Skip to main content
Spotify for Podcasters
Mozaika vzdělávání

Mozaika vzdělávání

By Marek Adler

Podcast Mozaika vzdělávání skládá z jednotlivých střípků učitel, lektor a kouč Marek Adler. Na pomoc si zve inspirativní osobnosti sdílející své jedinečné zkušenosti, pohledy a názory. Spolutvůrci se stávají nejen učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, ale také rodiče, žáci, úředníci či politici. Oblast zájmu není omezena jen na české školství, v centru pozornosti stojí proces učení ve všech jeho podobách.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#43: S Matějem Bulantem o odborném vzdělávání a revizích RVP

Mozaika vzděláváníNov 05, 2023

00:00
01:16:41
#45: S Adélou Holasovou a Tadeášem Salabou o technických gramotnostech ve školách

#45: S Adélou Holasovou a Tadeášem Salabou o technických gramotnostech ve školách

Adéla Holasová a Tadeáš Salaba jsou absolventy Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Jejich jména jsou spojena s projekty na podporu rozvoje energetické, technologické a klimatické gramotnosti, do kterých se od roku 2014 zapojila více než tisícovka českých základních a středních škol. V tuto chvíli připravují již čtvrtý projekt, cílem pozornosti bude gramotnost stavební.

V rozhovoru jsme si jednotlivé gramotnosti podrobněji představili a zaměřili se na to, co je cílem jejich prezentování v základních a středních školách, jak žáci i učitelé přijímají přednášející z akademického prostředí, zda se daří zvýšit zájem žáků o technické vzdělávání.

Dec 03, 202358:49
#44: S Ondřejem Neumajerem o výuce informatiky a vzdělávání učitelů

#44: S Ondřejem Neumajerem o výuce informatiky a vzdělávání učitelů

Ondřej Neumajer je vedoucím oddělení Digitalizace ve vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. Web organizace Učitel naživo, se kterou také spolupracuje, o něm říká, že je konzultantem vzdělávání, lektorem, didaktikem a popularizátorem účelného využívání informačních a komunikačních technologií. 

V rozhovoru jsme se věnovali nejen jeho cestě do současných pozic, díky kterým má reálný vliv na směřování projektů s velkým dopadem do českých škol. Zaměřili jsme se také na malé revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na vzdělávací obor informatika i na digitální kompetence. Řeč přišla také na profesní rozvoj učitelů i ředitelů škol. Jakou jednu knihu pro orientaci v současném českém školství by Ondřej Neumajer posluchačům doporučil? I to se při pozorném poslechu dozvíte.

Nov 18, 202301:13:38
#43: S Matějem Bulantem o odborném vzdělávání a revizích RVP

#43: S Matějem Bulantem o odborném vzdělávání a revizích RVP

Matěj Bulant je ředitelem odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. V rozhovoru jsme se věnovali především dvěma oblastem, za které je ve své práci zodpovědný. Již delší dobu se věnuje rozvoji odborného vzdělávání, od srpna 2023 vede proces revizí rámcových vzdělávacích programů.

V podcastu zazněla celá řada pojmů, například národní soustava kvalifikací, reskilling, upskilling, kariérové poradenství, kariérové vzdělávání, další vzdělávání, klíčové kompetence, základní gramotnosti, očekávané výstupy, vzorové školní vzdělávací programy, rámce kvality či projekt IPS kurikulum. Zodpovězeny byly otázky směřující k tomu, jak vypadá aktuální harmonogram prací na rámcových vzdělávacích programech pro základní a předškolní vzdělávání, kdy podle těchto dokumentů budou vyučovat první mateřské a základní školy. 

Pokud se chcete dozvědět, co je podle Matěje Bulanta gró aktuálních revizí rámcových vzdělávacích programů či zda tato revize přinese změnu českého vzdělávacího systému, pusťte se do poslechu.

Nov 05, 202301:16:41
#42: S Mojmírem Zálešákem o studiu a mimoškolních projektech Středoškoláka roku 2023

#42: S Mojmírem Zálešákem o studiu a mimoškolních projektech Středoškoláka roku 2023

Mojmír Zálešák je studentem gymnázia Nový PORG a vítězem ceny Středoškolák roku 2023. Nejen mezi svými vrstevníky vyniká hned v několika oblastech. Je předsedou spolku ECONET a investičního klubu NPIS, spoluzaložil projekt TMT v oblasti blockchainové technologie. V roce 2021 obsadil druhé místo v ekonomicky zaměřené soutěži Cena České národní banky. Na vrcholové úrovni se věnuje také squashi, je bývalým členem české juniorské reprezentace.


