Skip to main content
Spotify for Podcasters
aan Eijsden-Margraten

aan Eijsden-Margraten

By ODE aan Eijsden-Margraten

ODE (Open Democratisch Eerlijk) een politieke partij in Eijsden-Margraten, gaat in gesprek met inwoners over wat ze doen, wat ze willen en hoe ze de toekomst zien. ODE wil mensen meer bij politiek betrekken. De raadsleden en burgerraadsleden van ODE begeven zich graag onder de mensen in deze gemeente. Deze podcast volgt hen.
ODE heeft twee raadsleden Hanneke Koene en Maria Janssen-Rutten. Volg hier waar ze mee bezig zijn.

Wil je ons iets vragen: voor.ode@gmail.com
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

De WMO, het woord gemeente en de overval op Maria

aan Eijsden-MargratenApr 29, 2023

00:00
23:30
De WMO, het woord gemeente en de overval op Maria

De WMO, het woord gemeente en de overval op Maria

Afgelopen vergadering stond het beleidsplan WMO op de agenda. Een belangrijk stuk omdat het bepalend is voor hoe de zorg in onze gemeente geregeld is.

De raad heeft geen slotwoord meer, maar we openen nog wel. Een simpele, weinig poëtische tekst waar ODE wel wat aan veranderd had willen zien. Maar we waren de enige.


En als we klaar zijn, weet Hanneke, maar Maria niet, dat elk moment de burgemeester op de stoep kan staan met een lintje voor Maria.

Apr 29, 202323:30
Gestolen droom of de wil van de wet?

Gestolen droom of de wil van de wet?

Voor mensen die alleen zijn is het tegenwoordig heel lastig om een woning te vinden. Zeker als je graag in Eijsden-Margraten en nog liever in je eigen dorp wil blijven wonen. Chislain Huids had een idee met kleine, tijdelijke woningen die niet tot nauwelijks gebruik hoeven te maken van gemeentelijke voorzieningen. Hij had een locatie, hij had vrienden in dezelfde situatie als hij, en ze konden het zelf maken. De gemeente juichte..., maar dan.

Wetten zijn er om ons te dienen, om het eerlijk te houden, om te beschermen, maar wie is 'ons' vraag je je soms af.Apr 21, 202326:12
Floris moet verkassen

Floris moet verkassen

Waar moeten onze jongeren wonen?

Floris Postmes is messensmid en bouwde op Hoogcruts bij Noorbeek zijn eigen Tiny house. Hij dacht daar vijf jaar te mogen werken en wonen en zo langzaam een droom te realiseren. De gemeente besloot anders en gaf hem een maand om te vertrekken. In deze podcast vertelt hij over zijn werk, zijn droom en zijn bouwervaring. Laat de gemeente Eijsden-Margraten hier een kans liggen?

Floris is 21 jaar.

Mar 20, 202327:52
Een chocolade hart, verkeerde partners en giftige belangen.

Een chocolade hart, verkeerde partners en giftige belangen.

De overlast die inwoners hebben van toerisme en dan vooral het verkeer is zo groot geworden dat gemeenten samen willen werken om daar een oplossing voor te vinden. Dat werd Team Heuvelland. Deze winter kwam dat team met een plan om de zaken aan te pakken, maar vrijwel niemand zag dat zitten. Niet dapper genoeg, te duur en te weinig samenwerking. Hoe pakt deze raad dat aan? Of beter gezegd, hoe pakt ze het niet aan.

Dan is er nog onduidelijkheid over spuitcirkels en giftige grond en barsten de kinderen uit de school in Eijsden. 

Maria en Hanneke praten nog eens na over de vergadering van 14 februari 2023. Overigens de laatste  vergadering van waarnemend burgemeester Cox, zote horen een ouwe lul met een chocolade hart.

Feb 19, 202320:47
De nieuwe burgemeester

De nieuwe burgemeester

20 december 2022 besloot de raad dat Armand Krijnen de nieuwe burgemeester wordt. Hoe gaat dat nou zo'n burgemeester uitkiezen?


Dec 26, 202213:34
Water, geld en plannetjes

Water, geld en plannetjes

ODE heeft nog veel vragen: 

Hebben we eigenlijk een plan voor deze gemeente, of drijven we een beetje mee op de stroom? Waarom was er 5 jaar geleden geen oog voor een duurzame  toekomst? 

Een plan voor wateroverlast, maar gaan we ook iets doen om de oorzaak van die overlast aan te pakken?

Willen we met de forensenbelasting mensen ervan weerhouden om hier een tweede huis te nemen of vangen we graag hun centen?

En ga je nu al eindejaars wensen uitspreken of wacht je tot je zeker weet of dit de laatste vergadering van het jaar was?


Dec 19, 202215:21
Monumenten, wonen, hindernissen en twijfels

Monumenten, wonen, hindernissen en twijfels

Maria en Hanneke praten buiten in het herfstzonnetje na over de raadsvergadering van 18 oktober. Was het terecht dat de burgemeester zich ergerde aan een extra spreker? Heeft de raad iets tegen ondernemers, zoals de VVD meende, of voelde argumenten rondom de wijziging van de monumentenverordening om een andere reden niet lekker? Ben je onaardig als je tegen een aardige motie stemt? En wordt daar nou een schot gelost?

