Skip to main content
Spotify for Podcasters
OverDWARSe Zaken

OverDWARSe Zaken

By OverDWARS

In deze podcast gaat OverDWARS in op alles en iedereen wat met DWARS en erbuiten te maken heeft: politieke actualiteit, geschiedenis, willekeurige trivia en DWARS zelf.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#6 - Politiek en beleid: Corinne Ellemeet (GL) en Maurice Knijnenburg (NJR/SER)

OverDWARSe ZakenDec 31, 2020

00:00
47:46
DWARSe kandidaten op de kandidatenlijst: ‘we kunnen niet verwachten dat de politiek rekening met ons houdt zonder van ons te laten horen’

DWARSe kandidaten op de kandidatenlijst: ‘we kunnen niet verwachten dat de politiek rekening met ons houdt zonder van ons te laten horen’

Titel: #13 DWARSe kandidaten op de kandidatenlijst: ‘we kunnen niet verwachten dat de politiek rekening met ons houdt zonder van ons te laten horen’

Wie zijn ze, wat willen ze en waarom doen ze het? Lyle Muns en Marlieke van Schalkwijk zijn jonge kandidaten op de lijst van GroenLinks-PvdA en zijn nu zelfs te gast bij de beste podcast van Nederland: OverDWARSe Zaken!

We hebben het onder andere met ze over hun plannen voor de bescherming van minderheden, hoe ze voor jongeren willen opkomen en wat ze gaan doen als ze niet verkozen worden. Daarnaast bespreken we kritiek die DWARSers hebben op GroenLinks-PvdA en haar lijsttrekker, Frans Timmermans.

Het statement van Kauthar Bouchallikht: https://www.instagram.com/p/CyZNZKrIS0Z/?img_index=1

Hieronder hebben we nog wat lastige woorden uitgelegd!

Sekswerker: de uitwisseling van seksuele diensten (waaronder seksuele handelingen) tussen instemmende volwassenen tegen een bepaalde vorm van beloning. Amnesty International gebruikt de term sekswerk (in plaats van prostitutie), omdat dit benadrukt dat sekswerk ook werk is en dit bijdraagt aan destigmatisering.

Repressie: onderdrukking.

Raad van State: De Raad van State heeft als taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter.

Voorbode: Een voorteken. Iets dat het naderen van een feit in de toekomst bekend maakt.

(Neoliberale) discours: een discours is de manier waarop er over iets gepraat wordt. Een neoliberaal discours is dan de manier van praten over de politiek en economie uit het neoliberale gedachtegoed, waarbij de overheid een kleine rol heeft in de economie en er veel marktwerking is.

Indicatoren: verschijnsel dat op iets wijst.

Integratie: Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij.

 

 

 

 

Nov 17, 202301:02:46
#12 – Stephan van Baarle (DENK) over zijn politieke stijl, ‘regenboogdwang’ en Israel-Palestina: ‘Rutte is het conflict bewust eenzijdig aan het benaderen, ik vind dat uiterst kwaadaardig’

#12 – Stephan van Baarle (DENK) over zijn politieke stijl, ‘regenboogdwang’ en Israel-Palestina: ‘Rutte is het conflict bewust eenzijdig aan het benaderen, ik vind dat uiterst kwaadaardig’

Jajajajaja, daar zijn ze alweer! Gijs en Manuela hebben weer iemand geïnterviewd, dit keer de lijsttrekker van DENK: Stephan van Baarle! We hebben het met Stephan over hoe hij is als lijsttrekker van DENK, wat hij bedoelt met ‘regenboogdwang’ en die doordenkers in het verkiezingsprogramma, en uiteraard bespreken we het huidige conflict in Israël en Palestina. Goed om te weten: we namen dit maandag 30 oktober op. We hebben de kennis van toen.

Veel plezier met het luisteren naar deze prachtige aflevering!:)

Hier vind je het verkiezingsprogramma van DENK, waar ook de ‘doordenkers’ in staan: https://www.bewegingdenk.nl/

 

Hieronder nog wat uitleg bij woorden die langskwamen deze aflevering:

Farid Azarkan: Farid Azarkan was de vorige partijleider van DENK, van 2020 tot 2023.

Institutioneel racisme: er is sprake van institutioneel racisme als beleid en geschreven en ongeschreven regels van instituten of organisaties leiden tot ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit of religie.

Agenderen: een onderwerp belangrijk maken en ervoor zorgen dat er discussie over komt.

Kwinkslag: met humor een bepaald punt maken.

