Skip to main content
Spotify for Podcasters
Podcast31

Podcast31

By Platform31-IVO

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #1 Onderzoek voor de woonzorgvisie

Podcast31Feb 03, 2022

00:00
28:07
Trendtalk: Dilemma's bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

Trendtalk: Dilemma's bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

De productie van duurzame energie neemt rap toe. Mooi, maar het brengt ook nieuwe opgaven met zich mee. Zo is draagvlak onder omwonenden en het meeprofiteren door de omgeving van de opbrengsten wenselijk maar niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor voldoende ruimte op het elektriciteitsnet. In deze podcast vragen we ons af of en hoe de energieambities en de voorwaarden die provincies daaraan verbinden met elkaar verenigbaar zijn en wat er gebeurt als dat niet zo blijkt te zijn. Zijn de waterstofambities die in veel provinciale bestuursakkoorden worden behandeld bijvoorbeeld realistisch? Wat is de toekomst van wind en zon op land? Hoe relateert het aan de netcongestie? En wat vergt dit alles van het Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen?

Deze en andere vragen legt Thomas van Zijl (BNR) in deze podcast voor aan:

 • Jacqueline van Dongen, wethouder energietransitie in Zwijndrecht
 • Annelies Huygen, hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij TNO
 • Wim Voogd, programmamanager energietransitie bij Arcadis
 • Nina Tom, Platform31. Zij analyseerde de provinciale bestuursakkoorden 2024-2027

Nov 27, 202340:15
Trendtalk: Meer woonruimte creëren

Trendtalk: Meer woonruimte creëren

De vraag naar woonruimte is veel groter dan het aanbod. Dus moet er meer en sneller gebouwd worden, vinden ook provincies. Zij stellen daarvoor de komende jaren geld, capaciteit en kennis ter beschikking. Hun bijdragen lopen uiteen van aanjaagteams en fondsen tot het opzetten van pools met flexibel inzetbare experts. In deze Trendtalk vragen we ons af óf en hoe de aanpakken die zijn gekozen door de verschillende provincies écht gaan zorgen voor meer tempo in de woningbouw. En of er daarbij voldoende aandacht is voor toekomstbestendigheid en voor het benutten van de bestaande woningvoorraad, zoals door woningdelen en woningsplitsen. Gemeenten en woningcorporaties zijn nu aan zet. Kunnen zij met dit beleid uit de voeten?


Deze en andere vragen legt Thomas van Zijl (BNR) in deze Trendtalk voor aan:

 • Arno Janssen, wethouder wonen in Papendrecht en pijler voorzitter pijler Ruimte van de M50
 • Karin Schrederhof, wethouder wonen in Delft voorzitter van de G40 themagroep woningmarkt
 • Bert Koonstra, wethouder wonen in Noardeast-Fryslân
 • Ruud Dorenbos, Platform31. Hij analyseerde de provinciale bestuursakkoorden 2024-2027
Nov 13, 202336:22
Stimuleren van doorstroming op de woningmarkt

Stimuleren van doorstroming op de woningmarkt

Wonen in je vertrouwde huis en omgeving, ook als je ouder wordt. Dat is voor veel ouderen belangrijk. Maar wat als je moeite krijgt om het huis te onderhouden en de zolder al jaren niet meer wordt gebruikt? En je de trap alleen zittend nog op kan? Voor buitenstaanders is het makkelijk: zij vragen zich af waarom iemand niet verhuist. Maar deze beslissing is voor veel ouderen niet zo eenvoudig. Ondertussen zetten het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen sterk in op doorstroming van senioren. In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode met experts hierover in gesprek.

 Door met name ouderen stimuleren om toekomstgeschikt te wonen, kan er een verhuisketen tot stand komen. Zo ontstaat doorstroming op de woningmarkt. Doorstroming is daarbij geen doel op zich, maar een manier om meer woningen beschikbaar te krijgen en meer mensen passend te laten wonen. Zo wonen meer mensen in een woning die past bij hun situatie.

 

In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode in gesprek met:

 • Karin Holthuizen, zestiger die samen met haar partner verhuisde van een eengezinswoning naar een appartement van woningcorporatie Vidomes; 
 • Mirjam Zerstegen, kwartiermaker doorstroming sociale huur bij de provincie Gelderland; 
 • Perry Hoetjes, adviseur en onderzoeker bij onderzoeksbureau Rigo.
Oct 17, 202332:01
BuurtSaam werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

BuurtSaam werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Je stapt de deur uit, maakt een ommetje, een praatje met de buurvrouw, doet wat boodschappen bij de winkel om de hoek… ‘t Klinkt dorps, maar overal - ook in grotere steden - is ‘de buurt’ ons ankerpunt. Daar, in die paar straten, dat ene pleintje, komen we samen, voelen we ons thuis. Langer thuis wonen vraagt om een leefomgeving die gezond, veilig en sociaal is. Die komt niet vanzelf tot stand.

