Skip to main content
Spotify for Podcasters
ohistorie.eu

ohistorie.eu

By ohistorie.eu

Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
email: ohistorie@zoho.eu
Available on
Amazon Music Logo
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Wojciech Wrzosek, Wycinanki. Zbiór felietonów, Poznań 2022

ohistorie.euApr 17, 2023

00:00
09:13
Wojciech Wrzosek, Wycinanki. Zbiór felietonów, Poznań 2022

Wojciech Wrzosek, Wycinanki. Zbiór felietonów, Poznań 2022

Redakcja portalu ohistorie.eu ma przyjemność zaanonsować, że nakładem Wydawnictwa Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała znakomicie wydana książka prof. Wojciecha Wrzoska nosząca tytuł Wycinanki. Zbiór felietonów (Poznań 2022).

Zebrane w tomie felietony były pierwotnie publikowane na łamach portalu ohistorie.eu.

W poszczególnych tekstach Czytelnik znajdzie szereg niezwykle ważnych i interesujących zagadnień dotyczących nauki, historii, historiografii, filozofii, literatury, edukacji, polityki oraz tematów bieżących. 

Ze wstępu:

Drohobycz, miasto Brunona Schulza. Początek lipca 2018 roku. Sceneria jak z polskiego filmu międzywojennego. Wzruszające obrazy kresowej polskości. Czułem się tam jak we Lwowie. Jakbym spędził tam latem bose dzieciństwo.

Późne wieczorne rozmowy. Komentujemy powstanie platformy ohistorie.eu. Koledzy z Lublina zachęcają do współpracy. Ja powiadam, że mógłbym co najwyżej obiecać felietony. Jeden na tydzień. Świetnie — podchwytują ideę młodzi z ohistorie.eu.

Niecałe trzy lata później napisałem pierwszy tekst. To ten pt. Egzamin „z Misia u Misia”. Po kilku zaledwie kolejnych otrzymałem wyrazy zachęty. Postanowiłem trwać przy tym do końca czerwca 2022 roku.

Jest ich w tym wydaniu blisko sto. Nazwę cyklu zapożyczyłem od mojego małego tomiku krótkich anegdot z życia akademickiego wydanego trzynaście lat temu. Własnym sumptem w numerowanym nakładzie przy pomocy Oficyny Wydawniczej Epigram. Nakład stu egzemplarzy rozdałem polskojęzycznym koleżankom i kolegom. W zaufaniu i z sympatii. W książeczce opisałem egzotyczne lub ekstrawaganckie zrządzenia losu.

Dzisiejsze Wycinanki to felietony poważne i cenzuralne. Jak zauważył jeden z kolegów — opowiadam w nich o sobie i historycznym myśleniu. Zgadzam się, także dlatego, że od lat podzielam następującą opinię Paula Veyne’a:

>[...] Foucault (i myślę, że tak jest w przypadku wielu historyków) w rzeczywistości nie powiedział nic więcej niż to, o czym my wszyscy historycy myśleliśmy, a mianowicie wszystko jest historyczne, nic więcej.<

Ostatnio obnoszę się z nią w postaci mniej więcej takiej: nic nie jest niehistoryczne lub nawet nic jest historyczne...

Ufam, że uda się czytelnikowi choć w części ze mną zgodzić."

 

Redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza do lektury tomu prof. Wojciecha Wrzoska „Wycinanki. Zbiór felietonów”. 


Realizacja wideo i podcastu:

Dr hab. Piotr WITEK, Prof. UMCS

Apr 17, 202309:13
CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII?

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII?

Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS

Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS

Wydział Historii i Archeologii UMCS 

Towarzystwo Historiograficzne 

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN 

zapraszają na dyskusję  

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii” (red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, PWN, Warszawa 2022) 

Debata odbyła się 26 stycznia 2023 roku  o godz. 17.30 w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN,  ul. Grodzka 21 w Lublinie 

W dyskusji udział biorą: 

Prof. Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. Barbara Klich Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Realizacja wideo i podcastu: 

Dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS 

Patronat medialny portal ohistorie.eu

Feb 08, 202301:46:33
Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej. Dylematy trudnego dziedzictwa

Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej. Dylematy trudnego dziedzictwa

Portal o historie.eu zaprasza do obejrzenia i wysłuchania debaty: Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej. Dylematy trudnego dziedzictwa

W sierpniu 2022 roku na jednym z portali PAP opublikowano wypowiedź dra Karola Nawrockiego, w której prezes IPN stwierdził: 

„W ciągu ostatnich trzech miesięcy usunęliśmy 20 sowieckich pomników, ale na naszej liście jest ich 60. To bardzo szybkie tempo, ale chciałbym być tym prezesem IPN, który dokończy proces dekomunizacji w Polsce.” 

W spotach publikowanych w internecie prezes IPN nawołuje do usuwania pomników powstałych w czasach Polski Ludowej. W wielu miejscowościach odbywa się demontaż monumentów. Czy podobny los spotka pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej w Olsztynie autorstwa Xawerego Dunikowskiego? O olsztyńskim monumencie Nawrocki mówi następująco: 

„Pomnik ten jest przede wszystkim  ahistoryczny, bo dotyka wydarzenia,  którego nie było. Rok ’45 nie był wyzwoleniem.  Pomnik ten nie powinien stać w przestrzeni  wolnego, pięknego polskiego miasta (...) dlatego,  że jest pomnikiem oddającym cześć i honor tym,  którzy mordowali, którzy gwałcili, którzy palili. [...] Instytut Pamięci Narodowej będzie w zdecydowany  sposób dążył do tego, aby ten pomnik z przestrzeni  publicznej wolnego miasta Olszyna zniknął”.

W obronie olsztyńskiego pomnika stanął historyk i kulturoznawca prof. Robert Traba, który w liście otwartym do dra Karola Nawrockiego wyłuszczył i poddał krytyce błędy w argumentacji prezesa IPN. List został opublikowany na łamach portalu ohistorie.eu 

-- 

Konflikt wokół Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie jest pretekstem do rozmowy o tym: (1) czym są i jakie funkcje pełnią pomniki w przestrzeni publicznej: (2) co rozumiemy pod pojęciem trudnego dziedzictwa, oraz (3) na czym powinien polegać proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w przypadku uznanych dzieł sztuki. 

W dyskusji biorą udział: 

Prof. Robert Traba, ISP PAN 

Prof. Tadeusz J. Żuchowski, IHS UAM 

Prof. Jacek Friedrich, Muzeum Narodowe w Gdańsku 

Rozmowę prowadzi: Prof. Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS w Lublinie  

Debata odbyła się na portalu ohistorie.eu w środę 16 listopada 2022 r. o godz. 17.00.

--

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS 

-- 

Wykorzystane w wideo zdjęcia pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie pochodzą ze stron IPN, Muzeum Warmii i Mazur. W materiale wykorzystano także zdjęcie pomnika wykonane przez Tomasza Waszczuka /PAP/, Igora Hrywnę, PhotoKrzysztof.blogspot.com.

Nov 19, 202202:01:14
Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL

Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL

Debata wokół książki  Andrzeja Czyżewskiego   Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL,  Łódź-Warszawa 2021  

Uczestnicy: dr Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Piotr. T. Kwiatkowski

Prowadzenie: prof. Mariusz Mazur

Realizacja podcastu: prof. Piotr Witek 

Sep 30, 202201:16:27
Historia między polityką a służbami specjalnymi

Historia między polityką a służbami specjalnymi

Pretekstem do rozmowy jest Konkurs Historyczny „WOŁYŃ - PAMIEĆ POKOLEŃ” organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki dra hab. Przemysława Czarnka.

Organizatorami konkursu są:

- Michał Wójcik – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

- Beata Kempa – Posłanka do Parlamentu Europejskiego,

- Beata Białowąs – Członkini Zarządu Województwa Śląskiego,

- Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu,

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z siedzibą w Bytomiu,

- Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu.

Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej

Konkurs „WOŁYŃ - PAMIEĆ POKOLEŃ” organizowany przez kilka marginalnych organizacji „kresowych" i wspierany przez prominentnych polityków budzi szereg kontrowersji.

Uczestnicy dyskusji podejmują kilka kluczowych wątków:

1) co wiadomo o organizatorach oraz patronie konkursu

2) jakie związki łączą IPN ze środowiskami kresowymi – na czym one polegają.

3) Jak głęboko przenikają się środowiska historyczne z politycznymi. Jakie są polityczne cele konkursu.

4) Czy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę konkurs historyczny o Wołyniu nie wpisuje się w putinowską/rosyjską politykę historyczną?

5) Komu, w trakcie tej wojny, potrzebna jest narracja lansowana przez organizatorów konkursu,

6) Do czego w kontekście wojny w Ukrainie może doprowadzić taki konkurs (np. jak mogą odbierać go dzieci szkolne w czasie napływu fali uchodźców ukraińskich, jakie skutki może mieć na relacje polskiej młodzieży z ukraińską w polskich szkołach, itp.)

7) Jakie środowiska mogą zbić kapitał polityczny na organizacji konkursu i czym to grozi dla relacji polsko-ukraińskich oraz losu wojny.

8) Co robić, by bronić polskiej racji stanu przed nacjonalistyczną narracją nie negując Wołynia? Jaka jest w tym rola historyków? A może historycy są bezbronni i bezradni?

9) Jaką rolę mogą w tej sytuacji odegrać czy też odgrywają polskie służby kontrwywiadowcze? Czy są bezbronne w świecie, w którym panuje wolność słowa?

W rozmowie udział biorą:

Red. Tomasz Piątek

Dr Przemysław Witkowski

Prof. Kazimierz Wóycicki

Dr Mariusz Zajączkowski

Spotkanie prowadzi: Prof. Rafał Wnuk

Realizacja wideo i podcastu: Prof. Piotr Witek

May 03, 202202:01:30
Wokół "Wycinanek". Publicystka prof. Wojciecha Wrzoska

Wokół "Wycinanek". Publicystka prof. Wojciecha Wrzoska

Wokół "Wycinanek". Publicystka prof. Wojciecha Wrzoska

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest metodologiem historii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się teoretyczną refleksją nad histografią. Równolegle do swojej pracy naukowej uprawia publicystykę. Jest stałym współpracownikiem portalu ohistorie.eu, gdzie od dłuższego czasu w serii „Wycinanki” publikuje felietony dotyczące nauki, historii, historiografii, filozofii, edukacji, polityki, tematów bieżących.  Seria felietonów „Wycinanki” jest znakomitym pretekstem do tego, by porozmawiać nie tylko o podejmowanych w poszczególnych tekstach niezwykle ważnych zagadnieniach, ale także o wyzwaniach stojących przed historykiem, humanistą we współczesnym świecie - o roli historyka, humanisty, naukowca zaangażowanego. 

W dyskusji udział biorą:  Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek,  Prof. dr hab. Jan Pomorski,  Prof. dr hab. Rafał Stobiecki,  Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski,  Prof. Wiktor Werner,  Prowadzenie: Prof. Ewa Solska, Realizacja wideo i podcastu: Prof. Piotr Witek 

*** 

Tides Of Iron by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Apr 03, 202202:16:08
Wywiad, szpiedzy, agenci. Historia jak powieść sensacyjna

Wywiad, szpiedzy, agenci. Historia jak powieść sensacyjna

Wywiad, szpiedzy, agenci. Historia jak powieść sensacyjna

W rozmowie udział biorą:

Andrzej Brzeziecki i prof. Rafał Wnuk

Realizacja Wideo i podcastu:

dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

Feb 05, 202201:06:40
„Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka

„Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka

„Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka

Autor: dr hab. PIOTR WITEK

„Historyczność narracji filmowej oraz świata przedstawionego może manifestować się poprzez audio-sferę, np. muzykę.”

***

W podcaście wykorzystano na prawie cytatu fragmenty ścieżek dźwiękowych z analizowanych filmów:

The Dirt, USA, 2019, dir. J.J. Tremaine.

Yesterday, Poland, 1984, dir. R. Piwowarski.

Człowiek z marmuru [Man of Marble], Poland 1976, dir. A. Wajda.

Na poszczególne ścieżki dźwiękowe składają następujące utwory muzyczne:

Budujemy nowy dom [We Are Building a New Home], 1949, lyrics: W. Stępień, music: Z. Goz-dawa.

Girls, Girls, Girls, album: Girls, Girls, Girls (1987), Mötley Crüe.

Love Me do, album: Please Please Me (1963), The Beatles, autorzy: Jhon Lennon, Paul McCartney.

And I love Her, album: A Hard Day's Night (1964), The Beatles, autorzy: Jhon Lennon, Paul McCartney.

Pochód przyjaźni [The March of Friendship], 1951, lyrics: E. Fiszer, music: T. Sygietyński, J.T. Klukowski.

Shout at the Devil, album: Shout at the Devil (1983), Mötley Crüe.

Służba Polsce [Service for Poland], 1951, lyrics: S. Wygodzki, music: W. Lutosławski.

Warszawski dzień [A Warsaw Day], 1964, lyrics: S.R. Dobrowolski, music: T. Sygietyński.

***

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Art.  29.  [Prawo cytatu]

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Jan 17, 202221:34
Quo Vadis, IPN?

Quo Vadis, IPN?

Quo Vadis, IPN? 

Pretekstem do rozmowy są niedawne działania podjęte przez nowego prezesa IPN Karola Nawrockiego wobec historyków z lubelskiego oddziału IPN - dra Sławomira Poleszaka i prof. Sławomira Łukasiewicza - którzy w listopadzie 2021 roku zostali pozbawieni pracy w Instytucie. 

W dyskusji udział biorą: 

Prof. Paweł Machcewicz

Prof. Sławomir Łukasiewicz

Prof. Dariusz Libionka

Prowadzenie: 

Dr hab. Piotr Witek  

___

Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr Witek

Dec 23, 202101:51:53
„Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język

„Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język

„Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język

Autor: dr hab. PIOTR WITEK

Ważnym elementem strategii uhistoryczniania filmowej narracji i świata przedstawionego jest język, jakim posługują się postaci na ekranie.

Bardzo często się zdarza, że w filmach opowiadających o epokach dawniejszych - starożytności czy średniowieczu - bohaterowie mówią językiem współczesnym. W produkcjach Hollywood jest to język angielski w obrazach europejskich są to języki narodowe poszczególnych kinematografii - francuski, hiszpański, rosyjski, polski, itd.

W podcaście jako cytaty źródeł poddanych analizie wykorzystano fragmenty ścieżek dźwiękowych z następujących filmów:

Quo Vadis, USA, 1951, dir. M. LeRoy.

Quo Vadis, Poland, 2001, dir. J. Kawalerowicz.

The Passion of the Christ, USA, 2004, dir. M. Gibson.

Gniazdo[The Cradle], Poland, 1974, dir. J. Rybkowski.

Potop[The Deluge], Poland, 1974, dir. J. Hoffman.

Wielki bieg[The Great Race], Poland, 1981, dir. J. Domaradzki.


Dec 18, 202115:27
"Historia na ekranie". Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy

"Historia na ekranie". Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy

Podcast z cyklu "HISTORIA NA EKRANIE"

Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy

Autor: Dr hab. Piotr Witek 

Historyczność narracji filmowej i świata przedstawionego manifestuje się w tym przypadku między innymi poprzez trzy podstawowe elementy: scenerię, scenografię i kostiumy. Rozpoznanie ich jako historycznych (oznaczających przeszłość) pozwala uznać narrację filmową i ekranowy świat przestawiony za historyczne.