Facetten: onderdelen van een geheel.

Maatschappelijke tendens: de richting waarin de maatschappij of de maatschappelijke discussie zich ontwikkelt.

Tot norm wordt verheven: dat het normaal wordt.

Twee staten oplossing: de tweestatenoplossing is een voorgestelde manier om het Israëlisch-Palestijns conflict te beëindigen, door twee onafhankelijke staten op te richten op het grondgebied van het voormalige mandaatgebied Palestina.

Geannexeerd: veroverd grondgebied.

Verdraagzaamheid: verdraagzaamheid is de erkenning dat naast de eigen denkbeelden, gewoonten en kenmerken, er andere zijn van gelijke waarde. Het betekent ook dat afwijkende meningen en gedragingen niet met sancties bestreden worden.

Apartheidsregime: apartheid is een politiek die er naar streeft een bepaald ras systematisch te laten domineren over een of meer andere rassen. Een apartheidsregime streeft hier dus naar door overheidshandelen.

Onconditioneel: zonder voorwaarden.

Het humanitair recht: humanitair recht is een benaming voor oorlogsrecht: het recht dat volgens de Geneefse verdragen geldt tijdens gewapende conflicten. Mensenrechten zijn anders, en gelden ook buiten gewapende conflicten.

Antisemitisme: antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van joden.


Nov 09, 202348:07
: #11 – Renske Leijten over het toeslagenschandaal, linkse samenwerking, klimaat, immigratie en haar eigen carrière

: #11 – Renske Leijten over het toeslagenschandaal, linkse samenwerking, klimaat, immigratie en haar eigen carrière

Heee lieve luisteraar! Je bent op een fantastisch moment in je leven, je kan nu namelijk de nieuwe podcast van OverDWARS luisteren! Dit keer met een écht leuke gast: Renske Leijten, oud-Kamerlid van de SP. Ze is vooral bekend van het aan het licht brengen van het toeslagenschandaal, maar ze heeft gelukkig over nog veel meer onderwerpen een mening. Daarom hebben we het met haar gehad over het toeslagenschandaal, immigratie, klimaat, linkse samenwerking en haar carrière als politicus. Ben je al geïnteresseerd? Klik die playbutton dan aan!

Hieronder nog wat uitleg bij woorden die langskwamen deze aflevering:

Verloochenen: Het ontkennen of afwijzen van iets, vaak in de context van het verraden van principes, overtuigingen of relaties.

Afgetaaid zijn: Vermoeid of uitgeput zijn, vaak na een inspannende activiteit.

Cynisch: Een negatieve kijk op de wereld, waarbij je uitgaat van een slecht en egoïstisch mensbeeld.

Fraudeur: Iemand die fraude pleegt, oftewel bedrieglijke handelingen verricht om oneerlijk voordeel te behalen.

Advies van Donner: Een advies gegeven door een commissie onder leiding van Jan Peter Donner, een Nederlandse politicus en voormalig minister. Hij schreef over oplossingen voor de toeslagenaffaire.

De POK: De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Deze commissie deed onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag.

Fiscaliseren: het proberen te sturen van menselijk gedrag door te belasten en subsidiëren.

De kat op het spek binden: Iemand in verleiding brengen of uitlokken, vaak met negatieve gevolgen.

Persoonsgebonden budget: Een geldbedrag dat iemand krijgt om zelf zorg en ondersteuning in te kopen, vaak gebruikt in de gezondheidszorg.

De businesscase: Een analyse van de verwachte kosten, baten en risico's van een zakelijk project of investering.

Het CPB: Het Centraal Planbureau, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Nederland dat economische beleidsanalyses maakt.

Frans Weekers: Een Nederlandse politicus (VVD) en voormalig staatssecretaris van Financiën in Rutte I en II. Hij trad af na ernstige kritiek van de Tweede Kamer op zijn beleid om de problemen bij de belastingdienst op te lossen.

Henk Kamp: Een Nederlandse politicus (VVD), hij was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte I van 2010 tot 2012 en minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II van 2012 tot 2017.

Sabbatical: Een langdurige periode van verlof, meestal een jaar, waarin iemand vrij neemt van werk, vaak om te reizen, studeren of zichzelf te herontdekken.

Job Cohen: Job Cohen, een Nederlandse politicus en van 2010 tot 2012 partijleider van de PvdA .

Hans Spekman: Hans Spekman, een Nederlandse politicus. Hij was onder andere wethouder in Utrecht (Uuuuuuu!), Tweede Kamerlid en later partijvoorzitter van de PvdA.

