Skip to main content
Spotify for Podcasters
Nastav dUŠI

Nastav dUŠI

By Veronika Bernard

≪ PODCAST PRO POTĚCHU TĚLA, DUŠE A MYSLI ≫
Věřím, že skrze poznání a pochopení může byt svět lepším místem k životu.

IG @wearerisingasone
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Tomáš Hajzler o (ne)růstu

Nastav dUŠIMay 11, 2023

00:00
01:27:48
Tomáš Hajzler o (ne)růstu

Tomáš Hajzler o (ne)růstu

Růst či nerůst, to je oč tu běží. Posluchači podcastu se mi svěřili, že jedním z témat jejich duše jsou tyto dva protipóly - jakási potřeba jít s dobou a zároveň touha vypadnout od toho všeho pryč, žít v souladu s přírodou. Dají se tyto dva světy propojit a vybalancovat? S Tomášem Hajzlerem, který se profesně věnuje tématu práce a budoucnosti podnikání, ale mimo jiné i výchovy, vzdělávání a místně ukotveného života, si povídáme o nerůstu, komodifikaci, konzumu. Povídáme si o rozdílu mezi prací a zaměstnáním, o tom, jakou podle něj mají hrát technologie roli v budoucnosti. Nechybí téma komunitního života, školství a výchovy dětí, porodu. Tom má dvě dcery, a tak sdílí, kterými tipy vzdělání si prošly, a jak to zpětně hodnotí. 


Přeji příjemný poslech.


CLASS

Práce vs zaměstnání | Tomáš Hajzler

Jak bude vypadat práce, až zmizí zaměstnání a co bude člověk potřebovat, aby v ní uspěl, těšila ho a druhým prospívala? 

Tento obsah nalezneš na platformě komunity
https://www.nastavdusi.online/komunita/ 


Tomáš Hajzler o dobrém životě v konzumní společnosti

https://www.nastavdusi.online/tomas-hajzler-o-dobrem-zivote-v-konzumni-spolecnosti/ 


Tomáš Hajzler

https://www.tomashajzler.com

Nakladatelství PeopleComm
https://www.peoplecomm.cz/ 

Kniha Naše budoucnost je lokální

https://www.peoplecomm.cz/nase-budoucnost-je-lokalni 


Ekovesnice či cohousing
Ekovesnice je způsob bydlení a života, který kombinuje pospolitost se soukromím. Zpravidla funguje i jako autonomní nebo částečně autonom- ní ekonomický systém s různou mírou společné ekonomiky a sdílení zdrojů (výroba energie, pěstování, chov a zpracování jídla, společné vaření, doprava, vzdělávání dětí, péče o staré a nemohoucí...). Světová síť ekovesnic (Global Ecovillages Network) dnes definuje tři typy: městskou, tradiční a záměrnou. Městskou tvoří sousedská čtvrť, kterou spojuje společná vize obnovy dobrého života ve městě, založená na udržitelnosti, spo- lupráci a participativním rozhodování. Tradiční ekovesnice jsou většinou venkovského typu, se stávající komunitou, s cílem větší soběstačnosti a udržitelnosti života. Většina dnešních ekovesnic je ovšem záměrných. Tvoří je lidé, kteří spojili síly s cílem vybudovat společnou ekonomiku a domov pro sebe a své rodiny.

Ekovesnice Zeměsouznění: www.zemesouzneni.czVila Flora: www.vilaflora.czRozhovor o městském cohousingu v Praze: https://bit.ly/3thb921Sdílené domy: http://sdilenedomy.cz/Svobodný domek: https://svobodnydomek.czPadmaFarma: www.padmafarma.czZaježová: https://zajezka.skBílé Karpaty (Vrbovce): www.ekovesnice.czShangri La Osho: www.shangrila.czKomunita s léčebným a kulturním zaměřením v Orlických horách: www.zabrehem.cz FB: Kočka v tašce — bytová scéna
FB: POŠTA PRO NÁS / Post 4 us / VALEcz
FB: Komunita Řeporyje — Óm house
FB: Oáza života
FB: Ekovesnice
FB: Cohousing/komunitní bydlení po celé ČR
FB: Komunitní vize: Chci žít v komunitě
FB: Alternativní a komunitní bydlení


Chatové osady
Ztracenka, Měsíční údolí, Drábovka, Vrabčí Brod a další chatové osa- dy jsou českou variantou ekovesnic, často s velmi úzce spolupracujícími komunitami. Jejich historie sahá až do začátku 20. století. Jedna z nejstarších — Ztracenka u Štěchovic, byla založena v roce 1919. V mnoha těchto chatových osadách se dodnes podařilo udržet ducha pospolitosti, sdílení a úzké spolupráce.

Ztracenka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracená_naděje Měsíční údolí: www.mesicniudoli.unas.czMay 11, 202301:27:48
Kamila Černá o vztahu k jídlu

Kamila Černá o vztahu k jídlu

Vztah k jídlu zrcadlí to, jak vnímáme sebe samé. Jde ruku v ruce se vztahem k sobě samým. Nejen proto jsem se rozhodla vyzpovídat Kamilu Černou, nutriční koučku a podcasterku, na téma vztahu k jídlu. Kromě témat jako emoční jedení, diety, intuitivní stravování, cykličnost ve vztahu k jídlu, si s Kamilou povídáme o její změně vztahu k sobě skrze životní zkušenost role maminky, kterou se loni stala. Povídáme si také o tématu rodinného a vědomého stravování, protože přátelé, co si budeme, jídlo umí lidi přivést k jednomu stolu, propojit je, zpomalit a přimět být teď a tady. Jak k němu ale přistupovat vědomě právě třeba v rámci rodiny? 

To se dozvíte v tomto díle podcastu. 


