Skip to main content
Spotify for Podcasters
Civil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändring

Civil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändring

By Per Herngren

En podd om att tillsammans leva det samhälle vi vill ha. Om ickevåld och civil olydnad. Postprotest och performativ samhällsförändring. Forskning och filosofi.

Per Herngren bor i Hammarkullen. Han har gett ut tio böcker på fyra språk, och han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Sedan 1985 har Per lett ickevåldsträning i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Sydamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har suttit i fängelse för civil olydnad i USA, England och Sverige. Han är främst aktiv med plogbillsaktioner.
Available on
Amazon Music Logo
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Introduktion till civil olydnad - historiska exempel samt teori om målet är medlet och makt

Civil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändringApr 11, 2020

00:00
22:56
Tvånget att vara sig själv, äkta och autentisk - Berit Larsson om Byung-Chul Han i samtal med Per Herngren

Tvånget att vara sig själv, äkta och autentisk - Berit Larsson om Byung-Chul Han i samtal med Per Herngren

Med den tyske professorn Byung-Chul Hans bok om att tränga bort den andre undersöker Berit Larsson hur tvånget att vara autentisk förvandlar oss till våra egna tyranner. Vi tar själva på oss att kontrollera och övervaka oss själva. Detta görs samtidigt som främlingen och det främmande trängs undan och istället förvandlas till del av oss. Det främmande ersätts av detsamma. Maktteknikerna har förändrats de senaste åren genom bland annat radikal individualism och nyliberalism, menar Byung-Chul Han. Tillit trängs undan av trygghetsretorik.

I poddavsnittet jämför Berit Larsson Byung-Chul Hans analys av makt med Hannah Arendt, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Immanuel Kant och Sigmund Freud.

Berit Larsson och Per Herngren samtalar om kapitlet "The Terror of Authenticity" i boken The Expulsion of the Other. Författaren Byung-Chul Han är professor i filosofi i Tyskland och han växte upp i Sydkorea innan han kom till Tyskland som student.

KONTAKT

Berit Larsson

https://kvinnofolkhogskolan.se/om-oss/historia/berit-larsson/

Per Herngren

https://ickevald.net/perherngren/bokakurs

REFERENS

Kapitel tre "The Terror of Authenticity" i boken:
Byung Chul Han, The Expulsion of the Other: Society, Perception and Communication Today. Cambridge: Polity Press, 2018.

Jun 04, 202236:05
Bonnie Dahlström reder ut performativ civil olydnad i samtal med Per Herngren

Bonnie Dahlström reder ut performativ civil olydnad i samtal med Per Herngren

Bonnie Dahlström, civilkuragetränare från Klimatprata, samtalar med Per Herngren om vad performativ innebär för civil olydnad, ickevåld och queerfeminism. Performativ är en handling som har genomfört sitt slutmål när den är slutförd. Mål och medel blir ett. 

REFERENSER OCH LÄNKAR FÖR PODDAVSNITTET:

Träning i eko-civilkurage med Klimatprata, Bonnie Dahlström och Ida Arneson:

https://klimatprata.se/

Vardagens civilkurage:

https://www.vardagenscivilkurage.se/

Boka kurs eller föreläsning med Per Herngren: 

https://ickevald.net/perherngren/bokakurs.

Apr 08, 202219:05
Hur civil olydnad bryter sig ur protest - performativ samhällsförändring

Hur civil olydnad bryter sig ur protest - performativ samhällsförändring

Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (22 februari 2021) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. Maria Clara Medina, School of Global Studies, är moderator under föreläsningen. 

Herngren försöker på ett begripligt sätt förklara hur olika begrepp hjälper civil olydnad att bryta sig ur protest och nej-sägande. Poddavsnittet tar upp: performativ, rekursiv, postprotest, queer, platt ontologi, kontraintuitiv, rhizom, makthavare-ateism samt fetischism. 

Per Herngren berättar också hur olika praktikanter och tänkare utvecklar civil olydnad. De som bidrar till detta avsnitt är: Mohandas Gandhi, Henry David Thoreau, Rosa Parks, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Judith Butler, Sara Ahmed, Michel Foucault och Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

***

REFERENSER OCH LÄNKAR FÖR PODDAVSNITTET:

Boka kurs eller föreläsning med Per Herngren: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs.

Postprotest: https://ickevald.net/perherngren/tag/postprotest.

Performativ: https://ickevald.net/perherngren/tag/performativ

Rekursiv: https://ickevald.net/perherngren/tag/rekursiv

Judith Butler: https://ickevald.net/perherngren/tag/judith-butler

Sara Ahmed: https://ickevald.net/perherngren/tag/sara-ahmed

Hegel: https://ickevald.net/perherngren/protest-maktens-motor-hegel.

Nietzsche och Deleuze: https://ickevald.net/perherngren/deleuzenietzsche.

Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter.