(Het irritante getik in de fragmenten uit de raadsvergadering is de pen van de burgemeester waar hij mee speelt. Hij is zich er niet van bewust dat hij constant zijn microfoon open heeft staan. Excuses daarvoor. We zullen hem erop wijzen.) 

Oct 21, 202223:03
Over een nieuwe burgemeester, participatie en wonen

Over een nieuwe burgemeester, participatie en wonen

Eijsden-Margraten heeft omschreven wat ze zoeken in de nieuwe burgemeester. de raad bood het resultaat aan aan gouverneur  Roemer. Hanneke zit in de voorbereidingscommissie die het profiel opstelde, Maria heeft er wat commentaar op. Maar dat is niet het belangrijkste.

Waarom steunde ODE het voorstel van de startersleningen niet en wat zijn hun twijfels bij de verordening burgerparticipatie en de manier waarop de raad gaat werken.

In deze podcast kijken Maria en Hanneke terug naar de raadsvergaderingen van 26 en 27 september 2022 en stellen een vraag

Sep 30, 202220:57
Napraten over de raadsvergadering van 12 juli.

Napraten over de raadsvergadering van 12 juli.

ODE was niet ontevreden over deze vergadering. Haar raadsleden keurden de jaarrekening goed en stemden uiteindelijk voor de motie van het CDA over de startersleningen. Zij het met een beetje twijfel. 

Hoe reageerde de raad op het voorstel van ODE om nu al nee te zeggen tegen een eventuele bijdrage uit de gemeentekas aan het omgevingsfonds voor mensen die last hebben van het vliegveld? 

Waarom wil Hanneke niet in de werkgeverscommissie en neemt Maria de werkgroep participatie voor haar rekening? En hoezo was de gang van zaken rond de motie over startersleningen een feestje?

Jul 18, 202223:59
Bemelen, het gemeenschapshuis en de bestuurder

Bemelen, het gemeenschapshuis en de bestuurder

In Bemelen wordt een huiskamer gevestigd in het gemeenschapshuis. Op zichzelf niet verkeerd, maar wat als je ernaast woont en het terras in je tuin komt. De voorzitter van het stichtingsbestuur is tevens wethouder in de gemeente Eijsden-Margraten op het moment dat de aanvraag voor het benodigde geld wordt ingediend. 

Bart Geurts, die pal naast het gemeenschapshuis woont, vertelt over zijn ervaringen met deze 'buurman'


In deze aflevering wordt Nederlands gesproken

Jul 12, 202210:57
Natuurbuffer in Cadier en Keer

Natuurbuffer in Cadier en Keer

april 2022 

Maria Janssen-Rutten, Hanneke Koene en Joelle Joosten bezoeken Cadier en Keer waar zij Oscar Toebosch van de Bewonersvereniging Natuurbeheer Keerberg spreken over de natuurbuffer die deze vereniging in samenwerking met de gemeente aanlegde en beheert.

In deze aflevering wordt dialect gesproken


Deze podcast is gemaakt door Thuis voor Verhalen-Noorbeek


Jun 27, 202213:19
ODE kijkt terug: De eerste raadsvergaderingen: Verdrietig begin en een nieuw (?) College.

ODE kijkt terug: De eerste raadsvergaderingen: Verdrietig begin en een nieuw (?) College.

       

7 juni was de eerste raadsvergadering.

ODE kwam met een motie over de gemeenschappelijke regelingen en een amendement op de verordening Hemelwater. 

Hoe zorgen we ervoor dat de mensen zelf iets te zeggen hebben over hoe het geld voor de gemeenschappelijke regelingen (in totaal bijna 30% van het budget van de gemeente) wordt besteed. Op dit moment hebben de gekozen raden geen vinger in de pap. Dat moet anders. De gemeenschappelijke regelingen moeten daarmee aan de slag en wij vragen ze hoe? Mag je dat dan een motie van wantrouwen noemen, zoals PRO deed?  

We leggen ook uit wat een motie is en waar je aan moet denken bij gemeenschappelijke regelingen.  

En wat is een amendement?  

Met een amendement veranderde ODE de verordening over de subsidie voor maatregelen voor regenwater, waardoor er minder kans is dat er misbruik gemaakt wordt van die subsidie. Wethouder Custers viel hier door de mand, kende hij zijn eigen verordening eigenlijk wel?

Twee onderwerpen kregen onze goedkeuring niet. Waarom waren we niet blij met ZoT de nieuwe organisatie die zich bezig gaat houden met verwarde mensen?
En wat hadden we meer willen weten om een besluit te kunnen nemen over een plan van een boer die over wil gaan naar recreatie. In 2020 had de raad dat al eens goedgekeurd, maar de rechter oordeelde anders. Het moest dus nu opnieuw.

Maar hoe goed de vergadering ook verliep, hij begon verdrietig

woensdag 8 juni kreeg de raad het bestuursakkoord aangeboden, waarin de plannen staan voor de komende 4 jaar. En het college trad aan. ODE bedierf het feestje door te wijzen op langdurig zittende bestuurders en de risico's die daaraan verbonden zijn. Het is dan ook geen feestje, maar een serieuze zaak. 


Jun 11, 202232:07