Dec 10, 202119:33
"Historia na ekranie". Odcinek 1 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie

"Historia na ekranie". Odcinek 1 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie

Podcast z cyklu ”Historia na ekranie”

Odcinek 1- Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie

Autor: dr hab. Piotr Witek

Dec 01, 202107:11
W obronie Memoriału

W obronie Memoriału

W obronie Memoriału

Memoriał (pełna nazwa: Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”) jest najstarszą niezależną organizacją w Rosji zajmującą się obroną praw człowieka i dokumentującą zbrodnie stalinowskie w tym zbrodnię katyńską.   11 listopada 2021 roku rosyjska Prokuratura Generalna, powołując się na wielokrotne, uporczywe naruszanie przez Memoriał ustawy o „agentach zagranicznych” („ukrywanie przez organizację statusu agenta zagranicznego” w związku z brakiem odpowiednich oznaczeń materiałów drukowanych i publikacji online), zwróciła się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o likwidację tej organizacji wraz z innymi podmiotami wchodzącymi w jej skład. 

W rozmowie udział biorą: Dr Marek Radziwon, Prof. Sławomir Łukasiewicz

Strona internetowa memoriału: https://www.memo.ru/en-us/

--- 

Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr Witek  

Zapraszamy na nasz portal: www.ohistorie.eu

Nov 29, 202144:25
Komentarz portalu ohistorie.eu do sprawy zwolnienia z pracy w IPN dra Sławomira Poleszaka

Komentarz portalu ohistorie.eu do sprawy zwolnienia z pracy w IPN dra Sławomira Poleszaka

Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2021 r. dr Sławomir Poleszak, redaktor naczelny portalu ohistorie.eu, otrzymał wypowiedzenie z pracy w IPN. W uzasadnieniu podano, że utracił zaufanie władz IPN, prowadził portal bez zgody prezesa IPN, oraz że na portalu publikowano teksty krytyczne wobec IPN.

Jako redakcja portalu uważamy, że działania prezesa IPN Nawrockiego wobec Sławomira Poleszaka noszą znamiona politycznej czystki i jako takie są niedopuszczalne.

Niebawem więcej o sprawie będziemy mówić na łamach portalu.

Redakcja ohistorie.eu

https://youtu.be/Ge7sgk_1wvE

Nov 13, 202100:49
Historiografia PRL - czyli co zamiast podręcznika? Debata z udziałem prof. Rafała Stobieckiego

Historiografia PRL - czyli co zamiast podręcznika? Debata z udziałem prof. Rafała Stobieckiego

Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo i podcast z dyskusji online wokół książki Rafała Stobieckiego „Historiografia PRL. Zamiast podręcznika” wydanej w roku 2020 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie nosi tytuł:

„Historiografia PRL - czyli co

zamiast podręcznika?

Debata z udziałem

prof. Rafała Stobieckiego”

W spotkaniu biorą udział:

Prof. Mariusz Mazur (UMCS)

Prof. Paweł Sierżęga (UR)

Rozmowę prowadzi:

Prof. Violetta Julkowska (UAM)

Spotkanie online odbyło się w piątek 18.06.2021 r. na portalu ohistorie.eu

Relacja wideo i podcast ze spotkania są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz w naszych mediach społecznościowych YouTube, Facebooku i Twitterze.

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

Jun 22, 202101:51:18
Kobiety w Polsce 1945-1989 – jak się pisze i rozumie tę historię?
Jun 13, 202102:00:23
ROZUM. WYOBRAŹNIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Uniwersytet krytyczny i zaangażowany

ROZUM. WYOBRAŹNIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Uniwersytet krytyczny i zaangażowany

Szanowni Państwo, portal ohistorie.eu zaprasza na debatę online poświęconą sytuacji uniwersytetów we współczesnej Polsce w kontekście działań władz podejmowanych wobec Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  

ROZUM  WYOBRAŹNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Uniwersytet krytyczny  i zaangażowany

Gośćmi portalu ohistorie.eu są:  Prof. Tadeusz Gadacz, Prof. Janusz A. Majcherek, Prof. Jacek Chrobaczyński.

Rozmowę prowadzi Dr hab. Ewa Solska

Spotkanie online odbyło się  na portalu ohistorie.eu w poniedziałek 31 maja 2021 r. o godz. 17.00. 

Relacja wideo ze spotkania jest dostępna na portalu oistorie.eu, naszym kanale YouTube oraz Twitterze i Facebooku.

Zachęcamy do udostępniania informacji o debacie. 

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

Jun 01, 202102:03:47
Kodeks Etyki PTH. Dlaczego jest potrzebny?

Kodeks Etyki PTH. Dlaczego jest potrzebny?

Kodeks etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dlaczego jest potrzebny? 

Z twórcami kodeksu Prof. Krzysztofem Zamorskim (IH UJ), Prof. Dariuszem Stolą (ISP PAN), Prof. Markiem Kornatem (IH PAN) rozmawia Prof. Anna Ziębińska-Witek (IH UMCS).

Spotkanie online odbyło się  21 maja 2021 r. na portalu ohistorie.eu. 

Relacja wideo ze spotkania jest dostępna na naszym kanale YouTube, Twitterze oraz Facebooku. 

Zapraszamy do oglądania, udostępniania i komentowania. 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji.  

Zachęcamy także państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów z organizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. 

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YT oraz polubienia naszych profilów na fb i TT.  

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

May 22, 202101:37:22
Wobec historii, nadziei i nieoczekiwanego

Wobec historii, nadziei i nieoczekiwanego

Redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online pod tytułem: "Wobec historii, nadziei i nieoczekiwanego. Spotkanie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim".

Punktem wyjścia do dyskusji jest książka Alfreda Wierzbickiego i Karola Kleczki „BÓG NIE WYKLUCZA. ROZMOWY O PAŃSTWIE, KOŚCIELE I GODNOŚCI CZŁOWIEKA” (Wydawnictwo WAM, Kraków 2021). 

Rozmowę poprowadzą dr hab. Ewa Solska z IH UMCS oraz portalu ohistorie.eu i prof. Rafał Wnuk z KUL.  

*** 

„Abyśmy mogli sprawiedliwie ocenić przeszłość, potrzebna jest praca historyków, natomiast abyśmy mogli iść dalej wspólnie, nieodzowna wydaje się praca filozofów”  Alfred Wierzbicki, O uwikłaniu w filozofię (Ankieta dla studentów filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019 r.)   

„Kraj! - - gdzie każdy-czyn za wcześnie wschodzi Ale książka-każda… za późno!”   Cyprian Kamil Norwid, Do Spółczesnych (Oda), 1867 

„Jeżeli filozofia zawsze przychodzi za późno, to mimo to, nigdy nie jest za późno”  Bernard Stiegler, Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku, 2017  

„Bez nadziei nie można znaleźć nieoczekiwanego”  Heraklit, Wyszukiwarka Google

„Nadzieja oznacza po prostu, że inny świat jest możliwy, a nie, że jest ziemią obiecaną, bowiem jego nadejścia nic nie gwarantuje”  Rebecca Solnit, Nadzieja w mroku. Nieznane opowieści, niebywałe możliwości, 2019

Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu ohiostorie.eu oraz na naszych profilach społecznościowych FB, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube. 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji.  

Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów z organizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. 

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YT oraz polubienia naszych profilów na fb i TT.  

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

May 09, 202102:17:13
Ludowa Historia Polski w perspektywie teoretyczno-metodologicznej

Ludowa Historia Polski w perspektywie teoretyczno-metodologicznej

Redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online. Tym razem jest to rozmowa na kanwie książki prof. Adama Leszczyńskiego: „Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i poru. Mitologia panowania” wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa W.A.B. 