V rozhovoru jsme se věnovali například tomu, co se naučil i nenaučil v rámci studia prestižního soukromého gymnázia, jakou roli v jeho studiu hraje mezinárodní maturita IB, na kterou se chystá, co mu přineslo letní studium na Harvardově univerzitě, jak složité je skloubit náročné studium s řadou mimoškolních aktivit.

Oct 24, 202355:32
#41: S Martinem Kozlem o Učiteli naživo a Řediteli naživo

#41: S Martinem Kozlem o Učiteli naživo a Řediteli naživo

Martin Kozel je ředitelem organizace Učitel naživo, která stojí za stejnojmenným programem, který umožňuje odborníkům z praxe získat pedagogickou kvalifikaci a připravit se na výkon učitelského povolání v základní či střední škole. Stejná organizace díky pedagogickým lídrům, které sdružuje, podporuje manažery škol skrze program Ředitel naživo.

V opravdu rozsáhlém rozhovoru jsme se věnovali nejen činnosti uvedené neziskové organizace. Ze všech možných úhlů jsme nahlédli celé české školství. Kdo jsou jeho klíčoví aktéři? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky? Jaké změny právě probíhají? Jaké inovace se podařilo přenést z neziskového sektoru do školství? Co nás čeká v blízké budoucnosti? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.

Oct 15, 202301:20:43
#40: S Markétou Jedličkovou o organizaci konferencí TEDxPrague

#40: S Markétou Jedličkovou o organizaci konferencí TEDxPrague

Markéta Jedličková pracuje jako datová analytička a ve svém volném čase, stejně jako mnoho dalších dobrovolníků, organizuje konference TEDxPrague, v rámci kterých inspirativní hosté představují zajímavá a aktuální témata, důležité a mnohdy originální myšlenky.

Rozhovor snad symbolicky patří k těm nejkratším v rámci Mozaiky vzdělávání. Vystoupení pod značkami TED Talks a TEDx Talks se totiž vyznačují svou svižností a výstižností. S Markétou Jedličkovou jsme během půl hodiny zvládli zmapovat historii i současnost konferencí TEDx nejen v Praze, posluchači mohou nahlédnout do zákulisí celoročních příprav a dokonce je čeká i jedna hozená rukavice.

Sep 29, 202332:10
#39: S Jeanne Bočkovou o podpoře nadaných a motivovaných dětí

#39: S Jeanne Bočkovou o podpoře nadaných a motivovaných dětí

Jeanne Bočková je ředitelkou Centra pro talentovanou mládež, které se od roku 2010 věnuje podpoře nadaných a motivovaných dětí a žáků od mateřských škol až po maturitu.

V rozhovoru jsme se zaměřili na to, jak mohou děti a dospívající v jejich cestě k vzdělání i budoucímu pracovnímu uplatnění podpořit tzv. objevitelské soboty, oborové on-line kurzy v anglickém jazyce či absolvování zkoušek v rámci programu Advanced Placement.

Sep 14, 202357:16
#38: S Danou Brandenburg a Lucií Ellingerovou o Nadaci České spořitelny

#38: S Danou Brandenburg a Lucií Ellingerovou o Nadaci České spořitelny

Dana Brandenburg je předsedkyní správní rady Nadace České spořitelny. Lucie Ellingerová je manažerkou komunikace této organizace, která se v posledních letech stala významným a silným hráčem na poli českého školství. 

V rozhovoru jsme se podívali na historii Nadace České spořitelny, na organizace a projekty, s kterými byla a je spojena (Eduin, Eduzměna, Elixír do škol, H-mat, Ředitel naživo, Učitel naživo, Začít spolu, …), i na plány do blízké budoucnosti. Věnovali jsme se také tématům, jakými jsou například pokračující rozevírání nůžek mezi školami, chybějící sdílená vize i roztříštěnost daná decentralizací českého školství. K jakým změnám by mohlo dojít hned? K jakým v horizontu deseti let? Zazněly odpovědi i na tyto otázky.

Sep 07, 202301:01:38
#37: S Danielou Celerýnovou o zakládání a provozování dětských skupin

#37: S Danielou Celerýnovou o zakládání a provozování dětských skupin

Daniela Celerýnová je předsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin, kterou založila v roce 2018 a která aktuálně sdružuje 473 členů. Dále je zakladatelkou agentury Vše pro jesle a školky poskytující komplexní služby dětským skupinám a vzdělávací platformu pro pečující osoby a pedagogy. Od roku 2015 pomohla založit více než stovku zařízení pečujících o děti předškolního věku. Sama provozuje 6 dětských skupin, 3 v Praze a 3 mimo Prahu.
V rozhovoru jsme vymezili pojem dětská skupina, vztáhli jej k jeslím i mateřským školám. Dalším tématem byla legislativa související se založením i provozem dětské skupiny. Stranou pozornosti nezůstaly ani pečující osoby neboli chůvy.