Länk till podden Civil olydnad, ickevåld och performativ samhällsförändring: https://anchor.fm/per-herngren

Mar 24, 202129:01
Hopp & Motstånds historia 1987-2021 - Sofia Bergman intervjuar Per Herngren

Hopp & Motstånds historia 1987-2021 - Sofia Bergman intervjuar Per Herngren

Sofia Bergman från Front mot slaveri intervjuar Per Herngren om Hopp & Motstånds historia från 1987-2020. 

Hopp & Motstånd som pågår fortfarande skapades på åttiotalet för reflektion, omsorg och träning kring ickevåld, civil olydnad och civilkurage. Sedan 2018 återkommer Hopp & Motstånd i augusti varje år. Hopp & Motstånd är en mötesplats mellan olika organisationer som arbetar med träning och ickevåldsligt motstånd.

(Sofia Bergman spelade in intervjun på sin mobil.)

>-< Länk till Hopp & Motstånd och andra träningar i ickevåld: https://ickevald.net/perherngren/kurser

>-< Länk till podden Civil olydnad, ickevåld och performativ samhällsförändring: https://anchor.fm/per-herngren

>-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs

>-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter

Dec 12, 202045:56
Militant moralism - från liberal individualism till aktivism

Militant moralism - från liberal individualism till aktivism

Hur militant moralism sprider sig från liberalism in i aktivism och även in i vänstern. Per Herngren fortsätter i det här poddavsnittet att analysera hur makt- och härskartekniker fungerar i grupper. Sista halvan av podden tar upp konstruktivt arbete som kan tränga undan militant moralism.

>-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs

>-< Om militant moralism: https://ickevald.net/perherngren/militanmoralism

>-< Om duktighet: https://ickevald.net/perherngren/tag/duktighet

>-< Om individualism: https://ickevald.net/perherngren/tag/individualism

>-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter

Oct 18, 202007:53
Skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem under träning i konflikthantering, ickevåld och civilkurage

Skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem under träning i konflikthantering, ickevåld och civilkurage

Per Herngren föreläser om skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem som kan uppstå under kurser i konflikthantering, ickevåld och civilkurage. Föredraget hölls under en träning för tränare i konflikthantering och civilkurage under Hopp & Motstånd 8 augusti 2020. Deltagarna utbildar sig till att själv leda övningar och kurser.  Förutom Per så ledde Anna Johansson Dahl och Karin Utas Carlsson denna fortsättningskurs. Anna och Karin bidrar några gånger med funderingar under podd-avsnittet.

>-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs

>-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter


Aug 25, 202009:31
Introduktion till feministiska mötestekniker

Introduktion till feministiska mötestekniker

Per Herngren tar kort upp bakgrunden till feministiska mötestekniker samt introducerar de mest grundläggande funktionerna. Avsnittet är del av en längre föreläsning på Göteborgs universitet 25 februari 2020.

>-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs

>-< Artikel om funktionärerna i feministiska mötestekniker: https://ickevald.net/perherngren/feministiskamotesfunktioner

>-< Om Jo Freemans "Strukturlöshetens tyranni": https://ickevald.net/perherngren/strukturloshetenstyranni

>-< Intervju om feministiska mötestekniker: https://ickevald.net/perherngren/feministiskmotesteknikintervju

>-< Läs mer om jämlikare mötestekniker: https://ickevald.net/perherngren/tag/feministiska-motestekniker

>-< Om performativ: https://ickevald.net/perherngren/tag/performativ

>-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter

Jul 14, 202004:35
Postprotest - Hegel, Nietzsche & Gandhi - Hur ickevåld och queer bryter sig ur negationen

Postprotest - Hegel, Nietzsche & Gandhi - Hur ickevåld och queer bryter sig ur negationen

Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (25 februari 2020) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. I Gandhis ickevåld är mål och medel samma sak. Befrielse blir att förverkliga det samhälle vi vill ha snarare än att reducera sig till en negation av rådande ordning. Denna brytning med protest och nej-sägande kan kallas postprotest, att lämna protesten.

>-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs.

>-< Om postprotest: https://ickevald.net/perherngren/tag/postprotest.

>-< Om Hegel: https://ickevald.net/perherngren/protest-maktens-motor-hegel.

>-< Om Nietzsche: https://ickevald.net/perherngren/deleuzenietzsche.

>-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter.
 


Jul 06, 202012:02
Introduktion till civil olydnad - historiska exempel samt teori om målet är medlet och makt

Introduktion till civil olydnad - historiska exempel samt teori om målet är medlet och makt

Föreläsningen hölls 25 februari 2020 på Göteborgs Universitet av Per Herngren. Detta är introt till föreläsningen om "Samhällsförändring och ickevåld som poesi". Efter detta hölls några exempel på ickevåldsträning som laddas upp som egna avsnitt här på podden.


- PODD-AVSNITTETS INNEHÅLL:

* Plogbillsaktioner

* Gandhi och målet är medlet, saltmarschen

* Rosa Parks och sit-in.

* Civil olydnad är inte protest

* Thoreau

* Makthavare-ateism

* Makt är lydnad

* Civil olydnad tränger undan och ersätter


>-< Läs mer: https://ickevald.net/perherngren/

>-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter.

>-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakursApr 11, 202022:56