Skip to main content
Spotify for Podcasters
Nieuw Voer

Nieuw Voer

By Alexander Prinsen

Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar eigen kaders te treden. Samen met ondernemers, wetenschappers en alles wat daartussen inzit.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

NV#26 Michiel Korthals

Nieuw VoerApr 25, 2022

00:00
01:19:59
NV#40 Peter Leendertse

NV#40 Peter Leendertse

Silent Spring uit 1962 van Rachel Carson laat zien hoe relevant het nog steeds is dat we ons blijven afvragen over de impact van gewasbescherming. Peter Leendertse van CLM is met zijn podcast Red de Lente (https://reddelente.nl/) gaan kijken waar we nu staan en hoezeer de gewasbescherming nog steeds zijn sporen nalaat. En dat het nodig is blijkt wel uit het feit dat we er steeds meer last van hebben in ons water, bodem, gewas, insecten, microben en zelfs ons lijf. ————————–

Deze podcast kent geen betaalmuur, wel vragen we je of je een vrijwillige bijdrage kunt doen om het maken van de podcast te financieren. ⁠⁠⁠⁠Daarvoor is deze links beschikbaar⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ of meld je aan bij ⁠bij ⁠⁠⁠⁠⁠Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.⁠ Hartelijk dank alvast voor wat je kan doen.Donatie – ⁠⁠⁠https://nieuwvoer.nl/jouw-bijdrage-aan-meer-nieuw-voer⁠⁠⁠Donatie – ⁠⁠⁠https://Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠

————————–

Vanuit de praktijk van Peter blijkt dat de gehele landbouw sector in beweging is. En Peter vraagt steeds vaker of de conventionele landbouwer ook een agro-(eco)logische adviseur in dienst heeft voor kruisbestuiving van kennis en mogelijkheden en dat doet beseffen dat er dit niet raar is om te doen aangezien beide praktijken steeds dichter naar elkaar groeien.

Supermarkten zijn zoekende hoe ze hun boeren kunnen bewegen en betalen de lat iets hoger te leggen.

Landbouwers worden steeds bewuster dat de middelen iets met hun, hun bodem, gewas en dieren doet en dat anders doen nu echt nodig is.

Tuincentra realiseren dat residuen ook op de tuinplanten zitten die vervolgens in de bodem bij de consument terecht komen. En overwegen planten met nuttige insecten te gaan verkopen zodat ze bij de consument ook van waarde zijn.

Landbouw die tegen de natuur inwerkt is nu het huidige gangbare technieken zijn en die met de natuur samenwerken agro-(eco)logisch heet

Steeds meer landbouwers resoluut stoppen met het conventionele en beginnen de natuur te omarmen en vervolgens van de ene verbazing in de andere vallen. En ineens veel meer mogelijkheden met hun gewassen kunnen doen.

En dat er steeds meer machines ontwikkeld worden door de landbouwers die geschikt zijn voor de agro-(eco)logische landbouw vereisten en die innovatie gaat steeds sneller.

-----

Nieuw voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij opzoek gaat naar de transitie in de landbouw. In het dagelijks leven adviseert hij ondernemers anders te kijken naar de realiteit en innovatie met als doel betere verdienmodellen te realiseren die toekomstbestendig zijn. Meer weten kijk op www.scopematters.com

Jul 11, 202301:28:01
NV#39 Marco van Es

NV#39 Marco van Es

Een gesprek over de invloed van micro-organismen op ons als mens vanuit onze leefomgeving en onze voeding. Het blijkt dat micro-organismen die op en in ons, als mens, zitten, hun oorsprong vinden in onze voeding en de leefomgeving waarin we bewegen. Groenere stedelijke omgevingen met gezonde bodems kunnen ons welbevinden enorm verbeteren.

 ————————–
De podcast kent geen paywall. Iedereen die dit wil kan de gesprekken terugluisteren. Wat we wel vragen is een vrijwillige bijdrage om onze kosten te drukken. 
⁠⁠Daarvoor is deze link beschikbaar⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ of meld je aan bij ⁠bij ⁠⁠⁠Petjeaf.com/nieuwvoer⁠⁠⁠⁠⁠.⁠ Hartelijk dank alvast voor wat je kan doen.

Donatie – ⁠https://nieuwvoer.nl/jouw-bijdrage-aan-meer-nieuw-voer⁠
Donatie – ⁠https://Petjeaf.com/nieuwvoer

————————–

Kinderen blijken een hogere weerstand te hebben als ze vaak met gezonde grond spelen doordat ze in aanraking komen met bodem micro-organismen. Met andere woorden vies en vuil zijn is eigenlijk heel goed voor ons menselijk lichaam. En uit Oostenrijks onderzoek van appels blijken biologische appels op de schil, onder de schil en zelfs in het zaad weerstand bevorderende micro-organismen bevatten en alleen door onbewerkt te eten je deze tot je kan nemen. En datzelfde geldt ook voor onze groente.