Aug 17, 202301:02:33
#36: S Lucií Klimkovou o studiu v zahraničí a různých kariérních cestách

#36: S Lucií Klimkovou o studiu v zahraničí a různých kariérních cestách

Lucia Klimková je CEO společnosti Education.cz, která se zaměřuje na kariérové poradenství a podporu studentů při studiu v zahraničí. 

V rozhovoru jsme se zaměřili především na její vlastní zkušenost se studiem střední školy ve Spojených státech, na sbírání pracovních zkušeností v oboru HR, na podporu českých i slovenských studentů ve volbě další studijní a kariérní dráhy, na spolupráci se zahraničními středními a vysokými školami či na organizaci EduFestivalu, akce, která se zaměřuje na studium v zahraničí a rozvoj individuálních talentů.

Jul 24, 202345:37
#35: S Pavlem Mentlíkem o roli děkana pedagogické fakulty a přípravě učitelů

#35: S Pavlem Mentlíkem o roli děkana pedagogické fakulty a přípravě učitelů

Pavel Mentlík je vystudovaný učitel biologie a geografie, jehož profesním zájmem je obor geomorfologie, od roku 2019 je děkanem Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 

Mezi hodnoty, s kterými se před čtyřmi lety postavil do čela fakulty, patří komunikace, spolupráce, transparentnost a profesionalita. V podcastu jsme se věnovali tomu, jak se mu daří tyto hodnoty v každodenní práci naplňovat. A samozřejmě také dalším aktuálním tématům, například proměně plzeňské pedagogické fakulty i vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na dalších univerzitách, procesu revizí rámcových vzdělávacích programů či novele zákona o pedagogických pracovnících.

Jul 12, 202301:16:03
#34: S Jiřím Nantlem o osobních cílech v roli náměstka ministra školství

#34: S Jiřím Nantlem o osobních cílech v roli náměstka ministra školství

Jiří Nantl je politolog a právník se zkušenostmi z regionální i celostátní politiky (ODS). Zaměřuje se na oblast vzdělávání, v letech 2012 a 2013 byl a nyní od 1. června 2023 opět je náměstkem ministra školství. Dva a půl roku působil jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a strategii chytrého regionu.

V rozhovoru jsme se zaměřili na jeho osobní cíle v roli náměstka ministra školství i na řadu aktuálních školských témat, například na prodloužení povinné školní docházky, na přijímací řízení na střední školy, na roli víceletých gymnázií, na proces revizí rámcových vzdělávacích programů, na vztah ředitelů a zřizovatelů škol.

Jul 05, 202301:16:05
#33: S Tomášem Ervínem Dombrovským o aktuálním trhu práce i budoucnosti

#33: S Tomášem Ervínem Dombrovským o aktuálním trhu práce i budoucnosti

Tomáš Ervín Dombrovský je analytik pracovního trhu ve společnosti  LMC, provozující pracovní portály jobs.cz a prace.cz či vzdělávací web seduo.cz. V rozhovoru jsme se zabývali tím, jak vypadá pracovní trh v současnosti, jaké požadavky na absolventy škol lze očekávat v (blízké) budoucnosti. Jak trh práce promění umělá inteligence? Čím je specifický trh práce ve školství? Nejen na tyto otázky jsme hledali odpovědi.

Jun 26, 202353:56
#32: S Markem Výborným o školství z pohledu učitele, ředitele i politika

#32: S Markem Výborným o školství z pohledu učitele, ředitele i politika

Marek Výborný je středoškolský učitel, bývalý ředitel Gymnázia Mozartova Pardubice, politik KDU-ČSL se zkušeností z městského zastupitelstva v Heřmanově Městci i v Poslanecké sněmovně. 

V rozhovoru jsme se věnovali nejen jeho učitelské, ředitelské a politické kariéře, ale především aktuálním tématům českého školství. Řeč přišla na aktuálně probíhající proces revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na možné prodloužení povinné školní docházky a naopak zkrácení základního vzdělávání, na kapacity základních i středních škol i na schopnost jednotlivých klíčových aktérů dlouhodobě plánovat a řídit síť škol.