Přeji příjemný poslech. :)Kamila Černá

https://www.healthybycerna.com/

Podcast Healthy By Cerna

https://www.healthybycerna.com/podcast 


Nastav dUŠI partnerským vztahům 28. 4. 2023, 18:00, Sněmovní 7

https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-partnerskym-vztahum/ #nastavdUŠInaživo 


Kamila Černá: Intuitivní stravování a vědomé jedení Tento obsah nalezneš na platformě komunity
https://www.nastavdusi.online/komunita/

Proč jsou vztahy tak důležité?
https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-vztahum-proc-jsou-tak-dulezite/ 


IG @wearerisingasone
https://www.instagram.com/wearerisingasone/

DOPORUČ HOSTA PODCASTU

https://www.nastavdusi.online/doporucuji-hosta/ 

DOPORUČ TÉMA PODCASTU

https://www.nastavdusi.online/doporucuji-tema/ 

Apr 19, 202301:13:39
Pavel Špatenka o vztazích

Pavel Špatenka o vztazích

Nastav dUŠI partnerským vztahům

28. 4. 2023, Sněmovní 7

⁠https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-partnerskym-vztahum/⁠


Co nás vztahy učí o sobě samých? Proč vznikají konflikty a jak s nimi pracovat? Co jsou to projekce? Terapeut Pavel Špatenka, tvůrce osobitého pohledu na sebepoznávací proces a sebeuvědomění v psychoterapii a v životě člověka vůbec, sdílí hlubší pohled na vztahy jako takové. Povídáme si o procesu vztahování, co nás ve vztazích nejvíce omezuje, proč si někteří z nás staví hranice snadno, jiní „NE“ nejsou schopni vyslovit vůbec, a jak kultivace citu hraje obrovskou roli v našich životech a především vztazích. 

Přeji příjemný poslech! 


Pavel Špatenka

jogasebepoznani.cz

Pavel Špatenka na YouTube

https://www.youtube.com/@pavelspatenka432 


Nastav dUŠI partnerským vztahům

28. 4. 2023, Sněmovní 7

https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-partnerskym-vztahum/


Pavel Špatenka: Jak se opravdu sebepoznat a propojit se s vlastním vnitřním vedením? Tento obsah nalezneš na platformě komunity
https://www.nastavdusi.online/komunita/

Proč jsou vztahy tak důležité?
https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-vztahum-proc-jsou-tak-dulezite/ 


IG @wearerisingasone
https://www.instagram.com/wearerisingasone/
DOPORUČ HOSTA PODCASTU

https://www.nastavdusi.online/doporucuji-hosta/ 

DOPORUČ TÉMA PODCASTU

https://www.nastavdusi.online/doporucuji-tema/ 

Apr 07, 202301:10:14
Nastav dUŠI vztahům | Proč jsou tak důležité?

Nastav dUŠI vztahům | Proč jsou tak důležité?

Nastav dUŠI partnerským vztahům

28. 4. 2023, Sněmovní 7

⁠https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-partnerskym-vztahum/⁠


Vítám vám v tomto roce u podcastu Nastav dUŠI s prvním tématem - VZTAHY.
V tomto díle, a skrze nový formát Nastav dUŠI shorts, s vámi sdílím proč jsem si vybrala právě téma VZTAHŮ, jaké životní zkušenosti mě utvrdili v tom, jak moc jsou po mě důležité a jak k nim přistupuji. Dostanete tipy na pár knih a také vám nastíním, jaká další podtémata v rámci Nastav dUŠI VZTAHŮM otevřeme.
Přeji příjemný poslech! :)
KOMUNITA
https://www.nastavdusi.online/komunita/
ZMÍNĚNÉ KNIHY
- The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness
- The Blue Zones, Dan Buettner
- Hostina, Kuchařská kniha o tom, jak jídlo propojuje lidi https://www.peoplecomm.cz/hostina
IG @wearerisingasone
https://www.instagram.com/wearerisingasone/
DOPORUČ HOSTA PODCASTU
https://www.nastavdusi.online/doporucuji-hosta/
DOPORUČ TÉMA PODCASTU
https://www.nastavdusi.online/doporucuji-tema/

Mar 14, 202333:54
Eva Césarová o změněných stavech vědomí

Eva Césarová o změněných stavech vědomí

Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít tento potenciál? Jakou roli v tomto tématu hrají psychadelika? Jaké jsou jejich přínosy, rizika? Jaké jiné formy prožitků mohou otevřít bránu změněných stavů vědomí? A jak je do života integrovat? O tom si povídaly s Evou Césarovou v první části večera Nastav dUŠI naživo, 12. 12. 2022.


Eva Césarová vysvětlila pojem změněné stavy vědomí, roli psychadelik v této tématice, jejich přínosy a rizika. Povídaly jsme si také o dalších branách změněných stavů vědomí a neopomněly proces integrace. CELÝ záznam SPOLU s komunitním obsahem podcastu Nastav dUŠI naleznete na platformě komunity za měsíční poplatek 9 Euro. Za tuto částku dostáváte přístup ke všemu doposud zveřejněnému obsahu v rámci platformy komunity. Své členství můžete kdykoli zrušit. Více informací zde.


Smysl tohoto rozhovoru je čistě edukativní a není jeho cílem kohokoliv jakkoliv navádět či podněcovat ke konzumaci nelegálních substancí, natož šířit toxikomanii jako takovou. Příběhy a zkušenosti zmíněné v této epizodě jsou smyšlené nebo proběhli v zemi, kde je užívání zmíněných látek legální. Autor se zříká veškeré zodpovědnosti za všechny způsoby, jakými by mohly být informace v tomto rozhovoru zneužity či dezinterpretovány škodlivými způsoby.


Eva Césarová
https://evacesarova.cz/ 

Česká psychadelická společnost
https://czeps.org/ 

Nadační fond Sarava foundation
https://sarava.foundation/ 


IG @wearerisingasone
https://www.instagram.com/wearerisingasone/
DOPORUČ HOSTA PODCASTU

https://www.nastavdusi.online/doporucuji-hosta/ 

DOPORUČ TÉMA PODCASTU

https://www.nastavdusi.online/doporucuji-tema/ 

Dec 12, 202201:29:30
Jak se opravdu milovat a vážit si sám sebe | Anna Vašinová

Jak se opravdu milovat a vážit si sám sebe | Anna Vašinová

Sebeláska - toto slovo se těší v posledních letech značnému zájmu. Co ale vlastně znamená?

