Skip to main content
Spotify for Podcasters
Mozaika vzdělávání

Mozaika vzdělávání

By Marek Adler

Podcast Mozaika vzdělávání skládá z jednotlivých střípků učitel, lektor a kouč Marek Adler. Na pomoc si zve inspirativní osobnosti sdílející své jedinečné zkušenosti, pohledy a názory. Spolutvůrci se stávají nejen učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, ale také rodiče, žáci, úředníci či politici. Oblast zájmu není omezena jen na české školství, v centru pozornosti stojí proces učení ve všech jeho podobách.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Stitcher Logo
Currently playing episode

#24: S Petrem Hopfingerem o přípravě (budoucích) ředitelů škol

Mozaika vzděláváníFeb 15, 2023

00:00
01:02:54
#26: S Dominikem Dvořákem o revizích rámcových vzdělávacích programů

#26: S Dominikem Dvořákem o revizích rámcových vzdělávacích programů

Dominik Dvořák je vysokoškolským pedagogem působícím na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesně se věnuje tématu vzdělávacích kurikul v různých školských systémech. Diskutovali jsme nejen o probíhajících revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Řeč přišla také na pedagogický výzkum a jeho vliv na každodenní praxi českých škol, inspiraci zahraničními systémy, jejich úspěchy i slepými uličkami. Dotkli jsme se i mnoha dalších témat, včetně toho, kdo nese zodpovědnost za vzdělávací výsledky žáků a zda si můžeme dovolit na žácích experimentovat.
Mar 22, 202301:07:51
#25: S Jaroslavou Budíkovou o školní zralosti a připravenosti

#25: S Jaroslavou Budíkovou o školní zralosti a připravenosti

Jaroslava Budíková je speciální pedagožka pracující v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11 a 12, lektorka v minulosti spolupracující například s RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) či pražským DYS-centrem. Také je autorkou knih z oblasti speciální pedagogiky, posledním jejím dílem je pracovní sešit Základy duševní hygieny. Jejím oblíbeným tématem je podpora dětí s ADHD. V rozhovoru jsme ze všech možných úhlů pohledu rozebrali téma školní zralosti a připravenosti. Proč a pro koho jsou tyto pojmy důležité? Co vše pro dítě i jeho rodinu přinese nástup k povinné školní docházce? V jakých případech je lepší tento nástup odložit? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.
Mar 04, 202301:11:51
#24: S Petrem Hopfingerem o přípravě (budoucích) ředitelů škol

#24: S Petrem Hopfingerem o přípravě (budoucích) ředitelů škol

Petr Hopfinger je lídrem programu Ředitel naživo, který se zaměřuje na vzdělávání a podporu současných i budoucích ředitelů škol. Jako učitel působil na Mensa gymnáziu či na gymnáziu Open Gate. Zástupcovskou roli zastával v prestižní škole PORG, jako ředitel vedl Gymnázium Duhovka. V rozhovoru zaznívají především otázky a odpovědi k tématu vzdělávání budoucích i současných ředitelů. Řeč však přišla také na ředitelské konkursy, uplatnění bývalých zkušených ředitelů ve prospěch celého českého školství či mezinárodní IB Diploma Programme.
Feb 15, 202301:02:54
#23: S Janem Dolejšem o rozvoji digitálních dovedností nejen s podporou Digiskills

#23: S Janem Dolejšem o rozvoji digitálních dovedností nejen s podporou Digiskills

Jan Dolejš začínal před pěti lety jako lektor digitálních dovedností a postupně se propracoval až k pozici CEO ve společnosti Digiskills, která podporuje lidi a organizace ve využívání digitálních technologií. V rozhovoru jsme se zaměřili na v současnosti i budoucnosti potřebné digitální kompetence, na nástroje, které nám mohou ulehčit život, na trendy, které hýbou současným digitálním světem. Co vše bude už za rok vykonávat umělá inteligence? Jak se na budoucnost připravovat ve škole i mimo ni? Nejen to se dozvíte v třiadvacátém dílu podcastu Mozaika vzdělávání.
Feb 04, 202359:20
#22: S Pavlem Šimerdou o vzdělávání v roli žáka, rodiče, lektora

