Skip to main content
Spotify for Podcasters
KAZALIŠNI JEZIK

KAZALIŠNI JEZIK

By POKAZ

Kazališni jezik (Theatre Language) is a podcast created by and with people of migrant background living in Croatia. The podcast addresses the issues faced by migrants and serves as a Croatian language learning resource for A2-B2 level learners. Tune in to hear their unique perspectives and experiences in navigating a new country and culture.
Kazališni jezik je podcast koji su stvorili ljudi s migrantskim iskustvom u Hrvatskoj. Podcast obrađuje probleme s kojima se suočavaju migranti te služi kao resurs za učenje hrvatskog jezika za razine A2-B2.