Skip to main content
Spotify for Podcasters
Õpipisik

Õpipisik

By TÜ haridusteaduste instituut

"Õpipisik" on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi taskuhääling. "Õpipisik" on loodud, et jagada teaduspõhist infot, kuidas aina teadlikumalt ja tähenduslikumalt õppida ja õpetada. "Õpipisiku" saated keskenduvad erinevatele haridusvaldkonna teemadele, kaasates dialoogi ühe haridusteaduste instituudi akadeemilise töötaja ja ühe tudengi või vilistlase. Lisaks ilmuvad "Õpipisiku" juures haridusteaduste instituudi tudengite ja Pedagogicumi kompetentsikeskuse erisaated. Põnevat kuulamist!
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Mario Mäeots: milleks meile digipedagoogika?

ÕpipisikDec 14, 2021

00:00
42:03
Liina Kersna: kuidas toetada õpilaste eneseregulatsiooni

Liina Kersna: kuidas toetada õpilaste eneseregulatsiooni

"Õpipisiku" taskuhäälingu uues episoodis vestleme Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Liina Kersnaga. Liina uurib oma väitekirja raames seda, kuidas toimub erinevate pedagoogiliste lähenemistega üldhariduskoolides õpilaste eneseregulatsiooni toetamine. Vaatleme, milliseid alternatiivseid pedagoogilisi lähenemisi on Eestis lisaks tavakoolile. Kuna Kersna on olnud ka haridus- ja teadusminister, siis räägime koolidest ja hariduse olukorrast ning tulevikust laiemalt. Samuti tuleb jutuks Liina haridustee ja tööalane areng. Saatejuht on Sven Paulus.

Nov 10, 202345:16
Lii Kaudne: kuidas toetada lapse enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengut?

Lii Kaudne: kuidas toetada lapse enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengut?

Seekordses "Õpipisiku" saates kõnelevad kaasava hariduse nooremlektor Lii Kaudne ja haridusteaduste instituudi tudeng Cäro-Ly Helve teemal, kuidas toetada lapse enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengut. Kuivõrd Kaudne selgitab, mida saab enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks ära teha nii koolis kui ka kodus, sobib saade nii haridustöötajatele kui ka lapsevanematele. 

Jun 07, 202233:05
Pille Nelis: mis on kaasav haridus?

Pille Nelis: mis on kaasav haridus?

"Õpipisiku" uues saates kõnelevad haridusteaduste nooremlektor Pille Nelis ja kaasava hariduse nooremlektor Carolina Šuman kaasava hariduse tähendusest. Kuivõrd Pille Nelis uurib kaasavat haridust enda doktoritöös, on ta tutvunud suure hulga teaduskirjandusega, mis kaasavat haridust puudutab, ning jagab sealt leitud infot saateski. Juttu tuleb kaasava hariduse võtmetunnustest, aga ka selle eelistest ja murekohtadest, nagu suhtlemisviisid või konfliktid laste vahel. 

Apr 12, 202238:04
Mario Mäeots: milleks meile digipedagoogika?

Mario Mäeots: milleks meile digipedagoogika?

"Õpipisiku" seekordses saates kõnelevad haridustehnoloogia kaasprofessor Mario Mäeots ja Laululinnu lasteaia Eerika filiaali õppealajuhataja Vieno Rjabova digipedagoogika teemadel. Mäeotsa sõnul ei saa teadlane õpetajale ette öelda, millist digipedagoogilist vahendit on kõige parem kasutada. Õpetaja peaks õpetamisviisi ise valima, lähtudes nii õpetatavast materjalist kui ka enda oskustest. Ometi on teadlasel võimalik õpetajale tutvustada nii võimalusi kui ka ohukohti, mis digipedagoogikaga kaasnevad, ning just seda Mäeots ja Rjabova "Õpipisiku" uues saates teevadki.

Dec 14, 202142:03
Pedagogicumi erisaade: kuidas toetab õpilase arengut reisiõpe?

Pedagogicumi erisaade: kuidas toetab õpilase arengut reisiõpe?

"Õpipisiku" teises Pedagogicumi erisaates kõneleb TÜ kultuuriteaduste instituudi eesti kirjanduse lektor Andrus Org võimalustest, kuidas saab reisiõpe toetada õpilase arengut. Ühelt poolt aitab reisiõpe Oru sõnul arendada oma peaga mõtlemist, oma kätega tegemist ja oma südamega tundmist. Teisalt suunab reisiõpe õpilasi ka koostööle ja loob jagatud kogemusi, ütleb Org ning julgustab õpetajaid reisiõppega katsetama.