De inrichting van een buurt bepaalt hoe mensen bewegen, elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe (ruimtelijke) strategieën voor de wijk. Wat is nodig en hoe kunnen we hierop inspelen met uitvoeringsprogramma’s wonen en zorg of buurtagenda’s? BuurtSaam helpt gemeenten en hun lokale netwerken van bewoners, welzijn, wonen, ontwerp en inrichting dit te onderzoeken, ontwikkelen en uit te voeren.


In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode hierover in gesprek met:

 • Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester over BuurtSaam ontwerpend onderzoek naar gezonde en sociale buurten,
 • Irene Wiezer, beleidsadviseur Gemeente Rotterdam over Seniorvriendelijke wijken en de buitenruimte, en
 • Irene Edzes, Vollmer en partners, over Michi Noeki: een kleinschalige laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt waar je langs gaat tijdens een ommetje.


Meer informatie over BuurtSaam: https://www.platform31.nl/artikelen/doe-mee-werken-aan-een-gezonde-leefomgeving-in-een-sociale-buurt/

Oct 02, 202335:41
Platteland klimaatbestendig
May 16, 202327:02
Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of ernstige gedragsproblemen hebben, kunnen in de forensische jeugdzorg terechtkomen. Ze verblijven dan bijvoorbeeld in een justitiële jeugdinrichting, in de gesloten jeugdzorg op een groep met andere jongeren, of gaan wekelijks of soms zelfs dagelijks naar een ggz-instelling om daar behandeling te krijgen. Maar veel van deze jongeren lijken niet heel gemotiveerd om die behandeling te volgen. Behandelmotivatie is wél heel belangrijk voor het behalen van positieve behandelresultaten. En een lage behandelmotivatie voorspelt juist uitval en recidive. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in de forensische jeugdzorg meer gemotiveerd worden? Onderzoeksinstituut IVO deed hier, in opdracht van het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd, onderzoek naar. 

In deze podcast gaat Margriet Lenkens (onderzoeker van het IVO) in gesprek met Malcolm, die zelf vanwege delictgedrag in de forensische jeugdzorg terechtkwam. Ook spreekt ze met therapeut en onderzoeker Thimo van der Pol. Met Malcolm en Thimo had ze het over behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg en wat we kunnen doen om deze te vergroten als jongeren minder gemotiveerd zijn. Daarnaast vertelt Simone ’t Hooft (onderzoeker IVO/Platform31) je meer over de resultaten van ons onderzoek.  

Wil je meer weten over ons onderzoek naar behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg? Check dan ons rapport en onze factsheet.

May 01, 202347:53
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #5 Geclusterd wonen

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #5 Geclusterd wonen

Wonen, als je ouder bent... Als je prima uit de voeten kunt in jouw appartement, maar contact met de jonge generatie mist. Of als je gehecht bent aan ‘t huis waar je al jaren woont en de kinderen hebt grootgebracht. Wat maakt verhuizen dan de moeite… waard?

Van de 900.000 nieuwbouwwoningen reserveert het kabinet er zo’n driehonderdduizend voor ouderen; een grotere en meer diverse groep; vaker alleenstaand is, zonder kinderen, meer eigen woningbezit en een groei van Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoe willen onze ouderen wonen en wat zijn hun behoeften? Hoe ontstaat versnelling in het realiseren van geclusterd woonvormen voor ouderen en hoe zit het met betaalbaarheid?

In deze Podcast31 gaat podcastmaker Dore van Duivenbode, in gesprek hierover met:

 • Michel Pott, projectmanager woningcorporatie Talis;
 • Evelien van Veen, Woonwerk architecten en ontwerpen van verschillende woonvormen voor ouderen; en
 • Sander Oosterhuis, adviseur wonen en zorg, gemeente Zwolle.


