Skip to main content
Spotify for Podcasters
پادکست‌های نعیم ابراهیمیان

پادکست‌های نعیم ابراهیمیان

By نعیم ابراهیمیا\

سی و هشت ساله، دانشجوی دکتری مدیریت در دانشگاه تهران، معاون بازرگانی و بازاریابی اکالا - فروشگاه اینترنتی افق کوروش
Available on
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان

پادکست‌های نعیم ابراهیمیانJun 11, 2021

00:00
12:45
مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان

مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان

به بهانه انتشار کتاب بازاریابی نسل پنجم کاتلر که می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید در کمتر از سه ماه پیش و شروع دوره تجارت الکترونیک کالای مصرفی برای مدیران از روز گذشته تصمیم گرفتم خیلی مختصر و البته مفید پنج نسل بازاریابی را با یکدیگر مقایسه کنم تا به کار مارکترهایی که علم و عمل را به یکدیگر درآمیخته‌اند بیاید.  توضیحات این بخش را نیز در ادامه قرار دادم تا اگر علاقمند بودید جزییات این مقایسه را نیز بشنوید.

Jun 11, 202112:45
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی ششم

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی ششم

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 21, 202002:19:52
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی پنجم

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی پنجم

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 21, 202001:24:30
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی چهارم

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی چهارم

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 21, 202001:40:32
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی سوم

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی سوم

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 21, 202001:41:48
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی دوم

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی دوم

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 21, 202001:37:24
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی اول

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی اول

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 21, 202001:41:40
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای

دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Apr 19, 202010:25:46
تاب آوری فردی و سازمانی در کسب‌وکارها
Apr 05, 202059:48