Skip to main content
Spotify for Podcasters
Pożyczkowskaz - Poradnik dla przedsiębiorców - Radosław Michaś

Pożyczkowskaz - Poradnik dla przedsiębiorców - Radosław Michaś

By Radosław Michaś

Poradnik dla przedsiębiorców zainteresowanych tematyką finansowania nisko oprocentowanymi pożyczkami unijnymi na cele rozwojowe, obrotowe, płynnościowe. Dla podmiotów typu start-up oraz funkcjonujących na rynku już dłużej. Formalności, dokumentacji, wniosek, wymogi proceduralne i regulaminowe.
Available on
Amazon Music Logo
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Pożyczkowskaz - odcinek 8 - Dotacje w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027

Pożyczkowskaz - Poradnik dla przedsiębiorców - Radosław MichaśMar 03, 2023

00:00
11:18
Pożyczkowskaz - odcinek 8 - Dotacje w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027

Pożyczkowskaz - odcinek 8 - Dotacje w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027

Dzień dobry,

od 7 lutego rozpoczął się nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorców w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027. W tym odcinku omawiam kwestie grupy docelowej, modułów obligatoryjnych i dodatkowych, przedstawiam terminy złożenia wniosków i sygnalizuję inne programy dotacyjne z których przedsiębiorcy mogą korzystać w ramah finansowania swojej działalności. 

Mar 03, 202311:18
Pożyczkowskaz - odcinek 7 - Dlaczego moja skuteczność to ponad 90%

Pożyczkowskaz - odcinek 7 - Dlaczego moja skuteczność to ponad 90%

W tym odcinku opisuję przebieg współpracy ze mną i wyjaśniam jak udaje mi się zachować skuteczność pozyskiwania kredytów i pożyczek unijnych na poziomie ponad 90% 

Jan 13, 202310:09
Dotacja 85% dla firm z woj. Łódzkiego dotkniętych spadkiem przychodu w wyniku epidemii COVID-19

Dotacja 85% dla firm z woj. Łódzkiego dotkniętych spadkiem przychodu w wyniku epidemii COVID-19

W dzisiejszym odcinku zajmę się bez zwrotnym dofinansowaniem inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie o dotkniętego skutkami epidemii COVID 19.

Sep 16, 202211:21
Pożyczkowskaz - odcinek 6 - Zalety pożyczek unijnych

Pożyczkowskaz - odcinek 6 - Zalety pożyczek unijnych

W tym odcinku poradnika omawiam najważniejsze zalety pożyczek unijnych w porównaniu do kredytu i leasingu. Są to m.in. niższe oprocentowanie, stałe oprocentowanie i in. Aby poznać 12 zalet wysłuchaj całego odcinka! Zapraszam! Radosław Michaś, Bankowość Firmowa.pl 

Jul 13, 202214:19
Pożyczkowskaz - odcinek 5 - Zabezpieczenie pożyczek unijnych część 2 - podsumowanie

Pożyczkowskaz - odcinek 5 - Zabezpieczenie pożyczek unijnych część 2 - podsumowanie

Dzień dobry, w tym odcinku poradnika omawiam kwestie ogólne dotyczące zabezpieczeń pożyczek unijnych jak na przykład wartość zabezpieczenia, kwestie polisy, termin ustanowienia itd. Zapraszam do wysłuchania 

Jun 15, 202213:15
Pożyczkowskaz - odcinek 4 - Zabezpieczenia pożyczek unijnych

Pożyczkowskaz - odcinek 4 - Zabezpieczenia pożyczek unijnych

Dzień dobry, ten odcinek poradnika poświęciłem kwestii zabezpieczenia pożyczki unijnej. Odnoszę się do wymaganych wartości, rodzaju i  warunków dodatkowych jakie musi spełniać proponowane zabezpieczenie, aby mogło być wzięte pod uwagę przez instytucję pożyczkową. 

Co zatem może stanowić zabezpieczenie pożyczek unijnych, czyli jak wygląda katalog zabezpieczeń pożyczek?

1. poręczenia wekslowe osoby fizycznej bądź prawnej,

2. hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia tej nieruchomości,

3. zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia,

4. przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia,

5. zastaw na środkach pieniężnych na rachunku bankowym, ewentualnie papierach wartościowych wraz z ich blokadą i pełnomocnictwem do rachunku,

6. gwarancja bankowa,

7. gwarancja firmy ubezpieczeniowej,

8. cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług.

May 27, 202218:41
Pożyczkowskaz - odcinek 3 - Kto może ubiegać się o pożyczkę z Unii Europejskiej - część 2

Pożyczkowskaz - odcinek 3 - Kto może ubiegać się o pożyczkę z Unii Europejskiej - część 2

W tym odcinku kontynuuję przedstawienie pozostałych 6 kryteriów, które musi spełnić przedsiębiorstwo, aby mogło uzyskać pożyczkę unijną:

1. Piąte kryterium mówi o tym, że wnioskujący musi być mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych,

2. Zgodnie z 6 warunkiem, wnioskodawca nie może podlegać wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa,

3. Wnioskodawcy nie mogą być wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis,

4. Wnioskodawcy nie mogą być podmiotami, w stosunku do których fundusz pożyczkowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają jakiekolwiek powiązania,

5. Wnioskodawca terminowo reguluje zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

6. kryterium wyklucza z możliwości ubiegania się o pożyczkę przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki w danym funduszu

May 13, 202211:34
Pożyczkowskaz - odcinek 2 - Kto może ubiegać się o pożyczkę z Unii Europejskiej

Pożyczkowskaz - odcinek 2 - Kto może ubiegać się o pożyczkę z Unii Europejskiej

W tym odcinku omawiam kryteria i zasady ubiegania się o pożyczkę unijną.

1. O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy, nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych

2.  Na takim przedsiębiorcy nie może ciążyć obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub wynikający z orzeczenia sądu krajowego lub unijnego

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę unijną musi być osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Przedsiębiorca najpóźniej w dniu składania wniosku lub zawarcia umowy, posiada siedzibę lub oddział w województwie, którego dotyczy konkretna pożyczka i można to zweryfikować na podstawie dokumentów rejestrowych.

May 05, 202213:10
Pożyczkowskaz - odcinek 1 - Czym są pożyczki unijne, skąd się wzięły? Przykładowy program pożyczkowy - JEREMIE 2

Pożyczkowskaz - odcinek 1 - Czym są pożyczki unijne, skąd się wzięły? Przykładowy program pożyczkowy - JEREMIE 2

W odcinku poruszam takie zagadnienia, jak:

- historia Unii Europejskiej

- Polityka spójności

- Dochody budżetu Unii Europejskiej

- Perspektywy Finansowe

- Struktura Funduszy UE

- Programy unijne dla przedsiębiorców

- Pożyczki unijne

- Program JEREMIE 2  

 

May 05, 202220:47