Apr 26, 202331:44
Recovery Pathways, een onderzoek naar herstel bij drugsverslaving
Apr 20, 202316:17
Special GezondIn - Groen loont: gezonde leefomgeving in aandachtswijken

Special GezondIn - Groen loont: gezonde leefomgeving in aandachtswijken

Zes jaar, zoveel eerder overlijden praktisch opgeleiden gemiddeld dan mensen met een theoretische opleiding. Vijftien jaar leven zij in minder goed ervaren gezondheid. Schrikbarende getallen. Mensen met een lagere sociaaleconomische status wonen niet altijd in de meest groene en gezonde wijken. Daar kunnen gemeenten iets aan doen. De grootste gezondheidswinst is te bereiken door in deze wijken nog sterker vergroenen. 

Welke kennis is beschikbaar over groen en welke gezondheidsdoelen levert groen op? Waarom moeten we juist inzetten op groen in lage SES wijken? Wat is bekend uit onderzoek en hoe vertaal je dit naar de beleid en praktijk? Gaat een groennorm als de 3 – 30 – 300 helpen [uitzicht op 3 bomen uit je raam, 30% bladerdek in de buurt en op 300 m afstand een park]? Deze podcast belicht de meerwaarde van groen voor de gezondheid, en die gezien de klimaatopgave ook zo welkom is.   

In deze Podcast31 gaat journaliste Dore van Duivenbode, in gesprek hierover met:

 • Sjerp de Vries, onderzoeker WUR, onderzoek en kennis naar groen voor het welzijn van mensen  
 • Ruwan Aluvihare, hoofdontwerper openbare ruimte van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam over ontwerp van groen en openbare ruimte en beleid en uitvoeringspraktijk van gemeenten
 • Edgar van Groningen, tuinmakelaar bij 033 Groen en expert op het gebied van sociaal groen beheer
 • Henk Jense, adviseur Stichting Steenbreek een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die vergroening ondersteunt


Jan 09, 202331:49
Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker
Nov 22, 202201:35:48
Versnellingskamers markt-overheid: hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Versnellingskamers markt-overheid: hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars en gemeenten een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2021 vond de eerste ronde versnellingskamers plaats. In drie podcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips.

Aflevering 3: Capaciteit

Capaciteitstekorten bij overheden en marktpartijen kunnen een rem zetten op woningbouwprojecten. Waar vind je mensen met de juiste kennis en kunde en hoe bind je ze? Hoe kunnen gemeenten en ontwikkelaars omgaan met een gebrek aan menskracht? En hoe kunnen markt en overheid elkaar ontzorgen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met:

 • Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO)
 • Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep)


Dinkla en Ter Steege adviseren marktpartijen en overheden om zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over woningbouwprojecten. Iedereen heeft eigen belangen, ambities en competenties. Door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen, keuzes te maken en ambities te prioriteren, zorg je er samen voor dat woningbouwprojecten van de grond komen. In de podcast geven Dinkla en Ter Steege voorbeelden en tips voor overheden én marktpartijen.

Sep 28, 202232:46
Versnellingskamers markt-overheid: wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Versnellingskamers markt-overheid: wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars en gemeenten een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2021 vond de eerste ronde versnellingskamers plaats. In drie podcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips.

Aflevering 2: Samenwerking 

Bij woningbouwprojecten spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt? Hoe creëer je een gedeelde ambitie en hoe doe je recht aan ieders belangen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met:

 • Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw RVO)
 • Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD)

Eerst de mens, dan de inhoud. Dat benadrukken De Koning en Uitzetter in de podcast. Ze roepen op om te investeren in samenwerking. Elkaar leren kennen en begrijpen vraagt inspanning en tijd, maar is essentieel bij het versnellen van woningbouw. Zorg voor duidelijke kaders, ga in gesprek over gedeelde én tegengestelde belangen en leg de rollen, taken en verantwoordelijkheden vast. In de podcast geven De Koning en Uitzetter voorbeelden en tips voor overheden én marktpartijen.

Sep 21, 202237:39
Versnellingskamers markt-overheid: hoe kan je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Versnellingskamers markt-overheid: hoe kan je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars en gemeenten een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2021 vond de eerste ronde versnellingskamers plaats. In drie podcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips.

