Skip to main content
Spotify for Podcasters
Podcast gospodarczy F-Trust

Podcast gospodarczy F-Trust

By F-Trust

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska ).

Więcej na www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust
Available on
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Dezinflacja w formie

Podcast gospodarczy F-TrustJun 06, 2023

00:00
12:35
Korekta na rynkach

Korekta na rynkach

Zaczęło się w sierpniu i zgodnie z historycznym wzorcem powinno potrwać jeszcze we wrześniu. Rynki akcji póki co idą zgodnie z historyczną sezonowością, która sugeruje wzrostowy ostatni kwartał roku. Dane gospodarcze w ujęciu globalnym są dalej fatalne, ale da się wybrać kraje gdzie sygnałów ożywienia nie brakuje. Czy mamy zatem dobry czas do akumulacji funduszy akcyjnych w portfelu?
Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: 
⁠⁠⁠⁠⁠https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust⁠⁠⁠⁠⁠

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska).

Sep 11, 202315:23
Nieco nieśmiało, ale idziemy do części akcyjnej

Nieco nieśmiało, ale idziemy do części akcyjnej

Przy natłoku negatywnych danych gospodarczych trudno przejść obojętnie wobec danych płynących z rynków akcyjnych, które w ostatnich miesiącach sugerowały raczej nadchodzące i rychłe ożywienie. W naszym portfelu barometrowym, czyli narzędziu, które pomaga weryfikować nasz sposób alokacji aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego, wybieramy jeden fundusz, który w swojej polityce będzie dawał akcyjną ekspozycję na szeroki wachlarz sektorów i regionów.

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: ⁠⁠⁠⁠https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust⁠⁠⁠⁠

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska).

Aug 07, 202315:23
Stawiamy na dołek koniunktury

Stawiamy na dołek koniunktury

Kolejne odczyty potwierdzają tendencję spadającego tempa inflacji. Być może już za parę miesięcy w USA i Strefie Euro znajdzie się ona w pobliżu celu. Gospodarczy obraz pozostaje nieco recesyjny, co przekłada się na zachowania wielu indeksów giełdowych, ale oczy inwestorów i ich przelewy zwrócone są na sektor technologiczny, gdzie króluje temat sztucznej inteligencji.

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: ⁠⁠⁠https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust⁠⁠⁠

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska).

Jul 10, 202317:08
Dezinflacja w formie

Dezinflacja w formie

Kolejne odczyty potwierdzają tendencję spadającego tempa inflacji. Być może już za parę miesięcy w USA i Strefie Euro znajdzie się ona w pobliżu celu. Gospodarczy obraz pozostaje nieco recesyjny, co przekłada się na zachowania wielu indeksów giełdowych, ale oczy inwestorów i ich przelewy zwrócone są na sektor technologiczny, gdzie króluje temat sztucznej inteligencji.

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: ⁠⁠https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust⁠⁠

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska).

Jun 06, 202312:35
Fed już skończył podwyżki

Fed już skończył podwyżki

W ostatnim miesiącu mieliśmy kolejne podwyżki stóp. Wygląda na to, że w USA już są na końcu, a w Europie kilka kroków przed. Oczekujemy teraz wyraźnie niższych odczytów inflacyjnych, na co wskazują chociażby notowania surowców. Tym czasem rynki akcji trochę się rozjechały z danymi gospodarczymi. Oczekujemy mocnego okresu dla funduszy dłużnych.

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: ⁠https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust⁠

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska).

May 09, 202315:33
Koniec podwyżek stóp coraz bliżej

Koniec podwyżek stóp coraz bliżej

W poprzednim miesiącu mówiliśmy, że stopy będą podnoszone aż coś pęknie…. No i pękło. Rynek już wyraźnie wskazuje na zmianę oczekiwanych stóp procentowych. Recesja jeszcze bardziej oczekiwana, a  nastroje w przemyśle ponownie w dół. W tym odcinku sprawdzamy co to może oznaczać dla funduszy dłużnych, na które postawiliśmy w połowie ubiegłego roku.


Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska ).


Apr 06, 202306:25
Dolarowa korekta

Dolarowa korekta

Podcast Gospodarczy F-Trust to cykliczny, comiesięczny przegląd rynków akcji, surowców i obligacji. Analizujemy aktualne dane gospodarcze i miejsce w cyklu koniunkturalnym, by wskazać odpowiednią klasę aktywów.