 

De transitie naar een agro-ecologische landbouwsysteem vanuit een pro-biotica gedachtegoed betekend dan dus ook dat we gezonder worden vanuit de micro-organismen perspectief. Een gezonde bodem en gezonde gewassen blijken een direct verband te hebben tussen chronische (immuun)ziektes en de micro-organismen biodiversiteit als het gaat om de menselijke weerbaarheid. Oude jagers gemeenschappen blijkt nog de oer micro-organismen die de moderne stadsmens ontbeert. Het Holomicrobiome onderzoek gaat dat nader onderzoeken.

 Bac2Nature - https://bac2nature.org/

Holomicrobiome - https://holomicrobioom.nl

Jun 13, 202301:29:06
NV38 Jan Dirk van der Voort
May 31, 202302:12:51
NV37 Frank Silvis
Apr 21, 202301:57:40
NV36 Aaik Rodenburg
Mar 24, 202301:26:45
NV#35 Mark Slegers

NV#35 Mark Slegers

Met Mark Slegers duik ik dieper in over de rol van paddenstoelen, schimmels, hun eigenaardigheden, de technische uitdagingen, de koffieboon en waarom schimmels belangrijk zijn voor ons dieet. Mark teelt met Rotterzwam de oesterzwam paddenstoelen op gebruikt koffiedrab in Rotterdam en zijn daar best succesvol in. Inmiddels bestaat Rotterzwam 10 jaar (sinds 2013).

------------ Dankzij kleine donaties helpen de luisteraars Nieuw Voer vorm te geven. Dat kan met een eenmalige donatie of maandelijkse donaties vanaf 6 euro per maand via Petjeaf.com/nieuwvoer. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. -------------

Als innovatieve ondernemer realiseert Mark steeds nieuwe verdienmodellen door een andere kijk op het ondernemerschap, ondanks dat de wet- en regelgeving soms in de weg staat. Inmiddels leidt Mark tientallen ondernemers wereldwijd op om hun paddenstoel teelt te delen en vooral ook het ondernemerschap wat nodig is bij te brengen.  

Nieuw Voer [https://nieuwvoer.nl] is een podcast van Alexander Prinsen waarin hij de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Feb 22, 202301:44:50
NV#34 Roosmarijn Saat

NV#34 Roosmarijn Saat

Roosmarijn ziet dagelijks de impact van nutriëntvolle voeding op de mens. Als een van de eerste biologische winkels van Nederland zag haar vader 25 jaar geleden al dat de toekomst biologisch is en dat samenwerken in de keten het enige logische is om impact te maken. 

------------ Dankzij kleine donaties helpen de luisteraars Nieuw Voer vorm te geven. Dat kan met een eenmalige donatie of maandelijkse donaties vanaf 6 euro per maand via Petjeaf.com/nieuwvoer. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. -------------

Als retailer heeft Gimsel sindsdien ingezet om zowel lokaal als internationaal alleen nutriëntvolle voeding aan te bieden en de samenwerkende boeren hiervoor te belonen. Het marktmechanisme zit de groei van meer biologisch aanbod in de weg doordat gangbaar niet beprijsd is voor zijn negatieve effecten en agro-ecologisch nog niet gewaardeerd wordt voor haar bijdrage. Zo ontdekte wij ons in het gesprek dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars wel in op het stimuleren van bewegen en vergeten ze het alle belangrijkste dat voor bewegen nodig is, namelijk nutriëntvolle voeding. Daarom pakt Roosmarijn met Gimsel haar verantwoording en laat zien dat retailers het ook echt anders kunnen doen. Het is tijd dat ook de gangbare supermarkt onderdeel wordt van de landbouw transitie. 

Roosmarijn Saat
Gimsel Rotterdam 

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Ik ben Alexander Prinsen en met de Nieuw Voer podcast talkshow ga ik iedere keer in gesprek met pioniers om de toekomst van ons landbouwsysteem te verkennen. De gesprekken bieden nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen. Hoe kunnen we zorgen voor voldoende voedsel, herstel van onze bodems, de biologie en natuurkunde inzetten, welke innovatieve materialen kunnen we eruit halen en vooral hoe zorgen we voor een beter verdienmodel voor de gehele landbouwketen als geheel. Elk Nieuw Voer gesprek is een puzzelstukje van de grote systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. De onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder.