Aflevering 1: Regels en procedures

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw wil het Rijk meer regie nemen om het tempo van woningbouw op te schroeven. Wettelijke kaders kunnen woningbouwprojecten ingewikkeld maken en zelfs vertragen. Hoe kun je binnen (en dankzij) wet- en regelgeving versnellen? En welke maatregelen van het Rijk kunnen de samenwerking tussen betrokkenen stimuleren, vergunningverlening vereenvoudigen en capaciteit vergroten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met:

 • Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienkst voor Ondernemend Nederland)
 • Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

In de podcast nemen Van de Geer en Hatenboer regels en procedures bij woningbouwprojecten onder de loep. Ze zoomen hierbij onder andere in op publiek-private samenwerking. Bij woningbouwprojecten zijn de spelers voor langere tijd aan elkaar gebonden en van elkaar afhankelijk. Door aan de voorkant van een project heldere inhoudelijke én procesmatige afspraken te maken, zijn er ook binnen de wettelijke kaders volop mogelijkheden om woningbouwprojecten te versnellen. In de podcast geven Van de Geer en Hatenboer voorbeelden en tips voor overheden én marktpartijen.

Sep 14, 202238:41
#9 Armoede en sociale cohesie in de wijk

#9 Armoede en sociale cohesie in de wijk

Gordijnen aan de straatkant al maanden dichtgetrokken. Kinderen zonder ontbijt op school. De thermostaat steeds lager. Armoede dringt diep door in de persoonlijke levenssfeer, tot in het lichaam aan toe. Een kind in een arm gezin leeft tot wel vijftien jaar korter in goede gezondheid. In deze Podcast31 praten we met drie experts over de aanpak armoede in de wijk, met aandacht voor gezondheid en sociale cohesie. 

Met drie experts gaan we in gesprek over lokale armoedebestrijding, welke rol gezondheid daarbij speelt en wat een goede sociale cohesie kan betekenen voor mensen in de wijk. We doen dit vanuit drie verschillende aanpakken en met drie experts:

• Erik Dannenberg (voorzitter Divosa en oud-wethouder in Zwolle) 

• Gera Nagelhout (chief science officer Onderzoeksinstituut IVO) 

• Kim de Rooy (bestuursadviseur financiële zelfstandigheid gemeente Arnhem) 

Sep 13, 202226:14
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #4 Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #4 Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Vergrijzing en langer zelfstandig thuis vraagt nieuwe woonvormen. Het bouwen en ontwikkelen van woningen is vooruit kijken. Een visie op wonen, zorg en langer thuis is een eerste, belangrijke stap. Daarna komt het echte werk. Hoe zorgen we dat er ontwikkellocaties zijn om nieuwe initiatieven daadwerkelijk te bouwen, hoe kan een gemeente hierop sturen en wat maakt dat de markt er ook op inspeelt?  

In deze podcast gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Maar waar zijn aantrekkelijke locaties - nabij voorzieningen en groen - te vinden, en wie lukt het om ertussen te komen? Gaat een plek naar de hoogste bieder, de eerste, of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Eén ding is zeker: gemeenten hebben een sleutelrol. 

In deze podcast31 gaat journaliste Dore van Duivenbode in gesprek met: 

 • Guido Mertens; zelfstandig adviseur, en expert op het gebied van maatschappelijk grondbeleid 
 • Nienke Miedema; adviseur wonen bij gemeente Rotterdam  
 • Samantha van Rooij; Statact en voorzitter van de kerncoalitie van het ‘Langer Thuis Akkoord Rotterdam 
Jul 14, 202231:03
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #3 Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie
Mar 30, 202230:39
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #2 Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #2 Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg.

In de tweede aflevering van deze podcastreeks gaan we in op keuzes achter wooninnovaties. Grond en vastgoed voor nieuwe initiatieven zijn schaars; niet alles kan. Dus, is de businesscase toekomstbestendig? Hoe maak je de goede afwegingen? Op deze en andere vragen gaan we in vanuit het perspectief van een burgerinitiatief, een financierder en een corporatie. Dat doen we met:

 • Jan Snijders, oud voorzitter zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Hun missie: oudere bewoners, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp laten wonen.
 • Nelleke van Olst, van Triodos Bank over het verstrekken van leningen aan collectieve initiatieven.
 • Floor Mattijssen, ketenregisseur wonen en zorg bij corporatie Trivire, over het shoppen van zorgaanbieders bij corporaties.
Mar 01, 202224:43
Webinar terugluisteren: Bouwen in de directe omgeving van het spoor
Feb 15, 202201:36:49
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #1 Onderzoek voor de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #1 Onderzoek voor de woonzorgvisie

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg.

In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op onderzoek voor de woonzorgvisie. George de Kam (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt), Martijn Beek (wethouder Veenendaal), Arjen van Drunen (wethouder Breda), Evert Leideman (directeur DeltaWonen) en Karin Dumasy (Stadsdorp Elsrijk, Amstelveen) delen hun visies en ervaringen. Gespreksleider is Dore van Duivenbode.


