Skip to main content
Spotify for Podcasters
Nawr yw’r awr

Nawr yw’r awr

By Nia Davies & David Cole

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Cefnogwch ni: www.patreon.com/nawrywrawr
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Co ni off i Nice - diwrnod 5

Nawr yw’r awrSep 11, 2023

00:00
18:44
Co ni off i Nice - diwrnod 5

Co ni off i Nice - diwrnod 5

Diwrnod 5 (ish) 😂 diwrnod y râs. Diwrnod amazing i benu’r gyfres!
Sep 11, 202318:44
Co ni off i Nice - Diwrnod 4

Co ni off i Nice - Diwrnod 4

Y diwrnod cyn y râs. Nerfau yn adeiladu..!
Sep 09, 202309:31
Co ni off i Nice - diwrnod 3

Co ni off i Nice - diwrnod 3

Y wledd croeso
Sep 08, 202305:53
Co ni off i Nice - Diwrnod 2

Co ni off i Nice - Diwrnod 2

Cofrestru, cael gwahoddiad i ddigwyddiad Precision Hydration a Nia a Roger ar y fireman’s pole!!!
Sep 07, 202320:32
Co ni off i Nice - Diwrnod 1

Co ni off i Nice - Diwrnod 1

Cyrraedd Nice!
Sep 06, 202304:48
4. Ironman Cymru - Nikki Bartlett, Alex Milne a Gruff Lewis!

4. Ironman Cymru - Nikki Bartlett, Alex Milne a Gruff Lewis!

Cyfweliadau ar y llinell derfyn gyda yr ennillwyr Alex Milne a Nikki Bartlett ac hefyd y Cymro cyntaf, Gruff Lewis!
Sep 04, 202343:41
3. Ffindir - Pencampwriathau 70.3 y Byd 2023 🌍🇫🇮

3. Ffindir - Pencampwriathau 70.3 y Byd 2023 🌍🇫🇮

Dai a Nia yn sgwrsio am râs Dai. Beth digwyddodd, shwt ath hi a beth ma Dai wedi dysgu o’r râs
Sep 04, 202325:17
Co ni off i’r Ffindir - diwrnod 5

Co ni off i’r Ffindir - diwrnod 5

Râs y Dynion!
Aug 27, 202305:45
Co ni off i’r Ffindir - Diwrnod 4

Co ni off i’r Ffindir - Diwrnod 4

Pencampwriaeth y Byd Ironman 70.3, râs y menywod. Clywch hanes râs Carys 🏊🏼‍♂️🚴🏽‍♂️🏃🏼‍♀️💨
Aug 26, 202315:21
Co ni off i’r Ffindir - diwrnod 3

Co ni off i’r Ffindir - diwrnod 3

Cofrestru am y râs, hala arian yn yr expo, Abertawe 2024(!), oats, pysgod, rye a liquorice.
Aug 25, 202316:23
Co ni off i’r Ffindir - Diwrnod 2

Co ni off i’r Ffindir - Diwrnod 2

Hedfan, cyrraedd Lahti, “Llangrannog on steroids” a trout casserole!
Aug 24, 202314:38
Co ni off i’r Ffindir - Diwrnod 1

Co ni off i’r Ffindir - Diwrnod 1

Dydd 1 ar ein taith i’r Ffindir. Aberteifi -> Stansted.
Aug 23, 202307:34
2. 70.3 Abertawe 2023

2. 70.3 Abertawe 2023

Clywch hanes un or taper weeks mwyaf unigryw erioed!
Aug 23, 202359:36
1. Ffredi Arthur

1. Ffredi Arthur

Dechrau cyfres newydd. Dala lan da hanes Dai a Nia ers genedigaeth ei mab, Ffredi Arthur
Aug 17, 202331:54
43. London Marathon - ENGLISH EPISODE

43. London Marathon - ENGLISH EPISODE

After so many requests we decided to record another London Marathon episode, this time in English. Hear DC recounting the build up to the marathon as well as the day itself where he ran the London Marathon in a time of 2:34:00!


If you are a new listener, this is not our only English episode.. go back to check out our interviews with Luke Rowe, Cameron Wurf, Jodie Stimpson and the Ironman UK race director!

May 10, 202338:38
42. Marathon Llundain

42. Marathon Llundain

Clywch hanes Marathon Llundain lle rhedodd DC amser anhygoel o 2:34:00!
Apr 26, 202348:42
41. Mallorca 2023

41. Mallorca 2023

Clywch hanes y daith hyfforddi i Mallorca, mis Mawrth 2023.
Apr 03, 202345:21
40. Duathlon y Wildflower 2023

40. Duathlon y Wildflower 2023

Y pumed fuddugloiaeth yn olynol i Dai yn nuathlon y Wildflower a gynhaliwyd yng ngardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru ar ddydd Sul 12eg o Fawrth 2023.  

