Skip to main content
Spotify for Podcasters
PCF Los Angeles

PCF Los Angeles

By Praise Christian Fellowship Los Angeles

Praise Christian Fellowship is a family of Christian faith and a local expression of the Body of Christ composed of people who have encountered the love, redemption, & transformation available in our Risen Lord & Savior, Jesus Christ. As followers of Christ, we dedicate ourselves to serving our Lord, studying the Scriptures, caring for one another, calling all to Christian discipleship, and carrying out our mission of Good News and kind works to the world in the Name of the Son, by the power of the Spirit, to the glory of our heavenly Father.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Maging Laging Handa | Pastora Blanche Sol Cruz

PCF Los AngelesOct 23, 2022

00:00
01:27:36
A Song of Deliverance from Secret Sin | Pastor Courtney Hall

A Song of Deliverance from Secret Sin | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: Psalm 32:1-11 As we continue our series on PSALMS OF PERSEVERANCE, we come to Psalm 32, a psalm of David that confronts the problem of silence about sin. But the alternative (making a clean breast of things through clear confession) brings both the comfort of Christ and the clarity of God’s holy counsel into our lives. Through our confession, God thus equips us all the more to persevere in purity even as He delivers us out of the folly of stubbornly sustaining our sin. *For those participating online: prepare your supplies to join us in Communion. Preacher: Pastor Courtney Hall Series: Psalms of Perseverance (Pt. 3) June 4, 2023 at 10:30:00 AM

Jun 04, 202301:33:20
A Prayer of Trust in God at All Times | Pastor Courtney Hall

A Prayer of Trust in God at All Times | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: Psalm 4:1-8 ​We begin our new sermon series on “PSALMS OF PERSEVERANCE” with an examination of Psalm 4 and its prayer of trust in God at all times. This psalm of David carries the king’s character of persevering in prayer through all times of trial & troubles, offering assurance that the Lord hears our cries to Him. As we pray this poem of trust, we’re reminded that God alone brings true peace to His people. Preacher: Pastor Courtney Hall Series: Psalms of Perseverance (Pt. 1) Sermon Title: A Prayer of Trust in God at All Times Date: 05/21/2023 | Time: 10:30 am

May 21, 202301:02:51
Ang Diyos ang Kanlungan, Kapahingahan, at Kapayapaan | Pastor Henjie Pimenta

Ang Diyos ang Kanlungan, Kapahingahan, at Kapayapaan | Pastor Henjie Pimenta

SCRIPTURE TEXT: Mga Awit 4: 1-8 ​Damdaming Nag-aalanganin o Oras ng Panalangin (Feeling hesitated or Prayer Time) 1. Kay Yahweh ang takbuhan at hingahan (To Yahweh, whom one unbosom his feeling) 2. Kay Yahweh Manahan at tumahan (Dwell on Yahweh) 3. Kay Yahweh walang maihahambing, pag-ibig Niya ay umaapaw sa lambing. (To Yahweh nothing can be compared, His Love is overflowing with tenderness) 4. Kay Yahweh ay may kapayapaan at may kasaganaan. (With Yahweh there is peace and prosperity) Preacher: Pastor Henjie Pimenta Series: Taon ng Pagpupursige Date: 05/21/2023 | Time: 08:30 am

May 21, 202340:23
Proclaim the Truth | Pastor Courtney Hall
May 14, 202301:14:24
Ang Pagpupursige ng Ina Para sa Anak | Pastor Art Cabrera