Spotkanie nosi tytuł: „Ludowa historia Polski w perspektywie teoretyczno-metodologicznej”. 

Historia ludowa stanowi niezwykle interesujący, cieszący się coraz większą popularnością trend w badaniach przeszłości. Zwraca uwagę na wykluczonych, słabszych, pomijanych, prześladowanych, koncentruje się na ujawnianiu wyzysku uciśnionych oraz ukazywaniu ich oporu wobec wyzyskujących elit. Przyglądając się historii ludowej z perspektywy metodologicznej nie jest trudno zauważyć, że jako trend badawczy wydaje się podążać tropem, który Michel Foucault określił mianem przeciw-historii. 

Przypomnijmy. Francuski filozof i historyk sytuuje przeciw-historię w ramach dyskursu wojny ras. Nie pojmuje jednak rasy w sensie biologicznym. Rasy wg Focuaulta to grupy ludzi, które często nie mają tego samego pochodzenia, nie mówią tym samym językiem, nie wyznają tej samej religii, ale żyją na tym samym obszarze, tworzą jedność polityczną w wyniku przemocy, podboju jednej grupy przez inną. Przeciw-historia wskazuje, że wielcy i mali, silni i słabi mają dwie różne, inne historie, w których „to, co dla jednych jest zwycięstwem, dla innych jest klęską”, triumf jednych dla drugich oznacza poddaństwo i wyzysk. Przeciw-historia jawi się zatem jako historia zerwania, historia tych, których historia zwycięzców pozbawiła głosu. Przeciw-historia koncentruje się na dziejach niewoli, wygnania, klęsk, prześladowań w nadziei na przywrócenie im właściwego miejsca w historii oraz oddania sprawiedliwości przeszłości wykluczonych. 

Na jakich przesłankach i założeniach teoretyczno-metodologicznych oparł swoją refleksję Adam Leszczyński? 

Z autorem „Ludowej Historii Polski” rozmawiają: Dr hab. Ewa Solska i dr hab. Piotr Witek z Instytutu Historii UMCS oraz portalu ohistorie.eu 

Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2021 r., o godz. 17 na platformie zoom.   Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu ohiostorie.eu oraz na naszych profilach społecznościowych FB, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube. 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji.   

Zachęcamy także państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów z organizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji.  

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YT oraz polubienia naszych profilów na fb i TT. 

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

Apr 25, 202101:40:26
Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944–1956 - debata

Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944–1956 - debata

Szanowni Państwo,   

redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online. Tym razem jest to dyskusja wokół książki Mariusza Mazura, „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944–1956" wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa UMCS i Bellona.   

Powojenna partyzantka niepodległościowa wywołuje w Polsce żywe emocje. Spory o sens i ocenę działań zbrojnych toczą nie tylko historycy, ale też dziennikarze, politycy, miłośnicy historii. W PRL antykomunistycznych partyzantów określano mianem „faszystów” i „bandytów”. Dziś, polityka historyczna rządzącej obecnie Polską Zjednoczonej Prawicy przedstawia ich jako bohaterów bez skazy, niemalże twórców niepodległej Polski, tych którym „historia przyznała rację”. 

Problemowi powojennej partyzantki zbrojnej swoją najnowszą książkę poświęcił Mariusz Mazur. Poddał on wnikliwej analizie pamiętniki, wspomnienia i relacje uczestników tzw. drugiej konspiracji. Dzięki temu powstała pierwsza, tak kompletna pozycja zawierająca portret zbiorowy uczestników powojennej partyzantki niepodległościowej. Jak stwierdził sam Autor, jednym z jego głównych celów było dostrzeżenie „człowieka uwikłanego, wraz z jego skomplikowaniem, zaletami, słabościami”. 

W dyskusji wokół książki udział biorą prof. Mariusz Mazur (UMCS), prof. Rafał Wnuk (KUL), dr Maciej Korkuć (IPN O/Kraków), prof. Jan Pomorski (UMCS).  Rozmowę prowadzi dr Sławomir Poleszak (IPN O/Lublin, ohistorie.eu). 

Spotkanie odbyło się 26 marca 2021 r., o godz. 17 na platformie zoom.   Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu ohiostorie.eu oraz na naszych profilach społecznościowych FB, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube. 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji.   

Zachęcamy także państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów z organizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. 

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YT oraz polubienia naszych profilów na fb i TT. 

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

Mar 29, 202102:31:11
Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia

Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia

Portal ohistorie.eu zaprasza na spotkanie pt. Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych, interdyscyplinarnych seminariów i debat portalu ohistorie.eu

Tym razem gościnią dr hab. Ewy Solskiej z Instytutu Historii UMCS i portalu ohistorie.eu była dr hab. Katarzyna Czeczot z Instytutu Badań Literackich PAN.

„Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia” – a więc to, czego jesteśmy reflektującymi świadkami i współtwórcami, kiedy zostaje opowiedziane w dyskursie humanistycznym. Dokonujemy przy tym swoistej anabazy, powracając do kwestii „zwrotu ludowego”: czy jest, czym jest, dlaczego jest i czym być może. Z kolei punktem węzłowym powinna tu być, na nowo, refleksja nad pojęciem „ludu”. A przestrzeniami dyskursu, w których zostanie ona dokonana może być kultura wizualna, krytyka feministyczna, teoria literatury, różne strony public humanities i, niezawodnie, tropy polityczności (nie tylko „gender”).

Rozmowa odbyła się w piątek 12 marca 2021 roku o godzinie 17.00

Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych – Youtube i Fb i twitterze.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji.

Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie youtube oraz polubienia naszego profilu na facebooku.

Relacja wideo ze spotkania Zwrot ludowy w humanistyce. Tropy, konteksty, doświadczenia.

Realizacja wideo i podcastu:

Dr hab. Piotr WITEK

Mar 13, 202102:46:00
Jerzego Giedroycia przygody z historią i historykami

Jerzego Giedroycia przygody z historią i historykami

Portal ohistorie.eu zaprasza do obejrzenia i wysłuchania relacji wideo oraz podcastu ze spotkania online pt. „Jerzego Giedroycia przygody z historią i historykami”.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych, interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu.

Tematem debaty było wydawnictwo „Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000”.

W dyskusji wezmą udział redaktorzy tomów: prof. Rafał Stobiecki (UŁ) i dr hab. Sławomir M. Nowinowski (prof. UŁ) oraz prof. Jan Pomorski (UMCS) i dr hab. Mirosław Filipowicz (prof. KUL).

Rozmowę poprowadził dr hab. Sławomir Łukasiewicz (prof. KUL)

Spotkanie odbyło się 5 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz w naszych mediach społecznościowych na platformie YouTube, Facebooku oraz Twitterze.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczanych na nim artykułów, recenzji, opinii i wywiadów oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas naukowych spotkań.

Zachęcamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia profilu na Facebooku.

---

Realizacja wideo i podcastu

Dr hab. Piotr Witek

Mar 06, 202102:16:08
Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię

Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię

Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy KNH PAN oraz portal ohistorie.eu zapraszają do obejrzenia i wysłuchania wykładu prof. Jana Pomorskiego p.t. „Czytanie świata. Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię”.

Wykład odbył się w ramach cyklu ogólnopolskich seminariów naukowych im. Prof. Jerzego Topolskiego, organizowanych przez Komisję Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii. Spotkanie prowadziła prof. Ewa Domańska.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczanych na nim artykułów, recenzji, opinii i wywiadów oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas naukowych spotkań.

Zachęcamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia profilu na Facebooku.

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek

Mar 02, 202102:00:42
Zwrot ludowy w perspektywie historii kobiet

Zwrot ludowy w perspektywie historii kobiet

Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo ze spotkania

„Zwrot ludowy w perspektywie historii kobiet”

Wydarzenie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu.