Mar 13, 202342:43
39. Co ni off i Nice!!

39. Co ni off i Nice!!

Newyddion cyffrous - Mi fydd David yn cystadlu ym mhencampwriath Ironman y byd ym mis Medi, yn Nice! Clywch yr hanes yma!
Feb 21, 202328:12
38. Hoka Trail Half Marathon

38. Hoka Trail Half Marathon

Clywch hanes David, yn rasio'r hanner marathon yma ger Port Talbot ar dydd Sadwrn 11fed o Chwefror.
Feb 20, 202329:41
37. Seiclo tu fewn VS seiclo tu fas!

37. Seiclo tu fewn VS seiclo tu fas!

Nia a Dai yn trafod y manteision ag anfanteision o seiclo tu fewn vs seiclo tu fas ac yn penderfynnu beth yw ei hoff un nhw!
Feb 08, 202347:35
36. 2023

36. 2023

Blwyddyn Newydd Dda!! Edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod...
Jan 10, 202332:42
35. Edrych yn ôl ar 2022

35. Edrych yn ôl ar 2022

Y flwyddyn gorau eto?!
Dec 22, 202250:44
34. Helen Murray

34. Helen Murray

Mae pawb yn nabod llais Helen Murray, hi yw'r llais tu nôl y podlediad triathlon wythnosol, Inside Tri Show. Dros y blwyddyn diwethaf mae Helen wedi bod yn dysgu Cymraeg. Pan clywo ni ei bod hi yn gwrando ar Nawr Yw'r Awr fe gwnaeth Dai ei gwahodd hi yn syth i fod yn westai gyda ni ar y pod. Ers y sgwrs yma ma Helen wedi bod yn gweithio yn galed i ddysgu'r iaith a dyma'r canlyniad. Dwi'n siwr y fyddwch yn cytuno fod Cymraeg Helen yn arbennig. Mwynhewch y sgwrs!
Dec 01, 202237:09
33. KONA

33. KONA

Y race report chi gyd Wedi bod yn aros am!
Nov 15, 202201:11:15
Co ni off i Kona - Diwrnod 13

Co ni off i Kona - Diwrnod 13

Y diwrnod olaf ar yr ynys fawr! Brunch, traeth, champagne, swshi, a paco am San Fran! Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno gyda ni ar y daith. Ni wedi Joio mas draw yn creu y cyfres yma!
Oct 10, 202208:41
Co ni off i Kona - Diwrnod 12

Co ni off i Kona - Diwrnod 12

Y diwrnod mawr wedi cyrraedd, diwrnod y râs. NAWR YW’R AWR! Llongyfarchiade hiwj Dai - 9:54 yn Kona!!!!!
Oct 09, 202208:49
Co ni off i Kona - Diwrnod 11

Co ni off i Kona - Diwrnod 11

Y diwrnod cyn y râs, racko’r beic a’r bags, shopa am Hawaiian shirts, good luck charms a brechdanau $6!
Oct 07, 202214:22
Co ni off i Kona - Diwrnod 10

Co ni off i Kona - Diwrnod 10

Co ni off! Râs y Menywod!
Oct 07, 202219:55
Co ni off i Kona - Diwrnod 9

Co ni off i Kona - Diwrnod 9

Llosgfynyddoedd Hawaii, towlu sausages a edrych ymlaen at râs y menywod yfory
Oct 06, 202210:43
Co ni off i Kona - Diwrnod 8

Co ni off i Kona - Diwrnod 8

Seiclo, nofio, prisiau bwyd a lot o goffi!!☕️☕️
Oct 05, 202216:03
Co ni off i Kona - Diwrnod 7

Co ni off i Kona - Diwrnod 7

Expo, Breakfast with Bob, torri gwallt!
Oct 04, 202214:47
Co ni off i Kona - Diwrnod 6

Co ni off i Kona - Diwrnod 6

Ho’āla, cofrestru, y bag, seiclo a poké!
Oct 03, 202219:15
Co ni off i Kona - Diwrnod 5

Co ni off i Kona - Diwrnod 5

Rhedeg, marced, dysgu, bendithio a crabs!
Oct 02, 202217:25
Co ni off i Kona - Diwrnod 4