Dec 07, 202201:39:10
NV#33 Joost van Strien

NV#33 Joost van Strien

Hoe meer Joost het landbouw systeem naast zijn eigen boerderij legde, hoe meer hij inzag dat dierlijke mest niet de heilige graal is voor gezonde bodems. In een bos dragen ook planten bij aan de bemesting van de wortels, dus waarom zou dat niet kunnen voor zijn eigen gewassen. De eerste 100% plantaardige boerderij was geboren en dat blijkt een schot in de roos voor strikte plantaardige eters (onder andere Vegans) die nu zeker zijn van een plantaardige voeding, zeg maar voor en door planten. 

------------ Dankzij kleine donaties helpen de luisteraars Nieuw Voer vorm te geven. Dat kan met een eenmalige donatie of maandelijkse donaties vanaf 6 euro per maand via Petjeaf.com/nieuwvoer. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. -------------

Anders doen vraagt dat Joost veel meer de korte ketens opzoekt om directer contact te krijgen met zijn consumenten, en das een totaal andere business om voor je eigen producten een compleet nieuwe verkoopkanaal op te tuigen. Voor Joost is dit de toekomst een gesloten kringloop dat voor hem logisch is. En met kleine stapjes zet hij grote schreden naar de toekomst.   

Joost van Strien
Boerderij Zonnegoed
No Shit Food
Caring farmers

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Ik ben Alexander Prinsen en met de Nieuw Voer podcast talkshow ga ik iedere keer in gesprek met pioniers om de toekomst van ons landbouwsysteem te verkennen. De gesprekken bieden nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen. Hoe kunnen we zorgen voor voldoende voedsel, herstel van onze bodems, de biologie en natuurkunde inzetten, welke innovatieve materialen kunnen we eruit halen en vooral hoe zorgen we voor een beter verdienmodel voor de gehele landbouwketen als geheel. Elk Nieuw Voer gesprek is een puzzelstukje van de grote systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. De onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder.

Nov 27, 202201:37:22
NV#32 Joost Wouters (2de Ronde)

NV#32 Joost Wouters (2de Ronde)

Zeewier is de grote belofte en de realiteit blijkt toch veel weerbarstiger om die waar te maken. En dat is juist waarom Joost Wouters van The Seaweed Company  laat zien dat het mogelijk is die belofte waar te maken. In 4 jaar tijd (Luister hier het gesprek van 4 jaar geleden terug ) is The Seaweed Company van concept naar een wereldwijde opererende speler gegroeid.  

------------ Dankzij kleine donaties helpen de luisteraars Nieuw Voer vorm te geven. Dat kan met een eenmalige donatie of maandelijkse donaties vanaf 6 euro per maand via Petjeaf.com/nieuwvoer. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen. -------------

Het geheim is hun activistische aanpak richting klanten, hun decentrale zeeboerderijen opzet, inzetten op meerdere soorten zeewier en zorgen dragen voor meervoudige waarde creatie. En ze gaan een stap verder, ze zijn de eerste certificering aan het opzetten waarmee zich als regeneratieve zeewier teler kunnen onderscheiden van de gangbare teelt. Want wat geldt op het land geldt dus ook op zee, agro-ecologische & regeneratieve zee-bouw staat nog in zijn kinderschoenen. 

Veel luister plezier en vergeet niet een kleine donatie te doen :) 

------------------
Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Ik ben Alexander Prinsen en met de Nieuw Voer podcast talkshow ga ik iedere keer in gesprek met pioniers om de toekomst van ons landbouwsysteem te verkennen. De gesprekken bieden nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen. Hoe kunnen we zorgen voor voldoende voedsel, herstel van onze bodems, de biologie en natuurkunde inzetten, welke innovatieve materialen kunnen we eruit halen en vooral hoe zorgen we voor een beter verdienmodel voor de gehele landbouwketen als geheel. Elk Nieuw Voer gesprek is een puzzelstukje van de grote systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. De onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder.

