Skip to main content
Spotify for Podcasters
Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

By Menter Môn

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch!
An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!
Available on
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

WMBO - Interview With SportThought Bonus Episode (Saesneg/English)

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About ProjectsMar 22, 2023

00:00
29:20
WMBO - Interview With SportThought Bonus Episode (Saesneg/English)

WMBO - Interview With SportThought Bonus Episode (Saesneg/English)

In this Bonus Episode Scott interviews Craig from SportThought, an Anglesey based sports journalist, who works free to promote local sport. Y cyfweliad wedi ei weithredu yn Saesneg.

Mar 22, 202329:20
WMBO - Pennod Amgylchedd yn cynnwys cyfweliad a Dref Werdd

WMBO - Pennod Amgylchedd yn cynnwys cyfweliad a Dref Werdd

Yn y pennod yma mae Rhodri a Scott yn trafod sefyllfa yr amgylchedd a pa rol all Gogledd Cymru chwarae i wella pethau. hefyd mae Rhodri yn cyfweld a Rhian Williams o Dref Werdd ym Mlaenau Ffestiniog, i archwilio eu dull o fod yn fwy cynaliadwy yn gymunedol.

Mar 15, 202343:04
WMBO Pennod Cariad - Santes Dwynwen V Sant Ffolant, a'r Iaith Gymraeg

WMBO Pennod Cariad - Santes Dwynwen V Sant Ffolant, a'r Iaith Gymraeg

Wythnos yma ma Rhodri a Scott yn rhannu eu trafferthion fflyrtio yn y iaith Gymraeg, ac yn gymharu dydd sant Ffolant a dydd santes Dwynwen.

Mar 02, 202326:31
WMBO Pennod 4 - Di Miwsig Cymraeg yn 'Hen Ffash'?

WMBO Pennod 4 - Di Miwsig Cymraeg yn 'Hen Ffash'?

Ymunwch a Rhodri a Scott efo pennod arall o WMBO, lle fyddynt yn trafod y scene cerddoriaeth Cymraeg ac os oes modd i'w wella? Hefyd mae'r ddau yn mynd trwy eu spotify wrapped ac yn cymharu faint o gerddoriaeth Cymraeg wrandawon arnynt yn 2022.

Jan 28, 202356:26
WMBO Pennod 3 - Ffilm yng Nghymru

WMBO Pennod 3 - Ffilm yng Nghymru

 Pennod 3 o wmbo. gan Scott Evans a Rhodri Prysor, yn y podlediad yma fyddynt yn trafod stad y diwydiant ffilm yng ngogledd Cymru, ac yn rhannu eu profiadau a'u gobeithion am dyfodol ffilm Cymraeg, gyda'r pwnc yn ymestyn i drafod y newyddion o'r sensws fod y nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng, a'r prosiect GALWAD 2052 yng nghyd-destyn a hynny.

Jan 21, 202337:35
WMBO - Bonws - Gweithio'n Llawrydd

WMBO - Bonws - Gweithio'n Llawrydd

I ymuno a'r miwtini llawryddion gyrrwch e-bost i jade@mentermon.com am ffurflen cais, dyddiad cau: 18/01/2023

Yn yr pennod yma mae Rhodri a Scott yn son am eu profiadau yng ngweithio'n llawrydd a'r mantesion a'r anfanteision. Pennod llawn amdan ffilm yn nghymru ar ei ffordd yn fuan, felly gwrandwch allan!

Jan 16, 202318:01
WMBO Pennod 2 - Trafnidiaeth yng Nghymru

WMBO Pennod 2 - Trafnidiaeth yng Nghymru

Yr ail bennod o gyfres podleidiadau 'Wmbo' gan Scott Evans a Rhodri Prysor. Trafodwn ein profiad o defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus Cymru, felly fyddwch yn barod am lawer o gwyno a swnian!

Jan 11, 202334:57
HANNER AMSER-Pennod 5

HANNER AMSER-Pennod 5

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!
Dec 24, 202206:25
HANNER AMSER- Pennod 4

HANNER AMSER- Pennod 4

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!
Dec 24, 202206:13
HANNER AMSER- Pennod 3

HANNER AMSER- Pennod 3

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd!
Dec 16, 202210:44
HANNER AMSER-Pennod 2

HANNER AMSER-Pennod 2

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd! Mwynhewch
Dec 16, 202215:08
WMBO Pennod 1 - Beth yw pwynt y Gymraeg?

WMBO Pennod 1 - Beth yw pwynt y Gymraeg?

Gwrando ar pennod cyntaf cyfres podlediadau 'Wmbo' gan Scott Evans a Rhodri Prysor. Yn y pennod yma clywch y ddau yn trafod eu perthynas a'r iaith a beth mae'n ei olygu i fod yn berson ifanc Cymreig. 