Rozmowę z prof. Dobrochną Kałwą (Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski) prowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu).

Historia kobiet i studia gender – to być może najbardziej oczekiwana strona debat i refleksji nad zwrotem ludowym w polskiej humanistyce. Pytając bowiem o ludową historię w odniesieniu do historii kobiet, zakładamy inne pytanie: czy ludowa historia kobiet w ogóle jest? A to pociąga następne kwestie: czy rozpatrujemy zwrot feministyczny i perspektywę gender w historii ludowej czy raczej zwrot ludowy w historii kobiet? Czy sytuujemy te zwroty  na peryferiach dyskursu czy mamy przesłanki do poszukiwań w przestrzeni makrostrukturalnej? Czy zwrot ludowy daje asumpt do rozszerzania zbioru kategorii poza spektrum: od niewidzialności do sprawczości; od lokalności do globalności; od różnorodnego dziedzictwa do różnych pamięci; od historii mentalności do antropologii historycznej…? O podobne rozszerzenie pytamy też w odniesieniu do wyjściowego pola dyskursu historii kobiet, który stanowi mikrohistoria, historia mówiona, badania nad pamięcią, nowa humanistyka oraz polityczność ruchu feministycznego i rewizjonizm historyczny w odwodzie. To mało czy wiele? W każdym razie – to na początek.

Rozmowa odbyła się w piątek 15 lutego o godzinie 17.00

Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych – Youtube i Fb i twitterze.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji.

Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie youtube oraz polubienia naszego profilu na facebooku.

Realizacja wideo i podcastu:

Dr hab. Piotr WITEK

Feb 27, 202102:21:23
Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce

Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce

Szanowni Państwo,

Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo i podcast z transmisji live ze spotkania „Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce”, podczas którego badaczki i badacze przeszłości dyskutowali o granicach wolności badań historycznych. Spotkanie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu

Wolność badań jest immanentną cechą nauki i podstawą jej rozwoju. Czy we współczesnej Polsce dostrzegalne są jakieś zagrożenia dla wolności? A może nie ma żadnych powodów do obaw, ponieważ nikt nie stara się jej ograniczać, a środowisko historyczne jest na tyle silne, że nie pozwoliłoby sobie odebrać tego prawa? Czy wobec tego istnieją problemy, na które szczególnie należałoby zwrócić uwagę?

Na ten temat dyskutowali:

Prof. Barbara Engelking (Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Dr hab. Piotr Witek (Instytut Historii UMCS)

Prof. Dariusz Stola (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Rozmowę poprowadził Prof. Mariusz Mazur (Instytut Historii UMCS)

Debata odbyła się w poniedziałek 15 lutego o godzinie 17.00

Wideo i podcast są dostępne na portalu ohistorie.eu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych – Youtube i Fb i twitterze.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji.

Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie youtube oraz polubienia naszego profilu na facebooku.

Realizacja wideo i podcastu:

Dr hab. Piotr WITEK

Wideo dostępne pod linkiem  

Feb 16, 202101:51:23
Bękarty pańszczyzny – odkrywana historia buntów i oporu

Bękarty pańszczyzny – odkrywana historia buntów i oporu

Bękarty pańszczyzny – odkrywana historia buntów i oporu

Portal ohistorie.eu zaprasza na relację wideo ze spotkania on-line z dr. Michałem Rauszerem etnologiem, antropologiem i kulturoznawcą, autorem Bękartów pańszczyzny (Wydawnictwo RM).

Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2021 roku o godz. 16:00 w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu ohistorie.eu.

Rozmowę poprowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu)

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek (UMCS, ohistorie.eu)

Z noty wydawniczej Bękartów pańszczyzny:

Do czego doprowadzić mogą głód i ciężka praca? I kiedy wyzysk staje się nie do zniesienia? W swojej najnowszej książce Michał Rauszer odpowiada na te i inne pytania, a także analizuje historyczny fenomen buntów chłopskich. Wykorzystując interdyscyplinarne narzędzia, przygląda się wybuchającym w całej Europie antyfeudalnym wojnom chłopskim i dziewiętnastowiecznej rabacji galicyjskiej.

Rauszer nie rozpatruje tych wydarzeń w kategoriach spontanicznych czy zorganizowanych wystąpień politycznych, nie ogranicza się również do stworzenia kroniki walki klasowej. Bunty chłopskie okazują się bowiem jednym z kluczowych procesów konstruowania kultury oporu, która w swoich zróżnicowanych i determinowanych historycznie przejawach może być inspirująca także dzisiaj.

Oto pierwsza w naszym cyklu odsłona badań nad historią ludową w Polsce – kulturowa historia buntów chłopskich, z uwydatnieniem perspektywy antropologicznej. Jest to orientacja, którą lokalizujemy w kontekście współczesnych badań nad oporem (resistance studies), co obiecująco rozszerza nam pole refleksji odnośnie do ludowej historii Polski. W tym rozszerzeniu znalazły się zatem następujące kwestie: czym jest historia ludowa i dlaczego jest; jak przebiega operacjonalizacja jej pola badawczego; czy na jej dyskurs można patrzeć jak na projekt humanisty zaangażowanego (w perspektywie nowej humanistyki), a w związku z tym jak rozważnie go sytuować względem polityki historycznej i polityki pamięci.

Rozmowa została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji:

http://ohistorie.eu/2021/02/02/bekarty-panszczyzny-odkrywana-historia-buntow-i-oporu/

oraz na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/ELy6E8pXsUs

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów i opinii.

***

Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

Feb 02, 202102:42:36
Ludowa historia Polski – parergony, międzyprzestrzenie, perspektywy odkrywane

Ludowa historia Polski – parergony, międzyprzestrzenie, perspektywy odkrywane

Portal ohistorie.eu zaprasza do wysłuchania rozmowy z Przemysławem Wielgoszem, dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym polskiej edycji „Le Monde diplomatique”, inicjatorem projektu „Ludowa Historia Polski”. Spotkanie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych.

Termin spotkania: 22 stycznia 2021 r, godz. 16:00.

Rozmowę poprowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu)

Historia ludowa jako nowa orientacja w naukach humanistycznych i wieloaspektowe zjawisko w przestrzeni public history stanowi przesłankę pierwszego z cyklu naszych spotkań poświęconych tematyce dość rozlegle już eksplorowanej. Przy czym punktem wyjścia jest tu nowa seria warszawskiego Wydawnictwa RM realizowana w ramach projektu „Ludowa Historia Polski”, który będzie przedmiotem rozmowy z Przemysławem Wielgoszem – redaktorem merytorycznym serii. Otwiera ją książka Michała Rauszera Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich; kolejnym tomem jest opracowanie Śladami Szeli czyli diabły polskie Piotra Korczyńskiego.

Z noty wydawniczej:

„W ostatnich latach coraz częściej badacze społeczni skupiają się na doświadczeniu grup wcześniej nieobecnych w dominujących narracjach historycznych w Polsce. Powstają studia nad pańszczyzną, poddaństwem i oporem wobec tych reżimów podporządkowania, tematem analiz staje się chłopskość, zarówno jako doświadczenie, forma tożsamości, temat literacki jak i przedmiot pamięci. Seria Ludowa Historia Polski tworzy przestrzeń, w której autorzy dążą do odzyskania i oddania sprawiedliwości podmiotowości swoich bohaterów w formule zbliżonej do reportażu historycznego”.

Taka formuła wszakże zbliża nas do przestrzeni konsilienckiej, gdzie spotykamy dyskursy zaangażowane w odkrywanie historii pomijanych i odzyskiwanie przemilczanych głosów jej świadków. Wynajdywanie tej przestrzeni to jedno z pilnych społecznych zadań współczesnej humanistyki, zaś historia ludowa stanowi tu specyficzny, a zarazem nieodzowny trop, wart zatem wielostronnego rozpoznawania.