Ang Pagpupursige ng Ina Para sa Anak | Pastor Art Cabrera

Si Eliseo at ang Sunamita 8 Minsan, si Eliseo'y pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. 9 Sinabi ng babae sa kanyang asawa, “Natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. 10 Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan.” 11 Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. 12 Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, “Tawagin mo ang babaing Sunamita.” Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. 13 Sinabi niya sa kanyang katulong, “Sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo.” “Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan,” sagot ng babae. 14 Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, “Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?” Sumagot si Gehazi, “Wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa.” 15 “Tawagin mo siyang muli,” utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. 16 Sinabi sa kanya ni Eliseo, “Isang taon mula ngayon ay mayroon ka nang anak na lalaking kakalungin.” Sinabi ng babae, “Mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin.” 17 Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos isang taon mula nang sabihin ito sa kanya. 18 At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. 19 Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, “Iuwi mo na siya sa kanyang ina.” 20 Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling-tapat, namatay ang bata. 21 Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. 22 Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, “Madali ka! Pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos.” 23 “Anong gagawin mo roon?” tanong ng asawa. “Hindi ngayon Araw ng Pamamahinga at hindi rin Kapistahan ng Bagong Buwan.” “Kahit na. Kailangan ko siyang makausap,” sagot ng babae. 24 Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, “Sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo.” 25 At naglakbay sila, papunta sa Bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, “Dumarating ang Sunamita. 26 Salubungin mo. Kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak.” Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, “Mabuti po.” 27 Paglapit niya kay Eliseo, nagpatirapa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae ngunit sinabi ni Eliseo, “Pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh.” 28 Sinabi ng babae, “Humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin?” 29 Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, “Magbalabal ka. Dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata.” 30 Sinabi ng Sunamita, “Saksi si Yahweh, ang Diyos na buháy,[a] at hangga't buháy ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama.” Pagkasabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay. Kaya, tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Date: 05/14/2023 | Time: 8:30 am Sermon Notes

May 14, 202352:56
Wounds Are Healed, but Scars Are Testimonies of Victories | Pastor Joemarie Sulmaca
May 07, 202301:00:55
Withstand the Wicked | Pastor Courtney Hall

Withstand the Wicked | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: 2 Timothy 3:1-17 In Part Three of our series on II Timothy, we hear the Apostle Paul's warning that "everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted" (2 Tim 3:12). In order in order to Persevere Like Paul, we will need to "Withstand the Wicked" while we hold tightly to the truth of God. In this third chapter of his letter, Paul helps us toward that end by illuminating the clear folly of the wicked with the plain warning of God's word and the full faith of God's promises. Preacher: Pastor Courtney Hall Series: Persevere Like Paul - A Study of II Timothy (Pt. 3) Sermon Title: Withstand the Wicked Date: 04/23/2023 | Time: 10:30 am Sermon Notes

Apr 30, 202355:22
PAG-UNAWA SA MUNDONG KINABIBILANGAN NATIN (Understanding the world we live in) | Pastora Pastora Blanche
Apr 30, 202353:22
Learn the Word of God | Pastor Courtney Hall
Apr 23, 202301:22:35
Matuto sa Salita nang Dyos (Learn the word of God) | Bro Anthony Catalan
Apr 23, 202340:30
Fan the Flames of Faith | Pastor Courtney Hall
Apr 16, 202357:30
A New Day Dawning - The Persevering Power of Resurrection | Pastor Courtney Hall

A New Day Dawning - The Persevering Power of Resurrection | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: Luke 1:76-79; Matthew 28:1-8; Hebrews 7:15-25 Every Easter we celebrate again Jesus' Resurrection from the grave by "the power of an indestructible life" (Hebrews 7:16). In our Resurrection Sunday message for 2023 & the Year of Perservance, Pastor Court concludes his Passion Week Sermon Series on "Passionate Perseverance" with a focus on the persevering power of resurrection. The 1964 song "Feeling Good" famously includes a chorus proclaiming, "It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling good." Though not written with this focus, few words could more succintly describe our joy on Easter morning, when "the light of the Dayspring from on high [shines] on those living in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace" (Luke 1:79) -- for our Jesus "is able to save forever those who come to...Him, because He lives forever to intercede for them" (Hebrews 7:25). Preacher: Pastor Courtney Hall Series: Passionate Perseverance (Pt. 3) Sermon Title: A New Day Dawning - The Persevering Power of Resurrection Date: 04/09/2023 | Time: 10:30 am