Sappelen om rond te komen: Hard werken en moeite doen om financieel rond te komen, vaak met beperkte middelen.

Klimaatrechtvaardigheid: Het streven naar een eerlijke verdeling van de lasten en voordelen van klimaatverandering, met aandacht voor sociale rechtvaardigheid.

Salderingsregeling: Een regeling waarbij de opgewekte duurzame energie die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet wordt verrekend met de verbruikte energie.

Je kan mensen ‘tuchten’: Het corrigeren, disciplineren of onderwijzen van mensen.

Pars pro toto: een stijlfiguur waarbij men een gedeelte van een object noemt wanneer men het hele object bedoelt.

‘Dit wordt mij nagedragen’: Dit wordt mij niet in dank afgenomen, mensen herinneren zich dit negatief.

Intrinsieke waarde (van mensen): De inherente waarde die mensen bezitten, los van externe factoren zoals uiterlijk of prestaties.

‘Een legio rollen’: Veel verschillende functies of verantwoordelijkheden hebben.

 

Oct 28, 202301:08:20
#10 Sander Schimmelpenninck en de podcastaflevering: 'veel progressieve mensen zien niet zo goed in wat nou écht progressief is'

#10 Sander Schimmelpenninck en de podcastaflevering: 'veel progressieve mensen zien niet zo goed in wat nou écht progressief is'

Welkom terug van vakantie na deze bomvolle politieke zomer! Om even wat minder bezig te zijn met al het dagelijkse nieuws die de Haagse snelkookpan uitkomt deze dagen hebben we Sander Schimmelpenninck uitgenodigd bij de podcast van OverDWARS. Met hem praten we over wat minder actuele, maar niet minder relevante zaken, zoals vermogensongelijkheid, 'deeltijdprinsesjes' en zijn eigen politieke ambities.

Sander Schimmelpenninck is een opinieschrijver, opiniemaker en presentator. Van 2016 tot en met september 2020 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Quote. Sinds september 2019 is hij columnist van dagblad de Volkskrant. In 2021 heeft hij de televisieserie Sander en de Kloof gemaakt, waarin hij onderzoekt hoe het kan dat in Nederland de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt. Sander schreef later het boek Sander en de Brug, waarin hij antwoord geeft op de vraag: 'wat kunnen we eraan doen?' Dat antwoord heeft hij ook in een artikel in de Correspondent samengevat.

We gaan met sander in gesprek (en soms in discussie) over onder andere de oplossingen die hij geeft, maar nog veel meer! Luister de hele aflevering zou ik zeggen, als je wil weten wat allemaal;)

Hieronder leg ik nog wat woorden uit die in deze aflevering voorbijkwamen:


Controverse: het ergens niet over eens zijn, ruzie, ophef

Quote: het blad waarvan Sander hoofdredacteur was. Quote bericht over de stand van zaken in het Nederlandse bedrijfsleven, over mensen in zaken, geld, carrière en het leven aan de top

Bevoorrechte start: dat je in het begin van je leven voordelen hebt gekregen ten opzichte van anderen, zonder dat je daar zelf iets voor hebt gedaan. Bijvoorbeeld dat je bijles kon krijgen

Quote 500 lijst: een lijst die het tijdschrift Quote jaarlijks maakt van de rijkste Nederlanders

Kansengelijkheid: dat iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid, sekse, of andere eigenschappen gelijke kansen krijgt in het leven

Facetten: onderdelen

Achterhaald: niet langer van toepassing, niet langer nuttig

Ten faveure: in het voordeel van

Discriminatie: mensen anders behandelen op basis van kenmerken die er op dat moment niet toe doen

Ingewortelde discriminatie: discriminatie waar mensen zonder dat ze het zelf doorhebben aan doen, en discriminatie die voortkomt uit (on)geschreven regels binnen een organisatie of samenleving

Dogma: een stel regels of overtuigingen die als onveranderlijk of onbetwistbaar worden beschouwd

Basisinkomen: Bij een basisinkomen krijgt iedereen een vast maandelijks bedrag van de overheid. Dus of je nou arm of rijk bent, geen baan hebt of juist wel. Het is net genoeg om van rond te komen.