O pěstování sebelásky, sebehodnoty, o tom, jak se opravdu milovat a vážit si sám sebe si povídáme s Annou Vašinovou, ženou, která se věnuje procesu sebeléčení a sebepřijetí již 12 let. Díky silným psychickým problémům, jako je sociální fobie, problémy s agresivitou, emoční jezení, bulimie, závislosti - od kouření po tvrdší drogy, byla nucena svou životní cestu soustředit hluboce na to, jak se uzdravit. A hádejte, kam došla - jádrem všeho je sebepřijetí, milovat se na fyzické i mentální úrovni. A ať už tato slova zní ve vašich uších jakkoli, jejich hluboké pochopení znamená obrovský dar.

V tomto díle podcastu Anna vysvětluje, jak v sobě ona sama probouzela sebepřijetí. Blíže vysvětluje, na jaké koncepty, slupky, je třeba se zaměřit a pracovat s nimi, abychom pochopili, proč se k sobě chováme neláskyplným, destruktivním způsobem, a jak tyto nefunkční vzorce následně přepsat. Povídáme si o tom, kde se tyto postoje k nám samým staví, kde se tvoří, a v neposlední řadě také na to, jak se naše případné nepřijímání sebe samých odráží v našem okolí, v životě.

Přeji vám příjemný poslech.

Nastav dUŠI naživo | 12. 12. 2022
https://www.nastavdusi.online/nastav-dusi-nazivo-s-tebou/ 

BONUS s Annou Vašinovou | Konstelace
Více zde: https://herohero.co/nastavdusi

Anna Vašinová o životě adoptované (od průserů k meditaci)
https://bit.ly/AnnaVasinova_od_pruseru_k_meditaci

Anna Vašinová
Ze srdce do srdce
https://zesrdcedosrdce.cz/

Anna Vašinová na IG
https://www.instagram.com/annavasinovaa/

Podcast #NastavdUŠI
najdete na Spotify, Apple Podcasts a dalších vámi oblíbených platformách.
https://www.nastavdusi.online/

Nov 17, 202201:04:39
O zvuku, hudební lázni a cestě k sobě | Martina Jeličić
Nov 02, 202202:28:45
O výŽIVĚ těla a ducha | Jan Vojtěchovský
Oct 20, 202201:02:43
O disciplíně, vizi a sebeaktualizaci | Petr Mutinský
Oct 12, 202201:10:27
O tvůrčím životě | Marek Cinko
Sep 28, 202201:31:28
Mechanika TRANSFORMACE | Brain We Are

Mechanika TRANSFORMACE | Brain We Are

Co vše nám z pohledu neurovědy do našeho procesu transformace hází vidle, co je Dunning-Krugerův efekt nebo jakou váhu a roli pro kluky v životě hraje intuice? Dvě hodiny flow s Vojtou a Kryštofem, tvůrci podcastu Brain We Are & Red Pill. Bavíme se o změně, nových začátcích, struktuře, (ne)vyčerpatelnosti vůle, návycích a o tom, jak si je v životě udržet. Poslechněte si nový díl podcastu #nastavdUŠI. SLEVA 20 % po zadání kódu „nastavdusi“ na KURZY od Brain We Are Mrkni na https://bit.ly/PruvodceMozkemaMysli BONUSEM pro komunitu #nastavdUŠI je CHILLI meditace vedená Vojtou a Kryštofem. Informace najdeš zde: https://www.nastavdusi.online/index.php/komunita-nastav-dusi/ Brain We Are o mozku, mysli, neurovědě, zdraví a jejich každodenním prožívání reality https://anchor.fm/nastavdusi/episodes/Brain-We-Are-o-mozku--mysli--neurovd--zdrav-a-jejich-kadodennm-provn-reality-edv2rq Brain We Are https://brainya.org/ Red Pill https://brainya.org/kategorie/redpill/ Nastav dUŠI: https://www.nastavdusi.online/ IG: https://www.instagram.com/wearerisingasone/ Komunita Nastav dUŠI: https://www.nastavdusi.online/index.php/komunita-nastav-dusi/
Sep 15, 202202:06:37
Změna je ŽIVOt | Veronika Bernard
Aug 18, 202233:18
O mateřství, seberozvoji a terapii | Kateřina Saint Germain

O mateřství, seberozvoji a terapii | Kateřina Saint Germain

Autorka tří kuchařek My Cooking Diary, máma, milovnice jídla a cestování a také má blízká kamarádka přijala pozvání do podcastu #nastavdUŠI. Už je to delší dobu, co jsem si přála s Kačí zasednou k mikrofonu, a konečně se poštěstilo. Téma bylo jasné - mateřství a s ním spojení seberozvoj, terapie. Co se totiž neodmyslitelně s rodičovstvím pojí, ať už chceme nebo ne, je vnitřní práce na nás samotných - a právě tu s vámi dnes Kačí sdílí. Je maminkou dvou dětí, a tak mě zajímalo, jak se v této roli cítí, jaká témata jí mateřství otevřela, ať už osobní či rodinná a jak s tím pracuje. Dále jsme si povídaly o roli rodiče, o tom, co se ona sama o sobě dozvěděla poté, co se mámou stala. Velkou část jsme věnovaly právě tématu terapií, ať už těch, které si děláme denně při rozhovoru se sebou samými nebo těch, které sdílíme s odborníkem. Proč se Kačí rozhodla na terapie začít chodit? Jak si vybírala terapeuta nebo typ terapie a proč je pro ni sdílení s nezávislou osobou užitečné? To vše a třeba i to, kdy se naposledy od srdce zasmála se dozvíte v tomto díle podcastu. Pěkný poslech přeji! :)
v BONUSové části sdílí Kačí seznam literatury, která ji na její cestě seberozvoje ovlivnila, stejně tak inspirativní lidi, projekty, profily na sítích. Nechybí pro uvolnění BUĎ a NEBO otázky, kterými jsme naše povídání uzavřely. :))
herohero.co/nastavdusi
Kateřina Saint German | My Cooking Diary
www.instagram.com/mycookingdiarycz/
Kuchařky
eshop.mycookingdiary.cz/
Aug 03, 202201:07:54
Od slackline k tiché radosti | Anna Hanuš Kuchařová
Jul 20, 202201:27:44
Vaginální mikrobiom, biohacking a vztahy | Veronika Allister