Taskuhääling on valminud projekti “Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine” raames, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Nov 30, 202138:29
Äli Leijen: kuidas aitab õpetajat tegevusvõimekusega tegelemine?

Äli Leijen: kuidas aitab õpetajat tegevusvõimekusega tegelemine?

"Õpipisiku" uues saates vestlevad TÜ haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor Äli Leijen ja haridusinnovatsiooni tudeng Liisi Pajula õpetaja agentsusest ehk tegevusvõimekusest. Leijen võtab tegevusvõimekuse mõiste kokku nii: kui identiteet näitab seda, kes ma olen, siis tegevusvõimekus näitab seda, mida ma teen ja kui palju ma saan oma tegevust ise kujundada. Miks on aga oluline, et õpetaja oleks siis tegevusvõimekas, ning kuidas tegevusvõimekust toetada saab, kuulete lähemalt juba saatest. Küllap leiavad arutelust mõtteainet nii haridusjuhid, õpetajatudengid kui ka loomulikult õpetajad ise. 

Nov 16, 202136:19
Pedagogicumi erisaade: kuidas tõsta sisemist motivatsiooni kehalise kasvatuse ainetunnis?

Pedagogicumi erisaade: kuidas tõsta sisemist motivatsiooni kehalise kasvatuse ainetunnis?

"Õpipisiku" taskuhäälingus ilmub seekord Pedagogicumi kompetentsikeskuse erisaade, mis keskendub sisemise motivatsiooni tõstmisele kehalise kasvatuse ainetunnis. Saates selgitab TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi sporditeaduste teadur Henri Tilga, milles seisneb sisemine motivatsioon ja miks on oluline seda õpilastes tõsta. Võimalusi, kuidas õpilaste sisemist motivatsiooni tõsta, kirjeldab Tilga küll kehalise kasvatuse ainetunni näitel, kuid sarnased strateegiad on ülekantavad teistessegi ainetundidesse. 

Taskuhääling on valminud projekti “Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine” raames, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Nov 02, 202128:06
Krista Uibu: kuidas toetada õpilaste tekstimõistmise arengut?

Krista Uibu: kuidas toetada õpilaste tekstimõistmise arengut?

"Õpipisiku" seekordses saates kõneleb TÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse professor Krista Uibu tekstimõistmisest ning teda intervjueerib Tartu Hansa Kooli õpetaja Stefi Tomp. Juttu tuleb esiteks tekstimõistmise ja funktsionaalse lugemisoskuse tähendusest, teisalt antakse ka praktilisi soovitusi. Näiteks kõneleb Uibu strateegiatest ja meetoditest, mille abil saavad õpetajad toetada oma õpilaste tekstimõistmise arengut, ning annab nõu lapsevanematelegi. 

Oct 20, 202132:45
Tudengite erisaade: koolipäeva algusaja edasilükkamine

Tudengite erisaade: koolipäeva algusaja edasilükkamine

"Õpipisiku" esimeses tudengite erisaates tuleb juttu koolipäeva algusaja edasilükkamisest. Arutatakse muu hulgas, miks on koolinoortel keeruline esimestes tundides keskenduda, mis kasu on kas või 20 minutit pikemast uneajast ning kas Eesti koolid võiksid tulevikus tunde hiljem alustada. Ekspertidena on saates külas unetehnoloog ja -nõustaja Kene Vernik, koolipsühholoogide ühingu juhatuse liige Ada Urm ja Tervise Arengu Instituudi krooniliste haiguste osakonna juhataja Merle Havik. Saate salvestasid sel kevadel TÜ haridusteaduste instituudi haridusinnovatsiooni tudengid Triinu Aaviku, Maarja Vaikmaa, Merilin Sarapuu, Leelo Viidu ja Merili Kärner. 

Oct 05, 202153:54
Ingrid Koni: kuidas toetada õppimist?

Ingrid Koni: kuidas toetada õppimist?

"Õpipisiku" esimeses saates kõneleb TÜ haridusteaduste instituudi pedagoogika lektor Ingrid Koni õppimise toetamisest ning teda intervjueerib haridusinnovatsiooni õppekava vilistlane Eveli Laats. Juttu tuleb sellest, mida üldse tähendab õppimise toetamine ning kuidas seda ülikoolis teha, et vältida muredega üksi jäämist, läbipõlemist ja õpingute katkestamist. Mõtteainet jagub saates nii haridustöötajatele kui ka tudengitele. 

Sep 20, 202132:58