Parttime werken: als je 35 of minder uur per week werkt

BBP: hoe groot de economie van een land is

Energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen

Degrowth-model: het idee dat de samenleving niet meer gericht moet zijn op economische groei, maar op hoe goed het gaat met haar burgers en de natuur

Groene groei-model: het idee dat de samenleving er wel voor moet zorgen dat de economie groeit, maar alleen op een duurzame manier

Iets kunnen leien: dat je er weinig nadeel van ondervindt

Altruïsme: als je ergens aan bijdraagt zonder dat je er zelf voordeel uit haalt

Morele superioriteit: dat je het gevoel hebt dat je meer goede dingen doet en vindt dan anderen

Mantelzorg: onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden

Decadent: wanneer een persoon zich erg verfijnd voordoet, maar eigenlijk weinig inhoud heeft

Voltijdsbonus: bonus die iemand krijgt als hij voltijds werkt

Zelfontplooiing: jezelf ontwikkelen

Emancipatie: het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie

Oppertunisme: handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden

Prada: een duur kledingmerk (wat nog nooit iemand heeft gezien blijkbaar)

Sep 10, 202356:16
Zomercongres 2023: de voorzitterskandidaten

Zomercongres 2023: de voorzitterskandidaten

Op 10 en 11 juni houdt DWARS haar zomercongres! Hier kiezen we een nieuw bestuur. Er zijn dit jaar twee kandidaten voor voorzitter, Rick en Philip. In deze aflevering bespreken zij hun ervaringen en visie voor DWARS.

Jun 02, 202355:37
#9 - Jade van der Linden en Benide Bolumba - DWARSe kandidaten voor de Provinciale Staten 2023

#9 - Jade van der Linden en Benide Bolumba - DWARSe kandidaten voor de Provinciale Staten 2023

In deze aflevering van OverDWARSe Zaken gaat de redactie in gesprek met DWARSe kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Waarom besloten Jade van der Linden en Benide Bolumba om zich te kandideren, en wat zijn de belangrijkste problemen die spelen in hun provincies?


Eerst gaat Rick in gesprek met Jade van der Linden. Jade zit al vier jaar in de Brabantse Staten en is nu lijsstrekker voor GroenLinks. Ze maakte de roerige afgelopen bestuursperiode mee in Brabant, waarin twee coalities moesten aftreden en Forum voor Democratie zelfs een tijdje meedeed aan het provinciebestuur. Hoe blikt zij terug op die periode, en wat moet er volgens haar veranderen om Brabant te verbeteren?


Na het gesprek in het zonnige zuiden reist Hendrik af naar het noordoosten van Nederland. Daar interviewt hij Benide Bolumba, die op plek 4 van GroenLinks Drenthe staat. Bennie zet zich graag in voor een diverse provinciale politiek die ook jongeren aanspreekt. Wat zijn zijn doelen, en wat is er volgens hem nodig om jongeren te interesseren voor de Staten?

Mar 13, 202330:30
#8 - Lisa van Ginneken over de transgenderwet en de Nederlandse transzorg

#8 - Lisa van Ginneken over de transgenderwet en de Nederlandse transzorg

Deze aflevering van OverDWARSe zaken staat geheel in het teken van de transgenderzorg in Nederland en de nieuwe transgenderwet. 

Dat wetsvoorstel - waardoor mensen zonder tussenkomst van een psycholoog de 'm' of 'v' in hun paspoort kunnen wijzigen - werd in september het middelpunt van een verhitte discussie in de Tweede Kamer.

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, een van de drijvende krachten achter het voorstel, schuift aan bij Manuela. Zij vertelt over het debat over de nieuwe transwet. Dat een liberale partij als de VVD zich tijdens het debat juist kritisch uitliet over het wetsvoorstel, 'verbaasde' en 'schokte' Van Ginneken. Juist omdat 'zij twee maanden eerder tijdens de Canal Parade in Amsterdam opriepen om op te komen voor de rechten van transpersonen. Dat contrast vind ik schrijnend.'

Van Ginneken gaat ook in op haar ervaring als het eerste transgender-Kamerlid, en vertelt ons over de staat van transgenderzorg in Nederland. 'Een internationale goed-gefinancierde conservatieve lobby ageert fel tegen de rechten van transpersonen.' 

Feb 15, 202329:13
#7 - Kim van Sparrentak - 'Europa is partijpolitiek'

#7 - Kim van Sparrentak - 'Europa is partijpolitiek'

Redactielid Manuela Smit gaat in deze aflevering in gesprek met Kim van Sparrentak. De DWARSe Europarlementariër voor GroenLinks, en DWARSer, ziet een grotere rol voor de Europese Unie dan ooit. Nu extreemrechts in zowel Zweden als Italië verkiezingen weet te winnen, en nu ondemocratische bewegingen in Polen en Hongarije in macht toenemen tijdens een oorlog aan de grenzen van Europa, staat de EU onder grote druk. Kan de EU als eenheid uit deze crises komen, volgens Kim? 'Partijen in Europa die minderheden niet langer beschermen, bedreigen de rechtsstaat.' 