Oct 31, 202201:28:10
NV#31 Hans Jansen

NV#31 Hans Jansen

De zoektocht van Hans Jansen van STERCORE (latijns voor mest) naar een passend bemestingsproduct voor planten dat ook goed doet voor onze planeet, heeft hem gebracht bij het vergassen van dierlijke droge mest. Hij heeft gezien als meststoffen ondernemer wat de impact is van de huidige (kunst-) mestproducten op de bodems, het water en de planten. En hij vond dat het beter kon. Hans ziet de belang van dierlijke mest als een belangrijk bijdrage aan het herstel van bodems en gezonde gewassen. En het herstellen van die verbinding is nodig als je kijk hoe we nu de huidige dierlijke mest verspillen. Na jaren zoeken en verbeteren heeft hij met zijn compagnon Richard Kusters de oplossing nu gevonden. Ze maken van dierlijke mest biochar (koolstof), groen gas, vloeibare CO2 en doen dat zonder resterende afvalstromen. Met een meervoudige waarde creatie zijn ze instaat een gezond verdienmodel te ontwikkelen zonder emissies. Is dit de meststofstoffenfabriek van de toekomst? Volgend jaar wordt de fabriek gebouwd om een mogelijke revolutie te starten. Zijn motto: Denk altijd na wat je doet voordat je iets doet en al doende denk dan nog een keer na!

Laat je me weten wat je van het gesprek vindt?

-------------

Dank zij kleine donaties van jullie luisteraars kan ik Nieuw Voer vorm geven. Dat kan je doen met een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petjeaf.com/nieuwvoer. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

De Nieuw Voer podcast verkent ons landbouw systeem door deze in perspectief te plaatsen. Samen met mijn gasten verkennen we de verschillende onderwerken en zoeken we naar de kruisbestuiving met de andere deelgebieden. De gesprekken bieden nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen. Dat alles om beter te begrijpen hoe de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kan komen.

Oct 26, 202201:42:29
NV#30 Jeroen Klompe

NV#30 Jeroen Klompe

Het begon met zijn missie om landbouwgrond te herstellen om gewassen bomvol smaak te telen. Het zijn immers de inhoudsstoffen uit een gezonde bodem die voorwaarde zijn voor smaak. Inmiddels heeft Jeroen Klompe een regeneratief en multidisciplinair landbouwbedrijf, waar innovatie, kennis delen, smaak en inhoudsstoffen centraal staan. In zijn zoektocht om een rekening te kunnen sturen voor de waarde van de natuur ontstaan steeds nieuwe spin-offs van kennis en nieuwe productgroepen waar zijn collega akkerbouwers ook van kunnen profiteren.

Laat me weten wat je van het gesprek vindt!

-------------

Met een kleine donatie help je Nieuw Voer vooruit zodat ik meer gesprekken kan opnemen. Dat kan met een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petjaf.com/nieuwvoer. Jouw ondersteuning helpt mij om de productie kosten (600 euro) te dekken. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Jun 27, 202201:19:04
NV#29 Jannemarie de Jonge

NV#29 Jannemarie de Jonge

Samen met rijksadviseur fysieke ruimte Jannemarie de Jonge verkennen we hoe het stedelijk gebied veel afhankelijker is van het landelijke gebied dan we denken. En dat we veel slimmer intensieve landbouw systemen (gebouw gebonden) met elkaar kunnen verbinden in zogenoemde agroparken. En dat de bodem gebonden landbouw regeneratief dient te zijn om voor de bodem, water en het klimaat te zorgen. Ze vertelt dat het bodem- en watersysteem essentieel is, omdat het de basis is voor de productie van ons voedsel en biobased materialen. Waarom elke stad verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid van omringende gebieden. Over de opmars van de gemengde bedrijfsvoering en gebiedscooperaties van vroeger in een modern jasje.

Laat me weten wat je van het gesprek vindt!

-------------

Met een kleine donatie help je Nieuw Voer vooruit zodat ik meer gesprekken kan opnemen. Dat kan met een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer. Waarom? Jouw ondersteuning helpt mij om de productie kosten (600 euro) te dekken. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Jun 16, 202201:35:59
NV#28 Han van Kasteren

NV#28 Han van Kasteren

Met Han van Kasteren (Avans | TU Eindhoven) spreek ik over de biobased economie, de nieuwe (groene) chemie, de energetische uitdagingen van deze nieuwe technologieën en de koppeling naar de landbouw en bodems. Het succes van de groene chemie hangt nauw samen met het vinden van een geode balans tussen bodem, voedsel en de biobased economie. Uit zijn cijfers blijkt dat een volledige biobased economie vraagt om 20 gigaton extra landbouw land bovenop de 20 gigaton die we nu verbruiken. En dan blijkt dat minder vlees eten, landbouw gronden weer terug in productie brengen, meer hernieuwbare energie en het hoogwaardige valoriseren van biomassa reststromen het prima kunnen opvangen. Het vraagt van zowel de landbouw als de chemie een andere waardeketen en verwaarding, zodat voedsel en chemie in harmonie kunnen verhouden.

