Skip to main content
Spotify for Podcasters
Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

By Jaroslav Beno

V tomto podcaste budeme spolu premýšľať nad Bohom a Božím slovom.
Available on
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? - Týždeň 14 || evanjelizačný kalendár 2019

Evanjelizačný kalendár - zamysleniaApr 05, 2019

00:00
02:55
Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? - Týždeň 14 || evanjelizačný kalendár 2019

Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? - Týždeň 14 || evanjelizačný kalendár 2019

Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?


Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6/29


Video verzia:

https://youtu.be/s5umpKOXgd4


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/o-robi--aby-sme-konali-skutky-Boie----Tde-14--evanjelizan-kalendr-2019-e3l9qd


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/14-19-co-robit-aby-sme-konali-skutky-bozie


Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.

Buďte požehnaný.


Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :

http://evanjelizacnykalendar.sk/


Chceš si otestovať svoje vedomosti? :

http://biblickykviz.sk/

= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam 


#evanjelizacnykalendar #jarob

Apr 05, 201902:55
Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019

Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019

Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019


On musí rásť, a ja sa umenšovať. Jn 3/30


Ak nastúpiš na život s Bohom, tak v tvojom živote sa musia zmeniť veci. Ty sám sa budeš pretvárať. Tvoje vnútro, tvoje myšlienky a názory sa budú pretvárať. Budú sa pretvárať na základe ...


Video verzia:

https://youtu.be/C3BZlFyVdE4


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Rast-podmienen-umenenm---Tde-13--evanjelizan-kalendr-2019-e3j175


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/13-19-rast-podmieneny-umensenim

Mar 28, 201901:29
Mocný Boh - Týždeň 12 || evanjelizačný kalendár 2019

Mocný Boh - Týždeň 12 || evanjelizačný kalendár 2019

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Iz 9/5


Tento týždeň je veľmi zaujímavý verš na premýšľanie. Tento verš je z knihy Izaiášovej, čo je staro zmluvný prorok. O kom to hovorí? Aký syn nám je daný? Aké dieťa sa narodilo? ...


Video verzia:

https://youtu.be/jM7m0iDCpIY


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Mocn-Boh---Tde-12--evanjelizan-kalendr-2019-e3j16u


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/12-19-mocny-boh

Mar 28, 201901:51
Ak si neveriaci – poď sem - Týždeň 11 || evanjelizačný kalendár 2019

Ak si neveriaci – poď sem - Týždeň 11 || evanjelizačný kalendár 2019

Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. Sk 13/38-39


Jednoducho povedané evanjelium – takto by sme mohli krátko označiť verše, ktoré sme si prečítali. Poďme si to rozložiť a zapamätať. Video verzia:

https://youtu.be/ICpMKfZgCP4


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ak-si-neveriaci--po-sem---Tde-11--evanjelizan-kalendr-2019-e3ep27


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/11-19-ak-si-neveriaci-pod-sem


Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.

Buďte požehnaný.


Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :

http://evanjelizacnykalendar.sk/


Chceš si otestovať svoje vedomosti? :

http://biblickykviz.sk/

= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam 


#evanjelizacnykalendar #jarob

Mar 13, 201903:25
Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019

Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019

Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019


Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Žid 13/8


Táto civilizácia sa neustále vyvíja. Technologicky, kultúrne a neviem ešte ako. My si myslíme, že je to super, ale či je to naozaj tak, to je otázne. Je to proste fakt. Dneska je iná doba ako bola pred 500 rokmi. Nikde žiaden počítač, mobil, satelit a podobne...


Video verzia:

https://youtu.be/1QXIlJSb8tk


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ist-zklad-pre-tvoj-ivot---Tde-10--evanjelizan-kalendr-2019-e3de83


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/10-19-isty-zaklad-pre-tvoj-zivot


Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.

Buďte požehnaný.


Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :

http://evanjelizacnykalendar.sk/


Chceš si otestovať svoje vedomosti? :

http://biblickykviz.sk/

= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam 


#evanjelizacnykalendar

Mar 08, 201902:24
Svet sa nehanbí za svoje názory a kresťan? - Týždeň 9 || evanjelizačný kalendár 2019
Feb 27, 201904:04
Koľko je prostredníkov medzi nami a Bohom? - Týždeň 8 || evanjelizačný kalendár 2019

Koľko je prostredníkov medzi nami a Bohom? - Týždeň 8 || evanjelizačný kalendár 2019

Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Feb 22, 201902:32
Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019
Feb 18, 201902:08
Táravé ústa - Týždeň 6 || evanjelizačný kalendár 2019
Feb 05, 201903:00
Ako na vzťahy - Týždeň 5 || evanjelizačný kalendár 2019
Feb 04, 201902:06
Bitý a strápený - Týždeň 4 || evanjelizačný kalendár 2019
Jan 25, 201903:38
... ako aj Kristus miloval vás ... - Týždeň 3 || evanjelizačný kalendár 2019
Jan 16, 201902:07
Toto nie je prechádzka ružovou záhradou - Týždeň 2 || evanjelizačný kalendár 2019

Toto nie je prechádzka ružovou záhradou - Týždeň 2 || evanjelizačný kalendár 2019

A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mt 10/38


Priznám sa, že neviem, čo presne sa myslí týmto veršom. Môžem sa zatiaľ len domnievať. Pán Boh mi ešte nedal úplnú istotu, či rozumiem tomuto veršu správne.


Čo ale môžem spraviť, je prečítať si kontext tohto veršu. Čo je pred ním a čo je za ním. Môžem sa pozrieť aj doslovne na kríž - ktorý mám zobrať.


