjement, og i denne episoden av Likestillingspodden deler Linn Iren med oss av sin kunnskap og rettferdighetskamp. 

Mar 23, 202335:17
S2 E7 - Kampen for å få endre juridisk kjønn!

S2 E7 - Kampen for å få endre juridisk kjønn!

​Tema for denne episoden av Likestillingspodden er kampen for å få endret juridisk kjønn uten å måtte foreta omfattende medisinske inngrep. Sentralt i denne kampen stod Jeanette Solstad Remø. Vi får høre om oppveksten som John i en liten by på Sunmøre, og om livet som ubåtkaptein i Barentshavet under den kalde krigen med klærne til Jeanette gjemt dypt inne i en safe. Vi får høre om mot og vilje til å ville være seg selv helt og fullt, og hvordan dette var med på å bidra til en svært viktig endring:  Muligheten til å få pass og andre offisielle papirer som viser hvem man faktisk er, og ikke hvem samfunnet mener man bør være.

Feb 23, 202331:01
S2 E6 - Åpningen av det første Sametinget!
Feb 06, 202327:12
S2 E5 - Hatkriminalitet mot funksjonshemmede!
Jan 19, 202333:11
S2 E4 - Hvem er Bygdemannen? Han som ble igjen når kvinnene dro?

S2 E4 - Hvem er Bygdemannen? Han som ble igjen når kvinnene dro?

Tema for denne episoden er Bygdemannen. Hvem er han? I forbindelse med mannsdagen møtte vi  sosiolog Bjørn Egil Flø til en prat om hvordan mannsrollen på bygda har endra seg de siste årene – og om han kjenner igjen han som ofte karikeres når vi snakker om Bygdemannen: Han som ifører seg rødruta flanellskjorte, tar geværet på skuldra og hiver seg på ATV’en. Han som ble igjen når kvinnene dro.


Podkast er støttet av Fritt Ord.

Jan 05, 202326:25
S2 E3 - Historien til norske romer!
Dec 15, 202227:32
S2 bonusepisode - Hva er rasisme?

S2 bonusepisode - Hva er rasisme?

I denne «hva er» bonusepisoden spør vi: hva er rasisme med en av Norges fremste eksperter på temaet. Forsker Cora Alexa Døving har publisert flere artikler på temaet, og også skrevet boken «hva er RASISME» sammen med Sindre Bangstad. Høsten 2022 kom boken «Rasisme, fenomenet, forskningen og erfaringene» som Døving har vært redaktør for.  Vi møtte Cora Alexa Døving på hennes kontor på Holocoust-senteret i Oslo.  I denne bonusepisoden skal vi på 10 minutter forsøke å gi dere essensen i hva dette store temaet rasisme er, og hvordan den arter seg i Norge i dag.

Nov 10, 202210:06
S2 E2 - Starten på en organisert kamp mot rasisme i Norge!

S2 E2 - Starten på en organisert kamp mot rasisme i Norge!

Denne episoden av Likestillingspodden handler om borgerrettighetskampen i Norge fra 70-tallet og frem til i dag. Akhenaton Al-Madi Oddvar De Leon, eller Aki som han ofte kalles, som har vært en sentral aktør i denne kampen.

Aki ble født i England. Hans mor var norsk, hans far var en kjent calypso sanger  fra Trinidad. Aki vokste opp delvis i England og delvis på Trinidad. Men en dag i 1979 ankommer en 20 år gammel mann med stor afro Norge for å starte jobb og studier. Likestillingspodden møtte Aki på hans kontor til en samtale om disse første årene i Norge, og hvorfor han tidlig startet et arbeid for minoriteters rettigheter her i landet. Noe av svaret ligger nok i det Norge han møtte i 1979.

Oct 27, 202229:33
S2 E1 - Politikvinners kamp for å få gå med bukser!

S2 E1 - Politikvinners kamp for å få gå med bukser!

I 1973 uteksaminerte politiskolen Norges første kull med operativt utdannede politikvinner. Det var imidlertid en hake: kvinnene måtte bære skjørt, sommer som vinter. Gro Smedsrud var en av disse kvinnene. Hun ble senere første kvinne i flere lederstillinger i politiet, herunder som Oslos første kvinnelige stasjonssjef. I denne episoden av Likestillingspodden forteller Gro om det å være kvinne i politiet, og om kampen for å få lov til å gå med bukser.