Rozmowa została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji:

http://ohistorie.eu/2021/01/21/ludowa-historia-polski-parergony-miedzyprzestrzenie-perspektywy-odkrywane/

oraz na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/5ZUlRu0lX2c

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów i opinii.

***

Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr WitekJan 24, 202102:28:18
Odpowiedź dr hab. Magdalenie Gawin, wiceministrze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odpowiedź dr hab. Magdalenie Gawin, wiceministrze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Profesor, Wiceminister Minister Magdalena Gawin!  

Odnosząc się do Pani wypowiedzi w programie „Sądy przesądy – Rozróby u Kuby”, wyemitowanym w telewizji na początku grudnia 2020 roku, iż nie została Pani zaproszona do zabrania głosu w odpowiedzi na krytyczne opinie formułowane przez uczestników dyskusji na portalu ohistorie.eu, chcemy zwrócić uwagę, że owa dyskusja w każdym momencie była otwarta dla wszystkich zainteresowanych stanem polskiej humanistyki. O jej przebiegu informowaliśmy Panią na bieżąco, za pośrednictwem Pani profilu na FB. Zasadniczą przyczyną skłaniającą do zainicjowania wymiany opinii, była Pani wypowiedź na kongresie „Polska Wielki Projekt 2020”, jednak – jak na dyskusję przystało – polemiki w dużym tempie zmieniały adresatów. Debata została zamknięta 6 grudnia. Stworzyło to możliwość, by odnieść się do wypowiedzi wyrażonych przez wszystkich jej uczestników. Z zainteresowaniem przyjmiemy zatem Pani głos, jako odpowiedź na opinie wybitnych humanistek i humanistów, wyrażone w dyskusji na portalu ohistorie.eu.

Dec 13, 202002:07
Co z humanistyką w Polsce? Zakończenie debaty

Co z humanistyką w Polsce? Zakończenie debaty

Szanowni Państwo!  

Kończymy zainicjowany przez portal ohistorie.eu cykl dyskusyjny w związku z pomysłami na przyszłość nauk humanistycznych w Polsce wyartykułowanymi w dniach 9–11 października 2020 r. podczas zorganizowanego przez rządzący obecnie obóz „zjednoczonej prawicy” kongresu „Polska Wielki Projekt 2020”. 

Przypomnijmy, jeden z paneli, zatytułowany „Współczesne uniwersytety: stan wolności akademickiej”, został poświęcony problemowi wolności badań naukowych na uniwersytetach w Polsce i na świecie. Naszą uwagę zwróciło wystąpienie pełniącej aktualnie obowiązki wiceministry w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie „zjednoczonej prawicy” dr hab. Magdaleny Gawin. Profesor Magdalena Gawin, z wykształcenia historyczka [do niedawna pracująca naukowo w swojej dziedzinie], podczas panelu przedstawiła swoje zapatrywania  na temat wolności badań naukowych w Polsce oraz naszkicowała pewną wizję przyszłości polskiej humanistyki, ze szczególnym wyróżnieniem dyscyplin takich jak historia i literaturoznawstwo. O ile niektóre idee zawarte w wystąpieniu dr hab. Magdaleny Gawin można interpretować jako rozsądne, o tyle pozostałe jawią się jako nieoczywiste, niepokojące i kontrowersyjne. 

W dyskusji wzięło udział kilkanaście osób – znakomitych historyczek i historyków, którzy na łamach portalu podzielili się swoimi przemyśleniami na temat wizji przyszłości humanistyki w Polsce zaproponowanej na kongresie. W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim Autorkom i Autorom: prof. Marcinowi Kuli, prof. Rafałowi Stobieckiemu, prof. Krzysztofowi Zamorskiemu, prof. Annie Wolff-Powęskiej, prof. Mikołajowi Sokołowskiemu, prof. Krzysztofowi Brzechczynowi, prof. Markowi Kornatowi, prof. Annie Zielińskiej, prof. Janowi Pomorskiemu, prof. Grzegorzowi Marcowi, prof. Mariuszowi Mazurowi, prof. Wojciechowi Wrzoskowi za niezwykle interesujące i inspirujące do refleksji komentarze oraz polemiki.   

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom za lekturę oraz publikowane na Facebooku komentarze do zainicjowanej przez portal debaty. 

Zaangażowanie w debatę tak wielu znakomitych badaczek i badaczy oraz pozytywna reakcja na nią środowiska akademickiego pokazują, że dyskusja na temat przyszłości humanistyki w Polsce w obrębie wspólnoty naukowej jest potrzebna. Mamy nadzieję, że takich debat będzie więcej i legną one u podłoża konstruktywnych działań. Z naszej strony możemy zadeklarować, że dyskusje poświęcone roli nauk humanistycznych we współczesnym świecie i w przyszłości będziemy konsekwentnie inicjować. Równie konsekwentnie będziemy krytykować próby upartyjniania i ideologizowania nauk humanistycznych, ograniczania wolności badań oraz ingerowania w autonomię uniwersytetów. 

Redakcja portalu: ohistorie.eu 

---------- 

Lublin, grudzień 2020

Dec 06, 202003:02
Kiedy wybuchnie wojna... Studium kryzysu 1938 roku
Aug 13, 202001:47:13
Mobilna aplikacja "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - wywiad z twórcami: prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
Jul 19, 202001:47:58
Debata wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię".
Jun 14, 202001:47:14
Zajawka debaty poświęconej książce Jana Pomorskiego: Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię

Zajawka debaty poświęconej książce Jana Pomorskiego: Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię

Debata wokół książki Jana Pomorskiego Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur po­znających historię jest kolejnym spotkaniem z cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych, organizowanych od dwóch lat przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, w ramach cyklu „Spotkania w Bramie”, na których prezentowane są interesujące i wartościowe poznawczo monografie z różnych obszarów historii i szerzej – humanistyki, prezentujące interesujące, nowatorskie podejścia badawcze.

Debaty koncentrują się wokół zagadnień takich jak: badania nad historią XX i XXI wieku, Europą Środkowo-Wschodnią, Lubelszczyzną oraz teoria i metodologia historii, historia wizualna i cyfrowa, historia publiczna, historia kulturowa.

Seminaria są kierowane do profesjonalnych historyków, kulturoznawców, politologów, socjologów, filozofów, nauczycieli, studentów oraz zwykłych miłośników historii, którym nieobca jest poważna refleksja nad historią, sposobami jej badania, poznawania i przedstawiania. Na organizowanych przez nas seminariach treści są prezentowane w przystępny sposób, co oznacza, że nikt nie powinien mieć problemów z ich odbiorem i rozumieniem.

Najnowsze spotkanie poświęcone jest książce prof. Jana Pomorskiego noszącej tytuł: „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”, wydanej przez Wydawnictwo UMCS w Lulinie w roku 2019.

Profesor Jan Pomorski pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jest twórcą Lubelskiej Szkoły Metodologii Historii. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Historii na UMCS. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich metodologów historii, który od kilku dziesięcioleci zajmuje się badaniem kulturowych fundamentów oraz epistemologicznych i metodologicznych aspektów funkcjonowania nauki historycznej.

W debacie oprócz Autora książki udział wezmą znakomici goście, metodolodzy historii i historycy historiografii: prof. Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, spotkanie poprowadzi prof. Maria Solarska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ze względu na epidemię, spotkanie zostało zorganizowane w Internecie. Debata rozpocznie się 12 czerwca o godz. 17.00 i będzie transmitowana na żywo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YT https://youtu.be/WisoFnt3JjA oraz na naszym profilu na FB (https://www.facebook.com/ohistorie/).

Widzowie będą mogli w trakcie transmisji komentować i zadawać pytania uczestnikom debaty za pośrednictwem czatu na YouTube i FB. Prelegenci będą na komentarze i pytania odpowiadać w trakcie debaty.

