Skip to main content
Spotify for Podcasters
เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

By อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เมตตาสมาธิ โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
กระเเสจิต กระเเสความคิด กระเเสกรรม
ยามนี้สับสนวุ่นวาย ดังคลื่นใหญ่กระหน่ำจิตใจทุกๆคน

น้อมนำกระแสธรรมอันสงบเย็น ลงสู่ใจของเรา
จิตใจ สงบนิ่งผ่องใส เอิบอิ่ม เบิกบาน
จิตที่ตั้งมั่นในกุศล ย่อมไม่หวั่นไหว ในอกุศลทั้งปวง
ขอ “เมตตา” จงปรากฏกระจ่าง ต่อใจทุกดวงผู้คู่ควร
สู่ยุค “ชาววิไล”

ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต
www.metthasamadhi.com/
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

EP101 เมตตาสมาธิ 19 มีนาคม 2566

เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)Mar 27, 2023

00:00
01:07:39
EP101 เมตตาสมาธิ 19 มีนาคม 2566

EP101 เมตตาสมาธิ 19 มีนาคม 2566

เมตตาสมาธิ 19 มีนาคม 2566

Mar 27, 202301:07:39
EP100 เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565

EP100 เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565

เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565

Sep 11, 202201:08:42
EP89 เมตตาสมาธิ 10 กรกฎาคม 2565

EP89 เมตตาสมาธิ 10 กรกฎาคม 2565

EP89 เมตตาสมาธิ 10 กรกฎาคม 2565

Jul 11, 202201:02:23
EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565

EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565

EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565

Jun 08, 202201:08:45
EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565

EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565

EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565

May 09, 202201:02:12
EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565

EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565

EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565

May 02, 202201:00:11
EP80 เมตตาสมาธิ 24 เมษายน 2565

EP80 เมตตาสมาธิ 24 เมษายน 2565

EP80 เมตตาสมาธิ 24 เมษายน 2565

Apr 28, 202201:11:10
EP79 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2565

EP79 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2565

EP79 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2565

Apr 20, 202201:05:31
EP78 เมตตาสมาธิ 10 เมษายน 2565

EP78 เมตตาสมาธิ 10 เมษายน 2565

EP78 เมตตาสมาธิ 10 เมษายน 2565

Apr 12, 202201:04:49
EP77 เมตตาสมาธิ 3 เมษายน 2565

EP77 เมตตาสมาธิ 3 เมษายน 2565

EP77 เมตตาสมาธิ 3 เมษายน 2565

Apr 04, 202201:07:11
EP76 เมตตาสมาธิ 27 มีนาคม 2565

EP76 เมตตาสมาธิ 27 มีนาคม 2565

EP76 เมตตาสมาธิ 27 มีนาคม 2565

Mar 28, 202201:08:05
EP75 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2565

EP75 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2565

EP75 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2565

Mar 22, 202201:04:09
EP74 เมตตาสมาธิ 13 มีนาคม 2565

EP74 เมตตาสมาธิ 13 มีนาคม 2565

EP74 เมตตาสมาธิ 13 มีนาคม 2565

Mar 13, 202255:52
EP73 เมตตาสมาธิ 27 กุมภาพันธ์ 2565

EP73 เมตตาสมาธิ 27 กุมภาพันธ์ 2565

EP73 เมตตาสมาธิ 27 กุมภาพันธ์ 2565

Feb 28, 202201:07:44
EP72 เมตตาสมาธิ 20 กุมภาพันธ์ 2565

EP72 เมตตาสมาธิ 20 กุมภาพันธ์ 2565

EP72 เมตตาสมาธิ 20 กุมภาพันธ์ 2565

Feb 23, 202201:05:13
EP71 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2565

EP71 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2565

EP71 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2565

Feb 14, 202201:02:06
EP70 เมตตาสมาธิ 6 กุมภาพันธ์ 2565

EP70 เมตตาสมาธิ 6 กุมภาพันธ์ 2565

EP70 เมตตาสมาธิ 6 กุมภาพันธ์ 2565

Feb 06, 202254:44
EP69 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2565

EP69 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2565

EP69 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2565

Feb 01, 202201:07:26
EP68 เมตตาสมาธิ 23 มกราคม 2565

EP68 เมตตาสมาธิ 23 มกราคม 2565

EP68 เมตตาสมาธิ 23 มกราคม 2565

Jan 24, 202201:03:25
EP67 เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2565

EP67 เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2565

EP67 เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2565

Jan 17, 202201:05:26
EP66 เมตตาสมาธิ 9 มกราคม 2565

EP66 เมตตาสมาธิ 9 มกราคม 2565

EP66 เมตตาสมาธิ 9 มกราคม 2565

Jan 11, 202201:05:12
EP65 เมตตาสมาธิ 2 มกราคม 2565

EP65 เมตตาสมาธิ 2 มกราคม 2565

EP65 เมตตาสมาธิ 2 มกราคม 2565

Jan 04, 202201:00:17
EP64 เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2564

EP64 เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2564

EP64 เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2564

Dec 19, 202101:07:54
EP63 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2564