Natuurlijk vragen we Kim ook hoe het met haar gaat, en zijn we benieuwd naar haar DWARSe geschiedenis. Hoe wist zij als jonge politica bij een van de hoogste bestuursorganen van de EU terecht te komen?

Namens de redactie, veel luisterplezier!

Oct 14, 202235:40
Economische Zaken - Emissiehandel

Economische Zaken - Emissiehandel

In deze tweede podcast van Economische Zaken, gaat de commissie Economie van DWARS het hebben over emissiehandel. De commissie schreef hierover al twee artikelen op OverDWARS: een artikel over de werking van emissiehandel en een artikel waarin de commissie ook haar opinie heeft verwerkt. Naar aanleiding hiervan nodigden we een expert op het gebied van emissiehandel uit: Jos Cozijnsen. Youri Zuyderwijk, Wessel Fonck en Vincent Heerink van de commissie en tevens schrijvers van de artikelen gaan in gesprek met Jos over de verschillende elementen van emissiehandel en de toekomst van het systeem.

Voor opmerkingen of vragen, mail naar Vincent via voorzitter.economie@dwars.org.

May 18, 202243:47
Economische Zaken - Ontwikkelende economieën

Economische Zaken - Ontwikkelende economieën

Dit is de eerste aflevering van Economische Zaken, een podcast serie van de Commissie Economie. In deze aflevering gaan zij in gesprek met Douwe over het thema 'ontwikkelende economieën'. Douwe heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar tegenslagen die ontwikkelingslanden ervaren in hun proces naar een welvarende economie. Eerder zijn drie artikelen verschenen over tegenslagen die ontwikkelingslanden ervaren, namelijk kapitaalvlucht, resource curse en debt trap diplomacy. Tijdens deze podcast bespreken ze deze artikelen en gaan ze dieper op de onderwerpen in. 

Jan 13, 202242:34
Bestuurskandidaten: bestuurslid organisatie & leden, hoofdredacteur, bestuurslid campagne en communicatie

Bestuurskandidaten: bestuurslid organisatie & leden, hoofdredacteur, bestuurslid campagne en communicatie

In deze aflevering van OverDWARSe Zaken spreekt Eva Kruithof met de kandidaten voor het bestuur van DWARS. Dit keer spreken we eerst met de kandidaat voor bestuurslid organisatie en leden, Kiete Schmitt. Vervolgens gaan we in gesprek met Jonathan Koelewijn, kandidaat voor hoofdredacteur. Als laatste spreken we met Laura Adriaansen, kandidaat voor bestuurslid campagne en communicatie.

Jun 08, 202145:39
Bestuurskandidaten: voorzitters en internationaal secretaris

Bestuurskandidaten: voorzitters en internationaal secretaris

In deze aflevering van OverDWARSe Zaken spreekt Eva Kruithof met de kandidaten voor het aankomende bestuur van DWARS. Allereerst spreken we in deze podcast met Srishagon Abraham, die kandidaat is voor internationaal secretaris. Daarna zullen we spreken met Aukje van Geene en Hiske Scholtens, die allebei kandidaat zijn voor voorzitter. 

Jun 08, 202146:49
Bestuurskandidaten: de vice voorzitters

Bestuurskandidaten: de vice voorzitters

In deze aflevering van OverDWARSe Zaken spreekt Eva Kruithof met de kandidaten voor het aankomende bestuur bij DWARS. Dit keer spreken we met de kandidaten voor vice voorzitter: Frank Lemmers, Denise Douven en Jens Bosman. Frank Lemmers is ook kandidaat voor secretaris en Jens Bosman en Denise Douven zijn allebei kandidaat voor politiek secretaris.

Jun 08, 202139:51
#6 - Politiek en beleid: Corinne Ellemeet (GL) en Maurice Knijnenburg (NJR/SER)

#6 - Politiek en beleid: Corinne Ellemeet (GL) en Maurice Knijnenburg (NJR/SER)

In de zesde aflevering van OverDWARSe Zaken, en de laatste van 2020, spreekt Jens Bosman met Corinne Ellemeet. Corinne is de nummer 2 op de lijst voor GroenLinks voor de verkiezingen in maart 2021, en vertelt over de plannen van GroenLinks in de campagne en in de formatie na de verkiezingen. Ook spreekt Jens met Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad én voorzitter van het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot volgend jaar! 

