Skip to main content
Spotify for Podcasters
Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021

By Lisa Bergström

2021 är ett nationellt år för att lyfta friluftslivets värden. Året har fått namnet ”Luften är fri” och är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Följ vad som händer på www.luftenarfri.nu och vad kommunen har på gång på www.jonkoping.se sökord ”Luften är fri” eller ”Friluftslivetsår”

Available on
Google Podcasts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo