Skip to main content
Spotify for Podcasters
Pedagogisch Verantwoord

Pedagogisch Verantwoord

By Thyme van den Beuken & Lars Limburg

Dé podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#36 LHBT-ouders: opvoeden als niet-hetero (met Henny Bos)

Pedagogisch VerantwoordMay 04, 2022

00:00
47:29
#44 Kindermishandeling: signaleren en aanpakken (met Ted Kloosterboer)

#44 Kindermishandeling: signaleren en aanpakken (met Ted Kloosterboer)

Kindermishandeling is het tegenovergestelde van 'pedagogisch verantwoord'. In deze aflevering vragen wij ons af of kindermishandeling overdraagbaar is, hoe je het kan signaleren of herkennen, welke vormen van kindermishandeling te onderscheiden zijn en waarom mensen kindermishandeling plegen. We gaan in gesprek met Ted Kloosterboer, directeur van Stichting Praat, gastdocent binnen diverse opleidingen en ervaringsdeskundige.


🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht en steun onze podcast: https://petjeaf.com/pedagogischverantwoord


📋 De Nationale Prevalentiestudie Kindermishandeling, geschreven door pedagoog prof. dr. Lenneke Alink en haar collega's: ⁠https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2241/2668G_volledige_tekst_tcm28-373868.pdf ⁠


📑 Het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO): https://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/risicofactoren-voor-kindermishandeling/overzicht-van-risicofactoren-voor-kindermishandeling/


💻 De website van Stichting Praat: https://stichtingpraat.nl/


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

TikTok: https://www.tiktok.com/@pedagogisch.verantwoord



May 01, 202351:53
#43 Speciaal onderwijs: zorgen in het klaslokaal (met Steffie van der Meijden)
Mar 06, 202351:16
#42 Uit de kast: zoektocht naar identiteit (met Gino Lokhorst)

#42 Uit de kast: zoektocht naar identiteit (met Gino Lokhorst)

Voor veel jongeren is het nog steeds niet makkelijk om openlijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid, of genderidentiteit. In deze aflevering gaan wij op zoek naar de juiste manier om deze jeugdigen te begeleiden in de zoektocht naar identiteit én hoe de directe omgeving betrokken kan worden. Na het delen van onze eigen visie en een duik in de wetenschappelijke literatuur, gaan we in gesprek met pedagoog, vmbo-docent en ervaringsdeskundige Gino Lokhorst.


🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht, en steun onze podcast: https://petjeaf.com/pedagogischverantwoord


📋 Onderzoeksrapport genaamd 'Seks onder je 25e', geschreven door dr. Hanneke de Graaff en haar collega’s. In dit onderzoek is de seksuele gezondheid, leefstijl en informatiebehoeftes van jongeren van 12 tot 24 jaar in kaart gebracht: https://shop.rutgers.nl/641118.pdf


📑 Publicatie in de Stanford Encyclopedia of Philosophy door prof. dr. Raja Halwani over seksualiteit en seks. Hierin heeft zij meerdere denkrichtingen en historische ontwikkelingen rondom seksualiteit samengevoegd: https://plato.stanford.edu/entries/sex-sexuality/#SexuPrefOrie


💻 In contact komen met onze gast Gino Lokhorst? Dat kan hier: https://www.linkedin.com/in/gino-lokhorst-2946a012b/


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

TikTok: https://www.tiktok.com/@pedagogisch.verantwoord

Dec 12, 202247:42
#41 Puberteit: begeleiden en loslaten (met Tischa Neve)

#41 Puberteit: begeleiden en loslaten (met Tischa Neve)

Oct 18, 202252:56
#40 Pesten: gevolgen en signaleren (met Danelien van Aalst)
Sep 28, 202254:32
#39 Normen en waarden: vroeger versus nu (met Bas Levering)

#39 Normen en waarden: vroeger versus nu (met Bas Levering)

Opvoeden bestaat grotendeels uit het doorgeven en voorleven van normen en waarden. In deze aflevering zoeken wij uit waar de moderne opvoeder zijn normen en waarden op baseert, hoe dat vroeger ging en hoe wij kinderen kunnen voorbereiden op een samenleving vol tegenstrijdige ideeën. We delen onze eigen visie, raadplegen wetenschappelijke bronnen en gaan in gesprek met dr. Bas Levering, wijsgerig en historisch pedagoog. 


🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht, en steun onze podcast: https://petjeaf.com/pedagogischverantwoord


📑 Oratie van Marianne Riksen-Walraven, waar zij o.a. haar vier bekende pedagogische basisdoelen beschrijft: https://pure.uva.nl/ws/files/2066500/33929_orRiksen_1_.pdf


📚 Het boek "Op de vleugels van Icarus: Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen" van filosoof Peter-Paul Verbeek, waarin hij o.a. zijn zorgen deelt over de invloed van de techniek op de opvoeding: https://lemniscaat.nl/boeken/op-de-vleugels-van-icarus


📋 Rapport van de WRR over waarden en normen in de Nederlandse samenleving, waar Bas Levering een paar keer naar verwijst:    https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2003/12/16/waarden-normen-en-de-last-van-het-gedrag


ℹ️ Korte beschrijving van de gast dr. Bas Levering: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_Levering


📑 Wetenschappelijk, beschouwend artikel dat Bas schreef over burgerschapsvorming en nationale identiteit: https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/s6.pdf


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

TikTok: https://www.tiktok.com/@pedagogisch.verantwoord

Sep 12, 202251:49
#38 Vrijetijdsbesteding: medeopvoeders buiten school en gezin (met Marthe van Voorst van Beest)

#38 Vrijetijdsbesteding: medeopvoeders buiten school en gezin (met Marthe van Voorst van Beest)

Vrijetijdsbesteding is een groot deel van hoe kinderen hun tijd, naast hun gezin en het onderwijs, doorbrengen. Echter, wordt er op clubs en verenigingen voldoende aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind? In deze aflevering gaan wij antwoord vinden op de vraag of we meer moeten investeren in een pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding. We benoemen de clubjes die wij zoal aanhingen, boren de wetenschappelijke bronnen aan en gaan in gesprek met pedagoog Marthe van Voorst van Beest, specialist rondom medeopvoeders in de vrije tijd, verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut (Nji). 


🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht, en steun onze podcast: https://petjeaf.com/pedagogischverantwoord


📑 Rapport van het Nederlands Jeugdinstituut (waar onze gast Marthe werkzaam is) over de bijdrage van medeopvoeders aan de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren: https://www.nji.nl/publicaties/samen-opvoeden


📚 Boek van de Amerikaanse psycholoog Peter Grey "Free to Learn", waarin gepleit wordt dat ouders zich zo min mogelijk moeten bemoeien met de vrijetijdsbesteding van hun kinderen: https://www.basicbooks.com/titles/peter-gray/free-to-learn/9780465084999/


ℹ️ Website van het Nederlands Jeugdinstituut (kenniscentrum over opgroeien): https://www.nji.nl/


👤 Profiel en contactgegevens van onze gast Marthe van Voorst van Beest: https://www.nji.nl/medewerkers/marthe-van-voorst-van-beest


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

TikTok: https://www.tiktok.com/@pedagogisch.verantwoord


Aug 23, 202234:20
#37 Buitenspelen: opvoeden in de natuur (met Jael Nouhet)

#37 Buitenspelen: opvoeden in de natuur (met Jael Nouhet)

Jul 13, 202249:01
#36 LHBT-ouders: opvoeden als niet-hetero (met Henny Bos)

#36 LHBT-ouders: opvoeden als niet-hetero (met Henny Bos)

Er zijn ouders in alle soorten en maten. Sommige kinderen hebben twee vaders of twee moeders. Missen kinderen van deze LHBT-ouders een belangrijk rolmodel? In hoeverre verschilt de opvoeding van twee mannen of twee vrouwen ten opzichte van een hetero-stel? En: zien kinderen van deze ouders zichzelf vaker als homo, lesbi, bi of transgender? Deze vragen proberen wij te beantwoorden met de hulp van onze eigen inzichten als pedagoog, de wetenschap en een gesprek met professor Henny Bos, gespecialiseerd in homoseksualiteit en ouderschap.


