Skip to main content
Spotify for Podcasters
Maria Akatemia -podcast

Maria Akatemia -podcast

By Maria Akatemia

Maria Akatemia -podcast tuo keskusteluun rohkeita näkökulmia ihmisyyden eri puolista. Siitä, miten tuen avulla jokainen voi löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa ja ottaa vastuuta omasta kasvustaan. Siitä, miten tärkeää on, että ammattilainen uskaltaa myös itse katsoa peiliin. Missiomme on intohimona ihmisenä kasvaminen ja sillä ajatuksella haluamme vahvistaa jokaista toimimaan rohkeasti ihmisyyden puolesta. Äänessä Maria Akatemia -podcastissa ovat sekä ammattilaiset, että kokemusasiantuntijat. Podcast-sarjan juontajana toimii Maria Akatemian Kehittämispäällikkö, Hanna Kommeri.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Jakso 3: Traumatietoisuus ja ammatillinen itsetuntemus

Maria Akatemia -podcastJun 23, 2021

00:00
32:13
Työ, opiskelu ja perhe – Työnjanoon!

Työ, opiskelu ja perhe – Työnjanoon!

Tervetuloa kuuntelemaan Työnjanoon! -hankkeen podcastia äitiydestä, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä itsetuntemustyöskentelystä. Kolmen podcastin sarja käsittelee Työjanoon! -vertaisryhmissä käsiteltäviä teemoja, jotka ovat minuus, sosiaaliset suhteet ja verkostot sekä työelämä.

Podcasteissa ovat äänessä projektityöntekijät Iiris ja Sini sekä kokemusasiantuntijat Suvi ja Minna. Kolmannessa jaksossa keskustellaan työelämästä, opiskelusta, uran vaihdosta sekä perheen ja työelämän yhteensovittamisesta.

Oct 31, 202229:28
Verkostot ja sosiaaliset suhteet – Työnjanoon!

Verkostot ja sosiaaliset suhteet – Työnjanoon!

Tervetuloa kuuntelemaan Työnjanoon! -hankkeen podcastia äitiydestä, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä itsetuntemustyöskentelystä. Kolmen podcastin sarja käsittelee Työjanoon! -vertaisryhmissä käsiteltäviä teemoja, jotka ovat minuus, sosiaaliset suhteet ja verkostot sekä työelämä.

Podcasteissa ovat äänessä projektityöntekijät Iiris ja Sini sekä kokemusasiantuntijat Suvi ja Minna. Toisessa jaksossa keskustellaan sosiaalisista suhteista ja verkostoista.

Oct 27, 202217:46
Minuus – Työnjanoon!

Minuus – Työnjanoon!

Tervetuloa kuuntelemaan Työnjanoon! -hankkeen podcastia äitiydestä, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä itsetuntemustyöskentelystä. Kolmen podcastin sarja käsittelee Työjanoon! -vertaisryhmissä käsiteltäviä teemoja, jotka ovat minuus, sosiaaliset suhteet ja verkostot sekä työelämä.

Podcasteissa ovat äänessä projektityöntekijät Iiris ja Sini sekä kokemusasiantuntijat Suvi ja Minna. Ensimmäisessä jaksossa pohditaan minuutta, lapsuutta, äitiyttä ja oman hyvinvoinnin tärkeyttä.

Oct 26, 202220:37
Jakso 4: Tunteet puntarissa – Tukea äitiyteen Tunnevaaka-ryhmästä

Jakso 4: Tunteet puntarissa – Tukea äitiyteen Tunnevaaka-ryhmästä

Tässä podcast-jaksossa aiheena on vanhemmuus ja siihen liittyvät tunteet, paineet ja odotukset tässä ajassa. Maria Akatemiassa asiantuntijoina toimivat Laura Perheentupa ja Eivor Wallinvirta ovat ohjanneet useita vertaisryhmiä äitiyden teemalla ja tässä jaksossa he ovat kertomassa kokemuksiaan siitä, miten Tunnevaaka-ryhmissä on voitu vastata äitien tuen tarpeeseen, millaisia tuloksia ja vaikutuksia ryhmätoiminnalla on saavutettu sekä ylipäätään tuomassa ajatuksia siitä, mihin tämä aika haastaa vanhempia ja millaisin tarpein äidit hakeutuvat ryhmiin.

Jun 30, 202129:54
Jakso 3: Traumatietoisuus ja ammatillinen itsetuntemus

Jakso 3: Traumatietoisuus ja ammatillinen itsetuntemus

Maria Akatemia -podcastin kolmannessa jaksossa keskustelemassa ovat Kati Sarvela, hammaslääkäri, terapeutti ja kouluttaja sekä Maria Lindroos, psykologi ja ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija. Mistä on kyse, kun puhutaan traumatietoisuudesta ja traumainformoidusta työotteesta? Miksi traumainformoitua kohtaamista tarvitaan ja mitä sillä voidaan saavuttaa? Miten traumatisoituneiden asiakkaiden tukeminen ja hoito haastaa ammattilaisia? Millainen merkitys on ammatillisella itsetuntemuksella?

Jun 23, 202132:13
Jakso 2: Nuorten naisten ehkäisevä väkivaltatyö – Tukea ja voimaa vertaisryhmästä

Jakso 2: Nuorten naisten ehkäisevä väkivaltatyö – Tukea ja voimaa vertaisryhmästä

Podcast-sarjamme toisessa jaksossa saamme kuulla Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnasta. Vieraina ovat ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija Siru Jokimies Keijun varjo -toiminnasta ja Keijun varjo -ryhmän käynyt kokemusasiantuntija ”Heli”. Millaisia vaikutuksia avun saamisella voi olla? Mitkä ovat merkittävimmät tekijät siihen, että väkivaltainen käyttäytyminen vähenee tai loppuu? Millainen kokemus vertaisryhmä on ryhmäläiselle itselleen?

Jun 16, 202133:02
Jakso 1: Kohtaamisen merkitys ehkäisevässä väkivaltatyössä

Jakso 1: Kohtaamisen merkitys ehkäisevässä väkivaltatyössä

Tässä jaksossa keskustelemassa ovat Miessakit ry:n Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminnasta vastaava väkivaltatyöntekijä, psykoterapeutti Tommi Sarlin sekä Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-toiminnasta ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija Maija Isosaari. Keskustelussa esiin nousee väkivaltailmiön tabuluonteisuus ja vaikean asian kohtaamisen haasteet. Mikä osuus toisen kohtaamisesta on myös aina itsensä kohtaamista? Mitä ammattilaisen olisi hyvä kohdata itsessään, jotta voi auttaa asiakasta?

Jun 11, 202135:06