Deze podcast is onderdeel van het kennis- en leertraject Woonzorgvisie, voor gemeentelijke beleidsstrategen en kwartiermakers en hun samenwerkingspartners. Platform31 ontwikkelde dit leertraject met de ministeries van VWS en BZK,  VNG, G40, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg, en de Taskforce Wonen en Zorg.

Feb 03, 202228:07
Webinar terugluisteren: Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Webinar terugluisteren: Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Het vormgeven van participatie bij gebiedsontwikkelingen is complex. Bijvoorbeeld door de belangen van bewoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Maar ook omdat ontwikkelaars steeds vaker initiatief nemen om een gebied te transformeren. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen.

In dit webinar praten we met:

- Wouter Jan Verheul (TU Delft)
- Fleur Spijker (gemeente Leiden)
- Mireille Knape (BPD)
- Stavros Zouridis (Tilburg University)

Oct 12, 202158:46
VerDuS-podcast #3 Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen
Sep 30, 202129:45
VerDuS-podcast #2 Een beter milieu begint in je straat
Aug 23, 202124:16
#8 Zelfstandig wonen in de wijk

#8 Zelfstandig wonen in de wijk

Het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden getransformeerd. Zelfstandig wonen is nu de norm voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe ziet dit zelfstandig wonen eruit? Er is immers een groot verschil tussen beschermd en zelfstandig wonen. Hoe zorg je dan dat mensen goed ‘landen’ in de wijk? En welke vernieuwende woonvormen zijn er? Daarover praten we, in het kader van het experiment Weer Thuis, in deze Podcast31.

Om tegemoet te komen aan de woonbehoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid, is een ‘arsenaal’ aan woonvormen nodig, zo stelde de Commissie Toekomst Beschermd Wonen. Sommige mensen wonen het liefst zelfstandig in de wijk, terwijl andere mensen de voorkeur geven aan geclusterd wonen. Maar wonen alleen is vaak niet genoeg. De kwetsbaarheid van sommige huurders maakt dat op sommige vlakken wat extra's nodig is, zodat iemand bijvoorbeeld deel kan nemen aan de samenleving en een sociaal netwerk kan opbouwen. Welke vernieuwende woonvormen zijn er zodat mensen een ‘zachte landing’ hebben in de wijk? En op welke manier spelen bepaalde aspecten, waaronder ervaringsdeskundigheid en (het belang van) herstel, daarbij een rol?

Daarover praten we in deze Podcast31 met:

 • Henke van der Heiden (beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren)
 • Suzan Popovic (ggz-specialist en projectleider gemengd wonen, zorginstelling Lister)
 • Simone van Raak (projectleider maatschappelijke ontwikkeling, woningcorporatie Zayaz)

Verder lezen en luisteren

Op www.platform31.nl vind je nog veel meer onderzoek en achtergrond over de uitstroom vanuit het beschermd wonen.

Aug 10, 202129:37
VerDuS-podcast #1 Stedelijke duurzaamheidstransities
May 26, 202138:45
Webinar terugluisteren: Stikstof en woningbouw
May 20, 202101:15:50
Webinar terugluisteren: Woningbouw in spoorzones

Webinar terugluisteren: Woningbouw in spoorzones

Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Kansen, combinaties en lastige keuzes. Daarover organiseerden we samen met het Expertteam Woningbouw een digitale themasessie.

In dit webinar praten we met:  
- Antoinette van Heijningen (Expertteam Woningbouw)
- Damo Holt (Expertteam Woningbouw)
- Daan Klaase (NS-stations)
- Erik Feenstra (gemeente ’s-Hertogenbosch)
- Harm-Jan Stalman (gemeente Purmerend)

May 12, 202102:04:16
Luisterartikel: Ondermijning op vakantieparken

Luisterartikel: Ondermijning op vakantieparken

In Gelderland doen gemeenten, samen met onder andere de politie, regelmatig grootscheepse controleacties op vakantieparken in het kader van het Ariadne Project. Ze proberen dan informatie in te winnen en illegale praktijken tegen te gaan. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging (nog vóór de coronamaatregelen) mee om te zien wat zich achter de slagboom van een verouderd vakantiepark kan afspelen. In dit luisterartikel vertelt ze wat ze toen zag en meemaakte.