#22: S Pavlem Šimerdou o vzdělávání v roli žáka, rodiče, lektora

Pavel Šimerda na sociálních sítích krom svého vlastního jména vystupuje také jako Grumpy Programmer a nejen v posledních týdnech četně komentuje vzdělávání v českých školách. V podcastu Mozaika vzdělávání dostal prostor otevřeně sdílet své zkušenosti s českým školstvím a oblastí vzdělávání z pohledu žáka, rodiče a lektora. V různých rolích jsme zavítali na klasickou spádovou základní školu, soukromou Montessori školu, víceleté gymnázium, Matfyz či k soukromým vzdělavatelům dospělých, prošli jsme také on-line kurzy či Khanovou školou.
Jan 19, 202358:35
#21: S Kateřinou Emer o (mimořádném) nadání a vyvážené inkluzi

#21: S Kateřinou Emer o (mimořádném) nadání a vyvážené inkluzi

Kateřina Emer pracuje jako koordinátorka podpory nadání, mentorka škol, konzultantka vyvážené inkluze, školitelka mentorů a lektorů. Když ji představují její děti, říkají, že učí učitele učitelů, jak učit učitele učit. V rozhovoru jsme se věnovali především tématu (mimořádně) nadaných dětí a jejich podpory, také jsme si vysvětlili pojem vyvážená inkluze, podívali se na české školství jako systém bez zjevného řízení.
Dec 28, 202201:00:35
#20: S Danielem Pražákem o povzbuzování učitelů i snahách o změnu systému

#20: S Danielem Pražákem o povzbuzování učitelů i snahách o změnu systému

Daniel Pražák je učitelem přírodopisu a dějepisu na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze, mluvčím hnutí Otevřeno, autorem podcastu Hovory z kabinetu. Také se umístil na druhém místě v posledním ročníku prestižního ocenění Global Teacher Prize ČR. Na sociálních sítích a v médiích je jednou z nejvýraznějších osobností současného českého školství.  V rozhovoru jsme se zaměřili nejen na jeho pedagogickou praxi, kterou začal už v prvním ročníku vysokoškolského studia. Podívali jsme se i na celé školství z pohledu jednotlivých učitelů i systému, tedy různých minulých i aktuálních strategií a v současnosti probíhajících revizí rámcových vzdělávacích programů. Zazněla spousta drobných rad a povzbuzení. Jak je pro Dana typické, hovor se nesl ve velmi pozitivním duchu. Posuďte sami.
Dec 02, 202201:05:06
#19: S Jankem Wagnerem o kostlivcích ve skříni a jiných útrapách českého školství

#19: S Jankem Wagnerem o kostlivcích ve skříni a jiných útrapách českého školství

Janek Wagner je jedním z nejvýraznějších komentátorů českého školství nejen na sociálních sítích. Je například členem poradního týmu ministra školství, prezidia zapsaného spolku Pedagogická komora či výkonného výboru Jednoty školských informatiků. Podílel se na vzniku jedné z prvních Google Education Group, dříve působil jako šéfredaktor webu Česká škola, dnes plní web pedagogicke.info. Jeho jméno je spojeno také s programem pro vzdělávání České pirátské strany. Na české školství jsme se tedy mohli podívat ze všech možných úhlů pohledu. Jako červená nit se hovorem vinulo téma mnoha „kostlivců“.
Nov 18, 202201:01:54
#18: S Naďou Eretovou o časopisech a odborných publikacích společnosti Wolters Kluwer

#18: S Naďou Eretovou o časopisech a odborných publikacích společnosti Wolters Kluwer

Naďa Eretová je neodmyslitelně spojena s časopisem a webovou aplikací Řízení školy. Ve společnosti Wolters Kluwer má na starosti téma školství, stojí za zrodem řady odborných časopisů a odborných publikací z oblasti pedagogiky. Také organizuje vyhlášení nejlepšího zástupce ředitele školy v soutěži Zlatá karabina a konferenci pro málotřídní základní školy. V rozhovoru se dozvíte, proč dala přednost redakční činnosti před pedagogickou praxí, co společnost Wolters Kluwer v nejbližších měsících chystá pro české učitele a mnoho dalšího.
Oct 30, 202257:50
#17: S Janou Fryzelkovou a Sandrou Ort Feyglovou o projektu Začni učit!