🌈 Sluit je aan bij onze zoektocht: https://petje.af/pedagogischverantwoord


📑 Wetenschappelijke bundel, geschreven door Henny Bos (de gast van deze aflevering) en haar collega's, over verschillen tussen hetero en niet-hetero ouders: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.643647


📝 Wetenschappelijk artikel over de impact van genderspecifiek opvoedingsgedrag: https://doi.org/10.1111/jftr.12044


👩‍🏫 Profiel van onze gast Henny Bos, waar o.a. al haar wetenschappelijke werk terug te vinden is: https://www.uva.nl/profiel/b/o/h.m.w.bos/h.m.w.bos.html

 

ℹ️ Website van de overleden cultureel antropoloog Gert Hekma, die veel schreef over LHBT'ers in de geschiedenis: https://www.gerthekma.nl


☕ Vraag een opvoedkoffie-sessie aan en krijg opvoedingsadvies over jouw situatie: https://www.pedagogischverantwoord.nl/#opvoedkoffie


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord

May 04, 202247:29
#35 Pedagogische tik: langetermijngevolgen en alternatieven (met Steven Pont)

#35 Pedagogische tik: langetermijngevolgen en alternatieven (met Steven Pont)

Vroeger was het normaal om kinderen fysiek te straffen. Tegenwoordig wordt het geven van een tik als "onverantwoord" gezien door pedagogen. Toch hebben 73% van de Nederlandse ouders wel eens een tik uitgedeeld. Waarom wordt deze manier van straffen nu afgekeurd? Waar ligt de grens tussen een tik en geweld? En: hoe komen opvoeders van dit patroon af? In deze aflevering bespreken wij dit gevoelige opvoedingsthema met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. 


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord 


📑 Grootschalig wetenschappelijk onderzoek van Tracie Afifi (en collega’s) over de langetermijneffecten van fysiek straffen: https://doi.org/10.1542/peds.2011-2947 


📝 Analytische essay van pedagoog en filosoof Rein Stoel over de pedagogische tik als "contradictio in terminis": https://docplayer.nl/storage/27/10412337/1648153377/q8D9uWS3ipCLFldxKjesJw/10412337.pdf 


ℹ️ Website van Stevens' bedrijf Nul18: https://nul18.nl 


☕ Vraag een opvoedkoffie-sessie aan en krijg opvoedingsadvies van ons over jouw situatie: https://www.pedagogischverantwoord.nl/#opvoedkoffie 


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl 


📲 Volg ons op social media! 

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord 

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord 

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord 

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord 

Apr 05, 202247:24
#34 Leerachterstand: een taak voor docenten (met Marcel van Herpen)

#34 Leerachterstand: een taak voor docenten (met Marcel van Herpen)

Wat betekent het wanneer een kind achterloopt op school? Wat voor invloed kan "een jaartje overdoen" hebben? Zouden wij überhaupt moeten spreken van leerachterstanden? Pedagoog en docent Marcel van Herpen heeft hier een uitgesproken mening over. Met hem gaan wij in gesprek over de pedagogische taak van docenten en zijn kritiek op het huidige onderwijs.