Co ni off i Kona - Diwrnod 4

Codi’n gynnar, y Queen K aka yr M4, $35 i barco, nofio, poke bowls a fish BBQ.
Oct 01, 202216:60
Co ni off i Kona - Diwrnod 3

Co ni off i Kona - Diwrnod 3

Ar ôl 3 diwrnod o trafeilu i ni gyd, gan gynnwys y bags a’r beic(!) wedi cyrraedd Kona 🙌🏽
Sep 30, 202215:22
Co ni off i Kona - Diwrnod 2

Co ni off i Kona - Diwrnod 2

Heathrow -> San Francisco. David Cole x2. Burgers wedi dechre!
Sep 29, 202209:43
Co ni off i Kona - diwrnod 1!

Co ni off i Kona - diwrnod 1!

Cyfres newydd yn dilyn ein taith i Kailua-Kona, Hawaii le fydd Dai yn cystadlu ym mhencampwriaeth Ironman y byd 🌎
Sep 27, 202211:56
32. Ironman Cymru 2022

32. Ironman Cymru 2022

Y degfed Ironman i byth fod yn Nimbych y Pysgod ac fe roedd yn Ironman fydd yn aros yn y côf am sawl rheswm.. Clywch yr hanes o safbwynt Dai a Nia yn y pennod yma! 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a cymherodd rhan, ir gwirfoddolwyr ac am yr holl cefnogaeth. Joiodd David clywed pobl yn gweiddi "Nawr Yw'r Awr" ato yn ystod y ras yn fawr!

Sep 23, 202256:28
31. Paratoi am Ironman Cymru

31. Paratoi am Ironman Cymru

Dyddiadur sain wrth David a Nia wedi ei recordio yn y dyddiau yn arwain lan at Ironman Cymru. Lot o nerfau, lot o stress, llawer o cyffro! Mwynhewch!

Sep 19, 202225:34
30. Hanner Ironman Abertawe

30. Hanner Ironman Abertawe

Clywch Dai a Nia yn adrodd hanes eu rasys yn Abertawe!
Sep 02, 202247:40
29. Gemau'r Gymanwlad

29. Gemau'r Gymanwlad

Yn y rhaglen hwn trafodwn Gemau'r Gymanwlad, profiad David o cael ei wahodd i stiwdio'r BBC i dadansoddi'r triathlon ag hanes ein trip i Lundain i wylio'r cystadlu yn y velodrome.

Aug 30, 202233:29
28. Sylwebwyr Seiclo!

28. Sylwebwyr Seiclo!

Mis yma bu Nia yn sylwebu ar y Tour de France ar y rhaglen Seiclo S4C. Tra oedd hi wrthi, cafodd ambell sgwrs cyflym gyda rhai oi chyd sylwebwyr. Diolch Robyn Davies, Dewi Owen, John Hardy ac Alun Wyn Bevan.
Jul 28, 202235:38
27. Non Stanford - Edrych ymlaen at Gemau'r Gymanwlad

27. Non Stanford - Edrych ymlaen at Gemau'r Gymanwlad

Dai sydd yn sgwrsio â Non ynghlyn a'i gobeithion hi yng Nghemau'r Gymanwlad sy'n dechrau wthnos nesa!

nawrywrawr@hotmail.com

Jul 21, 202224:18
26. Lakesman

26. Lakesman

Clywch Hanes triathlon Lakesman!
Jul 14, 202239:35
25. Triathlon TATA Steelman

25. Triathlon TATA Steelman

Clywch am y triathlon cyntaf i Nia neud ers bron tair mlynedd ac y cyntaf iddi gwneud ers rhoi genedigaeth i Hari.

Jul 06, 202230:45
24. Hyfforddi ym Majorca

24. Hyfforddi ym Majorca

Clywch beth sydd wedi bod ymlaen gyda ni ers Marathon Manceinion! COVID a sylwebu ar y Giro ond yn benodol ein taith hyfforddi i Majorca!
May 11, 202251:55
23. Marathon Manceinion

23. Marathon Manceinion

Yn y rhaglen yma dysgwn am gefndir rhedeg Dai, a sut gwnaeth e ymarfer, paratoi a rhedeg marathon mewn 2awr a 37 munud.
Apr 17, 202259:53
22. Ail-brofi
Apr 06, 202230:26
21. Duathlon Y Wildflower 2022

21. Duathlon Y Wildflower 2022

Clywch hanes duathlon y Wildflower a gynhalwyd yng Ngherddi Fotaneg Cenedlaethol Cymru ar ddydd Sul y 13eg o Fawrth.
Mar 17, 202233:40