In het Ariadne Project werken onder andere de provincie Gelderland, 51 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie werken samen aan de aanpak van ondermijning op en rondom vakantieparken in provincie Gelderland. De samenwerking maakt controles op vakantieparken effectiever, gaat waterbedeffecten binnen de provincie tegen en legt onderliggende verdienmodellen van criminelen bloot. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging mee tijdens zo’n controleactie en schreef daarover de voorgelezen reportage. 

De reportage kun je ook teruglezen in het online magazine Werken aan integrale vernieuwing van vakantieparken – lessen uit de regionale leerkringen. Daarin vind je meer achtergrondartikelen, columns en interviews over relevante thema’s en vraagstukken bij de aanpak van vakantieparken die aan vernieuwing toe zijn, compleet met verwijzing naar actuele onderzoeken, instrumenten en verdere verdieping.

Meer weten over de aanpak van vakantieparken? Kijk op www.platform31.nl

May 05, 202110:47
#7 De meerwaarde van de ervaringsdeskundige

#7 De meerwaarde van de ervaringsdeskundige

In de ggz werd ooit gestart met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Inmiddels worden ervaringsdeskundigen steeds vaker in verschillende sectoren ingezet. Dat is niet zonder reden, want ervaringsdeskundigheid kan een enorme meerwaarde bieden voor cliënten, beleids- en praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen zelf. In deze Podcast31 praten we in het kader van het experiment Weer Thuis over wat ervaringsdeskundigheid precies is en waarom hun inzet zo van belang is binnen de ggz.

Ervaringsdeskundigen in de ggz zetten zich op verschillende manieren in. Zo bieden zij onder andere ondersteuning aan cliënten en denken zij mee over werkprocessen en beleid. Maar ook buiten de ggz kan een ervaringsdeskundige van meerwaarde zijn, bijvoorbeeld bij een gemeente. Toch gebeurt dit vaak nog weinig in de praktijk. Wat is ervoor nodig om ervaringsdeskundigheid te borgen binnen je organisatie? Hoe is het om zelf ervaringsdeskundig te zijn? En zijn er al geleerde lessen?

Om antwoord te krijgen op deze (en méér) vragen, praten we daarover met:

 • Trista Hanssens (ervaringsdeskundige en medewerker herstelondersteuning Kwintes)
 • Marina Rovers (Limburgse geestelijke gezondheidszorgaanbieder MET ggz)
 • Alie Weerman (lector GGZ en samenleving bij Hogeschool Windesheim)

Meer informatie: www.platform31.nl

Apr 29, 202128:47
Terugluisteren: Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Terugluisteren: Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen ruimte en wonen zijn belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte wordt vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet. Wat moet de nieuwe regering doen? Op vrijdag 26 februari ging Platform31 hierover in gesprek met politici (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie) en experts op dit vakgebied. 

Onder leiding van Paul Gerretsen (Deltametropool) werd een debat gevoerd over: 

- Oplossingen voor de woonproblematiek

- Keuzes voor de inrichting van de schaarse ruimte

- De bestuurlijke organisatie van ruimte en wonen

De drie onderdelen zijn ingeleid door de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas (samen 150 jaar ervaring) en de volgende zeven politici (allen kandidaat voor een zetel in de Tweede Kamer) gingen met elkaar in debat: 

Sandra Beckerman (SP), Daniel Koerhuis (VVD), Julius Terpstra (CDA), Paul Smeulders (GroenLinks), Matthijs van Neerbos (PvdA), Faissal Boulakjar (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) 


Liever terugkijken? 

Dat kan op YouTube: https://youtu.be/ZWrTnzSB1eg 


Meer weten? 

- Artikel Ruimte en Wonen over verkiezingsprogramma’s: https://www.ruimteenwonen.nl/gewenst-noodzakelijk-waarschijnlijk 

- Onderzoek naar de gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen: Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!: https://www.platform31.nl/publicaties/gebouw-van-de-volkshuisvesting-renovatie-gewenst 

- Verkiezingsnotitie: Hoe het Rijk kan bijdragen aan de veerkracht, weerbaarheid en brede welvaart in steden en regio’s: https://www.platform31.nl/publicaties/kompas-voor-keuzes 

- Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2021: https://www.platform31.nl/publicaties/analyse-rijksbegroting-2021  

- Rapport Hugo Priemus: Doelgericht woonbeleid: https://www.platform31.nl/publicaties/doelgericht-woonbeleid