EP63 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2564

EP63 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2564

Dec 12, 202154:39
EP62 เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2564

EP62 เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2564

EP62 เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2564

Dec 06, 202101:12:42
EP61 เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2564

EP61 เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2564

EP61 เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2564

Nov 29, 202101:07:47
EP60 เมตตาสมาธิ 21 พฤศจิกายน 2564

EP60 เมตตาสมาธิ 21 พฤศจิกายน 2564

EP60 เมตตาสมาธิ 21 พฤศจิกายน 2564

Nov 23, 202101:11:47
EP59 เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2564

EP59 เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2564

EP59 เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2564

Nov 15, 202101:14:10
EP58 เมตตาสมาธิ 7 พฤศจิกายน 2564

EP58 เมตตาสมาธิ 7 พฤศจิกายน 2564

EP58 เมตตาสมาธิ 7 พฤศจิกายน 2564

Nov 07, 202101:11:46
EP57 เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2564

EP57 เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2564

EP57 เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2564

Oct 31, 202101:01:13
EP56 เมตตาสมาธิ 24 ตุลาคม 2564

EP56 เมตตาสมาธิ 24 ตุลาคม 2564

EP56 เมตตาสมาธิ 24 ตุลาคม 2564

Oct 24, 202101:07:09
EP55 เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2564

EP55 เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2564

EP55 เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2564

Oct 18, 202101:10:03
EP54 เมตตาสมาธิ 10 ตุลาคม 2564

EP54 เมตตาสมาธิ 10 ตุลาคม 2564

EP54 เมตตาสมาธิ 10 ตุลาคม 2564

Oct 11, 202101:06:06
EP53 เมตตาสมาธิ 3 ตุลาคม 2564

EP53 เมตตาสมาธิ 3 ตุลาคม 2564

EP53 เมตตาสมาธิ 3 ตุลาคม 2564

Oct 05, 202101:11:23
EP52 เมตตาสมาธิ 26 กันยายน 2564

EP52 เมตตาสมาธิ 26 กันยายน 2564

EP52 เมตตาสมาธิ 26 กันยายน 2564

Sep 28, 202101:04:26
EP51 เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2564

EP51 เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2564

EP51 เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2564

Sep 21, 202101:09:00
EP50 เมตตาสมาธิ 12 กันยายน 2564

EP50 เมตตาสมาธิ 12 กันยายน 2564

EP50 เมตตาสมาธิ 12 กันยายน 2564

Sep 13, 202101:05:07
EP49 เมตตาสมาธิ 5 กันยายน 2564

EP49 เมตตาสมาธิ 5 กันยายน 2564

EP49 เมตตาสมาธิ 5 กันยายน 2564 

Sep 06, 202101:11:51
EP48 เมตตาสมาธิ 29 สิงหาคม 2564

EP48 เมตตาสมาธิ 29 สิงหาคม 2564

EP48 เมตตาสมาธิ 29 สิงหาคม 2564

Aug 30, 202101:01:04
EP47 เมตตาสมาธิ 22 สิงหาคม 2564

EP47 เมตตาสมาธิ 22 สิงหาคม 2564

EP47 เมตตาสมาธิ 22 สิงหาคม 2564

Aug 22, 202101:02:09
EP46 เมตตาสมาธิ 15 สิงหาคม 2564

EP46 เมตตาสมาธิ 15 สิงหาคม 2564

EP46 เมตตาสมาธิ 15 สิงหาคม 2564

Aug 15, 202101:02:41
EP45 เมตตาสมาธิ 8 สิงหาคม 2564

EP45 เมตตาสมาธิ 8 สิงหาคม 2564

EP45 เมตตาสมาธิ 8 สิงหาคม 2564
Aug 11, 202101:05:42
EP44 เมตตาสมาธิ 1 สิงหาคม 2564

EP44 เมตตาสมาธิ 1 สิงหาคม 2564

EP44 เมตตาสมาธิ 1 สิงหาคม 2564

Jul 31, 202101:13:41
EP43 เมตตาสมาธิ 25 กรกฎาคม 2564

EP43 เมตตาสมาธิ 25 กรกฎาคม 2564

EP43 เมตตาสมาธิ 25 กรกฎาคม 2564

Jul 25, 202155:25
EP42 เมตตาสมาธิ 18 กรกฎาคม 2564

EP42 เมตตาสมาธิ 18 กรกฎาคม 2564

EP42 เมตตาสมาธิ 19 กรกฎาคม 2564

Jul 18, 202153:23
EP41 เมตตาสมาธิ 26 มิถุนายน 2564

EP41 เมตตาสมาธิ 26 มิถุนายน 2564

EP41 เมตตาสมาธิ 26 มิถุนายน 2564

Jun 26, 202101:02:38
EP40 เมตตาสมาธิ 12 มิถุนายน 2564

EP40 เมตตาสมาธิ 12 มิถุนายน 2564

EP40 เมตตาสมาธิ 12 มิถุนายน 2564

Jun 13, 202101:00:36
EP39 เมตตาสมาธิ 29 พฤษภาคม 2564

EP39 เมตตาสมาธิ 29 พฤษภาคม 2564

EP39 เมตตาสมาธิ 29 พฤษภาคม 2564

May 30, 202101:00:00
EP38 เมตตาสมาธิ 15 พฤษภาคม 2564

EP38 เมตตาสมาธิ 15 พฤษภาคม 2564

EP38 เมตตาสมาธิ 15 พฤษภาคม 2564
May 28, 202151:18
EP37 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2564