Oct 13, 202228:42
S1 E5.4 - Aldring og sykdom- Brukerperspektiv og tilrettelegging

S1 E5.4 - Aldring og sykdom- Brukerperspektiv og tilrettelegging

Gjester: Vanja Rizvic- Ergoterapeut med videreutdanning i seksuell helse. Rizvic jobber til daglig med fokus på håndterapi etter skade og sykdom men påpeker at det er viktig og se på mennesket helhetlig. Rizvic har også råd til hvordan man tar «den pinlige samtalen», som han opplever at helsepersonell ofte synes at seksualitet som tema er.

Dag Utnes- pensjonist og leder for Prostatakreftforeningen Helgeland og nestleder for Prostatakreftforeningen sentralt. Utnes har selv hatt prostatakreft begynte etter dette å engasjere seg i foreningen. – Å få riktig behandling når man er syk er viktig. Men behandlingen har også mange bivirkninger, og det kan være greit å snakke med andre som har opplevd det samme, sier Utnes.

Sep 27, 202242:12
S1 E5.3 - Hva viser forskning om aldring og seksualitet?

S1 E5.3 - Hva viser forskning om aldring og seksualitet?

Gjest: Nantje Fischer, postdoktor i Helsepsykologi. Fisher leverte i 2020 sin doktorgradsavhandling som omhandlet eldres seksuelle helse, og har skrevet en rekke vitenskapelige artikler i samarbeid med andre forskere på feltet.

Sep 20, 202223:01
S1 E5.2 - Aldring og kognitiv svikt- forenelig med seksualitet?
Sep 13, 202240:58
S1 E5.1 - Ikke legg seksualiteten på hylla selv om du blir eldre!

S1 E5.1 - Ikke legg seksualiteten på hylla selv om du blir eldre!

Gjest: Haakon Aars (spesialist i klinisk sexologi NACS, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin) opplever ofte at hans pasienter har lagt seksualiteten på hylla.

- De tror gjerne det er slik det skal være, at de nå har blitt for gamle eller at de har for mange plager til at de skal fokusere på seksualitet.

Aars påpeker at seksualitet kan være så mangt, og at intimitet og hudkontakt er kjempeviktig for menneskers velvære.

- Kommunikasjon er kjempeviktig, både i parforhold men også komunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter. Leger må bli flinkere til å spørre pasienten om hvordan det går med pasientens seksualitet, mener Aars.

Sep 06, 202231:07
S1 E4 - Jeg har stått på graven til 15 år gamle jenter som har tatt livet sitt på grunn av bildespredning!

S1 E4 - Jeg har stått på graven til 15 år gamle jenter som har tatt livet sitt på grunn av bildespredning!

Ifølge bildetyvjeger og etisk hacker Mia Landsem forteller ofre for bildespredning og digital vold at dette oppleves som et overgrep som aldri tar slutt.
Mange utsettes for digital vold i nære relasjoner. Digital vold handler om kontroll, overvåking, trusler og trakassering. I denne episoden intervjuer Karin Hovde, seniorrådgiver KUN, Mia Landsem om temaet digital vold. Hva er digital vold, hvordan kan man få hjelp, og kanskje viktigst; hvordan kan man best forebygge digital vold?
Er du selv eller noen du kjenner utsatt for digital vold? Likestillingssenteret KUN har i samarbeid med krisesentersekretariatet også utviklet en digital veileder (se www.kun.no/vold.html).
Dec 23, 202149:20
S1 E3.2 - Jubileums-podcast (del 2)

S1 E3.2 - Jubileums-podcast (del 2)

Andre del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.

Oct 27, 202134:30
S1 E3.1 - Jubileums-podcast (del 1)

S1 E3.1 - Jubileums-podcast (del 1)

Første del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.

