Skip to main content
Spotify for Podcasters
Nastale

Nastale

By N Gh

کتاب ‌هایی که میخونم بیشتر داستان های کوتاه ادبیات مختلف هستند. این کتابهای صوتی‌ رو اول تو وب سایتم منتشر میکنم.
nastale.com
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

پای دیوار طلایی - فصل دهم کتاب «شهر طلا و سرب»

NastaleOct 25, 2020

00:00
31:27
انجمن انسان‌ها - فصل نهم و آخر از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

انجمن انسان‌ها - فصل نهم و آخر از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

انجمن انسان‌ها - فصل نهم و آخر از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مترجم: محمدرضا زمانی

Oct 10, 202127:02
حباب‌های آزادی - فصل هشتم‌ام از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

حباب‌های آزادی - فصل هشتم‌ام از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

حباب‌های آزادی - فصل هشتم‌ام از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

Jul 04, 202135:57
آ، بابا، قیقام

آ، بابا، قیقام

قصه یا داستان کوتاه «آ، بابا، قیقام» از کتاب جمعه شماره ۲۷. 

نویسنده:  کبری امین سعیدی (شهرزاد)

Jun 28, 202115:46
تابستانی در باد - فصل هفتم‌‌ام از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

تابستانی در باد - فصل هفتم‌‌ام از کتاب «برکه آتش» - سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

تابستانی در باد - فصل هفتم‌‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

May 19, 202136:36
برکه آتش - فصل شش‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

برکه آتش - فصل شش‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

برکه آتش - فصل شش‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

May 13, 202144:18
شش تن علیه شهر - فصل پنج‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

شش تن علیه شهر - فصل پنج‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

شش تن علیه شهر - فصل پنج‌ام از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

May 08, 202144:53
کمی نوشیدنی برای راکی - فصل چهارم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

کمی نوشیدنی برای راکی - فصل چهارم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

کمی نوشیدنی برای راکی - فصل چهارم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

May 01, 202144:02
مرد سبز پوش بر پشت اسب سبز - فصل سوم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

مرد سبز پوش بر پشت اسب سبز - فصل سوم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

مرد سبز پوش بر پشت اسب سبز - فصل سوم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Apr 24, 202136:33
شکار - فصل دوم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

شکار - فصل دوم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

شکار - فصل دوم از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Apr 12, 202133:04
نقشه کار - فصل اول از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نقشه کار - فصل اول از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نقشه کار - فصل اول از کتاب «برکه آتش» سومین کتاب مجموعه سه‌پایه‌ها

نویسنده: جان کریستوفر

مترجم: محمدرضا زمانی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

-- امروز تولد جناب کریستیان آندرسن هستش. بچه‌تر که بودم کتاب‌های زیادی از ایشون خوندم و خیلی دوسشون دارم. گفتم چه روزی بهتر از امروز برای شروع ضبط و انتشار کتاب سوم مجموعه سه‌پایه‌ها؟ . 

توضیح دیگه هم بدم صدام و لحنم بخاطر درد دندون متفاوت شده، راحت نمی‌تونستم حرف بزنم :)) ولی برام مهم نبود و می‌خواستم که حتما اینکارو بکنم.

Apr 02, 202137:21
دو نفر باز می‌گردند - فصل یاردهم کتاب «شهر طلا و سرب»

دو نفر باز می‌گردند - فصل یاردهم کتاب «شهر طلا و سرب»

دو نفر باز می‌گردند - فصل یازدهم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. 

تمووووم شد :)))) 

آفرین به خودمون.

هر کسی گوش کرده،‌امیدوارم ایشون هم لذت برده باشه.Oct 26, 202013:37
پای دیوار طلایی - فصل دهم کتاب «شهر طلا و سرب»

پای دیوار طلایی - فصل دهم کتاب «شهر طلا و سرب»

پای دیوار طلایی - فصل دهم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این قسمت رو هم من خوندم.

فقط یک قسمت دیگه و این کتاب هم تموم میشه :) 

Oct 25, 202031:27
ضربه‌ای نومیدانه - فصل نهم کتاب «شهر طلا و سرب»

ضربه‌ای نومیدانه - فصل نهم کتاب «شهر طلا و سرب»

ضربه‌ای نومیدانه - فصل نهم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این قسمت رو من خوندم. 

Oct 20, 202032:09
داستان صوتی - حرف زدن همه جا ممنوع است

داستان صوتی - حرف زدن همه جا ممنوع است

این داستان کوتاه اثر کارن جوی فاولر هستش و من سه سال پیش اینطورا صوتیش کرده بودم. گفتم اینجا هم بذارم بمونه شاید بدست کسی رسید و گوش کرد.

این داستان رو ثنا نصاری ترجمه کرده و انتشاراتم نشر مشکی هستش.