Laat me weten wat je van het gesprek vindt!
https://nieuwvoer.nl/nv28-han-van-kasteren/

-------------

Met een kleine donatie help je Nieuw Voer vooruit zodat ik meer gesprekken kan opnemen. Dat kan met een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer. Waarom? Jouw ondersteuning helpt mij om de productie kosten (600 euro) te dekken. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

May 30, 202201:18:55
NV#27 Marcel van der Heijden

NV#27 Marcel van der Heijden

Expert plantweerbaarheid en bodemschimmels Marcel van der Heijden ziet mycorrhiza als dé sleutel voor betere verdienmodellen en een hogere productie voor de conventionele landbouw. Deze mycorrhiza schimmels blijken essentieel te zijn voor betere bodems, betere waterretentie, meer koolstof vastlegging en betere plantweerbaarheid. Met andere woorden, waar wachten we nog op?

-------------

Laat me weten of je de gesprekken van Nieuw Voer waardeert door een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer. En help mij de productie kosten (600 euro) te dekken van het maken van onafhankelijke hoogwaardige verhalen van pioniers voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

May 20, 202201:24:18
NV#26 Michiel Korthals

NV#26 Michiel Korthals

Inleven in de natuur is de perspectiefverandering voor de (land)bouw. Voedselfilosoof Michiel Korthals brengt alles wat de wetenschap doet in perspectief en brengt het terug naar de essentie. Deze ethische vraagstukken hebben geen hapklare antwoorden. Het laat wel goed zien hoezeer de mens boven de natuur wil staan in plaats naast de natuur te staan. En dan ook hoe verhoudt het welzijn van Bacteriën, Schimmels, Algen, Planten, Dieren en Insecten zich tot de gezondheid van de mens? Volgens Michiel zijn onze voedselvaardigheden daarom zo belangrijk om voedsel weer in het systeem perspectief te plaatsen. 

-------------

Wat doet dit gesprek met je? Heb je nieuwe inzichten gekregen? Laat het mij weten met een eenmalige donatie (zonder login) of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer. Zo help je mij de productie kosten (600 euro) te dekken en kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers voor jou maken. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Apr 25, 202201:19:59
NV#25 Jan Willem van der Schans

NV#25 Jan Willem van der Schans

Is de korte keten aanpak de oplossing voor betere verdienmodellen voor de boer? Econoom met boerenachtergrond Jan Willem van der Schans weet alles van de korte keten. Hij helpt food ondernemers verduurzamen en ziet de supermarkt als spil van het regionale voedselsysteem. We bespreken of biologisch wel terecht de heilige graal is. Wat de kracht is van een lokale shared services economie. Waarom je de unieke waarde van grond niet op nul kan zetten. En dat het hoog tijd is voor een nieuw paradigma; minder maar beter en voedzamer telen.

-------------

Vind je het een leuk gesprek? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Mar 10, 202201:42:56
NV#24 Coen Bakker

NV#24 Coen Bakker

Voedselverspilling heeft schadelijke bijeffecten en draagt zelfs bij aan het klimaatprobleem. Kostbare nutriënten verloren laten gaan is ook nog eens heel onlogisch en inefficiënt. Hoe zonde is het als voedselafval dat boordevol nutriënten zit, verbrand wordt? Of op een vuilnisbelt terecht komt waar het ongecontroleerd wegrot met als resultaat het vrijkomen van ‘ongewenst’ methaan?

-------------

Vind je het een leuk gesprek? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

The Waste Transformers hebben een biovergister ontwikkeld om voedselverspilling ‘end of pipe’ op te lossen op plekken waar het op een hoop terecht komt. Door met de vergister van biomassa methaan te produceren voor de inwendige warmtekrachtmotor, kunnen ze warmte/koude en elektronen genereren, vangen ze de CO2 na verbranding af voor nieuwe toepassingen en is het restproduct van de vergisting, het digestaat, toegepasbaar als bemester.

Met de vergister is het ultra-lokaal verwaarden van keukenafval van restaurants, hotels en woonwijken realiteit geworden en gebeurt dat op een manier die zorgt voor een innovatief sociaal verdienmodel met minder klimaatschade. Inmiddels maken partijen in binnen- en buitenland gebruik van de biovergister om op eigen locatie hun afval om te zetten in grondstoffen, elektriciteit en warmte/koude.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Jan 31, 202201:15:18
NV#23 Arjen van Buuren

NV#23 Arjen van Buuren

Met agro-(eco)logisch ondernemer Arjen van Buuren kijken we terug naar zijn ervaringen als rentmeesterschap op het landgoed Velhorst en Zenderense es bij Borne. Sinds hij en zijn vrouw Winny de landgronden pachten hebben ze een transformatie van het land in gang gezet. De biodiversiteit komt weer langzaam terug en met hun unieke plant rassen zitten in inmiddels in verschillende lokale en nationaal producten. Wat is hun formule en hoe zijn ze instaat de korte keten optimaal te benutten? En vooral ook wat zijn de lessen en inzichten als je de natuur zijn werk laat doen. Veel luister plezier en doe een duitje in het zakje voor meer gesprekken! 