Mar 09, 202101:45:16
Luisterartikel: Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?
Mar 02, 202108:45
Webinar terugluisteren: De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
Feb 01, 202101:04:58
Empathie, hoop of menselijkheid: de waarde van de ervaringsdeskundige

Empathie, hoop of menselijkheid: de waarde van de ervaringsdeskundige

Tijdens het Festival Forensische Zorg deelde onderzoeker Margriet Lenkens (Onderzoeksinstituut IVO) de resultaten van haar onderzoek waarin ze zeventien ervaringsdeskundigen interviewde over hun ondersteuning aan jonge mensen met crimineel gedrag. Ze gaat in gesprek met ervaringsdeskundige en onderzoeker Leonard van der Kolk en een cliënt over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk. Over wat nu écht de belangrijkste overeenkomst is tussen cliënten en voormalig cliënten, waarom openheid tot een menselijker relatie kan leiden en hoe ervaringsdeskundigen een voorbeeld kunnen zijn voor hulpverleners zonder strafblad.

Meer weten over dit onderzoek? Lees dan het artikel ‘I (really) know what you mean’. Mechanisms of experiential peer support for young people with criminal behavior: a qualitative study.

Jan 27, 202145:05
Webinar terugluisteren: Korte voedselketens en de gemeente
Jan 20, 202101:48:37
Webinar terugluisteren: Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten
Dec 22, 202001:21:53
#6 Inkopen met impact
Dec 10, 202032:52
Webinar terugluisteren: Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties
Nov 26, 202001:54:58
 #5 - Hoe breng je leven in de Participatiewet?

#5 - Hoe breng je leven in de Participatiewet?

De Participatiewet is erop gericht dat mensen weer aan het werk komen, maar in de praktijk vinden veel gemeenten de uitvoering best lastig. In Tilburg is gekeken hoe het beter kan. In deze Podcast31 kijken we naar de aanpak en opbrengsten van hun Vertrouwensexperiment: helpen we mensen beter met minder regels en meer vrijheid? En welke ruimte biedt de Participatiewet daarvoor?

Veel gemeenten ervaren het stelsel van regels en verplichtingen van de Participatiewet als complex en bureaucratisch. Ze missen ruimte voor individuele ondersteuning, maatwerk en begeleiding en zien vooral nadruk op controle en handhaving.  De gemeente Tilburg twijfelde ook over de effectiviteit van de wet en mocht, net als Utrecht, Deventer, Nijmegen, Wageningen en Groningen, een jaar lang experimenteren met een andere bijstandsaanpak.

Tilburg zette in het Vertrouwensexperiment de eigen regie van bijstandsgerechtigden voorop. Ze experimenteerden met vrijstellen van de sollicitatieplicht, de mogelijkheid tot bijverdienen en een extra bedrag bij een baan krijgen. Ook werd ingezet op een meer intensieve begeleiding met mogelijkheden tot maatwerk. Wat leverde dat experiment op? En welke lessen hebben zij voor andere gemeenten? Welke ruimte biedt de Participatiewet?

Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met:

 • Ruud Muffels (onderzoeker Tilburg University)
 • Jos Mevis (projectleider Vertrouwensexperiment)
 • Wannes van der Grinten (coach Vertrouwensexperiment)

Meer weten? Kijk dan op www.platform31.nl.

Nov 25, 202023:35
Terugluisteren: Debat renovatie van de volkshuisvesting

Terugluisteren: Debat renovatie van de volkshuisvesting

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Dat blijkt uit ons onderzoeksrapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!. Op 28 oktober organiseerden we, onder leiding van Arthur Frieser, een online debat over de uitkomsten van het onderzoek. 

Het onderzoeksrapport brengt de gevolgen van 30 jaar rijksbeleid in beeld. Kort samengevat: huurders zagen hun huren harder stijgen dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op en steeds meer mensen hebben moeite om de huren te betalen. Platform31 vroeg aan acht deskundigen om de onderzoeksresultaten uit verschillende domeinen om een opinie. O.a. deze deskundigen gaan tijdens dit debat met elkaar in discussie.