#17: S Janou Fryzelkovou a Sandrou Ort Feyglovou o projektu Začni učit!

Jana Fryzelková a Sandra Ort Feyglová jsou ženy stojící za projektem Začni učit!, jehož hlavním cílem je přivádět nové učitele do českých škol. V rozhovoru se dozvíte, jak se původní studentská iniciativa proměnila v organizaci s čtrnácti pracovníky, která stále přichází s novými nápady, navazuje další spolupráce a svůj vliv rozšiřuje i mimo hlavní město. Zazněly také obecnější pohledy na české školství, především na roli učitele.
Oct 05, 202201:05:02
#16: S Anežkou Müller o projektu Učíme online a organizaci Česko.Digital

#16: S Anežkou Müller o projektu Učíme online a organizaci Česko.Digital

Anežka Müller působí v neziskové organizaci Česko.Digital, kde se stará o dobrovolnickou komunitu, podporu projektů a organizaci různorodých akcí. Mimo jiného měla na starosti koordinaci projektu Učíme online, včetně jeho transferu do rukou Národního pedagogického institutu. V rozhovoru zazněla například odpověď na otázku, jak se organizaci Česko.Digital povedlo díky projektu Učíme online přivést na pomoc českému školství několik stovek dobrovolníků, nejen z oblasti IT.
Sep 10, 202244:39
#15: S Nicolou Blábolilovou o Asociaci sociálních pedagogů, jejích cílech a plánech

#15: S Nicolou Blábolilovou o Asociaci sociálních pedagogů, jejích cílech a plánech

Nicola Blábolilová je sociální pedagožka, asistentka pedagoga, lektorka, konzultantka, bývalá kurátorka pro děti a mládež, také studentka, máma a manželka, aktuálně členka a spoluzakladatelka Asociace sociálních pedagogů. V rozhovoru jsme se zaměřili na to, proč vznikla Asociace sociálních pedagogů (asocp.cz), jaké jsou její cíle a plány, co se již za její krátkou existenci podařilo zrealizovat. Ve středu pozornosti v celém rozhovoru stál sociální pedagog a jeho možná role v českých školách.
Jul 27, 202239:35
#14: S Barborou Pšenicovou o duševním zdraví a projektu Nevypusť duši

#14: S Barborou Pšenicovou o duševním zdraví a projektu Nevypusť duši

Barbora Pšenicová je terapeutka, konzultantka a supervizorka, která v současnosti spolupracuje s organizací Nevypusť duši. Je odbornou garantkou aktivit podporujících prevenci duševních onemocnění, především ve spojitosti se školským prostředím. V podcastu jsme hovořili nejen o aktuální situaci v českých školách, ale také o tom, co by se v dohledné době mohlo změnit, kde leží výzvy pro jednotlivé učitele, vedení škol i tři ministerstva, která se starají o jednotlivé části komplexní agendy duševního zdraví dětí a mladistvých.
Jul 03, 202255:34
#13: S Janem Kaczorem o školském právu a ScioŠkolách

#13: S Janem Kaczorem o školském právu a ScioŠkolách

Jan Kaczor je právníkem specializujícím se na školské právo. Působí ve společnosti Scio, která mimo jiných aktivit zřizuje již devatenáct ScioŠkol, publikuje odborné články například v měsíčníku Řízení školy, v dvou hodinách týdně vyučuje občanskou výchovu na 2. stupni veřejné základní školy. V rozhovoru jsme se věnovali specifikům školského práva (1:46), budování sítě ScioŠkol (16:46), školské legislativě a jejímu vlivu na každodenní realitu (35:22) či rozdílné pozici veřejných a soukromých škol (49:50).
Jun 20, 202259:37
#12: S Martinou Běťákovou o pilotním projektu středního článku podpory