Vaginální mikrobiom, biohacking a vztahy | Veronika Allister

Veronika Allister je mou hostkou již potřetí. Není divu. Je tolik témat a otázek, které mi leží na téma jejího zaměření na srdci, že by vydali na celou sérii. Veru se věnuje biohackingu, konkrétně se zaměřuje na dlouhověkost žen. Proč? Ženy a muži jsou, jde-li o tělo a jeho principy, do jisté části odlišní. Výzkumů a studií zaměřených na kvalitu a délku života žen je pomálu. Nicméně zájem o téma roste a s ním i tato oblast.
Tento rozhovor jsem primárně zaměřila na ženy, na vaginální mikrobiom, protože dámy a pánové, to je jinej svět! Povídaly jsme si o tom, jak se starat o naší intimní zahrádku, jak vzniká vaginální dysbióza a jak jí předcházet. Odtud jsme přešly k tématu menstruace, menstruačnímu cyklu a jeho měření a tématu cervikálního hlenu.
Celým podcastem se nese téma biohackingu jako takového. Proto jsem na úvod Veru poprosila o sdílení dojmů z návštěvy Biohacker Summitu v Helsinkách.
Závěr podcastu se nesl v duchu vztahů, protože právě vztahy se ukazují býti jednou z nejdůležitějších skládaček spokojeného a dlouhého života. Proto mě zajímalo, jak se daří právě Veru pečovat o ty své, konkrétně o vztah s jejím mužem, a jaké jsou podle ní základy zdravého harmonického vztahu.
Přeji příjemný poslech.
V BONUSové části jsme se věnovaly tématu doplňků stravy. Proč je potřeba je v dnešní době brát, jak začít?
Více zde:
herohero.co/nastavdusi
Veronika Allister
BLOG Systers.bio:
www.systers.bio/blog/
SYSTERS kempy:
www.systers.bio/eventy/
BROTHERS. kempy:
allister.cz/brothers-camp/
ALLISTER festival pro páry:
allister.cz/allister-festival/
Jul 07, 202201:18:07
O mužích, ženách, vztazích a práci s myslí | Ondřej Sedláček
Jun 22, 202201:16:50
Veronika o mateřství

Veronika o mateřství

Jednou za čas ráda usednu k mikrofonu sama a sdílím s vámi témata, která se mě bezprostředně týkají, rezonují se mnou. Tentokrát budu sdílet své zkušenosti ze šuplíku MATEŘSTVÍ. Jak vnímám svou roli? Proč vnímám, že závislost dítěte na matce se nenosí? Jak moc je pro mě důležitý KMEN? A proč a jaká očekávání mi komplikují mateřství? Nejen o tom, ale i o skloubení práce, péče o sebe, o partnerském vztahu po narození malého a tom, co mě na mateřství nejvíc překvapilo, je tento díl. 


V BONUSové části se snažím zodpovědět nejčastější dotazy, které jste mi posílali na IG a já do podcastu nestihla zařadit. :)
https://herohero.co/nastavdusi

Které? 

Jak řešíš situace, kdy Tě Theo rozčílí? Nějaké tipy?
Jak ovlivnil příchod dítěte vztah a jak si zařizujete nerušený čas pro sebe?
Co je pro Tebe aktuálně nejtěžší v mateřství?
Setkáváš se s názorem, ať své dítě necháš vyplakat?
Jakým způsobem mluvíš k malému? Jako na miminko?
Co pro Tebe v mateřství byla zatím největší výzva?
Jak můžeme změnit starý nefunkční styl výchovy, který jsme zažili u svých rodičů na lepší?
Stravování dítěte (očekávání vs realita)
Co ti to dalo, vzalo a kde bereš energii vše zvládat?
Odpovědi najdeš zde: https://herohero.co/nastavdusi  

________ 

Partnerem tohoto dílu podcastu je značka UTUKUTU.
VYUŽIJTE slevu slevu 5 % na všechny jejich produkty.
Stačí při objednávce zadat kód rozhoupejdusi 
Kód není časově omezen. :) Využít můžete kdykoli.

UTUKUTU je rodinná firma,  která do čech přinesla netradiční pohybové hračky pro děti. První houpací prkno spatřilo světlo světa před více než osmi lety. Od té doby stále, s vervou a nadšením, parta UTUKUTU vymýšlí a vyvíjí další pomůcky a hračky, které dětem pomáhají v rozvoji jejich tělesných dovedností a pozitivně ovlivňují i jejich psychiku. UTUKUTU produkty jsou tvořené pomalu, pečlivě a s úsilím. Jsou vyráběné ručně v ČR. 

Máte-li chuť prohloubit ve vašich dětech radost z pohybu, přináším vám se spojení s UTUKUTU slevu 5 % na všechny jejich produkty.
Stačí při objednávce zadat kód rozhoupejdusi
https://bit.ly/UTUKUTU


____

Veronika o šestinedělí
https://www.nastavdusi.online/index.php/2021/09/22/weef-o-sestinedeli/  

Jun 01, 202252:52
Terez Wrau Kubíková o buskingu, kakau, kávě a jiných medicínách
May 18, 202201:19:07
Albína Flanderová o kraniosakrální terapii
May 04, 202201:33:30
Dalibor Štědronský o józe
Apr 20, 202201:14:30
Abhejali Bernardová o meditaci

Abhejali Bernardová o meditaci

Meditace může být nástrojem, který člověku pomáhá překonávat sebe samého. Abhejali Bernardová, vytrvalostní plavkyně, je toho živoucím důkazem. Výzvu Oceans Seven dokončila jako 4. žena na světě, 10. člověk na světě a jako 1. suchozemec. Má za sebou ale mnoho dalších výzev. Ona sama o sobě říká, že je normální žena, člověk a že velkou zásluhu na tom, že se do těchto extrémních životních zkoušek pouští, má právě meditace. Věnuje se ji od svých osmnácti let.

