Skip to main content
Spotify for Podcasters
Místní kultura

Místní kultura

By Místní kultura

PODCAST MÍSTNÍ KULTURY
– s lidmi, kteří mají co říci –

MÍSTNÍ KULTURA (www.mistnikultura.cz)
– portál dobrých zpráv a textů z kulturního života celé České republiky
– v informačně přehlcené době vzácně pozitivní médium
– informuje, vysvětluje, inspiruje a propaguje