Apr 09, 202345:44
Taon ng Pagiging Masigsig | Pastor Art Cabrera
Jan 08, 202348:04
The PURPOSE of Perseverance | Pastor Courtney Hall
Jan 01, 202353:15
Patience in a Sudden Flight | Pastor Courtney Hall
Dec 25, 202237:45
Patience in a Silent Night | Pastor Courtney Hall
Dec 25, 202243:35
Patience for the Present | Pastor Courtney Hall
Dec 18, 202246:11
Patience in a Hurry | Pastor Courtney Hall
Dec 11, 202201:09:41
Pasensya sa gitna ng Pagmamadali | Pastor Art Cabrera
Dec 11, 202205:00
Patience in Planning | Pastor Courtney Hall
Dec 04, 202254:13
Patience in Waiting | Pastor Courtney Hall
Nov 27, 202240:08
Thanksgiving Eve Service | Patient Praise | Pastor Courtney Hall

Thanksgiving Eve Service | Patient Praise | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: Isaiah 40  

Our annual Wednesday night "Thanksgiving Eve" service in our sanctuary (and also streaming live online via our website & social media platforms) is always a joyous occasion. We'll worship and express our thanks to God for who He is and all He's done throughout our lives, in our church, and in our world in this Year of Patience. Pastor Court will share a message on how we can approach the praise-centered action of giving thanks with a special focus on faith-filled trust in God that will inspire our Thanksgiving celebrations and refresh our daily living.  

*For those online: prepare your supplies to join us in Communion.  

Preacher: Pastor Courtney Hall  

Date: 11/23/2022   |    Time: 7:00 pm


Sermon Notes

Nov 24, 202227:33
The Traveler & the Good Samaritan | Pastor Courtney Hall
Nov 20, 202201:00:13
Ang Tamang Pamumuhay Kristiyano | Pastor Fred Mañalac
Nov 20, 202252:56
Remember the Lord Your God | Guest Pastor Maureen Broderson

Remember the Lord Your God | Guest Pastor Maureen Broderson

SCRIPTURE TEXT: Isaiah 46:9  

Author, Pastor, & Life Coach Maureen Broderson reminds us in this message to remember the Lord our God & all that He's done for us. Remembering is an act of faith that reminds us--not to take us back into the past, but rather to prepare us for the future. Faith's greatest encouragement is remembering. And so, as Hebrews 2:1 admonishes us, "we must pay closer attention to what we've heard [from God], lest we drift away from it." Remembering can help anchor us to the word, will, and ways of God. We will hold fast to our faith as we remember the Lord.  

Guest Preacher: Pastor Maureen Broderson  

Series: 2022 The Year of Patience  

Date: 11/13/2022   |    Time: 8:30 am


Sermon Notes

Nov 13, 202244:48
The Ten Ladies & Their Lamps | Pastor Courtney Hall
Nov 06, 202249:21
The Landowner & the Laborers | Pastor Courtney Hall
Oct 30, 202201:02:18
Huwag Ng Magdahilan (Make No Excuses) | Pastor Art Cabrera
Oct 30, 202245:30
Maging Laging Handa | Pastora Blanche Sol Cruz

Maging Laging Handa | Pastora Blanche Sol Cruz

Mark 13:33-37  

1. Magbantay : Antabayanan ang oras (Mark 13:33-34 2. Manatiling Alisto: Darating na ang Dakilang Hari (Mark 13:35-37)  

SUNDAY TAGALOG SERVICE  

PREACHER: Blanche Sol Cruz  

DATE: Oct. 23, 2022  

SERVICE TIME: 8:30 am (PDT) | In-Person & Online*


Sermon Slides

Oct 23, 202201:27:36
Patiently Awaiting the Return of the King | Pastor Courtney Hall

Patiently Awaiting the Return of the King | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: Matthew 24:32-51  

Parables (short & simple stories often using symbolic meanings to convey a moral or spiritual lesson) formed a cornerstone of Jesus’ earthly teaching & preaching. Many of Jesus’ parables reflect the key role patience plays in the development of our character & faith. As we begin a sermon series looking at some of Jesus’ “Parables of Patience,” we focus on Matthew 24, in which Jesus deploys a number of pithy parables, including that of the Fig Tree, to teach His disciples how best to patiently prepare for His promised return. Jesus’ words continue to call us to a place of expectant observance, faithful service, and active yet patient preparation in our daily living to fix our faith on an eternal future in Christ.  