Co to meditace je? Jak Abhejali meditace zprvu šla a jak se vyvíjela? Jak často medituje? Jak meditaci využít v každodenním životě? Jakou roli hraje meditace při plavbě úžinami? A jaká právě tato dobrodružství pro Abhejali byla? Jak plavba úžinami probíhá? A co se člověku, když plave v noci oceánem, honí hlavou? O tom a mnohém další si povídáme v podcastu s Abhejali Bernardovou, ženou, která se během podcastu neustále usmívala od ucha k uchu, ženou, která má co předat a která spolu s dalšími kolegy pořádá zdarma kurzy meditace

V BONUSové části si s Abhejali můžete zameditovat.
https://herohero.co/nastavdusi

Abhejali Bernardová
https://abhejali.cz/

Partnerem podcastu je Brainee Akademie, online vzdělávací prostor, kde najdete ucelené, srozumitelné informace o duševním zdraví a osobním rozvoji.
https://bit.ly/BraineeCZ

Využijte 15% SLEVU na celou akademii nebo na jeden ze dvou samostatných studijních programů - Mind a Grow. Stačí zadat kód: „nastavdusisobe“.

Apr 06, 202201:04:07
Amar Ibrahim o přípravě na extrémní situace
Mar 23, 202258:25
Pavel Macek o stoicismu, klidné mysli a odolnosti

Pavel Macek o stoicismu, klidné mysli a odolnosti

Stoicismus není jen filozofie, je to praktický a aktuální nástroj pro člověka dnešní doby. Proč? O tom si povídáme s Pavlem Mackem, mistrem čínských bojových umění, instruktorem prestižní světové asociace StrongFirst, šéfinstruktorem školy KB5 a praktikujícím stoikem.

Jak ovládat svou mysl a nenechat se jí vláčet? Co je to dobrovolný diskomfort? Co přesně je to stoicismus? Kde se vzal a proč je tak aktuální nejen dnes? Jak ho můžeme aplikovat do života? A čím je přínosný právě Pavlovi? Proč je údiv v našem životě hnacím motorem? Co je odvaha nebo koncept Hieroklova kruhu?

BONUSOVÉ povídání s Pavlem (konkrétní metody praktikujícího stoika) najdete zde:
https://herohero.co/nastavdusi

Pavel Macek

https://www.pavelmacek.cz/

Prokoptón

https://prokopton.cz/

Mar 09, 202201:33:38
Tomáš Hajzler o dobrém životě v konzumní společnosti
Feb 23, 202201:29:32
Lucie Bukovská o práci s krizí a traumaty
Feb 09, 202201:22:06
Marta Uhlířová o hlasu jako nástroji k sebevědomí

Marta Uhlířová o hlasu jako nástroji k sebevědomí

Jak naHLAS vyslovit, co se nám honí v hlavě?

Jak sdělit své potřeby, touhy, přání?

Jak pracovat s hlasem, když přijde tréma?

O hlase jako nástroji sebevědomí jsme si povídaly se zakladatelka projektu Správným kurzem a také lektorkou práce s hlasem Martou Uhlířovou. Ta blíže popisuje, jak hlas v těle vzniká, jak je propojen s emocemi a jak s projevy emocí na hlase pracovat a zda vůbec. Bavíme se také o problematice neschopnosti se projevit a jak právě práce s hlasem může být v tomto směru nápomocna. A protože většinou mí hosté vycházejí z vlastních zkušeností, Marta sdílí svůj příběh o tom, jak se naučila stát si za svým.

V BONUSové části na vás čeká pár hlasových cvičení a dalších část povídání s Martou.

Pro KOMUNITU Nastav dUŠI Marta sdílí také slevový kód na její online kurz Získej zpět svůj hlas.

⋙ Komunita #nastavdUŠI
Všechen obsah na jednom místě v plné verzi s bonusy a bez reklam. Obsah pro potěchu těla, duše a mysli.
https://herohero.co/nastavdusi

⋙ IG @_weef_ https://www.instagram.com/_weef_/ 

Podcast #NastavdUŠI​ najdete na Spotify, Apple Podcasts a dalších vámi oblíbených platformách.

MARTA UHLÍŘOVÁ

https://www.spravnymkurzem.cz/

Jan 26, 202258:08
Michaela Mrázková o tom, jak si v životě opravdu uklidit
Jan 12, 202201:17:25
Kateřina Kuřátková o extra okulárním vidění
Dec 01, 202101:05:13
Tereza Kratochvílová o adopci
Nov 17, 202101:12:09
Lilia Khousnoutdinová o moudrosti ženského těla
Nov 03, 202101:16:24
Veronika Allister o ženském biohackingu
Oct 20, 202101:17:36
Sylvie Stretti o smrti, dětech a upřímnosti
Oct 07, 202153:53
Weef o šestinedělí
Sep 22, 202150:21
Anna Marešová nejen o designu erotických pomůcek
Aug 25, 202101:21:12
Barbora Koubková o pobytu v ášramu, olejových klystýrech a jiných srandách
Aug 11, 202101:08:04
Karolína Dewi Rathousová nejen o sebepoznání na Kostarice
Jul 28, 202101:25:37
Margit Slimáková o zdravotní prevenci
Jul 14, 202149:39
Kristýna a Daniel Paulusovi o józe
Jun 23, 202101:21:45
Lenka Medvecová Tinková o dětském spánku

Lenka Medvecová Tinková o dětském spánku

Je dětský spánek v celou noc v kuse bez probuzení reálný? Proč je dětský spánek takové téma? Jaké jsou největší mýty o dětském spánku? Co je to metoda kontrolovaného pláče? Jak se k dětskému spánku přistupuje ve světě? Jak na uspávání dětí? Na tyto otázky a mnohé naší, třeba jak se mění situace s příchodem sourozence, odpovídala Lenka Medvecová Tinková, medicínská antropoložka věnující se laskavému přístupu k dětskému spánku. Lenka je maminka dvou dětí, a také autorka knih o spánku a terapeutických pohádek. CELÝ DÍL PODCASTU v plné verzi a bez reklam naleznete na herohero.co/nastavdusi

Lenka Medvecová Tinková na IG: https://www.instagram.com/prosimspinkej/

WEB Prosím SPINKEJ: https://www.prosimspinkej.cz/

SOUTĚŽ o knihy proběhne na IG https://www.instagram.com/_weef_/


Jste-li pravidelným posluchačem podcastu #nastavdUŠI a chtěli byste ho nejen podpořit, ale stát se součástí komunity, máte možnost.
⋙Podcasty v plné verzi s bonusy a bez reklam najdete nyní na platformě herohero.co/nastavdusi, kde máte nově možnost podcast #nastavdUŠI podpořit. Kromě toho na vás čekají další benefity:
⋙Na platformě najdete veškerý obsah jak ve video, tak audio verzi.
⋙Přednostní prodej vstupenek na off-line eventy Nastav dUŠI
⋙Možnost kladení dotazů hostům podcastu
⋙Možnost stát se hostem podcastu
⋙Možnost ovlivnit témata budoucích dílů podcastu
⋙Pohled do zákulisí podcastu
Nové díly nastav duši jdou ještě do větší hloubky a právě kompletní verze najdete pod odkazem herohero.co/nastavdusi.
⋙Podpora je na měsíční bázi. V případě, že byste z jakýchkoli důvodu podcast nadále nechtěli/nemohli podporovat, jednoduše přispívání zrušíte.