Dit hoort u allemaal terug:

 • Opening door Hamit Karakus (algemeen directeur Platform31)
 • Presentatie conclusies en aanbevelingen rapport door Anouk Corèl (Platform31)
 • Eerste reactie op het rapport en de conclusies rondom de ijzeren driehoek
  Deelnemers:
  o.a. Martin van Rijn (voorzitter Aedes)
  Zeno Winkels (directeur Woonbond)
  Bert van Delden (ministerie van BZK)
 • Podiumdebat 1: de waarde van de sociale huursector voor de opgaven rond leefbaarheid, zorg en verduurzaming
  Deelnemers:
  Erik Dannenberg (voorzitter Divosa)
  Karin Schrederhof (wethouder Delft)
  Bert van Delden (ministerie van BZK)
 • Debat met de zaal en online publiek
 • Podiumdebat 2: bouwstenen voor een integrale duurzame visie op het sociaal wonen
  Deelnemers:
  Zeno Winkels (algemeen directeur Woonbond)
  Martin van Rijn (voorzitter Aedes)
  Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft)
  Jos Koffijberg (De Galan Group, hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties)
 • Debat met de zaal en online publiek
 • Afronding door Hamit Karakus

Debat terugkijken? Dat kan ook: klik hier.

Oct 30, 202002:27:59
Webinar terugluisteren: Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls
Oct 29, 202001:07:04
Webinar terugluisteren: Panelgesprek Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn
Oct 21, 202054:38
Luisterartikel: Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen
Oct 14, 202019:49
Webinar terugluisteren: Starters op de woningmarkt | hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Webinar terugluisteren: Starters op de woningmarkt | hoe kunnen gemeenten hen helpen?

Starters hebben het lastig op de woningmarkt. Er is een woningtekort, lange wachttijden, prijzen stijgen en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Hoe kunnen gemeenten huur- en koopstarters helpen? Daarover ging het webinar op 29 september.

Sep 30, 202001:08:29
Luisterartikel: Een gezin met multiproblematiek uit hun noodwoning helpen.

Luisterartikel: Een gezin met multiproblematiek uit hun noodwoning helpen.

In veel visies en beleidsnota’s staat de bewoner centraal en wordt een integraal en preventief beleid met de menselijke maat als maatstaf beloofd. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe werkt het bijvoorbeeld als een gezin meerdere problemen heeft en hun woning heeft verloren? Luister naar hoe de brede aanpak van de Uitvoeringsbrigade Patrick en Daisy hielp duurzaam vooruitgang te boeken.

Sep 10, 202008:25
Webinar terugluisteren: Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars
Sep 03, 202001:36:49
 #4 Data in de stad

#4 Data in de stad

Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort data is enorm waardevol, want hiermee kun je bijvoorbeeld vraagstukken beter begrijpen en beleid gerichter opstellen of aanpassen. Daarmee kun je de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken. Maar hoe en waar begin je dan met data? En wat is ethisch verantwoord? In Podcast31 praten we over de mogelijkheden en moeilijkheden van datagestuurd werken.

In het magazine Data in de stad klopte Platform31 aan bij verschillende data-experts om de kansen en uitdagingen van datagestuurd werken voor gemeenten in kaart te brengen. Hoe en welke data kun je bijvoorbeeld koppelen? En hoe houd je rekening met de verschillende publieke waarden? In Podcast31 praten we verder over datagestuurd werken. Wat vergt dit van je ambtelijke organisatie? Hoe begin je? Wat levert het op? En welke ethische overwegingen moet je maken?

Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met:

 • Jeroen Weekers (gemeente Eersel, coördinator Rural Data Center)
 • Tom Pots (gemeente Zaanstad)
 • Jiska Engelbert (Erasmus Universiteit en Centre for Bold Cities)

Meer weten? Kijk op www.platform31.nl.

Aug 26, 202032:13
Luisterartikel: Schoolgebouwen aardgasvrij, energieneutraal en circulair verbouwd
Aug 12, 202012:45
Webinar terugluisteren: De coronacrisis en de stad
Jul 31, 202001:16:08
Webinar terugluisteren: Samen naar een slimme stad
Jun 18, 202048:09
Luisterartikel: Hoe te handelen als iemand huis en kinderen kan kwijtraken?
Jun 17, 202009:57
Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring® (met bonusvragen)

Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring® (met bonusvragen)

In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen en (financiële) effecten van de aanpak? En wat zijn de mogelijke maatschappelijke opbrengsten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Maite Gadellaa met:
• Susan van Klaveren, projectleider bij Platform31 betrokken bij Mobility Mentoring®
• Willemijn Jonkheer, economisch adviseur bij adviesbureau Rebel
• Yvonne Wiltjer, projectleider Mobility Mentoring® bij gemeente de Wolden-Hoogeveen

In deze versie zitten extra bonusvragen die vooral interessant zijn voor de leden van Mobility Mentoring®.

May 18, 202029:57