Dec 31, 202047:46
#5 - Kim van Sparrentak en Sibren van Hoeven

#5 - Kim van Sparrentak en Sibren van Hoeven

Het heeft even mogen duren, maar de nieuwe aflevering van OverDWARSe Zaken is er! In deze aflevering spreekt Jens Bosman met onze DWARSer in Brussel (en we mogen haar zo noemen): Kim van Sparrentak. Hoe beviel haar eerste anderhalf jaar? Tevens praten we met Sibren van Hoeven naar aanleiding van een tweet waarin hij zijn ervaring met homofobie als gevolg van het dragen van nagellak met ons deelt. Twee interessante gesprekken! 

Voor aflevering #6 zijn we nog op zoek naar mensen die wat willen vertellen over hun ervaring met onderwijs in coronatijd. Ben of ken jij iemand die hierover wat wilt vertellen (als student, docent of iets anders)? Laat het ons weten! 

Nov 13, 202059:41
#4 - OverDWARSe Zomerzaken

#4 - OverDWARSe Zomerzaken

De zomervakantie loopt op z'n einde en als laatste traktatie hebben we een lekker lange zomeraflevering gemaakt met drie mooie en lange gesprekken. 

Als eerste praten we met Simion Blom (GroenLinks Amsterdam) over racisme, Black Lives Matter en zijn eigen ervaringen. Dit gesprek begint aan het begin van de aflevering. 

We praten met Suzanne Kröger (GroenLinks in de Tweede Kamer) over duurzame zomervakantie in eigen land en met de trein in het buitenland. Dit gesprek begint vanaf ongeveer 32:00.

Als laatste praten we met Mirthe Westrik, die een actie heeft gestart tegen straatintimidatie en daarover komt vertellen. Dit gesprek begint vanaf ongeveer 53:20. 

Input, ideeën of bijdragen aan de podcast? Graag! Mail naar over@dwars.org. 

Aug 23, 202001:13:31
#3 - Tom van den Nieuwenhuijzen, Aafke Romeijn en Sabine Scharwachter
Jun 19, 202027:04
#2: Slaapkamerinterviews, Eindexamens en Post-Corona-Politiek

#2: Slaapkamerinterviews, Eindexamens en Post-Corona-Politiek

Vanuit de slaapkamer van Jens Bosman deze maand een speciale aflevering met telefoongesprekken met maar liefst 5 mensen: 

- Wouter Ubbink; over wat DWARS doet en moet laten in deze tijd

- Sem Grootscholten; een DWARSer die in aanraking is gekomen met corona

- Jeppe; een helft van Johan en Jeppe, een DWARS muziekduo met een nieuw EP

- Pieter Lossie; voorzitter van het LAKS, zat vooraan bij het besluit om de eindexamens te annuleren

- Sarah de Lange; bijzonder hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over de politieke wereld tijdens en na de coronacrisis, en de situatie in Hongarije.

Pak een dekentje, een kop thee en ga er goed voor zitten; je hebt alle tijd :)

Apr 07, 202028:56
#1 - PG Kroeger, een DWARS programma en een nieuw bestuurslid

#1 - PG Kroeger, een DWARS programma en een nieuw bestuurslid

In de eerste aflevering van OverDWARSe Zaken spreek ik met PG Kroeger. Hij vertelt ons over de kenmerken van onze tijd, geschiedenis, wat er in het CDA aan de hand is en meer. 

Ook spreken we met Anne van Gemst, voorzitter van de programmacommissie van DWARS, over wat er gebeurd is op het programmacongres van DWARS op zaterdag 22 februari. 

Als laatste ook Pim van der Werff: het nieuwste bestuurslid van DWARS vertelt over hoe het is om aan te sluiten bij een groep die al bezig is - en een speciale kleur bruin!

Disclaimer: in het interview met PG Kroeger is mijn stem matig opgenomen. Die stukjes heb ik nogmaals opgenomen; het gesprek klinkt dus niet overal even natuurlijk, maar dat was het gesprek wel ;-) 

Mar 04, 202031:48
OverDWARSe Zaken: Trailer

OverDWARSe Zaken: Trailer

Welkom bij OverDWARSe Zaken! Deze trailer is een verwelkoming en ik vertel waar ik het in aflevering 1 over ga hebben. Suggesties? Graag, naar over@dwars.org. Tot de volgende aflevering!

Feb 11, 202002:06