-------------

Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Dec 14, 202101:10:11
NV#22 Marian Peters

NV#22 Marian Peters

Marian Peters is een van de aanjagers van de Nederlandse insectensector. Ze geeft ons een overzicht van wat er in Nederland en daarbuiten speelt, welke insectensoorten populair zijn en vooral ook wat nodig is om de insectenboeren te helpen opschalen. En wat blijkt, de opruimfunctie van insecten biedt volop kansen voor de landbouwsector om biomassa kringlopen natuurlijk te sluiten.

-------------

Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer Nieuw Voer. Zo kan ik doorgaan onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken voor jou. Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Onbemind maakt onbekend. Dat lijkt ook voor insecten te gelden. We weten inmiddels wat hun toegevoegde waarde is en de rol die ze vervullen in het ecosysteem. De insectenteelt is nu nog een kleine sector met grote kansen. Niet alleen voor humane consumptie, ook voor de landbouw en biobased economie. Insecten zijn tot nog toe een onderbelichte speler in de landbouwtransitie. En dat is zonde, want zij hebben een grote rol te vervullen in de verwerking van natuurlijke meststoffen naar eiwitvol voedsel. Daarnaast kunnen ze ingezet worden als bodembemesters. Want ook de mest van insecten en hun exoskaletten zijn nuttige meststoffen voor bodems. Daarmee zijn zij de ontbrekende schakel in het sluiten van de kringlopen van de landbouw.

New Generation Nutrition-  https://ngn.co.nl/
Verenigde Nederlandse Insectenkwekers - https://venik.nl/

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen waarin ik de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief plaats. Nieuw Voer beweegt horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Nov 29, 202101:25:19
NV#21 Ronald van Marlen

NV#21 Ronald van Marlen

De landbouwtransitie vraagt dat zowel de gangbare als de agro-ecologische landbouw elkaar een handreiking doen. Hoe kunnen we de boeren helpen om van het lineaire operationele landbouwmodel af te komen en te bewegen naar een circulair strategisch landbouwmodel? Het laatste model vraagt dat de boer een dirigent wordt van zijn natuurlijke systeem. Dat dit niet eenvoudig is, weet eco-expert Ronald van Marlen al te goed. Hij helpt wereldwijd boeren om te schakelen naar de agro-ecologische variant en kent als geen ander de impact hiervan. Het gaat over het delen van elkaars transitiepijnen en erkennen dat het ook anders kan. Dat vraagt om samenwerken en samen leren om een andere waardeketen op te tuigen. Eentje die meer ruimte biedt voor de sociaal-maatschappelijke component van de landbouwtransitie en denken vanuit de rentmeesterschap gedachte. Want wat de markt vraagt is nutriëntvolle voeding en daarvoor zijn gezonde bodems de basis. 

-------------

Zonder donaties kan ik je geen Nieuw Voer voorschotelen. Doe een donatie of een maandelijkse bijdrage via Petje.af/nieuwvoer of doneer wat dit gesprek je waard via deze link. Met jouw bijdrage help je Nieuw Voer vooruit! Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Nov 09, 202101:23:30
NV#20 Geert van der Veer (2de Ronde)

NV#20 Geert van der Veer (2de Ronde)

Een gedegen toekomstvisie op de landbouw? Daar ontbreekt het Nederland tegenwoordig aan. Eigenlijk als sinds het tijdelijke niet-voeden-maar-vullen beleid om het naoorlogse honger tij te keren. Het gevolg? De huidige polarisatie van en in de landbouw. Dat komt doordat Nederland zich vast lijkt te houden aan het oude mantra (vullen en efficiëntie). Dat terwijl er een transitie gaande is richting productie van voedsel met een hoger nutriëntengehalte (voeden en effectief) en meer biobased toepassingen uit de landbouw. Het is tijd voor een hoopvol plan dat richting geeft aan ons hedendaagse landbouwsysteem. Geert van der Veer vertelt hoe hij vanuit de Boerenraad de nodige beweging faciliteert om de belangen van de sector zo te organiseren dat het past bij huidige tijd en transitie. 

Links: Boerenraad

-------------

Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Ondersteun ons met of een maandelijkse bijdrage via Petje.af/nieuwvoer of doneer wat dit gesprek je waard via deze link. Met jouw bijdrage help je Nieuw Voer vooruit! Alvast veel dank voor je steun en vertrouwen.