Jun 12, 202301:07:41
#31: S Ondřejem Štefflem o ScioKompetencích a síti ScioŠkol

#31: S Ondřejem Štefflem o ScioKompetencích a síti ScioŠkol

Ondřej Šteffl je ředitelem společnosti Scio, která nabízí široké portfolio služeb v oblasti vzdělávání. Například je zakladatelem 16 základních a 3 středních Scio škol, realizátorem národních srovnávacích zkoušek či vydavatelem magazínu Perpetuum.
V rozhovoru jsme prošli Ondřejovu cestu od studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, přes založení prvního českého soukromého gymnázia až po řízení společnosti s širokým portfoliem služeb školám, dětem a rodičům. Nejvíce pozornosti jsme zaměřili na ScioKompetence, tedy téma, které je v období probíhajících revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dvojnásob zajímavé.
May 31, 202301:09:25
#30: S Ondřejem Kaniou o provozování sítě škol v Česku i v zahraničí

#30: S Ondřejem Kaniou o provozování sítě škol v Česku i v zahraničí

Ondřej Kania je ředitelem společnosti JK Education, zřizovatelem Pražského humanitního gymnázia a sítě škol American Academy, jejíž pobočky najdeme v Praze, v Brně, v Bratislavě a v chorvatském Záhřebu. Dále je většinovým podílníkem v Mateřské škole Bambino, Základní škole Square, Mateřské a Základní Škole Beehive a Saba Verde International School ve španělské Tortose. 

V rozhovoru jsme prošli Ondřejovu cestu od vlastní zkušenosti se studiem střední školy ve Spojených státech přes pomoc českým studentům se studiem na zahraničních středních a vysokých školách až po zřizování vlastních škol či přebírání škol jiných zřizovatelů. Věděli jste, že Ondřeje všechny zásadní myšlenky napadly při běhání? Zazní i další zajímavosti.

May 08, 202301:05:50
#29: S Hanou Chramostovou o Montessori pedagogice v MŠ a ZŠ

#29: S Hanou Chramostovou o Montessori pedagogice v MŠ a ZŠ

Hana Chramostová je ředitelkou pražských Montessori škol Andílek. Spolu se svými kolegyněmi a kolegy vzdělává děti od jednoho a půl roku až do deváté třídy základní školy. Čím je Montessori přístup specifický? Co nám i dnes mohou přinášet myšlenky známé více než sto let? Jaké dílčí prvky Montessori systému lze uplatnit i v tradičním školství? V rozhovoru jsme hledali odpovědi nejen na tyto otázky.

Apr 25, 202301:03:48
#28: S Jiřím Raitermanem o propojování umění a vzdělávání v Centru DOX

#28: S Jiřím Raitermanem o propojování umění a vzdělávání v Centru DOX

Jiří Raiterman je učitelem Střední umělecké školy grafické v Jihlavě a vedoucím vzdělávacího oddělení pražského Centra současného umění DOX. Jako spoluautor konceptu a kurátor se podílel na přípravě vzdělávací výstavy Úhel pohledu, která pracuje s tématy rozvoje mindsetu, kritického myšlení a aktivního přístupu ke společnosti.
V rozhovoru jsme se věnovali nejen tomu, co žákům a učitelům nabízí Centrum DOX, ale také obecněji vztahu umění a vzdělávání, aktuálním trendům v podobě
umělé inteligence či rozšířené reality. Řeč přišla také na české školství jako celek, Jiří Raiterman jej nahlíží z pohledu učitele, průvodce školních skupin i rodiče.
Apr 07, 202354:11
#27: S Václavem Strnadelem o fungování mozku a tréninku soft skills

#27: S Václavem Strnadelem o fungování mozku a tréninku soft skills

Václav Strnadel již v sedmnácti letech jako středoškolský student vstoupil do světa byznysu, když začal učit angličtinu ve firmách, později na střední i vysoké škole. Postupně se přesunul k tréninku soft skills, ale na české školství nezanevřel. Do škol vstupuje nejen se svým workshopem Master Brain, skrze který žákům a studentům ukazuje, jak funguje lidský mozek, jak efektivně využívat paměť, jak využít různé poznatky o našem učení. V rozhovoru nemůže chybět ani pohled na aktuální české školství, trocha věštění či sdílení inspirativních zdrojů. A došlo i na všudypřítomné téma umělé inteligence.

