Skip to main content
Spotify for Podcasters
Verhalen uit ons landelijke netwerk

Verhalen uit ons landelijke netwerk

By LOC Waardevolle zorg

Over hoe mensen werken aan een beweging van regels naar relaties. Zodat wat er voor mensen toe doet steeds het uitgangspunt kan zijn. En niet geld, systemen, regels, belangen of gewoontes.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Aan geld eigenlijk geen gebrek - Zorg & Zeggenschap #63

Verhalen uit ons landelijke netwerkMar 24, 2023

00:00
08:19
WaardeCast: Van medezeggenschap naar zeggenschap

WaardeCast: Van medezeggenschap naar zeggenschap

LOC gaat komende tijd weer een aantal podcasts aanbieden die aansluiten bij thema’s in ons tijdschrift 'Zorg & Zeggenschap'. De eerste ‘WaardeCast’ zal gaan over de mogelijkheden die de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) biedt, om burgers meer zeggenschap te geven over zorg en welzijn in hun buurt of wijk.

Mieke Hollander (coördinator LOC) interviewt Marthijn Laterveer (ook LOC-coördinator), onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • In 2020 is de Wmcz gewijzigd, komt die herziening ook al echt tot wasdom?
  • De focus houden op het dagelijks leven van de mensen om wie het gaat.
  • Uiteindelijk is een cultuurverandering nodig.
  • Ondersteuning die LOC hierbij biedt.
  • Bezuinigingen, arbeidsmarktproblematiek en vernieuwing.
  • Samenwerking LOC met Nederland Zorgt Voor Elkaar en de Espria ledenvereniging; de Wmcz aanvullen.
Sep 18, 202324:10
Redactioneel - Marthijn Laterveer - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202303:04
Sterkere positie cliënt en vertegenwoordiger noodzakelijk - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202305:43
Wisseling coördinatorschap - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202306:51
Inkoopvisie langdurige zorg 2024 - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202302:40
"Vertrouw erop dat mensen hun eigen weg kiezen" - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202307:24
Week van de Medezeggenschap 2023 - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202302:12
Van grijs naar duizend kleuren groen - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202306:29
Wijziging regeling persoonsgebonden was niet goed onderbouwd - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202305:24
Wat maakt een gesprek een waardevol gesprek? - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202304:06
"We moeten van overheid naar onderheid" - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202307:01
De Binding - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202303:14
Lynn Berger onderzoekt de betekenis van zorg - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202306:41
Coachingstraject versterking medezeggenschap - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202307:35
Het kan écht anders - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202309:18
Mensen voorop, niet regels en geld - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202308:41
"Niet over maar mét ons praten" - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202305:45
Vraagbaak - Rol voorzitter cliëntenraad - Zorg & Zeggenschap #64
Jun 26, 202306:42
Regionale LOC-netwerken - Zorg & Zeggenschap #64

Regionale LOC-netwerken - Zorg & Zeggenschap #64

LOC ondersteunt cliëntenraden bij hun medezeggenschapstaak. LOC, cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere betrokkenen bij medezeggenschap plaatsen op het platform www.clientenraad.nl veel praktische informatie. Wist je bijvoorbeeld dat er op het platform van LOC ook een aparte plek is met allerlei informatie over de regionale LOC-netwerken?


De zomereditie van het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is uit! Alle tijdschriften zijn online terug te lezen via Zorg & Zeggenschap- LOC Waardevolle zorg. Daar vind je ook meer informatie over de gesproken uitgaven.

De artikelen van dit nummer van Zorg & Zeggenschap zijn ingesproken door de CBB: CBB- Laat leesbeperkingen vervagen - Lectuur in passende leesvormenJun 26, 202302:47
Redactioneel voorwoord - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202303:13
Vraagbaak: Instemmen of niet? - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202304:34
LOC-Bouwpool adviseert cliëntenraden - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202305:36
Meerjarenovereenkomst ouderenzorg Zuid-Limburg - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202307:47
We kunnen toch zelf bepalen wat nodig is? - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202305:02
Aan geld eigenlijk geen gebrek - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202308:19
Zorgen voor jongeren - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202302:56
Week van de Medezeggenschap 2023 - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202301:27
Nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202306:19
Hoe laat je de zeggenschap bij mensen? - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202310:32
Waardevol leven - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 24, 202304:51
“Stimuleer welzijn ouderen, haal natuur in huis” - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 23, 202308:44
Cliënt & raad: “Blijven praten en mensen meenemen” - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 23, 202305:56
Radicale vernieuwers bij elkaar op bezoek - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 23, 202308:51
Twee jaar Radicale vernieuwing langdurige ggz - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 23, 202305:18
Jeugdzorg fundamenteel anders - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 23, 202308:22
Rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit - Zorg & Zeggenschap #63
Mar 23, 202307:40
Boodschap voor de informateur

Boodschap voor de informateur

Wat nou als we het radicaal anders doen? 

Luister naar de boodschap die mensen uit het LOC-netwerk mee willen geven voor de kabinetsformatie.

Aan het woord:

- Thom van Woerkom, coördinator medezeggenschap bij LOC

- Trees Flapper, voorzitter centrale cliëntenraad Noorderbreedte

- Eva van Zelm, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Topaz

- Marthijn Laterveer, coördinator LOC

Apr 08, 202108:14