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Oct 14, 202101:15:46
NV#19 Maarten van Schijndel

NV#19 Maarten van Schijndel

Water. Het is zo vanzelfsprekend. Maar de realiteit is: zonder water is er geen leven mogelijk. Wat we vaak niet kennen, is het verhaal van het watermolecuul. En wat de verrassende maar onverklaarbare eigenschappen zijn van water. Een onontdekte waterwereld die volop kansen biedt. Maarten van Schijndel is er ingedoken en vertelt over wetenschappers zoals Victor Schauberger en Luc Montaigner. Hun theorieën over vitaal water inspireren hem bij uitdagingen rond klimaatverandering, water en bodemgezondheid. Wat blijkt? Ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs wordt vitaal water breed toegepast. Bijvoorbeeld in de waterzuivering en regeneratieve landbouw. De volgende stap? Fundamenteel onderzoek,  grootschalige experimenten en een open blik. 

-------------

Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.  

-------------

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Jun 27, 202101:14:15
NV#18 Thomas Uljee en Bert Mulder

NV#18 Thomas Uljee en Bert Mulder

De smaak van Tomasu sojasaus. Daar kun je niet omheen. Maar Tomasu is meer dan dat. De oprichters zijn geen activisten, wel staan ze vooraan in de landbouwtransitie. Niet met strijdleuzen, maar door actief het goede voorbeeld te geven. Met de beste kwaliteit ingrediënten produceren ze een lokaal product met wereldwijde potentie. Ze gaan terug naar de logische basis; naar jezelf, naar je omgeving, naar de maatschappij. En naar de bodem. Daarmee laten ze zien dat radicale autonomie kan leiden tot winstgevende biologische kringlooplandbouw.

Kijk voor meer info over Thomas Uljee, Bert Mulder en Tomasu sojasaus op hun website.
Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. 

Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.  

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl
Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Jun 14, 202101:24:57
NV# 17 - Maarten Casteleijn

NV# 17 - Maarten Casteleijn

Maarten Casteleijn geeft een kijkje achter de schermen van de glastuinbouw. Ook daar is een transitie gaande. Van het kweken van kasplantjes tot het telen van een weerbaar gewas. Dat vraagt om een nodige omslag in denken, waarbij plantgezondheid en een gebalanceerd (eco)systeem steeds centraler komen te staan. En gebruik van chemie wordt afgebouwd.

Pioniers in de glastuinbouw omarmen voorzichtig de systeemgedachte die Maarten ook uitdraagt. Nu nog een ‘handboek’ voor het nieuwe telen in de kas als katalysator voor deze innovatieslag. Biodiversiteit is het sleutelwoord. Zo dicht mogelijk bij de natuur. Zo min mogelijk menselijke interventie. En samenwerken van alle deelspecialismen binnen de sector. Dan is een transitie mogelijk naar een situatie waar iedereen baat bij heeft. 

Meer weten over Maarten Casteleijn en het bedrijf waar hij werkt?
Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube.

Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

May 06, 202101:09:25
NV#15 - Pius Floris

NV#15 - Pius Floris

Pius Floris deelt het geheim voor de gezondheid van plant én mens.
Een gezonde bodembiologie.

Een gezonde bodem zorgt ervoor dat de boer weerbare planten op zijn akker heeft met zoveel mogelijk nutriënten voor ons. Zonder enige vorm van chemische bestrijdingsmiddelen. En met veel betere verdienmodellen voor de gehele keten.

Nu is de bodem ongezond. De boer krijgt de schuld en de kunstmestindustrie geeft niet thuis.
Ook al zijn onze magen gevuld, eigenlijk zijn we allemaal chronisch ondervoed. Met alle lange termijn gevolgen van dien.  

Zou de publieke dialoog over de landbouwtransitie daar eigenlijk niet over moeten gaan?   

Meer weten over Pius Floris en zijn bedrijf Plant Health Cure? Kijk op https://www.phc.eu
Deze aflevering is ook te bekijken op Youtube.

Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen en is bedoeld om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Mar 03, 202101:22:28
NV#14 - Cornelis Mosselman

NV#14 - Cornelis Mosselman

Bio boer Cornelis Mosselman gooide drie jaar geleden het roer om. Met regeneratieve landbouw en strokenteelt heeft hij stapsgewijs zijn akkers hersteld. Hij laat de natuur voor zich werken, zonder gebruik van chemie. Hij zoekt innovatieve oplossingen die goed voelen én goed werken. En laat daarmee zien hoe het landbouwsysteem beter kan. 