Mar 31, 202352:04
#26: S Dominikem Dvořákem o revizích rámcových vzdělávacích programů

#26: S Dominikem Dvořákem o revizích rámcových vzdělávacích programů

Dominik Dvořák je vysokoškolským pedagogem působícím na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesně se věnuje tématu vzdělávacích kurikul v různých školských systémech. Diskutovali jsme nejen o probíhajících revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Řeč přišla také na pedagogický výzkum a jeho vliv na každodenní praxi českých škol, inspiraci zahraničními systémy, jejich úspěchy i slepými uličkami. Dotkli jsme se i mnoha dalších témat, včetně toho, kdo nese zodpovědnost za vzdělávací výsledky žáků a zda si můžeme dovolit na žácích experimentovat.

Mar 22, 202301:07:51
#25: S Jaroslavou Budíkovou o školní zralosti a připravenosti

#25: S Jaroslavou Budíkovou o školní zralosti a připravenosti

Jaroslava Budíková je speciální pedagožka pracující v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11 a 12, lektorka v minulosti spolupracující například s RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) či pražským DYS-centrem. Také je autorkou knih z oblasti speciální pedagogiky, posledním jejím dílem je pracovní sešit Základy duševní hygieny. Jejím oblíbeným tématem je podpora dětí s ADHD.

V rozhovoru jsme ze všech možných úhlů pohledu rozebrali téma školní zralosti a připravenosti. Proč a pro koho jsou tyto pojmy důležité? Co vše pro dítě i jeho rodinu přinese nástup k povinné školní docházce? V jakých případech je lepší tento nástup odložit? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.

Mar 04, 202301:11:51
#24: S Petrem Hopfingerem o přípravě (budoucích) ředitelů škol

#24: S Petrem Hopfingerem o přípravě (budoucích) ředitelů škol

Petr Hopfinger je lídrem programu Ředitel naživo, který se zaměřuje na vzdělávání a podporu současných i budoucích ředitelů škol. Jako učitel působil na Mensa gymnáziu či na gymnáziu Open Gate. Zástupcovskou roli zastával v prestižní škole PORG, jako ředitel vedl Gymnázium Duhovka. V rozhovoru zaznívají především otázky a odpovědi k tématu vzdělávání budoucích i současných ředitelů. Řeč však přišla také na ředitelské konkursy, uplatnění bývalých zkušených ředitelů ve prospěch celého českého školství či mezinárodní IB Diploma Programme.

Feb 15, 202301:02:54
#23: S Janem Dolejšem o rozvoji digitálních dovedností nejen s podporou Digiskills

#23: S Janem Dolejšem o rozvoji digitálních dovedností nejen s podporou Digiskills

Jan Dolejš začínal před pěti lety jako lektor digitálních dovedností a postupně se propracoval až k pozici CEO ve společnosti Digiskills, která podporuje lidi a organizace ve využívání digitálních technologií. V rozhovoru jsme se zaměřili na v současnosti i budoucnosti potřebné digitální kompetence, na nástroje, které nám mohou ulehčit život, na trendy, které hýbou současným digitálním světem. Co vše bude už za rok vykonávat umělá inteligence? Jak se na budoucnost připravovat ve škole i mimo ni? Nejen to se dozvíte v třiadvacátém dílu podcastu Mozaika vzdělávání.

Feb 04, 202359:20
#22: S Pavlem Šimerdou o vzdělávání v roli žáka, rodiče, lektora

#22: S Pavlem Šimerdou o vzdělávání v roli žáka, rodiče, lektora

Pavel Šimerda na sociálních sítích krom svého vlastního jména vystupuje také jako Grumpy Programmer a nejen v posledních týdnech četně komentuje vzdělávání v českých školách. V podcastu Mozaika vzdělávání dostal prostor otevřeně sdílet své zkušenosti s českým školstvím a oblastí vzdělávání z pohledu žáka, rodiče a lektora. V různých rolích jsme zavítali na klasickou spádovou základní školu, soukromou Montessori školu, víceleté gymnázium, Matfyz či k soukromým vzdělavatelům dospělých, prošli jsme také on-line kurzy či Khanovou školou.

Jan 19, 202358:35
#21: S Kateřinou Emer o (mimořádném) nadání a vyvážené inkluzi

#21: S Kateřinou Emer o (mimořádném) nadání a vyvážené inkluzi

Kateřina Emer pracuje jako koordinátorka podpory nadání, mentorka škol, konzultantka vyvážené inkluze, školitelka mentorů a lektorů. Když ji představují její děti, říkají, že učí učitele učitelů, jak učit učitele učit. V rozhovoru jsme se věnovali především tématu (mimořádně) nadaných dětí a jejich podpory, také jsme si vysvětlili pojem vyvážená inkluze, podívali se na české školství jako systém bez zjevného řízení.