Jun 10, 202004:36
Zajawka wywiadu z historykami z UMCS w Lublinie, twórcami aplikacji mobilnej "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem

Zajawka wywiadu z historykami z UMCS w Lublinie, twórcami aplikacji mobilnej "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem

Nazywam się Piotr Witek i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z prof. Janem Pomorskim, mgr Karolem Kasprowiczem oraz mgr Bartłomiejem Stolarzem z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - twórcami mobilnej aplikacji: „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”.

Aplikacja, której premiera miała miejsce w roku 2019, jest transmedialną opowieścią historyczną prezentującą losy zmagań Polaków o niepodległość w 1918 roku, pokazującą toczone przez nich walki o granice II Rzeczypospolitej.

Aplikacja zawiera interaktywny atlas historyczny oraz pięć lekcji historii, z których każda zaczyna się od syntetycznego wprowadzenia w problematykę w dwóch postaciach do wyboru: tekstu pisanego oraz komentarza odczytywanego przez lektora.

W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna.

I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku, wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych – powstania nowej dziedziny humanistyki określanej mianem humanistyki cyfrowej – oraz przemian w szeroko rozumianej edukacji humanistycznej.

Z twórcami aplikacji rozmawiam o tym, czemu aplikacja ma służyć i do kogo jest adresowana.

Kto był pomysłodawcą tego projektu? W jakich okolicznościach pomysł powstał?

Jak długo trwały prace nad aplikacją? Co inspirowało twórców i pomagało im w przygotowaniu się do realizacji projektu?

Jak wyglądała współpraca członków zespołu - akademickich historyków – z grafikami, specjalistami od animacji, scenarzystami, reżyserką animowanego filmu „Bitwa warszawska”.

Rozmawiam także o przygotowanym przez twórców aplikacji przewodniku metodycznym dla nauczycieli, mającym służyć im pomocą przy wykorzystywaniu jej na lekcjach historii.

Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w App Store oraz Google Play

Wywiad już wkrótce zostanie udostępniony w formie podcastu oraz wideo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YouTube, a także  na platformach podcastingowych: spoitfy, anchor.fm, google podcasts i innych.

W materiale wykorzystano fragmenty komentarza oraz muzyki pochodzące z aplikacji.

Zapraszamy do słuchania i oglądania.

May 24, 202004:41
[PH]3. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz Prof. Piotra M. Majewskiego

[PH]3. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz Prof. Piotra M. Majewskiego

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania trzeciego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”.

W jednej swoich wypowiedzi wyartykułowanych w grudniu 2019 roku prezydent Putin oskarżył Polskę o to, że była sojuszniczką III Rzeszy i realizowała politykę mającą doprowadzić do wybuchu wojny.

Czy II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny?

Profesor Piotr M. Majewski w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji przedstawia politykę II  Rzeczypospolitej, ZSRR, III Rzeszy, Francji i Węgier wobec Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki prowadzonej przez wspomniane państwa w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Omawia zagadnienie kryzysu politycznego z 1938 roku, przybliża okoliczności, w których w tymże roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy. Wyjaśnia rolę jaką odegrała Polska w rozbiorze Czechosłowacji przeprowadzonym w wyniku zawarcia paktu monachijskiego. W konkluzji profesor Piotr M. Majewski wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny.

***

Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/04/14/polityka-historyczna-prezydenta-rosji-wl-putina-cz-iii-komentarz-prof-piotra-m-majewskiego/

Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/HgsqFKL-9lI

***

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii.

***

W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir”

***

Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

May 19, 202032:58
[PH]2. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Rafała Wnuka

[PH]2. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Rafała Wnuka

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania drugiego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W swoich wypowiedziach na temat historii Putin zarzucił II Rzeczypospolitej współodpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej.

Czy Polska była współodpowiedzialna za rozpętanie wojny w 1939 roku?

Profesor Rafał Wnuk w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji omawia relacje II Rzeczypospolitej z III Rzeszą, przybliża okoliczności, w których w 1938 roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy i rolę jaką tamta umowa miała odegrać w ustabilizowaniu ówczesnej sytuacji politycznej, omawia także okoliczności zawarcia 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow i rolę, jaką odegrała ta umowa wraz z jej tajnym protokołem w doprowadzeniu do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. W konkluzji profesor Rafał Wnuk wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była współodpowiedzialna za doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej.

***

Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/01/19/polityka-historyczna-prezydenta-rosji-wladymira-putina-komentarz-prof-rafala-wnuka/

Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/6PQJkiluAk0

***

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii.

***

W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir”

***

Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

May 17, 202030:12
[PH]1. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Sławomira Łukasiewicza
May 16, 202016:60
Otwierać, milicja!

Otwierać, milicja!

Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „Otwierać, milicja” poświęconej książce Doroty Skotarczak pt. Otwierać milicja. O powieści kryminalnej w PRL. Monografia została wydana w roku 2019 przez wydawnictwo IPN.

Autorka w książce pisze:

„Kryminały PRL-u nigdy nie miały dobrej opinii. Nie zważając na to, że mają służyć rozrywce, oczekiwano takich samych walorów jak od literatury wysokoartystycznej.  A jeśli  już dostrzegano w nich twory literatury rozrywkowej, to porównywano je z powieściami zachodnich klasyków, nie biorąc pod uwagę, że większość utworów  kryminalnych wydawanych na Zachodzie, reprezentuje podobny poziom jak większość  rodzimych kryminałów.

Dzisiaj te utwory są ciekawym źródłem do badań czasów, w których one powstały. Będąc nie tylko dziełami kultury popularnej, lecz także zwierciadłem epoki, a w wielu przypadkach także środkiem uprawiania propagandy, przykuwają uwagę historyka.  PRL wyczytany z jego kryminałów jest na pewno z wielu powodów bardzo ciekawy, a świat przedstawiony w powieściach potrafi niekiedy zaskoczyć.”

W debacie udział wzięli:

Prof. Dorota Skotarczak (UAM)

Prof. Jacek Nowakowski (UAM)(

Prowadzenie spotkania: Dr hab. hab. Ewa Solska (UMCS)

***

Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/02/09/otwierac-milicja/

Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/F61fYuADKoc

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii.

***

Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

May 14, 202001:55:40
Wojna w kanałach
May 14, 202001:42:44
Polsko niemieckie miejsca pamięci
May 12, 202002:03:50
Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty:

Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

W ramach spotkania przybliżona została badawcza, formacyjna i kulturowa działalność IEŚW oraz rola i znaczenie tego typu instytutów w dyplomacji i polityce historycznej, w odniesieniu do relacji między historiografią, pamięcią historyczną i wielowymiarową polityką państwa.

W debacie panelowej udział wzięli:

Prof. Mirosław Filipowicz (KUL),

Prof. Sławomir Łukasiewicz (KUL),

Dr Marek Radziwon (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza)

Prof. Aleksiej Wasiliew

***

Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji:

http://ohistorie.eu/2019/04/24/zrozumiec-mlodsza-europe-misja-i-historia-instytutu-europy-srodkowo-wschodniej-w-lublinie-2/

oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/JJ6N0HA6NII

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii.

***

Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

May 12, 202001:21:31
Historia, misja i likwidacja Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowa z dyrektorem prof. Mirosławem Filipowiczem

Historia, misja i likwidacja Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowa z dyrektorem prof. Mirosławem Filipowiczem

Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania rozmowy prof. Sławomira Łukasiewicza z dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie – prof. Mirosławem Filipowiczem.

Pretekstem do odbycia rozmowy o Instytucie była likwidacja tej instytucji przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości i zastąpienia jej nową placówką - Instytutem Europy Środkowej, mającym promować lansowaną przez prawicowych historyków i władze tzw. koncepcję Trójmorza – polegającą na współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Rozmowa o Instytucie dotyczyła powstania instytucji, jej losów i misji, imponującego dorobku naukowego oraz okoliczności likwidacji placówki.