Video verzia:

https://youtu.be/q48o76Q2P7Y


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Toto-nie-je-prechdzka-ruovou-zhradou---Tde-2--evanjelizan-kalendr-2019-e2tr4m


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/01-19-toto-nie-je-prechadzka-ruzovou-zahradou

Jan 10, 201904:01
Falošný prorok, ktorý činí zázraky? - Týždeň 1 (53) || evanjelizačný kalendár 2018
Jan 02, 201906:44
Zamyslime sa nad svojím kresťanským životom - Týždeň 52 || evanjelizačný kalendár 2018

Zamyslime sa nad svojím kresťanským životom - Týždeň 52 || evanjelizačný kalendár 2018

Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachovávam Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On. 1 Jn 2/3-6

Tieto verše sú fantastický prostriedok ako sa môžeme nad sebou a nad svojim kresťanským životom zamyslieť. Je tu niekoľko vecí, v ktorých ak sa budeme skúmať, vyskúmame, že tak žijeme, alebo vyskúmame, že sami seba a Boha klameme. 


Video verzia:

https://youtu.be/4V6zCJFoDfQ


Audio verzia:

https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Zamyslime-sa-nad-svojm-kresanskm-ivotom---Tde-52--evanjelizan-kalendr-2018-e2r4l2


Textová verzia:

http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/52-18-zamyslime-sa-nad-svojim-krestanskym-zivotom


Ak sa ti audio páčilo, môžeš ho zdieľať..

Buďte požehnaný.


Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :

http://evanjelizacnykalendar.sk/


Chceš si otestovať svoje vedomosti? :

http://biblickykviz.sk/

= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam 


#evanjelizacnykalendar #jarob #krestan

Dec 26, 201803:04
Pôjdu všetci do neba? - Týždeň 51 || evanjelizačný kalendár 2018
Dec 17, 201802:16
Každé písmo, vdýchnuté od Boha je... - Týždeň 50 || evanjelizačný kalendár 2018
Dec 12, 201802:36
Dvojsečný meč - Týždeň 49 || evanjelizačný kalendár 2018
Dec 12, 201803:23
Som ovca zo stáda - Týždeň 48 || evanjelizačný kalendár 2018
Nov 28, 201803:42
Blízky alebo ďaleký? - Týždeň 47 || evanjelizačný kalendár 2018

Blízky alebo ďaleký? - Týždeň 47 || evanjelizačný kalendár 2018

Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/13
V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť – z toho je aj názov zamyslenia. Prosím skúste sa teraz so mnou zamyslieť. Vo verši sa hovorí, že sme boli kedysi ďalekí. Od čoho sme boli ďalekí? Týka sa to aj mňa aj teba osobne? ...
Nov 25, 201803:49
Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove - Týždeň 46 || evanjelizačný kalendár 2018

Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove - Týždeň 46 || evanjelizačný kalendár 2018

Pán Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života. Jn 6/47-48
Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a chceš si užívať, čo najdlhšie. Musím ťa sklamať, tvoj život ...
Nov 23, 201804:24
Bratia spolu bývajú - Týždeň 45 || evanjelizačný kalendár 2018
Nov 21, 201804:10
Kto ťa formuje? - Týždeň 44 || evanjelizačný kalendár 2018

Kto ťa formuje? - Týždeň 44 || evanjelizačný kalendár 2018

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ... Tit 2/11-13
Nov 06, 201805:22
Jediná obeť, jediný Spasiteľ - Týždeň 43 || evanjelizačný kalendár 2018

Jediná obeť, jediný Spasiteľ - Týždeň 43 || evanjelizačný kalendár 2018

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1Jn 4/14
Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa.
Nov 02, 201804:17
Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere - Týždeň 42 || evanjelizačný kalendár 2018

Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere - Týždeň 42 || evanjelizačný kalendár 2018

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenia 3/20
Oct 16, 201802:59
Vyznaj svoju vinu - Týždeň 40 || evanjelizačný kalendár 2018

Vyznaj svoju vinu - Týždeň 40 || evanjelizačný kalendár 2018

Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Oct 11, 201801:52
Vyznaj svoju vinu 2 - Týždeň 41 || evanjelizačný kalendár 2018

Vyznaj svoju vinu 2 - Týždeň 41 || evanjelizačný kalendár 2018

Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Oct 11, 201801:50
Nie sami zo seba - Týždeň 39 || evanjelizačný kalendár 2018

Nie sami zo seba - Týždeň 39 || evanjelizačný kalendár 2018

Verš na tento týždeň poukazuje na to, že nemôžeme pomôcť nášmu spaseniu dobrými skutkami.
Sep 27, 201804:29
Neužitočná viera - Týždeň 38 || evanjelizačný kalendár 2018

Neužitočná viera - Týždeň 38 || evanjelizačný kalendár 2018

Tak aj viera, ak nemá skutkov, ja sama osebe mŕtva. ... Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná?
Jk 2/17,19-20
Sep 20, 201803:15
Vďačné srdce - Týždeň 37 || evanjelizačný kalendár 2018

Vďačné srdce - Týždeň 37 || evanjelizačný kalendár 2018

Aké máme mať srdce? Povieme si niečo aj o Mariánskom kulte.
Sep 17, 201805:18
Upevnení v Kristovi - Týždeň 36 || evanjelizačný kalendár 2018
Sep 07, 201803:26
Aká je tvoja viera? - Týždeň 35 || evanjelizačný kalendár 2018

Aká je tvoja viera? - Týždeň 35 || evanjelizačný kalendár 2018

Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa ale líši tvoja viera od diablovej viery? Popremýšľaj...
Sep 04, 201802:51
Boh odpúšťa vs Boh ti odpúšťa || týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018

Boh odpúšťa vs Boh ti odpúšťa || týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018

Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? Veru je to také romantické a znie to pekne. Ale...
Aug 24, 201802:14