Dec 28, 202201:00:35
#20: S Danielem Pražákem o povzbuzování učitelů i snahách o změnu systému

#20: S Danielem Pražákem o povzbuzování učitelů i snahách o změnu systému

Daniel Pražák je učitelem přírodopisu a dějepisu na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze, mluvčím hnutí Otevřeno, autorem podcastu Hovory z kabinetu. Také se umístil na druhém místě v posledním ročníku prestižního ocenění Global Teacher Prize ČR. Na sociálních sítích a v médiích je jednou z nejvýraznějších osobností současného českého školství. 

V rozhovoru jsme se zaměřili nejen na jeho pedagogickou praxi, kterou začal už v prvním ročníku vysokoškolského studia. Podívali jsme se i na celé školství z pohledu jednotlivých učitelů i systému, tedy různých minulých i aktuálních strategií a v současnosti probíhajících revizí rámcových vzdělávacích programů. Zazněla spousta drobných rad a povzbuzení. Jak je pro Dana typické, hovor se nesl ve velmi pozitivním duchu. Posuďte sami.

Dec 02, 202201:05:06
#19: S Jankem Wagnerem o kostlivcích ve skříni a jiných útrapách českého školství
Nov 18, 202201:01:54
#18: S Naďou Eretovou o časopisech a odborných publikacích společnosti Wolters Kluwer

#18: S Naďou Eretovou o časopisech a odborných publikacích společnosti Wolters Kluwer

Naďa Eretová je neodmyslitelně spojena s časopisem a webovou aplikací Řízení školy. Ve společnosti Wolters Kluwer má na starosti téma školství, stojí za zrodem řady odborných časopisů a odborných publikací z oblasti pedagogiky. Také organizuje vyhlášení nejlepšího zástupce ředitele školy v soutěži Zlatá karabina a konferenci pro málotřídní základní školy. V rozhovoru se dozvíte, proč dala přednost redakční činnosti před pedagogickou praxí, co společnost Wolters Kluwer v nejbližších měsících chystá pro české učitele a mnoho dalšího.

Oct 30, 202257:50
#17: S Janou Fryzelkovou a Sandrou Ort Feyglovou o projektu Začni učit!

#17: S Janou Fryzelkovou a Sandrou Ort Feyglovou o projektu Začni učit!

Jana Fryzelková a Sandra Ort Feyglová jsou ženy stojící za projektem Začni učit!, jehož hlavním cílem je přivádět nové učitele do českých škol. V rozhovoru se dozvíte, jak se původní studentská iniciativa proměnila v organizaci s čtrnácti pracovníky, která stále přichází s novými nápady, navazuje další spolupráce a svůj vliv rozšiřuje i mimo hlavní město. Zazněly také obecnější pohledy na české školství, především na roli učitele.

Oct 05, 202201:05:02
#16: S Anežkou Müller o projektu Učíme online a organizaci Česko.Digital

#16: S Anežkou Müller o projektu Učíme online a organizaci Česko.Digital

Anežka Müller působí v neziskové organizaci Česko.Digital, kde se stará o dobrovolnickou komunitu, podporu projektů a organizaci různorodých akcí. Mimo jiného měla na starosti koordinaci projektu Učíme online, včetně jeho transferu do rukou Národního pedagogického institutu. V rozhovoru zazněla například odpověď na otázku, jak se organizaci Česko.Digital povedlo díky projektu Učíme online přivést na pomoc českému školství několik stovek dobrovolníků, nejen z oblasti IT.

Sep 10, 202244:39
#15: S Nicolou Blábolilovou o Asociaci sociálních pedagogů, jejích cílech a plánech
Jul 27, 202239:35
#14: S Barborou Pšenicovou o duševním zdraví a projektu Nevypusť duši

#14: S Barborou Pšenicovou o duševním zdraví a projektu Nevypusť duši

Barbora Pšenicová je terapeutka, konzultantka a supervizorka, která v současnosti spolupracuje s organizací Nevypusť duši. Je odbornou garantkou aktivit podporujících prevenci duševních onemocnění, především ve spojitosti se školským prostředím. V podcastu jsme hovořili nejen o aktuální situaci v českých školách, ale také o tom, co by se v dohledné době mohlo změnit, kde leží výzvy pro jednotlivé učitele, vedení škol i tři ministerstva, která se starají o jednotlivé části komplexní agendy duševního zdraví dětí a mladistvých.