Meer weten over Cornelis Mosselman zijn bedrijf Bi-Jovira? https://vooruitboeren.com
Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube.

Vond je het een leuk inspirerend gesprek? Met een bijdrage help je Nieuw Voer vooruit. Klik hier om een donatie te doen. Alvast veel dank voor je steun.

Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl

Nieuw Voer is een podcast van Alexander Prinsen om een plek te creëren waar de individuele deelsystemen van de landbouwtransitie in perspectief geplaatst worden. We bewegen ons horizontaal door de verschillende verticale deelgebieden om de onderlinge verbanden te ontdekken in het grotere systeem. De inzichten van de ondernemer staan centraal en de kruisbestuiving naar de andere deelgebieden. Het is de plek waar nieuwe verbindende inzichten en onverwachte kruisbestuivingen de ruimte krijgen. En waar we de vraag beantwoorden hoe we de op biologische grondstof gebaseerde kringloop economie en de biobased circulaire economie tot wasdom kunnen laten komen.

Feb 07, 202101:09:33
NV#13 - Sander Hazewinkel
Dec 08, 202001:07:31
NV#12 - Remco Mensinck
Nov 03, 202001:02:04
NV#11 - Michaël Wilde

NV#11 - Michaël Wilde

Bionext directeur Michaël Wilde ziet de recent gepresenteerde Farm to Fork Strategy als een cadeautje. Onderdeel van Farm to Fork is het vergroten van het biologisch landbouwareaal naar 25 procent in 2030. Michaël ziet dat als een belangrijke stap in de richting van een nieuw landbouwsysteem. Want werken met de natuur met minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest zorgt voor innovatie en nieuwe verdienmodellen binnen het boerenbedrijf en de landbouwsector. Onderaan de streep zorgt het voor meer inkomsten voor de boer en een gezondere bodem. En dat is essentieel. Want zonder bodem is het beoefenen van landbouw onmogelijk. 

Oct 07, 202001:22:08
NV#10 - Daan Luining
Jul 09, 202001:16:40
NV#9 - Wim de Laat
Apr 06, 202001:06:36
NV#8 - Damaris Matthijsen

NV#8 - Damaris Matthijsen

Damaris Matthijsen ziet een nieuwe economie voor zich zonder particulier grondeigendom en zonder handel in grond. Grond zou een gemeengoed moeten zijn dat op basis van reële behoeften wordt toegewezen aan capabele ondernemers. Vanuit die gedachte wordt het traditionele eigendom van grond afgeschaft. Damaris vertelt dat het geen bezitspel is dat we moeten spelen, maar een relatiespel. Want ook al is grond geen enkelvoudig particulier bezit meer in haar visie, het gebruik ervan moet nog wel goed geregeld worden. Damaris presenteert ons een nieuwe kijk op grondeigendom die iets aanraakt waar we allemaal mee te maken hebben. En de voedseltransitie in het bijzonder.   

Meer weten over Damaris en haar bedrijf Economy Transformers? https://economytransformers.nl
Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  
Deze aflevering is ook te bekijken op youtube.  

Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

Mar 05, 202001:02:43
NV#7 - Simone Koekkoek

NV#7 - Simone Koekkoek

Simone Koekkoek maakt kringlooplandbouw efficiënter met robottechnologie. Een database gevuld met informatie van mens en robot is haar belangrijkste gereedschap. Nieuwetijds boerenverstand kun je het wel noemen. Met een achtergrond in bouwkunde en ICT bestieren Simone en haar man Arend hun innovatiecentrum voor duurzame landbouw op alles behalve traditionele wijze. Met resultaat!  

Meer weten over het innovatiecentrum van Simone en Arend? http://www.campusalmkerk.nl
Meer weten over grondbeheer met robottechnologie? https://pixelfarming.eu
Meer weten over Nieuw Voer? https://nieuwvoer.nl  
Deze aflevering is ook te bekijken als video op youtube.   

Nieuw Voer is een serie maandelijkse netwerkborrels om food-ondernemers te verbinden en te inspireren. Door elkaar te voeden met nieuwe ideeën en inzichten willen we een concrete stap verder komen in de voedseltransitie.

Mar 05, 202001:00:17
NV#6 - Henk Kieft
Mar 05, 202001:11:52
NV#5 - Geert van der Veer
Mar 05, 202001:12:16
NV#4 - Jasper ten Berge
Dec 19, 201901:14:03
NV#3 - Jan Duijndam
Dec 19, 201901:11:16
NV#2 - Joost Wouters
Dec 19, 201947:31
NV#1 - Pepijn Schmeink
Dec 19, 201948:44