Těším se na každého nového z vás a už teď vám z celého srdce DĚKUJU. ♡

Jun 09, 202101:48:37
Barbora Hájková, ta s děravou hlavou
May 26, 202101:20:51
Michaella EllaiYa Rhéa Fibichrová o orgasmu, vědomém sexu a partnerství

Michaella EllaiYa Rhéa Fibichrová o orgasmu, vědomém sexu a partnerství

⋙ Celý díl v plné verzi a bez reklam najdete na https://herohero.co/nastavdusi


Vědomý přístup k partnerství, sexu, ale i k ženskému lůnu, které ženy volá po pozornosti, jak dokazují nejen nově se rozmáhající nemoci jako je endometrióza. Pozvání do podcastu přijala Michaela, průvodkyně žen na cestě jejich intimního sebepoznání a zakladatelka projektu Tantraela. Míša blíže popisuje, jak pečovat o ženské lůno, proč doporučuje yoni vajíčko právě v péči o ženské partie a jak může práce s ním vypadat. Odpovídá mi na otázky kolem vědomého partnerství - co pro ní toto sloví spojení znamená, jak to s vědomějším přístupem ke vztahu má její muž. Povídáme si mimo jiné i o ženských orgasmech, jaké typy jsou, kolik žen je ve skutečnosti předstírá a proč. Na závěr otevíráme téma tantrického sexu. Přeji příjemný poslech.

⋙  Michaela na IG https://www.instagram.com/tantraela/
⋙ Projekt Tantraela https://www.tantraela.com/
⋙ Podcast Tantraela https://open.spotify.com/show/1gE499MMAiXnDinzeOAV7g?si=5uxg-FUjSDu-iCtzcVG62g&nd=1
⋙ Studie https://www.researchgate.net/publication/44609177_Evidence_to_Suggest_that_Copulatory_Vocalizations_in_Women_Are_Not_a_Reflexive_Consequence_of_Orgasm
⋙ O vědomé vztahu https://open.spotify.com/episode/18d1kJ7Z4DbI5E925NeaFY?si=AjPEMT90Qw6DM_e5rd7Ruw

⋙ Celý díl v plné verzi a bez reklam najdete na https://herohero.co/nastavdusi
⋙ Krátké ukázky z podcastů na najdete na https://www.instagram.com/_weef_/channel/
⋙ IG @_weef_ https://www.instagram.com/_weef_/  

Podcast #NastavdUŠI
najdete na Spotify, Apple Podcasts a dalších vámi oblíbených platformách.

May 12, 202101:01:46
Rychtaříkovi o cestování obytňákem s dětmi a životě naruby

Rychtaříkovi o cestování obytňákem s dětmi a životě naruby

Cestování obytňákem v posledních letech nabývá na oblíbenosti. Co ale cestování obytňákem s rodinou, dětmi? A co teprve se čtyřmi dětmi? Dá se to? Svůj cestovatelský příběh dnes sdílí rodina, která svůj život před lety otočila naruby a vydala se vstříc dobrodružství. Našli odvahu vystoupit ze zaběhnutých kolejí, prodat a pronajmout vše, co vlastnili a společně prožít rok, který už jim, jak oni sami říkají, nikdo nevezme. Jaké to bylo? Proč si zvolili cestu po ekofarmách? Čemu chtějí naučit své děti? A jak na cestě obytňákem vyhovět potřebám všech členů rodiny? Na tyto otázky Terez a Honza Rychtaříkovi odpovídají. Společně si povídáme taky o minimalismu, šetrnějším přístupu k přírodě, systému a domácím vzdělávání. Přeji příjemný poslech. :)

NARUBY LIFE BLOG https://naruby.life/ NARUBY INSTAGRAM https://www.instagram.com/naruby.life/ NARUBY kurz EKO úklid a praní https://naruby.life/on-line-kurz-zdarma-eko-uklid-a-prani/


Apr 28, 202101:24:38
Kateřina Winterová o pěstování, bio potravinách, síle bylin a soběstačnosti
Apr 14, 202101:32:11
Lucie Hyblerová o pomoci druhým, Instagramu a sociálním podnikání

Lucie Hyblerová o pomoci druhým, Instagramu a sociálním podnikání

Pro dobro se vyplatí zvýšit hlas a Lucie do světa křičí. Lucie Hyblerová je zakladatelkou platformy Breakfaststory a laureátkou ceny Via Bona v oboru filantropie. Breakfaststory je první českou platformou, která sdružuje a podporuje v přímém odbytu sociální a chráněné dílny z celé ČR. Možná znáte kampaně Potěš snídaní a Potěš oběde, skrze které podpora putuje nejen zaměstnancům s hendikepem, ale také seniorům a samoživitelům, pro které vaří zdarma. Jak ale celá myšlenka vznikla? Jak Lucie zvládá unést všechny ty lidské příběhy? A proč podle ní nestačí dělat jen povrchní dobro? To vše a mnohem víc se dozvíte v tomto díle.

