Skip to main content
Spotify for Podcasters
Öteki Hikâyeler: Göç, Sanat ve Birlikte Yaşam

Öteki Hikâyeler: Göç, Sanat ve Birlikte Yaşam

By Bilgi-Göç

BİLGİ Göç Araştırma ve Uygulamaları Merkezinin düzenlediği Öteki Hikayeler isimli sergiyle başladığımız sanat, insan hareketliliği ve birlikte yaşam arasındaki ilişki üzerine söyleşimize bu podcast serisi ile devam ediyoruz. Akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum profesyonelleri ile sanatın göç, dayanışma ve göçmenlerle birlikte yaşama konusunda bilinçlendirme ve politika oluşturma üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den iyi pratiklerin üzerinde duruyoruz. Gelecek için hayal kurup, hikayeler anlatıyoruz. Bizimle iletişime geçmek için: gulay.goksel@bilgi.edu.tr
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Kültür Politikaları ve Birlikte Yaşam: Özlem Ece-İKSV

Öteki Hikâyeler: Göç, Sanat ve Birlikte YaşamMar 28, 2023

00:00
25:29
Kültür Politikaları ve Birlikte Yaşam: Özlem Ece-İKSV
Mar 28, 202325:29
Theater as an “Emancipating” Mechanism: Emine Fişek
Mar 28, 202336:05
My "Diary from the border" Comics: Silvia Aru
Jan 30, 202339:17
“Actor in a Second Language”: Bogdan Mihai Florea
Jan 29, 202351:52
Performing Migrant Stories: Elizabeth Kwant
Jan 27, 202324:15
Gönüllü Karşılaşma Alanları: Kemal Vural Tarlan-Kırkayak Kültür
Jan 23, 202340:15
Political Emigrants and Transforming Metaphors into Images: Eva Rapoport
Oct 25, 202234:11
Göç ve Tiyatro: Sema Elçim
Jun 07, 202220:48
Independent artistic collectives and Living Together: barbara caveng - KUNSTASYL
Apr 27, 202239:37
Göç ve Sanatın Dönüştürücü Gücü: Güneş Terkol
Apr 06, 202224:17
Story-telling and Migration: Amal Jibril and Suha Nabhan-Migration Jam
Mar 06, 202232:52
Empowering Immigrant Artists: CreateSyria Project: Joya Sfeir
Feb 03, 202226:36
 Cultural Heritage: Abuab and Palmyrene voices: Isber Sabrine
Feb 03, 202236:35
Sosyal Uyum ve Sanat: İyi Uygulamalar- Ayşegül Yalçın Eriş ve Esra Şimşir
Feb 03, 202201:05:41
Göç ve Müzik: Evrim Hikmet Öğüt
Feb 03, 202234:58
Migration, Performing Arts and Living Together: Taiwo Afolabi
Jan 31, 202247:33
Sosyal Uyum ve Sanat: Feyzi Baban
Jan 31, 202253:60
Art and Migration: Shirin Zeraaty-arthereistanbul-in English
Jan 31, 202231:38
Sosyal Uyum ve Sanat: İyi Uygulamalar- Fatih Kıyman-Hayata Destek Derneği
Jan 31, 202235:10
Göç ve Görsel Sanatlar: Semra Doğan Ak

Göç ve Görsel Sanatlar: Semra Doğan Ak

Öteki Hikayeler sergisiyle başladığımız sanat, kültür, göç ve sosyal uyum arasındaki ilişki üzerine söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugün podcast’in 1. Temasi olan sanatın göçmenlerle birlikte yaşama konusunda bilinçlendirme ve politika oluşturma üzerindeki etkilerini kapsayacak konular hakkında Semra Doğan Ak ile konuşuyoruz. Hem sanatçı, hem göç üzerine tez yazmış bir akademisyen hem de Göçmen olan Semra Doğan Ak ile sanat tarihinde göç olgusunu, eserlerini ve 1989’da yaşanan Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçü irdeliyoruz. Sanatçının eserlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. · 1989 Büyük Gezinti(The Big Excursion): a. https://vimeo.com/320551396 b. https://www.youtube.com/watch?v=Vzp8uaDoD_0 · Sınırlar ve Hayaller (Borders and Dreams): a. https://vimeo.com/352982896 b. https://www.youtube.com/watch?v=ZyZSscVjS6M&ab_channel=CrazyPlaceTV
Jan 31, 202228:51
Tanıtım: Gülay Uğur Göksel

Tanıtım: Gülay Uğur Göksel

Öteki Hikayeler başlıklı bu podcast serisi, yakın zamanda kurduğumuz ve 7 subat 2022’ye kadar acık olacak Oteki Hikayeler başlıklı sergi ile başladığımız sanat ve insan hareketliliği arasındaki ilişki üzerine sohbetimize devam etmek isteğiyle başladı.