SUNDAY SERVICE  

PREACHER: Pastor Courtney Hall  

DATE: Oct. 16, 2022  SERVICE TIME: 10:30 am (PDT) | In-Person & Online*  

SERIES: Parables of Patience (Pt. 1)  SERMON: Patiently Awaiting the Return of the King


Sermon Slides

Oct 16, 202201:15:56
Ang Paghahari Ng Diyos (Ang Kaharian Ng Diyos) | Pastor Wilfredo Manalac

Ang Paghahari Ng Diyos (Ang Kaharian Ng Diyos) | Pastor Wilfredo Manalac

SCRIPTURE TEXT: Juan 3:1-15    

SUNDAY TAGALOG SERVICE  

GUEST PREACHER: Pastor Wilfredo Manalac  

DATE: Oct. 16, 2022.  

SERVICE TIME: 8:30 am (PDT) | In-Person & Online*


Sermon Slides

Oct 16, 202253:35
Building Jesus-Reflecting & Spirit-Filled Community | Pastor Jack Witt
Oct 09, 202257:38
Itayo Ang Bahay Sambahan | Pastora Blanche Sol Cruz
Oct 09, 202249:19
Saul's Fall (III) - The Importance of Saul | Pastor Courtney Hall
Oct 02, 202205:00
Saul's Fall (II) - The Imprudence of Saul | Pastor Courtney Hall
Sep 25, 202201:11:09
Ang Hahalagahan Ng Pagsunod Sa Diyos | Brother Ivan Castro

Ang Hahalagahan Ng Pagsunod Sa Diyos | Brother Ivan Castro

SCRIPTURE TEXT: 1 Samuel 15:22 22. At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugn at sa mga hain. na gaya sa pag-sunod tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdining kay sa taba ng mga tupang lalake.  

SUNDAY TAGALOG SERVICE  

PREACHER: Brother Ivan Castro  

DATE: Sep. 25, 2022.  ​SERVICE TIME: 8:30 am (PDT) | In-Person & Online*

Sermon Slides

Sep 25, 202239:55
Saul's Fall (I) - The Impatience of Saul | Pastor Courtney Hall
Sep 18, 202201:09:29
Ikamamatay mo ang iyong kasalanan | Pastor Arturo Cabrera
Sep 18, 202246:02
The Prophet's Speech | Pastor Courtney Hall
Sep 11, 202201:05:08
Pagtawid At Pagturo | Pastor Blanche Sol Cruz
Sep 11, 202250:45
Unafraid to Cross | Pastor Henjie Pimenta

Unafraid to Cross | Pastor Henjie Pimenta

SCRIPTURE TEXT: 1 Corinthians 2:9  

Over 2,500 years ago the prophet Isaiah wrote of the Lord, “Since ancient times no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides You, who acts on behalf of those who wait for Him.” The Apostle Paul quoted this Scripture to the believers in Corinth to remind that the unimaginable glories of what God has prepared for His patient people have now been revealed to us in Christ Jesus by His holy Spirit. This Labor Day weekend message of Pastor Henjie Pimenta will inspire & refresh the Lord’s faithful laborers with the word of His promise: the best is yet to come.  

SUNDAY SERVICE  

DATE: Sep. 4, 2022.  