Breakfaststory >> https://breakfaststory.cz/ E-shop >> https://breakfaststory.cz/e-shop/ Potěš OBĚDEM >> https://breakfaststory.cz/potes-obedem/
Mar 31, 202101:15:54
Vojta Urban o diagnóze jménem neplodnost
Mar 17, 202101:08:29
Aneta Songe Denemarek o tvůrčím životě, snech a roli mámy
Mar 03, 202101:00:52
Pavla Wernerová o zero waste a ekologickém investování
Feb 17, 202101:02:54
Blanka Javor o smrti, práci ekofunebračky a přírodních pohřbech
Feb 03, 202101:04:16
Veronika Mouchová o podnikání, radosti a možnosti nic nedělat
Jan 20, 202158:01
Lucie Minářová o práci na sobě, zdravém životním stylu a sebevědomí

Lucie Minářová o práci na sobě, zdravém životním stylu a sebevědomí

Rozhodla jsem se tímto dílem podcastu s Lucií odstartovat nový rok. Lucie je trenérkou crossfitu, výživovou poradkyní, nadšenou podcasterkou, blogerkou a YouTuberkou. Jede na výkon, doslova! Její tréninkový plán nese právě takové jméno. Povídáme si o cvičení, práci na sobě samé, zdravém životním stylu, sociálních sítích a jejich vlivu na sebevědomí. Lucí trpěla poruchou příjmu potravy. Sdílí tedy i to, co bylo u ní příčinou tohoto onemocnění a jaký vliv na její zdraví to mělo. Závěrem se bavíme o tom, jak zavést nové zvyky a jak Lucí vnímá novoroční předsevzetí.  

IG Lucie Minářová https://www.instagram.com/luciemin/ The Healthy Tapes PODCAST https://thehealthytapes.buzzsprout.com/ Jedu na výkon https://jedunavykon.cz/CLENSTVI/
Jan 06, 202101:02:56
Alena Terezie Vítek ze života nevidomé maminky

Alena Terezie Vítek ze života nevidomé maminky

Alena je maminkou roční Šarlotky, ženou se smyslem pro humor, medátorkou a canisterapeutkou. Oční sítnici ji poškodili v inkubátoru pár dní poté, co přišla na svět, v sedmnácti letech přišla o zrak kompletně. Alenka vypráví svůj příběh, mluví o projektech, kterých je součástí a které pomáhají. Především si společně povídáme o roli maminky, o tom, jaké to je, starat se o malé miminko jako nevidomá máma. Taky se bavíme o Alenky těhotenství, porodu a přípravách na mateřství. 

Pomozme nevidomé Aleně a její dcerce objevovat svět
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozme-nevidome-alene-a-jeji-dcerce-objevovat-svet  NÁVŠTĚVY POTMĚ 
https://www.navstevypotme.cz/ Světluška KAVÁRNA POTMĚ
https://svetluska.rozhlas.cz/kavarna-potme-7596205
Dec 16, 202001:00:03
Simona Lazzari o práci duly, laktační poradkyně a mnohém dalším
Dec 02, 202056:36
Vánoce za času korony

Vánoce za času korony

Dnešní díl podcastu nastavuji opět svou dUŠI já společně s několik z vás, kteří jste mi na mou otázku „Jak si představujete ideální Vánoce, co pro vás toto období znamená a jaké budou letos vaše svátky?“ odpověděli. Blíže se zamýšlím nad tím, čím pro mě svátky jsou a jaké budou pro nás všechny letos. Poslední půl rok byl pro každého z nás náročný, pro každého do jiné míry, pro každého jinak. Jak tedy ovlivnil letošní blížící se svátky, pomohlo nám tohle náročné období něco si uvědomit?
Přeji vám všem Šťastné a laskavé.
Projekt VÁNOCE NARUBY.
Sdílejte své #vanocenaruby se svou sociální bublinou a inspirujte ostatní.

Všem, kteří si udělali čas a sdíleli se mnou odpovědi, moc děkuju.
Dec 01, 202037:59
Tomáš Rous o životě nevidomého

Tomáš Rous o životě nevidomého

Zachraňte Neviditelnou výstavu | Sbírka na HITHIT

Hostem dnešního dílu podcastu je Tomáš Rous, průvodce NEVIDITELNÉ VÝSTAVY v Praze. Společně s Tomášem se bavíme o životě nevidomého. Jaké to je, pohybovat se ve tmě? Jak nevidomým nejlépe pomoci, pokud se s nimi potkáme na ulici? Jak vypadají sny nevidomého člověka? Jaké vychytávky lidem se zrakovým postižením ulehčují život? Společně si také povídáme o Neviditelné výstavě jako takové. Tomáš popisuje, na co se jako návštěvníci můžete těšit a co očekávat. Přeji příjemný poslech.


Zachraňte Neviditelnou výstavu | Sbírka na HITHIT

"Neviditelná výstava vznikla před 9 lety v Novoměstské radnici v Praze. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům život nevidomých, a to formou interaktivní prohlídky. Hodina v naprosté tmě změní vnímání prostoru a donutí se spolehnout na smysly zbylé. Výstava provází návštěvníky řadou speciálně zatemněných místností, kde si mohou vyzkoušet situace z běžného života. O bezpečný pobyt ve tmě se starají naši nevidomí průvodci. Zároveň se během každé prohlídky snaží ukázat, že svět je možné vnímat mnoha různými způsoby, nejen očima. První vlnu pandemie jsme přestáli. Druhá vlna nás však donutila hledat vnější podporu, abychom mohli zaplatit pronájem prostor a mzdy."

Nov 18, 202040:47
Adam Táborský o duševní hygieně

Adam Táborský o duševní hygieně

Adam Táborský pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice a mimo to propojuje duševní zdraví a přírodu v projektu Terapie mezi stromy. Povídáme si společně o propojení měst a přírody, duševním zdraví lidí žijících ve městech. Adam sdílí své poznatky, přibližuje, jak taková terapie mezi stromy probíhá a sdílí, jak o své duševní zdraví pečuje on sám. Bavíme se také o současné pandemické situaci a o tom, jaký má dopad na naše duševní zdraví. A co takové sociální sítě nebo mediální masáž? To vše se dozvíte v novém díle podcastu #NastavdUŠI. 