#12: S Martinou Běťákovou o pilotním projektu středního článku podpory

Martina Běťáková je vedoucí oddělení Oddělení podpory škol Ministerstva mládeže, tělovýchovy a sportu. Zároveň působí ve funkci místostarostky obce Psáry. Je také praktikující učitelkou, v Základní škole a mateřské škole Psáry vede hodiny výchovy k občanství. V minulosti řídila soukromou Základní školu Navis. V českém školství bychom našli jen málo osob s podobně hlubokým vhledem z různých dílčích rolí. Jméno Martiny Běťákové je v posledních měsících spojeno především s pilotáží projektu střední článek podpory. Také neúnavně komunikuje s pedagogickou veřejností, nejen díky tomu získala cenu Nadace České spořitelny za rok 2022. V rozhovoru se do hloubky věnujeme právě střednímu článku podpory, jeho roli a dosavadním zkušenostem z praxe. Stranou nezůstávají ani další témata, která mohou zajímat učitele, zřizovatele škol či rodiče.
May 12, 202257:05
#11: S Karlem Gargulákem o mapě vzdělávacího ne/úspěchu a výzvách pro české školství

#11: S Karlem Gargulákem o mapě vzdělávacího ne/úspěchu a výzvách pro české školství

Karel Gargulák pracuje jako analytik společnosti PAQ research, v minulosti působil na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, spolupracoval s Domem zahraniční spolupráce či organizací EDUIN. V dosud nejdelším dílu podcastu Mozaika vzdělávání jsme diskutovali nejen o unikátní mapě vzdělávacího ne/úspěchu a z ní vyplývajících zjištění. Zaměřili jsme se také na různé aktéry působící v českém školství, jejich role a zodpovědnosti. Zaznělo také několik výzev, před kterými české školství stojí, a nástin možných cest vpřed. Mapu vzdělávacího ne/úspěchu najdete na webu mapavzdelavani.cz. V podcastu bylo dále zmíněno: IDEA při Cerge-EI Schola Empirica Česká školní inspekce - analýzy, data, publikace Partnerství pro vzdělávání 2030+ Střední článek MŠMT Národní pedagogický institut ČR Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Učitelská platforma
May 03, 202201:06:16
#10: S Miroslavem Vosmikem o kariérovém vzdělávání a kariérovém poradenství

#10: S Miroslavem Vosmikem o kariérovém vzdělávání a kariérovém poradenství

Miroslav Vosmik působí v českém školství již více než pětadvacet let. Je učitelem pražského Gymnázia U Libeňského zámku, v lektorské roli spolupracuje nejen se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Jeho specializací je kariérové vzdělávání a kariérové poradenství, na svém kontě má hned několik knih z této oblasti. V rozhovoru se dozvíte, co se pod pojmy kariérové vzdělávání a kariérové poradenství skrývá, kdo a jak se může stát kariérovým poradcem, jaký je vztah mezi kariérovým a výchovným poradenstvím, jak se tato oblast v posledních letech proměnila, co Miroslava Vosmika naplňuje optimismem, v čem naopak vidí neduhy současného českého školství.
Apr 15, 202253:43
#9: Se Zuzanou Papáčkovou o integraci dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

#9: Se Zuzanou Papáčkovou o integraci dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

Zuzana Papáčková je ředitelkou společnosti META, která se zaměřuje na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol. Spolu se svými kolegyněmi provozuje web inkluzivniskola.cz, angažuje se ve vzdělávání pedagogických pracovníků, připravuje metodické materiály, průběžně realizuje řadu projektů, prosazuje systémové změny nejen v resortu školství. Jak se v posledních letech proměnila oblast integrace dětí s OMJ? O děti z jakých zemí se nejčastěji jedná? Jaké nástroje podpory mají české školy k dispozici? Co nového přinesla vlna uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny? Dalo se na novou extrémní situaci připravit? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.
Apr 08, 202253:58
#8: S Janem Břížďalou o roli kraje jako zřizovatele škol a práci krajského radního