Jul 03, 202255:34
#13: S Janem Kaczorem o školském právu a ScioŠkolách

#13: S Janem Kaczorem o školském právu a ScioŠkolách

Jan Kaczor je právníkem specializujícím se na školské právo. Působí ve společnosti Scio, která mimo jiných aktivit zřizuje již devatenáct ScioŠkol, publikuje odborné články například v měsíčníku Řízení školy, v dvou hodinách týdně vyučuje občanskou výchovu na 2. stupni veřejné základní školy. V rozhovoru jsme se věnovali specifikům školského práva (1:46), budování sítě ScioŠkol (16:46), školské legislativě a jejímu vlivu na každodenní realitu (35:22) či rozdílné pozici veřejných a soukromých škol (49:50).

Jun 20, 202259:37
#12: S Martinou Běťákovou o pilotním projektu středního článku podpory

#12: S Martinou Běťákovou o pilotním projektu středního článku podpory

Martina Běťáková je vedoucí oddělení Oddělení podpory škol Ministerstva mládeže, tělovýchovy a sportu. Zároveň působí ve funkci místostarostky obce Psáry. Je také praktikující učitelkou, v Základní škole a mateřské škole Psáry vede hodiny výchovy k občanství. V minulosti řídila soukromou Základní školu Navis. V českém školství bychom našli jen málo osob s podobně hlubokým vhledem z různých dílčích rolí.

Jméno Martiny Běťákové je v posledních měsících spojeno především s pilotáží projektu střední článek podpory. Také neúnavně komunikuje s pedagogickou veřejností, nejen díky tomu získala cenu Nadace České spořitelny za rok 2022. V rozhovoru se do hloubky věnujeme právě střednímu článku podpory, jeho roli a dosavadním zkušenostem z praxe. Stranou nezůstávají ani další témata, která mohou zajímat učitele, zřizovatele škol či rodiče.

May 12, 202257:05
#11: S Karlem Gargulákem o mapě vzdělávacího ne/úspěchu a výzvách pro české školství
May 03, 202201:06:16
#10: S Miroslavem Vosmikem o kariérovém vzdělávání a kariérovém poradenství

#10: S Miroslavem Vosmikem o kariérovém vzdělávání a kariérovém poradenství

Miroslav Vosmik působí v českém školství již více než pětadvacet let. Je učitelem pražského Gymnázia U Libeňského zámku, v lektorské roli spolupracuje nejen se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Jeho specializací je kariérové vzdělávání a kariérové poradenství, na svém kontě má hned několik knih z této oblasti.

V rozhovoru se dozvíte, co se pod pojmy kariérové vzdělávání a kariérové poradenství skrývá, kdo a jak se může stát kariérovým poradcem, jaký je vztah mezi kariérovým a výchovným poradenstvím, jak se tato oblast v posledních letech proměnila, co Miroslava Vosmika naplňuje optimismem, v čem naopak vidí neduhy současného českého školství.

Apr 15, 202253:43
#9: Se Zuzanou Papáčkovou o integraci dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

#9: Se Zuzanou Papáčkovou o integraci dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

Zuzana Papáčková je ředitelkou společnosti META, která se zaměřuje na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol. Spolu se svými kolegyněmi provozuje web inkluzivniskola.cz, angažuje se ve vzdělávání pedagogických pracovníků, připravuje metodické materiály, průběžně realizuje řadu projektů, prosazuje systémové změny nejen v resortu školství. Jak se v posledních letech proměnila oblast integrace dětí s OMJ? O děti z jakých zemí se nejčastěji jedná? Jaké nástroje podpory mají české školy k dispozici? Co nového přinesla vlna uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny? Dalo se na novou extrémní situaci připravit? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.

Apr 08, 202253:58
#8: S Janem Břížďalou o roli kraje jako zřizovatele škol a práci krajského radního

#8: S Janem Břížďalou o roli kraje jako zřizovatele škol a práci krajského radního

Jan Břížďala je středoškolský učitel a od podzimu 2020 radní pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Kraje Vysočina. Jak ve své funkci využívá pedagogické vzdělání a zkušenosti? Co se mu za rok a půl ve funkci radního nejvíce podařilo? Jaká je role kraje vůči zřizovaným školám? Jaké plány má pro zbývající část funkčního období? Jakou podporu kraje dostávají od MŠMT a jakou další podporu by ocenily? Jak vznikl projekt Podcasty Kraje Vysočina a jaké podcasty sám poslouchá? Uslyšíte odpovědi nejen na tyto otázky.