SBÍRKA NA DONIO - TERAPIE MEZI STROMY IG projektu Terapie Mezi Stromy https://www.instagram.com/terapiemezistromy/ https://www.terapiemezistromy.cz


Nov 05, 202056:43
Petr Horký nejen o konci světa

Petr Horký nejen o konci světa

Hostem podcastu byl Petr Horký, polárník, režisér a taky otec dvou dcer. Společně se bavíme o jeho cestě, životní i té po světě. Bavíme se o tom, jak se stal polárníkem, jak se od moderování dostal k cestování a následně práce režiséra. Povídáme si o konci světa, na jehož téma Petr chystá film  CIVILIZACE. Petr mi odpovídá na dotazy spojené s koncem naší civilizace. Ptám se ho, co si myslí o nekonečném růstu a jaký v naší společnosti nachází smysl on sám. Společně otevíráme taky téma rodiny, dětí a to, jak současná generace může "všechno". Přeji příjemný poslech. :)

Petr Horký
https://www.petrhorky.cz/

Film Civilizace aneb dobrá zprávu o konci světa
https://www.petrhorky.cz/film/civilizace/

Petrův podcast HausboTalk
https://www.petrhorky.cz/podcasty/


⋙ Podpořit podcast můžete na  https://herohero.co/nastavdusi 

⋙ Krátké ukázky z podcastů na najdete na https://www.instagram.com/_weef_/channel/ 

⋙ IG @_weef_ https://www.instagram.com/_weef_/  

Podcast #NastavdUŠI najdete na Spotify, Apple Podcasts a dalších vámi oblíbených platformách.

Oct 19, 202001:15:34
O porodu s Martinem

O porodu s Martinem

V dnešním díle nastavuji duši já sama společně se svým partnerem, manželem a otcem čerstvě narozeného Theodorka. Upřímně a otevřeně s vámi sdílíme jeden z našich nejintenzivnějších zážitků, porod. Byli jsme připraveni mít děti? Jaké bylo těhotenství? Jak probíhal porod a byl by u něj Martin znovu přítomen? Jaká jsme měla porodní přání? Jak jsme se na porod připravovali? O tom a mnohem víc se s vámi podělíme právě v tomto díle. Příjemný poslech.  Literatura, kterou četl Martin: What to Expect When You're Expecting, Heidi Murkoff How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk, Adele Faber, Elaine Mazlish, Joanna Faber, Kimberly Ann Coe Literatura, kterou četla Weef: Znovuzrozený porod, Michel Odent (v podcastu jsem chybně uvedla název knihy) Orgasmický porod, Elisabeth Davisová Kurzy: A Centrum, Partnerské předporodní ladění Porod je krásný, Hypnoporod O těhotenské józe s Veronikou Johánkovou: https://anchor.fm/nastavdusi/episodes/Veronika-Johnkov-nejen-o-thotensk-jze-ebdqbc
Sep 16, 202001:04:26
Anna Vašinová o životě adoptované (od průserů k meditaci)
Aug 02, 202001:04:53
Josef Formánek o alkoholismu, dobrodružství a duchovnu

Josef Formánek o alkoholismu, dobrodružství a duchovnu

Roku 1992 založil společně s Miroslavem Urbánkem geografický magazín Koktejl. Téměř třináct let působil jako jeho šéfredaktor a díky své práci procestoval přes třicet zemí světa, z nichž ho nejvíce ovlivnil ostrov Siberut. Dnes se věnuje psaní. Vydal 7 knih. Jeho první knihy Prsatý muž a zloděj příběhů se prodalo přes 100 tisíc výtisků. Společně s Josefem zabloudíme do jeho duše - duše dobrodruha, spisovatele, člověka v minulosti závislého na alkoholu, do duše věřícího a otce. Doufám, že se vám podcast bude líbit. Přeji příjemný poslech! :)

#NastavdUŠI

PODCAST
https://www.weefsworld.eu/podcast-nastav-dusi/

Jun 19, 202001:25:39
Jitka Ševčíková o emoční inteligenci a hladině alfa
May 19, 202001:01:04
Brain We Are o mozku, mysli, neurovědě, zdraví a jejich každodenním prožívání reality
May 12, 202001:48:13
Kristýna Ditzová o práci au-pair, obezitě a seberozvoji
Apr 29, 202035:55
Weef | Čas karantény: čas být, zamyslet se, přehodnotit
Mar 28, 202056:50
Veronika Johánková nejen o těhotenské józe
Mar 11, 202056:03
Petr Soukup o neškatulkování a životě básníka

Petr Soukup o neškatulkování a životě básníka

Dnešní díl podcastu a povídání je s mým kamarádem Petrem Soukupem. Čekat můžete kamarádskou a uvolněnou zpověď ze života básníka. Petr bere život s humorem, doporučuju se u podcastu uvolnit a nahlédnout skrze Petrovo povídání do života umělce.

Více o Petrovi: https://www.instagram.com/petrsoukup.cz/

Mar 05, 202041:06
Eva Kejíková o endometrióze
Jan 26, 202044:05
Tamara Klusová o porodech a mateřství

Tamara Klusová o porodech a mateřství

Hostem dnešního dílu podcastu #nastavdUSI je Tamara Klusová, žena, která se v době rozhovoru cítí být především maminkou tří dětí. Tamara se svěřuje s jejími dojmy a postřehy ohledně těhotenství a popisuje otevřeně průběh jejích porodů. Společně si povídáme také o rituálech, o mateřství a o tom, zda plánuje další děti. Užijte si otevřené nastavení duše této úžasné ženy, v jejímž okolí velmi často jiné ženy pookřejí a chtějí zakládat početnou rodinu. :D :)  Tamara na IG >> https://www.instagram.com/tamara_klusova/
Dec 26, 201958:39
Karolína Tucker o poruše příjmu potravy, vrcholovém sportu a józe
Dec 17, 201901:03:46
Teru Menclová o úzkostné poruše
Dec 11, 201951:17
Kate Rezková o procesech tvorby a práci na volné noze
Dec 05, 201937:13
Veronika Allister (Jelínková) nejen o biohackingu
Nov 26, 201901:00:59
Proč a o čem bude podcast Nastav dUŠI

Proč a o čem bude podcast Nastav dUŠI

V nultém díle bych vám ráda z patra, skoro na jeden nádech, vysvětlila, proč podcast vzniká a co můžete očekávat v dalších dílech.

Nov 24, 201907:22
Vítám vás u podcastu Nastav dUŠI

Vítám vás u podcastu Nastav dUŠI

Mám chuť si povídat, přeskočit “small talk” a bavit se o tom podstatném, o tom hluboko v nás, co si zaslouží být slyšet. Hloubi své duše mi nastavují hosté, kterým podle mého stojí za to naslouchat. Pojdmě si povídat, opravdu povídat.

Nov 20, 201901:11