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


📋 Een uitgebreide literatuurstudie van het Centraal Planbureau over methodes om leerachterstanden tegen te gaan: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Achtergronddocument-6jun2018-Bewezen-in-effectieve-maatregelen-tegen-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs.pdf


📑 Wetenschappelijke publicatie van jeugdsocioloog Maike Kooijmans (gast van onze eerste aflevering) waarin zij pleit voor meer aandacht voor het ontwikkelen van de eigen talenten van kinderen en jongeren: https://doi.org/10.1007/s12451-019-00199-7


ℹ️ Website van onze gast Marcel van Herpen: https://www.marcelvanherpen.nl


☕ Vraag een opvoedkoffie-sessie aan en krijg opvoedingsadvies van ons over jouw situatie: https://www.pedagogischverantwoord.nl/#opvoedkoffie


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord 

Mar 22, 202256:07
#33 Schoolovergang: van de basis naar de middelbare (met Ingeborg Dijkstra)

#33 Schoolovergang: van de basis naar de middelbare (met Ingeborg Dijkstra)

Na groep 8 verandert er veel voor een kind: een nieuwe school, vakken, docenten en vriendschappen. Een nieuwe fase begint. Hoe begeleid je pedagogisch verantwoord de overgang van de basisschool naar de middelbare school? En: welke dilemma’s komen ouders en opvoeders tegen in dit proces? In deze aflevering spraken wij met pedagoog Ingeborg Dijkstra-Verbeek.


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


📑 Wetenschappelijk over de psychologische aspecten achter de transitie naar de middelbare school: https://doi.org/10.1080/0144341032000160128


📑 Wetenschappelijke publicatie over het begeleiden van de overgang naar de middelbare school, volgens schoolleiders en docenten: https://doi.org/10.1080/00131881.2020.1750305


✅ Checklist voor ouders om de overgang zo soepel en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen: https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/Checklist%20Overgang%20PO-VO%20bij%20AcOA%20Onderzoek.pdf


📚 Voor meer verdieping rondom dit onderwerp, het boek 'Schoolmania' van Ingrid van Essen en Kiki Mol-van der Lee: https://www.lannoo.be/nl/schoolmania


☕ Vraag een opvoedkoffie-sessie aan en krijg opvoedingsadvies van ons over jouw situatie: https://www.pedagogischverantwoord.nl/#opvoedkoffie


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord 

Mar 07, 202251:16
#32 Dood en verlies: kinderen leren rouwen (met Manu Keirse)
Jan 03, 202251:47
#31 FAS-kinderen: gevolgen van alcohol tijdens zwangerschap (met Jan de Vries)

#31 FAS-kinderen: gevolgen van alcohol tijdens zwangerschap (met Jan de Vries)

Dec 13, 202144:44
#30 Grootouders: mede-opvoeders of handige oppassers? (met Louis Tavecchio)
Nov 09, 202146:28
#29 Vrijeschool: onderwijs en persoonsvorming (met Marijn Ruhaak)

#29 Vrijeschool: onderwijs en persoonsvorming (met Marijn Ruhaak)

De vrijeschool is een onderwijsvorm die gebaseerd is op het gedachtegoed van de Oostenrijkse filosoof, pedagoog en esotericus Rudolf Steiner. Deze manier van onderwijs is erg populair. Daarom vroegen wij ons af wat de vrijeschool bijzonder (en pedagogisch verantwoord) maakt. Waar baseren deze 'steinerscholen' zich op? En: is het geschikt voor elk kind? Wij spraken hierover met vrijeschooldocent en journalist Marijn Ruhaak. 


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


📋 Visiedocument van de Vereniging van vrijescholen over de waarden van de vrijeschool: https://www.vrijescholen.nl/volumes/documents/wat-maakt-de-vrijeschool-uniek.pdf 


📑 Publicatie van docent-onderzoeker Ake Faling over de ervaringen van oud-vrijeschoolleerlingen: https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/waarden-van-vrijeschoolonderwijs/publicaties/hoe-geven-oud-vrijeschoolleerlingen-vorm-aan-hun-volwassen-bestaan-in-de-wereld_akke-faling_2018.pdf


📚 Meer informatie over antroposofie, de filosofische stroming waar het vrijeschoolonderwijs op gebaseerd is: https://www.antroposofie.nl


ℹ️ Meer info over het vrijeschoolonderwijs: https://www.vrijescholen.nl


🕵️‍♀️ De journalistieke website van de gast: https://marijnruhaak.com


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media!