Mar 19, 202255:12
#7: S Evou Dittrich Sanigovou o výběru základní školy a zápisu k povinné školní docházce

#7: S Evou Dittrich Sanigovou o výběru základní školy a zápisu k povinné školní docházce

Eva Dittrich Sanigová je zřizovatelkou a autorkou vzdělávací koncepce Školy Vela v pražském Hloubětíně. V sedmém dílu podcastu Mozaika vzdělávání jsme spolu hovořili o tématu, kterému se dlouhodobě věnuje. Jak probíhají zápisy k povinné školní docházce? Podle jakých kritérií rodiče nejčastěji vybírají svému dítěti základní školu? Na co by se měli ptát? Co by měli zjišťovat a kde? Jaká je v českém prostředí nabídka? Čím se liší zápis ve veřejné a neveřejné škole? Co se skrývá pod pojmem komunitní škola? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.

Mar 10, 202255:24
#6: S Andreou Vedralovou o zodpovědnosti za učení a rozvoji kompetence k učení

#6: S Andreou Vedralovou o zodpovědnosti za učení a rozvoji kompetence k učení

Jako pedagogové mnohdy věnujeme příliš málo pozornosti samotné dovednosti učit se. Právě o ní jsme tedy v šestém dílu podcastu Mozaika vzdělávání mluvili s lektorkou, mentorkou a koučkou Andreou Vedralovou ze vzdělávací společnosti Škola Můj Projekt (skolamujprojekt.cz). Hledali jsme odpovědi na otázky: Kdo je zodpovědný za učení žáka? Co mohou žáci s učiteli o svém učení zjišťovat? Jakými způsoby a s jakými nástroji můžeme kompetenci k učení i další kompetence rozvíjet dlouhodobě a cíleně? A na mnohé další…

Mar 02, 202253:23
#5: S Danielem Lessnerem o změnách ve výuce informatiky a digitální kompetenci

#5: S Danielem Lessnerem o změnách ve výuce informatiky a digitální kompetenci

Feb 17, 202255:44
#4: S Martinem Mikulášem o tvorbě učebnic a učení ve Spojených státech

#4: S Martinem Mikulášem o tvorbě učebnic a učení ve Spojených státech

V životopisu vysokoškolského pedagoga Martina Mikuláše najdeme učitelskou kvalifikaci s netradiční předmětovou kombinací. Vystudoval anglický jazyk a matematiku, což zúročil v rámci svého angažmá ve Spojených státech, kde se podílel na tvorbě učebnic matematiky pro žáky ve věku od šesti do osmnácti let. Čím se americké školy liší od českých? Jak jsou na tom tamní učitelé se svobodou? Jakou roli hrají učebnice? Jaká jsou očekávání rodičů? Čím se můžeme ve Spojených státech inspirovat? V podcastu Mozaika vzdělávání najdete odpovědi nejen na tyto otázky.

Feb 09, 202249:30
#3: S Jaroslavem Novákem o ředitelských konkursech, podpoře ředitelů a rozvoji školy
Jan 29, 202252:37
#2: S Kateřinou Vrtiškovou o učení venku, Škole bez poražených a Global Teacher Prize

#2: S Kateřinou Vrtiškovou o učení venku, Škole bez poražených a Global Teacher Prize

Proč se s dětmi učit venku? Co je třeba, aby mohl učitel s žáky opustit zdi školní budovy? Co se skrývá za značkou Škola bez poražených? Jak prosazovat postupné změny v českém školství? Kdo se může stát vítězem národní učitelské ceny Global Teacher Prize? Jaké to je žít s tímto oceněním? Nejen na tyto otázky odpovídala v druhém dílu podcastu Mozaika vzdělávání učitelka, lektorka a mentorka Kateřina Vrtišková.

Jan 10, 202246:53
#1: S Magdalenou Málkovou nejen o učitelském sebevědomí a celoživotním učení

#1: S Magdalenou Málkovou nejen o učitelském sebevědomí a celoživotním učení

Prvním hostem podcastu Mozaika vzdělávání se symbolicky stala Magdalena Málková, jejíž působení v českém školství lze přirovnat právě k mozaice různorodých aktivit. Můžete se s ní setkat v roli učitelky, lektorky, mentorky, zřizovatelky soukromé školy, autorky vzdělávacích materiálů, je také matkou dvou dětí na různých stupních českého vzdělávacího systému.

Jaká červená nit spojuje uvedené role? Jak vnímá buzzwords spojená se vzděláváním? Jak z různých inspirací složit funkční vzdělávací systém? S jakými výzvami se potýká malá soukromá škola v Nové Vsi u Kolína? Co mohou učitelé udělat pro svůj profesní růst? Řada přišla i na mnoho dalších otázek.


Dec 29, 202149:43