#8: S Janem Břížďalou o roli kraje jako zřizovatele škol a práci krajského radního

Jan Břížďala je středoškolský učitel a od podzimu 2020 radní pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Kraje Vysočina. Jak ve své funkci využívá pedagogické vzdělání a zkušenosti? Co se mu za rok a půl ve funkci radního nejvíce podařilo? Jaká je role kraje vůči zřizovaným školám? Jaké plány má pro zbývající část funkčního období? Jakou podporu kraje dostávají od MŠMT a jakou další podporu by ocenily? Jak vznikl projekt Podcasty Kraje Vysočina a jaké podcasty sám poslouchá? Uslyšíte odpovědi nejen na tyto otázky.
Mar 19, 202255:12
#7: S Evou Dittrich Sanigovou o výběru základní školy a zápisu k povinné školní docházce

#7: S Evou Dittrich Sanigovou o výběru základní školy a zápisu k povinné školní docházce

Eva Dittrich Sanigová je zřizovatelkou a autorkou vzdělávací koncepce Školy Vela v pražském Hloubětíně. V sedmém dílu podcastu Mozaika vzdělávání jsme spolu hovořili o tématu, kterému se dlouhodobě věnuje. Jak probíhají zápisy k povinné školní docházce? Podle jakých kritérií rodiče nejčastěji vybírají svému dítěti základní školu? Na co by se měli ptát? Co by měli zjišťovat a kde? Jaká je v českém prostředí nabídka? Čím se liší zápis ve veřejné a neveřejné škole? Co se skrývá pod pojmem komunitní škola? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.
Mar 10, 202255:24
#6: S Andreou Vedralovou o zodpovědnosti za učení a rozvoji kompetence k učení

#6: S Andreou Vedralovou o zodpovědnosti za učení a rozvoji kompetence k učení

Jako pedagogové mnohdy věnujeme příliš málo pozornosti samotné dovednosti učit se. Právě o ní jsme tedy v šestém dílu podcastu Mozaika vzdělávání mluvili s lektorkou, mentorkou a koučkou Andreou Vedralovou ze vzdělávací společnosti Škola Můj Projekt (skolamujprojekt.cz). Hledali jsme odpovědi na otázky: Kdo je zodpovědný za učení žáka? Co mohou žáci s učiteli o svém učení zjišťovat? Jakými způsoby a s jakými nástroji můžeme kompetenci k učení i další kompetence rozvíjet dlouhodobě a cíleně? A na mnohé další…
Mar 02, 202253:23
#5: S Danielem Lessnerem o změnách ve výuce informatiky a digitální kompetenci

#5: S Danielem Lessnerem o změnách ve výuce informatiky a digitální kompetenci

Revize výuky informatiky je jedním z nejvýraznějších témat současného českého školství. Cíle výuky informatiky se nezměnily dlouhých patnáct let. Snad právě proto je nynější proměna skutečně revoluční. Jaké jsou nové cíle vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie? Co se skrývá pod pojmem digitální kompetence? Jaké výzvy čekají na učitele informatiky? Jaké pak na ostatní učitele a vedení škol? Jak si poradit s nedostatkem učitelů informatiky? Kde ti současní najdou užitečné zdroje a jak se mohou dále vzdělávat? Nejen na tyto otázky odpovídal jeden z ambasadorů „nové informatiky“ Daniel Lessner. V podcastu bylo zmíněno: Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy Revize výuky informatiky: https://revize.edu.cz Zdroje k tématu informatické myšlení: https://imysleni.cz Jednota školských informatiků: http://www.jsi.cz Facebooková skupina Učíme informatiku: https://www.facebook.com/groups/UcimeInformatiku KYBcast Václava Maněny: https://revize.edu.cz/podcasty-a-videa Fuckupy v IT Matěje Kotrby: https://ceskepodcasty.cz/podcasty/fuckupy-v-it Hovory z kabinetu Dana Pražáka: https://otevreno.org/hovory-z-kabinetu Hello World Podcast: https://helloworld.raspberrypi.org/articles/podcast CS-Ed Podcast: https://sites.duke.edu/csedpodcast/ Dotazník pro sběr zájemců o spolupráci s dalšími informatikáři: https://bit.ly/UcimeSpolu
Feb 17, 202255:44
#4: S Martinem Mikulášem o tvorbě učebnic a učení ve Spojených státech