Inflacja hamuje, niestety nieco wolniej niż się wszyscy spodziewali.  Pozwala to bankom centralnym w USA oraz Europie wyraźnie podkreślać swoją jastrzębią retorykę.  Stopy procentowe będą podnoszone ale tylko do czasu kiedy zobaczymy pogarszające się dane z rynku pracy lub jakaś istotna część systemu finansowego okaże się być pod zbyt dużą presją. 

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska ).

Mar 09, 202314:33
Kolejny krok w Barometrze F-Trust

Kolejny krok w Barometrze F-Trust

Podcast Gospodarczy F-Trust to cykliczny, comiesięczny przegląd rynków akcji, surowców i obligacji. Analizujemy aktualne dane gospodarcze i miejsce w cyklu koniunkturalnym, by wskazać odpowiednią klasę aktywów.

Wyraźne tendencje dezinflacyjne potwierdzają dobre nastawienie do funduszy dłużnych. Różne części świata zaczynają jednak znajdować się w różnych momentach cyklu gospodarczego.

Wiele prognoz i przepływy kapitału wskazują, że rynki wschodzące mogą być tymi pierwszymi, które wyjdą na ścieżkę ponownego wzrostu.

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów

W każdym miesiącu przedstawiamy aktualną sytuację makroekonomiczną i wynikającą z niej preferowaną klasę funduszy inwestycyjnych. Prostym językiem mówimy o gospodarce oraz inwestowaniu. Materiał przygotowany jest przez dział analityczny F-Trust S.A., a prowadzą go Jędrzej Janiak (makler i analityk funduszy w F-Trust) oraz Barbara Szczepaniak (redaktor radiowa i asystentka w dziale projektowym BDO Polska ).

Feb 09, 202314:16
Mocny początek roku dla obligacji skarbowych

Mocny początek roku dla obligacji skarbowych

Podcast Gospodarczy F-Trust to cykliczny, comiesięczny przegląd rynków akcji, surowców i obligacji. Analizujemy aktualne dane gospodarcze i miejsce w cyklu koniunkturalnym, by wskazać odpowiednią klasę aktywów.

Aktualnie rynek potwierdza bycze nastawienie do funduszy dłużnych skarbowych. Co ciekawe rośnie też polska giełda i silna jest polska waluta. Czyżby dołek spowolnienia był już wyceniany na akcjach rynków wschodzących?

Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Jan 09, 202313:09
Obligacje potwierdzają scenariusz recesyjny + Gość Specjalny

Obligacje potwierdzają scenariusz recesyjny + Gość Specjalny

Podcast Gospodarczy F-Trust to cykliczny, comiesięczny przegląd rynków akcji, surowców i obligacji. Analizujemy aktualne dane gospodarcze i miejsce w cyklu koniunkturalnym, aby wskazać odpowiednią klasę aktywów. Listopad okazał się być bardzo udanym miesiącem dla rynku obligacji. Więcej o tym, w kolejnej odsłonie Barometru Gospodarczego F-Trustu, tym razem z udziałem specjalnego gościa – Wojciecha Górnego z NN Investment Partners, który opowie o dalszych perspektywach dla funduszy dłużnych.


Obraz sytuacji doskonale przedstawia modelowy, cykliczny portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: https://www.f-trust.pl/komentarze-specjalistow-f-trust/barometr-gospodarczy-f-trust-grudzien-2022


Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dec 08, 202220:03
Wait and see | Barometr gospodarczy listopad 2022
Nov 07, 202216:60
Dolar prawdę Ci powie | Barometr gospodarczy październik 2022
Oct 10, 202213:53
Jastrzębia polityka banków centralnych | Barometr gospodarczy wrzesień 2022
Sep 27, 202213:20
Czas na fundusze obligacji skarbowych | Barometr gospodarczy sierpień 2022

Czas na fundusze obligacji skarbowych | Barometr gospodarczy sierpień 2022

Pierwszy odcinek podcastu gospodarczego F-Trust, w którym przedstawiamy nasze podejście do inwestowania z wykorzystaniem cyklu gospodarczego. Opisujemy jak wygląda nasz Barometr Gospodarczy F-Trust i na koniec wskazujemy jakie ryzyko warto podjąć obecnie, bo jak wiemy, nie ma zysku bez ryzyka. Weryfikujemy nasze wskazania i prowadzimy modelowy portfel, do którego dorzucamy tylko jeden fundusz z klasy, którą wskazaliśmy. Sprawdź jak nam idzie tu: https://www.f-trust.pl/podcast-gospodarczy-f-trust

Więcej o nas na stronach:

https://www.f-trust.pl/cala-wiedza-funduszy-jednym-miejscu

https://www.f-trust.pl/o-nas/spolka-f-trust


Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej.

Aug 10, 202210:31