Sergi hakkında bilgi için:

https://goc.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/260/sergi-oteki-hikayeler/

https://www.youtube.com/watch?v=H- cCkVJGS6E&list=PLF3rZZn0n4yeFPQerckvg6vToYnfUDWLM

İstanbul Bilgi Üniversitesi, göç olgusunu farklı boyutlarıyla ele almak üzere 16 Aralık 2021 ve 7 Şubat 2022 tarihleri

arasında santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde bu sergiye ev sahipliği yapıyor. BİLGİ Göç Araştırma ve Uygulamaları Merkezi'nin göç ve sanat alanında faaliyet gösteren farklı kurumlarla ortaklaşa düzenlediği ve kuratorlugunu Denizhan Özer’ın üstlendiği Ötekı Hİkayeler sergisine Türkiye'den ve yurt dışından 50 sanatçıyı, insan hareketliliğinin çok boyutlu ve iç içe geçmiş doğası üzerine değerli katkılar sunmaya davet ettik.

Suriye iç savaşı onuncu yılını bitirirken, Suriyeli mültecilerin toplu göçü ve yerinden edilişi, birçok ülkenin siyasi gündeminin üst sıralarında yer alan bir konu olmaya devam ediyor. Günümüzde, Türkiye dünyada en çok mülteci barındıran ülke haline geldi ve bu durum birlikte yaşama olanaklarını birçok düzeyde ve farklı bir şekilde gündeme getirmekte. Ne yazık ki, mevcut küresel politik gümdem, birlikte yaşam olanaklarını genellikle göçmenlerin ve ülke vatandaşlarının kimliklerini ikircikli ve zıt bir anlayışla inşa etmekte. Göçmen kimliğinin nihai Öteki olarak konumlandırılması, insan hikayelerinin çok boyutlu ve iç içe geçmiş doğası üzerine düşünmemizi engelleyebiliyor. Bu sergi ve podcast serisiyle amacımız ziyaretçilerimiz ve dinleyicilerimizi ikili kimlik anlayışından, demokratik çoğulluk ve hikayelerimizin iç içe geçmiş kırılganlığına üzerine bir anlayışa yönlendirmek.

Göç gibi küresel ama ulus devlet içine sıkışmış bir fenomen üzerine sanat ne yapar? ne yapabilir ve neden önemlidir?

Sanat göç konusunda kalıplaşmış fikirleri kırmakta ve hazır servis edilen önyargılara meydan okumakta, göçe ve göç politikalarına eleştirel bir gözle bakarken, yeni ufuklar açmakta, bizleri sorular sormaya sevk etmekte ve göçmen karşıtı siyasal bir iklimde dahi hayal kurmamıza yardımcı olmakta. Sanatın, ahlaki ve entelektüel bir direniş olarak toplumun barometresi olarak işlev gördüğüne inanıyoruz.

Sanatın, göç, sosyal uyum ve birlikte yaşamak konusunda karşıt görüşlere ve farklı kimliklere sahip bireylerin diyalogunu, uzlaşmasını, katılımını, dayanışmasını, ve anlayışını teşvik edebileceğini biliyoruz.

İşte,  Öteki Hikayeler başlıklı bu podcast serisinde, sergiyle başladığımız bu müzakerelere devam etmek amacındayız.  Podcast serisi göç, sanat ve birlikte yasam ilişkisini üç ana tema altında inceliyor. Birinci tema altında akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar ile sanatın göç, dayanışma ve göçmenlerle birlikte yaşama konusunda bilinçlendirme ve politika oluşturma üzerindeki etkilerini kapsayacak konular üzerine söyleşiler yapıyoruz. İkinci tema altında, STK profesyonelleri, sanatçılar ve akademisyenlerle sanat ve göçmenlerin uyumu ile ilgili küresel iyi uygulamalar ve öğrenilen dersler hakkında röportajlar yapıyoruz. Üçüncü tema altında ise, Türkiye bağlamında bu tür iyi uygulamalardan bahsediyoruz. Her bir tema altında spesifik soruları yanıtlandıktan sonra her görüşmeciden Öteki ile sanat yoluyla karşılaşmalarını anlatması istiyorum. Selamlaşma, hikâye anlatımı ve retorik, farklılıkların hakkını vermek için etkili araçlar olabilir ve bu podcast söyleşileri ile farklılıklarla sanat yoluyla karşılaşmaları sizlerle birlikte dinlemeyi dört gözle bekliyoruz.

Jan 31, 202206:44