#4: S Martinem Mikulášem o tvorbě učebnic a učení ve Spojených státech

V životopisu vysokoškolského pedagoga Martina Mikuláše najdeme učitelskou kvalifikaci s netradiční předmětovou kombinací. Vystudoval anglický jazyk a matematiku, což zúročil v rámci svého angažmá ve Spojených státech, kde se podílel na tvorbě učebnic matematiky pro žáky ve věku od šesti do osmnácti let. Čím se americké školy liší od českých? Jak jsou na tom tamní učitelé se svobodou? Jakou roli hrají učebnice? Jaká jsou očekávání rodičů? Čím se můžeme ve Spojených státech inspirovat? V podcastu Mozaika vzdělávání najdete odpovědi nejen na tyto otázky.
Feb 09, 202249:30
#3: S Jaroslavem Novákem o ředitelských konkursech, podpoře ředitelů a rozvoji školy

#3: S Jaroslavem Novákem o ředitelských konkursech, podpoře ředitelů a rozvoji školy

Jaroslav Novák je ředitelem základní a mateřské školy v Chýni nedaleko Prahy sedmým rokem. Pod jeho rukama narostl počet žáků z 80 na 520, natáčeli jsme v nové budově otevřené v roce 2017. Jak ho napadlo poskočit z pozice řadového učitele rovnou do role ředitele školy? Co se mu v prvních šesti letech ne/povedlo? Bez koho by růst školy nezvládl? Jak vnímal nutnost obhajovat svou pozici v dalším konkursu? Kde a jak získává nové učitele? Uslyšíte odpovědi nejen na tyto otázky. V podcastu bylo zmíněno: Základní škola a Mateřská škola Chýně: www.zschyne.cz CEDU = Centrum pro demokratické učení: www.cedu.cz TOŠ = Trvalá obnova školy: www.trvalaobnovaskoly.cz
Jan 29, 202252:37
#2: S Kateřinou Vrtiškovou o učení venku, Škole bez poražených a Global Teacher Prize

#2: S Kateřinou Vrtiškovou o učení venku, Škole bez poražených a Global Teacher Prize

Proč se s dětmi učit venku? Co je třeba, aby mohl učitel s žáky opustit zdi školní budovy? Co se skrývá za značkou Škola bez poražených? Jak prosazovat postupné změny v českém školství? Kdo se může stát vítězem národní učitelské ceny Global Teacher Prize? Jaké to je žít s tímto oceněním? Nejen na tyto otázky odpovídala v druhém dílu podcastu Mozaika vzdělávání učitelka, lektorka a mentorka Kateřina Vrtišková.
Jan 10, 202246:53
#1: S Magdalenou Málkovou nejen o učitelském sebevědomí a celoživotním učení

#1: S Magdalenou Málkovou nejen o učitelském sebevědomí a celoživotním učení

Prvním hostem podcastu Mozaika vzdělávání se symbolicky stala Magdalena Málková, jejíž působení v českém školství lze přirovnat právě k mozaice různorodých aktivit. Můžete se s ní setkat v roli učitelky, lektorky, mentorky, zřizovatelky soukromé školy, autorky vzdělávacích materiálů, je také matkou dvou dětí na různých stupních českého vzdělávacího systému. Jaká červená nit spojuje uvedené role? Jak vnímá buzzwords spojená se vzděláváním? Jak z různých inspirací složit funkční vzdělávací systém? S jakými výzvami se potýká malá soukromá škola v Nové Vsi u Kolína? Co mohou učitelé udělat pro svůj profesní růst? Řada přišla i na mnoho dalších otázek.
Dec 29, 202149:43