Nov 28, 202231:30
HANNER AMSER- Pennod 1

HANNER AMSER- Pennod 1

Podlediad newydd sy’n trafod popeth am bêl-droed o ein clybiau lleol i Gwpan y byd! Yn y bennod yma mae Begw Elain a Tesni Hughes yn trafod popeth am y gêm fawr heno rhwng Cymru v UDA! Mwynhewch!
Nov 21, 202213:37
Hiraeth Film - Rhyddid i rannu straeon Cymru

Hiraeth Film - Rhyddid i rannu straeon Cymru

‘Mae’n amser i ni yma yng Nghymru i ddweud stori ein hunain’ // ‘It’s time for us in Wales to tell our own story’
Rhodri Prysor (Llwyddo'n Lleol 2050) yn siarad â Charlotte Williams sylfaenydd Hiraeth Films. Gwrandewch i glywed am brofiad Charlotte fel dogfenwraig ifanc o Gymru.
Rhodri Prysor (Llwyddo'n Lleol 2050) speaks to Charlotte Williams founder of Hiraeth Films. Listen to hear about Charlotte's experience as a young Welsh documentarian.


Sep 30, 202225:38
Byd y Radio

Byd y Radio

Sgwrs efo Cerian Griffith, un o gyflwynwyr Capital Cymru
Jul 11, 202226:43
Gwyl Cefni 2022

Gwyl Cefni 2022

Mae Gwyl Cefni yn ôl! Podlediad arbennig yn sôn mwy am yr Wyl.
Jun 10, 202224:56
O'r Camera i'r Sgrîn

O'r Camera i'r Sgrîn

Sgwrs efo Dewi Fôn Evans, Gwneuthurwr Ffilmiau o Fôn.
Apr 25, 202222:38
TIDE - Together In Dementia Everyday

TIDE - Together In Dementia Everyday

Sgwrs efo Bethan Morris, Swyddog Datblygu TIDE (Together in Dementia Everyday)
Mar 15, 202209:20
Canu, Cyfansoddi a Covid 19

Canu, Cyfansoddi a Covid 19

Sgwrs efo Tesni Hughes, Cantores a Chyfansoddwraig ifanc o Fôn.
Feb 11, 202224:46
Darganfod mwy am Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Darganfod mwy am Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Sgwrs efo Sioned Young, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Hybiau Cymunedol Ynys Môn efo Age Cymru Gwynedd a Môn
Jan 10, 202218:47
O'r Ffindir i Gymru!

O'r Ffindir i Gymru!

Sgwrs efo Kai Saraceno, yn wreiddiol o'r Ffindir sydd wedi dysgu'r iaith Gymraeg ac yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
Nov 22, 202120:14
Merched ym myd STEM a rôl yr iaith Gymraeg

Merched ym myd STEM a rôl yr iaith Gymraeg

Sgwrs efo Emily Roberts, Rheolwr Gweithredu a Profiad Cwsmer M-SParc am ei swydd, merchaid ym myd STEM a'r iaith Gymraeg.
Nov 01, 202124:50
Dysgu ieithoedd drwy ddata?! Learning Languages through data?!

Dysgu ieithoedd drwy ddata?! Learning Languages through data?!

Sgwrs efo Josef Roberts cyd-grëwr cwmni Pai Language Learning yn M-SParc,Gaerwen.

Oct 15, 202116:47
Learning Welsh - what are you waiting for? / Dysgu Cymraeg - ewch amdani!

Learning Welsh - what are you waiting for? / Dysgu Cymraeg - ewch amdani!

Sgwrs rhwng Elen Hughes a Virginia Crosbie am y profiad a’r pwysigrwydd o ddysgu Cymraeg ym Môn / Elen Hughes interviews Virginia Crosbie about her decision to learn the Welsh Language.
Aug 17, 202116:26
Discussion between Catrin and Elen regarding Anglesey's Language Profile

Discussion between Catrin and Elen regarding Anglesey's Language Profile

https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf

Jul 29, 202114:12
Trafodaeth Proffil Iaith Môn rhwng Catrin ac Elen

Trafodaeth Proffil Iaith Môn rhwng Catrin ac Elen

https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf

Jul 29, 202118:12
A podcast regarding the Ein Hanes Ni project

A podcast regarding the Ein Hanes Ni project

A podcast regarding the Ein Hanes Ni project

Jun 30, 202103:35
Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM

Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM

Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM

Jun 30, 202104:08
A chat about the Agri Food Director Role

A chat about the Agri Food Director Role

A chat about the Agri Food Director Role
May 30, 202106:37
Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
May 30, 202109:07
Dyfodol y Diwydiant Gofal