Instagram: https://instagram.com/pedagogischverantwoord

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

Facebook: https://facebook.com/pedagogischverantwoord

Twitter: https://twitter.com/pedaverantwoord 



Oct 05, 202155:23
#28 De opvoedpuzzel: loslaten van controle (met Debby Collignon)

#28 De opvoedpuzzel: loslaten van controle (met Debby Collignon)

Opvoeden is geen ‘abc’tje. Elk kind is anders, elke opvoeder heeft een andere visie en soms werkt iets, en soms niet. Hoeveel controle kun je uitoefenen op een kind? Wat heeft allemaal invloed op de manier hoe iemand opgroeit? En: hoe is de kennis over deze facetten concreet toe te passen? Wij spreken hierover met Debby Collignon: pedagoog, systeemdenker en oprichter van Dynamiek in Pedagogiek. 


📝 Onderzoek vanuit het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (Hogeschool Utrecht) over het omgaan met complexiteit: https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/bewegen-in-complexiteit 


📚 Oratie van emeritus hoogleraar pedagogiek Jo Hermanns, waarin gesteld wordt dat pedagogen en hulpverleners naar de gezinnen toe moeten gaan, in plaats van andersom: https://hdl.handle.net/11245/1.317294 


ℹ️ Website van het initiatief van Debby: Dynamiek in Pedagogiek: https://dynamiek-in-pedagogiek.nl 


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord 


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl 


📲 Volg ons op social media: 

https://instagram.com/pedagogischverantwoord 

https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord 

https://facebook.com/pedagogischverantwoord 

https://twitter.com/pedaverantwoord 

Sep 06, 202149:14
#27 Zakgeld: financiële opvoeding (met Annelou van Noort)
Aug 09, 202145:02
Trailer: Pedagogisch Verantwoord
Jul 08, 202101:13
#26 Islamitisch opvoeden: theorie, praktijk en taboes (met Hamza Akkar)

#26 Islamitisch opvoeden: theorie, praktijk en taboes (met Hamza Akkar)

Er wonen ongeveer één miljoen moslims in Nederland. Hoewel het aantal relatief klein is, is de islam uitgegroeid tot de tweede godsdienst, na het christendom, van Nederland. Aangezien cultuur en religie worden doorgegeven door middel van de opvoeding, vroegen wij ons af wat de belangrijkste facetten zijn van een islamitische opvoeding. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de gebruikelijke westerse pedagogiek? En hoe moet een islamitische ouder omgaan met onbegrip, homoseksualiteit en afvalligheid? We bespreken deze thema's met Hamza Akkar; theoloog, spreker en geestelijk verzorger, verbonden aan de IPeP (Islamitische Pedagogen- en Psychologenpraktijk). 


📝 Wetenschappelijk artikel van pedagoog Hans van Crombrugge en onderwijskundige Naïma Lafrarchi over de mogelijkheid van een 'moderne' islamitische opvoeding: https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3017255&journal_code=EPN


📚 Een e-book over de drie bouwstenen van de islamitische opvoeding, opgesteld door psycholoog Latifa Tawfik en theoloog Hamza Akkar: https://ipep.nl/bouwstenen


ℹ️ Website van de IPeP, voor meer informatie over islamitisch opvoeden: https://ipep.nl


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media:

https://instagram.com/pedagogischverantwoord

https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

https://facebook.com/pedagogischverantwoord

https://twitter.com/pedaverantwoord

May 31, 202154:40
#25 Verstoten ouders: moederverheerlijking en ontvadering (met Armand Sag)
Apr 26, 202138:31
#24 Pedagogische relatie: optimaal opgroeien en leren (met Jeroen Pouw)
Mar 29, 202138:19
#23 Seksuele voorlichting: verbeterpunten en taboes (met Dilana Schaafsma)