Oct 18, 202055:37
 هرم زیبایی - فصل هشتم کتاب «شهر طلا و سرب»

هرم زیبایی - فصل هشتم کتاب «شهر طلا و سرب»

  - فصل هشتم کتاب «شهر طلا و سرب»

هرم زیبایی - فصل هشتم «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این  قسمت رو پیام خونده :)

Oct 18, 202040:32
گربه ارباب من - فصل هفتم «شهر طلا و سرب»

گربه ارباب من - فصل هفتم «شهر طلا و سرب»

گربه ارباب من - فصل هفتم «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این  قسمت رو من خوندم :)

Aug 28, 202035:20
شهر طلا و سرب - فصل ششم «شهر طلا و سرب»

شهر طلا و سرب - فصل ششم «شهر طلا و سرب»

شهر طلا و سرب - فصل ششم «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این قسمت رو پیام خونده :) 

Aug 28, 202036:60
بازیها - فصل پنجم «شهر طلا و سرب»

بازیها - فصل پنجم «شهر طلا و سرب»

بازیها - فصل پنجم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این قسمت رو من خوندم و غزلی از دیوان شمس هم آخرش هست، مطمئن نیستم درست خونده باشم، هرازگاهی می‌مونم کسره بدم به کلمه قبل یا نه. حالا امیدوارم درست خونده باشم :))
Apr 09, 202026:00
عزلت نشین جزیره- فصل چهارم «شهر طلا و سرب»

عزلت نشین جزیره- فصل چهارم «شهر طلا و سرب»

عزلت نشین جزیره- فصل چهارم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Apr 08, 202031:45
داستان صوتی «تاریخ کوییدیچ در ایران»، نویسنده علیرضا احمدی.

داستان صوتی «تاریخ کوییدیچ در ایران»، نویسنده علیرضا احمدی.

داستان کوتاه «تاریخ کوییدیچ در ایران»، نوشته علیرضا احمدی. این داستان رو می‌تونین از اکانت اینستاگرام علیرضا بخونین: www.instagram.com/p/BkBoeKkBtK3/

توضیح : این داستان برای کسی لذت بخش میشه که داستان هری‌پاتر رو خونده باشه یا فیلمش رو دیده باشه :) یه کوچولو هم اطلاعات فوتبالی داشته باشه کافیه :)))) خلاصه این داستان، پیش نیاز داره :)
Mar 26, 202007:28
کلکی روی رودخانه - فصل سوم کتاب «شهر طلا و سرب»

کلکی روی رودخانه - فصل سوم کتاب «شهر طلا و سرب»

کلکی روی رودخانه - فصل سوم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
اشتباهی به جای فصل سوم میگم چهارم :)) دیگه دیگه اشتباه گفتمممم.
Mar 21, 202023:16
زندانی سیاهچال - فصل دوم «شهر طلا و سرب»

زندانی سیاهچال - فصل دوم «شهر طلا و سرب»

زندانی سیاهچال - فصل دوم کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر. این فصل رو پیامم لطف کرد و خوند :)
Mar 17, 202034:00
سه نفر انتخاب می‌شوند - فصل اول «شهر طلا و سرب»

سه نفر انتخاب می‌شوند - فصل اول «شهر طلا و سرب»

سه نفر انتخاب می‌شوند - فصل اول کتاب «شهر طلا و سرب» از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Mar 13, 202028:31
داستان صوتی یک، نویسنده فرود غفوری.
Feb 28, 202022:24
کشیک طولانی - داستان کوتاهی از هاین‌لاین.

کشیک طولانی - داستان کوتاهی از هاین‌لاین.

کشیک طولانی - داستان کوتاهی از هاین‌لاین. این داستان رو از کتاب «حفره‌های تاریک لونا» خوندم که از انتشارات تندیس است. تصویر این فایل، عکس مجله‌ای است که اولین بار این داستان توش چاپ شده.
Jan 20, 202039:44
کوه‌های سفید - فصل دهم و آخر کتاب کوه‌های سفید.

کوه‌های سفید - فصل دهم و آخر کتاب کوه‌های سفید.

کوه‌های سفید - فصل دهم و آخر کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Jan 16, 202025:20
ما می‌جنگیم - فصل نهم کتاب کوه‌های سفید

ما می‌جنگیم - فصل نهم کتاب کوه‌های سفید

ما می‌جنگیم، فصل نهم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Jan 09, 202029:42
جنگ و گریز - فصل هشتم کتاب کوه‌های سفید

جنگ و گریز - فصل هشتم کتاب کوه‌های سفید

جنگ و گریز - فصل هشتم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Dec 28, 201923:06
سه پایه - فصل هفتم کتاب کوه‌های سفید

سه پایه - فصل هفتم کتاب کوه‌های سفید

سه پایه - فصل هفتم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Dec 14, 201932:03
قلعه سرخه‌برج - فصل ششم کوه‌های سفید

قلعه سرخه‌برج - فصل ششم کوه‌های سفید

قلعه سرخه‌برج فصل ششم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Dec 05, 201933:32
شهر پیشینیان - فصل پنجم کوه‌های سفید

شهر پیشینیان - فصل پنجم کوه‌های سفید

فصل پنجم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر
Nov 28, 201947:37
بین پل - فصل چهارم کوه‌های سفید

بین پل - فصل چهارم کوه‌های سفید

فصل چهارم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر.
Nov 26, 201927:05
راهی به سوی دریا - فصل سوم کوههای سفید

راهی به سوی دریا - فصل سوم کوههای سفید

اینم فصل سوم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر
Nov 25, 201922:47
نام من ازیماندیاس است - فصل دوم کوه‌های سفید

نام من ازیماندیاس است - فصل دوم کوه‌های سفید

نام من ازیماندیاس است - فصل دوم کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر
Nov 15, 201932:34
جشن کلاهک‌گذاری - فصل اول کوه‌های سفید

جشن کلاهک‌گذاری - فصل اول کوه‌های سفید

جشن کلاهک‌گذاری - فصل اول کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر
Nov 15, 201934:41
لاتاری - شرلی‌ جکسون

لاتاری - شرلی‌ جکسون

لاتاری داستان کوتاهی از شرلی جکسون، نویسنده آمریکایی.
Jan 19, 201922:12