Dyfodol y Diwydiant Gofal

Efo 2020 a 2021 wedi tynnu fwy o sylw tuag at y diwydiant gofal ac iechyd, mae’r sgwrs hyn yn trafod y mater o ddenu fwy o bobl ifanc fewn i yrfa yn y maes hwn. Gyda Gwenno Williams (Gofalwn Cymru) a Aimee Parry (prentis gofal) maent yn amlygu'r cyfleoedd sydd yn bodoli i bobl ifanc o fewn y maes gofal a sut all atynnu fwy ohonynt i ffeindio swyddi o fewn y diwydiant.
Apr 07, 202117:20
SMART Towns Wales #1 - The why, the what and the how

SMART Towns Wales #1 - The why, the what and the how

This podcast takes a look back at the 4 Smart Town Masterclasses which highlighted how towns in Wales could benefit from Smart Technology to help them recover from the impact of COVID 19. The podcast also provides an overview of the support which will be available to towns via the Welsh Government as part of the 'Year of SMART Towns' project. Contributing to the podcast is Clive Davies from Cardigan, Linda Chandler from Hyperlocal Cities, and Dafydd Gruffydd from Menter Môn.

Mae'r podlediad yn edrych yn ôl ar y 4 gwersfeistr Trefi Smart oedd yn amlygu sut mae trefi yng Nghymru yn medru buddio wrth ddefnyddio Technoleg Smart.  Mae'r podlediad hefyd yn rhoi trosolwg o'r gefnogaeth sydd ar gael i drefi fel rhan o'r cynllun "Blwyddyn Trefi Smart' Llywodraeth Cymru.  Yn cyfrannu mae Clive Davies o Aberteifi, Linda Chandler o Hyperlocal Cities a Dafydd Gruffydd o Menter Môn.

Apr 01, 202126:42
Ffiws - Rhys chats to Jo Hinchliffe

Ffiws - Rhys chats to Jo Hinchliffe

In this episode, Rhys chats to Jo Hinchliffe, one of the technicians in Ffiws, about the project. We discuss Makerspaces, making, Repair Cafes and everything in between!
Mar 18, 202139:54
Cofis Mewn Busnes

Cofis Mewn Busnes

Sgwrs rhwng Nathan Craig a Daniel Lewis, ddau o Gaernarfon sydd yn rhan brosiect Llwyddo’n Lleol. Mae hefyd cwpl o leisiau cyfarwydd o’r dre i drafod sut beth yw bod cofi mewn busnes!
Mar 10, 202132:22
Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?

Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?

Sgwrs rhwng Alaw Williams, Mirain Rhisiart a Cynan Glyn o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Cynan yn gobeithio agor siop goffi ar stryd fawr Caernarfon, ble mae Mirain yn rhedeg siop INDI ar-lein, ac mae Alaw am agor bar ‘Jinsan’ gan ddefnyddio hen drelar ceffyl. Tri a ffyrdd gwahanol o redeg ei busnesau, felly beth yw eu teimladau a meddyliau am ddyfodol ein strydoedd mawr?
Mar 03, 202115:47
Dysgu Sgiliau Newydd Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Dysgu Sgiliau Newydd Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Sgwrs rhwng Lois Hughes, Osian Cai a Hedydd Ioan o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Lois yn datblygu ap iaith arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg, ar ôl gweld bod adnoddau fel hynny ddim yn bodoli yn barod. Mae Osian a Hedydd yn bartneriaid busnes a datblygu gwefan Tonfedd Arall yn cynnig gwersi offerynnol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma ei barn nhw am y pwysigrwydd o ddysgu sgiliau newydd a bod y dewis yno i wneud hun yn yr iaith Gymraeg.
Feb 24, 202114:23
Ffiws - Rhys yn sgwrsio gyda Menai

Ffiws - Rhys yn sgwrsio gyda Menai

Gofod Gwneud cydweithredol sydd wedi cael ei leoli yn 125 Stryd Fawr, Porthmadog ydi Ffiws. Mae’r gofod yn cynnwys amryw o wahanol offer uwch-dechnolegol yn ogystal â offer electroneg ac offer llaw. Gan bod Ffiws ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dyma sgwrs yn trafod Ffiws rhwng Rhys, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig, a Menai, un o dechnegwyr Ffiws. 

Feb 12, 202120:33
Themâu Arloesi Gwynedd Wledig

Themâu Arloesi Gwynedd Wledig

Ymunwch â Rhian, Elin a Rhys - Uwch Swyddogion Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig i ddysgu mwy am y cynllun! Maent yn trafod y themâu, sef Mentro, Gwytnwch a Lleoedd, ac yn trafod rhai o'r prosiectau sydd o few y themâu yma. 

Dec 18, 202030:24
Hawl i fyw adra?

Hawl i fyw adra?