#23 Seksuele voorlichting: verbeterpunten en taboes (met Dilana Schaafsma)

Mar 17, 202143:30
#22 ADHD bij meisjes: symptomen en vooroordelen (met Jacqueline van de Sande)
Jan 19, 202157:17
#21 Vaderschap: huidige rol en belang (met Jeroen de Jong)
Jun 23, 202047:48
#20 Slaapproblemen bij baby’s (met Aisha Scheuer)
Jun 09, 202050:40
#19 Volwassenheid: einde van opvoeding (met Rutger Beijaard)
Feb 18, 202044:42
#18 Gamen: kansen en problematiek (met André Parren)
Jan 28, 202047:50
#17 Kritisch leren denken: noodzaak van filosofisch onderwijs (met Martha Kemper)

#17 Kritisch leren denken: noodzaak van filosofisch onderwijs (met Martha Kemper)

Filosofie wordt vaak gezien als stoffig, saai, zweverig en onbelangrijk. In deze aflevering willen we de noodzaak van filosoferen met kinderen en jongeren aan de kaak stellen. Wat hebben kinderen eigenlijk aan het kritisch leren nadenken over hun eigen leefwereld? Wat is het voordeel van het worden van een kritische burger? En wat is de rol van een docent en een ouder in deze ontwikkeling? We bespreken dit (en nog veel meer) met docent en filosoof in opleiding Martha Kemper.


📰 Een artikel uit Trouw waarin hoogleraar filosofie Marli Huijer stelt dat het vak filosofie moet worden verplicht in het hele onderwijs: https://www.trouw.nl/nieuws/stel-filosofie-op-school-verplicht-stel-filosofieles-verplicht~b2f2a578


📑 Publicatie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs met (onder andere) een opsomming van de vijf allesomvattende thema’s van de filosofie: http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Wijsgerige%20stromingen-1992-112.pdf


📝 Wetenschappelijk artikel dat stelt dat filosofie juist geen verplicht vak zou moeten zijn: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/187481/323-346-1-PB.pdf


ℹ️ Filosofisch platform waar weetjes en evenementen te vinden zijn omtrent filosofische kennis: https://www.theschooloflife.com/amsterdam
 

🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media:

https://instagram.com/pedagogischverantwoord

https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

https://facebook.com/pedagogischverantwoord

https://twitter.com/pedaverantwoord

Jan 13, 202047:53
#16 Hoogbegaafdheid: wanneer intelligentie beperkt (met Evelyn Kroesbergen)
Dec 30, 201945:60
#15 Radicale jongeren: omgaan met extreme ideeën (met Micha de Winter)

#15 Radicale jongeren: omgaan met extreme ideeën (met Micha de Winter)

Jongeren die radicaliseren kunnen een gevaar vormen voor de maatschappij. Wat begint als een extreme gedachte, kan uitmonden in een terroristische aanslag. In deze aflevering zoeken we uit hoe we kunnen omgaan met extreme ideeën en hoe we voorkomen dat jongeren uiteindelijk voor het radicale pad kiezen. Wij gaan hierover in gesprek met Micha de Winter, emeritus hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken.

📈 Het psychologische model ‘De Ladder naar Terrorisme’ (The Staircase to Terrorism) van Iraans-Amerikaanse psycholoog Fathali Moghadda. Hierin beschrijft hij zes fases die iemand doorloopt tijdens een proces van radicalisering: http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf 


📝 Wetenschappelijke publicatie van pedagoog Stijn Sieckelink en Micha de Winter (de gast van de aflevering) waaruit blijkt dat uiteenlopende typen jongeren gevoelig zijn voor radicale boodschappen en dat ze vaak uit warme en hechte gezinnen komen:  https://www.ris.uu.nl/ws/files/15886833/end_report_formers_and_families_tcm126_610120.pdf 