EP37 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2564

EP37 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2564

Apr 20, 202101:05:35
EP36 เมตตาสมาธิ 4 เมษายน 2564

EP36 เมตตาสมาธิ 4 เมษายน 2564

EP36 เมตตาสมาธิ 4 เมษายน 2564

Apr 06, 202154:30
EP35 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2564

EP35 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2564

EP35 เมตตาสมาธิ 20 มีนาคม 2564

Mar 20, 202152:01
EP34 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2564

EP34 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2564

EP34 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2564

Mar 14, 202101:02:21
EP33 - เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2564

EP33 - เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2564

EP33 เมตตาสมาธิ 13 กุมภาพันธ์ 2564

Feb 16, 202101:06:13
EP32 - เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2564

EP32 - เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2564

EP32 เมตตาสมาธิ 30 มกราคม 2564

Jan 31, 202101:03:51
EP31 - เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2564

EP31 - เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2564

EP31 - เมตตาสมาธิ 16 มกราคม 2564

Jan 17, 202101:06:26
EP30 - เมตตาสมาธิ 27 ธันวาคม 2563

EP30 - เมตตาสมาธิ 27 ธันวาคม 2563

EP30 - เมตตาสมาธิ 27 ธันวาคม 2563

Jan 05, 202125:39
EP29 - เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2563

EP29 - เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2563

EP29 - เมตตาสมาธิ 19 ธันวาคม 2563 (เสาร์ 5 ค่ำ)

Dec 20, 202055:53
EP28 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคบ่าย

EP28 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคบ่าย

EP28 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคบ่าย

Dec 16, 202002:25:08
EP27 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคเช้า

EP27 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคเช้า

EP27 - เมตตาสมาธิ 13 ธันวาคม 2563 - ภาคเช้า

Dec 16, 202002:25:07
EP26 - เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2563

EP26 - เมตตาสมาธิ 5 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติสมาธิในหลักสูตรเมตตาสมาธิ 

การละสังโยชน์ 

การรักษาอารมณ์ความผ่องใส 

การอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน 

และร่วมน้อมจิตปฏิบัติถวายกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

Dec 05, 202001:01:12
EP25 - เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2563

EP25 - เมตตาสมาธิ 28 พฤศจิกายน 2563

เมตตาสมาธิ ปฏิบัติธรรมจากจิตสู่จิต

ปฏิบัติด้วยจิตปราณีต

โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

Dec 01, 202057:13
EP24 - เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2563

EP24 - เมตตาสมาธิ 14 พฤศจิกายน 2563

เมตตาสมาธิ โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 

อารมณ์พระโสดาบัน 

พิจารณาละสังโยชน์สาม 

www.metthasamadhi.com

Nov 14, 202001:06:24
EP23 - เมตตาสมาธิ 8 พฤศจิกายน 2563

EP23 - เมตตาสมาธิ 8 พฤศจิกายน 2563

การปฏิบัติในเมตตาสมาธิ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) 

กรรมฐานเปลี่ยนชีวิต โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่สนใจการฝึกสมาธิ จนเกิดผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติสมถะสมาธิมาในระดับหนึ่ง  

เพื่อต่อยอดสร้างผลของการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลสูงสุด จึงมีคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น 1 วัน 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเเละอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิต 

จึงได้เกิดหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ง่ายเเละรวดเร็วขึ้น 


www.metthasamadhi.com

Nov 11, 202002:19:52
EP22 - เมตตาสมาธิ 31 ตุลาคม 2563
Oct 31, 202043:57
EP21 - เมตตาสมาธิ 17 ตุลาคม 2563
Oct 17, 202001:08:12
EP20 - เมตตาสมาธิ 19 กันยายน 2563
Sep 19, 202059:35
EP19 - เมตตาสมาธิ 16 สิงหาคม 2563
Aug 16, 202001:05:55
BO3 - นิทราสมาธิ

BO3 - นิทราสมาธิ

นิทราสมาธิ ฝึกสมาธิจิต หลับไปด้วยกำลังของฌาณสมาธิ 

จิตแย้มยิ้มเบิกบาน เบาสบาย เข้าสู่ห้วงนิทรา 

ฟื้นฟูทั้งกำลังจิตและกำลังกายผ่องใส และตื่นได้อย่างปลอดโปร่ง 

โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

Apr 11, 202017:17
BO2 - Ultimate Recovery
Apr 10, 202027:11
BO1 - สมาธิฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร

BO1 - สมาธิฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร

สมาธิฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร  

โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 


www.metthasamadhi.com

Mar 24, 202024:57