SERVICE TIME: 10:30 am (PDT) | In-Person & Online*  

2022: The Year of Patience  

SERMON: Unafraid to Cross


Sermon Slides

Sep 04, 202239:55
A Victorious Warrior | Pastor Courtney Hall
Aug 28, 202247:41
Kapistahan ng Ikinasal an Anak ng Hari | Assoc. Pastor Ludy Faulan

Kapistahan ng Ikinasal an Anak ng Hari | Assoc. Pastor Ludy Faulan

SUNDAY TAGALOG SERVICE  

DATE: Aug. 28, 2022.  

SERVICE TIME: 8:30 am (PDT) | In-Person & Online*

Aug 28, 202252:48
The Anointing of Saul | Pastor Courtney Hall
Aug 21, 202201:06:50
In Search of a King | Pastor Courtney Hall
Aug 14, 202201:08:59
God's Glorious Throne| Pastor Ricky Raz

God's Glorious Throne| Pastor Ricky Raz

Revelation 4:1-11  

While exiled on an island for his faith, John was called by Christ in a vision to “come up here” into the very throne room of heaven and granted an inside view of God’s glorious throne. Surrounded by the reverent worship of twenty-four elders casting down their golden crowns upon a sea of glass, with four angelic living creatures crying out “Holy, Holy, Holy,” praise and worship characterize the atmosphere of God’s throne from which emanates the sevenfold Spirit of God looking over all creation. This extraordinary insight into the nature of God’s rule and reign gives believers today an invigorating invitation into a lifestyle of praise, worship, revelation, and powerful purpose.  

SUNDAY SERVICE  

Pastor Ricky Raz  

DATE: August 7, 2022

Aug 07, 202250:36
Return to the Lord with All Your Heart | Pastor Courtney Hall
Jul 31, 202250:12
Glory Departed: The "Wait" of God's Glory | Pastor Courtney Hall
Jul 24, 202201:08:39
An Attentive Servant | Pastor Courtney Hall

An Attentive Servant | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: 1 Samuel 3:1-21  

In the days when the priest Samuel was still just a child serving in the Lord’s Tabernacle, “the [prophetic] word of the Lord was rare; there were not many visions” (1 Sam 3:1). The near blindness of Samuel’s guardian, Eli the priest, seemed to symbolize the darkness of that age when “everyone did what was right in their own eyes” (Judges 21:25) including Eli’s wicked priestly sons, Hophni & Phineas. But “the lamp of God had not yet gone out” (1 Sam 1:3)—for God’s light shines in the darkness, & the darkness can’t snuff it out (John 1:5). Even as a young boy, Samuel learned that to listen for & to the Lord is to open to His light of wisdom & revelation, igniting & enlightening us as attentive servants of God equipped to minister His word to a darkened world in need.  

SUNDAY SERVICE  PREACHER: Lead Pastor Courtney Hall
 

DATE: July 17, 2022  SERVICE TIME: 10:30 am (PDT) | In-Person & Online*  

SERIES: The Samuel Story (Pt. 2)

Sermon Slides

Jul 17, 202201:01:22
A Patient Priest | Pastor Courtney Hall

A Patient Priest | Pastor Courtney Hall

SCRIPTURE TEXT: 1 Samuel 2:12-17, 22-36  


Samuel was a child of promise, born to Hannah, a mother of fervent prayer & patient faith. Through Hannah’s dedication of her child to the Lord all Israel was blessed, for Samuel grew into an anointed prophet & patient priest of the Lord. Samuel’s story begins in the closing era of the Judges, when “everyone did what was right in their own eyes” (Judges 21:25), among corrupt clergy (1 Sam 2:12) who were blind (cf. 1 Sam 3:2) to the best interests of the people & the vision of the Lord. In an age of darkness, God made Samuel a shining light, just as He does for us today (Matt 5:14-16).  

SUNDAY SERVICE PREACHER: Lead Pastor Courtney Hall  

DATE: July 10, 2022  SERVICE TIME: 10:30 am (PDT) | In-Person & Online*  

SERIES: The Samuel Story (Pt. 1)  SERMON: A Patient Priest

Sermon Slides

Jul 10, 202201:01:06