ℹ️ De website van de lesmethode die kinderen leert om democratisch en vreedzaam met elkaar conflicten op te lossen: https://devreedzame.school
 

🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media:

https://instagram.com/pedagogischverantwoord

https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

https://facebook.com/pedagogischverantwoord

https://twitter.com/pedaverantwoord

Dec 10, 201958:23
#14 Dalton: de onderwijsvisie (met Marianne van den Broek)

#14 Dalton: de onderwijsvisie (met Marianne van den Broek)

Het onderwijs draagt veel bij aan de opvoeding. Om deze reden bezoeken wij ook onderwijsinstellingen. Het Daltononderwijs heeft een eigen en bijzondere visie over individueel werken en klassikaal lesgeven. In deze aflevering wordt deze vorm van scholing onderzocht, wordt de meerwaarde aan het licht gebracht en kijken we vooruit naar de toekomst van het basisonderwijs. We bespreken deze onderwijsvisie met Marianne van den Broek, directeur van Daltonacedemie 'de Meiboom' in Nijmegen.

 
📖 Proefschrift van dr. Symen van der Zee over de effectiviteit van het Daltononderwijs. Hierin wordt o.a. gesteld dat het reguliere onderwijs veel aspecten van Dalton heeft overgenomen:
https://core.ac.uk/download/pdf/148311753.pdf 


📋 Een rapport van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin beschreven staat hoeveel daltonscholen er zijn: https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019/116838_IvhO_StaatvanhetOnderwijs2019_TG+A.pdf 


ℹ️ Voor meer info over het Daltononderwijs, de officiële website van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV): https://dalton.nl


🌈 Steun onze podcast: https://petje.af/pedagogischverantwoord


🌐 Bezoek onze website: https://www.pedagogischverantwoord.nl


📲 Volg ons op social media:

https://instagram.com/pedagogischverantwoord

https://linkedin.com/company/pedagogischverantwoord

https://facebook.com/pedagogischverantwoord

https://twitter.com/pedaverantwoord

Nov 26, 201943:22
#13 Mannelijk opvoeden: wat betekent het nog? (met Jeroen Broerse en Thomas Evers)
Nov 11, 201949:04
#12 Overgewicht bij kinderen: voorkomen en behandelen (met Lindsey Douven)
Oct 28, 201950:24
#11 Driftbuien bij peuters: How2Talk2Kids (met Heleen de Hertog)
Oct 14, 201949:22
#10 Slechtziende jongeren: omgang en mogelijkheden (met Yvonne Roeven)
Sep 30, 201950:17
#9 Scouting: voordelen en opvoedtaak (met Joost Driessen)
Sep 16, 201957:32
#8 Goede opvoeding: de mening van de straat (incl. straatinterviews)
Jul 02, 201945:30
#7 Samenwerking tussen ouders: stabiel gezin en communicatie (met Yves Vennekens)
Jun 10, 201948:21
#6 Scheiden: trend, oorzaak en effect op kinderen (met Yvonne Hanssen en Maxime Odekerken)

#6 Scheiden: trend, oorzaak en effect op kinderen (met Yvonne Hanssen en Maxime Odekerken)

May 27, 201941:41
#5 Vaccineren: angsten en feiten (met dr. Rianne Reijs en Marjon Hulst)
May 12, 201957:56
#4 Straffen: nadelen en alternatieven (met Tineke Obbink)

#4 Straffen: nadelen en alternatieven (met Tineke Obbink)

Apr 29, 201938:38
#3 Brusjes: zus/broer met een beperking (met Femke Quadackers)
Apr 15, 201945:34
#2 Tienermoeders: begeleiding, vertrouwen en intimiteit (met Jeroen de Vroomen)
Apr 01, 201941:51
#1 Sociale media: de invloed op de ontwikkeling (met dr. Maike Kooijmans)
Mar 16, 201942:18
#0 Proloog: wie zijn Pedagogisch Verantwoord?
Mar 06, 201919:06