Sep 08, 202125:16
S1 E2.3 - Menn og maskulinitet

S1 E2.3 - Menn og maskulinitet

I tredje episode av podcastserien «Snakk om det mann» har vår rådgiver Marianne Gulli intervjuet Luca Dalen Espeseth, transaktivist og rådgiver på kjønnsmangfold, om mannsrollen og hva det er som definerer det å være mann. Luca har en mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier og er også lektor i biologi.
May 20, 202130:14
S1 E2.2 - Incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering

S1 E2.2 - Incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering

Andre episode i miniserie om mannsperspektivet. Fredrik Langeland, seniorrådgiver ved likestillingssenteret KUN tar opp temaene incels, ensomme menn, utenforskap og radikalisering.
Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakka om, menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet manglende fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner: menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver- og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- og kjønnsroller er begrensende for oss alle, også menn. Intro er v/ Are Saastad fra Reform Ressurssenter for menn.
Dec 11, 202032:22
S1 E2.1 - Snakk om det, mann!

S1 E2.1 - Snakk om det, mann!

Første episode i miniserie om mannsperspektivet. Har vi glemt gutter og menn i likestillingspolitikken og likestillingsarbeidet i Norge? Tar vi på oss kjønnsbriller som gjør at vi overser de utfordringene som gutter og menn sliter med? Og hva er det egentlig som er menns likestillingsutfordringer?
Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakka om, menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet manglende fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner: menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver- og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- og kjønnsroller er begrensende for oss alle, også menn. Første intro er v/ Luca Dalen Espseth. Med oss har vi Are Saastad fra Reform Ressurssenter for menn. Are tar opp flere av utfordringene gutter og menn sliter med.
Nov 18, 202040:19
S1 E1.5 - Opprettet korona-hjelpetelefon på 20 ulike språk på få dager

S1 E1.5 - Opprettet korona-hjelpetelefon på 20 ulike språk på få dager

Nasreen Begum og Bydelsmødrene gjorde en enorm innsats rettet mot minoritetsgrupper under koronakrisen. På få dager stilte kvinnenettverket med informasjon på hjelpetelefon og sosiale medier på hele 20 ulike språk, bemannet av femti frivillige. Dette er episode 5 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19».
Oct 13, 202026:42
S1 E1.4 - Funksjonshemmedes rettigheter er mindre verdt

S1 E1.4 - Funksjonshemmedes rettigheter er mindre verdt

Synne Lerhol, likestillingsforkjemper og tidligere generalsekretær i unge funksjonshemmede, og Sunniva Ørstavik, tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, og nå generalsekretær i Norges handicapforbund, diskuterer funksjonshemmedes rettigheter i Norge, særlig sett i lys av Covid-19. Dette er episode 4 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19».
Sep 16, 202021:27
S1 E1.3 - Kriser fører til økning av vold i nære relasjoner

S1 E1.3 - Kriser fører til økning av vold i nære relasjoner

Wanja Sæther, daglig leder ved krisesenteret i Salten, snakker om vold i nære relasjoner i forbindelse med pandemien. Dette er episode 3 av 5 i serien «I kjølvannet av korona».
Aug 28, 202031:51
S1 E1.2 - Tilbakeslag for likestilling både i jobb og privat

S1 E1.2 - Tilbakeslag for likestilling både i jobb og privat

Episode 2 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19». I denne episoden tar vi for oss hvilken innvirkning koronakrisen har hatt på likestilling, kjønn og arbeidsliv. Vi har vi med oss Curt Rice, rektor ved OsloMet Storbyuniversitetet og Lars Kolberg, tidligere ansatt ved Likestillingssenteret (Hamar), nå ansatt som seniorrådgiver ved likestillings- og diskrimineringsombudet.
Jul 15, 202027:17
S1 E1.1 - Koronakrisen verst for de sårbare gruppene

S1 E1.1 - Koronakrisen verst for de sårbare gruppene

Episode 1 av 5 i serien «I kjølvannet av korona/ Covid19». Hele serien er tatt opp i juni-20 og gjenspeiler aktualitetene slik de var da.
Linda Marie Rustad og Anna Bjørshol diskuterer hvordan koronakrisen/ Covid19 har påvirket sårbare grupper som for eksempel barn, unge og eldre.
Anna Bjørshol er avdelingsdirektør for seksjon for likestilling og universell utforming i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Linda Marie Rustad er direktør for Kilden kjønnsforskning.no.
Programleder er Lindis Sloan og redaktør er Linn Braseth-Gulliksen
Jul 06, 202019:58