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir. Dyma bodlediad yn trafod effaith yr argyfwng ar ein pobl ifanc, ein iaith a’n diwylliant, gyda Rhys Tudur a Mared Llywelyn - aelodau blaenllaw o Gyngor Tref Nefyn. Ymgais Llwyddo’n Lleol yw cefnogi pobl ifanc i allu byw bywyd llawn yn eu cynefinoedd, ond rhaid gofyn y cwestiwn - oes hawl gan bobl ifanc i wneud hyn pan mae’r farchnad dai yn gweithredu fel ag y mae hi?
Nov 07, 202041:15
What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars

What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars

In this episode Elin, project officer at AGW chats to Geraint Hughes about the situation of the wool industry, and what AGW are doing to help.
Nov 06, 202014:20
Be wnawn ni hefo hefo gwlân? Sgwrs gyda Geraint Hughes am webinarau AGW

Be wnawn ni hefo hefo gwlân? Sgwrs gyda Geraint Hughes am webinarau AGW

Yn y bennod yma mae Elin, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig yn sgwrsio gyda Geraint Hughes am yr heriau sy’n wybebu’r diwydiant gwlân.
Nov 06, 202015:13
Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...

Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...

Sgwrs am y byd ffasiwn rhwng Swyn Ann Rice ac Eurgain Lloyd. Pan ddaw ein ‘steddfod, gigs, a digwyddiadau cymdeithasol yn ôl, bydd dilladau organig, unigryw a glow in the dark yn barod ar ein cyfer! 😍
Oct 02, 202032:48
A’i trend ydy symud i Gaerdydd?

A’i trend ydy symud i Gaerdydd?

Datganoli adranau o’r llywodraeth? 🤔
A’i trend ydy symud i Gaerdydd? 😱
Ydy’r system addysg wedi dyddio? 🥱
Ffermwyr mewn siwtiau a tyrau gwydr? 🤭

Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma.
Mae’n hen bryd i bobl ifanc gymryd y set flaen i drafod pethau fel hyn. Diolch Sioned ac Osian am gymryd rhan.
Sep 04, 202031:45
Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.

Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.

Mae Lleucu Gwenllian yn un o’r 14 entrepreneur ifanc sy’n rhan o griw Llwyddo’n Lleol 2050. Ei breuddwyd yw agor stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnig llwyfan a sicrwydd i unigolion eraill sy’n rhannu’r un doniau. Mae Lisa Taylor yn artist anhygoel, ac yn engrhaifft arbennig o rhywun sydd wedi taclo’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo yn ei milltir sgwar. Dyma gyfle i Lleucu i’w holi hi am ei phrofiadau. Gwrandewch!
Jul 29, 202034:32
Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...

Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...

Mae gan bawb iechyd meddwl, ond nid pawb sy’n siwr sut i siarad amdano ar adegau. Mae hyn yn enwedig pan nad yw’r meddwl mor iach ac y gallai fod. Dyma Arddun (meddwl.org) yn sgwrsio gyda Erin, un o’r criw Llwyddo’n Lleol sydd newydd gymhwyso fel hyfforddwraig iechyd meddwl ac eisiu datblygu ei gwasanaeth. Trafodaeth gonest sydd yma, gan obeithio fydd y gwaith mae’r ddwy yn ei wneud yn eu meysydd yn cynnig help llaw i’r rhai hynny sydd ei angen. “Does dim cywilydd gofyn am help...”
Jul 14, 202031:33
Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?

Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?

Mae Ifan Huw yn wreiddiol o Morfa Nefyn ond bellach yn byw yn Llundain... gwrandewch i glywed ei bersbectif o ar fywyd mewn dau fyd mor wahanol.
Jun 30, 202039:23
Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis

Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis

Sgwrs gonest yn cwestiynu, procio a herio’r sefyllfa sy’n wynebu ni fel pobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru. Yda ni’n disgwl gormod? Yda ni’n styc mewn limbo? Oes na gyfleoedd? Gwrandewch ar beth sydd gan Jim i’w ddweud am ei ymgais o i lwyddo, a hynny yn lleol.
Jun 18, 202031:25
Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol

Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol

Mae Llwyddo’n Lleol wedi gorfod addasu yn sgîl COVID ond mae’r angen cymaint ag erioed. Dyma Elen a Dafydd yn siarad am y cynllun a sut byddwn yn cydweithio â phobl ifanc Môn a Gwynedd i ddangos fod modd llwyddo’n lleol.
Jun 05, 202010:48
The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn

The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn

Dafydd from MM and Guto Owen from discuss the creation of a Hydrogen Hub on Ynys Mon to take advantage of renewable energy production in the area, and serve a potential significant market.
Feb 10, 202008:38
Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.

Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.

Dafydd o MM a Guto Owen o Ynni Glan yn trafod potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen yng Nghaergybi. English version also available.
Feb 10, 202008:28