Instytut Europy Środkowo - Wschodniej istniał w Lublinie w latach 2001-2018. Jego założycielem był nieżyjący już, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prof. Jerzy Kłoczowski. W obszarze działań Instytutu znajdowały się badania historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz szeroko pojmowanych stosunków między państwami tej części kontynentu.

***

Rozmowa została również nagrana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem:

http://ohistorie.eu/2018/12/14/historia-misja-i-likwidacja-instytutu-europy-srodkowo-wschodniej-rozmowa-z-dyrektorem-prof-miroslawem-filipowiczem/

oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/oaoTzLrgn_g

Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania.

Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eui lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii.

Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek 

May 11, 202001:04:30
Muzealizacja komunizmu. Dyskusja o książce Anny Ziębińskiej-Witek: "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Muzealizacja komunizmu. Dyskusja o książce Anny Ziębińskiej-Witek: "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty MUZEALIZACJA KOMUNIZMU, poświęconej książce Anny Ziębińskiej-Witek p.t. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wydanej w roku 2018 przez wydawnictwo UMCS w Lublinie.

W recenzji książki opublikowanej na portalu ohistorie.eu Profesor Rafał Wnuk pisał:

„Zapoczątkowany w końcu XX w. trzeci muzealny boom wciąż trwa. Jest on odpowiedzią na olbrzymie zmiany cywilizacyjne, które doprowadziły do zdefiniowania/zredefiniowania tożsamości grupowych i indywidualnych.

Na całym świecie powstały setki nowych muzeów, szczególnie wiele historycznych – te bowiem w największym stopniu budują/odzwierciedlają tożsamość.

Interesująca autorkę część Europy ma za sobą stosunkowo świeże doświadczenie komunizmu i trzeba się z nią zgodzić, gdy pisze, iż społeczeństwa tego regionu są wciąż w stanie transformacji i przepracowywania wydarzeń niedawnej epoki oraz że na pewno też mają większe niż ustabilizowane demokracje zachodnie potrzeby w zakresie samoidentyfikacji i tworzenia opowieści integrujących (s. 10).

Tworzone tam w ostatnich latach muzea siłą rzeczy muszą się zmierzyć z komunistyczną przeszłością.

Posługujące się syntetycznym, najczęściej odwołującym się do emocji językiem wystawy odzwierciedlają „politykę historyczną” prowadzoną zarówno przez władze państwowe, jak i przez organizacje społeczne.

Świadoma tego autorka uczyniła z wystaw muzealnych klucz do poznania tego, jak z komunistyczną przeszłością radzą sobie poszczególne społeczeństwa.

Podejmowaną przez nią problematykę należy uznać za ważną i bardzo aktualną.”

W dyskusji udział wzięli:

prof. Anna Ziębińska-Witek (UMCS)

prof. Izabela Skórzyńska (UAM)

prof. Rafał Wnuk (KUL)

Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek

Przepraszamy za momentami słabą jakość dźwięku w przypadku osób zabierających głos w dyskusji z sali.

Debatę można również obejrzeć na naszym portalu www.ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/02/14/muzealizacja-komunizmu/

oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/U64_QOJ0d6M

May 09, 202001:49:13
Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej

Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej”, poświęconej książce noszącej tytuł: „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione”, wydanej w 2018 roku w Łodzi przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, zredagowanej przez Kaję Kaźmierską i Jarosława Pałkę.

O książce dyskutowali:

Prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki) Dr Jarosław Pałka (Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią) Michał Durakiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) Prowadzenie: Wioletta Wejman (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

Spotkanie było częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii XX i XXI wieku, historii publicznej, historii wizualnej oraz historii kulturowej.

Relację wideo z debaty można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/03/16/zolnierze-ludowego-wojska-polskiego-w-perspektywie-historii-mowionej/

oraz na naszym kanale na YouTube: https://youtu.be/mBMINN1Odsg

May 08, 202001:52:07
Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach

Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach

Tematem dyskusji były trudne relacje między społecznościami polską i ukraińską na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (w tradycji ukraińskiej - południowej Chełmszczyźnie) podczas okupacji niemieckiej. Uczestnicy dyskusji próbują odpowiedzieć na pytanie jakie okoliczności doprowadziły do szczególnie ostrego w latach 1943–1944 antagonizmu między Polakami i Ukraińcami na tym terenie oraz jakie były tego następstwa? Ponadto dlaczego obie społeczności w tak odmienny sposób interpretują i wyjaśniają owe tragiczne wydarzenia? I czy istnieje sposób mówienia o nich, który niwelowałby fatalne skutki tzw. polityki historycznej i wynikający z niej m.in. współczesny konflikt pamięci o wspólnej, lecz niełatwej przeszłości?

W dyskusji udział wzięli:

prof. Igor Hałagida (UG),

dr Grzegorz Kuprianowicz

dr Mariusz Zajączkowski (IPN, o/ Lublin, ISP PAN)

Debatę poprowadziła Bogumiła Berdychowska

Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek

Relację z wideo z debaty można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem:

http://ohistorie.eu/2018/12/06/debata-polacy-i-ukraincy-na-lubelszczyznie-w-latach-okupacji-niemieckiej-1939-1944-a-wspolczesny-konflikt-pamieci-o-tych-wydarzeniach/

oraz na naszym kanale YouTube: https://youtu.be/6TV1cDR78L8

May 07, 202001:45:27
Przemoc seksualna w czasie drugiej wojny światowej. Rozmowa o książce Joanny Ostrowskiej "Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”

Przemoc seksualna w czasie drugiej wojny światowej. Rozmowa o książce Joanny Ostrowskiej "Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”

Zapraszamy do wysłuchania debaty poświęconej książce Joanny Ostrowskiej pt. „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”, wydanej w roku 2018 przez Wydawnictwo Marginesy.

Monografia Joanny Ostrowskiej jest pierwszą publikacją w Polsce podejmującą zagadnienie przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dotychczas fakt istnienia domów publicznych nie tylko dla SS-manów czy oficerów Wehrmachtu, ale także dla robotników przymusowych i więźniów obozów był tabuizowany. W istocie była to kolejna odsłona przemocy niemieckich nazistowskich władz okupacyjnych wobec kobiet na podbitych obszarach. Wnikliwe studium historyczne pokazuje zorganizowaną, zbiurokratyzowaną machinę wykorzystania seksualnego kobiet jako formy kontroli seksualności i przymusowej pracy.

O książce dyskutują:

dr Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN O/Wrocław)

prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (UŁ)

dr Joanna Ostrowska (Gender Studies UW)

Prowadzenie dr hab. Ewa Solska (UMCS)

Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek (UMCS)

May 05, 202001:56:06
Historia na ekranie. Wywiad z Agnieszką Holland. Rozmawia Piotr Witek

Historia na ekranie. Wywiad z Agnieszką Holland. Rozmawia Piotr Witek

Wywiad z Agnieszką Holland przeprowadzony przez dr. hab. Piotra Witka z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie (18.09-20.09.2019). Wywiad był prezentowany podczas Zjazdu przed premierową projekcją filmu Agnieszki Holland pt. "Obywatel Jones", która miała miejsce 18.09.2019 roku w sali kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Wywiad w formie wideo można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/09/20/historia-na-ekranie-rozmowa-z-agnieszka-holland/

Wywiad dostępny jest także w wersji tekstowej na stronie Zeszytów Literackich w czasopiśmie Palimpsest pod linkiem: https://www.zeszytyliterackie.pl/piotr-witek-historia-na-ekranie-rozmowa-z-agnieszka-holland/?cli_action=1588963663.725


May 05, 202058:03